Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
IUNO logo
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
En vikar hos en spansk brugervirksomhed fik en arbejdsskade og blev varigt uarbejdsdygtig. Vikaren var omfattet af en overenskomst, som gav en lavere erstatning, end hvis vedkommende havde været fastansat hos brugervirksomheden. EU-Domstolen kom frem til, at det var i strid med princippet om ligebehandling, at vikaren ikke fik samme erstatning som en fastansat.
I dag
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Kromann Reumert logo
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
2. udgave af den danske del af Legal 500: Environmental, Social and Governance Comparative Guide er nu tilgængelig. Vi har bidraget til det danske kapitel i guiden. I kapitlet fokuserer vi på de vigtigste aspekter af ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark samt de tendenser, der påvirker – og forventes at påvirke – fremtiden inden for området.
I dag
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Kromann Reumert logo
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
EU-medlemsstaterne er blevet enige om et udkast til "FASTER"-direktivet, som blandt andet ensretter proceduren for lempelse af beskatningen af udbytter fra børsnoterede aktier. Direktivet kan få stor betydning for finansielle institutter, der håndterer udbytteudlodninger fra danske børsnoterede selskaber. Direktivet skal træde i kraft senest den 1. januar 2030.
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Kromann Reumert logo
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
2. udgave af den danske del af Legal 500: Environmental, Social and Governance Comparative Guide er nu tilgængelig. Vi har bidraget til det danske kapitel i guiden. I kapitlet fokuserer vi på de vigtigste aspekter af ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark samt de tendenser, der påvirker - og forventes at påvirke - fremtiden inden for området.
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
Bech Bruun logo
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
Rådet for Den Europæiske Union har i dag, den 24. maj 2024, formelt vedtaget Corporate Sustainability Due Diligence Directive (”CSDDD”).
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Bech Bruun logo
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Region Hovedstaden havde ikke krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en sag, som handlede om, hvorvidt en patient på Hvidovre Hospital blev tilbudt tilstrækkelig vegansk kost.
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
"Towercast-doktrinen" skaber retlig mulighed for brug af de almindelige konkurrenceregler til at gribe ind mod fusioner. Det er ikke bare en teoretisk mulighed. De franske konkurrencemyndigheder har netop brugt den og har undersøgt, om der kunne gribes ind over en fusion mellem en række virksomheder inden for slagtersektoren. Towercast-doktrinen fastslår, at fusioner under tærskelværdierne i visse tilfælde kan udgøre misbrug af dominerende stilling. Myndighederne valgte dog at udvide undersøgelsen til også at omfatte konkurrencebegrænsende aftaler.
03/06/2024
Konkurrenceret, EU-ret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
Bech Bruun logo
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen er nu endelig vedtaget, efter begge lovgivende kamre – Europa-Parlamentet og Rådet – har vedtaget forordningen. AI-forordningen træder i kraft 20 dage efter offentliggørelse i EU-Tidende, hvorefter bestemmelserne i AI-forordningen løbende finder anvendelse.
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kromann Reumert logo
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Den 22. april 2024 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en indskærpelse overfor en kommune om mulig konkurrenceforvridende støtte til cateringaktiviteter i en sportshal efter konkurrencelovens § 11 a. Læs mere om sagen her.
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Kromann Reumert logo
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Europa-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger for alle transaktioner mellem virksomheder (B2B) og mellem offentlige myndigheder og virksomheder (G2B).
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Kromann Reumert logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning. Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende 1. januar 2024.
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Fra januar 2025 skal finansielle virksomheder og operatører af finansiel digital infrastruktur overholde ny EU-regulering på cybersikkerhedsområdet (DORA og NIS2). De nødvendige lovændringer er nu vedtaget, og det giver Finanstilsynet hjemmel til at føre tilsyn med DORA-forordningen samt implementere NIS2-direktivet for IT-infrastrukturer i den finansielle sektor, herunder fælles datacentraler.
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), er blevet vedtaget. Loven indfører en udvidet rapporteringspligt, der også omfatter flere ansættelsesretlige forhold.
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Kromann Reumert logo
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
EU-Domstolen er nu kommet med sin afgørelse i Heureka Groups sag mod Google, der vedrører forældelsesfrister for erstatningskrav i sager om misbrug af dominerende stilling forud for erstatningsdirektivets ikrafttræden. I afgørelsen fastslår EU-Domstolen, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, ligesom Domstolen også berører muligheden for at suspendere fristen.
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Europa Parlamentet har ved plenarmødet den 24. april 2024 efter intensive forhandlinger og politiske kompromisser endelig vedtaget direktivforslag om virksomheders due diligence af menneskerettigheder og miljø i værdikæder, også kaldet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Direktivet blev stemt igennem med 374 stemmer for direktivet og 235 imod, og skal herefter implementeres i dansk ret.
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Bird & Bird logo
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Vi har tidligere beskrevet de ophavsretlige udfordringer, som AI fører med sig, og en række af de retssager, som allerede er begyndt vedrørende generering af og brug af AI-genererede billeder. Indtil nu har vi dog måttet nøjes med at referere til de amerikanske domme om emnet. Men nu er den første europæiske sag om emnet blevet afgjort, og vi ser frem til at dykke ned i afgørelsen.
30/04/2024
Immaterialret, EU-ret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Bech Bruun logo
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
EU-Domstolen afsagde den 21. december 2023 dom i tre forskellige sager, der omhandlede fortolkningen af sportsforbunds reglers forenelighed med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling, jf. TEUF artikel 101 henholdsvis artikel 102.
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Mangelfuld klimaindsats kan være en menneskerettighedskrænkelse
Kromann Reumert logo
Mangelfuld klimaindsats kan være en menneskerettighedskrænkelse
Den 9. april 2024 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) dom i tre principielle sager om ansvar for klimaforandringer. I sagerne skulle EMD tage stilling til, hvorvidt de indklagede stater havde krænket klagernes menneskerettigheder ved ikke at have tilstrækkeligt ambitiøse klimamålsætninger. Udfaldet blev en delvis domfældelse af Schweiz og afvisning af de to øvrige sager, hvor Danmark var blandt de indklagede stater i den ene. Her gennemgår vi de væsentligste aspekter af afgørelserne og giver også et bud på, hvilken betydning de kan tænkes at få for håndhævelsen af miljø- og klimaforpligtelser fremadrettet.
30/04/2024
EU-ret
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Del 1: Nyt lovforslag lægger op til markante ændringer af konkurrenceloven
Erhvervsministeriet har den 28. januar 2024 fremsat forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget tilsigter på flere punkter en vidtgående udvidelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens håndhævelsesmuligheder. Ifølge lovforslaget skal de foreslåede ændringer træde i kraft den 1. juli 2024.
26/04/2024
EU-ret, Konkurrenceret
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
TVC Advokatfirma logo
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
EUs nye AI-forordning (AI Act) er på vej mod endelig vedtagelse og sætter standarden for AI-reguleringen globalt. Lovgivningen klassificerer AI-systemer efter risiko og pålægger krav.
26/04/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Tre år med investeringsscreeningsloven
Kromann Reumert logo
Tre år med investeringsscreeningsloven
Til sommer fylder investeringsscreeningsloven tre år, og i den forbindelse vil Erhvervsministeriet gennemføre en evaluering af loven. Som forberedelse hertil har Erhvervsstyrelsen offentliggjort et tilbageblik med en række statistiske oplysninger om de sager, der er behandlet siden lovens vedtagelse, og samtidig igangsat en offentlig høring for at indsamle erfaringer med loven.
23/04/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Man må konsultere, før man agerer
IUNO logo
Man må konsultere, før man agerer
Et antal medarbejdere var frivilligt gået over til en anden virksomhed, der havde overtaget driften af en del af virksomhedens hoteller ved et frasalg. Efterfølgende blev en del af de tilbageværende medarbejdere opsagt. EU-Domstolen kom frem til, at virksomheden ikke havde opfyldt sin pligt til at konsultere med medarbejderne tidligt nok i processen.
23/04/2024
EU-ret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
ESG-rapportering
Kromann Reumert logo
ESG-rapportering
Rapportering af oplysninger og data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold og bæredygtighed har for alvor fået momentum i Danmark i de senere år. Og intet tyder på, at udviklingen bremser op i nærmeste fremtid. I artiklen her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed kan gribe arbejdet med ESG-rapportering an. Når vi her omtaler ESG-rapportering dækker det også over det, som mange kalder bæredygtighedsrapportering.
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Bech Bruun logo
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop afsagt dom i tre sager om klimaforandringer. I en af sagerne fastslår domstolen, at Europarådets lande har positive klimaforpligtigelser over for borgerne. Det er første gang, at Menneskerettighedsdomstolen har ”åbnet døren” for, at borgere kan sagsøge medlemslandene for klimasvigt.
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Bech Bruun logo
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
EU's medlemslande har for nylig stemt ja til den nye europæiske mediefrihedslov (European Media Freedom Act (EMFA)), hvilket har resulteret i den endelige vedtagelse af forordningen. EMFA har til formål at skabe en standardiseret ramme for medietjenester, implementere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte journalister og medieudbydere mod politisk indflydelse og strømline deres aktiviteter på tværs af EU's interne grænser.
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kromann Reumert logo
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
EU foreslår ny regulering på området for betalingstjenester. Den nye regelpakke har til hensigt at modernisere og harmonisere reguleringen af betalinger. Her kan du læse om ændringerne i hovedtræk.
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
Bech Bruun logo
AI Act vedtaget af Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentets medlemmer vedtog den 13. marts EU AI Act, der nu står klar til at træde i kraft i løbet af de kommende måneder. Det må forventes, at der inden offentliggørelse alene foretages mindre ændringer uden materiel betydning.
22/03/2024
Persondata, EU-ret
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
Kromann Reumert logo
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
Europa-Parlamentet og Rådet nåede i starten af februar 2024 til enighed om indholdet af den EMIR-opdatering, også kendt som "EMIR 3.0", som Kommissionen satte i gang i december 2022. Kompromisteksten blev offentliggjort medio februar 2024. Læs mere om EMIR 3.0 her.
22/03/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
IUNO logo
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
En passager arrangerede sin egen ombooking, da hans fly blev forsinket. EU-domstolen slog fast, at passageren ikke var berettiget til kompensation, fordi ombookingen ikke resulterede i en forsinkelse på over tre timer sammenlignet med det oprindelige ankomsttidspunkt.
21/03/2024
Transportret, EU-ret
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
Bech Bruun logo
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
I forhold til den politiske aftale, der blev offentliggjort i december 2023, forventes det nu, at CSDDD vil finde anvendelse på virksomheder i EU med over 450 mio. euro i nettoomsætning på verdensplan og med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mere end 1.000.
20/03/2024
Compliance, EU-ret
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
TVC Advokatfirma logo
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
Nye krav fra EU-kommissionen sigter mod at fremme produktion af bæredygtig emballage samt reducere affaldsmængden. Særligt producenter står til at bære ansvaret, men også virksomheder bliver påvirket af de nye krav.
19/03/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Kontraktret
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Bech Bruun logo
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Mandag den 11. marts 2024 godkendte Rådet endeligt aftaleteksten til forslag om direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde.
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Lovforslaget sigter mod at øge dansk kontrol med produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use-produkter), som kan anvendes til både civile og militære formål. Der forventes indført en national kontrolliste over sådanne produkter, og i givet fald vil disse produkter endegyldigt blive omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU. I denne nyhed gennemgår vi de ændringer, som virksomheder forventes at skulle indstille sig efter, ikke mindst reglernes påvirkning på FDI (Foreign Direct Investments).
19/03/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Kromann Reumert logo
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Retten har for nylig truffet afgørelse i tre sager, der alle udspringer af sagskomplekset om statsstøtte til Femern-forbindelsen. Læs mere om afgørelserne her. Rettens afgørelse i sag T-364/20 (Danmark mod Kommissionen), T-390/20 (Scandlines Danmark, Scandlines Deutschland mod Kommissionen) og T-7/19 (Scandlines Danmark, Scandlines Deutschland mod Kommissionen) fra den 28. februar 2024
15/03/2024
EU-ret, Stats- og forvaltningsret
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Kromann Reumert logo
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Østre Landsret har nu truffet afgørelse i straffesagen i "vejstribesagen". Hverken de to selskaber eller de ledende medarbejdere skal pålægges straf, blandt andet som følge af modtaget ekstern advokatbistand, selvom den begåede overtrædelse var af grov beskaffenhed.
08/03/2024
Konkurrenceret, EU-ret
EU's 13. sanktionspakke skærper fokus på omgåelse af sanktioner
Kromann Reumert logo
EU's 13. sanktionspakke skærper fokus på omgåelse af sanktioner
Den ventede 13. sanktionspakke blev vedtaget 23. februar 2024, og ifølge flere medier er der allerede lagt i støbeskeen til en kommende 14. sanktionspakke. Fokus har denne gang været en (yderligere) skærpelse i forhold til omgåelsesrisici, herunder for at dæmme op for ulovlig omdirigering af produkter og teknologier via eksempelvis tredje-lande. Men hvilke nye tiltag rummer sanktionspakken, og hvordan bør virksomheder forholde sig? Det ser vi nærmere på i denne nyhed.
08/03/2024
Compliance, EU-ret
Investeringsscreening er et hot topic: Grønland varsler egen investeringsscreeningslov
Kromann Reumert logo
Investeringsscreening er et hot topic: Grønland varsler egen investeringsscreeningslov
Mens den danske investeringsscreeningslov står foran en kommende ændring og en evaluering, har man i Grønland planer om at indføre nationale regler om screening af udenlandske investeringer. Investeringsscreening er med andre ord i rygende udvikling. Nedenfor har vi opsummeret de vigtigste pointer i den seneste og kommende udvikling af reglerne.
07/03/2024
Udbud, EU-ret
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
Sønderby Legal logo
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
EU-Domstolen har i en nylig afgørelse fastslået, at blot fordi EU har indført forudgående kontrol med, om store fusioner udgør et misbrug af dominerende stilling, kan små fusioner også være i strid med konkurrenceretten. Dommen afslutter årelang juridisk uenighed i flere medlemslande, bl.a. i Danmark. Sagen udsprang af en fransk retstvist, og vedrørte en fusion mellem to virksomheder i den franske digitale tv-transmissionssektor tilbage i 2016. Sagen vedrører spørgsmål om markedsdominans og konkurrencebegrænsning.
04/03/2024
EU-ret, Konkurrenceret
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
Kromann Reumert logo
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet er i februar 2024 nået til foreløbig enighed om ændringer til prospektforordningen, markedsmisbrugsforordningen og anden tilstødende EU-lovgivning. Lovgivningspakken er også kendt som "Listing Act".
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
Kromann Reumert logo
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
De nye rapporteringsregler under European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) skal tilpasse EMIR's rapporteringsformat til globalt brugte standarder samt sikre bedre datakvalitet. Reglerne skal anvendes fra den 29. april 2024. Derudover gælder der et krav om, at for eksisterende transaktioner skal data i transaktionsregistrene være opdateret inden den 29. oktober 2024. Læs her, hvad modparter på OTC-derivater skal være opmærksomme på i relation til ændringerne.
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Bech Bruun logo
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Erhvervsministeren har den 7. februar 2024 fremsat det længe ventede lovforslag om implementering af Corporate Sustainability Directive (”CSRD”).
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Kromann Reumert logo
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Europa-Kommissionen har på ny vurderet Danmark og Sveriges støtteforanstaltninger til Øresundsbroforbindelsen. Europa-Kommissionen fastslår, at støtte i form af en statsgaranti, ikke indebar ny støtte. Derimod når Kommissionen frem til, at visse dele af den støtte, der bestod i en særlig fordelagtig skatteordning, udgjorde disproportional statsstøtte til Øresundsforbindelsen og derfor skal tilbagesøges. Sagen illustrerer kompleksiteten i anvendelsen af statsstøttereglerne på statsgarantier og særlige skattemæssige foranstaltninger i store offentlige infrastrukturprojekter.
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Bech Bruun logo
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Forsvarsministeriet, som skal udarbejde udkast til en fælles hovedlov vedrørende NIS2-kravene, har meldt ud, at fristen for implementeringen af NIS2-direktivet bliver overskredet.
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Kromann Reumert logo
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Europa-Kommissionen varsler en række nye tiltag inden for screening af udenlandske investeringer i EU – blandt andet skal alle EU's medlemsstater forpligtes til at foretage screening af udenlandske investeringer inden for visse områder. I denne nyhed gennemgår vi forslagets hovedtræk.
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
Bird & Bird logo
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
Den længe ventede AI-forordning blev den 22. januar lækket i sin endelige version. Vi kender derfor teksten med undtagelse af finpudsninger og formaliteter. Den endelige tekst forventes tidligst offentliggjort i EU-Tidende i maj måned Denne artikel er den første i en serie af artikler, hvor vi dykker ned i betydningen af AI-forordningen, hvad AI-forordningen vil betyde og hvad reglerne indebærer af praktisk arbejde for at sikre compliance
19/02/2024
Persondata, EU-ret
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
Bird & Bird logo
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
Den 2. februar blev der enstemmigt stemt for EU's lovpakke om kunstig intelligens af de 27 medlemslande. Denne beslutning er et afgørende skridt for den globale musikindustri, da den sigter mod at dæmme op for ulovlig udnyttelse af ophavsretlige værker, såsom at bruge musik ulovligt til at træne kunstige intelligensmodeller og generere output.
14/02/2024
Immaterialret, EU-ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kromann Reumert logo
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Retten har stadfæstet Kommissionens afgørelser om JP Morgan Chases og Crédit Agricoles deltagelse i det såkaldte lånerentekartel. Selvom Retten var enig i, at Kommission havde begået fejl i forbindelse med beregningen af bøderne, kom Retten frem til, at parterne skal betale bøder på i alt cirka 347 millioner EUR, hvilket i det væsentligste svarede til Kommissionens oprindelige afgørelse.
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
EU-domstolen har fastslået, at advokatens bestyrelsesarbejde ikke er momspligtig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
EU-domstolen har fastslået, at advokatens bestyrelsesarbejde ikke er momspligtig virksomhed
En advokats arbejde som bestyrelsesmedlem i en række Luxembourgske selskaber var ikke selvstændig virksomhed og udgjorde som følge heraf ikke momspligtig økonomisk virksomhed.
05/02/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen har nu afsagt endelig afgørelse i det mere end 10-årige sagskompleks, der startede i 2013, hvor Kommissionen ikke ville godkende UPS' opkøb af TNT Express. I afgørelsen stadfæster EU-Domstolen, at Kommissionen ikke var erstatningsansvarlig for UPS' påståede tab på ca. 13 mia. kr. for at nedlægge et forbud mod fusionen, som senere blev ophævet som mangelfuldt.
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Bech Bruun logo
Politisk aftale mellem Parlamentet og Rådet om CSDDD
Parlamentet og Rådet har indgået en politisk aftale om indholdet af Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
16/01/2024
EU-ret, Miljøret
2024 i bæredygtighedens tegn
Bech Bruun logo
2024 i bæredygtighedens tegn
I 2024 går EU til valg, og i EU er der derfor pres på at få forhandlet flere ESG-initiativer på plads. 2024 vil også blive præget af de nye ESG-krav om rapportering og afskovning, som vil sætte virksomhederne på en stor opgave. Vi tager et ESG-blik på 2024 og løfter blikket mod kommende ESG-tendenser.
15/01/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Bech Bruun logo
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Den 8. december 2023 vedtog EU regler for kunstig intelligens. Denne banebrydende aftale fører til en AI Act, som er det første regelsæt i verden, der regulerer reglerne for kunstig intelligens.
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
Kromann Reumert logo
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
De svenske konkurrencemyndigheder traf den 26. oktober 2023 afgørelse om at pålægge frugt- og grøntengrosvirksomheden Everfresh en bøde på 5 millioner SEK. Bøden blev pålagt i medfør af, at Everfresh i en periode på knap fire måneder at have anvendt aftalevilkår, der foreskrev længere betalingsfrister, end hvad der er tilladt efter Unfair Trading Practices-direktivet (UTP-direktivet), som er implementeret i svensk ret. Afgørelsen er interessant, fordi det er første gang, vi ser en sådan bøde udstedt i Skandinavien, siden reglerne trådte i kraft i 2021.
13/12/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Kontraktret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger, blev sendt i høring den 20. november 2023. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Antigua og Barbuda, Belize eller Seychellerne.
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
Bech Bruun logo
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
I starten af 2024 bliver det obligatorisk at indlevere anmodninger om toldovervågninger i EU elektronisk.
17/11/2023
Immaterialret, EU-ret
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
EU-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionens forslag berører enhver virksomhed, uanset form og finansieringsmåde, der selvstændigt udfører en økonomisk eller professionel aktivitet.
17/11/2023
EU-ret, Kontraktret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Kromann Reumert logo
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Regeringen har offentliggjort lovprogrammet for det kommende folketingsår, som lægger op til en ændring af konkurrenceloven i begyndelsen af 2024. Ændringen omfatter både konkurrencemyndighedernes efterforsknings- og sanktionsmuligheder samt en ændring af anvendelsesområdet for fusionskontrolreglerne. Derudover varslede lovprogrammet supplerende regulering til forordningen om digitale markeder, som netop er sendt i høring.
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Bech Bruun logo
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Kommissionen udpegede i september 2023 seks gatekeepere, som skal efterleve DMA’en. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes nu udpeget som supporterende myndighed i Danmark for at understøtte Kommissionen i håndhævelsen.
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Bird & Bird logo
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Data er ”det nye olie”, og der er et enormt, uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder.
16/11/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, EU-ret
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Bech Bruun logo
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Henvisningsmekanismen i fusionsforordningens artikel 22 baner vej for Kommissionens accept af to sager i august 2023, hvor Danmark i begge tilfælde er blandt de henvisende medlemsstater.
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
Kromann Reumert logo
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
I denne artikel gennemgår vi, hvordan udstedere af obligationer bør behandle bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i deres markedsføringsmateriale og prospekter samt muligheden for at udstede europæiske grønne obligationer (European Green Bonds) i fremtiden. Generelt om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i prospekter for grønne obligationer, bæredygtighedsrelaterede (sustainability-linked) obligationer og øvrige obligationer
13/11/2023
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Bech Bruun logo
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Rema og Aldi er gjort betinget af Remas frasalg af et antal butikker i lokalområder. Konkurrencerådets konklusioner herom er baseret på konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af geografiske lokalområder.
10/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Europa-Kommissionen har aflagt den tredje rapport vedrørende de "nye" mekanismer i EU til screening af udenlandske investeringer. Kommissionens rapport er grundlæggende et udtryk for, at der har været en væsentlig stigning i antallet af screenede investeringer samtidig med, at flere medlemsstater har vedtaget nationale FDI-regler.
10/11/2023
EU-ret, Finansiering og bankret
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Bech Bruun logo
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Ifølge Sø- og Handelsretten var konkurrencemyndighedernes anvendelse af materiale indhentet under dawn raid ikke ”out of scope” i en sag om priskoordinering, uanset at baggrunden for kontrolundersøgelsen var en mistanke om bindende videresalgspriser.
09/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Bech Bruun logo
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Konkurrenceankenævnet har den 11. oktober 2023 afgjort, at Konkurrencerådet skal foretage en fornyet og nærmere vurdering af indkøbsordningen i Botex-sagen. Det er et sjældent eksempel på, at Konkurrenceankenævnet foretager en materiel prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse.
06/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Kromann Reumert logo
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Det er muligt for virksomheder, der har lidt et tab som følge af en anden virksomheds misbrug af sin dominerende stilling, at rejse et erstatningssøgsmål mod den dominerende virksomhed. Dog kan sådanne erstatningskrav forældes. Dette er omdrejningspunktet i Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse i Heureka Groups ("Heureka") erstatningssøgsmål mod Google, som Europa-Kommissionen ("Kommissionen") i 2017 vurderede havde misbrugt sin dominerende stilling på 13 nationale markeder for prissammenligningstjenester.
03/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Der blev i alt udstedt bøder for 13,4 millioner euro. Sagen understreger EU's konkurrencemyndigheds tiltagende fokus på lægemiddelindustrien.
31/10/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kromann Reumert logo
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kommissionen har netop truffet en beslutning, hvori biotekvirksomheden Illumina forpligtes til endeligt at frasælge startup-virksomheden GRAIL, efter at Illumina gennemførte fusionen, mens Kommissionen behandlede den.
30/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommisionen forbyder Booking.coms erhvervelse af eTraveli
Kromann Reumert logo
EU-Kommisionen forbyder Booking.coms erhvervelse af eTraveli
EU-Kommissionen har, baseret på EU's fusionskontrolregler, truffet en opsigtsvækkende afgørelse om at forbyde Booking Holdings' (''Booking'') erhvervelse af Flugo Group Holdings AB, også kendt som "eTraveli". Kommissionen fandt, at transaktionen ville styrke Bookings allerede betydelige markedsposition på markedet for online booking og formidling af hoteller og forbød transaktionen, selvom Booking og eTraveli ikke engang er konkurrenter.
13/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Den multinationale tech-gigant Intel får millionbøde efter ekskludering af konkurrenter
Kromann Reumert logo
Den multinationale tech-gigant Intel får millionbøde efter ekskludering af konkurrenter
EU-Kommissionen har den 22. september 2023 genindført en bøde på omtrent EUR 376,36 millioner overfor mikrochipproducenten Intel i medfør af tidligere fastslået misbrug af dominerende stilling på markedet for computerchips. Misbruget blev statueret som følge af, at Intel havde en praksis, som EU-Kommissionen fandt havde til formål at ekskludere konkurrenter fra markedet ved brug af ''naked restrictions''.
10/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
Kromann Reumert logo
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
TikTok, Facebook og Google er blot tre ud af de 22 centrale platformstjenester, som EU-Kommissionen har udpeget i forbindelse med, at Kommissionen den 6. september 2023 for første gang udpegede digitale platforme som gatekeepere i medfør af forordning om digitale markeder (også kendt som "the Digital Markets Act", alternativt "the DMA"). I alt er seks gatekeepere blevet udpeget, herunder Alphabet (med blandt andet platformene Google og YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (som ejer TikTok), Meta og Microsoft. Udpegelsesafgørelsen pr. 6. september 2023 følger en 45-dages revisionsproces, der blev gennemført af Kommissionen, efter at Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft og Samsung havde anmeldt deres potentielle status som gatekeepere. Af disse selskaber er det udelukkende Samsung, der ikke har fået status som gatekeeper.
04/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Øvrige
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Bech Bruun logo
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Den 19. september 2023 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til foreløbig enighed om et ”Empowering Consumers Directive”, som skal styrke forbrugernes stilling i forbindelse med den grønne omstilling. Dette sker ved at foretage ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis samt direktivet om forbrugerrettigheder, så de tilpasses til den grønne omstilling. Der bliver tale om en væsentlig skærpelse af reguleringen af erhvervsdrivendes grønne kommunikation.
03/10/2023
E-handel og markedsføring, EU-ret
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Bech Bruun logo
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Digital Markets Act (DMA) er en ny forordning, som tager sigte på at tøjle tech-giganters indflydelse på digitale markeder og fremme fair konkurrence. Kommissionen har nu udpeget en række centrale platformstjenester, hvor gatekeepere skal leve op til en stribe forpligtelser. Det giver erhvervsbrugere nye rettigheder over for de store platforme.
21/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, IT- og telekommunikation
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
Sønderby Legal logo
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
Virksomheder i EU må ikke anvende betegnelser på deres produkter, hvis betegnelserne er beskyttet af EU-reglerne. Det gælder også, selvom de eksporteres til markeder uden for EU. Danske mejerier må derfor ikke bruge betegnelsen »feta« uden for EU.
14/09/2023
Immaterialret, EU-ret, E-handel og markedsføring
UPC meddeler det første midlertidige forbud få timer efter modtagelse af anmodningen
Bech Bruun logo
UPC meddeler det første midlertidige forbud få timer efter modtagelse af anmodningen
Den Fælles Europæiske Patentdomstols (UPC) afdeling i Düsseldorf har haft travlt, siden UPC åbnede sine døre – og den arbejder hurtigt. Afdelingen meddelte sit første midlertidige forbud (ex parte) samme dag, som anmodningen blev indleveret, og uden først at høre den formodede krænker, på trods af at der var indleveret et "protective letter".
12/09/2023
Immaterialret, EU-ret
Medlemsstat opgiver dobbeltbeskatning efter juridisk pres
Sønderby Legal logo
Medlemsstat opgiver dobbeltbeskatning efter juridisk pres
Af Hans Sønderby Christensen, advokat og Partner i Sønderby Legal, og Rikke Bach Nielsen, advokatfuldmægtig og juniorpartner i Sønderby Legal
11/09/2023
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
Bech Bruun logo
Grønnere konkurrence: Nye muligheder for kommercielle samarbejder om bæredygtighed
I takt med at ESG og bæredygtighed er blevet vigtigere for både forbrugere og virksomheder, har behovet meldt sig for, at virksomheder kan samarbejde om at bidrage til en bæredygtig fremtid. En række nye vejledninger og særlig regulering fra EU giver øget mulighed for sådanne samarbejder uden at overtræde forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.
08/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, Miljøret
EU-Domstolen: Nationale konkurrencemyndigheder kan konstatere overtrædelser af GDPR
Bech Bruun logo
EU-Domstolen: Nationale konkurrencemyndigheder kan konstatere overtrædelser af GDPR
EU-Domstolen fastslår i en nyligt afsagt dom, at en national konkurrencemyndighed kan tage databeskyttelsesregulering i betragtning ved vurdering af misbrug af en dominerende stilling.
01/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, Persondata
Forordningen om udenlandske subsidier og Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning
Bech Bruun logo
Forordningen om udenlandske subsidier og Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning
Den nye forordning om udenlandske subsidier indfører en række kompetencer til Europa-Kommissionen og forpligtelser for virksomheder og offentlige myndigheder og enheder, hvilket giver anledning til flere praktiske overvejelser.
31/08/2023
EU-ret, Konkurrenceret
EU-Domstolen giver ny vejledning om bindende videresalgspriser og aftalebegrebet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen giver ny vejledning om bindende videresalgspriser og aftalebegrebet
I en nyligt afsagt dom har EU-Domstolen bl.a. forholdt sig til en række spørgsmål om bindende videresalgspriser.
31/08/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 1: Europa-Kommissionens evige kamp mod Google fortsætter
Bech Bruun logo
Del 1: Europa-Kommissionens evige kamp mod Google fortsætter
Kommissionen lægger op til endnu en langstrakt kamp mod Googles mulige misbrug af dominerende stilling.
28/08/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
I løbet af sommeren 2023 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet den håndhævende myndighed på området for EU-Kommissionens sanktioner mod Rusland i forbindelse med offentlige kontrakter. Styrelsen har samtidig offentliggjort en portal og udgivet en vejledning for ordregivere om, hvordan sanktionerne bedst håndteres i praksis.
21/08/2023
Udbud, EU-ret, Compliance
"Foreign Subsidies Regulation" (FSR): Nye regler mod konkurrenceforvridende udenlandsk støtte
Kromann Reumert logo
"Foreign Subsidies Regulation" (FSR): Nye regler mod konkurrenceforvridende udenlandsk støtte
Den 12. juli 2023 trådte de meget omdiskuterede nye regler vedrørende udenlandske subsidier i EU ("Foreign Subsidies Regulation" eller blot "FSR") i kraft. Reglerne skal fungere som et værn mod, at ikke-EU-lande (“tredjelande”) forvrider konkurrencen på det indre marked ved at støtte virksomheder fra disse lande. Det skal sikre lige vilkår for alle virksomheder, der opererer inden for EU.
08/08/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Dataoverførselsaftale mellem USA og EU er endelig på plads
Bech Bruun logo
Dataoverførselsaftale mellem USA og EU er endelig på plads
EU-Kommissionen netop besluttet, at det såkaldte ”EU-U.S. Data Protection Framework” sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførsel af personoplysninger fra EU til USA. For nu kan organisationer derfor ånde lettet op.
02/08/2023
Persondata, EU-ret
Kommissionen uddeler strenge bøder på maksimumbeløb til Illumina og GRAIL
Kromann Reumert logo
Kommissionen uddeler strenge bøder på maksimumbeløb til Illumina og GRAIL
Europa-Kommissionen har fundet, at biotekvirksomheden Illumina og teknologi start-up'en GRAIL på grov vis har overtrådt det fusionsretlige præimplementeringsforbud ved at gennemføre en transaktion forud for Kommissionens godkendelse. Overtrædelsen medfører to historiske bøder udstedt til Illumina og GRAIL.
25/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
EU-Domstolen slår fast, at konkurrencemyndigheder også kan undersøge overholdelsen af databeskyttelsesregler
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen slår fast, at konkurrencemyndigheder også kan undersøge overholdelsen af databeskyttelsesregler
Kan en medlemsstats konkurrencemyndighed undersøge, om databeskyttelsesforordningen (GDPR) bliver overholdt, eller tilkommer det alene det nationale datatilsyn? Netop det skulle EU-Domstolens Store Afdeling tage stilling til i en sag om, hvorvidt overholdelsen af GDPR også kan inddrages i en sag om en virksomheds mulige misbrug af dominerende stilling.
25/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret, Persondata
EU-Domstolen fastlægger kravene til beviset for, at en fusion kan forbydes
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen fastlægger kravene til beviset for, at en fusion kan forbydes
EU-Domstolen har ophævet Rettens dom i T-399/16 og hjemvist sagen til fornyet behandling hos Retten. Retten havde i sin dom ophævet Europa-Kommissionens forbud mod fusionen mellem 3 og O2 i Storbritannien med henvisning til, at bevisbyrden for fusionens skadevirkninger ikke var løftet. Den dom er nu ophævet af EU-Domstolen, som konkluderede, at Retten havde anvendt et for højt krav til beviset for at en fusion kan forbydes.
21/07/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Nye regler for samarbejder mellem konkurrerende virksomheder
Bech Bruun logo
Nye regler for samarbejder mellem konkurrerende virksomheder
Den 1. juni 2023 vedtog Europa-Kommissionen endelige reviderede udgaver af gruppefritagelserne for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler (”F&U-aftaler”) og specialiseringsaftaler samt retningslinjer for anvendelsen af kartelreglerne på horisontale samarbejdsaftaler (”Horisontale Retningslinjer”).
18/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Ulovlig statsstøtte til SAS? Kommissionen indleder nu tilbundsgående undersøgelse
Kromann Reumert logo
Ulovlig statsstøtte til SAS? Kommissionen indleder nu tilbundsgående undersøgelse
Retten har i en nylig dom afgjort, at Europa-Kommissionens ("Kommissionen") beslutning om at godkende dansk og svensk statsstøtte ydet til SAS i 2020 i forbindelse med COVID-19-pandemien var ulovlig. Medlemsstaterne havde ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at SAS havde et incitament til at købe medlemsstaterne ud af selskabet, når SAS var igennem de økonomiske vanskeligheder. På den baggrund har Kommissionen valgt at indlede en fornyet undersøgelse af den danske og svenske støtteordning.
14/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er nu vedtaget
Bird & Bird logo
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er nu vedtaget
EU-Kommissionen vedtog den 10. juli en beslutning om det såkaldte EU-U.S. Data Privacy Framework. Det nye Framework har til formål at sikre en sikker og retfærdig behandling af personoplysninger og tilbyder et fleksibelt alternativ til EU-Kommissionens standardkontraktklausuler, som indtil nu har været flittigt brugt ved overførsel af personoplysninger til USA. En positiv konsekvens af denne beslutning er, at personoplysninger nu kan overføres sikkert mellem EU og amerikanske virksomheder, der har certificeret sig under EU-U.S. Data Privacy Framework, uden behov for yderligere databeskyttelsesforanstaltninger.
13/07/2023
EU-ret, Persondata
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
I en afgørelse fra marts 2023 gav EU-Domstolen supermarkedskæderne Casino og Intermarché medhold i, at EU-Kommissionen skulle have ført referat af de møder, Kommissionen forud for kontrolundersøgelsen havde haft med kædernes leverandører. Det var en væsentlig fejl, at Kommissionen ikke havde gjort det. Derfor tilsidesatte EU-Domstolen dels Kommissionen og EU-Rettens afgørelse om, at parterne havde overtrådt konkurrencereglerne, og dels annullerede Domstolen Kommissionens afgørelse om at foretage kontrolundersøgelserne i 2017. Domstolen kan dermed ikke anvende det bevismateriale, som Kommissionen fik adgang til i 2017, som bevis for en konkurrenceretlig overtrædelse.
10/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Europa Parlamentet og Rådet har i år vedtaget vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en revision af EU ETS og indførslen af en klimatold (CBAM). Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset
Focus Advokater logo
EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset
EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset - hvad der sker offline, skal nu også ske online
04/07/2023
EU-ret, E-handel og markedsføring
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Den 25. juni 2023 trådte en ny lov i kraft, der udvider forbrugernes adgang til at anlægge gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende. Loven indfører en betydelig lettere adgang for forbrugere til at anlægge gruppesøgsmål og forøger derved også risikoen for, at virksomheder kan blive mødt med betydelige krav fra forbrugere, navnlig i såkaldte grænseoverskridende gruppesøgsmål, hvor forbrugere på tværs af EU-lande kan anlægge et fælles gruppesøgsmål i Danmark (eller i andre EU-lande).
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse
Kromann Reumert logo
Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse
Konkurrenceankenævnet stadfæster med ny begrundelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om beregning af frister ved fusionssager, når fuldstændig anmeldelse er indsendt efter kontortid.
30/06/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionens påståede fisketur hos Meta var lovlig
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionens påståede fisketur hos Meta var lovlig
EU-Retten konkluderede i to afgørelser, at EU-Kommissionen ikke havde været på ulovlig fisketur hos Meta, selvom undersøgelsens genstand var formuleret ukonkret, og Kommissionen endnu ikke havde besluttet, hvilke aktiviteter Kommissionen reelt var ved at undersøge lovligheden af.
26/06/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Kromann Reumert logo
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Rusland forventes i starten af juli 2023 at vedtage et nyt dekret, som opstiller yderligere indgribende hindringer for vestlige virksomheders exit fra det russiske marked. De nye regler forventes – uden sammenligning – at indføre de til dato strengeste krav for en exit og vil dermed kunne give grundlag for betydelige erstatningskrav fra danske virksomheder for brud på Danmarks investeringsaftale med Rusland.
22/06/2023
Internationale retsforhold, EU-ret, M&A
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
Kromann Reumert logo
UPC: Ny patentdomstol med fordele og ulemper for danske virksomheder
Efter flere års forsinkelse træder Den Fælles Europæiske Patentdomstol (UPC) i kraft pr. 1. juni 2023, og det markerer vi med en ny specialeside dedikeret til UPC​​​​​​​.
02/06/2023
Immaterialret, EU-ret
Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol
Kromann Reumert logo
Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol
Kommissionen har vedtaget en pakke af foranstaltninger, der skal forenkle de administrative procedurer for fusionskontrol. Fusionsforenklingspakken udvider bl.a. anvendelsesområdet for EU's forenklede fusionskontrolprocedure for behandling af uproblematiske fusioner og forenkler også selve anmeldelsesprocessen for parterne. I denne nyhed kan du læse mere om indholdet af forenklingspakken og de praktiske konsekvenser.
11/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen varsler retningslinjer for misbrug af dominerende stilling i form af ekskluderende adfærd
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen varsler retningslinjer for misbrug af dominerende stilling i form af ekskluderende adfærd
EU-Kommissionen har for nyligt annonceret, at man vil igangsætte udarbejdelsen af retningslinjer for misbrug af dominerende stilling i form af ekskluderende adfærd. I samme omgang har Kommissionen offentliggjort en meddelelse om ændring af vejledningen om prioritering af håndhævelsen.
08/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Forlængelse af motorkøretøjsforordningen og nye tilhørende retningslinjer
Kromann Reumert logo
Forlængelse af motorkøretøjsforordningen og nye tilhørende retningslinjer
EU-Kommissionen har netop forlænget gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer med fem år frem til den 31. maj 2028. Derudover har Kommissionen udsendt en opdateret version af de tilhørende retningslinjer.
03/05/2023
Konkurrenceret, EU-ret
ESG-reguleringen
Focus Advokater logo
ESG-reguleringen
Bæredygtige tiltag har tidligere været uhåndgribelige og uspecifikke for virksomheder, men i kraft af at bæredygtighed er kommet for at blive, stilles der nu både større og mere konkrete krav fra EU til virksomheder. ESG-compliance har stor betydning både for private og offentlige virksomheder, da de økonomiske såvel kommercielle fordele ved at prioritere miljø, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse er store, mens konsekvenserne ved ikke prioritere dette ligeledes kan være markante. Det er en stor finansiel risiko for virksomheder, hvis ikke disse bæredygtighedsfaktorer prioriteres, idet både investorer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartner i stigende grad efterspørger bæredygtighed hos virksomheder.
27/04/2023
EU-ret, Øvrige, Miljøret, Selskabsret, Finansiering og bankret
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
Kromann Reumert logo
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
En af EU-Domstolens generaladvokater har for nylig fremsat forslag til afgørelse i sag C-106/22 Xella Magyarország. Heri fastslår generaladvokaten, at EU-retten nok accepterer FDI-screeninger, men stiller krav om en tilstrækkelig begrundelse for restriktionen for, at det er godtgjort, at den forfølger et legitimt formål, og at restriktionen skal være proportional. Det er første gang, at EU-Domstolen afsiger en afgørelse om den såkaldte FDI-forordning og EU-rettens betydning for de mange regler om investeringsscreening, som blandt andre Danmark har indført i de senere år. I denne nyhed gennemgår vi sagen og kommer med vores bemærkninger.
21/04/2023
EU-ret, Selskabsret, M&A
Nyt EU-direktivforslag om grønne anprisninger og miljømærkningsordninger under opsejling
Bech Bruun logo
Nyt EU-direktivforslag om grønne anprisninger og miljømærkningsordninger under opsejling
EU-Kommissionen har den 22. marts 2023 fremsat forslag til et nyt direktiv (”Green Claims”-direktivet), som skal sikre mere ensartede dokumentationskrav ved brug af miljøanprisninger og miljøcertificeringsordninger inden for EU.
13/04/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige, EU-ret
Energi- og forsyning: Der er fart på i Bruxelles!
Hulgaard Advokater logo
Energi- og forsyning: Der er fart på i Bruxelles!
EU-apparatet spytter i øjeblikket, som led i ”Fit for 55”-pakken, mange nye lovgivningstiltag ud, som kan blive enormt vigtige for den grønne omstilling og den måde I fremadrettet sikrer jeres virksomhed.
11/04/2023
Energi og forsyning, EU-ret
Ny dom om essential facilities-doktrinen i misbrugssager
Kromann Reumert logo
Ny dom om essential facilities-doktrinen i misbrugssager
EU-Domstolen har den 12. januar 2023 afsagt dom i sag C-42/21 P om det litauiske jernbaneselskabs misbrug af dominerende stilling ved at fjerne 19 kilometer jernbanespor. Med afgørelsen bekræfter EU-Domstolen sin retspraksis vedrørende leveringsnægtelse fra Bronner-sagen, men afviser samtidig, at denne praksis også finder anvendelse på fjernelsen af statsejet infrastruktur forvaltet af en dominerende virksomhed, som tillige er regulatorisk forpligtet til at give adgang til denne infrastruktur. Læs mere om sagen i denne nyhed.
04/04/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan udgøre misbrug af dominerende stilling
Kromann Reumert logo
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan udgøre misbrug af dominerende stilling
Generaladvokaten afsagde sidste år et opsigtsvækkende forslag til afgørelse, der åbnede en dør for, at en fusion eller et opkøb, der ikke opfylder kravene til tærskelværdier for at skulle godkendes af EU-Kommissionen, alligevel kan udgøre misbrug af dominerende stilling i strid med TEUF artikel 102. EU-Domstolen har nu bekræftet generaladvokatens indstilling. EU-Domstolens afgørelse den 16. marts 2022 i sag C-449/21, Towercast.
28/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
Bech Bruun logo
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
EU-Domstolen har i en ny afgørelse (C-477/21) af 2. marts 2023 fastslået, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdstagere tildeles en daglig hviletid på 11 timer som en selvstændig ret, der skal tildeles uafhængigt af den ugentlige hviletid, som følger af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden (”arbejdstidsdirektivet”).
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Datafællesskab på vej
IUNO logo
Datafællesskab på vej
Forslaget om den såkaldte nye ”dataforordning” rykker fortsat frem på EU niveau. Formålet med de foreslåede regler er at booste innovationen. Det skal ske ved at fjerne blokader for datadeling mellem blandt andet brugere og virksomheder. Mere specifikt, skal reglerne medvirke til udviklingen af nye tjenester, navnlig inden for AI sektoren. Virksomheder kan forvente, at de nye regler vil gælde ét år efter vedtagelse.
10/03/2023
Persondata, EU-ret
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Europa-Kommissionen offentliggjorde januar 2023 et udkast til retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Her får du et overblik over de væsentligste elementer i Europa-Kommissionens udkast til retningslinjer.
09/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Focus Advokater logo
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU, hvilket kan underminere konkurrencevilkårene på det indre marked. De nye regler giver EU-Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra stater uden for EU.
08/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Bird & Bird logo
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Den 28. februar offentliggjorde Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en udtalelse om EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende beskyttelsesniveauet for personoplysninger overført fra EU til USA under det nye EU- US Data Privacy Framework – eller blot ”DPF”. I udtalelsen hilser EDPB en række forbedringer velkommen set i lyset af den tidligere Privacy Shield-ordning men understreger at der udestår en række bekymringer.
07/03/2023
Persondata, EU-ret
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
Kromann Reumert logo
Ny dom om brug af AEC-testen i misbrugssager
EU-Domstolen har den 19. januar 2023 afsagt dom i sag C-680/20 om Unilevers misbrug af dominerende stilling. Med afgørelsen tager EU-Domstolen stilling til to principielle spørgsmål: 1) Kan (selvstændige) distributørers adfærd tilregnes producenten, og 2) er konkurrencemyndigheder forpligtede til at anvende AEC-testen i sager som eksklusivitetsbetingelser, når denne påberåbes af den dominerende virksomhed? Læs mere herom i denne nyhed.
02/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Bird & Bird logo
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Den 14. februar 2023 offentliggjorde Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (LIBE) en udtalelse, hvori EU-Kommissionen opfordres til ikke at vedtage en tilstrækkelighedsafgørelse om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA.
01/03/2023
Persondata, EU-ret
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
Bech Bruun logo
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
EU-Domstolen har i en nylig sag taget stilling til, hvilken garantiinstitution der skal dække en arbejdstagers lønkrav, når arbejdstageren arbejder i to medlemsstater. I den berørte arbejdstagers arbejdsaftale var det fastsat, at vedkommendes primære arbejde og sædvanlige arbejdssted lå i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren havde hjemsted, men den pågældende arbejdstager udførte i halvdelen af sin arbejdstid sit arbejde som hjemmearbejde fra en anden medlemsstat, hvor arbejdstageren også havde sin primære bopæl.
28/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.
27/02/2023
Finansiering og bankret, EU-ret
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
Bech Bruun logo
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
EU-Kommissionens definition giver producenter mulighed for at bevise, at brinten er grøn. Producenterne skal i fremtiden overholde krav om "additionalitet", som betyder, at brinten skal være fremstillet ved hjælp af "ekstra" vedvarende elektricitet, der produceres samtidig og i samme område som brinten.
21/02/2023
Energi og forsyning, EU-ret
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Kromann Reumert logo
Få styr på de nye regler om statsstøtte fra tredjelande
Virksomheder, der modtager offentlig støtte i form af tilskud, skattemæssige fordele eller andre former for finansielle bidrag fra tredjelande uden for EU vil fra sommeren 2023 bliver underlagt nyt tilsyn. En ny EU-forordning giver således Europa-Kommissionen mulighed for at gribe ind over for virksomheder, der har modtaget statsstøtte fra tredjelande inden for de seneste fem år. Visse virksomheder skal fremover også anmelde både deltagelse i offentlige udbud og påtænkte transaktioner. Vi giver her et overblik over reglerne, og hvordan jeres virksomhed allerede i dag bør forberede sig på dem i praksis.
17/02/2023
Konkurrenceret, Udbud, EU-ret
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
Bech Bruun logo
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt en national regel kan stille strengere krav til en virksomheds afskedigelse af en databeskyttelsesrådgiver end GDPR, og i hvilket omfang en databeskyttelsesrådgiver kan udføre andre opgaver og pligter for virksomheden.
16/02/2023
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Kromann Reumert logo
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Ved den 9. sanktionspakke åbnede EU for, at virksomheder inden for EU kan søge om tilladelse til at afhænde deres russiske aktiviteter. Den russiske regering har som modsvar vedtaget nye regler for udenlandske investorer fra såkaldte "unfriendly states", herunder Danmark, for at modvirke en exit fra det russiske marked. De nye regler kan konkret udgøre brud på dansk investeringsbeskyttelse og derved give grundlag for krav mod Rusland ved voldgift.
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bird & Bird logo
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Den 9. februar 2023 blev et lovforslag om ændring af udlændingeloven fremsat. Formålet er at styrke den internationale rekruttering og således gøre det nemmere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU/EØS-lande. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier.
16/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Bech Bruun logo
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Europa-Kommissionen fremsatte i slutningen af november 2022 forslag til den længe ventede designreform. Reformen har til formål at modernisere og harmonisere det nuværende designbeskyttelsessystem, som blev oprettet for mere end 20 år siden, og i højere grad tilpasse det små og mellemstore virksomheders behov.
13/02/2023
Immaterialret, EU-ret
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder har de senere år haft stigende fokus på også at fange og behandle fusioner, som ikke upfront er anmeldelsespligtige, fordi de falder under de omsætningsbestemte tærskelværdier. Et af myndighedernes værktøjer til at fange sådanne fusioner er en øget brug af medlemsstaternes henvisningsadgang af fusioner, som ellers hverken skal anmeldes til Kommissionen eller nationalt, hvor Kommissionen for nyligt har offentliggjort en Q&A, der skal skabe afklaring over deres markante praksisændring. Derudover har generaladvokaten i Towercast-sagen noget overraskende udtalt, at fusioner under tærskelværdierne også i visse tilfælde vil kunne vurderes efter reglerne om misbrug af dominerende stilling, hvilket rykker ved en ellers etableret ældre praksis om, at det ikke skulle være tilfældet (læs tidligere nyhedsbrev herom, som vi har linket til sidst i artiklen).
13/02/2023
Konkurrenceret, M&A, EU-ret
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Kromann Reumert logo
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Fund af PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) i en række fødevarer har på det seneste fyldt i danske medier som følge af de helbredsrisici, som forbindes med flere PFAS-stoffer. Nu har Danmark, i samarbejde med en række andre EU-lande, fremsat et omfattende forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur (”ECHA”) omkring regulering af PFAS gennem EU’s kemikalieforordning (”REACH”). Vi giver dig et indblik i forslaget, som blev offentliggjort af ECHA den 7. februar, og hvad den kommende regulering af PFAS kan komme til at betyde for danske virksomheder.
10/02/2023
Miljøret, EU-ret, Øvrige
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
IUNO logo
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
En polsk virksomhed aflyste og stoppede med at indgå aftaler med en selvstændigt erhvervsdrivende. Det skete efter, at han havde offentliggjort en musikvideo med sin partner, der handlede om at fremme tolerancen over for homoseksuelle. EU-Domstolen fastslog, at selvstændige erhvervsdrivende kan være beskyttet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
30/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om emballage og emballageaffald, der erstatter emballagedirektivet fra 2018. Hvis forordningen bliver vedtaget, vil den medføre nye krav til virksomheder i form af en række tiltag, der skal reducere overflødig og unødigt kompleks emballage, fremme genanvendelighed og genbrug samt føre til udfasning af skadelige indholdsstoffer i emballage.
03/01/2023
Miljøret, EU-ret
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Europa Parlamentet og Rådet har indenfor de sidste par uger indgået aftaler om at indføre vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en styrkelse af EU ETS og indførslen af en klimatold. Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
21/12/2022
EU-ret, Skatte- og afgiftsret
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Bird & Bird logo
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. november 2022 slået fast, at kontrakter er undtaget udbudsreglerne med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346 (Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde) og i det hele undtaget generelle EU-traktatretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at brugen af underleverandører i det konkrete tilfælde ikke førte til, at formålet bag TEUF art. 346 ikke kunne opfyldes.
15/12/2022
Udbud, EU-ret
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november vedtaget CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - og flere virksomheder skal nu for alvor indstille sig på at skulle rapportere mere detaljeret på Environment, Social og Governance (ESG).
01/12/2022
Compliance, EU-ret
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.
28/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
Focus Advokater logo
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret, Persondata
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Kromann Reumert logo
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Det er blevet en realitet, at EU-Kommissionen har fået kompetence til at udpege tech-giganter til gatekeepers og derved pålægge dem en lang række forpligtelser i forhold til (blandt andet) deres erhvervsmæssige brugere. Det skal sikre bedre konkurrence mellem såvel de erhvervsmæssige brugere og tech-giganterne som mellem tech-giganterne og deres konkurrenter. Anvender du en eller flere tech-giganters onlineplatforme til at sælge eller markedsføre dine produkter, eller konkurrerer du med tech-giganterne, er der derfor god grund til at følge med i den kommende udvikling, hvor tech-giganterne vil blive udpeget som gatekeepers og som konsekvens heraf vil skulle inkorporere en række ændringer i deres platforme, der blandt andet medfører, at deres brug af data begrænses væsentligt i forhold til i dag.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Med det nye direktiv er vejen lagt for, hvordan de omfattede virksomheder fremover skal rapportere om deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance).
16/11/2022
Miljøret, Øvrige, Compliance, EU-ret
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
Bech Bruun logo
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
EU-indgreb skal sikre, at energisektorens ekstraordinære overskud omfordeles til forbrugerne. Indgrebene er midlertidige og finder anvendelse fra 1. december 2022 til 31. december 2023.
11/11/2022
EU-ret, Energi og forsyning
Ferie på bagkant
IUNO logo
Ferie på bagkant
EU-Domstolen har taget stilling til, om det er i strid med EU-reglerne, at feriedage går tabt, hvis ferien ikke er blevet afholdt inden for en periode. Domstolen slog igen fast, at virksomheder har en pligt til at opfordre og sikre, at medarbejdere kan holde ferie. Hvis det ikke er sket, kan medarbejdere ikke miste optjent ferie.
26/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Kromann Reumert logo
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Torsdag den 6. oktober meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den ottende pakke af EU's sanktioner rettet mod Rusland. Pakken tager primært sigte på transport af russisk olie, ligesom importforbuddet af russiske stålprodukter udvides. Derudover indebærer den seneste sanktionspakke væsentlige indskrænkninger for store dele af det danske erhvervsliv. Blandt andet bliver importrestriktionerne på en række russiske produkter skærpet, ligesom pakken indeholder flere forbud mod handel med russiske varer.
18/10/2022
EU-ret, Compliance, Internationale retsforhold, Øvrige
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
Bird & Bird logo
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.
07/10/2022
Udbud, Konkurrenceret, EU-ret
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Kromann Reumert logo
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Ved dom af 14. juli 2022 i sag C-159/20, Kommissionen mod Danmark, fastslog EU-Domstolen, at Danmark har begået traktatbrud ved at undlade at standse danske mejeriers brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "feta" i forbindelse med eksport til lande uden for EU. Dermed er der efter alt at dømme sat et endegyldigt punktum i den langstrakte saga om dansk "feta".
19/09/2022
Immaterialret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
WTC advokaterne logo
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
Med det politiske fokus på bæredygtighed, verdensmål, EU’s green deal og krisen i og omkring Ukraine, er der blevet sat fuld fart på den grønne omstilling og værnet om europæiske værdier, som blot har sat endnu mere damp på ESG-toget (Enivronmental, Social and Governance).
11/08/2022
EU-ret, Øvrige
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Bech Bruun logo
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Med den kommende EU Data Act vil en større mængde data blive stillet til rådighed for alle økonomiske sektorer. EU Data Act fastsætter rammerne for, hvem der må anvende og få adgang til hvilke data, samt til hvilke formål denne data må anvendes. EU Data Act vil samtidig også sikre et effektivt skift af cloud-udbydere.
13/07/2022
EU-ret, Immaterialret, IT- og telekommunikation
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
Bech Bruun logo
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
I et offentliggjort forslag til afgørelse i en verserende præjudiciel forelæggelsessag (C-633/20) for EU-Domstolen konkluderer Generaladvokaten, at virksomheder, der, som forsikringstager, har tegnet gruppeforsikring for deres kunder som sikrede, under visse betingelser må anses for at være forsikringsformidlere omfattet af IDD-kravene til forsikringsformidling. EU-Domstolens afgørelse og dermed en endelig afklaring er endnu undervejs.
12/07/2022
EU-ret, Forsikring og erstatning
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
IUNO logo
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen slog fast, at aldersgrænsen er omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle. Det er nu op til landsretten at tage stilling til den konkrette sag.
13/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).
08/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Bech Bruun logo
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 afgivet en betænkning og et lovudkast om revision af reglerne om rekonstruktion, der præsenterer et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder, der sigter mod tidligere indgriben og samtidig foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
12/04/2022
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
Bech Bruun logo
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-485/20) af 10. februar 2022 taget stilling til, om begrebet ”tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang” i artikel 5 i Beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at en arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde omplacering til en anden stilling til medarbejdere, som er i deres prøvetid.
02/03/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
Bird & Bird logo
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
I december 2021 udsendte Europa-Kommissionen et forslag til et nyt direktiv om platformsarbejde med særligt fokus på de mennesker, der arbejder inden for denne branche. På grund af den hurtigt voksende digitale transformation, især med platformsøkonomien, ser EU et stort behov for en bredere beskyttelse af arbejdstagerne inden for denne økonomi for at sikre, at de grundlæggende rettigheder for arbejdstagere, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes.
01/03/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Kromann Reumert logo
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Lørdag blev EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland offentliggjort. Pakken indeholder en række omfattende tiltag, der på forskellig vis påvirker samhandlen med Rusland indenfor udvalgte sektorer.
01/03/2022
EU-ret, Internationale retsforhold, Øvrige
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Kromann Reumert logo
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Med øjeblikkelig virkning har EU, USA, UK og Canada og flere "like-minded" nationer indført skærpede sanktioner mod Rusland. Sanktionerne er både en udvidelse og en skærpelse af de gældende sanktioner mod Rusland. Danske virksomheder, der har samhandel med Rusland, bør derfor være på vagt.
24/02/2022
Internationale retsforhold, EU-ret, Øvrige
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Rådigheds- og tilkaldevagter
Bird & Bird logo
Rådigheds- og tilkaldevagter
Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens seneste afgørelser indenfor arbejdstid og hviletid.
06/01/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
Bird & Bird logo
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
I en dom afsagt af Østre Landsret den 24. oktober 2021 blev det fastslået, at Beskæftigelsesministreret var erstatningsansvarlig for ikke at have implementeret beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination i den daværende funktionærlovs § 2a, stk. 3. Hermed ser det ud til, at der langt om længe er kommet en afslutning på EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte ”Ole Andersen-sagen”.
21/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
Bird & Bird logo
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
1. Europarådets vedtagelse1.1 EU er på veje med flere nye regelsæt til den finansielle sektor.1.2 Europarådet har den 24. november 2021 vedtaget sin holdning til Digital Operational ...
08/12/2021
Finansiering og bankret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
Bird & Bird logo
Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
I en nylig sag (C-410/19) nåede EU-domstolen frem til at online levering af software på en tidsubegrænset licens er omfattet af begrebet ”varer” i EU-direktivet om handelsagenter (86/653).
03/12/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Internationale retsforhold, EU-ret
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Kromann Reumert logo
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Giver rammeaftaler stadig mening efter Klagenævnet for Udbuds kendelse i Simonsen og Weel-sagen? Ja, så absolut! I denne nyhed giver vi et kort indblik i kendelsen og kommer med vores bud på rammeaftalers berettigelse i fremtiden.
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Kromann Reumert logo
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Europa-Kommissionen har pålagt et foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-fusionssagen. Kommissionen undersøger p.t. sagen, som vedrører Illuminas overtagelse af GRAIL − begge biotekvirksomheder. På trods af at Kommissionen endnu ikke har truffet beslutning i fusionssagen, har Illumina valgt at gennemføre sin overtagelse af GRAIL. Det har nu fået Kommissionen til at pålægge et foreløbigt påbud, som kommer i tillæg til en verserende "gun-jumping"-undersøgelse.
09/11/2021
Konkurrenceret, EU-ret
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
Bech Bruun logo
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
Østre Landsret har i dom af 22. oktober 2021 fastslået, at Beskæftigelsesministeriet er erstatningsansvarlig for, at man først mere end 4 år efter EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 i Ole Andersen-sagen ændrede funktionærlovens § 2 a, så den blotte mulighed for at oppebære arbejdsgiverbetalt alderspension ikke længere indebar, at man fortabte sit krav på fratrædelsesgodtgørelse.
26/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Bech Bruun logo
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Vestre Landsret har i en nyere afgørelse (U.2021.2883V) haft lejlighed til igen at se på spørgsmålet om, hvordan et konkursbo skal behandle den EU-støtte, der udbetales til konkursboet på baggrund af en ansøgning herom fra netop konkursboet.
05/10/2021
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Referencer fra konsortiesamarbejder
Kromann Reumert logo
Referencer fra konsortiesamarbejder
En ny dom fra EU-Domstolen forholder sig til, i hvilket omfang tilbudsgivere kan bruge referencer og omsætning fra tidligere konsortiesamarbejder i forbindelse med egnethed og udvælgelse i et udbud. I den specifikke sag havde ordregiver stillet krav om en vis minimumsomsætning inden for affaldshåndtering. Den vindende tilbudsgiver opfyldte dette krav ved at medregne omsætning fra tidligere opgaver, der var udført i samarbejde med andre leverandører. Men kan man det? Læs nyheden og få svaret.
29/09/2021
Udbud, EU-ret
Det videre arbejde med AI-forordningen
Bird & Bird logo
Det videre arbejde med AI-forordningen
Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne artikel er den sidste i vores artikelserie om forslaget og behandler de stridspunkter, som forslaget indeholder, den afvejning af modsatrettede hensyn, der skal ske, og det videre forløb.
17/09/2021
Persondata, EU-ret
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
IUNO logo
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Virksomheder kan kræve, at medarbejdere ikke bærer religiøse symboler på arbejdspladsen. Det er konklusionen, efter EU-Domstolen i to forskellige sager tog stilling til, om to medarbejdere kunne nægte at tage deres hovedtørklæder af. Fælles for begge sager var, at virksomhederne havde neutralitetspolitikker på plads, og at medarbejderne, der ville bære symbolerne, havde kundekontakt.
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny dual-use forordning
Kromann Reumert logo
Ny dual-use forordning
I dag træder EU's nye dual-use forordning i kraft, hvorefter den finder direkte anvendelse i Danmark og de øvrige EU-lande. Denne nyhed giver et overblik over, hvad danske virksomheder med eksport til udlandet skal være opmærksomme på.
10/09/2021
Internationale retsforhold, EU-ret, Compliance
AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird logo
AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte samt forordningens forhold til GDPR. Denne artikel vil behandle de systemer, der anses for at udgøre en høj risiko mod EU-borgernes rettigheder og sikkerhed og derfor er underlagt en skærpet regulering. I praksis vil de vanskelige sondringer og det store arbejde – både på AI-bruger og AI-leverandørsiden – vedrøre disse systemer.
09/07/2021
Persondata, EU-ret
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Bech Bruun logo
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
En ny praksis fra EU-domstolen lyder, at licenser til software kan betyde momsfritaget forvaltning. Vurderingen hos Bech-Bruun er, at det vil ændre Skattestyrelsens restriktive praksis på området.
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Bech Bruun logo
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Folketinget har vedtaget en ny lov, der bl.a. indfører regler om udlevering af implantatkort til patienter. Reglerne gælder fra den 26. maj 2021.
05/03/2021
Life Science & Health Care, EU-ret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Kromann Reumert logo
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
EU-Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge et direktivforslag om obligatorisk "human rights due diligence" i løbet af 2021. Men hvad dækker begrebet egentlig over? Og hvilke konsekvenser vil direktivet få for danske virksomheder? Det kan du blive klogere på i denne nyhed.
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Kromann Reumert logo
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Europa-Kommissionen har præsenteret "the Digital Services Act Package", som er en del af Kommissionens strategi om at forny og opgradere reguleringen af de digitale markeder i EU. Læs mere om, hvad pakken indeholder, og hvad den vil betyde.
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Kromann Reumert logo
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Da Storbritannien er udtrådt af EU, og overgangsperioden er udløbet, har Finanstilsynet udstedt en bekendtgørelse om tilladelse til at drive virksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Storbritannien.
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Brexit – hvad med vores retssager?
Bech Bruun logo
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit er en realitet. Storbritannien har forladt EU-samarbejdet, men der er fortsat mange ubekendte, der trækker et langt spor af spørgsmål efter sig. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Hvor håbet er lysegrønt for en mulig handelsaftale i forbindelse med skilsmissen, ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at være tilfældet for retssagsbehandling, da briterne har ændret kurs under forhandlingerne. Nedenfor opsummerer vi seneste nyt.
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Bech Bruun logo
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
EU-Kommissionen forlænger ”spøgelsesflyvningsundtagelsen”, som sikrer flyselskabernes airport slots, på trods af store reduktioner i flyaktiviteten. Det fastslås i en vedtagelse fra Kommissionen. Med forlængelsen sikres det, at luftfartsselskaber ikke mister deres airport slots, pga. COVID-19-pandemiens betydelige indhug i lufttrafikken.
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly
Bech Bruun logo
Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly
I et nyt initiativ fremsat af EU-Kommissionen, skal der gøres op med de ”spøgelsesfly” som flyver rundt mellem EU-landene. Som følge af den internationale krise som COVID-19 har frembragt, som vi ...
18/03/2020
EU-ret
Bøde på 6,7 mio. euro til hotelkæde for diskrimination mellem forbrugere
Bech Bruun logo
Bøde på 6,7 mio. euro til hotelkæde for diskrimination mellem forbrugere
I en ny afgørelse har EU Kommissionen tildelt en spansk hotelkæde en bøde på 6,7 mio. euro (ca. 50 mio. kr.) for at have skrevet nationalitets- og bopælsdiskriminerende ...
27/02/2020
EU-ret
Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?
Bech Bruun logo
Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?
Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft, som betyder, at det i resten af 2020 er ’business as usual’ for...
14/02/2020
EU-ret, Immaterialret
Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?
Horten logo
Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?
Offentlig støtte til virksomheder er som udgangspunkt statsstøtte. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er ulovligt at give støtten, men den offentlige støttegiver skal sikre, at støtten er inden for rammerne af statsstøttereglerne, før der gives tilsagn om støtte. Én af mulighederne for at give lovlig støtte findes i reglerne om de minimis-støtte. Vi giver her en introduktion til, hvordan de minimis-reglerne anvendes i praksis. Du kan også downloade vores skabelon til erklæring om de minimis-støtte.
26/11/2019
EU-ret
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
Kromann Reumert logo
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske regler for beregning af godtgørelse og ...
03/10/2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU vedtager forordning om markedsovervågning
Bech Bruun logo
EU vedtager forordning om markedsovervågning
Den 25. juni 2019 offentliggjorde EU Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Forordningen er en del af EU's Varepakke fra 2017, der kombinerer diverse lovforslag med henblik...
11/09/2019
EU-ret
Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet
Horten logo
Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet
Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen - denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj 2019 fastslår Højesteret bl.a., at et ...
04/07/2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-kommissionen åbner undersøgelse af PostNord og Post Danmark
Horten logo
EU-kommissionen åbner undersøgelse af PostNord og Post Danmark
EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord og Post Danmark, er i ...
20/06/2019
EU-ret
EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald
Bech Bruun logo
EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald
Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at være affald. EU-domstolen lagde bl.a...
15/04/2019
EU-ret
EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning
I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om "ne bis in idem" (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer en national konkurrencemyndighed i at pålægge ...
12/04/2019
EU-ret
Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol
DLA Piper logo
Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol
Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU's vegne at forhandle med handels- og ...
30/04/2018
EU-ret
Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol
Bech Bruun logo
Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol
En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at ...
20/03/2018
EU-ret, Fast ejendom og entreprise, Immaterialret
Onlinehandel – EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling
Bech Bruun logo
Onlinehandel – EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling
Ved udgangen af 2018 træder en ny forordning med forbud mod uberettiget geoblokering og forskelsbehandling, der er baseret på kundens nationalitet, bopæl eller...
01/03/2018
EU-ret
Forhindrer større tilknytning til et andet land per automatik en vellykket integration i Danmark? Det skal EU-Domstolen nu tage stilling til.
NJORD Law Firm logo
Forhindrer større tilknytning til et andet land per automatik en vellykket integration i Danmark? Det skal EU-Domstolen nu tage stilling til.
Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om at vurdere, om det danske tilknytningskrav er lovligt. Helt præ...
09/02/2018
EU-ret, Øvrige
Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte
Bech Bruun logo
Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte
Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden 1995-2002 svarende til ca. 5 ...
13/11/2017
EU-ret, Konkurrenceret
Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU
Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske ...
16/10/2017
EU-ret
Pantsætninger af EU-betalingsrettigheder uden retsvirkning
Delacour logo
Pantsætninger af EU-betalingsrettigheder uden retsvirkning
Vestre Landsret har afsagt en kendelse den 7. juli med vidtrækkende konsekvenser for pantsætninger af EU-betalingsrettigheder. Ny principiel kendelse fra Vestre Landsret Vestre ...
09/08/2017
EU-ret
Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel
Horten logo
Kommissionen sætter fokus på brug af pris-algoritmer i e-handel
Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug af pris-algoritmer...
26/04/2017
E-handel og markedsføring, EU-ret, Konkurrenceret
Omfattende tilsagn beskytter innovation i godkendt DOW/DuPont-fusion
Horten logo
Omfattende tilsagn beskytter innovation i godkendt DOW/DuPont-fusion
Kommissionen har godkendt fusionen mellem DOW og DuPont efter længere tilsagnsforhandlinger. Godkendelsen er blandt andet betinget af, at DuPont afhænder store dele af ...
04/04/2017
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen:støtte til opførelse af Kriegers Flak er lovlig
Horten logo
Kommissionen:støtte til opførelse af Kriegers Flak er lovlig
Kommissionen har godkendt den danske statsstøtte til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, idet projektet bidrager til øget anvendelse af vedvarende energi i Danmark. ...
03/04/2017
EU-ret, Konkurrenceret
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Horten logo
Ny håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning vedrø...
11/12/2016
EU-ret, Retssager og voldgift
Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit
Kromann Reumert logo
Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit
Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse kan give art. 50-meddelelsen til EU. Den ...
03/11/2016
EU-ret, Øvrige
Nyt forslag fra EU-generaladvokat i sag vedrørende religiøs hovedbeklædning går mod tidligere forslag
Bird & Bird logo
Nyt forslag fra EU-generaladvokat i sag vedrørende religiøs hovedbeklædning går mod tidligere forslag
EU-Domstolen er i en ny sag blevet spurgt af en fransk domstol, om det er i overensstemmelse med EU-retten, særligt direktiv 2000/78, at en ...
12/09/2016
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?
Kromann Reumert logo
Hvad betyder Brexit for danske virksomheder?
Det korte svar er, at Brexit vil have væsentlig negativ økonomisk betydning for danske virksomheder i Storbritannien. Dette skyldes primært to forhold: Risiko for teknisk recession og væsentlig ...
24/06/2016
EU-ret, Øvrige
Sag om verderlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke for Højesteret
Horten logo
Sag om verderlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber skal ikke for Højesteret
Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte...
22/06/2016
EU-ret
Ny statsstøttevejledning fra Kommissionen – meddelelse om statsstøtte-begrebet
Horten logo
Ny statsstøttevejledning fra Kommissionen – meddelelse om statsstøtte-begrebet
Som led i statsstøttemoderniseringen har Kommissionen de seneste år arbejdet med at strømline reglerne og sikre en effektiv beslutningsproces. I den forbindelse ...
24/05/2016
EU-ret
Afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier
Bech Bruun logo
Afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier
Vestre Landsret har truffet afgørelse om ulovlig statsstøtte i form af garantier. Landsrettens dom er en af de første danske domme, hvori statsstøttereglerne bliver direkte anvendt. Som ...
09/03/2016
EU-ret
Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarme­selskaber søges indbragt for Højesteret
Horten logo
Sag om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarme­selskaber søges indbragt for Højesteret
Statsstøtte: Sagen om vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber søges indbragt for Højesteret, men de kommunale initiativer bør ...
24/02/2016
EU-ret
Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?
Horten logo
Skat og statsstøtte: Hvor er vi på vej hen?
Siden 2013 har Kommissionen undersøgt EU-medlemsstaternes skatteafgørelser for at finde ud af, om statsstøttereglerne overtrædes gennem selektive skattefordele. I øjeblikket sker der meget på omr...
12/02/2016
EU-ret
Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig
Horten logo
Lånegarantier til to fjernvarmeselskaber var ulovlig statsstøtte og dermed ugyldig
Det fastslog Vestre Landsret i dom af 25. januar 2016 i en tvist mellem Sønderborg Kommune og to lokale fjernvarmeselskaber. Horten bistod Sønderborg Kommune i ...
27/01/2016
EU-ret, Offentlig ret
Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter
Bech Bruun logo
Generaladvokaten foreslår at blåstemple klausuler om mindsteløn i udbudte kontrakter
Fri udveksling af tjenesteydelser bør ikke hindre medlemsstaterne i EU i at kræve betaling af mindsteløn til ansatte. Det udtaler generaladvokat Mengozzi i et ...
02/10/2015
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Transporttid kan være arbejdstid
Dansk Erhverv logo
EU-Domstolen: Transporttid kan være arbejdstid
EU-Domstolen fandt, at medarbejderes transporttid mellem bopæl og hhv. første og sidste arbejdssted var arbejdstid. Arbejdsstederne var spredt over et stort geografisk område, og transporten ...
27/09/2015
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Arveretsforordningen
Gorrissen Federspiel logo
Arveretsforordningen
EU-forordningen om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen – for Danmarks ved