Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget

Kromann Reumert
15/04/2024
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.

Baggrunden for retningslinjerne

Som led i en større plan om at gøre det europæiske fødevaresystem mere bæredygtigt blev artikel 210a i forordningen om en fælles markedsordning (1308/2013) indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2117 af 2. december 2021. Bestemmelsen er en undtagelse til det generelle forbud i TFEU artikel 101 mod konkurrencebegrænsende aftaler og undtager visse konkurrencebegrænsende aftaler indenfor landbrugssektoren fra det generelle forbud, når aftalen er nødvendig for at opfylde bæredygtighedsstandarder.På den baggrund udsendte Europa-Kommissionen i januar 2023 et udkast til retningslinjer for anvendelsen af artikel 210a, som over foråret og sommeren 2023 var i høring. De endelige retningslinjer blev offentliggjort den 7. december 2023 med virkning fra den 8. december 2023.


Retningslinjernes indhold

Europa-Kommissionen offentliggjorde sidste år et udkast til retningslinjerne, hvorfor vi tidligere har beskrevet retningslinjerne og indholdet af disse i en nyhed.


De endelige retningslinjer svarer i store træk til det udkast, som Europa-Kommissionen offentliggjorde sidste år. Ændringerne består mest i sproglige opstramninger og præciseringer. Nedenfor følger en kort gennemgang af de væsentligste elementer i retningslinjerne.


Hvem er omfattet?

Undtagelsen omfatter alene aftaler mellem landbrugsproducenter (som defineret i TFEU Annex I) indbyrdes eller mellem landbrugsproducenter og andre aktører i distributionskæden, f.eks. transportører, supermarkeder og virksomheder, der leverer input til fremstilling. En aftale mellem to aktører, der befinder sig i et senere led i distributionskæden, er altså ikke omfattet af undtagelsen, selvom aftalen relaterer sig til landbrugssektoren eller landbrugsprodukter.


Hvilke aftaler er omfattet?

Selvom aftaleparterne er omfattet, gælder undtagelsen alene for aftaler, der relaterer sig til produktion af eller handel med landbrugsprodukter, som er oplistet i Annex I.


Krav om bæredygtighed

Hensynet bag artikel 210a er at fremme niveauet af bæredygtighed indenfor fødevaresektoren ved at tilskynde aktører i fødevaresyningskæden til at samarbejde om bæredygtighed, hvorfor Europa-Kommissionen stiller to betingelser til bæredygtighed i den ellers konkurrencebegrænsende aftale. Begge betingelser skal være opfyldt førend undtagelsen finder anvendelse:


For det første skal aftalen medføre et bæredygtighedsniveau, der er højere, end hvad der kræves af EU eller den medlemsstat, som aftalen berører. Såfremt der ikke er nogen lovpligtige krav fra EU eller medlemsstaten, skal aftalen være rettet imod en de facto øgning af bæredygtighedsniveauet.


For det andet skal målet for aftalen være drevet af hensynet til enten (1) miljøet, (2) reduceringen af brug af pesticider og faren for antimikrobiel resistens i fødevareproduktionen eller (3) dyresundhed og velfærd. De sidste to nævnte hensyn er udtømmende, hvorimod hensynet til miljø er bredere og kan bestå i f.eks. hensynet til at modarbejde klimaforandringer eller forurening af vand og jordbund.


Krav om nødvendighed

Udover at opfylde ovennævnte krav til bæredygtighed er det samtidig et krav, at aftalen er nødvendig for at opnå det højere niveau af bæredygtighed. I den forbindelse er det et krav, at:


  • det højere niveau af bæredygtighed alene kan opnås gennem samarbejde. Hvis det er muligt at opnå individuelt, har aftalen ikke været nødvendig.
  • aftalen er egnet til at nå målet om øget bæredygtighed.
  • man vælger den mindst restriktive af flere egnede aftaler. Eksempelvis vil en aftale om informationsdeling i mange tilfælde være mindre restriktiv end en aftale om markedsdeling, og en femårig aftale vil være mindre restriktiv end en tiårig.


Håndhævelse

Der er ikke krav om, at man skal anmelde eller søge om tilladelse før implementeringen af en aftale, der er omfattet af artikel 210a, men man har mulighed for at anmode Europa-Kommissionen om en vejledende udtalelse. Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder har dog mulighed for ex post at gribe ind overfor en aftale, som ellers er omfattet af artikel 210a, hvis denne aftale helt udelukker konkurrencen eller modarbejder målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik i TFEU artikel 39. Målsætningerne i artikel 39 er at øge landbrugets produktivitet, sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, stabilisere markederne, sikre forsyningerne og sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer. 


Europa-Kommissionen opfordrer desuden aktører indenfor landbrugssektoren, der allerede er del i aftaler om bæredygtighed, om at opdatere disse aftaler, så de er i overensstemmelse med de nye retningslinjer.


Europa-Kommissionens pressenyhed af 7. december 2023 om vedtagelse af retningslinjer.


Retningslinjer C/2023/1446.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
15/05/2024
E-handel og markedsføring
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted