Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Transfer Pricing: OECD offentliggør nye Transfer Pricing Guidelines
Kromann Reumert logo
Transfer Pricing: OECD offentliggør nye Transfer Pricing Guidelines
OECD har den 20. januar offentliggjort 2022-udgaven af Transfer Pricing Guidelines med vejledning om anvendelsen af "armslængdeprincippet". De centrale punkter i den nye udgave opsummerer vi i denne nyhed.
I går
Skatte- og afgiftsret
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
Kromann Reumert logo
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
I mange selskaber og foreninger drøftes det, om den årlige generalforsamling skal afholdes som en rent virtuel eller som en hybrid generalforsamling. Men hvordan gør man det på en måde, der ikke kompromitterer kvaliteten? Det virtuelle format kalder på mange nye, grundige overvejelser, som vi med en praktisk tjekliste har gjort mere overskuelige.
I går
Selskabsret
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
Skattestyrelsen blev pålagt at genoptage og ændre en fejlindberetning, idet fejlindberetningen var en særlig omstændighed.
24/01/2022
Skatte- og afgiftsret
EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej
IUNO logo
EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej
Platformsarbejde er stadig en mere udbredt arbejdsform, som beskæftiger flere millioner i EU. Den særlige arbejdsform udløser dog udfordringer, navnlig i forhold til om personer, som udfører platformsarbejde, er medarbejdere eller selvstændige. Europa-Kommissionen har derfor fremsat et forslag til nye regler om platformsarbejde, på linje med de regler regeringen ønsker at indføre i Danmark.
24/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Nye kinesiske guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina
Bech Bruun logo
Nye kinesiske guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina
De kinesiske varemærkemyndigheder offentliggjorde ved udgangen af 2021 nye guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina. De nye guidelines trådte i kraft den 1. januar 2022 og har til formål at sikre en ensartet anvendelse af den kinesiske varemærkelov af varemærkemyndighederne.
24/01/2022
Immaterielret
UK fastholder indtil videre de eksisterende konsumptionsregler efter Brexit
Bech Bruun logo
UK fastholder indtil videre de eksisterende konsumptionsregler efter Brexit
Den britiske regering har besluttet at fastholde de eksisterende konsumptionsregler. De konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig data til at foretage en tilbundsgående vurdering af de økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring af reglerne.
21/01/2022
Immaterielret
Højesteret giver skatteyder mulighed for omvalg
TVC Advokatfirma logo
Højesteret giver skatteyder mulighed for omvalg
Nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse af afgørelser, hvor Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har begrundet et afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem skattemyndighedernes ændring af skatteansættelsen og det valg, som der ønskes ændret.
21/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation
IUNO logo
Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation
Mange virksomheder har medarbejdere med svingende arbejdstider. Det kan give udfordringer, når virksomheder skal beskrive arbejdstiden i ansættelseskontrakten. Det gjorde det i en ny sag, efter et teater havde beskrevet en lavere månedlig arbejdstid, end den arbejdstid en medarbejder faktisk havde. Østre Landsret var enig i, at fejlen udløste godtgørelse til medarbejderen.
19/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022
TVC Advokatfirma logo
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022
Skattestyrelsen stiller i dag krav om digitale kasseapparater hos en række virksomheder, herunder kiosker og restauranter, og har arrangeret en lang række kontrolbesøg i 2022.
19/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Bech Bruun logo
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Ny regulering for overskudsvarme indebærer et loft over de samlede omkostninger til køb af overskudsvarme, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i deres varmepriser.
19/01/2022
Energi og forsyning
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
IUNO logo
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
Datatilsynets nye whistleblowerordning er i luften. Det betyder, at medarbejdere og andre fremover kan indberette oplysninger direkte til den eksterne ordning, som de er kommet i besiddelse af via arbejdsrelaterede aktiviteter. Datatilsynets ordning kan samtidig med fordel indgå i overvejelserne, når virksomheder afgrænser omfanget af de interne ordninger, der skal etableres efter de nye regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
TVC Advokatfirma logo
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
Det er ikke nok, at Skattestyrelsen har dateret en varslingsskrivelse - den skal også sendes inden fristen. En manglende overholdelse af fristreglerne vil nemlig i mange tilfælde føre til ugyldighed.
17/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Virksomheder skal passe på med at bede om medarbejderes vaccinestatus
IUNO logo
Virksomheder skal passe på med at bede om medarbejderes vaccinestatus
Datatilsynet beskriver i sin seneste ”mandagsmyte”, hvordan oplysninger om vaccinestatus ikke er helbredsoplysninger. Virksomheder der gerne vil indhente medarbejderes vaccinestatus skal dog passe på med kun at tage højde for databeskyttelseslovgivningen. Helbredsoplysningsloven kan nemlig indeholde nogle særlige regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
Klagenævnet for Udbud tilsidesatte i efteråret en ordregivers vurdering af tilbudsgiveres eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler som led i udbudsprocessen. Læs her mere om sagen og bliv klogere på, hvad der udgør "tilstrækkelige plausible indikationer" for konkurrencefordrejende aftaler.
14/01/2022
Udbud
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
Kromann Reumert logo
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
Klagenævnet for Udbud tager i en ny kendelse stilling til, hvordan borgernes frie valg af diabeteshjælpemidler spiller sammen med et udbud afviklet af en kommune. Læs med her:
14/01/2022
Udbud
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Bech Bruun logo
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Reglerne er udarbejdet, og første halvleg er afsluttet. Nu starter anden halvleg, og bolden ligger på virksomhedernes banehalvdel. Men selvom det er meget fristende at gå i gang med spillet og sende ansøgningen, anbefaler vi, at virksomhederne venter med at sparke til bolden, indtil strategien er fastlagt. En god strategi giver det bedste resultat, og det gælder også, når nedlukningserstatningen skal fastsættes til virksomhederne. Læs videre, hvis du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger.
13/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Forsikring og erstatning
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Bech Bruun logo
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Lensafløsningen i 1919 gjorde op med fideikommiserne, men påvirker den dag i dag stadig nogle herregårde og godser. Eksempelvis i en verserende sag, hvor to danske museer har køberet til en anselig mængde kostbart indbo og kunst.
13/01/2022
Øvrige, M&A
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
I en nyere sag fandt Højesteret således, at Skattestyrelsen ikke havde reageret behørigt hurtigt efter kundskabstidspunktet, hvorfor reaktionsfristen ikke var opfyldt, og den gennemførte forhøjelse således var ugyldig.
12/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
Ny kvikguide til bekæmpelse af greenwashing
Bech Bruun logo
Ny kvikguide til bekæmpelse af greenwashing
Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en kvikguide til virksomheder, der ønsker at anvende klima- og miljømæssige udsagn i markedsføringen. Kvikguiden skal guide virksomheder og har til formål at medvirke til at bekæmpe greenwashing.
12/01/2022
E-handel og markedsføring
Status på lovprogrammet inden for ansættelsesret: øremærket barsel og LGBTI-forhold
Kromann Reumert logo
Status på lovprogrammet inden for ansættelsesret: øremærket barsel og LGBTI-forhold
Ved Folketingets åbning den 5. oktober 2021 offentliggjorde regeringen de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af det kommende folketingsår. Her giver vi dig en status på, hvilke lovforslag – af betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område – der allerede nu er blevet fremsat og vedtaget.
11/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Bech Bruun logo
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Ny elproduktionsbekendtgørelse undtager bevillingskrav for vindmølle- og solcelleanlæg.
11/01/2022
Energi og forsyning
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted