Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
I går
Strafferet, Øvrige
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Kromann Reumert logo
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Østre Landsret har taget stilling til, om et selskab var ansvarlig for, at en medarbejder udførte stilladsarbejde i 10 meters højde uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning.
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
Kromann Reumert logo
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
Østre Landsret har taget stilling til, om en lægesekretær med en hjertesygdom blev udsat for ulovlig forskelsbehandling af sin arbejdsgiver, da hun blev opsagt som følge af sygdom.
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
NJORD Lawfirm logo
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta.
I går
Skatte- og afgiftsret
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Kromann Reumert logo
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Indenrigs- og Boligministeriet har fremsat forslag om ændring af reglerne om fremleje i henholdsvis lejeloven og boligreguleringsloven. Vi gennemgår forslagets tre hovedpunkter.
I går
Lejeret
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
IUNO logo
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
Vestre Landsret er i en ny sag kommet frem til, at en vikar, kunne rejse sit krav på godtgørelse mod kundevirksomheden. Kravet var begrundet i overtrædelse af 48-timers reglen. Sagen er konkret begrundet, men bryder med princippet om, at det er arbejdsgiveren, der hæfter for medarbejderens krav.
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
TVC Advokatfirma logo
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager.
14/06/2021
Strafferet, Skatte- og afgiftsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsulykke, da han faldt ned fra en stige og kom til skade. Selv om der lå vand på gulvet, så mente retten, at det ikke var sikkert, hvorfor stigen skred under ham. Retten mente også, at der var tale om en enkel og sædvanlig opgave. På grund af medarbejderens erfaring var det ifølge retten forsvarligt, at han selv havde stået for opgaven, hvor han skulle kravle op på stigen. Virksomheden var derfor ikke ansvarlig.
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nye standardkontraktbestemmelser for tredjelandsoverførsler - hvad er ændret?
Bird & Bird logo
Nye standardkontraktbestemmelser for tredjelandsoverførsler - hvad er ændret?
Den 4. juni 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin endelige beslutning om vedtagelse af de nye standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande (også kendt som Standard Contractual Clauses eller ’SCCs’). De nye SCCs kommer i forlængelse af Kommissionens udkast, som blev sendt i høring den 12. november 2020. De nye SCCs kan anvendes fra den 27. juni 2021.
14/06/2021
Persondata
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
Østre Landsrets dom af den 2. juni 2021 gav skatteyder medhold i, at den tinglyste ejer ikke var den reelle skattemæssige ejer.
10/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Kromann Reumert logo
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Tilbudslisten er typisk helt essentiel, når der skal afgives tilbud på offentlige kontrakter. Tilbudslisten udgør dels grundlaget for, hvad tilbudsgiver kan kræve som betaling for arbejdet, dels er den oftest også et afgørende element i selve tildelingen af kontrakten. I praksis viser det sig alligevel, at det kan være yderst vanskeligt at udfylde en tilbudsliste uden fejl. Vi ser her nærmere på de vigtige lister og dos and don'ts for både den offentlige bygherre (ordregiver) og den private entreprenør eller rådgiver (tilbudsgiver).
10/06/2021
Udbud
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
10/06/2021
Strafferet, Øvrige
Internationale dataoverførsler – nye Standard Contractual Clauses vedtaget
Bech Bruun logo
Internationale dataoverførsler – nye Standard Contractual Clauses vedtaget
EU-Kommissionen har den 4. juni 2021 vedtaget de udvidede og længe ventede nye Standard Contractual Clauses (”SCC’er”), der fremadrettet kan anvendes som grundlag for overførsel af personoplysninger til tredjelande.
09/06/2021
Persondata
Ny lov om ophavsret er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Ny lov om ophavsret er trådt i kraft
Et stort flertal i Folketinget vedtog den 3. juni 2021 en ny lov om ophavsret, som er trådt i kraft i dag. Formålet med de nye regler er blandt andet at sikre rettighedshavernes position over for udbydere af pressepublikationer, som eksempelvis medieovervågningsvirksomheder og de såkaldte "techgiganter" ‒ rettighedshaverne skal sikres fair vilkår og betaling, når disse udbydere bruger rettighedshavernes indhold på internettet. Reglerne skal også fjerne tvivl om, hvorvidt tjenester, såsom YouTube, har et direkte ansvar for deres brugeres upload af ophavsretligt beskyttet indhold.
09/06/2021
Immaterielret
Ny kvikguide om "grøn" markedsføring sendt i høring
Kromann Reumert logo
Ny kvikguide om "grøn" markedsføring sendt i høring
Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en kvikguide om miljømarkedsføring, som nu er sendt i høring. Guiden er en del af Forbrugerombudsmandens indsats mod vildledende markedsføring på området ‒ "greenwashing" ‒ og skal guide virksomheder, der ønsker at markedsføre sig med miljø- og klimavenlige udsagn. Kvikguiden er en forkortet version af Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømarkedsføring fra 2014.
09/06/2021
E-handel og markedsføring
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
Skatteministeren har i dag oplyst, at det skal overvejes, om reglerne for beskatning af kryptoaktiver skal ændres.
09/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
IUNO logo
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Retten i Lyngby har i en ny sag taget stilling til, om en medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen. Medarbejderen mente, at hun var blevet presset ud i sygdom, fordi virksomheden havde lavet en ny vagtplan, som gjorde hende stresset. Retten fastslog, at virksomheden sagligt kunne opsige medarbejderen, fordi hun havde været sygemeldt i 120 dage.
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
IUNO logo
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Regeringen har netop vedtaget en ny lov, der forlænger virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus til den 1. november 2021. Loven forlænger også virksomheders forpligtelse til at sørge for, at tilrejsende medarbejdere bliver testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder til den 1. november 2021.
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
Bech Bruun logo
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
Højesteret har i sin dom af 26. maj 2021 taget stilling til, hvorvidt overskridelse af fristerne i Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra b), har betydning for en arbejdstagers mulighed for at få tilkendt godtgørelse for urimelig opsigelse i henhold til Hovedaftalens § 4, stk. 3, ved de almindelige domstole.
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Evaluering i udbud med mange varelinjer
Kromann Reumert logo
Evaluering i udbud med mange varelinjer
Skal ordregiver angive den estimerede indkøbsvolumen i udbud af store varelinjer, eller er det nok at vægte varelinjerne? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en vigtig kendelse, som du kan blive klogere på i denne nyhed.
07/06/2021
Udbud
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Kromann Reumert logo
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den 27. maj 2021 blev den nye lov om fondsmæglere og investeringsservices og -aktiviteter ("Fondsmæglerloven") vedtaget af Folketinget. Loven får virkning fra 26. juni 2021 og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices -og aktiviteter.v
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
Bech Bruun logo
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
Højesteret har for nylig taget stilling til forrentning af et forsikringsselskabs krav på refusion af ydelser, som selskabet havde betalt til en medarbejder i forbindelse med en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at forsikringsselskabets anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesagen og sagsanlæg herom ikke udgjorde en sådan retsforfølgning, som kunne begrunde forrentning efter rentelovens § 8, stk. 1. Der forelå heller ikke særlige forhold, der kunne begrunde forrentning fra et tidligere tidspunkt.
04/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Højesteret har for nylig taget stilling til, hvorvidt en værnetingsklausul om tysk værneting, som var aftalt mellem forsikringstager og forsikringsgiver, der begge havde hjemsted i Tyskland, var bindende for den bådejer, som var sikret ved forsikringsaftalen. Højesteret fastslog med hen-visning til EU-Domstolens praksis, at værnetingsaftalen ikke var bindende for bådejeren, der ikke udtrykkeligt havde tiltrådt aftalen. Bådejeren var derfor berettiget til at anlægge sag mod forsikringsselskabet ved sit eget hjemting i Danmark.
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
TVC Advokatfirma logo
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
I denne uge er endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta fra Skatterådet blevet offentliggjort af Skattestyrelsen.
04/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted