Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Bech Bruun logo
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Højesteret har med dom af 27. april 2021 fastslået, at en kommune havde hjemmel til at opkræve betaling for opstilling af containere mv. på offentligt vejareal, da opstillingen var sket i forretningsmæssigt øjemed hos den, der opstillede containeren. Højesteret ændrer hermed Østre Landsrets dom, som kom frem til det modsatte resultat, da formålet med opstillingen var byggearbejder på de ejendomme, der var naboer til vejen, hvilket landsretten ikke anså som ”forretningsmæssigt øjemed”.
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Bech Bruun logo
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Arbejdsretten har i sin dom af 7. april 2021 taget stilling til, hvorvidt et antal privatpraktiserende tandlæger, som alle var medlem af Tandlægeforeningen, havde gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig adfærd ved ytringer på Facebook.
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Forslaget til en investeringsscreeningslov er netop vedtaget i Folketinget. I denne nyhed får du overblik over lovens indhold, ikrafttræden og anvendelse. Læs også om vores kommende seminar om den nye lov, som vi afholder i samarbejde med Dansk Industri og AmCham.
05/05/2021
Finansiering og bankret
Ny SaaS-standardkontrakt
Bird & Bird logo
Ny SaaS-standardkontrakt
Brancheorganisationen Danske IT-Advokater (DITA) har udarbejdet en standardkontrakt for indløb af it-systemer som en Software-as-a-Service løsning.
05/05/2021
IT- og telekommunikation
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Kromann Reumert logo
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Hvis man har en såkaldt tilkaldevagt, der ikke kræver, at man befinder sig på sin arbejdsplads, er der så overhovedet tale om arbejdstid? Er det måske snarere hviletid? Det spørgsmål har EU-Domstolen for nylig taget stilling til. Hvad EU-Domstolen kom frem til, kan du læse mere om i denne nyhed.
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Focus Advokater logo
GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Den første GDPR-dom er nu afsagt i de danske retssale. En dansk virksomhed er for første gang i Danmark dømt for overtrædelse af GDPR og derved pålagt en bøde. I indlægget her stiller vi skarpt på håndhævelsen af GDPR både i Danmark og EU.
04/05/2021
Persondata
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Kromann Reumert logo
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Efter den såkaldte 15 %-regel kan familieoverdragelser af fast ejendom ske til en pris, som fraviger den offentlige ejendomsvurdering med +/- 15 %. I en kendelse fra 2016 slog Højesteret fast, at man ikke har retskrav på at anvende 15 %-reglen, hvis der foreligger "særlige omstændigheder". Højesteret har nu afgjort, at den almindelige markedsudvikling ikke udgør "særlige omstændigheder".
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
Kromann Reumert logo
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
En elektronikvirksomhed har haft brugervilkår, der har givet virksomheden ubegrænset adgang til at indsamle og overvåge data fra brugernes computere og enheder. Urimeligt, mente Forbrugerombudsmanden.
04/05/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Kromann Reumert logo
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Kender du KINFO?
TVC Advokatfirma logo
Kender du KINFO?
Skattestyrelsen har et kontrolinformationsregister (KINFO), hvori skatte- eller afgiftsydere kan risikere at blive registeret, hvis der selvangives forkert.
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
Kromann Reumert logo
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
I denne nyhed kan du blive klogere på det seneste nye fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Her dykker vi ned i rådets udtalelser om udkastene til tilstrækkelighedsafgørelser for dataoverførsler til Storbritannien, en vejledning om målrettet markedsføring på sociale medier og en påmindelse til EU's medlemsstater.
04/05/2021
Persondata
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
I en ny dom har Østre Landsret taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsskade, der opstod efter et fald fra en blokvogn. Retten fastslog, at der var en vis risiko ved arbejdet både på grund af læssemandens ophold på ladet, og fordi der var placeret en rørvogn tæt på. Virksomheden var dog ikke ansvarlig for ulykken. Det skyldes blandt andet, at der ikke var nogle sikkerhedsforanstaltninger, der kunne forebygge tilsvarende ulykker på en bedre måde.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
TVC Advokatfirma logo
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
Landsretten ændrer fogedrettens kendelse i en sag vedrørende indgåelse af en låneaftale mellem en bank og en forbruger.
28/04/2021
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Kromann Reumert logo
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Virksomheder skal indstille sig på, at flere transaktioner i fremtiden kan blive genstand for fusionskontrol ‒ også selvom de nationale tærskelværdier ikke er overskredet. Det er en konsekvens af Kommissionens ændrede retningslinjer for henvisninger af sager efter den såkaldte "Dutch clause" i fusionskontrolforordningens artikel 22. Ændringen forventes særligt at berøre transaktioner, der involverer virksomheder på digitale markeder og i lægemiddelindustrien.
28/04/2021
Konkurrenceret
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Bird & Bird logo
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Den 29. marts 2021 afsagde Højesteret en kendelse[1] vedrørende ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 1, som blandt andet fastslår, at bestemmelsen ikke finder anvendelse for konkurrenceklausuler indgået i egenskab af kapitalejer.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
TVC Advokatfirma logo
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Ny afgørelse fra Landsskatteretten fastslår, at et selskabs brug af udenlandsk arbejdskraft ikke var arbejdsudleje.
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
IUNO logo
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
Højesteret har i en ny sag taget stilling til, om en konkurrenceklausul, der var indgået mellem to kapitalejere, var bortfaldet. Konkurrenceklausulen var først indgået i en ejeraftale, hvor medarbejderen havde forpligtet sig over for sin virksomhed. Den blev dog senere ført over i en forligsaftale, som medarbejderen havde indgået med en anden kapitalejer. Højesteret kom frem til, at konkurrenceklausulen ikke var bortfaldet, allerede fordi den ikke var indgået som led i et ansættelsesforhold.
27/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
TVC Advokatfirma logo
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
Den 1. maj 2021 udløber fristen for at ændre en årsopgørelse inden for den ordinære frist.
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget
Kromann Reumert logo
Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget
Folketinget har den 22. april vedtaget en ny lov, som skal forhindre urimelig handelspraksis ved salg af landbrugs- og fødevarer. Loven implementerer et EU-direktiv og introducerer ny sektorspecifik regulering af fødevareforsyningskæden, som det er væsentligt for aktører på markedet at være opmærksomme på. I Danmark har man valgt en overimplementeringsmodel, der gør, at alle aktører i værdikæden skal være opmærksomme på reglerne, uanset parternes størrelse.
27/04/2021
Øvrige
Foretagelse af udlæg hos en skyldner
Focus Advokater logo
Foretagelse af udlæg hos en skyldner
Når en person, der skylder penge, ikke kan eller vil betale, kan den, der har penge til gode (kreditor), efter en inkassoproces oftest få skyldneren fremstillet i fogedretten. I fogedretten kan der foretages udlæg i den formue, som skyldneren måtte have. Det, der foretages udlæg i, kan efterfølgende sælges på auktion, hvor indtægten ved salget bruges til afdrag på eller indfrielse af det beløb, der skyldes. Nogle gange har skyldneren ikke nogen formue/nogle effekter, der kan foretages udlæg i. Andre gange ejer skyldneren alene effekter, som en kreditor ikke kan kræve bortsalg af.
27/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Kromann Reumert logo
Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Ordregivere kan næsten altid aflyse et udbud. Så hvorfor var det egentlig ulovligt, da to regioner aflyste et udbud af arbejdsbeklædning? Det kan du få svaret på i denne nyhed, hvor vi forklarer, hvad du som ordregiver skal være særligt opmærksom på, inden du aflyser dit udbud.
22/04/2021
Udbud
Pengeoverførsler fra udlandet
TVC Advokatfirma logo
Pengeoverførsler fra udlandet
Lånte beløb fra udlandet medfører fortsat skattesager, idet Skattestyrelsen ofte er for restriktiv i sin bevisvurdering.
22/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
TVC Advokatfirma logo
Er der styr på årsopgørelsen for 2017?
Den 1. maj 2021 udløber fristen for at ændre en årsopgørelse inden for den ordinære frist.
22/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted