Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Focus Advokater logo
Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Fra den 30. september 2022 træder huslejeloftet i kraft for privat udlejede boliger. Du kan her læse mere om, hvad det betyder i praksis.
I dag
Lejeret
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
Bech Bruun logo
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
I forsikringsretten har ulykkesdefinitionen været underlagt mere eller mindre konstant prøvelse og fortolkning. Senest har Ankenævnet for Forsikring afsagt tre kendelser, der belyser, hvorvidt og i hvilket omfang skader, som opstår under fødslen, skal anerkendes som en dækningsberettiget ulykke.
I dag
Forsikring og erstatning
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
TVC Advokatfirma logo
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
Skatteyder kan sælge ejendom skattefrit og opnå potentiel skattefri gevinst på kr. 1-2 millioner efter inddragelse af relevant advokatbistand i proces om bindende svar.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Kromann Reumert logo
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Regeringen har fortsat et ønske om at bygge flere almene boliger, der er til at betale. De fortsat stigende bygge- og materialepriser gør det dog svært for den almene bygherre at holde sig inden for maksimumbeløbet, hvilket har standset flere projekter. Vi ser nærmere på de nye muligheder for overskridelse af maksimumbeløbet.
28/09/2022
Fast ejendom og entreprise
Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag
TVC Advokatfirma logo
Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag
Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet men afsluttes derimod ved, at modparten tager bekræftende til genmæle.
28/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring
IUNO logo
Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring
Hvordan skal virksomheder håndtere beskyldninger om sexchikane og samtidigt sikre, at medarbejderne kan fortsætte med at gå på arbejde uden at få ødelagt deres arbejdsmiljø? Det kan være svært for mange og var også tilfældet i en ny sag, hvor en sygemeldt medarbejder lovligt kunne opsiges, selvom han havde haft det psykisk hårdt efter håndteringen af en sexchikane-sag.
28/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Bech Bruun logo
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Torsdag den 22. september stemte regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne for et lovforslag, som indfører et loft over huslejestigninger i de næste to år.
27/09/2022
Lejeret
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager
TVC Advokatfirma logo
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager
Den 1. oktober 2022 ændrer Motorstyrelsen deres procedure for partshøring i sager, hvor selvanmelders værdiansættelse af et brugt køretøj reguleres.
27/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Datatilsynet tester virksomheders brug af cloud-løsninger
IUNO logo
Datatilsynet tester virksomheders brug af cloud-løsninger
Datatilsynet har efter en opdateret cloud-vejledning nu indledt tilsyn med to virksomheders brug af skyen. Cloud-løsninger er en nødvendighed for mange virksomheders tekniske løsninger, og er derfor også naturligt et punkt, som kræver særligt fokus efter databeskyttelsesreglerne. Når Datatilsynet udfører kontrol, kan virksomheder som konsekvens blive mødt med en række specifikke spørgsmål til brugen af tjenesterne.
27/09/2022
Persondata
Ny vejledning for grønne udbud
Bird & Bird logo
Ny vejledning for grønne udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i starten af september 2022 en ny vejledning, der har til hensigt at hjælpe offentlige indkøbere på vejen mod ”grønnere” indkøb.
26/09/2022
Udbud
Datatilsynet erklærer brug af Google Analytics ulovlig
Bech Bruun logo
Datatilsynet erklærer brug af Google Analytics ulovlig
På baggrund af en række europæiske afgørelser, senest fra det italienske datatilsyn, har Datatilsynet undersøgt værktøjet Google Analytics med henblik på at vurdere, om værktøjet kan benyttes lovligt i henhold til GDPR.
26/09/2022
Persondata, E-handel og markedsføring
Er skævdeling i barselspolitikken ligebehandling?
IUNO logo
Er skævdeling i barselspolitikken ligebehandling?
Kan virksomheder tilbyde mødre mere barsel end fædre og medmødre uden at det er diskrimination? Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet set nærmere på, efter at en kollektiv aftale tilbød mødre flere ugers betalt barsel end den anden forælder. Konklusionen var, at skævfordelingen var lovlig, fordi aftalens bedre behandling af mødre var begrundet i en beskyttelse i forbindelse med graviditet og moderskabet.
26/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Åbent hus trumfede Guds hus
IUNO logo
Åbent hus trumfede Guds hus
En idrætslærer på et gymnasium blev opsagt for at blive væk fra et åbent hus-arrangement en lørdag. Medarbejderen var syvendedags adventist og mente derfor, at det stred imod hans religiøse overbevisning at møde på arbejde om lørdagen. Højesteret slog fast, at medarbejderen skulle møde på arbejde og, at han ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af sin religion.
21/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Skattestraffesager og rådgiveransvar
TVC Advokatfirma logo
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.
21/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Retssager og voldgift
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
Kromann Reumert logo
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
I juniudgaven af IP-magasinet gav vi en introduktion til Non-Fungible Tokens ("NFT'er") og de juridiske udfordringer, der følger med fænomenets stigende popularitet. I denne artikel giver vi et indblik i nogle af de problemstillinger, som indehavere af immaterielle rettigheder skal være opmærksomme på, når deres rettigheder pludselig indgår i NFT'er eller optræder i det uendelige metaverse.
21/09/2022
Immaterielret
Brug af (fremtidig) bæredygtighed i markedsføringen
Kromann Reumert logo
Brug af (fremtidig) bæredygtighed i markedsføringen
Opmærksomheden omkring klimavenlige produkter har næppe nogensinde været større, og mange erhvervsdrivende har iværksat flere initiativer for at opnå en mere bæredygtig fremtid. Det er også naturligt, at sådanne initiativer ønskes omtalt og markedsført, men det vigtigt at huske på, at der er en række krav til anvendelse af miljø- og klimarelaterede udsagn i markedsføringen, herunder pligt til at kunne dokumentere rigtigheden af faktuelle forhold. Dette gælder også, når der bruges udsagn om fremtidige ambitioner.
20/09/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 29. juni 2022 tilsidesat ordregivers vide skøn, idet den pågældende ordregiver havde lavet en konstaterbar fejl i deres kvalitative evaluering, hvor samme forhold havde vægtet forskelligt i henholdsvis det vindende og et af de tabende tilbud.
20/09/2022
Udbud
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her.
19/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Kromann Reumert logo
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Ved dom af 14. juli 2022 i sag C-159/20, Kommissionen mod Danmark, fastslog EU-Domstolen, at Danmark har begået traktatbrud ved at undlade at standse danske mejeriers brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "feta" i forbindelse med eksport til lande uden for EU. Dermed er der efter alt at dømme sat et endegyldigt punktum i den langstrakte saga om dansk "feta".
19/09/2022
Immaterielret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Forkert skatteretlig kvalifikation var ikke groft uagtsomt
TVC Advokatfirma logo
Forkert skatteretlig kvalifikation var ikke groft uagtsomt
Landsskatteretten skal løbende forholde sig til, hvorvidt en ansættelse kan ændres ekstraordinært – nogle afgørelser bliver offentliggjort, andre gør ikke.
19/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
I en afgørelse af 17. juni 2022 har Sø- og Handelsretten taget stilling til det vigtige spørgsmål, om en patentansøgning kan danne grundlag for en sag om midlertidigt forbud og påbud.
19/09/2022
Immaterielret, E-handel og markedsføring, Life Science & Health Care
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
Bech Bruun logo
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
I takt med udbredelsen af metaverset udviskes grænserne mellem digitale miljøer og den fysiske verden i stigende grad. Denne tendens medfører nye muligheder for virksomheder, men rejser også mange spørgsmål, herunder hvordan man beskytter sit brand i en digital verden. Der er forsat mange ubesvarede spørgsmål, men for så vidt angår registrering af varemærker for NFT’er og virtuelle produkter i EU har EU’s varemærkemyndigheder nu givet deres bud på, hvordan det gribes an.
16/09/2022
Immaterielret
Nye mærkningsregler på vej for retoucherede billeder
Kromann Reumert logo
Nye mærkningsregler på vej for retoucherede billeder
Erhvervsministeriet har i løbet af sommeren sendt et udkast til et lovforslag om mærkningspligt ved retoucherede reklamebilleder til høring (høringsfristen var den 18. august 2022). Lovforslagets formål er blandt andet at modvirke den eventuelle negative påvirkning, som børn og unge udsættes for igennem urealistiske reklamebilleder. Hvis loven bliver vedtaget, er det Erhvervsministeriets forventning, at loven vil træde i kraft den 1. juli 2023.
16/09/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Teambuilding uden teamwork
IUNO logo
Teambuilding uden teamwork
Er virksomheder altid ansvarlige for medarbejderes ulykker i forbindelser med teambuilding? Nej, og det har vi et eksempel på i en ny sag, hvor en medarbejder kom til skade under en teambuilding øvelse. Det var afgørende, at medarbejderne var sat til at løse enkle, simple og ufarlige opgaver, som alle voksne mennesker ville kunne løse.
15/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted