Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Bird & Bird logo
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative vurdering af delelementer var berettiget.
I går
Udbud
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.
I går
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
Bech Bruun logo
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
Et forsikringsselskab havde anerkendt erstatningsansvaret, men ikke erstatningens størrelse, og den skadelidte var derfor ikke indtrådt i forsikringstagerens ret mod forsikringsselskabet jf. forsikringsansvarslovens § 95, stk. 1. Forsikringsselskabet var derfor ikke rette sagsøgte og blev frifundet.
23/09/2020
Forsikring og erstatning
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
TVC Advokatfirma logo
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal for A/B-modeller vedrørende værdiansættelsen af aktieklasserne. Som noget nyt skal der nu i visse tilfælde tages højde for en gevinstmulighed.
23/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Focus Advokater logo
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, som anvendes ved handler med private boliger og sommerhuse, bliver lavet om og forenklet med virkning fra den 1. oktober 2020. Det vil forudsætningsvist betyde, at det bliver lettere at overskue en boligs fysiske tilstand, før man handler. Læs mere nedenfor.
22/09/2020
Fast ejendom og entreprise
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
Kromann Reumert logo
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
GUBI A/S har vedtaget en bøde på seks millioner kroner for at overtræde forbuddet mod bindende videresalgspriser i forholdet til virksomhedens forhandlere. Bødestørrelsen skal ses i lyset af, at virksomheden på eget initiativ henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og erkendte overtrædelsen af konkurrencereglerne.
22/09/2020
Konkurrenceret
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
WTC advokaterne logo
Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?
Fem nye afgørelser fra Datatilsynet sætter fokus på mangelfuld efterlevelse af oplysningspligten over for medarbejdere ved brug af kontrolforanstaltninger.
22/09/2020
Persondata
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
IUNO logo
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny aftale om midlertidig ret til barselsdagpenge for medarbejdere, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af coronavirus. Med aftalen bliver virksomheder samtidig opfordret til at udvise fleksibilitet over for medarbejdere, hvis barn er smittet eller er hjemsendt som nær kontakt. Det er planlagt, at den nye ordning træder i kraft den 1. oktober 2020.
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Bech Bruun logo
Sexchikane på arbejdspladsen
Som følge af #MeToo-bevægelsen, og den samfundsdebat som offentliggørelsen af oplevelser med seksuelle krænkelser på arbejdspladser har medført, er der igen kommet stort fokus på problemet med sexchikane på arbejdspladser.
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
TVC Advokatfirma logo
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
Skattestyrelsen har ved et bindende svar forholdt sig til, om en fonds erhvervelse af en ejerlejlighed kunne anses som en fradragsberettiget intern uddeling.
21/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Opsigelse af funktionærer
WTC advokaterne logo
Opsigelse af funktionærer
Når du vil opsige en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste.
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Mangler din erhvervs­lejer at betale? Sådan laver du et effektivt påkrav
Kromann Reumert logo
Mangler din erhvervs­lejer at betale? Sådan laver du et effektivt påkrav
Udlejere oplever somme tider – til stor frustration – at deres erhvervslejere ikke betaler huslejen til tiden. Er en dialog mellem udlejer og lejer ikke nok til rette op på de manglende betalinger, kan det næste skridt være at ophæve lejemålet. Men hvordan griber udlejere den proces an? Første skridt på vejen er at få styr på påkravsproceduren; det får du i denne nyhed.
17/09/2020
Lejeret
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Kromann Reumert logo
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Happy Helper og Hilfr har afgivet tilsagn om at fjerne mindstepriser på de rengøringsydelser, der udbydes via virksomhedernes platforme. Tilsagnene kommer i kølvandet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved platformenes brug af faste minimumstakster som en del af deres vilkår og betingelser.
17/09/2020
Konkurrenceret, Øvrige
Udlejers krav ved lejers fraflytning af boliglejemål – hvor skal en tvist behandles?
Focus Advokater logo
Udlejers krav ved lejers fraflytning af boliglejemål – hvor skal en tvist behandles?
Når en lejer fraflytter et lejemål, opstår der ofte tvist om lejerens forpligtelse til at betale for istandsættelse, og ofte kræver udlejer betaling for mere, end lejeren har indbetalt i depositum. Men hvor skal kravet fremsættes? Det kan medføre tidsspilde og unødvendige omkostninger at tage fejl. Læs mere her.
16/09/2020
Lejeret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
WTC advokaterne logo
Udbetaling af indefrosne feriepenge
I forbindelse med overgangen til Den nye Ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, hvor ferie, optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses, og først ville blive udbetalt, når lønmodtageren blev pensioneret.
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
Skattestyrelsen anser anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen om ”helt tilsvarende forhold” i bekendtgørelsen om kort ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold for bredere end hvad, der følger af en ellers ganske klar praksis på området.
16/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
IUNO logo
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Beskæftigelsesministeriet har netop sendt et nyt lovforslag i høring, der indeholder væsentlige ændringer for udstationerede medarbejderes ansættelsesvilkår. Det nye lovforslag skal implementere det reviderede udstationeringsdirektiv og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Bech Bruun logo
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Folketinget har den 10. september vedtaget den bebudede lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven træder i kraft den 14. september 2020.
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kromann Reumert logo
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Hvis en igangværende entreprise bliver ophævet, har bygherren en væsentlig interesse i omgående at få foretaget en fyldestgørende registrering af, hvor langt arbejderne er nået på tidspunktet for ophævelsen, om der er mangler ved de allerede udførte arbejder, og eventuelt tillige hvilke arbejder der udestår at blive udført. En sådan staderegistrering er både nødvendig af økonomiske årsager, og for at bygherren hurtigt kan give en anden entreprenør adgang til at færdiggøre byggeriet. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan du bedst muligt griber processen an, hvis en entreprise bliver ophævet.
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Kromann Reumert logo
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Børsnoterede selskaber, der fik godkendt en ny vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal udarbejde en vederlagsrapport, som skal fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. I denne Q&A besvarer vi en række spørgsmål om kravene til de nye vederlagsrapporter og giver vores bud på, hvordan man udarbejder en klar og forståelig vederlagsrapport.
11/09/2020
Selskabsret
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
Kromann Reumert logo
Skabelon til samtykke: Sådan indhenter og behandler du kontakt­oplysninger på dine gæster
Som et led i at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Danmark opfordrer myndighederne restauranter og caféer til at tilbyde gæster at registrere deres kontaktoplysninger.
10/09/2020
Persondata
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Bird & Bird logo
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.
10/09/2020
Udbud
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Kromann Reumert logo
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Den 8. september 2020 offentliggjorde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori klagenævnet konstaterer, at SKI har benyttet en tildelingsmodel, der strider med forbuddet mod forhandling. Læs mere om modellen og klagenævnets syn på sagen i denne nyhed.
10/09/2020
Udbud
Nye vejledninger til influenters markedsføring af fødevarer
Bech Bruun logo
Nye vejledninger til influenters markedsføring af fødevarer
Fødevarestyrelsen har netop udgivet to vejledninger rettet mod virksomheder og influenter, der markedsfører fødevarer og foder.
10/09/2020
E-handel og markedsføring
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted