Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Kromann Reumert logo
Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Det er hverken simpelt eller uden risici at anvende den delegerede bygherremodel. Byggeskadefonden og BL har derfor udarbejdet et sæt aftaleparadigmer, som kan danne grundlag for aftalegrundlaget mellem parterne. Læs mere om den delegerede bygherremodel i denne nyhed, og få gode råd til at håndtere den i praksis.
I går
Fast ejendom og entreprise
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
TVC Advokatfirma logo
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
Landsskatteretten har tilsidesat en af Skattestyrelsen gennemført forhøjelse af et selskabs indkomst, således selskabets indkomst ikke skal forhøjes med værdien af et jagtudbytte.
I går
Skatte- og afgiftsret
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
Kan en medarbejder lovligt blive bortvist for at nægte at blive testet for coronavirus? Det fik en virksomhed for nylig medhold i, efter at have fremsat krav om, at alle medarbejdere, der skulle møde fysisk på arbejde, blev testet for coronavirus én gang om ugen. En af virksomhedens medarbejdere nægtede flere gange at blive testet og blev herefter bortvist. Bortvisningen var lovlig, fordi opførslen ansås for lydighedsnægtelse.
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Bird & Bird logo
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har den 11. november offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023 i danske kroner. De nye tærskelværdier vil være gældende for udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2022.
25/11/2021
Udbud
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
IUNO logo
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
I sommeren 2021 blev kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens regler, kun må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på under 20.000 kr. fra samme kunde. Reglen gælder, uanset om kunden betaler beløbet på én gang eller deler betalingen op over flere gange, hvis betalingerne er indbyrdes forbundet. Hvis man overtræder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.
25/11/2021
Øvrige, Compliance
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
En erhvervslejer ønsker ofte mulighed for at foretage ombygninger af sit lejemål, så det kan tilpasses lejerens indretningskoncept eller udvidelser af sortiment mv. Medmindre at der er tale om, at ændringerne skal ske for at opfylde krav fra en offentlig myndighed om kontraktmæssig anvendelse af det lejede, kræver det samtykke fra udlejer, før lejeren må foretage ændringer – samt et forbehold fra udlejer om retablering af ændringerne for lejerens regning ved fraflytning.
25/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
TVC Advokatfirma logo
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.
25/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
IUNO logo
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
Whistleblowerloven træder i kraft den 17. december 2021. Kommuner og offentlige virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning senest da. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at der gælder helt særlige regler og forpligtelser for offentlige arbejdspladser, når ordningen skal etableres.
25/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
I denne nyhed kan du læse om, hvornår bygherre kan iværksætte syn og skøn, og hvornår det er muligt at gennemføre syn og skøn som en hastesag.
24/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Bird & Bird logo
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
SaaS-ydelser adskiller sig fra traditionelle it-ydelser ved at være mere standardiserede ydelser, og ved at leveringsvilkårene som udgangspunkt ikke er til forhandling. Dette udfordrer den almindelige udbudsforretning, hvor ordregiver typisk udarbejder en detaljeret kravspecifikation med mindstekrav til leverandørens serviceniveauer og en række konkurrerbare krav.
24/11/2021
Udbud
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Bech Bruun logo
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Bech Bruun logo
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Østre Landsret afsagde den 8. november 2021 en dom, der har taget stilling til, hvorvidt et konkursbo ved sin indtræden i nogle ansættelseskontrakter også var indtrådt i aftaler om fastholdelsesbonusser. Dommen bidrager til forståelsen af vederlagsbegrebet i konkurslovens § 56, stk. 2. Der vil blive ansøgt om tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.
23/11/2021
Insolvens og rekonstruktion
Cloud-computing og Schrems II
Bird & Bird logo
Cloud-computing og Schrems II
I anledning af Bird & Bird og Computerworlds cloud-konference den 24. november 2021 behandler vi i en artikelserie på i alt tre artikler de juridiske problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af cloud-baserede løsninger.
23/11/2021
Persondata, IT- og telekommunikation
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
IUNO logo
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders fald fra et stillads med løst gelænder, fordi den efter bygherrens plan var ansvarlig for stilladsets vedligeholdelse og opstilling. Eftersom virksomheden ikke havde forsømt nogen af sine forpligtelser, var den ikke ansvarlig for ulykken. Landsretten mente til gengæld, at det var virksomheden, som medarbejderen arbejdede i, der var ansvarlig for ulykken. Den havde nemlig ikke sørget for tilstrækkelig instruktion af sine medarbejdere.
23/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Kromann Reumert logo
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Med skrappere lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne undersøgelser og analyser. Vi guider dig til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis din virksomhed står foran en intern undersøgelse.
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Kromann Reumert logo
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Regeringen har den 18. november fremsat lovforslag om arbejdsgivers adgang til at kræve test og coronapas. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. I denne nyhed giver vi dig et overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på, såfremt det nye lovforslag træder i kraft.
22/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår skal valgplakaterne tages ned?
Bech Bruun logo
Hvornår skal valgplakaterne tages ned?
Efter det netop afsluttede kommunalvalg er det nu tid til at tage de valgplakater ned, der i snart en måned har hængt rundt omkring i de danske kommuner. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med nedtagning af valgplakater, herunder ikke mindst hvornår plakaterne senest skal være taget ned.
22/11/2021
Øvrige, E-handel og markedsføring
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold er nu fremsat og har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!
22/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land
Kan det resultere i en bortvisning, hvis en medarbejder udebliver fra arbejde som konsekvens af karantæne efter en ferie til et ”orange” land? Det spørgsmål blev rejst i en ny sag, hvor en medarbejder fik besked om, at han skulle holde sin karantæne i sin ferie, hvis han rejste til et land, der ikke var ”åbent”. Bortvisningen var lovlig, fordi medarbejderen var blevet advaret om konsekvenserne, hvis han udeblev efter sin ferie.
19/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo
Bech Bruun logo
Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo
Østre Landsret afsagde den 8. november 2021 en dom, der har taget stilling til, hvorvidt et konkursbo ved sin indtræden i nogle ansættelseskontrakter også var indtrådt i aftaler om fastholdelsesbonusser. Dommen bidrager til forståelsen af vederlagsbegrebet i konkurslovens § 56, stk. 2. Der er ansøgt om tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.
19/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Kromann Reumert logo
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Skatteministeriet har den 17. november 2021 offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan værdiansættelsen ved generationsskifte af familievirksomheder bliver mere retvisende i forhold til virksomhedernes handelsværdi. Det kan du læse mere om her.
19/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt en kendelse om midlertidigt forbud mod udbetaling i henhold til en anfordringsgaranti udstedt af en bank.
17/11/2021
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Cloud-computing – sådan overvindes faldgruberne
Bird & Bird logo
Cloud-computing – sådan overvindes faldgruberne
I anledning af Bird & Bird og Computerworlds Cloud-konference den 24. november 2021 behandler vi i en artikelserie på 3 de juridiske problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af cloud-baserede løsninger. Dette er den anden artikel i denne artikelserie. Den første (cloud-computing – hvad går det ud på, og hvad er faldgruberne?) finder du link til nederst i denne artikel
17/11/2021
IT- og telekommunikation, Persondata
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted