Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Skattestyrelsen kontrollerer på ny visse overførsler fra MobilePay
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen kontrollerer på ny visse overførsler fra MobilePay
Efterhånden som anvendelsen af betalinger via de digitale tjenester er steget markant, har Skattestyrelsen intensiveret kontrollen på området.
I dag
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring, Øvrige
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at der mellem sagsøgers forsikringstager og sagsøgte var aftalt dansk værneting. Selvom en rammeaftale mellem sagsøgte og et af sagsøgerens forsikringstagers koncernselskaber indeholdt en dansk værnetingsaftale, fandt denne ikke anvendelse mellem retssagens parter.
I dag
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Kromann Reumert logo
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning om selskabslovens krav til, hvordan børsnoterede selskaber skal udarbejde vederlagspolitikker og vederlagsrapporter. Få overblik over de væsentligste ændringer i denne nyhed.
I dag
Selskabsret
Nu bliver det nemmere at optage telefonsamtaler
Bech Bruun logo
Nu bliver det nemmere at optage telefonsamtaler
Datatilsynet har netop offentliggjort en vejledende tekst, der beskriver de databeskyttelsesretlige krav for optagelse af telefonsamtaler. Vejledningen gør det bl.a. i visse tilfælde nemmere for organisationer at optage telefonsamtaler i forhold til hidtidig praksis.
I går
Persondata
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.
I går
Forsikring og erstatning, Transportret
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
IUNO logo
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en medarbejders fedme udgjorde et handicap. Medarbejderen var blevet opsagt med henvisning til et faldende børnetal men mente, at opsigelsen i virkeligheden skyldtes hans fedme, og derfor var i strid med forskelsbehandlingsloven. Landsretten kom frem til, at der ikke var tale om et handicap, og at medarbejderen ikke var blevet opsagt på grund af hans fedme.
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
Bech Bruun logo
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge arbejdsfordelingsordningen, så ordningen kan anvendes af virksomhederne på det private arbejdsmarked i alle 12 måneder i 2021. Virksomhederne vil kunne benytte ordningen i 2021, uanset om de har benyttet ordningen i 2020.
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig
TVC Advokatfirma logo
Opkrævet registreringsafgift var uretmæssig
Landskatteretten fastslår i ny afgørelse, at en opkrævet registreringsafgift var med urette, da bilen ikke var taget i brug på færdselslovens anvendelsesområde
30/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af værdi af fri bil efter udløb af leasingperiode
Retten i Næstved har i en endnu utrykt dom fastslået, at skatteyder ikke skulle beskattes af værdi af fri bil efter udløbet af bilens leasingperiode
27/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
Bech Bruun logo
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
I forbindelse med en kommunes oprensning af en vejgrøft i 2016 blev et kommunikationskabel skåret over. Sagens principielle spørgsmål var, om kommunen i medfør af § 9, stk.1, i lov om registrering af ledningsejere (LER-loven) skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret, inden kommunen påbegyndte rensningen af grøften. Pligten til indhentning af oplysninger afhang særligt af spørgsmålet om, hvorvidt oprensningen af grøften kunne karakteriseres som ’gravearbejder’ i LER-lovens § 9, stk. 1’s forstand.
27/11/2020
Fast ejendom og entreprise
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
Bird & Bird logo
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
Regeringen har den 19. november 2020 vedtaget en ny lov1 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19. Loven ophæves automatisk den 1. juli 2021.
27/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen har netop fastslået, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den statsstøtte, TV2 modtog som rekapitaliseringsstøtte i kølvandet på en statsstøtteafgørelse fra Europa-Kommissionen i 2004. Statsstøtten var forenelig, men var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet, inden den blev ydet. Med besvarelsen slår EU-Domstolen fast, at støtte ydet til varetagelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder public service, ikke udgør en undtagelse til reglen om betaling af ulovlighedsrenter.
27/11/2020
Konkurrenceret
Forældrekøb kan fortsat placeres i virksomheds­ordningen
Kromann Reumert logo
Forældrekøb kan fortsat placeres i virksomheds­ordningen
I aftalen om finansloven for 2020 lyder en af overskrifterne, at forældrekøb i virksomhedsordningen mv. skal afskaffes. Men med et netop fremsat lovforslag lægger regeringen op til, at det fortsat skal være muligt for forældre at købe fast ejendom og udleje til deres børn og samtidig have ejendommen i virksomhedsordningen – dog uden visse skattefordele. I denne nyhed giver vi dig overblik over det nye lovforslag.
27/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Bech Bruun logo
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Forbrugerombudsmanden har for anden gang på få måneder erklæret en lang række låneaftaler for ugyldige. Endnu engang er det långivernes utilstrækkelige kreditvurdering af låntagerne, der er problemet. De mange sager om ugyldige låneaftaler skal formentlig ses i sammenhæng med de nye skærpede regler for lån og kviklån.
25/11/2020
Finansiering og bankret
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har i en nyere kendelse om genopfyldning af forsikringssum på en projektansvarsforsikring afgjort, at pligten til at foretage genopfyldning påhvilede forsikringstageren (rådgiveren), uanset om bygherren havde anmodet herom eller ej.
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Kromann Reumert logo
Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Nyt lovforslag om skattesanktioner mod landene på EU's sortliste blev sendt i høring den 12. november 2020. Lovforslaget lægger op til både indskrænkninger i fradragsretten for visse betalinger og en skærpet udbyttebeskatning.
25/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Brexit – hvad med vores retssager?
Bech Bruun logo
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit er en realitet. Storbritannien har forladt EU-samarbejdet, men der er fortsat mange ubekendte, der trækker et langt spor af spørgsmål efter sig. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Hvor håbet er lysegrønt for en mulig handelsaftale i forbindelse med skilsmissen, ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at være tilfældet for retssagsbehandling, da briterne har ændret kurs under forhandlingerne. Nedenfor opsummerer vi seneste nyt.
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
WTC advokaterne logo
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres medarbejdere at blive testet for COVID-19 og blive oplyst om resultatet af testen.
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
Nyere praksis fra Skatterådet bidrager med fortolkningsmomenter til brug for sondringen af, hvornår udstyr er afgiftspligtigt udstyr eller afgiftsfrit
24/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Sverige indfører nye beskatnings­regler for arbejdsudleje
Kromann Reumert logo
Sverige indfører nye beskatnings­regler for arbejdsudleje
Med virkning fra den 1. januar 2021 indfører Sverige nye regler om beskatning af arbejdsudleje. De nye regler betyder, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag.
24/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater logo
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater har repræsenteret en udlejer i en principiel sag om gyldigheden af et tillæg om regulering af leje til en lejekontrakt, som lejerne havde underskrevet, og om udlejers ret til at lade pligten til at stå for renholdelse – og dermed betale for renovation – påhvile lejer. Højesteret har nu afsagt dom i sagen.
24/11/2020
Lejeret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Kromann Reumert logo
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Konkurrenceankenævnet har taget stilling til, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var berettiget til at undtage deres markedsdialog om priser på værnemidler fra en aktindsigtsbegæring. I den forbindelse tog nævnet særligt stilling til, om miljøoplysningsloven fandt anvendelse.
19/11/2020
Konkurrenceret
Har du registreret din virksomheds varemærke?
WTC advokaterne logo
Har du registreret din virksomheds varemærke?
Et af de vigtigste aktiver for en virksomhed er virksomhedens navn og varemærke. Virksomhedens navn vil oftest være registreret hos Erhvervsstyrelsen. Den beskyttelse man opnår ved en registrering af et navn hos Erhvervsstyrelsen er imidlertid ikke ligeså stærk, som den beskyttelse man opnår ved registrering af navnet som et varemærke.
19/11/2020
Immaterielret
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Kromann Reumert logo
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
I marts 2020 fik kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverandører og undlade at påtale en leverandørs misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19. Reglerne er en del af regeringens understøttende initiativer for virksomheder, og de er nu blevet forlænget frem til den 1. marts 2021.
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted