Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
Hulgaard Advokater logo
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
En familieoverdragelse er et salg af en fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer, som eksempelvis forældre, børn, børnebørn, mv. Familieoverdragelser skaber mulighed for at sælge en fast ejendom til familiemedlemmer på andre vilkår end ved salg til tredjemand på ejendomsmarkedet. En ændring af reglerne vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelse er dog trådt i kraft og får virkning, når de nye ejendomsvurderinger er modtaget.
I går
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Nye retningslinjer for prismarkedsføring er nu offentliggjort
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for prismarkedsføring er nu offentliggjort
Forbrugerombudsmanden har i dag udsendt de reviderede retningslinjer for prismarkedsføring.
I går
E-handel og markedsføring, Øvrige
Beskatning af kryptovalutaer
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af kryptovalutaer
Skattestyrelsen har fortsat fokus på kontrolsager og har nu fået tilladelse til at indhente oplysninger til brug for fortsat kontrol.
I går
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Warrants
Hulgaard Advokater logo
Warrants
Warrants kaldes også tegningsretter. Det betyder, at modtageren af en warrant opnår en ret – men ikke en pligt til – at tegne nye kapitalandele i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs.
24/05/2022
Selskabsret, Øvrige, Kontraktret
Incitamentsordninger for medarbejdere
Hulgaard Advokater logo
Incitamentsordninger for medarbejdere
Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner).
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
IUNO logo
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
Kan virksomheder vente med at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afsagt endelig afgørelse om erhvervsevnetab? Svaret var nej i en sag for Højesteret, hvor en medarbejder, der var kommet til skade, havde krav på at få udbetalt renter for manglende udbetaling af erstatning.
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Annullation af skønsmæssig forhøjelse
TVC Advokatfirma logo
Annullation af skønsmæssig forhøjelse
Landsskatteretten tilsidesætter en gennemført skønsmæssig forhøjelse med henvisning til væsentlige mangler, herunder manglende dokumentation for skønnet.
23/05/2022
Skatte- og afgiftsret
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Kromann Reumert logo
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Ændring af årsregnskabsloven giver virksomheder ret til indlevere årsrapport en måned senere end hidtil.
23/05/2022
Selskabsret, Øvrige
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
TVC Advokatfirma logo
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.
23/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
TVC Advokatfirma logo
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fundet, at skatteyder først skulle betale ejendomsværdiskat af sin nyerhvervede og dyrere ejerbolig fra indflytningstidspunktet.
20/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
IUNO logo
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
Databeskyttelsesreglerne giver som udgangspunkt en ret til indsigt i, hvilke oplysninger en dataansvarlig behandler om en selv. Reglerne giver også ret til indsigt i, hvordan oplysningerne bliver behandlet. Men indsigtsretten har en grænse. Det viser en ny afgørelse fra Datatilsynet, hvor en tidligere medarbejder ville have indsigt i al den kommunikation, der overhovedet fandtes om ham.
20/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Bird & Bird logo
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Klagenævnet for Udbud pålagde Øresundsbro Konsortiet I/S at annullere tildelingsbeslutningen, da udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt oplysninger om den anslåede mængde eller den anslåede værdi af de tjenesteydelser, der skulle leveres i henhold til rammeaftalen.
19/05/2022
Udbud
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Bech Bruun logo
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Ud over de ordinære kontrolbesøg udvælger Fødevarestyrelsen årligt en række emner, som styrelsen fokuserer på i forbindelse med kampagnekontrol hos fødevarevirksomheder. Kommunikationsplatforme, såsom hjemmesider og sociale medier, kan også blive omfattet af kontrol. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der gennemføres en løbende monitorering af platformene.
18/05/2022
Øvrige, Life Science & Health Care
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
IUNO logo
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Når flypassagerer køber flybilletten gennem et rejsebureau, opkræver rejsebureauet ofte nogle gebyrer i tillæg til selve flybilletten. Det kan give problemer, når flyrejsen aflyses. I den situation kan passageren kræve billetprisen refunderet direkte fra flyselskabet, men spørgsmålet er, om det også gælder for gebyrerne? Det stiller en nylig dom fra Retten i Kolding skarpt på.
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
TVC Advokatfirma logo
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?
17/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Lovligt at bortvise medarbejder for heroinmisbrug
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder for heroinmisbrug
Kan virksomheder bortvise en medarbejder for at have et misbrug, selvom det ikke er blevet opdaget under arbejdet, og medarbejderen er blevet fri for misbruget? Det var spørgsmålet i en ny sag, hvor en kommune opdagede, at en medarbejder havde haft et heroinmisbrug. Dommeren fastslog, at tilliden til medarbejderen var så svækket, at hun kunne bortvises.
17/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Datatilsynet kritiserer e-Boks for manglende sikkerhed
WTC advokaterne logo
Datatilsynet kritiserer e-Boks for manglende sikkerhed
I en ny afgørelse har Datatilsynet udtalt kritik i en sag vedrørende manglende sikkerhed ved brug af e-Boks Express. Sagen er et eksempel på, at et login ikke nødvendigvis kan beskytte dine data, hvis ikke kravet om passende sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt.
17/05/2022
Persondata
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Focus Advokater logo
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks. et ulovligt boykot af et ikke-medlem, foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller hjælper et medlem med prissætning på en opgave. Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger?
17/05/2022
Konkurrenceret, Øvrige
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
IUNO logo
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.
16/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Focus Advokater logo
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Ejendomme i landzoner må som udgangspunkt - ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen - foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan der efter planloven gennemføres visse til- og ombygninger uden tilladelse. Det betyder f.eks., at det i nogle tilfælde er muligt at udvide eksisterende mindre ejendomme i landzone. Det kan være attraktivt for de, der ønsker at bo på landet i en stor og flot bygning – måske i flere etager. Læs mere om mulighederne her.
16/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
TVC Advokatfirma logo
Konkursbo var solvent efter over 5 års behandling
Når et selskab eller en person erklæres konkurs, skal den pågældende være insolvent. Når skyldneren er solvent, er konkursbetingelserne ikke opfyldt. Det gælder også, når der slet ikke var et krav mod skyldneren.
16/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Bech Bruun logo
Kan konkursboer omstøde en kassekreditnedbringelse, hvis banken har virksomhedspant?
Indimellem sker det, at et selskab nedbringer sin kassekreditgæld inden en konkurs. Banken risikerer, at konkursboet rejser et omstødelseskrav for denne nedbringelse. Samme omstødelsesrisiko er til stede for ledelsen eller ejerkredsen, hvis de har kautioneret for kassekreditten. Højesteret har dog for nylig afsagt en principiel dom om, at et konkursbo ikke har et omstødelseskrav, hvis nedbringelsen er sket med aktiver omfattet af bankens virksomhedspant.
12/05/2022
Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag introducerer nye orlovsformer og mere fleksibilitet
IUNO logo
Nyt lovforslag introducerer nye orlovsformer og mere fleksibilitet
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, der giver ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage og 26 ugers ekstra orlov til medarbejdere, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Derudover får medarbejdere med børn under 9 år ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønster og på at få en skriftlig begrundelse, hvis de får et afslag.
11/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted