Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Har I fået opdateret jeres barselspolitik til de nye regler?
Bird & Bird logo
Har I fået opdateret jeres barselspolitik til de nye regler?
Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft gældende for børn født den 2. august 2022 eller senere.
12/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret
10 krav til ansættelseskontrakten
WTC advokaterne logo
10 krav til ansættelseskontrakten
Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt (også kaldet ansættelsesbevis) til dine ansatte. I denne artikel får du overblik over de lovkrav, der er forbundet med ansættelseskontrakten.
12/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
WTC advokaterne logo
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
Med det politiske fokus på bæredygtighed, verdensmål, EU’s green deal og krisen i og omkring Ukraine, er der blevet sat fuld fart på den grønne omstilling og værnet om europæiske værdier, som blot har sat endnu mere damp på ESG-toget (Enivronmental, Social and Governance).
11/08/2022
EU-ret, Øvrige
Retten på Frederiksberg ændrer klagenævnets afgørelse – og dermed praksis om ret til indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende mindstekrav
Bird & Bird logo
Retten på Frederiksberg ændrer klagenævnets afgørelse – og dermed praksis om ret til indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende mindstekrav
Retten på Frederiksberg afsagde den 30. juni 2022 dom i sag om indhentelse af efterfølgende oplysninger om referencearbejde. Retten omgjorde ved dommen Klagenævnet for Udbuds kendelse fra den 29. april 2020.
11/08/2022
Udbud
Landsretten: I orden at opsige økonomidirektør pr. e-mail
Bird & Bird logo
Landsretten: I orden at opsige økonomidirektør pr. e-mail
Den 23. juni 2022 stadfæstede Østre Landsret Odense Byrets afgørelse fra den 1. oktober 2021 , hvor en opsigelse sendt på e-mail til en økonomidirektør den 31. december 2019 blev anset for at være kommet til økonomidirektøren den 31. december 2019 og ikke på dagen, den 2. januar 2020, hvor økonomidirektøren rent faktisk læste e-mailen.
11/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?
Det er vigtigt at forstå, at en sigtelse fra Skattestyrelsen kan få store konsekvenser, hvorfor der er flere relevante overvejelser at gøre sig.
09/08/2022
Skatte- og afgiftsret
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Bech Bruun logo
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Transportministeriet har den 29. juni 2022 sendt et forslag til ændring af lov om private fællesveje i offentlig høring. Med lovforslaget foreslås det, at der i lov om private fællesveje indføres en ny hjemmel, som giver ledningsejere af kabler til brug for elektroniske kommunikationsnet mulighed for at anmode kommunalbestyrelsen om at meddele tilladelse til at placere kablerne ved private fællesveje på landet. Høringsfristen er den 17. august 2022.
09/08/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
TVC Advokatfirma logo
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
I en nu offentliggjort dom blev det således også fastslået, at Skattestyrelsen ikke havde iagttaget reaktionsfristen efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.
09/08/2022
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny typeformular er nu på vej
Focus Advokater logo
Ny typeformular er nu på vej
Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu på vej – men må endnu ikke anvendes. Læs mere her.
09/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny barselslov træder i kraft pr. 2. august 2022
WTC advokaterne logo
Ny barselslov træder i kraft pr. 2. august 2022
Barselsloven ændres for børn født fra og med 2. august 2022. Med de nye regler deles barselsorloven ligeligt mellem forældrene, medmindre forældrene måtte vælge en anden fordeling af orloven.
02/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Begrundelsesmangel kan føre til ugyldighed
TVC Advokatfirma logo
Begrundelsesmangel kan føre til ugyldighed
Sagsbehandlingsmangler fører i stigende grad til ugyldighed, og i en nyere afgørelse har Landsskatteretten således også ophævet en ekstraordinær ansættelse grundet begrundelsesmangel.
02/08/2022
Skatte- og afgiftsret
Leasingsager undergives kontrol af Motorstyrelsen
TVC Advokatfirma logo
Leasingsager undergives kontrol af Motorstyrelsen
Traditionen tro var Motorstyrelsen på kontrol i Skagen i uge 29, og i år blev der tillige afviklet kontroller i andre dele af Nordjylland samt i Nordsjælland.
02/08/2022
Skatte- og afgiftsret
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder med flere i høring. Forslaget udvider lovens anvendelsesområde til at omfatte tredjepartsudbydere af "buy now, pay later".
02/08/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Kromann Reumert logo
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Efter flere gode år i byggebranchen presses flere entreprenørvirksomheder nu af en historisk høj inflation, stigende renter og stigende priser på byggematerialer, råvarer og brændstof. Dette har over de seneste måneder tvunget flere entreprenørvirksomheder til at dreje nøglen om. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilke konsekvenser entreprenørens konkurs har for bygherren.
02/08/2022
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Kromann Reumert logo
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Et politisk flertal i Folketinget har i juni 2022 indgået en politisk aftale, der skaber mere fleksibilitet, når der skal rekrutteres ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Aftalen betyder, at regeringen i det nye folketingsår vil fremsætte lovforslag om ændringer af de krav, der stilles til egnethed og hæderlighed til ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder, de såkaldte "fit & proper"-regler.
01/08/2022
Finansiering og bankret, Ansættelses- og arbejdsret
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Bech Bruun logo
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Kulturministeriet har netop sendt en ændring af Udlandsbekendtgørelsen i offentlig høring. Bekendtgørelsen regulerer anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande og vil have særlig betydning for vederlagsmodellen til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande.
01/08/2022
Immaterielret, Øvrige
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion er nu trådt i kraft
I foråret kom Konkursrådet med en betænkning, som indeholdt en række forslag til lovændringer for at implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne er vedtaget og trådte i kraft den 17. juli 2022.
27/07/2022
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Indenrigs- og Boligministeren har den 27. juni 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli, men som derudover indeholder forslag til markante ændringer af tilbudspligtsreglerne.
15/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Afslag på henstand hjemvist til fornyet behandling
TVC Advokatfirma logo
Afslag på henstand hjemvist til fornyet behandling
Ifølge en nyere afgørelse fra Landsskatteretten udelukker det ikke i sig selv ret til henstand efter skatteforvaltningslovens § 51, at det påklagede skatte- eller afgiftskrav ikke er skyldigt ifølge skattekontoen.
15/07/2022
Skatte- og afgiftsret
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Bech Bruun logo
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Udlejer var, på trods af betydelig vanskeliggørelse af lejers varemodtagelse, berettiget til at foretage ændringer af lejemålet, hvorfor fogedforbud blev nægtet fremme.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Groft uagtsomt?
TVC Advokatfirma logo
Groft uagtsomt?
Det forhold, at bl.a. beregningen af den skattepligtige gevinst ikke var åbenbar, førte til, at der ikke var udvist grov uagtsomhed.
14/07/2022
Skatte- og afgiftsret
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Bech Bruun logo
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Det er ikke betingelse for udlejning efter § 19, stk. 2 (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2), at det fremgår af lejekontrakten, at der sker udlejning efter denne bestemmelse, hvorfor landsretten fandt, at der må kræves særlige holdepunkter, hvis udlejer skal anses for aftalemæssigt at have frasagt sig denne mulighed.
13/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Status: Implementering af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder
Bech Bruun logo
Status: Implementering af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder
Kulturministeriet har netop meldt ud, at implementeringen af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder forventes gennemført i dansk ret den 1. juli 2023.
13/07/2022
Immaterielret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted