Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Skal persondata alene opbevares for dokumentation af samtykke?
TVC Advokatfirma logo
Skal persondata alene opbevares for dokumentation af samtykke?
Afgørelse om behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed giver Datatilsynet anledning til at revurdere en række forhold i en ny vejledende tekst, der omhandler opbevaring af personoplysninger.
27/01/2023
Persondata, E-handel og markedsføring
Tvist om forskelsbehandling af gravid medarbejder kunne indbringes trods voldgiftsklausul
Bech Bruun logo
Tvist om forskelsbehandling af gravid medarbejder kunne indbringes trods voldgiftsklausul
I Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 16. december 2022 fandt nævnet, at en aftalt voldgiftsklausul ikke var til hinder for, at en gravid medarbejder kunne indbringe en sag om forskelsbehandling på grund af køn for Ligebehandlingsnævnet.
27/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Kromann Reumert logo
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Der er netop blevet fremsat et ændringsforslag til selskabsloven, der dels ændrer reglerne om grænseoverskridende fusioner og spaltninger og dels giver adgang til at gennemføre grænseoverskridende selskabsomdannelser ("grænseoverskridende transaktioner").
27/01/2023
Selskabsret, Konkurrenceret
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
JURA § info logo
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
Rapporten oplister en række opmærksomhedspunkter som man bør have før øje ved brugen af cloud. Opmærksomhedspunkterne er udarbejdet på baggrund af de indledende undersøgelser, som de enkelte medlemslande har levet, i forbindelse med offentlige myndigheders brug af cloud.
25/01/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
IUNO logo
”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
En ”delt” afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stoppede en virksomheds pligt til fortsat at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det var resultatet i en ny sag fra Højesteret. Afgørelsen gav både medarbejderen et midlertidigt og et endeligt erhvervsevnetab. Det var det endelige erhvervsevnetab, der stoppede retten til tabt arbejdsfortjeneste.
25/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Opbevaring af personoplysninger med henblik på dokumentation af samtykke
JURA § info logo
Opbevaring af personoplysninger med henblik på dokumentation af samtykke
Skal jeg opbevare personoplysninger alene for at kunne dokumentere, at jeg overholder databeskyttelsesreglerne om samtykke? Det spørgsmål har mange virksomheder stillet til sig selv over de seneste år.
25/01/2023
Persondata
Offentlige udbud - i bæredygtighedens tegn
Bird & Bird logo
Offentlige udbud - i bæredygtighedens tegn
Der er fornyeligt lavet undersøgelser om brugen af grønne tildelingskriterier i offentlige udbudsforretninger, hvor det fremgår at under 7 % af kommunale udbud fra perioden januar 2021 til september 2022 indeholdt grønne tildelingskriterier. Der er derfor rum for forbedring i jagten på at opnå bæredygtige løsninger.
25/01/2023
Udbud
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Kromann Reumert logo
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Russiske myndigheder har foretaget og varslet en række økonomiske foranstaltninger som modsvar på vestlig fordømmelse over for Ruslands invasion af Ukraine. I artiklen analyseres det retlige grundlag for, at danske investorer i Rusland kan søge erstatning ved international voldgift for mulige tab lidt ved brud på investeringsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland, som pålægger Rusland at skabe gunstige betingelser for danske investorer samt yde fuld beskyttelse og sikkerhed for danske investeringer på russisk territorium.
24/01/2023
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Øvrige
Seksuel chikane på lærerværelset
IUNO logo
Seksuel chikane på lærerværelset
En gymnasielærer blev opsagt efter at have sagt krænkende kommentarer med seksuelle undertoner til sine yngre kvindelige kollegaer. Dommeren fandt, at opsigelsen var lovlig på trods af, at medarbejderen ikke havde fået en advarsel, som ellers var et krav i gymnasiets politik om seksuel chikane.
24/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Det var ikke i orden at opsige en medarbejder, som ufrivilligt havde aborteret
Bech Bruun logo
Det var ikke i orden at opsige en medarbejder, som ufrivilligt havde aborteret
Østre Landsret har for nylig truffet afgørelse i en sag, som handlede om, hvorvidt en opsigelse af en medarbejder, som ufrivilligt havde aborteret umiddelbart før opsigelsen, var i strid med ligebehandlingsprincippet. Virksomheden begrundede opsigelsen i medarbejderens manglende performance. Landsretten nåede frem til, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsprincippet, og medarbejderen fik derfor tilkendt en godtgørelse svarende til ni måneders løn.
24/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Bordet fanger ved opdeling af et samlet indkøb i mindre kontrakter
Kromann Reumert logo
Bordet fanger ved opdeling af et samlet indkøb i mindre kontrakter
Når ordregiver har besluttet sig for ét samlet indkøb af en række ydelser hos én leverandør, kan man så senere vælge at opdele kontrakten og tildele delkontrakt uden forudgående udbud? Det spørgsmål behandler Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse om Frederikssund Kommunes direkte tildeling af en (del)kontrakt vedrørende et nødkaldssystem til kommunens omsorgscentre.
19/01/2023
Udbud
Seksuel orientering må ikke være årsag til at nægte at indgå eller forlænge en kontrakt
Bech Bruun logo
Seksuel orientering må ikke være årsag til at nægte at indgå eller forlænge en kontrakt
Ny afgørelse: EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-356/21) af 12. januar 2023 slået fast, at det var i strid med direktiv 2000/78/EF om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, at en offentligejet virksomhed ikke ønskede at indgå nye kontrakter med en selvstændig erhvervsdrivende på baggrund af, at denne havde offentliggjort en musikvideo på YouTube med det formål at fremme tolerance over for par af samme køn.
19/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
TVC Advokatfirma logo
Ændring i konkursloven medfører nye regler for afstemning
Når en rekonstruktionsbehandling indledes, skal der udarbejdes et forslag til rekonstruktionsbehandling. Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv er konkursloven ændret. En ændring er, at der blev indført nye regler for afstemning om rekonstruktionsforslaget samt inddeling af fordringshaverne i et klassesystem.
19/01/2023
Insolvens og rekonstruktion
Virksomheder, der driver onlinemarkedspladser, kan ifalde ansvar for falske varer, sat til salg af eksterne sælgere
Bird & Bird logo
Virksomheder, der driver onlinemarkedspladser, kan ifalde ansvar for falske varer, sat til salg af eksterne sælgere
EU-Domstolen (EUD) har for nylig afgjort, at onlinemarkedspladser (i den konkrete sag; Amazon) efter omstændighederne kan holdes ansvarlig for eksterne sælgeres krænkelser af tredjemands varemærker, selvom varerne ikke direkte sælges af onlinemarkedspladsoperatøren selv.
19/01/2023
E-handel og markedsføring, Immaterielret
Åbenbart ikke nok arbejde til mor
IUNO logo
Åbenbart ikke nok arbejde til mor
En gravid medarbejder blev ikke forskelsbehandlet, da hun blev opsagt på grund af arbejdsmangel som følge af coronavirus. Det blev hun til gengæld, da virksomheden senere genansatte størstedelen af de opsagte på nær hende. Medarbejderen fik derfor en godtgørelse svarende til cirka halvanden måneds løn, fremfor de 12 måneder hun havde gjort krav på.
18/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag
Kromann Reumert logo
Lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag
Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag i høring, som implementerer afskaffelsen af store bededag som helligdag, der første gang blev præsenteret den 14. december 2022 i SVM-regeringsgrundlaget.
18/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Afslag på henstand som følge af indbetaling på skattekontoen
TVC Advokatfirma logo
Afslag på henstand som følge af indbetaling på skattekontoen
Skattestyrelsen har tidligere anset betalinger på skattekontoen for frivillige indbetalinger på gæld. Den praksis er imidlertid ophørt, og måske det er aktuelt at rette henvendelse til Skattestyrelsen.
18/01/2023
Skatte- og afgiftsret
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kromann Reumert logo
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kan ordregiver være berettiget til at evaluere et tilbud ud fra en "worst-case scenario"-fortolkning, og hvilken betydning har det, hvis udbudsmaterialet indeholder modstridende oplysninger om, hvem den ordregivende enhed er? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en ny kendelse, som du kan læse mere om her.
18/01/2023
Udbud, Kontraktret
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
Hulgaard Advokater logo
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
2022 blev året for en sammenskrevet lejelov. I denne artikel gøres status over de nye regler, der har betydning ved udlejningsejendomme og særligt ift. udlejning af boliger.
17/01/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er nu sendt i høring
Bech Bruun logo
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er nu sendt i høring
Regeringen har nu sendt lovforslaget om afskaffelse af store bededag i høringen med høringsfrist den 19. januar 2023.
17/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
Det ses undertiden, at en ægtefælle pådrager sig en restskat, som denne ikke er i stand til at betale, og i sådanne tilfælde kan den anden ægtefælle komme til at hæfte for betalingen.
17/01/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal ikke altid udmåles ud fra lønudgiften
Bech Bruun logo
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal ikke altid udmåles ud fra lønudgiften
Østre Landsret har i en dom af 14. december 2022 slået fast, at de sædvanlige principper for udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal fraviges, hvis disse på grund af lønnens ringe størrelse vil føre til en så lav godtgørelse, at denne ikke vil have "tilstrækkelig afskrækkende virkning”.
17/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav til pålidelighedsvurderinger
Focus Advokater logo
Nye krav til pålidelighedsvurderinger
Den 1. januar trådte en ny procedure i kraft for ordregivers vurdering af en virksomheds dokumentation for pålidelighed. Læs mere om, hvad ændringen betyder for fremtidige udbud, her.
12/01/2023
Udbud
Opdelingen af kontrakter må ikke ske med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet
Bird & Bird logo
Opdelingen af kontrakter må ikke ske med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet
Klagenævnet for Udbud har i kendelsen af 20. december 2022 med henvisning til udbudslovens § 30, stk. 2, 1. pkt. slået fast, at en kontrakt ikke må opdeles med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at opdelingen af kontrakter skal ske efter en vurdering af, om der er funktionsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem ydelserne.
12/01/2023
Udbud
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted