Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der styrker den internationale rekruttering
Bech Bruun logo
Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der styrker den internationale rekruttering
Folketinget har i dag vedtaget ændringer til udlændingeloven, der gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med lovændringen følger vedtagelsen af en supplerende beløbsordning samt udvidelse af fast track-ordningen, positivlisten og Startup Denmark-ordningen. Lovforslaget træder i kraft allerede den 1. april 2023.
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Focus Advokater logo
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten af AB’s regler - også i forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør. Det har været behæftet med usikkerhed, hvornår nedskrivningen til 10 % sker, når entreprenøren går konkurs, og der derfor ikke sker reel aflevering. Det har ligeledes været usikkert, hvordan bygherren sikrer sig mulighed for at trække på den fulde 15 %-garanti, når entreprenøren går konkurs. Disse spørgsmål har for nylig været genstand for prøvelse. I sagen repræsenterede Focus Advokater bygherren, der krævede den fulde garanti udbetalt.
I dag
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Hulgaard Advokater logo
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Dele af EU’s orlovsdirektiv er blevet implementeret i de nye regler, som giver medarbejdere ret til bl.a. omsorgsorlov i 5 arbejdsdage om året, mulighed for fleksible arbejdstider til forældre med børn under 9 år og ekstra orlov ved fødsel af 3 eller flere børn. Reglerne om omsorgsorlov trådte i kraft den 2. august 2022, mens reglerne om fleksible arbejdstider og ekstra orlov træder i kraft i sin helhed den 1. december 2023. Dele deraf træder dog i kraft tidligere.
I dag
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
Bech Bruun logo
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
EU-Domstolen har i en ny afgørelse (C-477/21) af 2. marts 2023 fastslået, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdstagere tildeles en daglig hviletid på 11 timer som en selvstændig ret, der skal tildeles uafhængigt af den ugentlige hviletid, som følger af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden (”arbejdstidsdirektivet”).
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Gaver til mindreårige børnebørn
Hulgaard Advokater logo
Gaver til mindreårige børnebørn
Gaver til børnebørn kan give et godt økonomisk fundament og være en god hjælp på vej videre i livet. Til trods for det er mange bedsteforældre tilbageholdende – for bruger de nu pengene rigtigt?
20/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret, Øvrige
Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt
IUNO logo
Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt
En virksomhed havde inviteret kvindelige studerende med interesse i bæredygtige investeringer, til et arrangement. Annoncen blev slået op gennem virksomhedens rekrutteringssystem og derefter lagt op i en lukket gruppe for studerende på Facebook. Ligebehandlingsnævnet kom herefter frem til at, en mandlig studerende var blevet diskrimineret, fordi arrangementet kun var rettet mod kvinder.
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Potentiel screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Bech Bruun logo
Potentiel screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Nye geopolitiske forskydninger, øget stormagtskonkurrence og klimaforandringer har medført et stigende behov for at beskytte dansk kritisk infrastruktur. Derfor lægger regeringen op til en betydelig skærpelse af reglerne for screening af det offentliges aftaleparter. Ifølge lovforslaget skal enhver aftalepart til det offentlige, herunder også danske og europæiske, fremover forhåndsgodkendes, når kontrakten vedrører kritisk infrastruktur. Det stiller krav til ordregiverens tilrettelæggelse af udbudsprocessen for sådanne kontrakter.
20/03/2023
Udbud
Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
Kromann Reumert logo
Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
EU-Domstolen har i en nylig dom behandlet rækkevidden af domstolenes muligheder for i forbindelse med konkurrence-retlige overtrædelser at fastsætte sagsomkostninger og fastsætte en erstatning skønsmæssigt i fraværet af egentlig tabs-dokumentation. Læs om dette og mere i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Forsikring og erstatning
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Kromann Reumert logo
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Efter sagen har verseret i næsten 10 år, har Østre Landsret hjemvist den til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt den tyske motorproducent Deutz AG og selskabets officielle danske forhandler, Diesel Motor Nordic A/S, ulovligt har forhindret salg af reservedele til brug for renovering af DSB’s IC3-toge. Læs mere om sagen i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Den naboretlige tålegrænse
Focus Advokater logo
Den naboretlige tålegrænse
Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Regeringen varsler: Omfattende screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Kromann Reumert logo
Regeringen varsler: Omfattende screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort et udkast til lovforslag om ændring af investeringsscreeningsloven, som vil medføre markante udvidelser af Erhvervsstyrelsens screening af leverandører af offentlige kontrakter inden for kritisk infrastruktur. I første omgang vil alene energiområdet være omfattet, mens den nærmere afklaring af øvrig omfattet kritisk infrastruktur vil ske i løbet af 2023.
14/03/2023
Energi og forsyning, Udbud
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager
TVC Advokatfirma logo
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager
Udgifterne til sagkyndig bistand ved førelsen af skatte- eller afgiftssager kan helt eller delvist blive dækket af Skattestyrelsen.
14/03/2023
Skatte- og afgiftsret
Nye rapporteringsstandarder på vej
IUNO logo
Nye rapporteringsstandarder på vej
Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering trådte i kraft 5. januar 2023. Reglerne skal modernisere og udvide, hvad virksomheder skal oplyse om som led i ledelsesberetningen. Som et ekstra lag til de nye regler, er der ved at blive udarbejdet supplerende rapporteringsstandarder. Vi ser nærmere på, hvad virksomheder kan forvente i forhold til rapportering om arbejdskraft.
14/03/2023
Selskabsret, Compliance, Øvrige
Grund til bekymring når en medarbejder skifter side?
Kromann Reumert logo
Grund til bekymring når en medarbejder skifter side?
Når en medarbejder skifter arbejdsplads fra ordregiver til ansøger kort tid inden udbuddets start, må det overvejes, om den pågældende medarbejder har indsigt i fortrolig viden omkring udbuddet, og om der dermed foreligger en risiko for konkurrencefordrejning. Dette scenarie var en del af en nyere kendelse ved Klagenævnet for Udbud. Læs mere herom i denne nyhed.
14/03/2023
Udbud
Bitcoins og anden kryptovaluta
Hulgaard Advokater logo
Bitcoins og anden kryptovaluta
Bitcoins og andre former for kryptovaluta er blevet populært. Dette ses også inden for skatteretten, hvor der løbende bliver offentliggjort nye sager omkring beskatning af gevinst og tab i forbindelse med handel med kryptovaluta.
13/03/2023
Skatte- og afgiftsret
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
TVC Advokatfirma logo
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
Østre Landsret fastslog i oktober 2022, at der forelå særlige omstændigheder med betydning for, om skatteyder kunne blive omfattet af forskerskatteordningen. Nu følger Landsskatteretten op i en lignende sag.
13/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Dokumentationskrav til "grønne" markedsføringsudsagn
Kromann Reumert logo
Dokumentationskrav til "grønne" markedsføringsudsagn
Sø- og Handelsretten afsagde den 27. januar 2023 dom i en sag om brug af vildledende markedsføringsudsagn, som Kromann Reumert førte for sagsøger, virksomheden Nordic Waterproofing A/S. Her får du et indblik i dommen og det aktuelle fokus på miljømarkedsføring, som den afspejler.
13/03/2023
E-handel og markedsføring
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Datafællesskab på vej
IUNO logo
Datafællesskab på vej
Forslaget om den såkaldte nye ”dataforordning” rykker fortsat frem på EU niveau. Formålet med de foreslåede regler er at booste innovationen. Det skal ske ved at fjerne blokader for datadeling mellem blandt andet brugere og virksomheder. Mere specifikt, skal reglerne medvirke til udviklingen af nye tjenester, navnlig inden for AI sektoren. Virksomheder kan forvente, at de nye regler vil gælde ét år efter vedtagelse.
10/03/2023
Persondata, EU-ret
Manglende angivelse af rammeaftalens maksimale værdi førte til annullation
Bird & Bird logo
Manglende angivelse af rammeaftalens maksimale værdi førte til annullation
Klagenævnet for Udbud annullerer Aarhus Kommunes tildelingsbeslutning, da den maksimale værdi eller mængde for ydelser omfattet af rammeaftalen ikke kunne udledes af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet.
10/03/2023
Udbud
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren
Europa-Kommissionen offentliggjorde januar 2023 et udkast til retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Her får du et overblik over de væsentligste elementer i Europa-Kommissionens udkast til retningslinjer.
09/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Hvor meget kan skyer ændre form i udbudsprocessen?
Kromann Reumert logo
Hvor meget kan skyer ændre form i udbudsprocessen?
Må ordregiver godt opdele sine krav i "mindstekrav" og "standardkrav", som behandles forskelligt? Og i hvilket omfang kan der foretages ændringer i den udbudte kontrakt som følge af forhandlinger med tilbudsgiverne? Det kan du læse mere om her, hvor vi stiller skarpt på en kendelse om et udbud af cloud-services i forsyningssektoren.
09/03/2023
Udbud
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Focus Advokater logo
Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence
Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU, hvilket kan underminere konkurrencevilkårene på det indre marked. De nye regler giver EU-Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra stater uden for EU.
08/03/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted