Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
IUNO logo
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
En PTSD-ramt politibetjent kunne godt få udbetalt et forskud på sit sikre erhvervsevnetab, selvom han modtog ledighedsydelse på afgørelsestidspunktet. AES’ tidligere afvisninger i lignende sager var derfor forkerte. Dommen kan betyde, at AES’ tidligere afvisninger af forskud på erhvervsevnestab skal genoptages.
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Bech Bruun logo
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt en vigtig dom i sagen mellem Resurs Bank og Finanstilsynet vedrørende pligten til og omfanget af at vurdere forbrugeres kreditværdighed. Dommen både lemper og bekræfter dele af Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2021 samt dertilhørende praksis.
16/04/2024
Finansiering og bankret
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Kromann Reumert logo
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Covid-19-krisen viser stadig sine spor. En ny afgørelse fra Konkurrencerådet vurderer den adfærd, som to danske interiørvirksomheder udviste over to omgange i 2021 under COVID-19. De konkurrerende virksomheder havde ifølge konkurrencemyndighederne både koordineret priser og udvekslet prisoplysninger - også selvom der ikke forelå nogen egentlig aftale herom.
16/04/2024
Konkurrenceret
VIRK23 er på gaden
Bird & Bird logo
VIRK23 er på gaden
Version 2 af standardkontrakten VIRK17 er på gaden under navnet VIRK23. Læs med hér, hvis du vil have et overblik over nydannelserne i VIRK23.
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Kromann Reumert logo
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Den 19. marts 2024 vedtog et enigt Folketing lovforslag om ændring af barselsloven, for at tildele 26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre, som træder i kraft den 1. maj 2024. Den 20. marts 2024 blev der endvidere fremsat et lovforslag for at lette processen for adgang til og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Ændringerne i udlændingeloven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Valg af selskabsform
Hulgaard Advokater logo
Valg af selskabsform
Driver du virksomhed alene eller med en god ven, og har du/I ikke taget stilling til, hvilken selskabsform du/I driver, så læs med her. Som iværksætter skal du tage stilling til, hvilken selskabsform du vil drive dit selskab i. Der findes mange forskellige selskabsformer f.eks. aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, interessentskab, fond og andelsselskab. Selskabsformen afhænger af dit behov og ønsker for selskabet. Nedenfor forklares de typiske selskabsformer, som startups drives i.
12/04/2024
Selskabsret
ESG-rapportering
Kromann Reumert logo
ESG-rapportering
Rapportering af oplysninger og data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold og bæredygtighed har for alvor fået momentum i Danmark i de senere år. Og intet tyder på, at udviklingen bremser op i nærmeste fremtid. I artiklen her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed kan gribe arbejdet med ESG-rapportering an. Når vi her omtaler ESG-rapportering dækker det også over det, som mange kalder bæredygtighedsrapportering.
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Bech Bruun logo
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har netop afsagt dom i tre sager om klimaforandringer. I en af sagerne fastslår domstolen, at Europarådets lande har positive klimaforpligtigelser over for borgerne. Det er første gang, at Menneskerettighedsdomstolen har ”åbnet døren” for, at borgere kan sagsøge medlemslandene for klimasvigt.
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Refusion via rejsebureau
IUNO logo
Refusion via rejsebureau
Efter en flyaflysning krævede to passagerer refusion fra flyselskabet. Flyselskabet udbetalte refusionsbeløbet til det rejsebureau, billetterne var købt hos i stedet for direkte til passagerne. Højesteret besluttede, at flyselskabet havde ret til dette, så længe passagererne tydeligt havde accepteret det.
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Kromann Reumert logo
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Ved vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere den 24. juni 2021 blev der indført krav om etablering af whistleblowerordninger i Danmark for visse arbejdsgivere og visse offentlige myndigheder. I medfør af loven etablerede Datatilsynet en national whistleblowerordning, som trådte i kraft den 17. december 2021. Offentliggjorte tal fra Datatilsynet viser, at flere medarbejdere gør brug af indberetningsmuligheden til Den Nationale Whistleblowerordning i sager om det psykiske arbejdsmiljø og andre interne forhold hos arbejdsgiveren.
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Kromann Reumert logo
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Når der i en virksomhed, en myndighed eller en organisation opstår mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, kan der være behov for, at mistanken bliver undersøgt til bunds af eksterne advokater.
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Udbygningsaftaler - hvordan og hvilken infrastruktur?
Kromann Reumert logo
Udbygningsaftaler - hvordan og hvilken infrastruktur?
Anvendelsen af udbygningsaftaler har gennem de senere år været genstand for stor opmærksomhed, blandt andet vedrørende spørgsmål om, hvordan aftalerne skal indgås, og hvad der kan indgås aftale om. Ved en ændring af planloven, med virkning pr. 1. januar 2024, er området for anvendelse af udbygningsaftaler blevet udvidet. Ændringen giver grundejere mulighed for at etablere eller finansiere afværgeforanstaltninger i eller uden for det område, der planlægges for. Grundejere får derved mulighed for at gennemføre udviklingsprojekter i områder med risiko for oversvømmelse eller erosion mod at bidrage med finansieringen eller etableringen af nødvendige afværgeforanstaltninger. Vi ser nærmere på, hvad udbygningsaftaler er for en størrelse, og hvilke muligheder den nye lovændring medfører.
10/04/2024
Aktindsigt i udbud
Bird & Bird logo
Aktindsigt i udbud
Siden vores seneste udbudsretlige update er der ikke fremkommet nye kendelser eller domme på udbudsområdet, som vi finder relevante at fremhæve.
09/04/2024
Udbud
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Bech Bruun logo
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
EU's medlemslande har for nylig stemt ja til den nye europæiske mediefrihedslov (European Media Freedom Act (EMFA)), hvilket har resulteret i den endelige vedtagelse af forordningen. EMFA har til formål at skabe en standardiseret ramme for medietjenester, implementere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte journalister og medieudbydere mod politisk indflydelse og strømline deres aktiviteter på tværs af EU's interne grænser.
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
Kromann Reumert logo
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten afsagde den 5. december 2023 kendelse i en forbudssag om kunstgalleriet og kunstneren Artpushers brug af den ikoniske "Irmapige". Sø- og Handelsretten fandt, at der var tale om en utilbørlig udnyttelse af Irmas velkendte varemærker, der havde et så systematisk og massivt omfang, der ikke kunne retfærdiggøres under hensyn til kunstnerisk ytringsfrihed.
09/04/2024
Immaterialret, E-handel og markedsføring
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
Bech Bruun logo
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
I denne artikel kan du blive klogere på de væsentligste overordnede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med PFAS-forureninger.
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
Kromann Reumert logo
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
Børn og unge samt sociale medierBørn og ungeForbrugerombudsmanden har for nyligt opdateret informationen på sin hjemmeside omkring reglerne for markedsfø...
08/04/2024
E-handel og markedsføring
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Kromann Reumert logo
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Danske virksomheder er blandt de mest digitaliserede i verden. Teknologi og digital understøttelse er for langt de fleste virksomheder afgørende for, at de kan udføre deres kerneopgaver, være konkurrencedygtige og gennemføre grøn omstilling. Efterhånden som virksomheder bliver mere afhængige af internettet, er de også markant mere sårbare overfor digitale trusler og cyberangreb. Trusselsbilledet er hertil forhøjet på grund af et forandret sikkerhedspolitisk landskab, hvor cyberangreb og disinformation bruges på lige fod med militære aktioner i en hybrid krigsførelse. Bliv klogere på, hvordan I skal forholde jer til ny regulering på området, og hvordan I kan gribe arbejdet med cybersikkerhed an i jeres virksomhed.
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
Den Fælles Patentdomstol – sager om midlertidige forbud og påbud
Kromann Reumert logo
Den Fælles Patentdomstol – sager om midlertidige forbud og påbud
Det siges, at al begyndelse er svær. Det har også vist sig at være tilfældet i forhold til den endelige etablering og lancering af Den Fælles Patentdomstol (the Unified Patent Court, "UPC"). Men efter lang tids venten slår UPC endelig dørene op fra den 1. juni 2023. Det vil ændre regimet for håndhævelse af patentrettigheder i Europa – også anvendelsen af foreløbige foranstaltninger i form af midlertidige forbud og påbud, som er emnet for denne artikel.
08/04/2024
Immaterialret
Har du registreret din virksomheds varemærke?
WTC advokaterne logo
Har du registreret din virksomheds varemærke?
Et af de vigtigste aktiver for en virksomhed er virksomhedens navn og varemærke.
04/04/2024
Immaterialret
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kromann Reumert logo
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
EU foreslår ny regulering på området for betalingstjenester. Den nye regelpakke har til hensigt at modernisere og harmonisere reguleringen af betalinger. Her kan du læse om ændringerne i hovedtræk.
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
At ophæve på egen bekostning
IUNO logo
At ophæve på egen bekostning
En sygemeldt sekretær fik ikke den løn, hun skulle have. Efter at have krævet pengene betalt, hævede hun sin ansættelse. Østre landsret kom frem til, at medarbejderens ophævelse ikke var det samme som en ulovlig opsigelse eller bortvisning. Medarbejderen kunne derfor ikke få godtgørelse.
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt om entreprenørprojektering
Bech Bruun logo
Nyt om entreprenørprojektering
Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg har i en netop offentliggjort kendelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår en fagentreprenør har påtaget sig et projekteringsansvar, når AB 18 er aftalt. Derudover behandler kendelsen entreprenørens forpligtelse til at gøre opmærksom på projektfejl.
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted