Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Compliance

Seneste nyheder inden for Compliance

Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
IUNO logo
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
Datatilsynets nye whistleblowerordning er i luften. Det betyder, at medarbejdere og andre fremover kan indberette oplysninger direkte til den eksterne ordning, som de er kommet i besiddelse af via arbejdsrelaterede aktiviteter. Datatilsynets ordning kan samtidig med fordel indgå i overvejelserne, når virksomheder afgrænser omfanget af de interne ordninger, der skal etableres efter de nye regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
TVC Advokatfirma logo
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
Anklagemyndigheden oplyser, at SØIK i løbet af det seneste år har modtaget et stort antal anmeldelser om svindel med hjælpepakker.
09/12/2021
Compliance, Strafferet, Øvrige
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
IUNO logo
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
I sommeren 2021 blev kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens regler, kun må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på under 20.000 kr. fra samme kunde. Reglen gælder, uanset om kunden betaler beløbet på én gang eller deler betalingen op over flere gange, hvis betalingerne er indbyrdes forbundet. Hvis man overtræder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.
25/11/2021
Øvrige, Compliance
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Kromann Reumert logo
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Med skrappere lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne undersøgelser og analyser. Vi guider dig til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis din virksomhed står foran en intern undersøgelse.
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
50 dage til krav om en whistleblowerordning
Bech Bruun logo
50 dage til krav om en whistleblowerordning
Der er nu ganske kort tid til, at en række af de forpligtelser, der følger af den nye whistleblowerlov, skal være opfyldt. Det betyder, at offentlige myndigheder og de virksomheder, der har mindst 250 medarbejdere, skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december i år.
03/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed svigter, så kan det gå helt galt for virksomheden.
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
Ny dual-use forordning
Kromann Reumert logo
Ny dual-use forordning
I dag træder EU's nye dual-use forordning i kraft, hvorefter den finder direkte anvendelse i Danmark og de øvrige EU-lande. Denne nyhed giver et overblik over, hvad danske virksomheder med eksport til udlandet skal være opmærksomme på.
10/09/2021
Internationale retsforhold, EU-ret, Compliance
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter, ligesom Coronaen har øget risikoen.
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Datatilsynet indstiller Udlændingestyrelsen til bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne
JURA § info logo
Datatilsynet indstiller Udlændingestyrelsen til bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne
Datatilsynet indstiller til en bøde på 150.000 kr., idet vurderes at Udlændingestyrelsen ikke har levet op til kravene om et passende sikkerhedsniveau i databeskyttelsesreglerne (GDPR).
19/08/2021
Persondata, Compliance
Fokus på cookieløsninger
Hulgaard Advokater logo
Fokus på cookieløsninger
Datatilsynet har i 2021 fokus på bl.a. behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies). Dette sker formentligt fordi virksomheder længe har stået overfor et valg mellem en lovlig cookieløsning og en effektiv cookieløsning. I denne artikel vil vi derfor kort opridse nogle af de løsninger, som vi ved ikke er lovlige, og nogle, der potentielt vil blive underkendt i fremtiden.
20/05/2021
Persondata, Compliance
Interne undersøgelser i Danmark
IUNO logo
Interne undersøgelser i Danmark
I lyset af #MeToo-bevægelsen og det fremsatte lovforslag om beskyttelse af whistleblowere, har det aldrig været mere relevant for virksomheder at udforme en plan for, hvordan interne undersøgelser skal gennemføres på arbejdspladsen. Uanset om der er tale om nationale, interne undersøgelser eller undersøgelser på tværs af grænser, rejser sådanne undersøgelser en række juridiske problemstillinger i forbindelse med advokat-klient privilegier, fortrolighed og ansættelsesbeskyttelse for alle involverede parter. Undersøgelsesansvarlige skal herefter balancere behovet for at anvende gældende restriktioner i en undersøgelse mod behovet for at finde frem til faktum hurtigst muligt med risiko for i modsat fald at miste momentum.
18/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Kromann Reumert logo
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Politiet har besluttet, at Politiets Kameraregister skal styrkes, fordi det er et effektivt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Fra den 15. marts 2021 bliver det derfor obligatorisk for både virksomheder og offentlige myndigheder at registrere de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
04/03/2021
Persondata, Compliance, Øvrige
Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Bech Bruun logo
Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Justitsministeriet fremsatte den 25. februar 2021 forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere, som har til formål at gennemføre det såkaldte whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019).
01/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Kommende whistleblower­lov forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblower­ordning
Kromann Reumert logo
Kommende whistleblower­lov forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblower­ordning
Justitsministeriet har sendt et udkast til et forslag om en whistleblowerlov i høring. Loven skal implementere whistleblowerdirektivet og forpligter dermed arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Lovudkastet styrker beskyttelsen af whistleblowere i dansk ret og udvider direktivets område for, hvornår der kan ske indberetning af overtrædelser.
26/02/2021
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om life science-industriens tilknytning og økonomisk støtte til sundhedspersoner, m.fl.
Bech Bruun logo
Nye regler om life science-industriens tilknytning og økonomisk støtte til sundhedspersoner, m.fl.
Folketinget har vedtaget en ny lov, der bl.a. medfører ændringer for reglerne om lægemiddel- og medicovirksomheders tilknytning og økonomiske støtte til sundhedspersoner, m.fl.. Reglerne gælder fra 26. maj 2021.
24/02/2021
Life Science & Health Care, Compliance
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med en bøde på 1,5 mio. kr., hvilket anklagemyndigheden siden tilsluttede sig.
17/02/2021
Persondata, Compliance, Retssager og voldgift
Frifindelse i sag om databedrageri og hæleri
TVC Advokatfirma logo
Frifindelse i sag om databedrageri og hæleri
Dommen illustrerer vigtigheden af, at der i sager om økonomisk kriminalitet leveres et effektivt forsvar allerede under efterforskningen.
15/02/2021
Compliance, Øvrige
Høj straf i første sag om svindel med kompensationspakker
TVC Advokatfirma logo
Høj straf i første sag om svindel med kompensationspakker
En virksomhedsindehaver, der forsøgte at få udbetalt kr. 427.500 i lønkompensation, som han ikke var berettiget til, er nu ved Østre Landsret blevet idømt fængsel i to år og tre måneder. Derudover fik han en bøde på kr. 1.275.000 KR.
29/10/2020
Øvrige, Compliance, Strafferet
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Kromann Reumert logo
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
I en nyligt afsagt dom har Retten i Aarhus idømt en tidligere forvaltningschef fra Aarhus Kommune og en leverandør til kommunen betinget fængsel og samfundstjeneste for at have modtaget og betalt bestikkelse. Bestikkelsen bestod bl.a. i betaling af et løb
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Bøde på 2,4 mio. for manglende sikkerhedsforanstaltninger
Hulgaard Advokater logo
Bøde på 2,4 mio. for manglende sikkerhedsforanstaltninger
Det engelske datatilsyn ICO har nu udstedt deres første bøde efter Databeskyttelsesforordningens regler. Bøden blev udstedt til apotekskæden Doorstep Dispensaree Ltd og lød på 275.000 britiske pund, svarende til 2,4 millioner danske kroner.
28/01/2020
Compliance, Persondata
Viser de 24 nyeste nyheder inden for compliance   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted