Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Compliance

Seneste nyheder inden for Compliance

Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Kromann Reumert logo
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Fredag inden påske meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den 5. sanktionspakke rettet mod Rusland. Pakken indeholder omfattende sanktioner af både økonomisk, sektoral og individuel karakter. Pakken indeholder blandt andet nye import- og eksportforbud, forbud mod russiske fartøjers adgang til europæiske havne, og forbud mod russiske/belarusiske transportfirmaers vejtransport på EU's område. Fem dage senere meddelte Kommissionen vedtagelsen af en række humanitære undtagelser til udvalgte restriktioner.
20/04/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Øvrige
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Ruslands invasion af Ukraine har medført en stribe af sanktioner imod både Rusland og Belarus fra EU, UK og USA. Disse sanktioner kan få - og har allerede fået - stor betydning for flere virksomheder, og der er allerede eksempler på, at flere virksomheder stopper deres aktiviteter i disse lande. EU har på nuværende tidspunkt vedtaget sin fjerde runde af sanktioner. I dette nyhedsbrev belyses nærmere, hvad vi indtil videre ved om sanktionerne, og hvad man skal være opmærksom på.
04/04/2022
Compliance, Internationale retsforhold
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Kromann Reumert logo
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet står højt på dagsordenen i EU og OECD-regi. Den franske antikorruptionsmyndighed, Agence Francaise Anticorruption (AFA), og det franske bagmandspoliti, Parquet National Financier (PNF), har i denne anledning i begyndelsen af marts måned sendt et udkast til en guide vedrørende interne anti-korruptionsundersøgelser (AFA-guiden) i høring. AFA-guiden tager udgangspunkt i, at korruptionssager både er et anliggende for virksomheder og politi- og anklagemyndigheden. Dermed er AFA-guiden også af betydning for foretagelse af interne undersøgelser i andre EU-lande, heriblandt Danmark, hvor sager om korruption og økonomisk kriminalitet også behandles af de strafferetlige myndigheder. Du kan læse mere om AFA-guiden i denne nyhed.
29/03/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Strafferet
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Kromann Reumert logo
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Den nye ISO-standard for Distributed Ledger Technologies (DLT), herunder blockchain, udgør den første internationale governance-standard for DLT. Standarden har til hensigt at skabe mere transparens og tillid til brugen af DLT.
17/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
Kromann Reumert logo
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
I takt med intensiveringen af sanktioner mod Rusland lægges der nu også pres på nabostaten Belarus (tidligere Hviderusland). De seneste sanktioner omfatter blandt andet forbud mod eksport af udvalgte produkter og sanktioner mod højtstående personer i militæret. Sanktionerne rammer bredt og kan derfor få direkte betydning for danske virksomheder.
08/03/2022
Compliance, Finansiering og bankret, Internationale retsforhold
Hvad betyder sanktionerne mod Rusland for jeres virksomhed?
IUNO logo
Hvad betyder sanktionerne mod Rusland for jeres virksomhed?
Store dele af vesten, herunder USA, Storbritannien og EU, har indført skærpede sanktioner mod Rusland. Det sker som reaktion på krigen mellem Rusland og Ukraine. Hvis jeres virksomhed har samhandel med Rusland, bør I derfor være særligt opmærksomme på ikke at overtræde de nyindførte sanktioner. I nyhedsbrevet giver IUNO et overblik over, hvad sanktionerne kan betyde for jer.
04/03/2022
Øvrige, Compliance
Yderligere sanktioner fra EU mod Rusland
Kromann Reumert logo
Yderligere sanktioner fra EU mod Rusland
Over de seneste dage har EU vedtaget yderligere sanktioner mod Rusland. Sanktionerne omfatter bl.a. eksklusion af syv russiske banker fra SWIFT, et forbud mod transaktioner med den russiske centralbank samt yderligere indefrysninger.
03/03/2022
Øvrige, Internationale retsforhold, Compliance
Nyt på området for erhvervsstrafferet
Kromann Reumert logo
Nyt på området for erhvervsstrafferet
I denne nyhed kan du læse om nogle af de seneste initiativer, som har betydning inden for corporate crime, interne undersøgelser og compliance. Aktuelt påkalder etableringen af National enhed for Særlig Kriminalitet sig særlig interesse. Den nye enhed, som erstatter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, har blandt andet til opgave at styrke indsatsen over for kriminalitetsområder som hvidvask, organiseret skatteunddragelse samt den erhvervsstrafferetlige lovgivning.
14/02/2022
Strafferet, Compliance
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
IUNO logo
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
Datatilsynets nye whistleblowerordning er i luften. Det betyder, at medarbejdere og andre fremover kan indberette oplysninger direkte til den eksterne ordning, som de er kommet i besiddelse af via arbejdsrelaterede aktiviteter. Datatilsynets ordning kan samtidig med fordel indgå i overvejelserne, når virksomheder afgrænser omfanget af de interne ordninger, der skal etableres efter de nye regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
TVC Advokatfirma logo
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
Anklagemyndigheden oplyser, at SØIK i løbet af det seneste år har modtaget et stort antal anmeldelser om svindel med hjælpepakker.
09/12/2021
Compliance, Strafferet, Øvrige
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
IUNO logo
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
I sommeren 2021 blev kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens regler, kun må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på under 20.000 kr. fra samme kunde. Reglen gælder, uanset om kunden betaler beløbet på én gang eller deler betalingen op over flere gange, hvis betalingerne er indbyrdes forbundet. Hvis man overtræder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.
25/11/2021
Øvrige, Compliance
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Kromann Reumert logo
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Med skrappere lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne undersøgelser og analyser. Vi guider dig til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis din virksomhed står foran en intern undersøgelse.
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
50 dage til krav om en whistleblowerordning
Bech Bruun logo
50 dage til krav om en whistleblowerordning
Der er nu ganske kort tid til, at en række af de forpligtelser, der følger af den nye whistleblowerlov, skal være opfyldt. Det betyder, at offentlige myndigheder og de virksomheder, der har mindst 250 medarbejdere, skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december i år.
03/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed svigter, så kan det gå helt galt for virksomheden.
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
Ny dual-use forordning
Kromann Reumert logo
Ny dual-use forordning
I dag træder EU's nye dual-use forordning i kraft, hvorefter den finder direkte anvendelse i Danmark og de øvrige EU-lande. Denne nyhed giver et overblik over, hvad danske virksomheder med eksport til udlandet skal være opmærksomme på.
10/09/2021
Internationale retsforhold, EU-ret, Compliance
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter, ligesom Coronaen har øget risikoen.
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Datatilsynet indstiller Udlændingestyrelsen til bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne
JURA § info logo
Datatilsynet indstiller Udlændingestyrelsen til bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne
Datatilsynet indstiller til en bøde på 150.000 kr., idet vurderes at Udlændingestyrelsen ikke har levet op til kravene om et passende sikkerhedsniveau i databeskyttelsesreglerne (GDPR).
19/08/2021
Persondata, Compliance
Fokus på cookieløsninger
Hulgaard Advokater logo
Fokus på cookieløsninger
Datatilsynet har i 2021 fokus på bl.a. behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies). Dette sker formentligt fordi virksomheder længe har stået overfor et valg mellem en lovlig cookieløsning og en effektiv cookieløsning. I denne artikel vil vi derfor kort opridse nogle af de løsninger, som vi ved ikke er lovlige, og nogle, der potentielt vil blive underkendt i fremtiden.
20/05/2021
Persondata, Compliance
Interne undersøgelser i Danmark
IUNO logo
Interne undersøgelser i Danmark
I lyset af #MeToo-bevægelsen og det fremsatte lovforslag om beskyttelse af whistleblowere, har det aldrig været mere relevant for virksomheder at udforme en plan for, hvordan interne undersøgelser skal gennemføres på arbejdspladsen. Uanset om der er tale om nationale, interne undersøgelser eller undersøgelser på tværs af grænser, rejser sådanne undersøgelser en række juridiske problemstillinger i forbindelse med advokat-klient privilegier, fortrolighed og ansættelsesbeskyttelse for alle involverede parter. Undersøgelsesansvarlige skal herefter balancere behovet for at anvende gældende restriktioner i en undersøgelse mod behovet for at finde frem til faktum hurtigst muligt med risiko for i modsat fald at miste momentum.
18/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for compliance   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted