Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Compliance

Seneste nyheder inden for Compliance

Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Kromann Reumert logo
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
2. udgave af den danske del af Legal 500: Environmental, Social and Governance Comparative Guide er nu tilgængelig. Vi har bidraget til det danske kapitel i guiden. I kapitlet fokuserer vi på de vigtigste aspekter af ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark samt de tendenser, der påvirker – og forventes at påvirke – fremtiden inden for området.
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Kromann Reumert logo
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
2. udgave af den danske del af Legal 500: Environmental, Social and Governance Comparative Guide er nu tilgængelig. Vi har bidraget til det danske kapitel i guiden. I kapitlet fokuserer vi på de vigtigste aspekter af ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark samt de tendenser, der påvirker - og forventes at påvirke - fremtiden inden for området.
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
Bech Bruun logo
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
Rådet for Den Europæiske Union har i dag, den 24. maj 2024, formelt vedtaget Corporate Sustainability Due Diligence Directive (”CSDDD”).
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Vedtagelsen af L 107
Bech Bruun logo
Vedtagelsen af L 107
Torsdag den 2. maj 2024 blev L 107, der implementerer bl.a. Corporate Sustainability Reporting Directive (”CSRD”) i dansk ret vedtaget af Folketinget efter 3. behandling.
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Kromann Reumert logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning. Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende 1. januar 2024.
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Europa Parlamentet har ved plenarmødet den 24. april 2024 efter intensive forhandlinger og politiske kompromisser endelig vedtaget direktivforslag om virksomheders due diligence af menneskerettigheder og miljø i værdikæder, også kaldet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Direktivet blev stemt igennem med 374 stemmer for direktivet og 235 imod, og skal herefter implementeres i dansk ret.
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Tre år med investeringsscreeningsloven
Kromann Reumert logo
Tre år med investeringsscreeningsloven
Til sommer fylder investeringsscreeningsloven tre år, og i den forbindelse vil Erhvervsministeriet gennemføre en evaluering af loven. Som forberedelse hertil har Erhvervsstyrelsen offentliggjort et tilbageblik med en række statistiske oplysninger om de sager, der er behandlet siden lovens vedtagelse, og samtidig igangsat en offentlig høring for at indsamle erfaringer med loven.
23/04/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
ESG-rapportering
Kromann Reumert logo
ESG-rapportering
Rapportering af oplysninger og data om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold og bæredygtighed har for alvor fået momentum i Danmark i de senere år. Og intet tyder på, at udviklingen bremser op i nærmeste fremtid. I artiklen her kan du blive klogere på, hvordan din virksomhed kan gribe arbejdet med ESG-rapportering an. Når vi her omtaler ESG-rapportering dækker det også over det, som mange kalder bæredygtighedsrapportering.
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Kromann Reumert logo
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Ved vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere den 24. juni 2021 blev der indført krav om etablering af whistleblowerordninger i Danmark for visse arbejdsgivere og visse offentlige myndigheder. I medfør af loven etablerede Datatilsynet en national whistleblowerordning, som trådte i kraft den 17. december 2021. Offentliggjorte tal fra Datatilsynet viser, at flere medarbejdere gør brug af indberetningsmuligheden til Den Nationale Whistleblowerordning i sager om det psykiske arbejdsmiljø og andre interne forhold hos arbejdsgiveren.
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Kromann Reumert logo
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Når der i en virksomhed, en myndighed eller en organisation opstår mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, kan der være behov for, at mistanken bliver undersøgt til bunds af eksterne advokater.
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Kromann Reumert logo
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Danske virksomheder er blandt de mest digitaliserede i verden. Teknologi og digital understøttelse er for langt de fleste virksomheder afgørende for, at de kan udføre deres kerneopgaver, være konkurrencedygtige og gennemføre grøn omstilling. Efterhånden som virksomheder bliver mere afhængige af internettet, er de også markant mere sårbare overfor digitale trusler og cyberangreb. Trusselsbilledet er hertil forhøjet på grund af et forandret sikkerhedspolitisk landskab, hvor cyberangreb og disinformation bruges på lige fod med militære aktioner i en hybrid krigsførelse. Bliv klogere på, hvordan I skal forholde jer til ny regulering på området, og hvordan I kan gribe arbejdet med cybersikkerhed an i jeres virksomhed.
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Kromann Reumert logo
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Forsvarsministeriet har nu bekræftet, at de danske love, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne, forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
Bech Bruun logo
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) er fredag den 15. marts 2024 blevet stemt igennem i EU-Rådet.
I forhold til den politiske aftale, der blev offentliggjort i december 2023, forventes det nu, at CSDDD vil finde anvendelse på virksomheder i EU med over 450 mio. euro i nettoomsætning på verdensplan og med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mere end 1.000.
20/03/2024
Compliance, EU-ret
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om ændring af eksportkontrolloven i høring
Lovforslaget sigter mod at øge dansk kontrol med produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use-produkter), som kan anvendes til både civile og militære formål. Der forventes indført en national kontrolliste over sådanne produkter, og i givet fald vil disse produkter endegyldigt blive omfattet af krav om tilladelse ved eksport ud af EU. I denne nyhed gennemgår vi de ændringer, som virksomheder forventes at skulle indstille sig efter, ikke mindst reglernes påvirkning på FDI (Foreign Direct Investments).
19/03/2024
Compliance, Internationale retsforhold, EU-ret
Nyt fra ESMA om navngivning af fonde ved brug af ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk
Kromann Reumert logo
Nyt fra ESMA om navngivning af fonde ved brug af ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk
Efter en høringsproces har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, offentliggjort en ny udmelding i forhold til fondes brug af udtryk som "ESG" og "bæredygtig" i navngivningen af fonden og de kommende retningslinjer herfor, der ændrer ved ESMA's tidligere fremsatte forslag. Den nye udmelding giver øget og konkret vejledning til fonde om de kommende retningslinjer.
14/03/2024
Finansiering og bankret, Compliance
Finanstilsynet udgiver redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet udgiver redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger
For første gang har Finanstilsynet udgivet en redegørelse, der beskriver praksis for egnethedsvurderinger af ledende medarbejdere i virksomheder på det finansielle område.
13/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Finansiering og bankret, Compliance
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
Bech Bruun logo
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
Regulatoriske AI-sandkasser bliver et krav i AI-Forordningen, og Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet etablerer allerede nu en regulatorisk AI-sandkasse, hvor det er er muligt at udvikle, træne og teste AI-systemer.
11/03/2024
Persondata, IT- og telekommunikation, Compliance
Har I styr på jeres ejerforhold?
Hulgaard Advokater logo
Har I styr på jeres ejerforhold?
En lang række virksomheder har pligt til at registrere deres legale og reelle ejere.
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
EU's 13. sanktionspakke skærper fokus på omgåelse af sanktioner
Kromann Reumert logo
EU's 13. sanktionspakke skærper fokus på omgåelse af sanktioner
Den ventede 13. sanktionspakke blev vedtaget 23. februar 2024, og ifølge flere medier er der allerede lagt i støbeskeen til en kommende 14. sanktionspakke. Fokus har denne gang været en (yderligere) skærpelse i forhold til omgåelsesrisici, herunder for at dæmme op for ulovlig omdirigering af produkter og teknologier via eksempelvis tredje-lande. Men hvilke nye tiltag rummer sanktionspakken, og hvordan bør virksomheder forholde sig? Det ser vi nærmere på i denne nyhed.
08/03/2024
Compliance, EU-ret
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Bech Bruun logo
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Relativt få virksomheder har udarbejdet en politik for brug af open source, når de selv eller via eksterne leverandører, konsulenter mv. udvikler software. Dette er på trods af, at der ofte findes en meget stor mængde open source i software og de krav til compliance og risici, brugen af open source indebærer.
01/03/2024
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Bech Bruun logo
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Forsvarsministeriet, som skal udarbejde udkast til en fælles hovedlov vedrørende NIS2-kravene, har meldt ud, at fristen for implementeringen af NIS2-direktivet bliver overskredet.
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Kromann Reumert logo
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Europa-Kommissionen varsler en række nye tiltag inden for screening af udenlandske investeringer i EU – blandt andet skal alle EU's medlemsstater forpligtes til at foretage screening af udenlandske investeringer inden for visse områder. I denne nyhed gennemgår vi forslagets hovedtræk.
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Bird & Bird logo
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Datatilsynet har anmeldt et privathospital til politiet og har indstillet til en bøde på ikke under DKK 1.500.000. Privathospitalet havde ikke ført tilsyn med sine databehandlere.
12/02/2024
Persondata, Compliance
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Chislett Compliance logo
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Datatilsynet har politianmeldt et privathospital og indstillet til bøde på mindst 1.500.000 kr. Hospitalet har ikke udført sin lovpligtige GDPR-kontrol af leverandører, der er databehandlere. I artiklen kan du læse, hvilke overvejelser alle organisationer bør gøre sig som følge af den nye afgørelse.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for compliance   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted