Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Compliance

Seneste nyheder inden for Compliance

Nyt lovforslag, som skal implementere NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag, som skal implementere NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor, er sendt i høring
Det er netop meldt ud, at Finanstilsynet har sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget er en delvis implementering af NIS2-direktivet og har til formål at gennemføre NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor.
22/11/2023
IT- og telekommunikation, Compliance
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
Kromann Reumert logo
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
I denne artikel gennemgår vi, hvordan udstedere af obligationer bør behandle bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i deres markedsføringsmateriale og prospekter samt muligheden for at udstede europæiske grønne obligationer (European Green Bonds) i fremtiden. Generelt om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i prospekter for grønne obligationer, bæredygtighedsrelaterede (sustainability-linked) obligationer og øvrige obligationer
13/11/2023
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Erhvervsstyrelsen har iværksat en høring over et lovforslag, der implementerer CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Lovforslaget skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering. I dag den 13. oktober 2023 har Erhvervsstyrelsen iværksat en høring over forslag til ændring af blandt andet årsregnskabsloven. Hørringsforslaget implementerer EU's bæredygtighedsrapporteringsdirektiv - det vil sige CSRD - der skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering.
16/10/2023
Compliance, Øvrige
Whistleblower-direktivet: Styrkelse af Whistleblower-beskyttelse i EU
Hulgaard Advokater logo
Whistleblower-direktivet: Styrkelse af Whistleblower-beskyttelse i EU
Whistleblower-direktivet, officielt kendt som “Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law“, repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at beskytte og fremme whistlebloweres rettigheder og integritet i hele EU.
12/10/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
Kromann Reumert logo
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
Et nyt folketingsår blev skudt i gang tirsdag den 3. oktober. Her fremlagde statsministeren traditionen tro regeringens lovprogram med en oversigt over de lov- og beslutningsforslag, som regeringen forventer at fremsætte i 2023/2024. På cyberområdet omfatter det blandt andet lovforslag til implementering af NIS2- og CER-direktiverne, der gælder fra den 18. oktober 2024, samt ændringer til blandt andet lov om finansiel virksomhed som følge af DORA-forordningen, der gælder fra den 17. januar 2025. Lovprogrammet løfter blandt andet sløret for en særskilt – og skærpet – cyberregulering af energi- og finanssektoreren.
09/10/2023
IT- og telekommunikation, Compliance, Persondata
10 typiske spørgsmål om Whistleblowers og Whistleblowerordninger
Hulgaard Advokater logo
10 typiske spørgsmål om Whistleblowers og Whistleblowerordninger
En whistleblower spiller en vigtig rolle i at afsløre uregelmæssigheder og ulovlig adfærd i organisationer og samfund. Whistleblowerloven giver whistleblowere en beskyttelse, og whistleblowerordninger er et afgørende redskab, der giver en struktureret måde for whistleblowere at rapportere problemer på. Her besvarer vi 10 typiske spørgsmål om whistleblowers og whistleblowerordninger:
03/10/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
Bech Bruun logo
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller øgede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Nedenfor gives et overordnet overblik over de foreløbige ansættelsesretlige aspekter af CSRD.
29/09/2023
Compliance, Øvrige, Selskabsret
Nye retningslinjer om den databeskyttelsesretlige rollefordeling i forskningsprojekter
Bech Bruun logo
Nye retningslinjer om den databeskyttelsesretlige rollefordeling i forskningsprojekter
Datatilsynet har offentliggjort en vejledning for at fremme ansvarlig håndtering af personoplysninger i forskningsprojekter.
27/09/2023
Compliance, Persondata, Life Science & Health Care
Arbejdsgiver slap for ansvar for medarbejders psykiske arbejdsskade
IUNO logo
Arbejdsgiver slap for ansvar for medarbejders psykiske arbejdsskade
En medarbejder fik en psykisk arbejdsskade efter at have passet en beboer på et plejehjem. Arbejdsgiveren lavede forskellige tiltag for at hjælpe medarbejderen. Tiltagene hjalp ikke, men det gjorde medarbejderen ikke arbejdsgiveren opmærksom på. Landsretten kom frem til, at arbejdsgiveren derfor ikke var ansvarlig for den psykiske skade, fordi den ikke burde have gjort noget anderledes ud fra de oplysninger, den havde fået.
19/09/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Bech Bruun logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Den 1. juli trådte en lovændring og en bekendtgørelse i kraft, der styrker håndhævelsen af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som an-svarlig myndighed til at sikre håndhævelse af sanktionerne.
05/09/2023
Udbud, Internationale retsforhold, Compliance
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om EU-sanktioner mod russiske leverandører
I løbet af sommeren 2023 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet den håndhævende myndighed på området for EU-Kommissionens sanktioner mod Rusland i forbindelse med offentlige kontrakter. Styrelsen har samtidig offentliggjort en portal og udgivet en vejledning for ordregivere om, hvordan sanktionerne bedst håndteres i praksis.
21/08/2023
Udbud, EU-ret, Compliance
Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members
Kromann Reumert logo
Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members
International Bar Association har netop udgivet rapporten "Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members". Blandt de primære forfattere til rapporten er Søren Skibsted, partner hos Kromann Reumert. Formålet har været at udarbejde den første globale vejledning om beskyttelse mod cyberrisici og samtidig komme med specifikke anbefalinger til ledelses- og bestyrelsesmedlemmer med henblik på at de bedre vil kunne beskytte deres organisationer mod globale cyberrisici.
17/08/2023
Persondata, IT- og telekommunikation, Compliance
Miljøstyrelsen påbegynder forberedelserne til udvidet producentansvar for erhvervsemballage
Kromann Reumert logo
Miljøstyrelsen påbegynder forberedelserne til udvidet producentansvar for erhvervsemballage
Den 1. januar 2025 træder nye regler om udvidet producentansvar for erhvervsemballage i kraft. Det indebærer, at virksomheder, der markedsfører produkter med emballage, bliver pålagt et ansvar for emballagens bortskaffelse og genanvendelse, når den bliver til affald. Vi dykker ned i reglerne.
24/05/2023
Compliance, Øvrige, E-handel og markedsføring
Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling
Kromann Reumert logo
Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling
Den 1. januar 2023 ændredes bygningsreglementet (BR18). Nyt byggeri skal nu opfylde krav om livscyklusberegninger (såkaldte "LCA") og en maksimal CO2-udledning (CO2-grænseværdier). I denne artikel stiller vi skarpt på udfordringer, som den almene bygherre står overfor med de nye krav.
16/05/2023
Compliance, Fast ejendom og entreprise
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Folketinget har den 18. april 2023 vedtaget forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer.
19/04/2023
Finansiering og bankret, Compliance, Selskabsret, Øvrige
Nye rapporteringsstandarder på vej
IUNO logo
Nye rapporteringsstandarder på vej
Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering trådte i kraft 5. januar 2023. Reglerne skal modernisere og udvide, hvad virksomheder skal oplyse om som led i ledelsesberetningen. Som et ekstra lag til de nye regler, er der ved at blive udarbejdet supplerende rapporteringsstandarder. Vi ser nærmere på, hvad virksomheder kan forvente i forhold til rapportering om arbejdskraft.
14/03/2023
Selskabsret, Compliance, Øvrige
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Er I blandt dem, der snart skal have en whistleblowerordning på plads?
Bech Bruun logo
Er I blandt dem, der snart skal have en whistleblowerordning på plads?
Der er nu kun et år til, at mellemstore virksomheder bliver omfattet af whistleblowerloven. Læs med her, hvis I vil vide mere om, hvad det kommer til at betyde for jeres virksomhed.
23/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Formålet med vejledningen er at etablere en fælles referenceramme for ledelsers forståelse af og arbejde med strategi og risikostyring indenfor cybersikkerhed til gavn for virksomheders modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Vejledningen er resultatet af flere års arbejde og de samlede erfaringer fra nogle af de dygtigste eksperter indenfor cybersikkerhed og ledelsesarbejde i Danmark.
12/12/2022
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav
WTC advokaterne logo
Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav
Har din virksomhed 50 eller flere medarbejdere ansat? Hvis ja, skal du huske at få etableret en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2023, hvor det bliver et lovkrav for alle mellemstore virksomheder. Begynd derfor allerede nu at få etableret en intern whistleblowerordning i din virksomhed.
07/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Kromann Reumert logo
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Med forslaget til et nyt direktiv om bæredygtig due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) skaber EU nye rammer for, hvordan virksomheder aktivt skal fremme bæredygtighed og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd gennem krav om tværsektoriel due diligence af egne værdikæder. Rådets generelle indstilling afslutter forhandlingerne i Rådet, foreslår ændringer i direktivforslaget fremsat af Kommissionen og giver Rådets formandskab mandat til at starte forhandlingerne med Parlamentet.
06/12/2022
Compliance, Øvrige
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november vedtaget CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - og flere virksomheder skal nu for alvor indstille sig på at skulle rapportere mere detaljeret på Environment, Social og Governance (ESG).
01/12/2022
Compliance, EU-ret
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Kromann Reumert logo
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Finanstilsynet har udstedt en vejledning om foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, som navnlig skal lette pengeinstitutters byrde ved gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i relation til foreninger. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har foreninger som kunder, men den er særligt tiltænkt pengeinstitutter.
23/11/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for compliance   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted