Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Compliance

Seneste nyheder inden for Compliance

Nye rapporteringsstandarder på vej
IUNO logo
Nye rapporteringsstandarder på vej
Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering trådte i kraft 5. januar 2023. Reglerne skal modernisere og udvide, hvad virksomheder skal oplyse om som led i ledelsesberetningen. Som et ekstra lag til de nye regler, er der ved at blive udarbejdet supplerende rapporteringsstandarder. Vi ser nærmere på, hvad virksomheder kan forvente i forhold til rapportering om arbejdskraft.
14/03/2023
Selskabsret, Compliance, Øvrige
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Er I blandt dem, der snart skal have en whistleblowerordning på plads?
Bech Bruun logo
Er I blandt dem, der snart skal have en whistleblowerordning på plads?
Der er nu kun et år til, at mellemstore virksomheder bliver omfattet af whistleblowerloven. Læs med her, hvis I vil vide mere om, hvad det kommer til at betyde for jeres virksomhed.
23/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Formålet med vejledningen er at etablere en fælles referenceramme for ledelsers forståelse af og arbejde med strategi og risikostyring indenfor cybersikkerhed til gavn for virksomheders modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Vejledningen er resultatet af flere års arbejde og de samlede erfaringer fra nogle af de dygtigste eksperter indenfor cybersikkerhed og ledelsesarbejde i Danmark.
12/12/2022
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav
WTC advokaterne logo
Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav
Har din virksomhed 50 eller flere medarbejdere ansat? Hvis ja, skal du huske at få etableret en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2023, hvor det bliver et lovkrav for alle mellemstore virksomheder. Begynd derfor allerede nu at få etableret en intern whistleblowerordning i din virksomhed.
07/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Kromann Reumert logo
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Med forslaget til et nyt direktiv om bæredygtig due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) skaber EU nye rammer for, hvordan virksomheder aktivt skal fremme bæredygtighed og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd gennem krav om tværsektoriel due diligence af egne værdikæder. Rådets generelle indstilling afslutter forhandlingerne i Rådet, foreslår ændringer i direktivforslaget fremsat af Kommissionen og giver Rådets formandskab mandat til at starte forhandlingerne med Parlamentet.
06/12/2022
Compliance, Øvrige
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november vedtaget CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - og flere virksomheder skal nu for alvor indstille sig på at skulle rapportere mere detaljeret på Environment, Social og Governance (ESG).
01/12/2022
Compliance, EU-ret
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Kromann Reumert logo
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Finanstilsynet har udstedt en vejledning om foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, som navnlig skal lette pengeinstitutters byrde ved gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i relation til foreninger. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har foreninger som kunder, men den er særligt tiltænkt pengeinstitutter.
23/11/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Med det nye direktiv er vejen lagt for, hvordan de omfattede virksomheder fremover skal rapportere om deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance).
16/11/2022
Miljøret, Øvrige, Compliance, EU-ret
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Kromann Reumert logo
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Torsdag den 6. oktober meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den ottende pakke af EU's sanktioner rettet mod Rusland. Pakken tager primært sigte på transport af russisk olie, ligesom importforbuddet af russiske stålprodukter udvides. Derudover indebærer den seneste sanktionspakke væsentlige indskrænkninger for store dele af det danske erhvervsliv. Blandt andet bliver importrestriktionerne på en række russiske produkter skærpet, ligesom pakken indeholder flere forbud mod handel med russiske varer.
18/10/2022
EU-ret, Compliance, Internationale retsforhold, Øvrige
Advokatundersøgelse kritiseret af Datatilsynet
IUNO logo
Advokatundersøgelse kritiseret af Datatilsynet
Et politisk parti iværksatte en undersøgelse efter beskyldninger om seksuelle krænkelser begået af et folketingsmedlem blev fremsat i pressen. Sagen endte hos Datatilsynet, fordi medlemmet mente at undersøgelsen var i strid med databeskyttelsesreglerne. Ifølge Datatilsynet var den eneste fejl, at der ikke var blevet givet tilstrækkelige oplysninger til de involverede. Derfor udløste undersøgelsen ”kun” kritik.
17/10/2022
Persondata, Compliance
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Focus Advokater logo
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for udførelse af igangværende offentlige kontrakter.
06/10/2022
Udbud, Kontraktret, Compliance
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Focus Advokater logo
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Denne artikel er en del af en række artikler, hvor vi går i dybden med de ændringer i konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021. Konkurrencemyndighederne fik med lovændringen en udvidet adgang til at foretage efterforskning og undersøgelser hos virksomheder, som mistænkes for at overtræde konkurrencereglerne. En analyse fra tænketanken Justitia viser, at lov-givningen udfordrer virksomhedernes retssikkerhed.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Kromann Reumert logo
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Konkurrencerådet har indledt den første civile bødesag for Sø- og Handelsretten. Det er mod Botex og som konsekvens af, at Botex har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå en intern aftale i kæden, der ifølge Konkurrencerådet kvalificerede til ulovlig markedsdeling. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv nedlægger en bødepåstand for de nationale domstole, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret grundet implementeringen af ECN+-direktivet.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Kromann Reumert logo
EU's 5. sanktionspakke mod Rusland − og nye humanitære undtagelser
Fredag inden påske meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den 5. sanktionspakke rettet mod Rusland. Pakken indeholder omfattende sanktioner af både økonomisk, sektoral og individuel karakter. Pakken indeholder blandt andet nye import- og eksportforbud, forbud mod russiske fartøjers adgang til europæiske havne, og forbud mod russiske/belarusiske transportfirmaers vejtransport på EU's område. Fem dage senere meddelte Kommissionen vedtagelsen af en række humanitære undtagelser til udvalgte restriktioner.
20/04/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Øvrige
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Sanktionerne mod Rusland – Hvad skal du være opmærksom på?
Ruslands invasion af Ukraine har medført en stribe af sanktioner imod både Rusland og Belarus fra EU, UK og USA. Disse sanktioner kan få - og har allerede fået - stor betydning for flere virksomheder, og der er allerede eksempler på, at flere virksomheder stopper deres aktiviteter i disse lande. EU har på nuværende tidspunkt vedtaget sin fjerde runde af sanktioner. I dette nyhedsbrev belyses nærmere, hvad vi indtil videre ved om sanktionerne, og hvad man skal være opmærksom på.
04/04/2022
Compliance, Internationale retsforhold
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Kromann Reumert logo
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet står højt på dagsordenen i EU og OECD-regi. Den franske antikorruptionsmyndighed, Agence Francaise Anticorruption (AFA), og det franske bagmandspoliti, Parquet National Financier (PNF), har i denne anledning i begyndelsen af marts måned sendt et udkast til en guide vedrørende interne anti-korruptionsundersøgelser (AFA-guiden) i høring. AFA-guiden tager udgangspunkt i, at korruptionssager både er et anliggende for virksomheder og politi- og anklagemyndigheden. Dermed er AFA-guiden også af betydning for foretagelse af interne undersøgelser i andre EU-lande, heriblandt Danmark, hvor sager om korruption og økonomisk kriminalitet også behandles af de strafferetlige myndigheder. Du kan læse mere om AFA-guiden i denne nyhed.
29/03/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Strafferet
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Kromann Reumert logo
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Den nye ISO-standard for Distributed Ledger Technologies (DLT), herunder blockchain, udgør den første internationale governance-standard for DLT. Standarden har til hensigt at skabe mere transparens og tillid til brugen af DLT.
17/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
Kromann Reumert logo
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
I takt med intensiveringen af sanktioner mod Rusland lægges der nu også pres på nabostaten Belarus (tidligere Hviderusland). De seneste sanktioner omfatter blandt andet forbud mod eksport af udvalgte produkter og sanktioner mod højtstående personer i militæret. Sanktionerne rammer bredt og kan derfor få direkte betydning for danske virksomheder.
08/03/2022
Compliance, Finansiering og bankret, Internationale retsforhold
Hvad betyder sanktionerne mod Rusland for jeres virksomhed?
IUNO logo
Hvad betyder sanktionerne mod Rusland for jeres virksomhed?
Store dele af vesten, herunder USA, Storbritannien og EU, har indført skærpede sanktioner mod Rusland. Det sker som reaktion på krigen mellem Rusland og Ukraine. Hvis jeres virksomhed har samhandel med Rusland, bør I derfor være særligt opmærksomme på ikke at overtræde de nyindførte sanktioner. I nyhedsbrevet giver IUNO et overblik over, hvad sanktionerne kan betyde for jer.
04/03/2022
Øvrige, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for compliance   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted