Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning

Kromann Reumert
11/04/2024
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Kromann Reumert logo
Ved vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere den 24. juni 2021 blev der indført krav om etablering af whistleblowerordninger i Danmark for visse arbejdsgivere og visse offentlige myndigheder. I medfør af loven etablerede Datatilsynet en national whistleblowerordning, som trådte i kraft den 17. december 2021. Offentliggjorte tal fra Datatilsynet viser, at flere medarbejdere gør brug af indberetningsmuligheden til Den Nationale Whistleblowerordning i sager om det psykiske arbejdsmiljø og andre interne forhold hos arbejdsgiveren.

Den Nationale Whistleblowerordning

Den 17. december 2021 trådte Den Nationale Whistleblowerordning i kraft. Ordningen medfører, at medarbejdere, tidligere medarbejdere, ansøgere med flere kan indberette til en national ordning om overtrædelser af visse EU-retsakter, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, som vedkommende er kommet i besiddelse som led i en arbejdsrelateret aktivitet. Indberetningerne kan eksempelvis omhandle bedrageri, seksuel chikane på arbejdspladsen, grov chikane, herunder chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold, eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.


Flere medarbejdere indberetter om virksomhedens forhold til Den Nationale Whistleblowerordning

Opgørelsen over indberetninger til Den Nationale Whistleblowerordning viser, at ordningen i 2023 modtog 149 indberetninger. Det indebærer en stigning på 28 % i forhold til 2022. Samtidig er antallet af indberetninger relateret til databeskyttelse faldet fra 66 % til 35 %. De resterende indberetninger vedrørte særligt problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.


Ved vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere blev der desuden fastsat krav til, at arbejdsgivere med over 249 ansatte pr. 17. december 2021 skulle have etableret en intern whistleblowerordning. Opgørelsen fra Datatilsynet om indberetningerne til Den Nationale Whistleblowerordning tyder således på, at flere medarbejdere vælger at indberette til Den Nationale Whistleblowerordning frem for virksomhedens interne whistleblowerordning. Dette kan være problematisk for arbejdsgiverne, idet det er en fordel for arbejdsgiverne, hvis interne forhold indberettes direkte igennem disses interne ordninger. I sådanne tilfælde kan arbejdsgiverne håndtere indberetninger om eksempelvis det psykiske arbejdsmiljø i henhold til interne processer uden involvering af Datatilsynet.


Det bemærkes, at private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte først pr. 17. december 2023 har været forpligtet til at etablere en whistleblowerordning. Det kan derfor være, at ansatte i sådanne virksomheder ikke før da har haft mulighed for at indberette internt, men i stedet har måttet indberette til Den Nationale Whistleblowerordning, hvilket kan være med til at forklare stigningen i antallet af indberetninger i 2023.


Kromann Reumert bemærker

Opgørelsen fra Datatilsynet om indberetninger til Den Nationale Whistleblowerordning tyder på, at flere medarbejdere indberetter om problemer med psykisk arbejdsmiljø og andre interne forhold hos arbejdsgiveren til Den Nationale Whistleblowerordning, frem for at benytte sig af arbejdsgiverens interne whistleblowerordning. Da det vil være at foretrække for arbejdsgiverne, at eventuelle indberetninger modtages og håndteres internt, er det vigtigt at udbrede kendskabet til den interne ordning mest muligt og skabe klar og betryggende kommunikation om, hvor medarbejderne kan gå til, hvis de oplever problemer. I den forbindelse bemærker vi, at arbejdsgivere efter whistleblowerloven er forpligtede til at opfordre medarbejdere med videre til at indberette internt i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.


Det bør samtidig overvejes, om virksomheden har den mest hensigtsmæssige sammensætning i henseende til de personer, der indgår i virksomhedens interne whistleblowerenhed, og om whistleblowerenheden både fremtræder som og opfylder lovens krav til upartiskhed. Vi bemærker, at whistleblowerenheden som led i opfølgning på indberetninger må involvere andre relevante medarbejdere hvis nødvendigt, og at indberettere bør være gjort bekendt hermed. Det vil i denne sammenhæng ofte være hensigtsmæssigt, at virksomheden har udarbejdet interne retningslinjer for whistleblowerenhedens håndtering af og opfølgning på indberetninger, herunder procedurer for håndtering af habilitetsspørgsmål og særlige kategorier af indberetninger, eksempelvis om det psykiske arbejdsmiljø.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted