Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE LINKS

Se relevante links

Alkoholreklamenævnet
Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Herudover findes på hjemmesiden retningslinjerne vedtaget for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.
Betænkninger
Hos Det Administrative bibliotek kan søges i deres samling af betænkninger. Der kan bl.a. søges på betænkningens nummer, ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår.
EU-oplysningen
EU-Oplysningen giver svar på mange faktuelle spørgsmål om EU, forklarer Danmarks medlemsskab i EU samt samler EU-dokumenter.
EUR-Lex
EUs juridiske database med adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.
Folketinget.dk
En central kilde til det danske lovforberedende arbejde.
Folketingstidende
På Folketingstidende findes referaterne af møderne i Folketingssalen, lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, forslag til vedtagelse, redegørelser, aktstykker m.v.
Forbrugerombudsmanden
Forbrugerombudsmanden arbejder primært ud fra hensynet til forbrugerne i deres tilsyn med markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Her findes også retningslinjer og vejledninger, som forklarer, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker de love, der hører under institutionens tilsyn.
Høringsportalen
Høringsportalen giver offentligheden én digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar.
Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet behandler klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU’s udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven. På hjemmesiden findes Klagenævnets kendelser.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Styrelsens hjemmeside indeholder nyheder, vejledninger og informationer om konkurrence- og forbrugerforhold, offentlig konkurrence og vandforsyning.
Lovtidende
Lovtidende er det bindende medie for offentliggørelse af love, kongelige anordninger og ministerielle bekendtgørelser. Lovtidende udkommer i 3 afdelinger: A, B og C. I Lovtidende A optages alle de love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres i Lovtidende, og som ikke optages i Lovtidende B. I Lovtidende B optages finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove. Lovtidende C indeholder traktater.
Radio- og TV-nævnet
Radio- og tv-nævnet træffer afgørelser og laver udtalelser om identifikation, placering og omfang af reklamer, samt i sager om sponsorering og produktplacering m.v
Retsinformation
Retsinformation giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Her kan søges i alle love og regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerier og centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter.

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 6.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted