Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
FÅ OVERBLIKKET

Juridiske domme & afgørelser

Højesteret

Højesteret

Domsoversigten omfatter udvalgte dom­me og kendelser afsagt efter september 2009.
Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Domsoversigten omfatter alle dom­me afsagt efter 1. januar 2002 og udvalgte kendelser.
Østre Landsret

Østre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Østre Landsret.
Vestre Landsret

Vestre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Vestre Landsret.
EU-domme

EU-domme

Her har du mulighed for at søge efter EU-domme efter sagsnummer, sagsområde og sagens parter.
Domsoversigt EU

Domsoversigt EU

Oversigten indeholder en opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt.
SKAT

SKAT

Her har du mulighed for at søge efter afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. fra SKAT.

Afgørelser fra nævn og styrelser

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for udbud

Her har du mulighed for at søge i alle kendelser fra Klagenævnet for Udbud.
Radio- og TV-nævnet

Radio- og TV-nævnet

Her finder du afgørelser og udtalelser fra Radio- og tv-nævnet
Datatilsynet

Datatilsynet

Her finder du afgørelser fra Datatilsynet.
Seneste domme fra Domsdatabasen
24. jan. 2022 17. maj. 2022
Landsrettens dom om krav om tort for omtale af selvmord i tv-udsendelse uden familiens samtykke stadfæstet
20. jan. 2021 17. maj. 2022
Sagen drejer sig om opgørelse af lønsumsafgiftstilsvar for 2008-2010. Prøvelse af Landsskatteretskendelser
26. okt. 2021 17. maj. 2022
Sag om, hvordan fordelingen af samvær for parternes fælles børn skal fordeles
10. dec. 2021 17. maj. 2022
Sag om forældremyndighed, bopæl og samvær for parternes fælles børn
18. okt. 2021 17. maj. 2022
Sag om, hvorvidt den fælles forældremyndighed kan bevares
23. jun. 2021 17. maj. 2022
Sagen drejer sig om sagsøgers krav på restancer, overkørte km., skader m.m. i forbindelse med ophør af leasingaftale
11. feb. 2022 13. maj. 2022
Sag om, hvorvidt sagsøger har løftet bevisbyrden for at være indehaver af figurmærke, og om de sagsøgte har krænket dette ved markedsføring af deres virksomhed
5. nov. 2021 13. maj. 2022
Sagsøgtes brug af ”Keyser Social” for sin restaurant i København krænkede ikke sagsøgerens rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven
6. okt. 2020 13. maj. 2022
Byrettens dom om tiltale for overtrædelse af straffelovens § 276, indbrud og tyveri, stadfæstes med den ændring, at tiltalte inden 14 dage skal betale 17.200,94 kr. til Lærerstandens Brandforsikring. Påstand om erstatning
7. dec. 2020 13. maj. 2022
Sagen vedrører sagsøgers påståede krav på erstatning eller vederlag fra sagsøgte og sagsøgte ApS i forbindelse med gennemførelse af et såkaldt Add On byggeprojekt

Byretten

Byretten er Domstolenes første instans. Det betyder som udgangspunkt, at alle sager starter her. Byretten beskæftiger sig således med alle slags sager lige fra: sager mellem private, sager mellem virksomheder samt straffe- og skiftesager. Byretterne er fordelt ud over hele landet og tæller i alt 24. (Boligretten af en del af Byretten)

Landsretten

Landsretten er en appelinstans for byretten. Sager afsagt i landets Byretter kan således indbringes for Landsretten, hvis man ikke mener at Byrettens vurdering og resultat var det rigtige. Landsretten er placeret 2 steder i landet. Vestre Landsret er placeret i Viborg, mens Østre Landsret er placeret i København.

Højesteret

Højesteret er den øverste retsinstans i Danmark og ligger kun i København (ved Christiansborg Slot) Højesteret behandler som udgangspunkt kun sager af stor principiel karakter, f.eks. sager, der har betydning for, hvordan lignende sager skal afgøres, eller sager, der har særlig samfundsmæssig interesse. Som udgangspunkt skal man derfor altid ansøge procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at få sager indbragt for Højesteret.

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er en landsdækkende domstol, som har speciel kompetence inden for en række områder. I visse tilfælde kan man (medmindre parterne har aftalt andet) altid vælge, at anlægge sagen ved Sø- og Handelsretten. Det gælder f.eks. sager inden for: Internationale handelsforhold (erhvervssager), transportforhold, immatrerialsager (dvs. sager om patenter, varemærker, produktefterligninger mv.), konkurrenceforhold, markedsføring og forretningshemmeligheder. Kort sagt sager, som kræver et vist kendskab til Sø- eller Handelsforhold.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted