Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
FÅ OVERBLIKKET

Juridiske domme & afgørelser

Højesteret

Højesteret

Domsoversigten omfatter udvalgte dom­me og kendelser afsagt efter september 2009.
Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Domsoversigten omfatter alle dom­me afsagt efter 1. januar 2002 og udvalgte kendelser.
Østre Landsret

Østre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Østre Landsret.
Vestre Landsret

Vestre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Vestre Landsret.
EU-domme

EU-domme

Her har du mulighed for at søge efter EU-domme efter sagsnummer, sagsområde og sagens parter.
Domsoversigt EU

Domsoversigt EU

Oversigten indeholder en opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt.
SKAT

SKAT

Her har du mulighed for at søge efter afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. fra SKAT.

Afgørelser fra nævn og styrelser

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for udbud

Her har du mulighed for at søge i alle kendelser fra Klagenævnet for Udbud.
Radio- og TV-nævnet

Radio- og TV-nævnet

Her finder du afgørelser og udtalelser fra Radio- og tv-nævnet
Datatilsynet

Datatilsynet

Her finder du afgørelser fra Datatilsynet.
Seneste domme fra Domsdatabasen
10. aug. 2022 12. aug. 2022
Tiltale for bl.a. manddrab efter straffelovens § 237. Konfiskation af en tveægget kniv
11. nov. 2021 12. aug. 2022
Højesteret afviste anmodning om at tillægge ansøgning til Procesbevillingsnævnet opsættende virkning og afviste samtidig at beskikke parternes advokater under andragendets behandling
31. aug. 2021 12. aug. 2022
Tiltale for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, stk. 1
11. mar. 2013 11. aug. 2022
Tiltale for menneskehandel og rufferi, røveri og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, samt våbenbekendtgørelsen. Påstand om konfiskation, udvisning og erstatning
9. jan. 2012 10. aug. 2022
Sag om, hvorvidt sagsøgte i sin egenskab af tidligere direktør for samt repræsentant for anpartshaveren i det sagsøgende selskab under konkurs er erstatningsansvarlig for dispositioner, foretaget efter at selskabets anparter blev overdraget til et andet s
15. feb. 2012 10. aug. 2022
Stadfæstelse af byrettens afgørelse om salær
25. jun. 2012 10. aug. 2022
Byrettens dom for hån mod politiet, jf. straffelovens § 121, stadfæstet
1. apr. 2011 10. aug. 2022
Byrettens dom om bøde og betinget frakendelse for overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne stadfæstet
2. feb. 2022 10. aug. 2022
Stadfæstelse af byrettens dom for bl.a. voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, samt vold i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
11. feb. 2011 9. aug. 2022
Tiltale for overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelserne, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 § 11, nr. 2, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 561/2006 artikel 7. Påstand om frakendelse af førerretten.

Byretten

Byretten er Domstolenes første instans. Det betyder som udgangspunkt, at alle sager starter her. Byretten beskæftiger sig således med alle slags sager lige fra: sager mellem private, sager mellem virksomheder samt straffe- og skiftesager. Byretterne er fordelt ud over hele landet og tæller i alt 24. (Boligretten af en del af Byretten)

Landsretten

Landsretten er en appelinstans for byretten. Sager afsagt i landets Byretter kan således indbringes for Landsretten, hvis man ikke mener at Byrettens vurdering og resultat var det rigtige. Landsretten er placeret 2 steder i landet. Vestre Landsret er placeret i Viborg, mens Østre Landsret er placeret i København.

Højesteret

Højesteret er den øverste retsinstans i Danmark og ligger kun i København (ved Christiansborg Slot) Højesteret behandler som udgangspunkt kun sager af stor principiel karakter, f.eks. sager, der har betydning for, hvordan lignende sager skal afgøres, eller sager, der har særlig samfundsmæssig interesse. Som udgangspunkt skal man derfor altid ansøge procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at få sager indbragt for Højesteret.

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er en landsdækkende domstol, som har speciel kompetence inden for en række områder. I visse tilfælde kan man (medmindre parterne har aftalt andet) altid vælge, at anlægge sagen ved Sø- og Handelsretten. Det gælder f.eks. sager inden for: Internationale handelsforhold (erhvervssager), transportforhold, immatrerialsager (dvs. sager om patenter, varemærker, produktefterligninger mv.), konkurrenceforhold, markedsføring og forretningshemmeligheder. Kort sagt sager, som kræver et vist kendskab til Sø- eller Handelsforhold.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted