Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
FÅ OVERBLIKKET

Juridiske domme & afgørelser

Højesteret

Højesteret

Domsoversigten omfatter udvalgte dom­me og kendelser afsagt efter september 2009.
Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Domsoversigten omfatter alle dom­me afsagt efter 1. januar 2002 og udvalgte kendelser.
Østre Landsret

Østre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Østre Landsret.
Vestre Landsret

Vestre Landsret

Ovenstående henviser til udvalgte domme & afgørelser fra Vestre Landsret.
EU-domme

EU-domme

Her har du mulighed for at søge efter EU-domme efter sagsnummer, sagsområde og sagens parter.
Domsoversigt EU

Domsoversigt EU

Oversigten indeholder en opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt.
SKAT

SKAT

Her har du mulighed for at søge efter afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. fra SKAT.

Afgørelser fra nævn og styrelser

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for udbud

Her har du mulighed for at søge i alle kendelser fra Klagenævnet for Udbud.
Radio- og TV-nævnet

Radio- og TV-nævnet

Her finder du afgørelser og udtalelser fra Radio- og tv-nævnet
Datatilsynet

Datatilsynet

Her finder du afgørelser fra Datatilsynet.
Seneste domme fra Domsdatabasen
22. mar. 2024 20. apr. 2024
Klimabevægelsens begæring, om at et søgsmål om blandt andet gyldigheden af anlægsloven om Lynetteholm skulle tillægges opsættende virkning, blev ikke taget til følge
12. mar. 2024 19. apr. 2024
Tiltale for bl.a. omfattende seksuelle overgreb i form af navnlig voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje i hjemmet mod de tiltaltes børn samt tilskyndelse til blodskam. Påstand om rettighedsfrakendelse og konfiskation
11. mar. 2009 19. apr. 2024
Tiltale for røveri efter straffelovens §288, samt overtrædelse af våbenloven § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1. Påstand om konfiskation og forvaring
16. apr. 2024 18. apr. 2024
Højesteret stadfæster landsrettens dom vedrørende strafudmåling, hvorved byrettens betingede dom på 40 dages fængsel for vold blev gjort ubetinget
9. apr. 2024 18. apr. 2024
Tiltale for bl.a. rå, brutalt eller farligt legemsangreb af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246. Påstand om konfiskation og erstatning
12. mar. 2014 17. apr. 2024
Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse
29. nov. 2012 17. apr. 2024
Sag om retten til at opkræve flere kontrolafgifter for en længerevarende uberettiget parkering på et privat område med skiltning om vilkår for parkering
11. maj. 2015 17. apr. 2024
Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse
19. sep. 2014 17. apr. 2024
Spørgsmål om, hvorvidt anklagemyndigheden kan kontraanke
28. jun. 2012 17. apr. 2024
Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse

Byretten

Byretten er Domstolenes første instans. Det betyder som udgangspunkt, at alle sager starter her. Byretten beskæftiger sig således med alle slags sager lige fra: sager mellem private, sager mellem virksomheder samt straffe- og skiftesager. Byretterne er fordelt ud over hele landet og tæller i alt 24. (Boligretten af en del af Byretten)

Landsretten

Landsretten er en appelinstans for byretten. Sager afsagt i landets Byretter kan således indbringes for Landsretten, hvis man ikke mener at Byrettens vurdering og resultat var det rigtige. Landsretten er placeret 2 steder i landet. Vestre Landsret er placeret i Viborg, mens Østre Landsret er placeret i København.

Højesteret

Højesteret er den øverste retsinstans i Danmark og ligger kun i København (ved Christiansborg Slot) Højesteret behandler som udgangspunkt kun sager af stor principiel karakter, f.eks. sager, der har betydning for, hvordan lignende sager skal afgøres, eller sager, der har særlig samfundsmæssig interesse. Som udgangspunkt skal man derfor altid ansøge procesbevillingsnævnet om tilladelse til, at få sager indbragt for Højesteret.

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er en landsdækkende domstol, som har speciel kompetence inden for en række områder. I visse tilfælde kan man (medmindre parterne har aftalt andet) altid vælge, at anlægge sagen ved Sø- og Handelsretten. Det gælder f.eks. sager inden for: Internationale handelsforhold (erhvervssager), transportforhold, immatrerialsager (dvs. sager om patenter, varemærker, produktefterligninger mv.), konkurrenceforhold, markedsføring og forretningshemmeligheder. Kort sagt sager, som kræver et vist kendskab til Sø- eller Handelsforhold.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted