Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Nyt direktiv om passende mindstelønninger
Bech Bruun logo
Nyt direktiv om passende mindstelønninger
Et nyt direktiv om passende mindstelønninger træder i kraft den 14. november 2022. Direktivet skal forsøge at tage hånd om forskellene i mindsteløn og dækningen af kollektive overenskomster inden for EU. Direktivet har dog mødt stor kritik fra den danske stat, som i sin tid stemte nej til vedtagelsen af direktivet og som nu overvejer et annullationssøgsmål.
30/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Direktør taget med fingrene i kagedåsen
IUNO logo
Direktør taget med fingrene i kagedåsen
En direktør opkøbte ammoniak i den virksomhed, han arbejdede for og videresolgte det gennem sit eget selskab i Norge. Han solgte ad flere omgange ammoniak med fortjeneste, som gik til hans selskab. Vestre Landsret mente, at direktøren havde handlet illoyalt i strid med både sin direktørkontrakt og den aftalte aktionæroverenskomst.
28/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Et spil sorteper om gamle pensionsbetalinger
IUNO logo
Et spil sorteper om gamle pensionsbetalinger
Hvad sker der, når en virksomhed ikke betaler den rigtige pension til en gruppe medarbejdere, og en anden virksomhed senere overtager samme medarbejdere efter en virksomhedsoverdragelse? Arbejdsretten slog fast, at virksomheden, der overtog medarbejderne, desværre også overtog medarbejdernes krav på manglende pension.
24/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Leaset firmabil burde konfiskeres efter ægtefælles vanvidskørsel
IUNO logo
Højesteret: Leaset firmabil burde konfiskeres efter ægtefælles vanvidskørsel
Det var ikke et brud på en leasingvirksomheds ejendomsret, hvis dens bil blev konfiskeret, fordi den blev brugt til vanvidskørsel. Det konkluderede Højesteret i en ny sag, hvor en medarbejder havde lånt sin firmabil ud til sin ægtefælle, der kørte vanvidskørsel i den. Bilen burde konfiskeres.
23/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Den 29.9.2022 vedtog EU-Kommissionen sine NYE retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.
23/11/2022
Konkurrenceret, Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Afskedigelse af medarbejder på orlov grundet nedskæringer udgjorde ikke forskelsbehandling
Bech Bruun logo
Afskedigelse af medarbejder på orlov grundet nedskæringer udgjorde ikke forskelsbehandling
I Faglig Voldgiftskendelse af 24. oktober 2022 fandt opmanden, at der ikke var tale om forskelsbehandling, da et gymnasium valgte at afskedige en medarbejder på orlov. Opmanden fandt desuden, at afskedigelsen heller ikke af andre grunde var usaglig.
21/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Når bijobbet kører af sporet
IUNO logo
Når bijobbet kører af sporet
En virksomhed opsagde og bortviste senere en sygemeldt driftsplanlægger, der bijobbede som turistbuschauffør. Landsretten kom frem til, at det var lovligt både at opsige og bortvise medarbejderen. Det var blandt andet fordi, han under sygemeldingen bijobbede på fuldtid, uden at virksomheden kendte til omfanget af bijobbet.
17/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ny afgørelse: Direktør erstatningsansvarlig for at handle i strid med sin loyalitetsforpligtelse
Bech Bruun logo
Ny afgørelse: Direktør erstatningsansvarlig for at handle i strid med sin loyalitetsforpligtelse
Vestre Landsret kom i en sag frem til, at en direktør og medejer af et dansk selskab, A A/S, havde handlet ansvarspådragende ved at videresælge ammoniak til sit norske selskab, i strid med både ejeraftalen og direktørkontrakten.
14/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav til ”uafhængige” advokatundersøgelser i krænkelsessager
IUNO logo
Nye krav til ”uafhængige” advokatundersøgelser i krænkelsessager
I løbet af 2021 var der stor debat om advokatundersøgelser, der blev brugt i sager om seksuelle krænkelser. Advokatrådet er derfor kommet med en ny vejledning om advokatundersøgelser, som skal gøre processen tydeligere. Samtidigt, indeholder vejledningen nye krav om, hvornår en advokatundersøgelse må kaldes for ”uafhængig”.
11/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Bortvisning for hurtig smuttur i firmabilen
IUNO logo
Bortvisning for hurtig smuttur i firmabilen
En sikkerhedsvagt blev bortvist for at bruge et sikkerhedsfirmas bil privat. Medarbejderen var kørt hjem til sin kæreste frem for at køre hjem til sig selv efter en vagt. Det var både i strid med virksomhedens politik og hans ansættelseskontrakt. Den faglige voldgift kom derfor frem til, at medarbejderen kunne blive bortvist.
08/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Skatteyder opnåede medhold i dom om forskerskatteordningen
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder opnåede medhold i dom om forskerskatteordningen
Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag omhandlende kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1 samt taget stilling til, hvorvidt en skatteyder var berettiget til genoptagelse af de skatteansættelser, hvori denne fejlagtigt var registreret som fuldt skattepligtig til Danmark.
08/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Husk frist for at indberette og indbetale ferie
IUNO logo
Husk frist for at indberette og indbetale ferie
Virksomheder kan fra den 1. november 2022 indberette og indbetale feriepenge, som ikke er blevet udbetalt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for at indberette er den 15. november 2022, og gælder optjeningsårene 2019 og 2020/21. Virksomheder, som har glemt at indberette for 2018 eller tidligere, skal henvende sig direkte til Arbejdsmarkedets Feriefond.
07/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven
WTC advokaterne logo
Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven
Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes fremsat i november 2022 med ikrafttræden den 1. juli 2023.
03/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Klinikassistenten der viste tænder
IUNO logo
Klinikassistenten der viste tænder
En tandlæge opsagde en klinikassistent med 34 års anciennitet, som var ansat i fleksjob. Afskedigelsesnævnet kom frem til, at medarbejderen ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Virksomheden havde også taget hensyn til medarbejderens lange anciennitet.
31/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ferie på bagkant
IUNO logo
Ferie på bagkant
EU-Domstolen har taget stilling til, om det er i strid med EU-reglerne, at feriedage går tabt, hvis ferien ikke er blevet afholdt inden for en periode. Domstolen slog igen fast, at virksomheder har en pligt til at opfordre og sikre, at medarbejdere kan holde ferie. Hvis det ikke er sket, kan medarbejdere ikke miste optjent ferie.
26/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet
WTC advokaterne logo
Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet
Medarbejdernes restferie skal enten afholdes, udbetales eller overføres inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2022.
21/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ingen flyversjusser på jobbet
IUNO logo
Ingen flyversjusser på jobbet
Et handlingselskab i en lufthavn krævede, at jobansøgere fik taget en blodprøve så virksomheden kunne se deres forbrug af alkohol gennem de sidste fire uger. Ansøgerne mente, at kravet var unødvendigt, urimeligt og i strid med reglerne om helbredsoplysninger. Arbejdsretten kom frem til, at kravet om blodprøve var lovligt.
20/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Er din virksomhed forberedt på at der bliver slukket for gas og strøm?
WTC advokaterne logo
Er din virksomhed forberedt på at der bliver slukket for gas og strøm?
Danmark og Europa står i en alvorlig energikrise. Angrebene på gasledningerne i Nordsøen og Ruslands beslutning om ikke at genåbne Nord Stream 1 har gjort hele forsyningssituationen endnu mere usikker i Europa. Det vil påvirke opvarmningen, belysningen og forbruget af energi i Danmark, som i den værste tænkelig situation kan lukke periodevist ned for forsyningen og dermed mørklægge områder i Danmark.
18/10/2022
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
IUNO logo
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
Der er tidligere kommet nye regler for hjemmearbejdspladsen, der gør det lettere for virksomheder at tilbyde hjemmearbejde. Men når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der en risiko for, at de kommer til skade i hjemmet. Ankestyrelsen har taget stilling til 4 nye sager, hvor medarbejdere var kommet til skade under hjemmearbejde.
12/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Det nye lovprogram set med ansættelsesretlige briller
Bird & Bird logo
Det nye lovprogram set med ansættelsesretlige briller
Regeringen har i forbindelse Folketingets åbning præsenteret sit lovprogram for det nye folketingsår 2022/2023. Set med ansættelsesretlige briller er der nogle relevante udspil fra Beskæftigelsesministeren, der skal bemærkes. Nedenfor ses et udsnit heraf.
11/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom: Berettiget at kræve alkoholtest af ansøgere til stilling i flybranchen
Bech Bruun logo
Ny dom: Berettiget at kræve alkoholtest af ansøgere til stilling i flybranchen
Arbejdsretten har i sin dom af 3. oktober 2022 fastslået, at det var berettiget at kræve, at ansøgere til stillinger som cargo-ekspeditionsmedarbejdere medvirkede til en alkoholtest.
10/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Kundeoplysninger på vildspor
IUNO logo
Kundeoplysninger på vildspor
Sø- og Handelsretten skulle i en ny sag blandt andet tage stilling til, om en tidligere medarbejder kunne bruge en række kunder fra sin tidligere arbejdsplads på sin egen virksomheds hjemmeside. Retten mente, at medarbejderens handlinger kunne vildlede og påvirke andre virksomheder, og at det kunne skade hans gamle arbejdsplads.
10/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, E-handel og markedsføring
Surt opstød var ikke nok til en fyreseddel
IUNO logo
Surt opstød var ikke nok til en fyreseddel
En montageleder blev bortvist for at have smidt en iPad og at have sagt ”så kan du lave det selv, det er jo ikke realistisk” med hævet stemme til sin chef foran en ekstern samarbejdspartner. Landsretten fandt, at det hverken var nok til at bortvise eller opsige medarbejderen.
05/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring
IUNO logo
Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring
Hvordan skal virksomheder håndtere beskyldninger om sexchikane og samtidigt sikre, at medarbejderne kan fortsætte med at gå på arbejde uden at få ødelagt deres arbejdsmiljø? Det kan være svært for mange og var også tilfældet i en ny sag, hvor en sygemeldt medarbejder lovligt kunne opsiges, selvom han havde haft det psykisk hårdt efter håndteringen af en sexchikane-sag.
28/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted