Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
WTC advokaterne logo
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres medarbejdere at blive testet for COVID-19 og blive oplyst om resultatet af testen.
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Den 12. november 2020 fremsatte udlændinge- og integrationsministeriet et forslag til lov om ændring af udlændingeloven. Lovforslaget indeholder blandt andet forslag til styrket kontrol af udenlandsk arbejdskraft og skærpelse af kravene til arbejds- og opholdstilladelser efter erhvervsordningerne.
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
IUNO logo
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, der skal give virksomheder adgang til at teste medarbejdere for coronavirus samt modtage testresultatet. Lovforslaget udvider dermed virksomheders nuværende muligheder for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Det betyder, at virksomheder fremover vil kunne kræve test for coronavirus, så længe anmodningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
IUNO logo
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
I en ny afgørelse har Østre landsret taget stilling til, om en medarbejder var blevet opsagt i strid med deltidsloven. I sagen havde den sygemeldte medarbejder fået to dage til at tage stilling til, om hun ville gå ned i tid. Medarbejderen ville have mere tid til at beslutte sig, men blev opsagt, da virksomheden formodede, at hun ikke ønskede at gå ned i tid. Landsretten fastslog, at hun var blevet opsagt i strid med deltidsloven og herefter havde ret til godtgørelse svarende til tre måneders løn.
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Bech Bruun logo
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Som følge af den ekstraordinære smitteudvikling i Nordjylland og de dertilhørende lokale restriktioner og tiltag, er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at indføre en midlertidig lokal lønkompensationsordning for virksomheder i de nordjyske kommuner og pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne.
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Bech Bruun logo
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Justitsministeriet har den 23. oktober 2020 udstedt en fælles vejledning om whistleblowerordninger på statens område. Regeringen besluttede tidligere på året, at der på statens område skulle være etableret whistleblowerordninger senest den 1. november 2020. Vejledningen indeholder derfor krav og anbefalinger til de statslige whistleblowerordninger.
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Har din virksomhed styr på det psykiske arbejdsmiljø?
Kromann Reumert logo
Har din virksomhed styr på det psykiske arbejdsmiljø?
Arbejdstilsynet har med en ny bekendtgørelse sat øget fokus på de regler, der gælder for arbejdsgivere for at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø for deres medarbejdere. I denne nyhed giver vi dig overblik over disse regler og forpligtelser. Læs også eksempler på nogle af de emner, der nævnes i bekendtgørelsen, og som er særligt relevante for mange virksomheder ‒ blandt andet i forhold til krænkende handlinger såsom mobning og seksuel chikane. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. november 2020.
05/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny afgørelse fra EU-Domstolen sætter fokus på Vikardirektivet
Bech Bruun logo
Ny afgørelse fra EU-Domstolen sætter fokus på Vikardirektivet
Det sker sjældent, at EU-Domstolen træffer en afgørelse på baggrund af EU-direktivet 2008/104 om vikararbejde (”Vikardirektivet”), men det var alligevel tilfældet i EU-domstolens dom C-681/18 af 14. oktober 2020.
05/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny bekendtgørelse tydeliggør de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø
IUNO logo
Ny bekendtgørelse tydeliggør de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø
En ny bekendtgørelse samler de vigtigste regler om det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye regler, men tydeliggør de vigtigste regler for virksomheder og gældende praksis. Virksomheder kan på denne måde danne sig et overblik over, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, virksomheder skal være opmærksomme på såsom stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav og krænkende handlinger.
04/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed kritiseret for behandling af oplysninger om opsagt medarbejder
WTC advokaterne logo
Virksomhed kritiseret for behandling af oplysninger om opsagt medarbejder
I en ny afgørelse udtaler Datatilsynet alvorlig kritik af en virksomheds behandling af oplysninger om en opsagt medarbejder. Datatilsynet vurderer desuden, at virksomheden ikke har opfyldt sin oplysningspligt over for sine medarbejdere.
04/11/2020
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
WTC advokaterne logo
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
Der kan være mange årsager til, at du som arbejdsgiver ønsker at iværksætte kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere. Måske har du konkret mistanke om læk af fortrolige oplysninger, at der foregår uregelmæssigheder såsom bortskaffelse af materiale fra arbejdspladsen, at en medarbejder ikke præsterer den aftalte arbejdsydelse eller ikke kan udføre sit arbejde på grund af misbrug.
30/10/2020
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
IUNO logo
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
I forbindelse med #metoo og afsløring af de mange sager om sexisme og sexchikane, er det kommet frem, at en række af dem der har været udsat for sexisme og sexchikane, har underskrevet tavshedsklausuler, hvilket har været kritiseret fra flere sider. Vi har derfor valgt at sætte fokus på det emne, for at se nærmere på, hvad juraen siger om brugen af tavshedsklausuler i de situationer.
29/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
WTC advokaterne logo
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Når du opsiger en medarbejder, eller en medarbejder opsiger sin stilling, skal du beslutte, om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden eller skal fritstilles.
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Bird & Bird logo
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
I kølvandet på den nuværende (og anden) #metoo-bølge, som også har ramt danske arbejdspladser, kan det for virksomheder være anledning til at få opdateret deres politik og/eller medarbejderhåndbog vedrørende seksuel chikane, så disse er up to date.
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
IUNO logo
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
I en sag fra EU-domstolen fik en vikar forlænget sit vikariat med flere tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i forlængelse af hinanden hos samme virksomhed. EU-domstolen fastslog, at ordet ”midlertidig” i vikardirektivet ikke betyder, at der er et fastsat maksimum for, hvor mange gange eller i hvor lang tid en vikar kan blive udsendt til samme virksomhed, men at reglerne forhindrer omgåelsessituationer og permanent ansættelse.
26/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
IUNO logo
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag om udvidet ret til sorgorlov, der skal sikre medarbejdere bedre rettigheder i forbindelse med et barns død. Lovforslaget ændrer den nuværende fraværsperiode for medarbejdere, så det bliver muligt at tage sorgorlov i op til 26 uger, hvor de nugældende regler kun giver ret til 14 uger. Fremover vil retten til sorgorlov omfatte tabet af et barn under 18 år, hvorimod de nugældende regler kun omfatter tabet af et barn på under 32 uger.
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
IUNO logo
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
I en ny afgørelse har EU-domstolen taget stilling til grænsen mellem lønmodtager og selvstændig. I sagen fra Italien modtog en ekstern dommer udelukkende vederlag for de retssager hun behandlede. Da dommeren holdt ferie, modtog hun derfor ikke vederlag under ferien. EU-domstolen kom i sagen frem til, at dommeren måtte betragtes som lønmodtager, og derfor havde ret til løn under ferien.
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Bird & Bird logo
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Den 29. september 2020 åbnede ATP i samarbejde Borger.dk for adgangen til, at alle lønmodtagere med indefrosne feriemidler kunne anmode om udbetaling af i alt 3 ugers opsparede feriepenge, og over 1 mio. lønmodtagere har indtil videre anmodet om udbetaling af opsparede feriemidler. Men uanset denne nye mulighed for medarbejderne, har arbejdsgiver fortsat de samme forpligtelser til at indberette/indbetale for overgangsperioden, som vi ridser op nedenfor.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
IUNO logo
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny aftale om midlertidig ret til barselsdagpenge for medarbejdere, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af coronavirus. Med aftalen bliver virksomheder samtidig opfordret til at udvise fleksibilitet over for medarbejdere, hvis barn er smittet eller er hjemsendt som nær kontakt. Det er planlagt, at den nye ordning træder i kraft den 1. oktober 2020.
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Bech Bruun logo
Sexchikane på arbejdspladsen
Som følge af #MeToo-bevægelsen, og den samfundsdebat som offentliggørelsen af oplevelser med seksuelle krænkelser på arbejdspladser har medført, er der igen kommet stort fokus på problemet med sexchikane på arbejdspladser.
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
WTC advokaterne logo
Opsigelse af funktionærer
Når du vil opsige en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste.
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
WTC advokaterne logo
Udbetaling af indefrosne feriepenge
I forbindelse med overgangen til Den nye Ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, hvor ferie, optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses, og først ville blive udbetalt, når lønmodtageren blev pensioneret.
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
IUNO logo
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Beskæftigelsesministeriet har netop sendt et nyt lovforslag i høring, der indeholder væsentlige ændringer for udstationerede medarbejderes ansættelsesvilkår. Det nye lovforslag skal implementere det reviderede udstationeringsdirektiv og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Bech Bruun logo
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Folketinget har den 10. september vedtaget den bebudede lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven træder i kraft den 14. september 2020.
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted