Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Bech Bruun logo
Lovforslag om beskyttelse af whistleblowere er sendt i offentlig høring
Justitsministeriet fremsatte den 25. februar 2021 forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere, som har til formål at gennemføre det såkaldte whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019).
01/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Kommende whistleblower­lov forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblower­ordning
Kromann Reumert logo
Kommende whistleblower­lov forpligter arbejdsgivere til at etablere whistleblower­ordning
Justitsministeriet har sendt et udkast til et forslag om en whistleblowerlov i høring. Loven skal implementere whistleblowerdirektivet og forpligter dermed arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning. Lovudkastet styrker beskyttelsen af whistleblowere i dansk ret og udvider direktivets område for, hvornår der kan ske indberetning af overtrædelser.
26/02/2021
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Regler for hjemmearbejdspladsen
IUNO logo
Regler for hjemmearbejdspladsen
Med regeringens seneste anbefalinger vil hjemmearbejdspladsen for mange være en realitet et godt stykke tid endnu. Og for mange er hjemmearbejde kommet for at blive i et større omfang end tidligere. I nyhedsbrevet genbesøger vi derfor hvilke regler og anbefalinger der egentlig gælder for hjemmearbejdspladsen.
19/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Sådan forebygges coronasmitte lovligt på arbejdspladsen
IUNO logo
Sådan forebygges coronasmitte lovligt på arbejdspladsen
Uanset om der er tale om fortsat åbning eller en egentlig genåbning af kontorerne, er det vigtigt at virksomhederne overholder de gældende retningslinjer og anbefalinger til indretning af arbejdspladsen og lovlige tiltag for at begrænse smittespredningen på arbejdspladsen. Vi giver et overblik over de vigtigste regler her.
17/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deling af upassende video berettigede ikke bortvisning af medarbejder
Bech Bruun logo
Deling af upassende video berettigede ikke bortvisning af medarbejder
I en nyere kendelse fra Afskedigelsesnævnet fandt opmanden, at det var uberettiget at bortvise en medarbejder, som til en julefrokost havde filmet nogle kollegers upassende optræden og derefter delt videoen på Snapchat med en begrænset kreds af sine kolleger.
15/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ny lov om PCR-testning af tilrejsende arbejdskraft vedtaget og træder i kraft med øjeblikkelig virkning
Bird & Bird logo
COVID-19: Ny lov om PCR-testning af tilrejsende arbejdskraft vedtaget og træder i kraft med øjeblikkelig virkning
Som følge af COVID-19-situationen og i lyset af, at der løbende opstår nye virusmutationer, som kan medføre øget smittespredning, har regeringen ønsket, at der stilles krav om, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for COVID-19 efter indrejse i Danmark. Den 2. februar 2021 er der derfor vedtaget et lovforslag[1] om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.
15/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deling af Snapchatvideo i strid med virksomhedens retningslinjer kunne ikke berettige bortvisning
IUNO logo
Deling af Snapchatvideo i strid med virksomhedens retningslinjer kunne ikke berettige bortvisning
Afskedigelsesnævnet har i en ny afgørelse taget stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder, der havde delt en video af en episode til en julefrokost på Snapchat i strid med virksomhedshedens interne retningslinjer om sociale medier. Opmanden fandt, at bortvisningen af medarbejderen var uberettiget henset til videoens modtagergruppe og det korte tidsrum, videoen var tilgængelig på det sociale medie.
08/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny lov fritager tilrejsende medarbejdere fra krav om isolation i arbejdstiden
IUNO logo
Ny lov fritager tilrejsende medarbejdere fra krav om isolation i arbejdstiden
Folketinget har netop vedtaget en lov, hvorefter virksomheder, som beskæftiger tilrejsende medarbejdere, fremadrettet skal sørge for, at medarbejderne bliver testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. Folketinget har samtidigt vedtaget et andet lovforslag, som giver mulighed for at afbryde isolationskrav, når medarbejderne varetager deres arbejde.
04/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag vil fritage tilrejsende medarbejdere fra krav om isolation i arbejdstiden
IUNO logo
Nyt lovforslag vil fritage tilrejsende medarbejdere fra krav om isolation i arbejdstiden
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, hvorefter virksomheder, som beskæftiger tilrejsende medarbejdere, fremadrettet skal sørge for, at medarbejderne bliver testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. Regeringen har samtidigt fremsat et andet lovforslag, som giver mulighed for at afbryde isolationskrav, når medarbejderne varetager deres arbejde.
01/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvad bør virksomhedens sexchikanepolitik indeholde?
IUNO logo
Hvad bør virksomhedens sexchikanepolitik indeholde?
I kølvandet af #metoo bevægelsen er en række sager om sexchikane på arbejdspladsen kommet frem i lyset og har udløst store og i nogle tilfælde uforudsete konsekvenser for medarbejdere. For at forebygge sexchikane på arbejdspladsen og håndtere sager om sexchikane korrekt, er det derfor vigtigt at virksomheder udarbejder en intern sexchikanepolitik. Vi kommer i nyhedsbrevet ind på, hvad en sexchikanepolitik konkret kan indeholde.
01/02/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag kræver at virksomheder indhenter PCR-test fra tilrejsende medarbejdere
IUNO logo
Nyt lovforslag kræver at virksomheder indhenter PCR-test fra tilrejsende medarbejdere
Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag, hvorefter virksomheder, som beskæftiger tilrejsende medarbejdere, fremadrettet skal sørge for, at medarbejderne bliver testet for coronavirus efter indrejse i Danmark fra bestemte lande, regioner eller områder. Lovforslaget stiller samtidig krav om dokumentation for PCR-testen og krav om udarbejdelse af en plan i forbindelse med testning.
29/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
Bird & Bird logo
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
Som udgangspunkt er en medarbejder omfattet af social sikring i det land, hvor medarbejderen arbejder. Dette gælder, uanset hvor medarbejderen bor inden for EU. På grund af COVID-19 pandemien gælder der dog – for medarbejdere som bor og arbejder i Sverige og Danmark – nogle undtagelser til dette udgangspunkt.
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
WTC advokaterne logo
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen, imens skærpede restriktioner har lukket det meste af Danmark ned – foreløbigt frem til den 7. februar 2021.
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
IUNO logo
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
Storbritannien forlod EU den 31. december 2020 og trods vedtagelsen af en ny handels- og samarbejdsaftale, får Brexit utvivlsomt stor betydning for britiske virksomheder i Danmark samt danske virksomheder med aktiviteter i Storbritannien og resten af EU. Derfor ser vi i nyhedsbrevet nærmere på, hvad din virksomhed med den nye aftale bør være opmærksom på inden for en række scenarier.
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Bird & Bird logo
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
2020 har på rigtig mange måder været et helt ekstraordinært år set med ansættelsesretlige briller. Der er imidlertid ingen tvivl om, at en række af de tendenser og begivenheder, der fandt sted i 2020, vil trække lange tråde ind i 2021. Vi har nedenfor oplistet de 4 ”hotteste” temaer – 3, der trækker tråde tilbage til 2020, og et nyt område, som arbejdsgivere allerede nu skal begynde at forberede sig på.
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
IUNO logo
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
I en ny afgørelse har Vestre Landsret taget stilling til, om opsigelsen af en deltidssygemeldt medarbejder var saglig, og om medarbejderen havde krav på yderligere bonus i henhold til et tillæg til sin ansættelseskontrakt. Landsretten fandt, at virksomhedens opsigelse var sagligt begrundet og at medarbejderen ikke havde krav på yderligere bonus, fordi der var indgået en aftale om et bonusbeløb til fuld og endelige afgørelse.
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Bech Bruun logo
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget et lovforslag om ændring af udlændingeloven. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler udløber den 1. januar
Bech Bruun logo
Overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler udløber den 1. januar
Den 1. januar 2021 udløber overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler, hvorefter jobklausuler indgået før 1. januar 2016 ikke længere er gyldige, og dermed bortfalder uden videre.
04/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?
IUNO logo
Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?
Vaccinationsindsatsen mod coronavirus kan snart iværksættes i Danmark og resten af EU, hvilket udløser en række nye spørgsmål for virksomheder. Især spørgsmålet, om virksomheder kan kræve, at medarbejdere skal vaccineres mod coronavirus i forbindelse med arbejdet eller for at kunne tage på forretningsrejser, kræver afklaring, herunder hvilke konsekvenser det kan få, hvis en medarbejder nægter at blive vaccineret.
23/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler
Bird & Bird logo
Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler
Regeringen har vedtaget en lovændring som medfører en ændring i arbejdsgiverens deadline for indbetaling til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ønsker at indbetale de optjente feriemidler med det samme.
14/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Regeringen: Ny whistleblowerlov skal også omfatte sexchikane
IUNO logo
Regeringen: Ny whistleblowerlov skal også omfatte sexchikane
I lyset af blandt andet #metoo bevægelsen, har regeringen indkaldt til trepartsforhandlinger med henblik på at iværksætte konkrete tiltag for at forebygge og håndtere sexchikane på arbejdspladsen. Regeringens 14 nye initiativer indebærer blandt andet et forslag om, at implementeringen af det nye whistleblowerdirektiv skal udvides til også at omfatte indberetninger om sexchikane på arbejdspladsen.
14/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ansættelsesretlige overvejelser ved pålæg om test for COVID-19 og mulighed for vaccination
Bird & Bird logo
COVID-19: Ansættelsesretlige overvejelser ved pålæg om test for COVID-19 og mulighed for vaccination
Bird & Bird har tidligere skrevet en nyhed om arbejdsgiverens adgang til at pålægge sine medarbejdere at blive testet for COVID-19. Med den nye, nærtforestående vaccine opstår spørgsmålet, om man som arbejdsgiver kan pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret.
10/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Hvordan er dine forretningshemmeligheder beskyttet?
WTC advokaterne logo
Hvordan er dine forretningshemmeligheder beskyttet?
For mange virksomheder er beskyttelsen af forretningshemmeligheder essentielt for virksomhedens eksistens. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan oplysningerne er beskyttet imod misbrug fra konkurrenter og medarbejdere.
09/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Kontraktret
Datatilsynet reviderer vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold
Bech Bruun logo
Datatilsynet reviderer vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold
Datatilsynet har opdateret deres vejledning om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Bech-Bruun opsummerer de væsentligste ændringer her.
04/12/2020
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted