Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
IUNO logo
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret har netop taget stilling til, om et forsikringsselskab, som havde udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kunne indtræde i en medarbejders krav på erstatning for midlertidigt erhvervsevnetab, fordi medarbejderen ville blive overkompenseret. Højesteret lagde vægt på, at Folketinget tidligere havde fravalgt en regel, som havde haft fokus på problemet. Højesteret slog derfor fast, at de to former for erstatning ikke var af ”samme art”. Forsikringsskabet kunne derfor ikke indtræde i kravet, selvom det betød, at medarbejderen ville få for meget i erstatning.
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
IUNO logo
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Virksomheder kan kræve, at medarbejdere ikke bærer religiøse symboler på arbejdspladsen. Det er konklusionen, efter EU-Domstolen i to forskellige sager tog stilling til, om to medarbejdere kunne nægte at tage deres hovedtørklæder af. Fælles for begge sager var, at virksomhederne havde neutralitetspolitikker på plads, og at medarbejderne, der ville bære symbolerne, havde kundekontakt.
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Kromann Reumert logo
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Vestre Landsret har tilsidesat Ligebehandlingsnævnets afgørelse og afgjort, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da et gymnasium afskedigede en idrætslærer, der på grund af sin religion nægtede at arbejde ved et åbent hus-arrangement på en lørdag. I den konkrete sag havde det været nødvendigt for gymnasiet at stille krav om idrætslærerens fremmøde, og dommen udgør dermed et bidrag til at forstå nødvendighedskriteriet i forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3.
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
IUNO logo
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
En bilsælger ville have den salgsprovision, han var gået glip af under sin ferie. Østre Landsret gav medarbejderen ret, fordi salgsprovision var betinget af, at han personligt ”sluttede handlen”, og han derfor optjente mindre provision på grund af sin ferie. Landsretten afviste samtidig virksomhedens argument om, at årsagen til den lavere provision i ferieperioden skyldtes sæsonudsvinget i bilsalg.
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
IUNO logo
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
En medarbejder kom til skade under DHL Stafetten og mente, at det var en arbejdsskade. Det var Ankestyrelsen uenig i, da arrangementet var foregået i medarbejderens fritid. Landsretten fastslog, at det ikke havde nogen betydning, at arrangementet var frivilligt, eller at det var foregået i hans fritid. Fordi arbejdsgiveren havde arrangeret motionsløbet, og medarbejderen var underlagt arbejdsgiverens instruktion, var skaden en arbejdsskade.
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Focus Advokater logo
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Nye regler om forpligtelser over for lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelseDen 27.3.2021 trådte ændringerne af konkurslovens regler om...
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Syv forlængelser gjorde ikke vikaransættelser permanente
IUNO logo
Syv forlængelser gjorde ikke vikaransættelser permanente
To vikarer fik forlænget deres tidsbegrænsede ansættelseskontrakter syv gange over en periode på lidt mere end 2 år, mens de arbejdede i den samme virksomhed. Ifølge vikarerne betød det, at deres vikaransættelser skulle anses for permanente. Virksomheden var uenig. Sø- og Handelsretten var heller ikke enig med medarbejderne, fordi forlængelserne var forårsaget på grund af forsinkelser, som virksomheden ikke havde haft indflydelse på eller kunne havde forudset.
30/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ikke ”spild af tid” at deltage i samtale om mulighedserklæring
IUNO logo
Ikke ”spild af tid” at deltage i samtale om mulighedserklæring
En sygemeldt medarbejder blev flere gange indkaldt til en samtale for at lave en mulighedserklæring. Da medarbejderen ikke deltog i samtalen, fik han tilbageholdt sin løn. Da han heller ikke deltog i den efterfølgende samtale, blev han bortvist. Ifølge medarbejderen, var begge tiltag dog ulovlige, idet han havde sørget for en lægeerklæring. Højesteret kom frem til, at udeblivelserne var en så grov misligholdelse, at det både var lovligt at tilbageholde hans løn og senere bortvise ham.
23/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Kromann Reumert logo
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Folketinget vedtog i marts 2021 en række nye regler om rekonstruktion. Ændringerne til konkursloven trådte i kraft kort tid herefter, mens reglerne om lønmodtagerforpligtelser først er sat i kraft den 15. august 2021. Vi giver her et overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser.
20/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Ansættelses- og arbejdsret
Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten
Bech Bruun logo
Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten
Arbejdsretten fandt i en afgørelse af 12. august 2021, at et arbejdsgiverpålæg om at lade sig teste for Covid-19 i sin fritid måtte anses for ’arbejdstid’, men afviste at behandle spørgsmålet om, hvorvidt honoraret var omfattet af den mellem overenskomstparterne gældende arbejdstidsaftale.
18/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
IUNO logo
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en arbejdsulykke havde ført til en forværring af en eksisterende diskusprolaps i så stor en grad, at forværringen i sig selv var en arbejdsskade. Landsretten lagde vægt på, at den tilskadekomne havde fået det bedre i ugerne efter ulykken, og at der gik lidt over 3 uger, før symptomerne på diskusprolapsen viste sig. Landsretten fastslog, at det var overvejende sandsynligt, at hans tilstand ikke kun skyldtes ulykken. Forværringen udgjorde derfor ikke en arbejdsskade.
17/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Kan virksomheder give mænd og kvinder lige meget barselsorlov?
IUNO logo
Kan virksomheder give mænd og kvinder lige meget barselsorlov?
EU-Domstolen har i en ny sag taget stilling til, om det var diskrimination, at en kollektiv overenskomst kun gav kvindelige medarbejdere ret til ekstra orlov efter udløbet af den barselsorlov, som de havde ret til efter loven. EU-Domstolen kom frem til, at det var lovligt at tilbyde kvindelige medarbejdere ekstra orlov, men kun hvis formålet var at beskytte dem i forbindelse med graviditet og moderskab. Sagen rejser samtidig spørgsmålet, om det er lovligt at give mænd samme barselsrettigheder som kvinder.
16/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
IUNO logo
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget har netop besluttet, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der vil gøre det nemmere at få godtgørelse for tort. Efter erstatningsansvarsloven kan man få godtgørelse for tort, hvis ens frihed, fred, ære eller person, er blevet krænket. Beslutningen betyder blandt andet, at det vil være muligt at få godtgørelse for en krænkelse, selv om den ikke er egnet til at påvirke en persons selv- og æresfølelse. Det forventes derfor, at der fremover skal lægges vægt på den følelsesmæssige oplevelse for offeret.
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Bech Bruun logo
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Østre Landsret har i en afgørelse af 18. maj 2021 slået fast, at provisionslønnede salgsrådgivere, for hvem muligheden for at opnå provision forudsætter fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, har ret til kompensation for mistet provision også i henhold til ferieloven.
05/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Bech Bruun logo
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Østre Landsret har i en afgørelse af 18. maj 2021 slået fast, at provisionslønnede salgsrådgivere, for hvem muligheden for at opnå provision forudsætter fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, har ret til kompensation for mistet provision også i henhold til ferieloven.
02/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
IUNO logo
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
En virksomhed frasagde sig en overenskomst i forbindelse med, at den skulle lægges sammen med en anden virksomhed inden for samme koncern. Medarbejderne mente dog, at der var identitet mellem de to virksomheder, og at virksomheden derfor ikke kunne slippe ud af overenskomsten. Arbejdsretten fandt, at virksomhederne stort set havde eget personale, samt adskilte forretningsområder og kunder. Derfor kunne virksomheden godt frasige sig overenskomsten efter fusionen.
30/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Bech Bruun logo
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Mange landbrug og plantager køber på et tidspunkt ydelser, fx håndværksydelser, fra udenlandske virksomheder. Det er langt fra alle danske købere af den type ydelser, der har gjort sig klart, at der kan være skattemæssige konsekvenser for køberen af at få leveret tjenesteydelser fra en udenlandsk leverandør. En ny dom fra Vestre Landsret er i den sammenhæng vigtig.
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
Kromann Reumert logo
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
Folketinget har d. 24 juni vedtaget en lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer whistleblowerdirektivet i dansk ret og forpligter således arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere interne whistleblowerordninger. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan din organisation kan sikre overholdelse af de nye regler.
25/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Få overblik over de vigtigste tendenser og emner i Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2020
Kromann Reumert logo
Få overblik over de vigtigste tendenser og emner i Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2020
Med sin årsberetning for 2020 gør Ligebehandlingsnævnet status over de tendenser, der har præget nævnets sager i det foregående år. Herunder har vi udvalgt og samlet de vigtigste emner og afgørelser om forskelsbehandling til dig, der arbejder med ansættelsesret. Blandt andet et nyt lovforslag om at udvide nævnets kompetence for at sikre bedre beskyttelse af LGBT-personer.
23/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Standsning af pensionsindbetalinger for overenskomstansat var ikke aldersbetinget forskelsbehandling
Kromann Reumert logo
Højesteret: Standsning af pensionsindbetalinger for overenskomstansat var ikke aldersbetinget forskelsbehandling
Højesteret har stadfæstet landsrettens dom i en sag om udelukkelse af en kommunalansat medarbejder fra en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi medarbejderen allerede modtog tjenestemandspension fra en tidligere ansættelse. I modsætning til Ligebehandlingsnævnet fandt både Vestre Landsret og Højesteret, at medarbejderen ikke var blevet udsat for negativ forskelsbehandling.
21/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Usagligt at varsle medarbejdere ned i løn grundet coronavirus
IUNO logo
Usagligt at varsle medarbejdere ned i løn grundet coronavirus
Omkring fire måneder efter første nedlukning, varslede en virksomhed lønnedgang for to medarbejdere. Medarbejderne nægtede at gå ned i løn, og blev derefter opsagt med henvisning til coronavirus. Opmanden kiggede grundigt i virksomhedens regnskabstal, men virksomheden afviste at fremlægge mere dybdegående beregninger. Opmanden fandt det herefter ikke bevist, at det var sagligt at varsle og efterfølgende opsige de to medarbejdere på grund af coronavirus.
21/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen
Bech Bruun logo
Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen
Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til betaling for den pågældende ferie er indefrosset.
18/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvor længe kan virksomheder opbevare oplysninger om jobansøgere?
IUNO logo
Hvor længe kan virksomheder opbevare oplysninger om jobansøgere?
Som led i en rekrutteringsproces, bliver der ofte indsamlet store mængder oplysninger om dem, der søger stillingerne. Derfor er det vigtigt, at virksomheder har godt styr på, præcis hvilke oplysninger de lovligt kan beholde og hvilke der skal slettes, når processen er slut. Vi har set lidt nærmere på reglerne i lyset af Datatilsynets seneste tre afgørelser.
18/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Kromann Reumert logo
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Østre Landsret har taget stilling til, om et selskab var ansvarlig for, at en medarbejder udførte stilladsarbejde i 10 meters højde uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning.
16/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted