Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej
IUNO logo
EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej
Platformsarbejde er stadig en mere udbredt arbejdsform, som beskæftiger flere millioner i EU. Den særlige arbejdsform udløser dog udfordringer, navnlig i forhold til om personer, som udfører platformsarbejde, er medarbejdere eller selvstændige. Europa-Kommissionen har derfor fremsat et forslag til nye regler om platformsarbejde, på linje med de regler regeringen ønsker at indføre i Danmark.
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation
IUNO logo
Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation
Mange virksomheder har medarbejdere med svingende arbejdstider. Det kan give udfordringer, når virksomheder skal beskrive arbejdstiden i ansættelseskontrakten. Det gjorde det i en ny sag, efter et teater havde beskrevet en lavere månedlig arbejdstid, end den arbejdstid en medarbejder faktisk havde. Østre Landsret var enig i, at fejlen udløste godtgørelse til medarbejderen.
19/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
IUNO logo
Nu kan der indberettes til Datatilsynets nye whistleblowerordning
Datatilsynets nye whistleblowerordning er i luften. Det betyder, at medarbejdere og andre fremover kan indberette oplysninger direkte til den eksterne ordning, som de er kommet i besiddelse af via arbejdsrelaterede aktiviteter. Datatilsynets ordning kan samtidig med fordel indgå i overvejelserne, når virksomheder afgrænser omfanget af de interne ordninger, der skal etableres efter de nye regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Compliance
Virksomheder skal passe på med at bede om medarbejderes vaccinestatus
IUNO logo
Virksomheder skal passe på med at bede om medarbejderes vaccinestatus
Datatilsynet beskriver i sin seneste ”mandagsmyte”, hvordan oplysninger om vaccinestatus ikke er helbredsoplysninger. Virksomheder der gerne vil indhente medarbejderes vaccinestatus skal dog passe på med kun at tage højde for databeskyttelseslovgivningen. Helbredsoplysningsloven kan nemlig indeholde nogle særlige regler.
17/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Status på lovprogrammet inden for ansættelsesret: øremærket barsel og LGBTI-forhold
Kromann Reumert logo
Status på lovprogrammet inden for ansættelsesret: øremærket barsel og LGBTI-forhold
Ved Folketingets åbning den 5. oktober 2021 offentliggjorde regeringen de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af det kommende folketingsår. Her giver vi dig en status på, hvilke lovforslag – af betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område – der allerede nu er blevet fremsat og vedtaget.
11/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Ingen ubetinget indsigtsret i whistleblowerordninger
IUNO logo
Ingen ubetinget indsigtsret i whistleblowerordninger
Indsigtsretten betyder, at medarbejdere og andre har ret til at se de oplysninger, der bliver behandlet om dem. Men når der eksempelvis sker indberetning til virksomhedens whistleblowerordning, kan det være et problem at imødekomme en indsigtsanmodning. Adgang til oplysningerne vil nemlig potentielt både kunne udsætte whistleblowerens beskyttelse og undersøgelserne af indberetningen.
07/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Virksomhed berettiget i opsigelse af medarbejdere uden fratrædelsesvilkår
Bech Bruun logo
Virksomhed berettiget i opsigelse af medarbejdere uden fratrædelsesvilkår
En ny kendelse er nået frem til, at en virksomhed var berettiget til at opsige medarbejdere, som sagde nej til at deltage i arbejdsfordeling, da opsigelserne ikke var begrundet i arbejdsmangel. De opsagte medarbejdere var derfor ikke berettigede til de fratrædelsesvilkår, som ellers fulgte af virksomhedens overenskomstgrundlag.
07/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Rådigheds- og tilkaldevagter
Bird & Bird logo
Rådigheds- og tilkaldevagter
Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens seneste afgørelser indenfor arbejdstid og hviletid.
06/01/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom: Vagttjeneste uden krav om ophold på arbejdssted kan udgøre arbejdstid
Bech Bruun logo
Ny dom: Vagttjeneste uden krav om ophold på arbejdssted kan udgøre arbejdstid
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-214/20) af 11. november 2021 indskærpet, hvornår vagttjeneste uden krav om ophold på arbejdsstedet kan udgøre ”arbejdstid”, sådan som begrebet er fastlagt i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (”Arbejdstidsdirektivet”).
05/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag til lov om ændring af barselsloven er fremsat
Bech Bruun logo
Forslag til lov om ændring af barselsloven er fremsat
Regeringen har i dag fremsat forslag til ændring af barselsreglerne. Lovforslaget indeholder forslag til øremærkning af forældreorlov, som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019, om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.
03/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
Bird & Bird logo
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
I en dom afsagt af Østre Landsret den 24. oktober 2021 blev det fastslået, at Beskæftigelsesministreret var erstatningsansvarlig for ikke at have implementeret beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination i den daværende funktionærlovs § 2a, stk. 3. Hermed ser det ud til, at der langt om længe er kommet en afslutning på EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte ”Ole Andersen-sagen”.
21/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Vilkårsændringer i ansættelser skal være endelige, før medarbejdere kan betragtes som opsagt
Bech Bruun logo
Vilkårsændringer i ansættelser skal være endelige, før medarbejdere kan betragtes som opsagt
Østre Landsret har i sin afgørelse af 25. november 2021 taget stilling til, hvorvidt en ensretning af virksomhedens ansættelseskontrakter medførte, at de berørte medarbejdere kunne betragte sig som opsagt i overensstemmelse med deres individuelle opsigelsesvarsel. Afgørende i sagen var blandt andet, hvorvidt de præsenterede ansættelseskontrakter var udtryk for endelige vilkårsændringer fastsat af arbejdsgiveren og herefter også, om dette var konkret varslet over for medarbejderen.
20/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede
Der skal være tale om en alvorlig situation, før en medarbejder lovligt kan blive bortvist. Det mente Odense Byret at der var, da en medarbejder i vrede forlod sin arbejdsplads i arbejdstiden efter et møde med sin chef. På vej ud havde medarbejderen sagt til sine kollegaer, at de skulle ”se at komme væk” fra virksomheden. Trods virksomhedens opfordringer, nægtede medarbejderen at komme tilbage på arbejde, og han blev herefter bortvist.
17/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres
IUNO logo
Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres
Arbejdstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladsen. Vejledningen beskriver de vigtigste forpligtelser, som virksomheder har til at sikre et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø i forhold til en stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen beskriver også hvilke forskellige tiltag, som virksomheder kan indføre for at forebygge og overholde forpligtelserne.
13/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet
WTC advokaterne logo
Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet
Medarbejdernes restferie (op til 5 feriedage) skal enten afholdes, udbetales eller overføres inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2021.
07/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises
IUNO logo
Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises
Kan man lovligt bortvise en medarbejder, der har været udsat for direktørsvindel (CEO-fraud)? Det spørgsmål har Sø- og Handelsretten netop taget stilling til i en ny sag, hvor en medarbejder blev svindlet til at overføre et tocifret millionbeløb til en udenlandsk konto. Retten kom frem til, at bortvisningen var ulovlig, men at virksomheden lovligt kunne have opsagt medarbejderen, fordi hun ikke havde været forsigtig nok.
06/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale indgået
Bech Bruun logo
Ny trepartsaftale indgået
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgår trepartsaftale om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19.
03/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Arbejdsgiver kunne med rette bortvise medarbejder, som havde afvist at lade sig teste for Covid-19
Bech Bruun logo
Arbejdsgiver kunne med rette bortvise medarbejder, som havde afvist at lade sig teste for Covid-19
Afskedigelsesnævnet har i en sag taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver, med den såkaldte testlov i hånden, var berettiget til at bortvise en medarbejder, som afviste at efterkomme arbejdsgiverens pålæg om at lade sig teste for Covid-19.
30/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning
IUNO logo
Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning
Medarbejdere skal både holde 4 ugers ferie og ferie, som de har til gode fra ”miniferieåret” inden den 31. december 2021. Ellers risikerer de at miste ferien. Efter den nye ferielov kan ferie ud over 4 uger overføres eller udbetales, hvis medarbejdere ikke har nået at holde ferien inden slutningen af året. Ferie, som medarbejdere har til gode fra ”miniferieåret”, har dog ifølge myndighederne særlig status og kan derfor ikke overføres eller udbetales, hvis den ikke holdes inden slutningen af året.
29/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny lov giver arbejdsgiver ret til at pålægge ansatte at vise coronapas
WTC advokaterne logo
Ny lov giver arbejdsgiver ret til at pålægge ansatte at vise coronapas
Loven er trådt i kraft den 26. november 2021 og giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at forevise coronapas samt at lade sig teste og oplyse om resultatet af testen.
29/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
IUNO logo
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
Kan en medarbejder lovligt blive bortvist for at nægte at blive testet for coronavirus? Det fik en virksomhed for nylig medhold i, efter at have fremsat krav om, at alle medarbejdere, der skulle møde fysisk på arbejde, blev testet for coronavirus én gang om ugen. En af virksomhedens medarbejdere nægtede flere gange at blive testet og blev herefter bortvist. Bortvisningen var lovlig, fordi opførslen ansås for lydighedsnægtelse.
26/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
IUNO logo
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
Whistleblowerloven træder i kraft den 17. december 2021. Kommuner og offentlige virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning senest da. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at der gælder helt særlige regler og forpligtelser for offentlige arbejdspladser, når ordningen skal etableres.
25/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
IUNO logo
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders fald fra et stillads med løst gelænder, fordi den efter bygherrens plan var ansvarlig for stilladsets vedligeholdelse og opstilling. Eftersom virksomheden ikke havde forsømt nogen af sine forpligtelser, var den ikke ansvarlig for ulykken. Landsretten mente til gengæld, at det var virksomheden, som medarbejderen arbejdede i, der var ansvarlig for ulykken. Den havde nemlig ikke sørget for tilstrækkelig instruktion af sine medarbejdere.
23/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Kromann Reumert logo
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Regeringen har den 18. november fremsat lovforslag om arbejdsgivers adgang til at kræve test og coronapas. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. I denne nyhed giver vi dig et overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på, såfremt det nye lovforslag træder i kraft.
22/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted