Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Aktieoptionernes akilleshæl
IUNO logo
Aktieoptionernes akilleshæl
Østre landsret er i en ny sag kommet frem til, at en virksomheds tildeling af aktieoptioner til en medarbejder var omfattet af de nye regler, da de var gældende på det tidspunkt, hvor alle væsentlige vilkår var på plads. Det betød, at medarbejderen kun kunne udnytte de aktieoptioner, der var modnet på opsigelsestidspunktet, og at resten bortfaldt.
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
IUNO logo
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
En PTSD-ramt politibetjent kunne godt få udbetalt et forskud på sit sikre erhvervsevnetab, selvom han modtog ledighedsydelse på afgørelsestidspunktet. AES’ tidligere afvisninger i lignende sager var derfor forkerte. Dommen kan betyde, at AES’ tidligere afvisninger af forskud på erhvervsevnestab skal genoptages.
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Kromann Reumert logo
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Den 19. marts 2024 vedtog et enigt Folketing lovforslag om ændring af barselsloven, for at tildele 26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre, som træder i kraft den 1. maj 2024. Den 20. marts 2024 blev der endvidere fremsat et lovforslag for at lette processen for adgang til og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Ændringerne i udlændingeloven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Kromann Reumert logo
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Ved vedtagelsen af lov om beskyttelse af whistleblowere den 24. juni 2021 blev der indført krav om etablering af whistleblowerordninger i Danmark for visse arbejdsgivere og visse offentlige myndigheder. I medfør af loven etablerede Datatilsynet en national whistleblowerordning, som trådte i kraft den 17. december 2021. Offentliggjorte tal fra Datatilsynet viser, at flere medarbejdere gør brug af indberetningsmuligheden til Den Nationale Whistleblowerordning i sager om det psykiske arbejdsmiljø og andre interne forhold hos arbejdsgiveren.
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
IUNO logo
At ophæve på egen bekostning
En sygemeldt sekretær fik ikke den løn, hun skulle have. Efter at have krævet pengene betalt, hævede hun sin ansættelse. Østre landsret kom frem til, at medarbejderens ophævelse ikke var det samme som en ulovlig opsigelse eller bortvisning. Medarbejderen kunne derfor ikke få godtgørelse.
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
IUNO logo
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Folketinget har vedtaget, at forældre til tvillinger får 13 uger ekstra barsel hver. Reglerne kommer efter en større regulering af barselsvilkårene i Danmark og træder i kraft 1. maj 2024.
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Regler om løngennemsigtighed på vej
IUNO logo
Regler om løngennemsigtighed på vej
EU har vedtaget løngennemsigtighedsdirektivet, hvis formål er at bekæmpe lønforskellen mellem kønnene. Direktivet blev vedtaget i april 2023 og skal implementeres i medlemslandene før juni 2026.
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Bech Bruun logo
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Mandag den 11. marts 2024 godkendte Rådet endeligt aftaleteksten til forslag om direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde.
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet
IUNO logo
Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet
Den Nationale Whistleblowerordning hos Datatilsynet har i 2023 fået et stigende antal indberetninger – særligt om det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdere vælger at bruge Datatilsynets ordning frem for virksomhedens interne ordning, hvilket kan være problematisk for virksomhederne.
18/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Højesteret: Godtgørelse i sager om forskelsbehandling af fleksjobansatte skal fastsættes på baggrund af den faktiske løn
Bech Bruun logo
Højesteret: Godtgørelse i sager om forskelsbehandling af fleksjobansatte skal fastsættes på baggrund af den faktiske løn
Højesteret har i en dom af 12. marts 2024 fastslået, at godtgørelsen i sager om ulovlig forskelsbehandling af fleksjobansatte skal udmåles ud fra den faktisk udbetalte løn fra arbejdsgiveren.Ved udmålingen skal der derfor hverken tages udgangspunkt i den overenskomstmæssige løn for en fuldtidsansat eller medregnes flekslønstilskuddet fra kommunen.
15/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Finanstilsynet udgiver redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet udgiver redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger
For første gang har Finanstilsynet udgivet en redegørelse, der beskriver praksis for egnethedsvurderinger af ledende medarbejdere i virksomheder på det finansielle område.
13/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Finansiering og bankret, Compliance
Ændring af arbejdstidsloven – selvtilrettelæggere
Hulgaard Advokater logo
Ændring af arbejdstidsloven – selvtilrettelæggere
Vi har tidligere bragt to indlæg om ændring til arbejdstidsloven – først om foreslåede ændringer til arbejdstidsloven og senest et uddybende indlæg efter vedtagelsen af ændringen. Nu ...
13/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Faldskærmen der viste sig at være en rygsæk
IUNO logo
Faldskærmen der viste sig at være en rygsæk
En tillidsrepræsentant blev overdraget fra en virksomhed til en anden, hvor hun mere end ni måneder efter fik varslet væsentlige vilkårsændringer. Hun accepterede dem ikke og kunne derfor se sig selv som opsagt. Højesteret kom frem til, at hendes særlige beskyttelse som tillidsrepræsentant var ophørt ni måneder efter virksomhedsoverdragelsen.
13/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ingen kære mor
IUNO logo
Ingen kære mor
En kvindelig supportmedarbejder blev opsagt kort tid efter at have informeret sin chef om, at hun ville begynde fertilitetsbehandling. Landsretten kom frem til, at kvinden ikke var beskyttet mod opsigelse på grund af graviditet, da hun ikke havde indledt ”egentlig behandling”. Opsigelsen var derfor lovlig.
08/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Forskellig løn var fair løn
IUNO logo
Forskellig løn var fair løn
Lønforskellen mellem kvindelige laboranter og mandlige teknikere hos stor biotekvirksomhed var ikke i strid med reglerne om ligeløn. Det blev resultatet i en sag for Arbejdsretten. Laboranternes arbejde kunne ikke sammenlignes med teknikernes.
07/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
IUNO logo
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
Mange virksomheder leder efter måder, hvor de kan skære ned i deres organisation som følge af den nuværende økonomiske situation. Som en af de mange tiltag vælger nogle virksomheder at indføre lønstop. Vi ser nærmere på, om sådan et tiltag er muligt at implementere i Norden.
01/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Bech Bruun logo
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
En faglig voldgiftsret med udvidet formandskab traf for nylig afgørelse om, at en virksomheds laboranter og teknikere ikke befandt sig i en sammenlignelig arbejdsmæssig situation, og at der derfor ikke var grundlag for at fastslå, at laboranterne udførte arbejde af samme værdi som teknikerne. Det kunne derfor ikke bevises, at der fandt lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med ligelønsloven.
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse af en forsikringsformidlers praksis givet en generel indskærpelse til forsikringsformidlere om, at samtlige pensionstagere skal have rådgivning om firmapensioner og ikke kun dem, som er formuende, højtlønnede eller højt profilerede.
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
IUNO logo
Nye aktieoptioner, gamle regler
Tidligere ansatte hos en amerikansk elbilproducent i Danmark havde ret til værdien af ikke-modnede betingede aktier (Restricted Stock Units) og aktieoptioner ved fratræden efter de gamle regler. Det var uanset, at tildelingerne skete på et tidspunkt, hvor de nye regler var gældende.
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
TVC Advokatfirma logo
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Der er faldet dom i hele tre selvstændige højesteretssager omhandlende to skatteydere, og sagerne blev hovedforhandlet i forlængelse af hinanden ved Højesteret ...
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
IUNO logo
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
En virksomhed overvågede sine medarbejdere i varehuse på tværs af Frankrig. Overvågningen gjorde det muligt at følge nøje med i medarbejdernes (in)aktivitet og performance. Det var så overdrevent krænkende, at det blev til en bøde på 32 millioner euro.
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Focus Advokater logo
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Højesteret har den 19. december 2023 afsagt en dom i en sag, der omhandlede 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Dommen er relevant for alle arbejdsgivere, der har funktionæransatte medarbejdere, hvor 120-dages reglen er aftalt.
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Hulgaard Advokater logo
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Vi har tidligere bragt et indlæg om den foreslåede ændring af arbejdstidsloven, som bl.a. indebærer en ny pligt for arbejdsgiveren til at indføre et system, der måler medarbejderens daglige arbejdstid. Ændringen er nu vedtaget, hvilket betyder, at arbejdsgivere pr. 1. juli 2024 skal have indført et arbejdstidsregistreringssystem.
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Kromann Reumert logo
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Arbejdsretten behandlede den 24. januar 2024 en sag om, hvorvidt 3F Transports varslede og iværksatte konflikt overfor en virksomhed var lovlig eller ej. Arbejdsretten kom frem til, at den af 3F Transport iværksatte konflikt var lovligt etableret både for så vidt angår hovedkonflikt og sympatikonflikt, men at den etablerede konflikt ikke længere var lovlig fra det tidspunkt, hvor virksomheden indgik overenskomst med HK Handel.
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted