Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Ansættelses- og arbejdsret

Seneste nyheder inden for Ansættelses- og arbejdsret

Nye regler om rekruttering af international arbejdskraft vedtaget
IUNO logo
Nye regler om rekruttering af international arbejdskraft vedtaget
Folketinget har netop vedtaget nye regler om styrket international rekruttering. Reglerne skal tiltrække mere international arbejdskraft til Danmark og indeholder en række tiltag, som udvider eller supplerer allerede eksisterende ordninger. Reglerne træder i kraft 1. april 2023.
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der styrker den internationale rekruttering
Bech Bruun logo
Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der styrker den internationale rekruttering
Folketinget har i dag vedtaget ændringer til udlændingeloven, der gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med lovændringen følger vedtagelsen af en supplerende beløbsordning samt udvidelse af fast track-ordningen, positivlisten og Startup Denmark-ordningen. Lovforslaget træder i kraft allerede den 1. april 2023.
23/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Hulgaard Advokater logo
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Dele af EU’s orlovsdirektiv er blevet implementeret i de nye regler, som giver medarbejdere ret til bl.a. omsorgsorlov i 5 arbejdsdage om året, mulighed for fleksible arbejdstider til forældre med børn under 9 år og ekstra orlov ved fødsel af 3 eller flere børn. Reglerne om omsorgsorlov trådte i kraft den 2. august 2022, mens reglerne om fleksible arbejdstider og ekstra orlov træder i kraft i sin helhed den 1. december 2023. Dele deraf træder dog i kraft tidligere.
23/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
Bech Bruun logo
Den daglige hviletid er en selvstændig og uafhængig ret for arbejdstagere
EU-Domstolen har i en ny afgørelse (C-477/21) af 2. marts 2023 fastslået, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdstagere tildeles en daglig hviletid på 11 timer som en selvstændig ret, der skal tildeles uafhængigt af den ugentlige hviletid, som følger af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden (”arbejdstidsdirektivet”).
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt
IUNO logo
Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt
En virksomhed havde inviteret kvindelige studerende med interesse i bæredygtige investeringer, til et arrangement. Annoncen blev slået op gennem virksomhedens rekrutteringssystem og derefter lagt op i en lukket gruppe for studerende på Facebook. Ligebehandlingsnævnet kom herefter frem til at, en mandlig studerende var blevet diskrimineret, fordi arrangementet kun var rettet mod kvinder.
20/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
TVC Advokatfirma logo
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
Østre Landsret fastslog i oktober 2022, at der forelå særlige omstændigheder med betydning for, om skatteyder kunne blive omfattet af forskerskatteordningen. Nu følger Landsskatteretten op i en lignende sag.
13/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Hvis ikke du kan lide lugten i bageriet...
IUNO logo
Hvis ikke du kan lide lugten i bageriet...
En medarbejder på en bagerifabrik blev opsagt fordi, hans kollegaer klagede over, at han lugtede for meget af sved på arbejde. Hans nærmeste leder havde givet ham en mundtlig og skriftlig advarsel. Et halvt år efter, valgte virksomheden at opsige ham med henvisning til advarslerne. Dommeren kom frem til, at det var ulovligt.
06/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Slut med fri og varme hveder
IUNO logo
Slut med fri og varme hveder
Regeringen har netop vedtaget lovforslaget om at afskaffe store bededag som helligdag fra og med 2024. Aftaler om, at medarbejdere har fri, eller får særlig betaling for at arbejde på store bededag som helligdag, vil derfor ikke længere gælde. Det er uanset om det følger af overenskomster, ansættelsesaftaler eller personalehåndbøger. Vi har set nærmere på lovens mange konsekvenser.
06/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Lov om afskaffelsen af store bededag er vedtaget – yderligere relevant lovgivning på vej
Kromann Reumert logo
Lov om afskaffelsen af store bededag er vedtaget – yderligere relevant lovgivning på vej
Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Derudover byder 2023 på yderligere kommende relevant lovgivning inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Vi giver dig et overblik.
01/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
Bech Bruun logo
Ny EU-dom: Hvilken garantiinstitution skal dække en arbejdstagers lønkrav?
EU-Domstolen har i en nylig sag taget stilling til, hvilken garantiinstitution der skal dække en arbejdstagers lønkrav, når arbejdstageren arbejder i to medlemsstater. I den berørte arbejdstagers arbejdsaftale var det fastsat, at vedkommendes primære arbejde og sædvanlige arbejdssted lå i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren havde hjemsted, men den pågældende arbejdstager udførte i halvdelen af sin arbejdstid sit arbejde som hjemmearbejde fra en anden medlemsstat, hvor arbejdstageren også havde sin primære bopæl.
28/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Øremærket barsel - er du opmærksom på de nye regler?
Focus Advokater logo
Øremærket barsel - er du opmærksom på de nye regler?
Den 3. marts 2022 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af barselsloven. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2022 og gælder for alle lønmodtagere, der har født eller adopteret børn den 2.8.2022 eller senere.
28/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Transporttid var ikke arbejdstid ved hjemmearbejde
IUNO logo
Transporttid var ikke arbejdstid ved hjemmearbejde
Hvornår tæller transporttid til og fra arbejdspladsen som arbejdstid, når medarbejdere arbejder hjemmefra? Det var spørgsmålet i en sag, hvor en medarbejder arbejdede hjemmefra, men nogle dage skulle møde op på sin normale arbejdsplads midt på dagen. Dommeren fastslog, at transporttiden ikke var arbejdstid.
27/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
IUNO logo
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
Højesteret har taget stilling til seks nye sager om konfiskation af biler på grund af vanvidskørsel. Kun i én sag, havde virksomheden gjort nok for at undgå konfiskation af firmabil, som var leaset. Virksomheden havde undervist i alkoholpolitik, indhentet straffeattest og sikret sig, at medarbejderen var klar over konsekvenserne ved brud på politikken.
23/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Strafferet, Offentlig ret
Afskedigelse af medarbejder var ikke rimeligt begrundet
Bech Bruun logo
Afskedigelse af medarbejder var ikke rimeligt begrundet
En virksomheds afskedigelse af en medarbejder på grund af kraftig lugt af sved var ikke rimeligt begrundet. Det har Afskedigelsesnævnet for nyligt afsagt en kendelse om.
22/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom med fortolkning af, hvornår der er tale om en virksomhedsoverdragelse
Bech Bruun logo
Ny EU-dom med fortolkning af, hvornår der er tale om en virksomhedsoverdragelse
EU-Domstolen har netop taget stilling til, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse, omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet, i forbindelse med, at en privat vagttjeneste overgik fra en virksomhed til en anden, men hvor kun én ud af fire medarbejdere blev overtaget, og kunden selv stillede udstyr til rådighed.
21/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
Bech Bruun logo
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt en national regel kan stille strengere krav til en virksomheds afskedigelse af en databeskyttelsesrådgiver end GDPR, og i hvilket omfang en databeskyttelsesrådgiver kan udføre andre opgaver og pligter for virksomheden.
16/02/2023
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bird & Bird logo
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Den 9. februar 2023 blev et lovforslag om ændring af udlændingeloven fremsat. Formålet er at styrke den internationale rekruttering og således gøre det nemmere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU/EØS-lande. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier.
16/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Lovforslag, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bech Bruun logo
Lovforslag, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Den 9. februar 2023 blev et forslag til lov om ændring af udlændingeloven fremsat, som gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med forslaget gøres tiltagene for den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier, permanente.
14/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Piloten havde krydset grænsen
IUNO logo
Piloten havde krydset grænsen
Hvornår kan medarbejdere, der opholder sig i udlandet, få nedsat deres indkomstskat i forhold til den løn, de tjener i udlandet? Det var spørgsmålet i en sag for Østre Landsret, hvor en pilot krævede nedsat indkomstskat efter særlige skatteregler, men fik afvist sin anmodning. Det afgørende var, at han selv havde valgt at flytte til udlandet, uafhængigt af virksomhedens forhold.
13/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Skatte- og afgiftsret
Husk bonusaftalen!
IUNO logo
Husk bonusaftalen!
En medarbejders ansættelseskontrakt nævnte, at hun ville få en aftale om bonus separat. Det fik hun aldrig. I stedet fik hun bare bonus i de måneder hun opfyldte bonusordningens krav, som hun havde fået fortalt. Medarbejderen blev opsagt, imens hun var gravid, og fik derfor godtgørelse. Et af spørgsmålene var, om godtgørelsen skulle tage udgangspunkt i hendes løn med eller uden bonus.
07/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Lov om ændring af ligebehandlings-, arbejdsmiljø- og erhvervsuddannelsesloven er nu fremsat
Bech Bruun logo
Lov om ændring af ligebehandlings-, arbejdsmiljø- og erhvervsuddannelsesloven er nu fremsat
Der er den 1. februar 2023 fremsat forslag til ændring af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven blandt andet som led i udmøntningen af den i marts 2022 indgåede trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser.
06/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Karrieremuligheder anset som ansættelsesvilkår ved tidsbegrænsede ansættelsesforhold
Bech Bruun logo
Karrieremuligheder anset som ansættelsesvilkår ved tidsbegrænsede ansættelsesforhold
I en ny afgørelse fra EU-domstolen (C-40/20) af 15. december 2022 skulle EU-domstolen tage stilling til en række spørgsmål til EU-direktivet 1999/70/EF og rammeaftalen om tidsbegrænsede ansættelser.
01/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
IUNO logo
Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling
En polsk virksomhed aflyste og stoppede med at indgå aftaler med en selvstændigt erhvervsdrivende. Det skete efter, at han havde offentliggjort en musikvideo med sin partner, der handlede om at fremme tolerancen over for homoseksuelle. EU-Domstolen fastslog, at selvstændige erhvervsdrivende kan være beskyttet mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
30/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Tvist om forskelsbehandling af gravid medarbejder kunne indbringes trods voldgiftsklausul
Bech Bruun logo
Tvist om forskelsbehandling af gravid medarbejder kunne indbringes trods voldgiftsklausul
I Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 16. december 2022 fandt nævnet, at en aftalt voldgiftsklausul ikke var til hinder for, at en gravid medarbejder kunne indbringe en sag om forskelsbehandling på grund af køn for Ligebehandlingsnævnet.
27/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for ansættelses- og arbejdsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted