Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Insolvens og rekonstruktion

Seneste nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion

Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
TVC Advokatfirma logo
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
Landsretten ændrer fogedrettens kendelse i en sag vedrørende indgåelse af en låneaftale mellem en bank og en forbruger.
28/04/2021
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Foretagelse af udlæg hos en skyldner
Focus Advokater logo
Foretagelse af udlæg hos en skyldner
Når en person, der skylder penge, ikke kan eller vil betale, kan den, der har penge til gode (kreditor), efter en inkassoproces oftest få skyldneren fremstillet i fogedretten. I fogedretten kan der foretages udlæg i den formue, som skyldneren måtte have. Det, der foretages udlæg i, kan efterfølgende sælges på auktion, hvor indtægten ved salget bruges til afdrag på eller indfrielse af det beløb, der skyldes. Nogle gange har skyldneren ikke nogen formue/nogle effekter, der kan foretages udlæg i. Andre gange ejer skyldneren alene effekter, som en kreditor ikke kan kræve bortsalg af.
27/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Reglerne om rekonstruktion er ændret
TVC Advokatfirma logo
Reglerne om rekonstruktion er ændret
Folketinget har vedtaget ny lovgivning, som blandt andet gør det nemmere for virksomheder at blive rekonstrueret.
20/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
TVC Advokatfirma logo
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
Højesteret er kommet med en afgørelse, som indsnævrer anvendelsesområdet for konkurskarantæne.
09/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
Bech Bruun logo
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
Regeringen indfører med de seneste ændringer til konkursloven nye rekonstruktionsfremmende værktøjer, der skal være med til at skabe grobund for videreførelse af levedygtige virksomheder, der står over for økonomiske vanskeligheder.
08/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Bech Bruun logo
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
I en nyere sagkyndig beslutning blev det fastlagt, at en konkursramt underentreprenørs entreprisearbejder skulle anses for afleveret ved afholdelse af stadeforretning, selvom hovedentreprenøren ikke formelt havde ophævet kontrakten. Det medførte, at underentreprenørens garanti med rette var nedskrevet fra 15 til 10 procent allerede ved stadeforretningen, og dermed inden hovedentreprenøren reelt havde mulighed for at dokumentere sit krav.
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Focus Advokater logo
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der bl.a. har til formål at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men som har forbigående økonomiske vanskeligheder, fx på grund af svigtende omsætning afstedkommet af myndighedernes restriktioner grundet COVID-19 pandemien, kan videreføres via konkurslovens rekonstruktionsregler i stedet for at gå konkurs. I juli måned kom Konkursrådet med en udtalelse, der anbefalede, at konkurslovens regler om rekonstruktion blev tilpasset som følge af COVID-19. Regeringens lovforslag er baseret på anbefalingerne fra Konkursrådet. Hvis lovforslaget vedtages, kan det have væsentlig betydning for virksomheder, der er eller kommer i økonomiske problemer.
27/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
TVC Advokatfirma logo
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Blandt andet motiveret af Corona-pandemiens negative indflydelse på danske virksomheder, er Konkursrådet fremkommet med et tiltrængt forslag til ændring af reglerne om rekonstruktion.
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
TVC Advokatfirma logo
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
Sø- og Handelsretten begrænser i ny dom af 30. september 2020 konkursboets hæftelse til lejebetalingen.
05/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Kromann Reumert logo
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet har den 3. juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, så de i højere grad kan anvendes i ...
15/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
TVC Advokatfirma logo
Undgå konkurskarantæne
Med en konkurs følger også kurators vurdering af, om ledelsen har handlet groft uforsvarligt og derfor bør idømmes konkurskarantæne. Læs her, hvordan du sikrer dig bedst muligt imod en konkurskarantæne, hvis din ...
08/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Focus Advokater logo
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny Højesteretskendelse skaber klarhed om forældelse ved indbringelse for fogedretten af en del af en større fordring. Få her et indblik i tidligere praksis, og hvad du fremadrettet skal forholde ...
22/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
Bech Bruun logo
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i fællesskab vedtaget, at lø...
21/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Bech Bruun logo
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Kommunale forsyningsvirksomheder har med virkning fra den 1. januar 2020 fået mulighed for at vælge privat inddrivelse af virksomhedens fordringer og kan dermed indgå aftale herom med en ...
17/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Horten logo
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende. Reglerne om rekonstruktion har som hovedformål at ...
27/02/2020
Insolvens og rekonstruktion
Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?
Horten logo
Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?
Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i et konkursbo havde ret til aktindsigt i en konkursbegæring indleveret ...
21/02/2020
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår kan man udskifte kurator?
Horten logo
Hvornår kan man udskifte kurator?
Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne tillægges stemmeret i et kuratorvalg, hvor der var betydelig usikkerhed forbundet...
05/11/2019
Insolvens og rekonstruktion
Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner
Horten logo
Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner
Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og ...
01/11/2019
Insolvens og rekonstruktion
Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?
Horten logo
Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?
Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC Vestsjællands konkurs, understreger, at erklæringerne kan ...
08/10/2019
Insolvens og rekonstruktion
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Horten logo
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – og ikke blot den ...
26/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer
Focus Advokater logo
Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer
Afbrydelse af forældelsesfrister Det fremgår af forældelseslovens § 18, at forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten. Bestemmelsen forholder sig dog ikke efter sin...
20/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion
DLA Piper logo
Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion
EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev afslutningen på den lovgivningsmæssige behandling ...
16/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Viser de 24 nyeste nyheder inden for insolvens og rekonstruktion   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted