Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Insolvens og rekonstruktion

Seneste nyheder inden for Insolvens og rekonstruktion

Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Bech Bruun logo
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
I en nyere sagkyndig beslutning blev det fastlagt, at en konkursramt underentreprenørs entreprisearbejder skulle anses for afleveret ved afholdelse af stadeforretning, selvom hovedentreprenøren ikke formelt havde ophævet kontrakten. Det medførte, at underentreprenørens garanti med rette var nedskrevet fra 15 til 10 procent allerede ved stadeforretningen, og dermed inden hovedentreprenøren reelt havde mulighed for at dokumentere sit krav.
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Focus Advokater logo
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der bl.a. har til formål at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men som har forbigående økonomiske vanskeligheder, fx på grund af svigtende omsætning afstedkommet af myndighedernes restriktioner grundet COVID-19 pandemien, kan videreføres via konkurslovens rekonstruktionsregler i stedet for at gå konkurs. I juli måned kom Konkursrådet med en udtalelse, der anbefalede, at konkurslovens regler om rekonstruktion blev tilpasset som følge af COVID-19. Regeringens lovforslag er baseret på anbefalingerne fra Konkursrådet. Hvis lovforslaget vedtages, kan det have væsentlig betydning for virksomheder, der er eller kommer i økonomiske problemer.
27/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
TVC Advokatfirma logo
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Blandt andet motiveret af Corona-pandemiens negative indflydelse på danske virksomheder, er Konkursrådet fremkommet med et tiltrængt forslag til ændring af reglerne om rekonstruktion.
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
TVC Advokatfirma logo
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
Sø- og Handelsretten begrænser i ny dom af 30. september 2020 konkursboets hæftelse til lejebetalingen.
05/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Kromann Reumert logo
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet har den 3. juli 2020 foreslået en række ændringer til de nuværende regler om rekonstruktion, der skal smidiggøre reglerne, så de i højere grad kan anvendes i ...
15/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
TVC Advokatfirma logo
Undgå konkurskarantæne
Med en konkurs følger også kurators vurdering af, om ledelsen har handlet groft uforsvarligt og derfor bør idømmes konkurskarantæne. Læs her, hvordan du sikrer dig bedst muligt imod en konkurskarantæne, hvis din ...
08/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Focus Advokater logo
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny Højesteretskendelse skaber klarhed om forældelse ved indbringelse for fogedretten af en del af en større fordring. Få her et indblik i tidligere praksis, og hvad du fremadrettet skal forholde ...
22/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
Bech Bruun logo
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i fællesskab vedtaget, at lø...
21/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Bech Bruun logo
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Kommunale forsyningsvirksomheder har med virkning fra den 1. januar 2020 fået mulighed for at vælge privat inddrivelse af virksomhedens fordringer og kan dermed indgå aftale herom med en ...
17/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Horten logo
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende. Reglerne om rekonstruktion har som hovedformål at ...
27/02/2020
Insolvens og rekonstruktion
Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?
Horten logo
Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?
Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i et konkursbo havde ret til aktindsigt i en konkursbegæring indleveret ...
21/02/2020
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår kan man udskifte kurator?
Horten logo
Hvornår kan man udskifte kurator?
Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne tillægges stemmeret i et kuratorvalg, hvor der var betydelig usikkerhed forbundet...
05/11/2019
Insolvens og rekonstruktion
Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner
Horten logo
Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner
Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og ...
01/11/2019
Insolvens og rekonstruktion
Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?
Horten logo
Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?
Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC Vestsjællands konkurs, understreger, at erklæringerne kan ...
08/10/2019
Insolvens og rekonstruktion
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Horten logo
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – og ikke blot den ...
26/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer
Focus Advokater logo
Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer
Afbrydelse af forældelsesfrister Det fremgår af forældelseslovens § 18, at forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten. Bestemmelsen forholder sig dog ikke efter sin...
20/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion
DLA Piper logo
Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion
EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev afslutningen på den lovgivningsmæssige behandling ...
16/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Kommunale forsyninger skal kunne inddrive gæld uden om det offentlige
Horten logo
Kommunale forsyninger skal kunne inddrive gæld uden om det offentlige
Den 30. august 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven i høring, som bl.a. skal gøre det ...
04/09/2019
Insolvens og rekonstruktion
Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender
Focus Advokater logo
Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender
Hvad er kompensationsbeløb? Når en betaling er forsinket, har man som kreditor ret til at kræve morarenter og rykkergebyrer af den manglende betaling i henhold til rentelovens ...
22/08/2019
Insolvens og rekonstruktion
Vestre Landsret: Forældelse afbrudt for hele fordringen
Horten logo
Vestre Landsret: Forældelse afbrudt for hele fordringen
I en principiel kendelse af 5. juli 2019 har Vestre Landsret afgjort, hvorvidt der ved indlevering af en udlægsanmodning, hvori selve anmodningen begrænses til en del af fordringen, sker...
02/08/2019
Insolvens og rekonstruktion
Kreditorer vandt omstødelses­sag om et konkurs­krav, kurator havde opgivet
Horten logo
Kreditorer vandt omstødelses­sag om et konkurs­krav, kurator havde opgivet
Ny dom illustrerer, at et konkursbos kreditorer har mulighed for at anlægge en omstødelsessag, og at domstolene foretager en konkret vurdering af aktivers væ...
01/08/2019
Insolvens og rekonstruktion
Forældelsesfrister og afbrydelse af forældelsen
Focus Advokater logo
Forældelsesfrister og afbrydelse af forældelsen
Et ubetalt pengetilgodehavende forældes som hovedregel efter 3 år. Er der er tale om et pengelån i et pengeinstitut, er fristen 10 år. Det betyder, at hvis man ikke har fået sit tilgodehavende ...
21/07/2019
Insolvens og rekonstruktion
Det Europæiske Råd vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion
Horten logo
Det Europæiske Råd vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion
EU-direktivet om forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling...
14/06/2019
Insolvens og rekonstruktion
Viser de 24 nyeste nyheder inden for insolvens og rekonstruktion   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted