Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Life Science & Health Care

Seneste nyheder inden for Life Science & Health Care

EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen fastlog ved sin afgørelse den 18. oktober 2023, at EU-Kommissionens bøder til de to farma-selskaber Cephalon og Teva var berettiget. De to selskaber var blevet pålagt bøder på over 60 mio. EUR for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå et patentforlig, der indeholdt klausuler, der havde konkurrencebegrænsende formål.
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Nye regler for etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Bech Bruun logo
Nye regler for etisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Indenrigs- og sundhedsministeren har fremsat et lovforslag, der skal give smidigere rammer for sundhedsforskning, mere information og selvbestemmelse til forsøgspersoner og transparens i forskning vedrørende kunstig intelligens. Derudover giver lovforslaget hjemmel til en ny anmeldelsesdatabase og Sundhedsdatastyrelsens overvågnings- og analysefunktioner.
17/11/2023
Life Science & Health Care, Persondata
EU-kommissionen udgiver ny vejledning om legacy devices
Bech Bruun logo
EU-kommissionen udgiver ny vejledning om legacy devices
Den nye vejledning illustrerer den proces, som fabrikanter af medicinsk udstyr skal iagttage, såfremt de ønsker at anvende overgangsbestemmelserne for legacy devices i forordning 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR).
04/10/2023
Life Science & Health Care
Nye retningslinjer om den databeskyttelsesretlige rollefordeling i forskningsprojekter
Bech Bruun logo
Nye retningslinjer om den databeskyttelsesretlige rollefordeling i forskningsprojekter
Datatilsynet har offentliggjort en vejledning for at fremme ansvarlig håndtering af personoplysninger i forskningsprojekter.
27/09/2023
Compliance, Persondata, Life Science & Health Care
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som bl.a. indeholder et forslag om, at sygeplejersker selvstændigt tillægges opgaver, som i dag er forbeholdt læger. Som konsekvens af lovforslaget foreslås det, at tilknytningsreglerne for lægemiddelvirksomheder udvides til også at omfatte sygeplejersker og jordemødre.
24/08/2023
Life Science & Health Care, Øvrige, Offentlig ret
EU-forslag om reduceret databeskyttelse kan blive en bombe under den innovative Life Science-industri
Bech Bruun logo
EU-forslag om reduceret databeskyttelse kan blive en bombe under den innovative Life Science-industri
EU Kommissionen har 26. april 2023 fremlagt to forslag til gennemgående revision af lægemiddellovgivningen – et forslag til et nyt direktiv og en ny forordning.
01/05/2023
Life Science & Health Care, Persondata
Lægemiddelvirksomheder fanget i europæiske myndigheders søgelys
Bech Bruun logo
Lægemiddelvirksomheder fanget i europæiske myndigheders søgelys
Lægemiddelvirksomheder i Europa er netop nu genstand for særlig opmærksomhed, blandt andet fra AMGROS, som i øjeblikket undersøger muligheden for at sagsøge lægemiddelvirksomheder for overtrædelser af konkurrencereglerne. Samtidigt stiller europæiske konkurrencemyndigheder også skarpt på lægemiddelvirksomheders overholdelse af konkurrencereglerne. Derfor er der særlig grund til at være opmærksom på de konkurrenceretlige regler.
07/12/2022
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
Hvordan kan fødevarevirksomhederne blive endnu bedre til at overholde anprisningsreglerne?
Bech Bruun logo
Hvordan kan fødevarevirksomhederne blive endnu bedre til at overholde anprisningsreglerne?
Reglerne for markedsføring af fødevarer er komplekse, og der er mange forhold at tage højde for i relation til markedsføringen. Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultatet af en kontrolkampagne med fokus på fødevareanprisningsreglerne. Resultatet af kampagnen er, ifølge Fødevarestyrelsen, at 34 procent af de kontrollerede fødevarevirksomheder har markedsført produkter i strid med reglerne.
17/11/2022
Life Science & Health Care, Øvrige
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
I en afgørelse af 17. juni 2022 har Sø- og Handelsretten taget stilling til det vigtige spørgsmål, om en patentansøgning kan danne grundlag for en sag om midlertidigt forbud og påbud.
19/09/2022
Immaterialret, E-handel og markedsføring, Life Science & Health Care
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
Kromann Reumert logo
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
On 17 June 2022, the Danish Maritime and Commercial High Court delivered a landmark decision dismissing for formal reasons Novartis' requests for preliminary injunction and order based on a pending European patent application.
20/06/2022
Life Science & Health Care, Immaterialret, Konfliktløsning
EFSA-udtalelse: Sikkerheden ved cannabidiol som ny fødevare kan ikke fastslås
Bech Bruun logo
EFSA-udtalelse: Sikkerheden ved cannabidiol som ny fødevare kan ikke fastslås
I en nylig offentliggjort udtalelse fremlægger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) de huller og usikkerheder, der gælder for den nuværende viden om cannabidiol (CBD) som ny fødevare. Europa-Kommissionen har fastslået, at CBD kan komme i betragtning som ny fødevare, og EFSA er i øjeblikket ved at gennemføre en risikovurdering af 19 ansøgninger. EFSA har imidlertid ved hjælp af disse risikovurderinger konstateret, at der på flere områder ikke er tilgængelige data, hvilket betyder, at man ikke kender eventuelle negative virkninger af CBD som ny fødevare. Som følge af den betydelige usikkerhedsfaktor er EFSA for nuværende ikke i stand til at fastsætte sikkerheden for CBD som ny fødevare.
13/06/2022
Life Science & Health Care
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Bech Bruun logo
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Ud over de ordinære kontrolbesøg udvælger Fødevarestyrelsen årligt en række emner, som styrelsen fokuserer på i forbindelse med kampagnekontrol hos fødevarevirksomheder. Kommunikationsplatforme, såsom hjemmesider og sociale medier, kan også blive omfattet af kontrol. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der gennemføres en løbende monitorering af platformene.
18/05/2022
Øvrige, Life Science & Health Care
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
IUNO logo
Østre Landsret stadfæster vigtig dom om skade på medicin under transport
Østre Landsret stadfæster den seneste Sø- og Handelsretsdom om skade på medicin under transport. Dette fastslår vigtige principper om bevis for skade på medicin, og at skaden i sagen var forvoldt ved grov uagtsomhed. Landsretten bekræftede også, at der var produktansvar for leverandøren af traileren, der transporterede godset. En endnu sjælden dom hvor transportret og produktansvar krydser spor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret, Life Science & Health Care
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Konkurrencemyndighedens vedvarende fokus på overtrædelser af konkurrencereglerne i lægemiddelindustrien har på en enkelt måned resulteret i millardbøder.
06/08/2021
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
Medicinalindustrien ønsker at udskyde IVDR
Bech Bruun logo
Medicinalindustrien ønsker at udskyde IVDR
Flere organisationer fra medicinalindustrien offentliggjorde den 26. maj 2021 en fælles pressemeddelelse, hvori der udtrykkes bekymring over den nuværende plan for implementering af IVDR.
27/07/2021
Life Science & Health Care
Hvornår er det nu, at software reguleres som medicinsk udstyr?
Bech Bruun logo
Hvornår er det nu, at software reguleres som medicinsk udstyr?
EU har udgivet en opdateret model til brug for at vurdere, hvornår software klassificeres som medicinsk softwareudstyr.
06/07/2021
Life Science & Health Care
Forordningen om kliniske lægemiddelforsøg forventes at træde i kraft den 31. januar 2022
Bech Bruun logo
Forordningen om kliniske lægemiddelforsøg forventes at træde i kraft den 31. januar 2022
Efter et par års forsinkelse har det Europæiske Lægemiddelagenturs Management Board bekræftet, at EU-portalen og databasen for kliniske forsøg er fuldt funktionsdygtigt og klar til at træde i kraft den 31. januar 2022. Samme dato forventes forordningen om kliniske forsøg også at finde anvendelse på kliniske forsøg i alle medlemsstaterne.
02/07/2021
Life Science & Health Care
Nu er den nye forordning om medicinsk udstyr trådt i kraft
Bech Bruun logo
Nu er den nye forordning om medicinsk udstyr trådt i kraft
Den 26. maj 2021 trådte den nye EU-forordning om medicinsk udstyr (MDR) i kraft. Forordningen skal være med til at fastsætte ensartede og sikre rammer for fremstilling og distribution af medicinsk udstyr i EU.
27/05/2021
Life Science & Health Care
De midlertidige regler om lægemiddelberedskabet er gjort permanente
Bech Bruun logo
De midlertidige regler om lægemiddelberedskabet er gjort permanente
Folketinget har udstedt en ny bekendtgørelse, der medfører, at reglerne om det danske lægemiddelberedskab gøres permanente. Reglerne trådte i kraft den 1. marts 2021.
09/04/2021
Life Science & Health Care
Vejledning til ’private label’-fabrikanter af medicinsk udstyr
Bech Bruun logo
Vejledning til ’private label’-fabrikanter af medicinsk udstyr
Tidligere på året udgav den britiske lægemiddelstyrelse en opdateret vejledning til virtuelle fabrikanter af medicinsk udstyr. Her får du en kort gennemgang af vejledningen.
06/04/2021
Life Science & Health Care
Vejledning om ansøgninger om duplikatmarkedsføringstilladelse for lægemidler
Bech Bruun logo
Vejledning om ansøgninger om duplikatmarkedsføringstilladelse for lægemidler
Europa-Kommissionen udgav den 5. marts 2021 en vejledning om behandling af ansøgninger om duplikatmarkedsføringstilladelse for lægemidler. Vejledningen sikrer ansøgere mere gennemsigtighed og forudsigelighed i processen for anmodning om en duplikatmarkedsføringstilladelse.
17/03/2021
Life Science & Health Care
Nye regler om oparbejdning og genanvendelse af engangsudstyr
Bech Bruun logo
Nye regler om oparbejdning og genanvendelse af engangsudstyr
Folketinget har vedtaget en ny lov, der blandt andet medfører ændringer for reglerne om oparbejdning og genanvendelse af medicinsk udstyr til engangsbrug. Mens Sundheds- og Ældreministeriet betegner det som hensigtsmæssigt af særligt økonomiske hensyn, vurderer Lægeforeningen en potentiel patientsikkerhedsrisiko. Loven vil være gældende fra den 26. maj 2021.
12/03/2021
Life Science & Health Care
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Bech Bruun logo
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Folketinget har vedtaget en ny lov, der bl.a. indfører regler om udlevering af implantatkort til patienter. Reglerne gælder fra den 26. maj 2021.
05/03/2021
Life Science & Health Care, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for life science & health care   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted