Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Retssager og voldgift

Seneste nyheder inden for Retssager og voldgift

Når syn og skøn går i tomgang
Bech Bruun logo
Når syn og skøn går i tomgang
Østre Landsret har i en utrykt afgørelse fra 2023 forholdt sig til hvor mange yderligere supplerende spørgsmål, der kan tillades under en skønssag. I nyheden perspektiveres afgørelsen i forhold til en ligeledes utrykt ny VBA-afgørelse om muligheden for at fremlægge en ensidig indhentet sagkyndig erklæring for skønsmanden.
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Kromann Reumert logo
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten har i dag afsagt kendelse i sagen om kunstgalleriet Artpushers brug af den velkendte "Irmapige" på kunstværker såvel som merchandiseprodukter. Sø- og Handelsretten mente, at brugen udgjorde en varemærkekrænkelse. Hensynet til kunstnerisk ytringsfrihed kunne ikke føre til et andet resultat. Vi førte sagen for Coop/Irma.
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
Kromann Reumert logo
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
Østre Landsret har i dag, den 14. november 2023, frifundet FLSmidth A/S for det egyptiske selskab ASEC's krav om tilbagebetaling samt erstatning for et hævdet tab på 347 mio. kr. som følge af et træk på en anfordringsgaranti. FLSmidth blev også frifundet for diverse mangelskrav. Vi førte sagen for FLSmidth.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Kromann Reumert logo
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Sø- og Handelsretten har i dag (3. november) afsagt dom i sagen om salget af Gram Equipment. Kapitalfonden Procuritas Capital Investors IV, deres rådgivningsselskab Procuritas Partners AB og selskabets tidligere managing partner er alle blevet frifundet. Vi har bistået Procuritas Partners og den tidligere managing partner i sagen.
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Bech Bruun logo
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Konkurrencerådet har fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke Østre Landsrets dom i Deutz og Diesel Motor Nordic-sagen. Højesteret skal derfor nu tage endelig stilling til, om Konkurrencerådets markedsafgrænsning var mangelfuld.
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
I en nyere dom tilsidesatte retten en af Skattestyrelsen fortaget forhøjelse af en skatteyders personlige indkomst med kr. 1.420.000, som efterfølgende var blevet stadfæstet af Landsskatteretten.
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
Den 25. juni 2023 trådte en ny lov i kraft, der udvider forbrugernes adgang til at anlægge gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende. Loven indfører en betydelig lettere adgang for forbrugere til at anlægge gruppesøgsmål og forøger derved også risikoen for, at virksomheder kan blive mødt med betydelige krav fra forbrugere, navnlig i såkaldte grænseoverskridende gruppesøgsmål, hvor forbrugere på tværs af EU-lande kan anlægge et fælles gruppesøgsmål i Danmark (eller i andre EU-lande).
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
Bech Bruun logo
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
Hvis en afgørelse om midlertidigt forbud appelleres inden for fuldbyrdelsesfristen på 14 dage, betyder det ikke, at den tabende part kan vente med at betale sagsomkostningerne til modparten. Det har Østre Landsret netop fastslået.
01/06/2023
Immaterialret, Retssager og voldgift
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Kromann Reumert logo
Retsmægling - det nye (tekniske) udgangspunkt
Fra i dag vil domstolenes digitale sagsportal, minretssag.dk, som standard være indstillet, så parterne svarer "ja" til retsmægling. Formålet er at fremme brugen af retsmægling. Læs mere om konceptet og Kromann Reumerts erfaringer med retsmægling.
25/05/2023
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Hvordan opløser man et sameje?
TVC Advokatfirma logo
Hvordan opløser man et sameje?
Få tænker over, hvornår der opstår et juridisk sameje, og hvilken betydning det kan have at indgå i et sameje, hvis man bliver uenige. Et centralt problem – som også er omdrejningspunktet for denne artikel – er, hvordan man kommer ud af et sameje, hvis den ene part ikke længere ønsker at eje aktivet.
20/04/2023
Retssager og voldgift, Øvrige
Voldgift i CMR-sager er tilladt
IUNO logo
Voldgift i CMR-sager er tilladt
Kan CMR-sager afgøres ved voldgift? I forbindelse med en skade under transport, opstod spørgsmålet hvor sagen om erstatning skulle afgøres. I parternes rammeaftale stod der, at tvister skulle behandles ved voldgift, og den ene part mente ikke, at dette var tilladt efter CMR-loven eller aftalt. Retten bekræftede, at dette er muligt efter CMR-loven og afviste sagen.
11/04/2023
Transportret, Retssager og voldgift
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Kromann Reumert logo
Østre Landsret hjemviser konkurrencesag om hindring af salg af togreservedele
Efter sagen har verseret i næsten 10 år, har Østre Landsret hjemvist den til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt den tyske motorproducent Deutz AG og selskabets officielle danske forhandler, Diesel Motor Nordic A/S, ulovligt har forhindret salg af reservedele til brug for renovering af DSB’s IC3-toge. Læs mere om sagen i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger
IUNO logo
Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger
I en ny sag fik en kvinde ikke ret i, at der havde været forhandlinger mellem hende og et forsikringsselskab om hendes krav på erstatning. Vestre Landsret kom derfor frem til, at kravet var forældet. Selskabet havde tydeligt afvist forhandlinger og lukket sagen. Selskabet havde heller ikke været nok imødekommende over for kravet.
09/02/2023
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Kromann Reumert logo
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Russiske myndigheder har foretaget og varslet en række økonomiske foranstaltninger som modsvar på vestlig fordømmelse over for Ruslands invasion af Ukraine. I artiklen analyseres det retlige grundlag for, at danske investorer i Rusland kan søge erstatning ved international voldgift for mulige tab lidt ved brud på investeringsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland, som pålægger Rusland at skabe gunstige betingelser for danske investorer samt yde fuld beskyttelse og sikkerhed for danske investeringer på russisk territorium.
24/01/2023
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Øvrige
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Østre Landsret har i dag, den 10. januar 2023, afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i den færøske bank, Eik Banki P/F. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på omkring 85 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
12/01/2023
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Bech Bruun logo
Ny retspraksis om ensidigt indhentede erklæringer
Det er en velkendt problemstilling, hvorvidt man som part i en retssag må fremlægge en ensidigt indhentet erklæring. Når en sådan erklæring bliver fremlagt, giver det ofte anledning til formelle indsigelser, og der kommer jævnligt nye afgørelser om dette evigt aktuelle emne.
23/12/2022
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.
08/12/2022
Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Bech Bruun logo
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem en totalentreprenør og en kommune truffet afgørelse om, at totalentreprenøren ikke havde ret til tidsfristforlængelse på trods af, at totalentreprenøren havde dokumenteret en række forsinkende forhold.
14/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skattestraffesager og rådgiveransvar
TVC Advokatfirma logo
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.
21/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Retssager og voldgift
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
TVC Advokatfirma logo
Kundskabstidspunktet kan være afgørende
I en nu offentliggjort dom blev det således også fastslået, at Skattestyrelsen ikke havde iagttaget reaktionsfristen efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.
09/08/2022
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Bech Bruun logo
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg har for nylig udtalt sig om rækkevidden af en pay-when-paid-klausul. Afgørelsen rejser spørgsmål om, hvad en pay-when-paid-klausul er og om den er det stykke papir værd, som den er skrevet på.
03/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Viser de 24 nyeste nyheder inden for retssager og voldgift   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted