Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Retssager og voldgift

Seneste nyheder inden for Retssager og voldgift

Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Bech Bruun logo
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Et vidne havde i to mails sendt efter sagens anlæg redegjort for sin involvering i sagen. Under forberedelsen blev vidnet sygemeldt og indlagt af flere omgange. I forbindelse med hovedforhandlingen blev der derfor indhentet en lægeerklæring, som dokumenterede, at vidnet var ude af stand til at møde fysisk i retten. Spørgsmålet var herefter, om de to mails kunne fremlægges som bevis i sagen i stedet for den mundtlige vidneforklaring.
02/09/2020
Retssager og voldgift
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kromann Reumert logo
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
EU-Domstolen har tidligere på året behandlet spørgsmålet om, hvor nær en tilknytning en advokat må have til en juridisk person, førend advokaten er afskåret fra at repræsentere den juridiske person i tvister ved EU-domstolene. Domstolen ophævede i den kon
01/09/2020
Retssager og voldgift
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
Bech Bruun logo
Østre Landsret var ikke inhabil i sag, hvor kollega tidligere havde truffet afgørelse
En dommer fra Østre Landsret havde i forbindelse med en voldgiftssag truffet afgørelse om afvisning af en begæring om behandling af sagen for tre dommere efter voldgiftslovens § 11, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelse blev herefter indbragt for byretten og
01/09/2020
Retssager og voldgift, Konfliktløsning
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Bech Bruun logo
COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager
Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020. Siden nedlukningen af Danmark den 13. marts 2020 som led i ...
24/04/2020
Retssager og voldgift
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
Bech Bruun logo
COVID-19: Påvirkning af retssystemet
COVID-19 har på kort tid medført store ændringer for vores hverdag, ikke mindst for driften af de offentlige institutioner, hvor alle ansatte, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, er sendt hjem. ...
20/03/2020
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse
Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens n...
04/07/2019
Retssager og voldgift
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
Horten logo
Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier
En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den ...
01/05/2019
Retssager og voldgift
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
TVC Advokatfirma logo
Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg
Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB 18. Den 1. januar 2019 trådte AB 18 i kraft ...
12/04/2019
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Horten logo
Kommunal vinterservice på private fællesveje
Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det viser sig at være et – retligt set – farligt vejkryds...
01/02/2019
Øvrige, Retssager og voldgift
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
Horten logo
Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland
På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, om de indeholder ...
05/12/2018
Retssager og voldgift
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Kromann Reumert logo
Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud
Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, der betød en betydelig erstatning til et ...
14/11/2018
Retssager og voldgift
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Kromann Reumert logo
Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark
Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence. Kort om sagen Spørgsmålet drejede sig om...
01/11/2018
Retssager og voldgift
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
TVC Advokatfirma logo
TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en ...
04/09/2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Bech Bruun logo
Ikrafttræden af Haagerværnetingsaftalekonventionen i Danmark
Den 1. september 2018 træder den nye Haagerværnetingsaftalekonvention i kraft i Danmark. Vi ser her nærmere på anvendelsesområdet og indholdet af den nye konventionsamt hvilke følger...
30/08/2018
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Kromann Reumert logo
Offentlige myndigheder skal kunne repræsenteres af egne ansatte under retssager
Den 14. august 2018 sendte justitsministeren et lovforslag i høring. Lovforslaget handler blandt andet om, at offentlige myndigheder – i højere grad – skal have ...
24/08/2018
Retssager og voldgift
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet frifundet for stort millionkrav
Østre Landsret har, den 29. juni 2018, frifundet Finansiel Stabilitet i en principiel sag om et stort millionkrav. Kravet var rejst af Foreningen Amagerinvestor og Amagerbankens konkursbo i kø...
07/07/2018
Retssager og voldgift
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
Kromann Reumert logo
Hvornår er en forsinkelse eller en aflysning forårsaget af en usædvanlig omstændighed?
I en ny artikel analyserer advokat Jakob Dahl Mikkelsen retspraksis vedrørende forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Her ser han på, hvornår ...
29/06/2018
Retssager og voldgift
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Kromann Reumert logo
Moderselskab var erstatnings­ansvarlig for datter­selskabs sags­omkostninger
Det kan være ansvarspådragende for andre end sagens parter at finansiere videreførelsen af en sag under omstændigheder, hvor det er klart, at parten ikke vil kunne ...
28/06/2018
Retssager og voldgift
Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand
Kromann Reumert logo
Ændring af navn i stævning var ikke berigtigelse i retsplejelovens forstand
Der er ikke tale om en berigtigelse af partsangivelsen, hvis det i realiteten medfører, at et andet selskab end det i stævningen anførte bliver sagsøgt. Seks personer...
28/06/2018
Retssager og voldgift
Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1
Kromann Reumert logo
Højesterets fortolkning af Bruxelles I-forordningens artikel 8, nr. 1
Hvor praktiske hensyn taler for det, kan en part sagsøge en modpart et andet sted end der, hvor parten har bopæl eller forretningssted. Kort om sagen  En dansk fø...
27/06/2018
Retssager og voldgift
Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale
Kromann Reumert logo
Højesterets­dom om forholdet mellem forsikrings­selskab og medarbejder dækket af firma­pensions­aftale
Højesteret afgjorde den 15. maj 2018 en principiel sag om forholdet mellem en medarbejder dækket i henhold til en firmapensionsaftale og ...
20/05/2018
Retssager og voldgift
Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab
Bech Bruun logo
Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab
Højesteret fandt, at en sag mod et hollandsk selskab var snævert forbundet med en sag mod en dansk virksomhed. Derfor var der værneting for sagen mod det hollandske selskab i Danmark i henhold til ...
21/02/2018
Retssager og voldgift
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Bech Bruun logo
Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.
Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som ...
13/02/2018
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
Bech Bruun logo
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå nye oplysninger om sagsøgerens bopæl. ...
07/02/2018
Retssager og voldgift
Viser de 24 nyeste nyheder inden for retssager og voldgift   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted