Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.
I går
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
IUNO logo
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
I denne sag skulle retten vurdere, om transportøren havde handlet groft uagtsomt ved at transportere dyr champagne som stykgodstransport. Ladningsejeren havde ikke givet instruks om, at transporten skulle foregå på andre måder end netop stykgodstransport. Retten fandt derfor, at transportøren ikke havde handlet groft uagtsomt og derfor godt kunne begrænse sit ansvar.
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
IUNO logo
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Sø- og Handelsretten har i en nyere sag taget stilling til netværksreglen i NSAB 2000. I sagen ønskede en legetøjsfabrikant at anvende netværksreglen mellem ejeren og transportøren. For at det kunne ske, måtte ejeren bevise, at den vandskade, der var opstået på det transporterede gods, var opstået under søtransport. Da ejeren ikke kunne løfte bevisbyrden, fandt retten netværksreglen og dermed søloven ikke kunne finde anvendelse.
01/10/2020
Transportret
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
IUNO logo
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Under losningen af emballageprodukter væltede nogle paller ned fra traileren, hvor det ramte gaffeltruck og blev beskadiget. Medicinalvirksomheden fik udbetalt erstatning af sin forsikring, og forsikringsselskabet rettede krav mod transportøren. Uenigheden handlede primært om, hvorvidt der var sket aflevering til medicinalvirksomheden på det tidspunkt, hvor skaden opstod. Sø- og Handelsretten vurderede at transportøren var ansvarlig for skaderne.
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Bech Bruun logo
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen i sølovens § 501, stk. 2, uden aftale eller accept fra ...
03/07/2020
Transportret
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
IUNO logo
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
Da en sending madrasser gik tabt til havs, krævede ladningsejerens vareforsikringsselskab erstatning fra de to kontraherende og den udførende transportør. Retten fandt, at begge de ...
10/03/2020
Transportret
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
Bech Bruun logo
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, hvorvidt DSV Air & Sea A/S, DSV Ocean Transport A/S og Eimskip Ísland EHF var erstatningsansvarlige ...
06/02/2020
Transportret
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
IUNO logo
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
Under en transport af glasplader til Edinburgh blev godset beskadiget. Transporten stoppede ved transportørens depot i Skotland for at blive pakket om, hvor det blev opdaget, at pladerne...
24/01/2020
Transportret
Chaufførhoteller – dog ikke uden problemer
NJORD Lawfirm logo
Chaufførhoteller – dog ikke uden problemer
Efter dansk ret må chauffører ikke afholde deres lange hvil på 45 timer i lastbilen. Der er derfor et stort behov for steder, hvor chaufførerne i stedet kan afholde dette hvil. Ifølge den nye ...
24/09/2019
Transportret
Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods
Bech Bruun logo
Kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods
Sø- og Handelsretten har fundet, at BHS Logistics A/S (”BHS”) som kontraherende fragtfører handlede groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af gods, da de – i ...
10/09/2019
Transportret
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
NJORD Lawfirm logo
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en sag om ...
09/09/2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten
NJORD Lawfirm logo
Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af medicinalprodukter fra en parkeret lastbil. I forbindelse med salg af ...
05/09/2019
Transportret
Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager
NJORD Lawfirm logo
Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager
Køre- og hviletidssagerne og sagerne om overtrædelse af cabotagereglerne har det desværre nogle gange med at tage unødig lang tid at få behandlet ved domstolene. ...
16/08/2019
Transportret
Afgørelse ved Sø- og Handelsretten angående dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand
NJORD Lawfirm logo
Afgørelse ved Sø- og Handelsretten angående dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand
Konflikt mellem dansk transportvirksomhed og bulgarsk vognmand om betaling af fragten og lille forhøjelse af forsikringspræmie endte i ophævelse af ...
12/08/2019
Transportret
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Bech Bruun logo
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til også at afbryde forældelsen på vegne af...
24/06/2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Skade på møbler skulle erstattes efter NSAB 2000 og reglerne om transportøransvar
Bech Bruun logo
Skade på møbler skulle erstattes efter NSAB 2000 og reglerne om transportøransvar
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om transportvirksomheden BHS Logistics A/S var ansvarlig for ødelæggelsen af designermøbler, og om BHS ...
21/06/2019
Transportret
Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010
Kromann Reumert logo
Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010
En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs generelle forsikringsvilkår er nok ...
18/06/2019
Transportret
Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?
NJORD Lawfirm logo
Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?
To nye forsøgsordninger, der trådte i kraft den 17. januar 2019, har medført et Københavnsk bybillede præget af motoriserede løbehjul og skateboards, segboards mv. Forsøgsordningerne, der ...
11/06/2019
Øvrige, Transportret
Nyt tiltag mod skrald i havet
NJORD Lawfirm logo
Nyt tiltag mod skrald i havet
EU har vedtaget et nyt direktiv, der har til formål at mindske skibes incitament til at smide skrald i havet for at undgå skraldeafgifter. Direktivet er et led i en større strategi fra EU imod plastikforurening...
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Nye regler om særtransport sendt i høring
NJORD Lawfirm logo
Nye regler om særtransport sendt i høring
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Fristen for høringssvar var den 3. maj 2019. En præcisering af reglerne har været efterlyst siden ...
20/05/2019
Transportret
Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”
NJORD Lawfirm logo
Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”
Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved forsikring af gods under transport. I en sag hvor nogle tobaksvarer læ...
06/05/2019
Transportret
Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid
Bech Bruun logo
Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid
Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da godset var blevet henstillet på en offentligt tilgæ...
15/04/2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Nye regler om skibsophugning
NJORD Lawfirm logo
Nye regler om skibsophugning
Fra og med 1. januar 2019 må skibe under europæisk flag, eller som er medlem af OECD, kun skrottes på værfter, som er godkendt af EU. De nye regler for skibsophugning er en del af ikrafttrædelsen af EU-forordning ((EU...
09/04/2019
Transportret
Flyforsinkelse: Inkassobureau havde ikke ret til sagsomkostninger
NJORD Lawfirm logo
Flyforsinkelse: Inkassobureau havde ikke ret til sagsomkostninger
Københavns Byret har netop afsagt dom i en småsag om flyforsinkelse, hvor Retten tog stilling til et væsentligt spørgsmål om sagsomkostninger for flyforsinkelsessager. Sagsø...
29/03/2019
Transportret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted