Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Transportret

Seneste nyheder inden for Transportret

Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
NJORD Law Firm logo
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
Vestre Landsret har for nylig afsagt en dom, der bekræfter en ny praksis for Danmarks fortolkning af reglerne i Cabotageforordningen (EU-Forordningen 1072/2009) omkring transport af tomme lasteenheder i forbindelse med udførsel af cabotagekørsel. Den nye praksis kommer som et resultat af en årelang strid omkring Danmarks fortolkning af Cabotageforordningen, der sidste år medførte, at EU-Kommissionen præciserede, hvordan reglerne skal fortolkes, hvilket medførte, at Færdselsstyrelsen nødtvungent ændrede Cabotagevejledningen.
26/09/2023
Transportret
Hvor mange relæer var skadet?
IUNO logo
Hvor mange relæer var skadet?
Under en søtransport fra Kina til Danmark, blev et parti relæer udsat for vandskade. Vareforsikringen rettede erstatningskrav mod transportøren for deres tab. Retten kom frem til, at godset var totalskadet. Selvom transportøren kunne begrænse sit ansvar efter reglerne i søloven, oversteg ansvarsbegrænsningen i loven vareforsikringens krav, sådan som godset var beskrevet i konnossementet.
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
IUNO logo
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Den nye rejsetilladelse for Europa - den såkaldte ETIAS rejsetilladelse - har været undervejs siden 2016, men forventes nu at træde i kraft i 2024. Reglerne vil gælde for alle visumfri lande, og alle former for rejser. Når systemet træder i kraft, skal rejsende have en ETIAS rejsetilladelse forud for rejsen.
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Blip, båt, det gik ikke så godt…
IUNO logo
Blip, båt, det gik ikke så godt…
En flyttevirksomhed skulle flytte en robot for en biotekvirksomhed. Flytningen blev udført på en forkert dato, hvor robotten endnu ikke var blevet transportsikret, og robotten blev beskadiget. Retten kom frem til, at flyttevirksomheden var ansvarlig, men kunne begrænse ansvaret til 50.000 kr. pr. enhed, og at robotten udgjorde en enhed. Derfor fik biotekvirksomheden kun medhold for dette beløb.
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Voldgift i CMR-sager er tilladt
IUNO logo
Voldgift i CMR-sager er tilladt
Kan CMR-sager afgøres ved voldgift? I forbindelse med en skade under transport, opstod spørgsmålet hvor sagen om erstatning skulle afgøres. I parternes rammeaftale stod der, at tvister skulle behandles ved voldgift, og den ene part mente ikke, at dette var tilladt efter CMR-loven eller aftalt. Retten bekræftede, at dette er muligt efter CMR-loven og afviste sagen.
11/04/2023
Transportret, Retssager og voldgift
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
IUNO logo
Hvornår gælder CMR-loven - Nu i farver
Ved en transport af kemiske farvestoffer, blev en palletank spiddet af gaflerne på en gaffeltruck og farven flød ud. Modtager, køber og sælger krævede erstatning for udgifterne i forbindelse med oprydning. Den kontraherende transportør var ikke ansvarlig i medfør af reglerne om selvstændigt virkende tredjemænd og kravet mod den kontraherende transportør var forældet efter CMR-loven.
06/02/2023
Transportret
Ændrede og ikke ændrede aftaler
IUNO logo
Ændrede og ikke ændrede aftaler
En aftalt frist for indlevering af farligt gods måtte fraviges på grund af særlige regler for farligt gods ved flytransport. Derved blev alt det bookede gods indleveret for sent og det gods, der ikke var farligt gods, kom ikke med flyet. Retten kom frem til, at den sagsøgende speditør havde indleveret godset for sent efter aftalen, og derfor ikke havde krav på at få refunderet fragt.
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
BIMCO udgiver CII-klausul
Bech Bruun logo
BIMCO udgiver CII-klausul
I kølvandet på IMO’s nye operationelle energieffektivitetskrav til skibe (CII) er BIMCO udkommet med en ny tillægsklausul med henblik på en indbyrdes regulering af rederiers og tidsbefragteres ansvar for efterlevelse af CII-kravet.
14/12/2022
Transportret, Internationale retsforhold, Søret
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
IUNO logo
CMI-filer på reglerne om fælleshavari
På CMI-konferencen i Antwerpen i september 2022 godkendte CMI nogle ændringer i reglerne og praksis om fælleshavari.
18/11/2022
Transportret
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Bech Bruun logo
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Med det øgede fokus på klimaændringer har IMO indført en række initiativer for at reducere emissioner af drivhusgasser i skibsfarten. Fra den 1. januar 2023 træder IMO’s kortsigtede energieffektivitetskrav til eksisterende skibe i kraft. Herefter vil der gælde nye tekniske og operationelle krav til eksisterende skibes energieffektivitet.
16/11/2022
Transportret, Øvrige
Fortoldning er transportørens problem
IUNO logo
Fortoldning er transportørens problem
Hvem er ansvarlig for at fortoldning går galt hvis transportøren og afsender misforstår hinanden? Og efter hvilke regler? Denne måneds sag handler om en forsendelse af gods fra Schweiz til Sverige. Godset ankom uden at være fortoldet korrekt mellem Schweiz og Tyskland og modtager måtte derfor betale told og moms.
08/11/2022
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.
27/10/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Parkering er ikke levering
IUNO logo
Parkering er ikke levering
Hvornår er en transport afsluttet? En transportør havde parkeret en trailer med gods på en parkeringsplads over påsken. Mens det stod der, blev godset stjålet. Retten kom frem til, at tyveriet var sket, mens godset stadig var i transportørens varetægt, da godset endnu ikke var leveret og parkeringen ikke var godkendt af modtageren.
03/10/2022
Transportret, Øvrige
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
IUNO logo
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
Er en transportør ansvarlig for at levere gods til bedragere? Det mente retten ikke, da leveringen skete på grund af anvisninger fra godsets ejer og forhold, som transportøren ikke kunne undgå. Og dermed bestemte retten også, at spørgsmålet falder ind under CMR-loven.
07/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventilator i modvind
IUNO logo
Ventilator i modvind
Under en vejtransport blæste et ventilationssystem af en lastbil på grund af kraftigt blæsevejr. Der blev rejst krav mod transportøren, og Sø- og Handelsretten skulle svare på spørgsmålet: er transportøren ansvarlig for skaden, når godsets producent havde vejledt om, hvordan det skulle surres fast til lastbilen?
05/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør [E] udstedte i maj 2021 fakturaer til en kendt, fransk kosmetikvirksomhed [A] vedrørende salg af ...
19/08/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Svenske tobaksafgifter går op i røg
IUNO logo
Svenske tobaksafgifter går op i røg
Tobakstågerne er lettet i Sverige. Efter lang tids uvished står det efter en dom fra Högsta Domstolen nu klart, at en vejtransportør ikke skal erstatte tobaksafgifter ved tyveri af tobak under en CMR-transport.
22/06/2022
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
Sagens omstændigheder:En dansk producent af fiskefoder solgte 48 ...
16/06/2022
Transportret
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
IUNO logo
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Når flypassagerer køber flybilletten gennem et rejsebureau, opkræver rejsebureauet ofte nogle gebyrer i tillæg til selve flybilletten. Det kan give problemer, når flyrejsen aflyses. I den situation kan passageren kræve billetprisen refunderet direkte fra flyselskabet, men spørgsmålet er, om det også gælder for gebyrerne? Det stiller en nylig dom fra Retten i Kolding skarpt på.
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
IUNO logo
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
En gruppe norske flypassagerer krævede kompensation efter en forsinkelse på mere end 12 timer. De var blevet forsinket af en strejke blandt det italienske lufthavnspersonale. Strejken havde været varslet flere dage forud for afrejsedatoen. Alligevel afviste Oslo Tingsrett, at passagererne kunne få kompensation.
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
IUNO logo
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Da en skadevoldende transportør gik konkurs, indtrådte den skadelidte ladningsejer i kravet mod transportørens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet mente, at kravet var forældet, og det gav både Sø- og Handelsretten og Landsretten medhold i. Højesteret kom i stedet frem til, at forældelsesfristen var suspenderet.
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
IUNO logo
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
Ved forsinkelser og aflysninger er flyselskaber forpligtet til at betale kompensation, medmindre der er tale om usædvanlige omstændigheder. Flyselskaber skal desuden sørge for at træffe alle rimelige forholdsregler – herunder hvis muligt at ombooke passagererne. En ny dom fra Østre Landsret viser, hvad der forventes af flyselskaberne i den forbindelse.
04/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
For mange kokke fordærver osten
IUNO logo
For mange kokke fordærver osten
Rederiagent og kontraherende transportør var ansvarlige for temperaturskade på en ladning smelteost, men ladningsejeren måtte bære en del af ansvaret selv, da han ikke havde kontrolleret temperaturen.
01/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for transportret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted