Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
TVC Advokatfirma logo
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
En genereret ny årsopgørelse forud for udløbet af høringsperioden i Skattestyrelsens agterskrivelse måtte sidestilles med en egentlig afgørelse, hvorfor parthøringen ikke var foretaget korrekt.
I går
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
TVC Advokatfirma logo
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Skattestyrelsen har gennem længere tid haft fokus på de skattemæssige konsekvenser af deleøkonomi. Bliv klogere på Skattestyrelsens aktivitet i sådanne forhold, herunder hvad du bør gøre, hvis du får en henvendelse fra myndighederne.
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Adgangen til straksfradrag er en gunstig bestemmelse for skatteyder, og der foreligger efterhånden en del praksis, der tager stilling til adgangen til straksfradrag.
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
TVC Advokatfirma logo
Rådighedsbeskatning
Landsskatteretten nedsætter gennemført beskatning af værdi af fri sommerbolig og værdi af fri bil.
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Kromann Reumert logo
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Skattestyrelsen har ændret praksis for beskatningen af finansielle nettoudgifter fra varedebitorer og -kreditorer i tonnagebeskattede selskaber. I denne nyhed kan du læse om, hvilke muligheder den nye praksis medfører samt genoptagelsesmulighederne for selskaber.
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved til- og fraflytning
TVC Advokatfirma logo
Kontrol ved til- og fraflytning
Af Skatteministeriets seneste pressemeddelelse kan det konstateres, at der hos skattemyndighederne fortsat er fokus på værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter hos borgere, der flytter ind eller ud af landet.
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse
TVC Advokatfirma logo
Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse
Landsskatteretten har ændret en afgørelse med henvisning til utilstrækkelig partshøring.
20/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Stutterivirksomhed anset som erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Stutterivirksomhed anset som erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten har igen anset stutterivirksomhed som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende – syn og skøn blev afgørende for sagens resultat
17/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår kan der anmodes om genoptagelse af en tidligere selvangivelse?
Landsskatteretten har i to afgørelser fundet, at anvendelse eller mangel på anvendelse af en valgbestemmelse ikke i sig selv udelukker anvendelsen af genoptagelsesreglerne, da genoptagelsesreglerne regulerer opgørelsen af indkomsten, imens omvalgsreglerne vedrører det trufne valg.
16/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
TVC Advokatfirma logo
Reaktionsfristen ved gaveanmeldelser
I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten er det blevet fastslået, at Skattestyrelsen har været for restriktiv i sin fortolkning af, hvad der er omfattet af reaktionsfristen efter boafgiftslovens § 27, stk. 2.
15/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Kromann Reumert logo
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft. Læs med her, hvor vi gennemgår lovens konsekvenser for retssager på skatteområdet.
10/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
TVC Advokatfirma logo
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft, hvilket også får betydning for skatte- og afgiftssager.
06/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Bech Bruun logo
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser Ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifteOmgåelsesklausul – udlodning af fordring til ...
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Skattekontrollen styrkes yderligere
TVC Advokatfirma logo
Skattekontrollen styrkes yderligere
Regeringen afsætter 11 mia. kr. til skattevæsenets økonomiske rammer i 2022. Regeringens håb er at genoprette tilliden til skattevæsenet.
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Er du opmærksom på den korte ligningsfrist?
TVC Advokatfirma logo
Er du opmærksom på den korte ligningsfrist?
Er du omfattet af den korte ligningsfrist, bør du udvise agtpågivenhed, hvis Skattestyrelsen finder anledning til at varsle ændringer af ældre indkomstår med henvisning til, at der foreligger ”tilsvarende forhold”.
31/08/2021
Skatte- og afgiftsret
eSkatData
TVC Advokatfirma logo
eSkatData
Nyt lovforslag om eSkatData har til formål at sikre en lettere og mere smidig proces, når borgerne søger finansiel rådgivning.
30/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten tager stilling til rammerne for Skattestyrelsens skøn og væsentligheden af partshøringsfejl
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten tager stilling til rammerne for Skattestyrelsens skøn og væsentligheden af partshøringsfejl
Landsskatteretten har netop afsagt en afgørelse, hvor en forhøjelse af en pokerspillers skatteansættelse blev underkendt af flere årsager. Skattestyrelsen havde både foretaget sagsbehandlingsfejl og bevæget sig uden for den lovlige ramme for skønsudøvelsen.
23/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen styrker indsatsen på straffesagsområdet
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen styrker indsatsen på straffesagsområdet
Skattestyrelsen må forventes at få nedbragt sagsbehandlingstiderne for skatte- og afgiftsstraffesager for at undgå risiko for, at sagerne forælder.
20/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Udsigt til nye regler om transfer pricing-dokumentation
IUNO logo
Udsigt til nye regler om transfer pricing-dokumentation
Kort før sommerferien sendte Skatteministeriet et lovforslag med ændringer til kravet om transfer pricing-dokumentation for danske virksomheder i høring. Hvis lovforslaget ender med at blive vedtaget, vil det betyde, at transaktioner mellem danske virksomheder i samme koncern, eller mellem danske virksomheder og deres hovedaktionærer, undtages fra kravet om at skulle udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation for, at en transaktion sker på markedsvilkår.
19/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Ikke-offentliggjort praksis samt udsagn
TVC Advokatfirma logo
Ikke-offentliggjort praksis samt udsagn
Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har sat fokus på betydningen af utrykte afgørelser samt tidligere udsagn fra skattemyndighederne.
17/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Religion blev afgørende i bevisvurdering
TVC Advokatfirma logo
Religion blev afgørende i bevisvurdering
Det ses ofte i praksis, at en skatteyder skal bevise, hvorvidt indsætninger på dennes bankkonto ikke er skattepligtige. I en nyere afgørelse blev skatteyders religion afgørende for skattefriheden.
16/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Gevinster fra online pokerspil blev anset for skattefrie
TVC Advokatfirma logo
Gevinster fra online pokerspil blev anset for skattefrie
Landsskatteretten har tilsidesat Skattestyrelsens beskatning af gevinster fra online pokerspil, således at forhøjelser på i alt 4.847.778 kr. bortfaldt.
12/08/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Fejlbehæftede privatforbrugsopgørelser
TVC Advokatfirma logo
Fejlbehæftede privatforbrugsopgørelser
Det ses ikke sjældent, at privatforbrugsopgørelser udarbejdet af Skattestyrelsen er fejlbehæftet, hvilket bekræftes af en nyere afgørelse fra Landsskatteretten.
12/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol af overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder
TVC Advokatfirma logo
Kontrol af overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder
Skattestyrelsen har nu ved en pressemeddelelse meddelt, at Skatterådet har givet tilladelse til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder.
06/08/2021
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted