Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Er du blevet mødt med et synspunkt om at have handlet groft uagtsomt?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet mødt med et synspunkt om at have handlet groft uagtsomt?
Landsskatteretten skal løbende forholde sig til, hvorvidt en ansættelse kan ændres ekstraordinært. Denne gang fandt Landsskatteretten, at det ikke var et udslag af grov uagtsomhed, at klageren havde anset sig som selvstændig og ikke lønmodtager.
I går
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Tobaksafgifter
TVC Advokatfirma logo
Tobaksafgifter
Skattestyrelsen gør status over kontrol med tobaksafgifter gennem de seneste år.
I går
Skatte- og afgiftsret
Ændring af praksis efter HR-dom om tinglysningsafgift
Bech Bruun logo
Ændring af praksis efter HR-dom om tinglysningsafgift
Nedsat tinglysningsafgift ved omstruktureringer (udkast til styresignal).
I går
Skatte- og afgiftsret
Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Hulgaard Advokater logo
Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Folketinget har for nyligt vedtaget en lovændring af opkrævningsloven, hvorefter der vil ske rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Dette kommer til at få stor indflydelse på, hvordan virksomheder skal håndtere deres processer og sikre fuldstændig overholdelse af reglerne i første hug.
24/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
TVC Advokatfirma logo
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.
22/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
Flere skatte- og afgiftsydere oplever at modtage en sigtelse fra Skattestyrelsen, hvorved det konstateres, at de er under mistanke for at have gjort noget strafbart.
17/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Øvrige
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Motorstyrelsen - kontrolaktioner
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen - kontrolaktioner
Motorstyrelsen foretager løbende kontrolkationer, og her i foråret har det ført til større koordinerede kontroller i henholdsvis Aarhus og på Bornholm.
10/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
TVC Advokatfirma logo
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.
03/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
Hulgaard Advokater logo
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
En familieoverdragelse er et salg af en fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer, som eksempelvis forældre, børn, børnebørn, mv. Familieoverdragelser skaber mulighed for at sælge en fast ejendom til familiemedlemmer på andre vilkår end ved salg til tredjemand på ejendomsmarkedet. En ændring af reglerne vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelse er dog trådt i kraft og får virkning, når de nye ejendomsvurderinger er modtaget.
25/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af kryptovalutaer
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af kryptovalutaer
Skattestyrelsen har fortsat fokus på kontrolsager og har nu fået tilladelse til at indhente oplysninger til brug for fortsat kontrol.
25/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Incitamentsordninger for medarbejdere
Hulgaard Advokater logo
Incitamentsordninger for medarbejdere
Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner).
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Annullation af skønsmæssig forhøjelse
TVC Advokatfirma logo
Annullation af skønsmæssig forhøjelse
Landsskatteretten tilsidesætter en gennemført skønsmæssig forhøjelse med henvisning til væsentlige mangler, herunder manglende dokumentation for skønnet.
23/05/2022
Skatte- og afgiftsret
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
TVC Advokatfirma logo
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.
23/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
TVC Advokatfirma logo
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fundet, at skatteyder først skulle betale ejendomsværdiskat af sin nyerhvervede og dyrere ejerbolig fra indflytningstidspunktet.
20/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
TVC Advokatfirma logo
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?
17/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
Beskatning af værdi af fri helårsbolig sker som udgangspunkt efter skematiske satser fastsat i ligningsloven, men i nogle tilfælde skal beskatningen i stedet fastsættes som markedslejen som følge af en bopælspligt på ejendommen.
11/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Overførsler fra udlandet
TVC Advokatfirma logo
Overførsler fra udlandet
I en nyere afgjort klagesag får skatteyder nedsat sin skattepligtige indkomst med ca. 3,3 mio. kr., idet der ikke var grundlag for at beskatte overførsler fra udlandet, som var lånte beløb.
10/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Skønsmæssig aktionærlånsbeskatning efter ligningslovens § 16 E
TVC Advokatfirma logo
Skønsmæssig aktionærlånsbeskatning efter ligningslovens § 16 E
Tilsidesættelse af Skattestyrelsens skønsmæssige beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E - beskatningen opgjort med udgangspunkt i en korrigeret mellemregningskonto.
05/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Har du fået afslag på ekstraordinær genoptagelse?
Hulgaard Advokater logo
Har du fået afslag på ekstraordinær genoptagelse?
Som skatteadvokat får jeg i gennemsnit 1-2 henvendelser om ugen, hvor en skatteyder har fået afslag fra Skattestyrelsen på genoptagelse af en skatteansættelse for et tidligere indkomstår. Der er altså tale om, at skatteyderen efterfølgende ønsker at få ændret en tidligere skatteansættelse – fx på grund af et glemt fradrag eller ændring af en skønsmæssig ansættelse. Det burde jo være ret ligetil at få ændret en gammel skatteansættelse, hvis skatteyderen efterfølgende kan dokumentere, at skatteansættelsen har været forkert. Men sådan er det desværre ikke. Det skyldes, at hvis man ikke anmoder om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb, så springer fristen for en ordinær genoptagelse. Det betyder altså, at en anmodning om genoptagelse for indkomståret 2018 skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2022. Hvis denne frist overskrides, så ryger man ind i reglerne om ekstraordinær genoptagelse, hvor en række betingelser skal være opfyldt for at få genoptaget sin skatteansættelse.
03/05/2022
Skatte- og afgiftsret
Fejlekspedition skulle ikke beskattes som aktionærlån efter LL § 16 E
TVC Advokatfirma logo
Fejlekspedition skulle ikke beskattes som aktionærlån efter LL § 16 E
Skatterådet har i nylig afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om fejlekspeditioner i forhold til ligningslovens § 16 E og fandt, at den konkrete fejlekspedition ikke skulle beskattes som aktionærlån.
28/04/2022
Skatte- og afgiftsret
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Kromann Reumert logo
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Landsskatteretten har i 2022 truffet to afgørelser, der udfordrer kravet om, at bygninger skal være funktionsdygtige for at kunne sælges momsfrit.
27/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Indsætninger på bankkonto - lånte beløb
TVC Advokatfirma logo
Indsætninger på bankkonto - lånte beløb
Stammer indsætninger på en eller flere bankkonti fra lånte beløb, er de ikke skattepligtige, hvilket også blev lagt til grund i en nyere offentliggjort dom.
26/04/2022
Skatte- og afgiftsret
Privatforbrugsberegning – skønsmæssig forhøjelse tilsidesat
TVC Advokatfirma logo
Privatforbrugsberegning – skønsmæssig forhøjelse tilsidesat
Østre Landsret tilsidesætter skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse med henvisning til, at det var uberettiget, at skatteyderens privatforbrug blev anset for negativt af skattemyndighederne.
25/04/2022
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted