Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Kromann Reumert logo
Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Nyt lovforslag om skattesanktioner mod landene på EU's sortliste blev sendt i høring den 12. november 2020. Lovforslaget lægger op til både indskrænkninger i fradragsretten for visse betalinger og en skærpet udbyttebeskatning.
25/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
Nyere praksis fra Skatterådet bidrager med fortolkningsmomenter til brug for sondringen af, hvornår udstyr er afgiftspligtigt udstyr eller afgiftsfrit
24/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Sverige indfører nye beskatnings­regler for arbejdsudleje
Kromann Reumert logo
Sverige indfører nye beskatnings­regler for arbejdsudleje
Med virkning fra den 1. januar 2021 indfører Sverige nye regler om beskatning af arbejdsudleje. De nye regler betyder, at en udenlandsk person, som er ansat af en udenlandsk virksomhed, fremadrettet kan blive skattepligtig til Sverige allerede fra første arbejdsdag.
24/11/2020
Skatte- og afgiftsret
COVID-19: Genåbning af låneordning og forlængelse af forhøjet loft på skattekontoen
Kromann Reumert logo
COVID-19: Genåbning af låneordning og forlængelse af forhøjet loft på skattekontoen
COVID-19-situationen påvirker fortsat økonomien. Et bredt flertal i Folketinget har derfor besluttet at genåbne låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift samt forlænge perioden med midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen. Læs mere om de nye tiltag i denne nyhed.
11/11/2020
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen administrerer ofte adgangen til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 for restriktivt
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen administrerer ofte adgangen til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 for restriktivt
En nyere utrykt afgørelse fra Landsskatteretten bidrager til belysning af anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 29 om omgørelse, og illustrerer at Skattestyrelsens administration af bestemmelsen ofte er for restriktiv
11/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse imødekommet
TVC Advokatfirma logo
Anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momsansættelse imødekommet
Der forelå særlige omstændigheder, hvorfor Landsskatteretten pålagde Skattestyrelsen at genoptage afgiftsyders momstilsvar, selvom anmodningen var indgivet for sent.
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret
Annullering som følge af formel fejl
TVC Advokatfirma logo
Annullering som følge af formel fejl
Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid annulleret en gennemført forhøjelse med henvisning til, at Skatteforvaltningen ikke har iagttaget de skatteprocessuelle regler
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Beskattes huslejeindtægter, som en udlejer har undladt at kræve hos lejer?
Focus Advokater logo
Beskattes huslejeindtægter, som en udlejer har undladt at kræve hos lejer?
2020 har på grund af Covid-19 vist sig at blive et år, hvor mange butikker og andre virksomheder siden marts har svært ved at betale deres faste udgifter på trods af hjælpepakker mv. Særligt under nedlukningen i foråret indgik mange udlejere og lejere aftaler om henstand med huslejebetalinger – eller endda eftergivelse af husleje i en periode. Udlejer er herved gået glip af en indtægt, som udlejer ellers havde et krav på i henhold til den lejekontrakt, som parterne havde indgået. Som udgangspunkt skal man alene beskattes i den sammenhæng af sin faktiske lejeindtægt. Men hvis udlejer eftergiver lejeren huslejebetalinger, kan det i nogle tilfælde alligevel ske, at beløbet skal indkomstbeskattes. Det illustrerer en ny afgørelse fra landsskatteretten. Læs mere her.
04/11/2020
Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
TVC Advokatfirma logo
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
Skattestyrelsens afgørelser om at nægte en skatteyder involveret i Panama Papers komplekset henstand kan være for restriktive.
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
TVC Advokatfirma logo
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
Landsskatteretten har i den seneste tid truffet et ikke ubetydeligt antal afgørelser, som illustrerer, hvordan de skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for udfaldet af en skatte- eller afgiftssag.
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har meddelt, at der under et kontrolbesøg på en uregistreret virksomhed i Vejle-området er blev beslaglagt 2,8 ton vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
TVC Advokatfirma logo
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteminister Morten Bødskov har sat et lovforslag i høring, der giver Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
TVC Advokatfirma logo
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Ny utrykt afgørelse fra Landsskatteretten slår igen fast, at det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for hovedanpartshavers private rådighed over en bil.
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
TVC Advokatfirma logo
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Vil Skattestyrelsens Straffesagsenhed vurdere, om du har overtrådt skatte- og afgiftslovgivningen, har du ret til bistand, så du kan få hjælp.
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
TVC Advokatfirma logo
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Det kan være relevant at anmode om genoptagelse af tidligere afslag på omvalg. Landsskatteretten har allerede genoptaget en tidligere truffet afgørelse, hvor afslag på omvalg ellers blev stadfæstet. Denne afgørelse er nu ændret til skatteyders fordel.
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Focus Advokater logo
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Regeringen kom midt i august med et udspil om ret til tidlig pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning. Forslaget er interessant for ejendomsbranchen, da finansieringen af pensionsretten blandt andet skal ske ved at indføre lagerbeskatning af selskabers avancer på visse af de ejendomme, som selskabet ejer. Det er en helt ny skat, som kan have stor betydning for alle selskaber, som ejer udlejningsejendomme. Læs mere her.
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Hvornår kan der støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn gengivet i Den juridiske vejledning?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår kan der støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn gengivet i Den juridiske vejledning?
To nyere administrative afgørelser, – henholdsvis SKM 2020.353. SR og SKM 2020.357. LSR –, tager direkte stilling til spørgsmålet om, hvornår der kan støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn gengivet i Den juridiske vejledning.
29/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
TVC Advokatfirma logo
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal for A/B-modeller vedrørende værdiansættelsen af aktieklasserne. Som noget nyt skal der nu i visse tilfælde tages højde for en gevinstmulighed.
23/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
TVC Advokatfirma logo
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
Skattestyrelsen har ved et bindende svar forholdt sig til, om en fonds erhvervelse af en ejerlejlighed kunne anses som en fradragsberettiget intern uddeling.
21/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
Skattestyrelsen anser anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen om ”helt tilsvarende forhold” i bekendtgørelsen om kort ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold for bredere end hvad, der følger af en ellers ganske klar praksis på området.
16/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
Det er ofte nødvendigt med udmeldelse af et syn og skøn til bedømmelse af, om et skovbrug er erhvervsmæssig virksomhed.
28/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for gaver til velgørende formål
TVC Advokatfirma logo
Fradrag for gaver til velgørende formål
Gaver er som det helt klare udgangspunkt private udgifter, der ikke er fradrag for. Alligevel giver visse gaver en særlig mulighed for fradrag, når blot der sker indberetning til skat.
25/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
TVC Advokatfirma logo
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
Erhvervsstyrelsen har konstateret, at nogle selskaber udlodder ordinært udbytte i strid med selskabslovens bestemmelser. Styrelsen øger derfor kontrolindsatsen. Det ulovligt ...
14/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Dobbeltbeskatning under Covid-19
TVC Advokatfirma logo
Dobbeltbeskatning under Covid-19
Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om løsningen af nogle af de dobbeltbeskatningsproblemstillinger, der kan opstå som følge af Covid-19. Som følge af det globale udbrud af coronavirus har flere lande...
11/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted