Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
TVC Advokatfirma logo
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma giver en status på Panama Papers-sagskomplekset, herunder omtaler Skatteministeriets seneste pressemeddelelse.
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
I en netop offentliggjort pressemeddelelse varsler Motorstyrelsen, at der igen i år foretages en kontrolaktion i Skagen i uge 29.
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
TVC Advokatfirma logo
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet, idet parterne enten forliger sagen forinden, eller det sker, at én af parterne tager bekræftende til genmæle.
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Kromann Reumert logo
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Vestre Landsret gav for nylig Skatteministeriet medhold i, at en ejendom ikke kunne overdrages mellem familiemedlemmer efter "15 %-reglen", da der forelå "særlige omstændigheder" i form af blandt andet et købstilbud fra en kommune. Læs mere om afgørelsen her.
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
TVC Advokatfirma logo
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
I en netop afgjort klagesag har Landsskatteretten konstateret, at etablering af skovdrift på ca. 14 ha var at anse som selvstændig økonomisk virksomhed.
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
NJORD Lawfirm logo
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
I december 2017 vedtog Rådet en såkaldt E-handelspakke om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU (E-handelspakken). Disse regler trådte i kraft i Danmark 1. juli 2021.
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Transfer pricing: Dokumentationspligten for danske transaktioner lempes
Kromann Reumert logo
Transfer pricing: Dokumentationspligten for danske transaktioner lempes
Skatteministeren foreslår i et nyt lovforslag, at transfer pricing-dokumentationspligten lempes for visse rent danske transaktioner. Dokumentationspligten skal fremover kun finde anvendelse i de situationer, hvor forkerte afregningspriser i forbindelse med transaktionerne kan udnyttes til skattespekulation og skatteundgåelse.
30/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Bech Bruun logo
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Mange landbrug og plantager køber på et tidspunkt ydelser, fx håndværksydelser, fra udenlandske virksomheder. Det er langt fra alle danske købere af den type ydelser, der har gjort sig klart, at der kan være skattemæssige konsekvenser for køberen af at få leveret tjenesteydelser fra en udenlandsk leverandør. En ny dom fra Vestre Landsret er i den sammenhæng vigtig.
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Bech Bruun logo
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
En ny praksis fra EU-domstolen lyder, at licenser til software kan betyde momsfritaget forvaltning. Vurderingen hos Bech-Bruun er, at det vil ændre Skattestyrelsens restriktive praksis på området.
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Afgiftsmæssige konsekvenser for klonede biler samt biler med falsk stelnummer
TVC Advokatfirma logo
Afgiftsmæssige konsekvenser for klonede biler samt biler med falsk stelnummer
Skattestyrelsen vil opkræve betaling af fuld registreringsafgift fra leasingselskaber, hvis selskabernes biler er klonede eller påført falske stelnumre.
23/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Fradrag efter ligningslovens § 9 D
TVC Advokatfirma logo
Fradrag efter ligningslovens § 9 D
I en netop afgjort klagesag får skatteyder ændret Skattestyrelsens afslag på at opnå det særlige befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D for invalide og kronisk syge.
21/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
NJORD Lawfirm logo
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta.
16/06/2021
Skatte- og afgiftsret
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
TVC Advokatfirma logo
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager.
14/06/2021
Strafferet, Skatte- og afgiftsret
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
Østre Landsrets dom af den 2. juni 2021 gav skatteyder medhold i, at den tinglyste ejer ikke var den reelle skattemæssige ejer.
10/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
Skatteministeren har i dag oplyst, at det skal overvejes, om reglerne for beskatning af kryptoaktiver skal ændres.
09/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
TVC Advokatfirma logo
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
I denne uge er endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta fra Skatterådet blevet offentliggjort af Skattestyrelsen.
04/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
TVC Advokatfirma logo
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
Vigtig lovændring for bilentusiaster og veteranbilsejere mv., idet originalitetskravet afskaffes ved en ny lov, der i sin helhed træder i kraft den 1. juni 2021.
02/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr. efter kontrol med tobaksbranchen
TVC Advokatfirma logo
Tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr. efter kontrol med tobaksbranchen
Regulering af tobaksafgifter på ca. 110 mio. kr. som følge af, at Skattestyrelsen har intensiveret sin kontrolindsats i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak, der trådte i kraft den 1. april 2020.
31/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat
TVC Advokatfirma logo
Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat
En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at Skattestyrelsens tilgang var for restriktiv ved vurdering af spørgsmålet om, om der var grundlag for at gennemføre nulstilling.
31/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat
TVC Advokatfirma logo
Tilsidesættelse af afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat
En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at Skattestyrelsens tilgang var for restriktiv ved vurdering af spørgsmålet om, om der var grundlag for at gennemføre nulstilling.
28/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
TVC Advokatfirma logo
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Ejere af erhvervsejendomme, herunder landbrugs- og skovejendomme får nu mulighed for at påklage ejendomsvurderingerne fra 2013 til 2020.
28/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Er du blevet kontrolleret af Motorstyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet kontrolleret af Motorstyrelsen?
Ifølge Motorstyrelsen har en kontrol af biler på grænseplader medført, at der er blevet opkrævet ca. 10-12 millioner kroner i registreringsafgift.
27/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Ny højesteretskendelse: Myndighederne bærer risikoen for lave offentlige ejendomsvurderinger ved brug af +/- 15%-reglen
NJORD Lawfirm logo
Ny højesteretskendelse: Myndighederne bærer risikoen for lave offentlige ejendomsvurderinger ved brug af +/- 15%-reglen
I 2016 slog Højesteret fast, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering ved overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Siden Højesterets kendelse i 2016 har der hersket usikkerhed om, hvad der udgør en sådan særlig omstændighed. Ved kendelse af 26. april 2021 har Højesteret præciseret: Det er det offentlige (dvs. myndighederne, herunder Skattestyrelsen), der bærer risikoen for, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav.
21/05/2021
Skatte- og afgiftsret
DAC7: Digitale platformes indberetningspligt
Kromann Reumert logo
DAC7: Digitale platformes indberetningspligt
Operatører bag digitale platforme bliver fremover forpligtet til at indsamle og indberette oplysninger, som gør det muligt at identificere de brugere, som sælger varer, leverer tjenesteydelser eller udlejer fast ejendom eller transportmidler via en digital platform. Læs med i denne nyhed, hvor vi giver dig et kort overblik over, hvad DAC7 indebærer.
21/05/2021
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted