Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Vedholdenhed betaler sig i skattesager
TVC Advokatfirma logo
Vedholdenhed betaler sig i skattesager
I sager om beskatning af indsætninger på bankkonto og sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi er en grundig bevisførelse afgørende.
01/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolsager på kryptovalutaområdet udløser millioner i statskassen - og skattestraffesager til kryptoejere
NJORD Lawfirm logo
Kontrolsager på kryptovalutaområdet udløser millioner i statskassen - og skattestraffesager til kryptoejere
I en pressemeddelelse fra den 12. februar 2021 oplyser Skatteministeriet, at 541 kontrolsager på kryptovalutaområdet for perioden 2015-2019, som samlet har resulteret i skatteopkrævninger for godt 30 mio. kr. og 48 personer overdraget til Skattestyrelsens straffesagsenhed, ikke er nok. Flere it-muskler i Skattestyrelsen skal styrke kontrollen.
01/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande
TVC Advokatfirma logo
Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande
Udsigt til nægtelse af fradrag og fordobling af udbytteskat.
01/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis for modregning af filialers underskud
Kromann Reumert logo
Ny praksis for modregning af filialers underskud
Skattestyrelsen har for nylig offentliggjort et nyt styresignal på baggrund af EU-Domstolens afgørelse i NN A/S-sagen, som blev ført af Kromann Reumert. Her underkender EU-Domstolen dansk praksis vedrørende sambeskattede selskabers manglende adgang til at modregne en filials underskud.
26/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Tatovørydelser kan være fritaget for moms
TVC Advokatfirma logo
Tatovørydelser kan være fritaget for moms
Sikkerhed for momsfritagelse på tatovørydelser kan opnås uden en udtalelse fra en sagkyndig
23/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
TVC Advokatfirma logo
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
En nyere ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten viser med tydelighed, hvor vigtigt, det er kende alle facetter af fristreglerne
23/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Er du opmærksom på den nyere utrykte praksis om aktionærlån efter ligningslovens § 16 E?
TVC Advokatfirma logo
Er du opmærksom på den nyere utrykte praksis om aktionærlån efter ligningslovens § 16 E?
Landsskatteretten fandt i en nyere afgørelse, at visse hævninger på en mellemregningskonto var fejlposteringer og derfor ikke omfattet af ligningslovens § 16 E.
17/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Moms på ejendomme, der overgår fra salg til udlejning – markant regelændring på vej
Focus Advokater logo
Moms på ejendomme, der overgår fra salg til udlejning – markant regelændring på vej
Når en momsregistreret virksomhed opfører en ejendom med henblik på salg, kan virksomheden fratrække momsen af opførelsesudgifterne løbende på grundlag af fakturakrav.
15/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?
TVC Advokatfirma logo
Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?
Skattestyrelsen er ofte for restriktiv ved vurderingen af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder til støtte for en ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse.
05/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Flere skattestraffesager: Skattestyrelsen øger kontrol
NJORD Lawfirm logo
Flere skattestraffesager: Skattestyrelsen øger kontrol
Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier i 2020 en aftale om styrket skattekontrol. I den kommende tid skal der ansættes 1.000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen og oprettes otte nye skattecentre, som tilsammen skal styrke blandt andet behandlingen af straffesager. Tiltagene er under fuld udrulning og en øget forekomst af skattestraffesager er derfor forventelig.
03/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser
TVC Advokatfirma logo
Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser
Det er altid en konkret vurdering, om en skatte- eller afgiftsyder har handlet som minimum groft uagtsom med den konsekvens, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af en skatte- eller afgiftsansættelse.
01/02/2021
Skatte- og afgiftsret
Skattemæssige konsekvenser af Brexit i relation til fraflytterskat samt flytning af aktiver og passiver
NJORD Lawfirm logo
Skattemæssige konsekvenser af Brexit i relation til fraflytterskat samt flytning af aktiver og passiver
Skattestyrelsen udmelder i udkast til styresignal sin tolkning af, hvorledes en række skatteretlige regler om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet skal tolkes. NJORD giver dig et overblik over ændringerne her.
28/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Hjemvisning af en skatteansættelse
TVC Advokatfirma logo
Hjemvisning af en skatteansættelse
En mulig reaktionsmulighed for et skatteankenævn eller Landsskatteretten er at hjemvise en sag til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
25/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
TVC Advokatfirma logo
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
En nyere afsluttet klagesag, der ikke er offentliggjort, illustrer den praksis, hvorefter en skatteyder kan få adgang til ekstraordinær genoptagelse af ældre skatteansættelser.
21/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
TVC Advokatfirma logo
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
Anpartshaverne i et opløst selskab blev anset for at have en væsentlig, direkte individuel retlig interesse i at klage over forhøjelsen af et opløst selskabs skatteansættelser.
20/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
TVC Advokatfirma logo
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Skatteyder skulle ikke beskattes af værdi af fri bil af et køretøj, uanset at der blandt andet var betalt privatbenyttelsesafgift løbende.
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Skatteministeriet fremsatte den 20. november 2020 et forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven. Ændringen vil få stor betydning for grundværdien og dermed grundskylden, hvis den vedtages i nuværende form.
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
NJORD Lawfirm logo
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Udgangspunktet for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er, at gevinsten skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Når du derimod sælger din egen bolig, så er fortjenesten ofte skattefri, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Kromann Reumert logo
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Fra den 1. december 2020 har medarbejdere ikke længere haft mulighed for at erhverve aktier eller anparter til indre værdi uden samtidig at blive beskattet af det favørelement, som erhvervelsen til indre værdi medfører. I denne nyhed giver vi dig overblik over den nye praksis.
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
TVC Advokatfirma logo
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
Skattestyrelsen vil i forbindelse med en gevinst på kryptovaluta ofte indhente oplysninger og efterfølgende fremsende et forslag til afgørelse. Det er vigtigt for udfaldet, at en sådan henvendelse bliver håndteret korrekt.
12/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
TVC Advokatfirma logo
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
Det er altid en konkret vurdering, om Skattestyrelsen har bevist, at denne har varslet en skatteansættelse rettidigt, og det er vigtigt at få dette undersøgt, hvis en skatteansættelse ændres ekstraordinært.
11/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Elitehestestutteri anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
TVC Advokatfirma logo
Elitehestestutteri anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
Et syn og skøn, hvor der bl.a. blev taget nærmere stilling til værdien af de enkelte eliteheste, blev afgørende for sagens positive udfald.
08/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Transfer pricing: Ny frist for indlevering af dokumentation
Kromann Reumert logo
Transfer pricing: Ny frist for indlevering af dokumentation
Transfer pricing-dokumentation skal fra den 1. januar 2021 indleveres senest 60 dage efter indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret. Ændringen betyder blandt andet, at Skattestyrelsen får en udvidet adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse.
08/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Flere overvejelser ved partneroptagelser
Bech Bruun logo
Flere overvejelser ved partneroptagelser
To styresignaler, hvoraf et er trådt i kraft, giver anledning til vigtige overvejelser ved partneroptagelser, etablering af A/B-modeller samt udstedelse og salg af aktier, når modtageren eller køberen er en medarbejder i virksomheden.
23/12/2020
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted