Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Kromann Reumert logo
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft eller har medarbejdere, der arbejder på tværs af lande, bør overveje en række skatte- og immigrationsretlige aspekter.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lavere afgift på arv til søskende
Kromann Reumert logo
Lavere afgift på arv til søskende
Folketinget vedtog den 16. maj 2024, at arv til søskende fremover alene pålægges boafgift, men ikke tillige tillægsboafgift. Loven træder først i kraft den 1. januar 2027, men allerede nu skal der tages højde for lovændringen, når man laver testamenter, og bestående testamenter bør genovervejes.
I går
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Kromann Reumert logo
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
EU-medlemsstaterne er blevet enige om et udkast til "FASTER"-direktivet, som blandt andet ensretter proceduren for lempelse af beskatningen af udbytter fra børsnoterede aktier. Direktivet kan få stor betydning for finansielle institutter, der håndterer udbytteudlodninger fra danske børsnoterede selskaber. Direktivet skal træde i kraft senest den 1. januar 2030.
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Kromann Reumert logo
Personskattereformen er vedtaget: Skal du betale top-topskat i 2026?
Folketinget har den 16. maj 2024 vedtaget personskattereformen. Reformen omlægger blandt andet den nugældende topskat til en ny og lavere mellemskat. Samtidig indføres to nye topskatter, herunder den såkaldte top-topskat. Omlægningen sker med virkning fra 2026. Den store gruppe af skatteydere, som har mulighed for at indrette sig, har således tid til at forberede sig på ændringerne.
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
TVC Advokatfirma logo
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse
Landsskatteretten har ved afgørelse af den 8. februar 2024 taget stilling til, hvorvidt klageren kunne opnå dispensation efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 11, og dermed bevare den opnåede henstand med aktieavanceskatten for årene efter fraflytningsåret.
28/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Den 30. april 2024 fremsatte regeringen et lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive skatteforanstaltninger. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Bahamas, Belize, Seychellerne eller Turks- og Caicosøerne.
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
TVC Advokatfirma logo
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Skatterådet har i en nyere afgørelse underkendt Skattestyrelsens forståelse af et smartwatch til sammenligning med en telefon.
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Kromann Reumert logo
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
I denne specialeafhandling dykker nuværende advokatfuldmægtig Christian Troest Iversen ned i mulighederne for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende ved medejerskab af et skatteretligt transparent selskab, navnlig et partnerselskab, interessentskab eller kommanditselskab. Afhandlingen behandler også nogle af de skatteretlige konsekvenser ved at blive anset som enten selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Afhandlingen er relevant for alle som via deltagelse i en sådan selskabstype anvender virksomhedsordningen eller som deltager via et aktie- eller anpartsselskab.
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
TVC Advokatfirma logo
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Skatteyder har i en nyere afgørelse fået adgang til ekstraordinær genoptagelse som følge af myndighedsfejl.
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Hulgaard Advokater logo
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
De endelige offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme forventes først at blive udsendt i 2025 eller senere. Dækningsafgiften for dækningsafgiftspligtige ejendomme og ejendomsskat beregnes derfor nu på foreløbigt grundlag. Som udlejer kan du risikere selv at skulle bære efterreguleringen, som er forskellen mellem beskatningen på det foreløbige grundlag og det endelige grundlag.
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
TVC Advokatfirma logo
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
I en nu afsluttet domstolssag havde Skattestyrelsen ikke udøvet sit skøn på et tilstrækkeligt grundlag, og skatteyder opnåede medhold.
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Kromann Reumert logo
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Skatteministeriet har hævet en ankesag ved Højesteret vedrørende anvendelsesområdet for tonnageskatteloven. Dermed er det bekræftet, at levering af brændstof til GPS-koordinater på kontinentalsoklen ved skib-til-skib-leveringer (supplysejlads) opfylder tonnageskattelovens destinationskrav.
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Bech Bruun logo
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
I april 2022 blev fra politisk side nedsat en ekspertgruppe, som skulle undersøge de nuværende erhvervsstøtteordninger og komme med anbefalinger til samfundsøkonomiske principper for fremtidens erhvervsstøtte, der skal give regeringen mulighed for at sanere de nuværende ordninger med 2 mia. kroner årligt. I rapporten fremhæves fondenes fradrag for almennyttige uddelinger blandt andet som et af de områder, hvor der kan strammes.
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
TVC Advokatfirma logo
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
I denne uge er der offentliggjort svar fra Skatteministeren på to spørgsmål relaterende til opgørelse af gevinst og tab på kryptovalutaer.
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Kromann Reumert logo
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Landsskatteretten fastslog for nylig, at "tilførsel af aktiver" med et interessentskab som det modtagende selskab er omfattet af undtagelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, så der ikke skal betales variabel, men alene fast tinglysningsafgift.
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Hulgaard Advokater logo
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Når du som streamer modtager såkaldte ”donationer” via din livestream på Twitch, så skal du være særligt opmærksom på, at ”donationerne” ikke skatteretligt anses som ”donationer”, men som skattepligtig indkomst.
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
TVC Advokatfirma logo
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Der er faldet dom i hele tre selvstændige højesteretssager omhandlende to skatteydere, og sagerne blev hovedforhandlet i forlængelse af hinanden ved Højesteret ...
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hulgaard Advokater logo
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Er du influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger, så læs med her! Influencer-marketing har ændret den ”almindelige” aflønningsform, da du som influencer ikke kun modtager betaling for dit arbejde, men ofte også modtager gaver, vareprøver mv. Derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse al indkomst til Skattestyrelsen.
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
TVC Advokatfirma logo
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Skattestyrelsen har offentliggjort et nyt styresignal – SKM 2024.37 SKTST – der præciserer, hvorledes vurderingen af, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med drift af væddeløbsstalde og stutterier, skal foretages.
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Hulgaard Advokater logo
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Har du ansatte, som bor i Danmark, men arbejder i udlandet for dig og din virksomhed, så bør du læse med her.
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Hulgaard Advokater logo
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Hvis du har fået medhold i din skattesag, kan du få dækket visse udgifter til sagkyndig bistand, syn og skøn, sagsomkostninger, mv. I visse tilfælde kan du få fuld omkostningsgodtgørelse, d.v.s. at du får alle udgifterne dækket, mens du i andre tilfælde kan få 50 % af dine udgifter dækket.
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Fordobling af bøder i skattesager, arrestpålæg og tavshedspligt
Kromann Reumert logo
Fordobling af bøder i skattesager, arrestpålæg og tavshedspligt
Den 1. januar 2024 trådte regeringens sanktionspakke om hårdere sanktioner på skatte- og afgiftsområdet i kraft. De nye regler indebærer, at bøder for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen er blevet markant forhøjet. Samtidig indfører regeringen regler om administrativ arrest i virksomheders bankkonti, og pengeinstitutterne bliver pålagt tavshedspligt. I denne nyhed omtaler vi den nye sanktionspraksis, regler om personlig hæftelse for ledelsen og de nye regler om arrestpålæg.
07/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ikke handlet mindst groft uagtsomt
TVC Advokatfirma logo
Ikke handlet mindst groft uagtsomt
I en nyere domstolssag blev det fastslået, at skatteyder ikke havde handlet mindst groft uagtsomt, selvom der ikke var selvangivet korrekt.
07/02/2024
Skatte- og afgiftsret
EU-domstolen har fastslået, at advokatens bestyrelsesarbejde ikke er momspligtig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
EU-domstolen har fastslået, at advokatens bestyrelsesarbejde ikke er momspligtig virksomhed
En advokats arbejde som bestyrelsesmedlem i en række Luxembourgske selskaber var ikke selvstændig virksomhed og udgjorde som følge heraf ikke momspligtig økonomisk virksomhed.
05/02/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted