Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Indestående på udenlandske konti
Hulgaard Advokater logo
Indestående på udenlandske konti
Siden den 1. januar 2016 har det ikke længere været muligt at have en hemmelig konto i skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Transfer pricing: Ny afgørelse om immaterielle aktiver
Kromann Reumert logo
Transfer pricing: Ny afgørelse om immaterielle aktiver
I en afgørelse offentliggjort 23. marts 2023 (SKM 2023.135.LSR) har Landsskatteretten korrigeret prisen for immaterielle aktiver overdraget fra et dansk datterselskab til et udenlandsk moderselskab. Afgørelsen illustrerer nogle af de skatteretlige komplikationer i koncerninterne IP-overdragelser.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Immaterielret
Gaver til mindreårige børnebørn
Hulgaard Advokater logo
Gaver til mindreårige børnebørn
Gaver til børnebørn kan give et godt økonomisk fundament og være en god hjælp på vej videre i livet. Til trods for det er mange bedsteforældre tilbageholdende – for bruger de nu pengene rigtigt?
20/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret, Øvrige
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager
TVC Advokatfirma logo
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager
Udgifterne til sagkyndig bistand ved førelsen af skatte- eller afgiftssager kan helt eller delvist blive dækket af Skattestyrelsen.
14/03/2023
Skatte- og afgiftsret
Bitcoins og anden kryptovaluta
Hulgaard Advokater logo
Bitcoins og anden kryptovaluta
Bitcoins og andre former for kryptovaluta er blevet populært. Dette ses også inden for skatteretten, hvor der løbende bliver offentliggjort nye sager omkring beskatning af gevinst og tab i forbindelse med handel med kryptovaluta.
13/03/2023
Skatte- og afgiftsret
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
TVC Advokatfirma logo
Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning
Østre Landsret fastslog i oktober 2022, at der forelå særlige omstændigheder med betydning for, om skatteyder kunne blive omfattet af forskerskatteordningen. Nu følger Landsskatteretten op i en lignende sag.
13/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
Kromann Reumert logo
Flere jurisdiktioner optaget på EU's "sortliste"
En revidering af den såkaldte sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner blev nyligt vedtaget af EU-Rådet. Denne revidering kan få skattemæssige konsekvenser for de danske virksomheder, som stadig har aktiviteter i jurisdiktionerne optaget på listen, herunder Rusland.
13/03/2023
EU-ret, Compliance, Skatte- og afgiftsret
Maskeret udbytte
TVC Advokatfirma logo
Maskeret udbytte
I en nyere afgjort klagesag om beskatning af hævninger i et selskab skulle der efter en konkret vurdering ikke ske beskatning i henhold til udbytteretten i selskabet svarende til ejerandelen, men derimod alene af en mindre del.
02/03/2023
Skatte- og afgiftsret
Ophør af fuld skattepligt til Danmark
TVC Advokatfirma logo
Ophør af fuld skattepligt til Danmark
I en nyere afgjort klagesag fandtes skatteyders fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 at være ophørt, uanset skatteyderen havde bevaret rådighed over helårsbolig i Danmark.
28/02/2023
Skatte- og afgiftsret
Nyt styresignal om praksis for værdiansættelse af brugte køretøjer
TVC Advokatfirma logo
Nyt styresignal om praksis for værdiansættelse af brugte køretøjer
Motorstyrelsen har nu offentliggjort styresignal med virkning fra 1. marts 2023 vedrørende værdiansættelse for så vidt angår kilometerstand.
21/02/2023
Skatte- og afgiftsret
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?
TVC Advokatfirma logo
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?
I en nyere klagesag fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at pålægge indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da virksomheden havde kontraheret med selvstændigt erhvervsdrivende og ikke lønmodtager, som lagt til grund af SKAT.
20/02/2023
Skatte- og afgiftsret
Piloten havde krydset grænsen
IUNO logo
Piloten havde krydset grænsen
Hvornår kan medarbejdere, der opholder sig i udlandet, få nedsat deres indkomstskat i forhold til den løn, de tjener i udlandet? Det var spørgsmålet i en sag for Østre Landsret, hvor en pilot krævede nedsat indkomstskat efter særlige skatteregler, men fik afvist sin anmodning. Det afgørende var, at han selv havde valgt at flytte til udlandet, uafhængigt af virksomhedens forhold.
13/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Skatte- og afgiftsret
Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber
Hulgaard Advokater logo
Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber
Holdingselskaber har efter dansk praksis fuld momsfradragsret for omkostninger til bl.a. erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.
07/02/2023
Skatte- og afgiftsret
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Kromann Reumert logo
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Skatteministeriet har sendt to lovforslag i høring i kampen om "overnaturlige" profitter. Et lovforslag om at indføre et loft over indtægter fra elproduktion og et lovforslag om at indføre et solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Læs mere om de to lovforslag i denne nyhed.
07/02/2023
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning, Øvrige
Skattestyrelsen havde ikke overholdt reaktionsfristen
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen havde ikke overholdt reaktionsfristen
Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen ikke overholder reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. med den betydning, at en gennemført forhøjelse bortfalder – og det er også tilfældet i klagesager, som ikke bliver offentliggjort.
06/02/2023
Skatte- og afgiftsret
Afslag på henstand som følge af indbetaling på skattekontoen
TVC Advokatfirma logo
Afslag på henstand som følge af indbetaling på skattekontoen
Skattestyrelsen har tidligere anset betalinger på skattekontoen for frivillige indbetalinger på gæld. Den praksis er imidlertid ophørt, og måske det er aktuelt at rette henvendelse til Skattestyrelsen.
18/01/2023
Skatte- og afgiftsret
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
Det ses undertiden, at en ægtefælle pådrager sig en restskat, som denne ikke er i stand til at betale, og i sådanne tilfælde kan den anden ægtefælle komme til at hæfte for betalingen.
17/01/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Kromann Reumert logo
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Folketinget vedtog kort før jul, at afskrivningssatsen for bygninger og installationer fra 1. januar 2023 nedsættes fra 4 % til 3 %. Det giver stof til eftertanke bl.a. i fremtidige ejendomstransaktioner. Læs mere her.
12/01/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Søforklaring om lønmodtagerstatus holdt ikke vand
IUNO logo
Søforklaring om lønmodtagerstatus holdt ikke vand
101 dykkere uden bopæl i Danmark arbejdede i omkring et halvt år i Danmark. Dykkerne arbejdede for en hollandsk virksomhed, der løste en opgave for en dansk virksomhed. Højesteret fandt, at dykkerne var lønmodtagere og ikke selvstændige erhvervsdrivende. Den hollandske virksomhed skulle derfor have indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag.
09/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Skatte- og afgiftsret
Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse – overvej genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse – overvej genoptagelse
Motorstyrelsen oplyser nu, at praksis ændres i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.
04/01/2023
Skatte- og afgiftsret
Har Motorstyrelsen udfordret din anvendelse af en mandskabsvogn?
TVC Advokatfirma logo
Har Motorstyrelsen udfordret din anvendelse af en mandskabsvogn?
Mandskabsvogne, der er konstrueret og indrettet til befordring af mandskab og materiel, kan fritages for afgift, men det ses ikke sjældent, at Motorstyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt mandskabsvogne anvendes i overensstemmelse med reglerne for afgiftsfritagelsen.
03/01/2023
Skatte- og afgiftsret
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Styrkelse af EU ETS og indførsel af en klimatold
Europa Parlamentet og Rådet har indenfor de sidste par uger indgået aftaler om at indføre vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en styrkelse af EU ETS og indførslen af en klimatold. Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
21/12/2022
EU-ret, Skatte- og afgiftsret
Højesteret: Hollandsk selskab skulle indeholde a-skat mv. af vederlag til dykkere, der måtte anses for lønmodtagere og ikke selstændige erhvervsdrivende
Bird & Bird logo
Højesteret: Hollandsk selskab skulle indeholde a-skat mv. af vederlag til dykkere, der måtte anses for lønmodtagere og ikke selstændige erhvervsdrivende
Den 8. december 2022 afsagde Højesteret en dom vedrørende sondringen mellem selvstændige erhvervsdrivende kontra lønmodtagere.
19/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Skatte- og afgiftsret
Principiel dom om skattemæssige risici ved brug af konsulenter
Kromann Reumert logo
Principiel dom om skattemæssige risici ved brug af konsulenter
Højesteret har den 8. december 2022 afgjort, at dykkere tilknyttet som selvstændigt erhvervsdrivende reelt var lønmodtagere. Selskabet var herefter forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag for medarbejderne og hæftede ligeledes herfor.
12/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted