Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Transfer Pricing: OECD offentliggør nye Transfer Pricing Guidelines
Kromann Reumert logo
Transfer Pricing: OECD offentliggør nye Transfer Pricing Guidelines
OECD har den 20. januar offentliggjort 2022-udgaven af Transfer Pricing Guidelines med vejledning om anvendelsen af "armslængdeprincippet". De centrale punkter i den nye udgave opsummerer vi i denne nyhed.
I går
Skatte- og afgiftsret
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
Skattestyrelsen blev pålagt at genoptage og ændre en fejlindberetning, idet fejlindberetningen var en særlig omstændighed.
24/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Højesteret giver skatteyder mulighed for omvalg
TVC Advokatfirma logo
Højesteret giver skatteyder mulighed for omvalg
Nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse af afgørelser, hvor Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har begrundet et afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem skattemyndighedernes ændring af skatteansættelsen og det valg, som der ønskes ændret.
21/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022
TVC Advokatfirma logo
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022
Skattestyrelsen stiller i dag krav om digitale kasseapparater hos en række virksomheder, herunder kiosker og restauranter, og har arrangeret en lang række kontrolbesøg i 2022.
19/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
TVC Advokatfirma logo
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!
Det er ikke nok, at Skattestyrelsen har dateret en varslingsskrivelse - den skal også sendes inden fristen. En manglende overholdelse af fristreglerne vil nemlig i mange tilfælde føre til ugyldighed.
17/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Højesteret har endnu en gang forholdt sig til kundskabstidspunktet for en ekstraordinær genoptagelse
I en nyere sag fandt Højesteret således, at Skattestyrelsen ikke havde reageret behørigt hurtigt efter kundskabstidspunktet, hvorfor reaktionsfristen ikke var opfyldt, og den gennemførte forhøjelse således var ugyldig.
12/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse
TVC Advokatfirma logo
Ligningslovens § 16 E fandt ikke anvendelse
Landsskatteretten har for nyligt fastslået, at en skattefri omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab med tilbagevirkende kraft ikke bevirkede, at ligningslovens § 16 E fik tilbagevirkende kraft på hævninger på virksomhedens konto.
03/01/2022
Skatte- og afgiftsret
Skønsmæssig ansættelse
Hulgaard Advokater logo
Skønsmæssig ansættelse
Vi ser ofte, at Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig forhøjelse af en virksomheds eller en skatteyders indkomst. Ved en skønsmæssig ansættelse forstås, at Skattestyrelsen tilsidesætter det grundlag, som virksomheden eller skatteyderen selv har indgivet i skattepligtig indkomst til Skattestyrelsen og i stedet for fastsætter et skøn over virksomhedens eller skatteyderens indkomst.
20/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse?
TVC Advokatfirma logo
Kender du de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse?
Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022.
20/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt
I en netop afsluttet klagesag fik skatteyder medhold i, at han ikke havde handlet mindst groft uagtsomt, hvorfor der ikke var grundlag for at gennemføre en beskatning, der ellers var enighed om var korrekt.
17/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten har ændret gennemført beskatning efter kontrol af bl.a. handel med kryptovaluta
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten har ændret gennemført beskatning efter kontrol af bl.a. handel med kryptovaluta
En gennemført beskatning som følge af oplysninger om handel med kryptovalutaer er blevet ændret af flere grunde, herunder Skattestyrelsens manglende iagttagelse af fristregler samt skatteyderens mulighed for at fremlægge dokumentation.
13/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Underkendelse af Skattestyrelsens vurdering af erhvervsmæssig virksomhed
To virksomheder, der beskæftigede sig dels med alternativ behandling af dyr, dels med salg af skiudstyr, anset for erhvervsmæssige i skattemæssig henseende
06/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift
I en pressemeddelelse fra i dag oplyser Motorstyrelsen, at denne efter en kontrolaktion vil rejse sager om opkrævning af yderligere registreringsafgift og gennemføre beskatning af værdi af fri bil.
01/12/2021
Skatte- og afgiftsret
Forklaringer blev afgørende
TVC Advokatfirma logo
Forklaringer blev afgørende
I en nyere byretsdom ses det, hvordan skatteyders og revisors forklaring blev afgørende for statueringen af et låneforhold i skattemæssig henseende.
29/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
TVC Advokatfirma logo
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
Landsskatteretten har tilsidesat en af Skattestyrelsen gennemført forhøjelse af et selskabs indkomst, således selskabets indkomst ikke skal forhøjes med værdien af et jagtudbytte.
26/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
TVC Advokatfirma logo
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.
25/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Bech Bruun logo
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Kromann Reumert logo
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Skatteministeriet har den 17. november 2021 offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan værdiansættelsen ved generationsskifte af familievirksomheder bliver mere retvisende i forhold til virksomhedernes handelsværdi. Det kan du læse mere om her.
19/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrollen af digitale betalinger fortsætter
TVC Advokatfirma logo
Kontrollen af digitale betalinger fortsætter
For tredje gang har Skatterådet indhentet tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste.
17/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Unoterede aktier: Værdiansættelser reguleres med 1,5 mia. kr.
Kromann Reumert logo
Unoterede aktier: Værdiansættelser reguleres med 1,5 mia. kr.
Når personer flytter til og fra Danmark, kan det have en række skatteeffekter, herunder "fraflytningsskat", når dansk skattepligt opgives. Skattestyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at den har reguleret skatteyderes værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i forbindelse med flytning til og fra Danmark med 1,5 mia. kr. Læs mere her, hvor vi gennemgår nogle skatteretlige forhold ved til- og fraflytning.
15/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Særlige omstændigheder fører til genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Særlige omstændigheder fører til genoptagelse
Skatteyder har i en nyere ikke-offentliggjort klagesag fået medhold i, at han var berettiget til en genoptagelse af sine skatteansættelser for indkomstårene 2012-2015. Skattestyrelsens afslag på genoptagelse blev således tilsidesat.
15/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om overskud af virksomhed ændret
TVC Advokatfirma logo
Afgørelse om overskud af virksomhed ændret
En ofte set problemstilling er spørgsmålet om, hvem der er rette indkomstmodtager af en given indkomst. I en nyere afgørelse, tilsidesatte Landsskatteretten en af skattemyndighederne foretaget vurdering.
11/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Bøde for skattesvig nedsat med 80%
TVC Advokatfirma logo
Bøde for skattesvig nedsat med 80%
Omstændigheder afdækket ved bødeforhandling med Skattestyrelsen blev afgørende for, at en bøde blev væsentligt reduceret. Skattestyrelsen frafaldt derudover et forhold.
04/11/2021
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted