Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer
TVC Advokatfirma logo
Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer
Motorstyrelsen har ikke sjældent været for restriktiv i sin fortolkning af reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse, og har du tidligere fået afslag som følge af manglende dokumentation, bør du inden årsskiftet overveje, om det kan være relevant at anmode om genoptagelse.
I går
Skatte- og afgiftsret
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
Ved vurderingen af, hvorvidt et deltidslandbrug kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, ses der nærmere på, hvorvidt driften kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig, ligesom det også vurderes, hvorvidt driftsformen på sigt kan give overskud. Såfremt der er tale om en relativt nystartet virksomhed, skal der ved vurderingen af rentabiliteten tages højde for en etableringsfase, hvor det anerkendes, at der kan være underskud.
I går
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
TVC Advokatfirma logo
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
I 2023 hæves kørselsfradrag og befordringsgodtgørelsen for de danskere, der benytter sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads eller bruger deres bil erhvervsmæssigt
23/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Motorstyrelsen på kontrol i Vestjylland
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen på kontrol i Vestjylland
Motorstyrelsen var med, da Midt- og Vestjyllands Politi gennemførte kontrol i forskellige byområder i Holstebro, og i lidt over en fjerdedel af de kontrollerede tilfælde vil Motorstyrelsen gå videre med sagen.
21/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Fortoldning er transportørens problem
IUNO logo
Fortoldning er transportørens problem
Hvem er ansvarlig for at fortoldning går galt hvis transportøren og afsender misforstår hinanden? Og efter hvilke regler? Denne måneds sag handler om en forsendelse af gods fra Schweiz til Sverige. Godset ankom uden at være fortoldet korrekt mellem Schweiz og Tyskland og modtager måtte derfor betale told og moms.
08/11/2022
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Skatteyder opnåede medhold i dom om forskerskatteordningen
TVC Advokatfirma logo
Skatteyder opnåede medhold i dom om forskerskatteordningen
Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag omhandlende kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1 samt taget stilling til, hvorvidt en skatteyder var berettiget til genoptagelse af de skatteansættelser, hvori denne fejlagtigt var registreret som fuldt skattepligtig til Danmark.
08/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nærtstående efter ligningslovens § 2
TVC Advokatfirma logo
Nærtstående efter ligningslovens § 2
Afgrænsningen af begrebet nærtstående efter ligningslovens § 2 er vigtig, da det kan være afgørende for, om der er grundlag for beskatning eller ej.
07/11/2022
Skatte- og afgiftsret
Tilsidesættelse af privatforbrugsopgørelse
TVC Advokatfirma logo
Tilsidesættelse af privatforbrugsopgørelse
Det ses fortsat ikke sjældent, at Skattestyrelsen begår fejl ved de privatforbrugsopgørelser, som ligger til grund for skønsmæssige ansættelser.
03/11/2022
Skatte- og afgiftsret
Øget fokus på beskatning af ejendomme i udlandet
TVC Advokatfirma logo
Øget fokus på beskatning af ejendomme i udlandet
En ny kampagne stiller skarpt på de danskere, der ejer en ejendom i udlandet, men som mangler at oplyse skattemyndighederne herom. Som følge heraf vil vurderingsstyrelsen sætte ekstra ind, for at opspore de ejere, som ikke er registreret.
31/10/2022
Skatte- og afgiftsret
Endnu et skattecenter – øget kontrol og dialog
TVC Advokatfirma logo
Endnu et skattecenter – øget kontrol og dialog
I løbet af 2023 åbner et nyt skattecenter i Frederikshavn, og 16 nyansatte er allerede budt velkommen. Både virksomheder og private må i den kommende tid forvente øget kontrol og derved mere dialog med Skattestyrelsen.
26/10/2022
Skatte- og afgiftsret
Gode råd i forbindelse med håndtering af energiafgifter
Hulgaard Advokater logo
Gode råd i forbindelse med håndtering af energiafgifter
Vi har efterhånden set en lang række forskellige måder at håndtere energiafgifter, herunder særligt i forhold til beregning af afgiftsgodtgørelsen. Vi har samlet vores anbefalinger til optimal og korrekt håndtering af energiafgifter.
20/10/2022
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgiftsgodtgørelse og renterisiko
Hulgaard Advokater logo
Afgiftsgodtgørelse og renterisiko
Folketinget vedtog før sommerferien en lovændring af opkrævningsloven, der indfører rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Det er derfor vigtigt, at jeres afgiftsberegninger er opdateret.
20/10/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning
Hulgaard Advokater logo
Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning
I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.
12/10/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Reaktionsfristen
TVC Advokatfirma logo
Reaktionsfristen
Skattestyrelsens manglende iagttagelse af reaktionsfristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. førte til, at der ikke var grundlag for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2012-2016 ekstraordinært.
06/10/2022
Skatte- og afgiftsret
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
TVC Advokatfirma logo
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
Skatteyder kan sælge ejendom skattefrit og opnå potentiel skattefri gevinst på kr. 1-2 millioner efter inddragelse af relevant advokatbistand i proces om bindende svar.
30/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag
TVC Advokatfirma logo
Når modparten tager delvist bekræftende til genmæle i en retssag
Ikke alle retssager omhandlende skatter og afgifter bliver hovedforhandlet men afsluttes derimod ved, at modparten tager bekræftende til genmæle.
28/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager
TVC Advokatfirma logo
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager
Den 1. oktober 2022 ændrer Motorstyrelsen deres procedure for partshøring i sager, hvor selvanmelders værdiansættelse af et brugt køretøj reguleres.
27/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Skattestraffesager og rådgiveransvar
TVC Advokatfirma logo
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.
21/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Retssager og voldgift
Forkert skatteretlig kvalifikation var ikke groft uagtsomt
TVC Advokatfirma logo
Forkert skatteretlig kvalifikation var ikke groft uagtsomt
Landsskatteretten skal løbende forholde sig til, hvorvidt en ansættelse kan ændres ekstraordinært – nogle afgørelser bliver offentliggjort, andre gør ikke.
19/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Skatteyders fulde skattepligt til Danmark ophørt i forbindelse med udrejse til Grønland
TVC Advokatfirma logo
Skatteyders fulde skattepligt til Danmark ophørt i forbindelse med udrejse til Grønland
På trods af, at skatteyders lejlighed i Danmark ikke var udlejet uopsigeligt i tre år, fandt Landsskatteretten, at skatteyder i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at han havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet.
08/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Seneste nyt om LL § 16 E
TVC Advokatfirma logo
Seneste nyt om LL § 16 E
Højesteret har nu forholdt sig til retsanvendelsen af ligningslovens § 16 E, og det er ikke positivt nyt for de mange skatteydere, der ligger under for de utilsigtede konsekvenser af bestemmelsens anvendelsesområde.
05/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk indkomst skal selvangives
Hulgaard Advokater logo
Udenlandsk indkomst skal selvangives
Når man har fast bopæl i Danmark, er man fuldt skattepligtig i Danmark. Dette indebærer, at man er omfattet af globalindkomstprincippet, som vil sige, at man skal beskattes af sin indkomst, uanset hvor i verden denne skat stammer fra. Man beskattes af sin indkomst, uanset om skatten stammer fra f.eks. en konto i Schweiz (renter og andet afkast) eller en lejlighed i Marbella (ejendomsskat). Denne udenlandske indkomst skal derfor selvangives behørigt i Danmark.
02/09/2022
Skatte- og afgiftsret
Vil du vide mere om, hvordan en skatte- eller afgiftssag kan blive til en straffesag?
TVC Advokatfirma logo
Vil du vide mere om, hvordan en skatte- eller afgiftssag kan blive til en straffesag?
Hvis der er en formodning om et strafbart forhold ved en civil skatte- eller afgiftssag oversendes skatte- eller afgiftssagen til straffesagsenhederne.
22/08/2022
Skatte- og afgiftsret
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?
Det er vigtigt at forstå, at en sigtelse fra Skattestyrelsen kan få store konsekvenser, hvorfor der er flere relevante overvejelser at gøre sig.
09/08/2022
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted