Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Skatte- og afgiftsret

Seneste nyheder inden for Skatte- og afgiftsret

Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
TVC Advokatfirma logo
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal for A/B-modeller vedrørende værdiansættelsen af aktieklasserne. Som noget nyt skal der nu i visse tilfælde tages højde for en gevinstmulighed.
I går
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
TVC Advokatfirma logo
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
Skattestyrelsen har ved et bindende svar forholdt sig til, om en fonds erhvervelse af en ejerlejlighed kunne anses som en fradragsberettiget intern uddeling.
21/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
Skattestyrelsen anser anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelsen om ”helt tilsvarende forhold” i bekendtgørelsen om kort ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold for bredere end hvad, der følger af en ellers ganske klar praksis på området.
16/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
Det er ofte nødvendigt med udmeldelse af et syn og skøn til bedømmelse af, om et skovbrug er erhvervsmæssig virksomhed.
28/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for gaver til velgørende formål
TVC Advokatfirma logo
Fradrag for gaver til velgørende formål
Gaver er som det helt klare udgangspunkt private udgifter, der ikke er fradrag for. Alligevel giver visse gaver en særlig mulighed for fradrag, når blot der sker indberetning til skat.
25/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
TVC Advokatfirma logo
Styrket kontrolindsats over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger
Erhvervsstyrelsen har konstateret, at nogle selskaber udlodder ordinært udbytte i strid med selskabslovens bestemmelser. Styrelsen øger derfor kontrolindsatsen. Det ulovligt ...
14/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Dobbeltbeskatning under Covid-19
TVC Advokatfirma logo
Dobbeltbeskatning under Covid-19
Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om løsningen af nogle af de dobbeltbeskatningsproblemstillinger, der kan opstå som følge af Covid-19. Som følge af det globale udbrud af coronavirus har flere lande...
11/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
TVC Advokatfirma logo
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af den ...
07/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om skatteretlig kvalifikation af udenlandske selskaber og fonde
TVC Advokatfirma logo
Ny praksis om skatteretlig kvalifikation af udenlandske selskaber og fonde
Skatterådet har i en nylig afsagt afgørelse bekræftet, at en udenlandsk investeringsfond i skatteretlig henseende skulle anses som et selvstændigt skattesubjekt. Spø...
22/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
TVC Advokatfirma logo
Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen ”du har muligvis ...
17/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
TVC Advokatfirma logo
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen ”du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser...
15/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?
TVC Advokatfirma logo
Kan E-sport, egen YouTube-kanal og dermed forbundet aktivitet udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed og drives i selskabsform?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af området vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed og ...
14/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?
Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret...
06/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat
TVC Advokatfirma logo
Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat
70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en fejlindberetning fra hans bank, i byret og landsret idømt...
03/07/2020
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen
TVC Advokatfirma logo
Genoptagelse og praksisændring som følge af dommen i KPC-sagen
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse og praksisændring vedrørende moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning Skattestyrelsen har offentliggjort ...
24/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Præcisering fra Skattestyrelsen af hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
TVC Advokatfirma logo
Præcisering fra Skattestyrelsen af hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.
I nyt styresignal SKM2020.223 præciserer Skattestyrelsen, hvornår en finansiel kontrakt, indgået af fysiske personer, anses for at ...
22/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Nu ændres skattereglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen midlertidigt
Bech Bruun logo
Nu ændres skattereglerne for udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen midlertidigt
Udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen, der på grund af COVID-19-situationen har opholdt sig i Danmark i...
16/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing
Som led i indsatsen mod virksomheders brug af skattely øges kontrollen med transfer pricing, der også omfatter mindre virksomheder. Skatteministeren har i en pressemeddelelse af den 8. juni ...
16/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
TVC Advokatfirma logo
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E, og ...
12/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning
TVC Advokatfirma logo
Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning
Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på skattekontoen, men det bør altid undersøges, om der er mulighed for ...
09/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for tab ved salg af sommerhus
TVC Advokatfirma logo
Fradrag for tab ved salg af sommerhus
Praksis fra Landsskatteretten viser, at der skal foretages en nuanceret vurdering af anvendelsen af et sommerhuse, når det skal vurderes, om der er adgang til fradrag for tab. Fortjeneste, der opnås ved salg ...
04/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvad er et antageligt privatforbrug, når Skattestyrelsen forhøjer skønsmæssigt?
TVC Advokatfirma logo
Hvad er et antageligt privatforbrug, når Skattestyrelsen forhøjer skønsmæssigt?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være relevant for dig eller din virksomhed ...
03/06/2020
Skatte- og afgiftsret
Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?
TVC Advokatfirma logo
Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?
Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være relevant for dig eller din virksomhed ...
29/05/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen udvider begrebet særlige omstændigheder og dermed muligheden for at tilsidesætte anvendelsen af 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen udvider begrebet særlige omstændigheder og dermed muligheden for at tilsidesætte anvendelsen af 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn
Skattestyrelsen fremsatte den 5. maj 2020 udkast til styresignal vedrø...
28/05/2020
Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for skatte- og afgiftsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted