Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
Hulgaard Advokater logo
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
2022 blev året for en sammenskrevet lejelov. I denne artikel gøres status over de nye regler, der har betydning ved udlejningsejendomme og særligt ift. udlejning af boliger.
17/01/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Bech Bruun logo
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Ophørsspaltning og overdragelse af samtlige anparter i et ejendomsselskab udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejelovens dagældende § 102.
14/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Bech Bruun logo
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Udlejer var berettiget til at udsætte erhvervslejer på baggrund af betalingsmisligholdelse, selvom betalingsmisligholdelsen skyldtes bankens tilbagekaldelse af lejebetalingen. Udsættelsen kunne fremmes, selvom betalingspåkravet alene var sendt til lejemålets adresse og ikke også via e-mail.
11/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Den aftalte leje for et lejemål var højere end lejen for sammenlignelige lejemål i samme ejendom, og lejen skulle nedsættes efter dagældende boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nugældende lejelovs § 22).
08/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Da lejer ikke efterkom udlejers anmodning om modtagelse af oplysninger om den indtrædende lejer, havde udlejer vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen.
07/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Bech Bruun logo
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Højesteret fandt, at indsigelse mod en opsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed.Ved brev af 14. maj 2019 opsagde en advokat på vegne af udlejer et lejem...
10/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Bech Bruun logo
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Landsretten fandt på linje med boligrettens flertal, at udlejer ikke havde adgang til at ophæve en lejeaftale alene som følge af, at en af to lejere fraflyttede lejemålet.
06/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Bech Bruun logo
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Udlejer af et dagligvarelejemål, hvor lejer havde krævet lejen reguleret til markedsleje, blev frifundet, selvom markedslejen var i henhold til to uafhængige skønserklæringer.
05/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Focus Advokater logo
Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Fra den 30. september 2022 træder huslejeloftet i kraft for privat udlejede boliger. Du kan her læse mere om, hvad det betyder i praksis.
30/09/2022
Lejeret
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Bech Bruun logo
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Torsdag den 22. september stemte regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne for et lovforslag, som indfører et loft over huslejestigninger i de næste to år.
27/09/2022
Lejeret
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her.
19/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
Bech Bruun logo
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
I en markedslejesag blev skønserklæringen lagt til grund for fastsættelsen af markedslejen. I vurderingen skulle der ikke ses bort fra arbejder udført og bekostet af lejer i lejemålet.
14/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Indslusningsrabat blev godkendt
Bech Bruun logo
Indslusningsrabat blev godkendt
Boligretten fandt ikke, at en indslusningsrabat var en trappeleje, og godkendte dermed den aftalte indslusningsrabat.
06/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Bech Bruun logo
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Boligretten fandt, at der var sket en sammen-blanding af regelgrundlaget for sammenligningslejemål i forbindelse med at lejen for et lejemål i en småejendom blev fastsat. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.
01/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Focus Advokater logo
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Den 1.7.2022 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er de første ændringer allerede på vej – læs mere her.
26/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular er nu på vej
Focus Advokater logo
Ny typeformular er nu på vej
Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu på vej – men må endnu ikke anvendes. Læs mere her.
09/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Indenrigs- og Boligministeren har den 27. juni 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli, men som derudover indeholder forslag til markante ændringer af tilbudspligtsreglerne.
15/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Bech Bruun logo
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Udlejer var, på trods af betydelig vanskeliggørelse af lejers varemodtagelse, berettiget til at foretage ændringer af lejemålet, hvorfor fogedforbud blev nægtet fremme.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Bech Bruun logo
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Det er ikke betingelse for udlejning efter § 19, stk. 2 (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2), at det fremgår af lejekontrakten, at der sker udlejning efter denne bestemmelse, hvorfor landsretten fandt, at der må kræves særlige holdepunkter, hvis udlejer skal anses for aftalemæssigt at have frasagt sig denne mulighed.
13/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Kromann Reumert logo
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en ny lov, som skal sikre hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet. Loven vil gøre op med den situation, at udlejere af almene boliger skal vente flere år på at kunne udsætte en lejer, der skaber generel utryghed i et boligområde. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2022.
05/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Udlejers påkravsskrivelse var så fejlbehæftet, at påkravsskrivelsen ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Udlejer havde derfor ikke været berettiget til at ophæve lejemålet som gjort, hvilket gav lejer adgang til at ophæve lejemålet.
03/05/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted