Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Udlejers påkravsskrivelse var så fejlbehæftet, at påkravsskrivelsen ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Udlejer havde derfor ikke været berettiget til at ophæve lejemålet som gjort, hvilket gav lejer adgang til at ophæve lejemålet.
03/05/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
En erhvervslejer var i forbindelse med fraflytning pligtig til at betale for istandsættelse af lejemålet, idet lejer ikke havde opfyldt sin løbende vedligeholdelsesforpligtigelse, selvom der skete genudlejning uden istandsættelse.
29/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Bech Bruun logo
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Udlejer var, på trods af vilkår i lejekontrakten om andre reguleringer af lejen, berettiget til at kræve lejen reguleret efter Erhvervslejelovens § 13.
28/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Bech Bruun logo
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Lørdage medregnes som en hverdag, når udlejer skal beregne, hvornår der tidligst kan afgives påkrav om manglende lejebetaling.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Bech Bruun logo
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Lejer havde, ved at tillukke sin brevsprække, accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved døren.
26/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Bech Bruun logo
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Sag om flytteopgør blev afvist af boligretten, selvom lejer først gjorde indsigelse mod flytteafregningen i svarskriftet.
19/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny lejelov den 1. juli 2022
Bech Bruun logo
Ny lejelov den 1. juli 2022
Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov.
08/04/2022
Lejeret
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Bech Bruun logo
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Det var tilstrækkelig godtgjort, at en ejendom, trods manglende gyldigt energimærke, havde den fornødne indplacering på energimærkeskalaen til at opfylde kriterierne for, at lejemålet kunne udlejes ud efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål.
07/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Bech Bruun logo
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Ved vurderingen af det lejedes værdi kunne lejemål, hvor tvist om lejefastsættelsen var indbragt for en højere instans, men ikke lejemål, hvor lejen var fastsat ved retsforlig, anvendes som sammenligningsgrundlag.
06/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Erhvervslejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt
Bech Bruun logo
Erhvervslejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt
En erhvervslejer var berettiget til at ophæve en lejekontrakt vedrørende et restaurationslejemål, da udlejer ikke rettidigt havde apteret lejemålet som aftalt i lejekontrakten.
05/04/2022
Lejeret
Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022
Bech Bruun logo
Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022
Folketinget har d. 1. marts vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft 1. juli 2022.
11/03/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer
Folketinget har i dag, den 1. marts 2022, vedtaget en ny lejelov. Loven får virkning fra den 1. juli 2022 og er som udgangspunkt en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Alligevel er der både præciseringer og ændringer i den nye lov og forhold, som giver anledning til nogle praktiske overvejelser.
04/03/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nye regler: Fremlejegivere i almene boliger kan opsiges
Kromann Reumert logo
Nye regler: Fremlejegivere i almene boliger kan opsiges
Folketinget har i dag vedtaget lovgivning, der medfører, at udlejere af almene boliger kan opsige lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for fremlejetagere. Lovgivningen skal gøre op med en "gråzone", der indtil nu har medført, at udlejere af almene boliger magtesløst har måttet se deres lejere misligholde deres lejeretlige forpligtelser over for fremlejetagere.
02/03/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Forbrugsregnskaber i lejeforhold – konsekvenser af stigende priser på forbrugsleverancer for lejer og udlejer
Focus Advokater logo
Forbrugsregnskaber i lejeforhold – konsekvenser af stigende priser på forbrugsleverancer for lejer og udlejer
I løbet af foråret skal der igen forbrugsregnskaber ud til lejerne med opgørelse af årsforbruget af udlejers forbrugsleverancer på varme, opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling. De stigende priser på disse leverancer kan betyde, at mange lejere mødes med et efterbetalingskrav. Læs mere om udlejers og lejers retsstilling her.
24/02/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer
Focus Advokater logo
Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer
De formelle krav til, hvornår en udlejer kan gennemføre en gennemgribende forbedring af et boliglejemål – og dermed kræve en højere husleje – blev skærpet ved lovændringer den 1.7.2020. Et af kravene er en forudgående besigtigelse fra huslejenævnet. Læs mere om kravet – og hvordan det fortolkes i praksis – her.
01/02/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Udlejers reklamation med krav om istandsættelse efter lejers fraflytning var fortabt, idet kravet var fremsat efter 4-ugersfristen i Erhvervslejelovens § 74, stk. 2, 1. pkt.
05/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejning af sommerhus omfattet af lejeloven
Bech Bruun logo
Udlejning af sommerhus omfattet af lejeloven
Lejer var ikke gyldigt opsagt, da udlejning af sommerhuset var omfattet af lejeloven.
04/01/2022
Lejeret
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Lejer blev tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter, da udlejer uretmæssigt havde bragt lejeforholdet til ophør efter brand.
03/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Udlejer af et dagligvarelejemål var berettiget til at modsætte sig en afståelse af lejemålet, da indtrædende lejer ikke havde til hensigt at anvende lejemålet selv og heller ikke havde kunnet finde en acceptabel fremlejetager.
09/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Udlejer varslede adgang med henblik på at besigtige og gennemgå installationer samt foretage 3D-registrering af lejemålet.
08/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Bortforpagter havde ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
Bech Bruun logo
Bortforpagter havde ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
En ny bortforpagter kunne med virkning for fremtiden kræve lejen pristalsreguleret også for så vidt angik reguleringer, som den tidligere bortforpagter havde afstået fra at opkræve.
07/12/2021
Lejeret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted