Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

COVID-19 restriktionernes betydning for udlejers adgang til lejeboliger
Focus Advokater logo
COVID-19 restriktionernes betydning for udlejers adgang til lejeboliger
En udlejer eller dennes stedfortræder har i nogle situationer behov for og ret til at få adgang til lejerens bolig. Spørgsmålet er, hvad risikoen for smittespredning betyder for denne ret – og hvilken betydning det har, at udlejer ikke ønsker at få adgang til lejemålet, selvom det må anses for at være nødvendigt? Læs mere her.
21/04/2021
Lejeret
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Focus Advokater logo
Frist for udlejers reklamation ved lejers fraflytning af et beboelseslejemål
Aftaler om forlængelser af fristen for fremsendelse af krav på istandsættelse ved fraflytning af beboelseslejemål er ikke gyldige. Heller ikke i ældre lejekontrakter. Det har Boligretten i Århus nu afgjort. I afgørelsen henviser retten til de nye regler i lejeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Spørgsmålet har indtil videre været uafklaret i teori og praksis; mens lovgiver har udtrykt den modsatte opfattelse af afgørelsen. Læs mere her.
30/03/2021
Lejeret
Hvornår må en lejer fremleje sit beboelseslejemål?
Focus Advokater logo
Hvornår må en lejer fremleje sit beboelseslejemål?
På det seneste har en sag om en lejer, der i forbindelse med fremleje af værelser i sit lejemål, havde snydt en række fremlejere, været omtalt i medierne. Indenrigs- og Boligministeren har varslet et indgreb i lejeloven for at dæmme op for svindel ved fremleje. Men hvornår må en lejer egentligt fremleje, og hvad er udlejerens pligter i den sammenhæng? Læs mere her.
12/03/2021
Lejeret
Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej
Focus Advokater logo
Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej
Et nyt lovforslag, der giver adgang til en ny og hurtigere behandling af sager om udsættelse af kriminelle lejere, er sendt i høring. De foreslåede lovændringer har betydning for de almene boligforeninger, der har behov for at ophæve lejemål for lejere, der skaber utryghed hos andre lejere og i boligområdet i øvrigt – men som det kan være svært at komme hurtigt af med. Læs mere her.
19/02/2021
Lejeret
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Focus Advokater logo
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Den 1.5.2019 blev der indført en række nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne indeholdt nogle begrænsninger i adgangen til udlejning, som først nu i 2021 er trådt i kraft. Få her en opdatering.
19/01/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov er på vej
Focus Advokater logo
Ny lejelov er på vej
Som beskrevet i vores nyhedsindlæg den 26. juni 2020 er der en ny lejelov på vej. Hvornår træder loven i kraft, og er der flere ændringer på vej, giver vi dig status på her.
07/01/2021
Lejeret, Øvrige
Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
WTC advokaterne logo
Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
Betaler din lejer ikke huslejen til tiden, kan du ophæve lejeaftalen på grund af betalingsmisligholdelse. Men det er vigtigt, at du er meget nøjeregnende med, at lejer betaler til tiden hver gang. Ellers kan du risikere stiltiende at acceptere, at lejer betaler med forsinkelse.
16/12/2020
Lejeret
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater logo
Retssag om principielle lejeretlige spørgsmål afgjort i Højesteret
Focus Advokater har repræsenteret en udlejer i en principiel sag om gyldigheden af et tillæg om regulering af leje til en lejekontrakt, som lejerne havde underskrevet, og om udlejers ret til at lade pligten til at stå for renholdelse – og dermed betale for renovation – påhvile lejer. Højesteret har nu afsagt dom i sagen.
24/11/2020
Lejeret
Beskattes huslejeindtægter, som en udlejer har undladt at kræve hos lejer?
Focus Advokater logo
Beskattes huslejeindtægter, som en udlejer har undladt at kræve hos lejer?
2020 har på grund af Covid-19 vist sig at blive et år, hvor mange butikker og andre virksomheder siden marts har svært ved at betale deres faste udgifter på trods af hjælpepakker mv. Særligt under nedlukningen i foråret indgik mange udlejere og lejere aftaler om henstand med huslejebetalinger – eller endda eftergivelse af husleje i en periode. Udlejer er herved gået glip af en indtægt, som udlejer ellers havde et krav på i henhold til den lejekontrakt, som parterne havde indgået. Som udgangspunkt skal man alene beskattes i den sammenhæng af sin faktiske lejeindtægt. Men hvis udlejer eftergiver lejeren huslejebetalinger, kan det i nogle tilfælde alligevel ske, at beløbet skal indkomstbeskattes. Det illustrerer en ny afgørelse fra landsskatteretten. Læs mere her.
04/11/2020
Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Mangler din erhvervs­lejer at betale? Sådan laver du et effektivt påkrav
Kromann Reumert logo
Mangler din erhvervs­lejer at betale? Sådan laver du et effektivt påkrav
Udlejere oplever somme tider – til stor frustration – at deres erhvervslejere ikke betaler huslejen til tiden. Er en dialog mellem udlejer og lejer ikke nok til rette op på de manglende betalinger, kan det næste skridt være at ophæve lejemålet. Men hvordan griber udlejere den proces an? Første skridt på vejen er at få styr på påkravsproceduren; det får du i denne nyhed.
17/09/2020
Lejeret
Udlejers krav ved lejers fraflytning af boliglejemål – hvor skal en tvist behandles?
Focus Advokater logo
Udlejers krav ved lejers fraflytning af boliglejemål – hvor skal en tvist behandles?
Når en lejer fraflytter et lejemål, opstår der ofte tvist om lejerens forpligtelse til at betale for istandsættelse, og ofte kræver udlejer betaling for mere, end lejeren har indbetalt i depositum. Men hvor skal kravet fremsættes? Det kan medføre tidsspilde og unødvendige omkostninger at tage fejl. Læs mere her.
16/09/2020
Lejeret
Truende lejer ‒ kan lejemålet ophæves?
Kromann Reumert logo
Truende lejer ‒ kan lejemålet ophæves?
Kriminalitet og anden utryghedsskabende adfærd belaster et boligområde. Særligt når adfærden bliver udvist af en lejer, et medlem af lejerens husstand eller af andre, som lejeren har givet adgang til boligområdet. De seneste år har problematikken fået øge
01/09/2020
Lejeret
Ny lejelov på vej
Focus Advokater logo
Ny lejelov på vej
Lejeloven og boligreguleringsloven skal sammenskrives. Det kommer der en ny lejelov og en lov om boligforhold ud af, hvilket du kan læse mere om nedenfor. Baggrund Tilbage i 2014 blev der i Folketinget indgået et forlig ...
01/07/2020
Lejeret
Ændringer i lejelov, boligreguleringslov og andelsboligforeningslov pr. 1. juli 2020 er nu vedtaget
Focus Advokater logo
Ændringer i lejelov, boligreguleringslov og andelsboligforeningslov pr. 1. juli 2020 er nu vedtaget
Ændringerne i lejelovgivningen ved det såkaldte ”Blackstone-lovindgreb” er nu vedtaget i Folketinget. Læs her om, hvad lovændringerne medfø...
12/06/2020
Lejeret
Højesteret stadfæster praksis om begrænsningerne i brug af mails som kommunikationsform i boliglejeforhold
Focus Advokater logo
Højesteret stadfæster praksis om begrænsningerne i brug af mails som kommunikationsform i boliglejeforhold
Lejeloven indeholder stadig regler, der i nogle tilfælde begrænser mulighed for at anvende mails som kommunikationsform i forholdet mellem ...
13/05/2020
Lejeret
COVID-19: Erhvervslejemål – praktisk håndtering af usikkerhed om retsvirkning af tiltag
Bech Bruun logo
COVID-19: Erhvervslejemål – praktisk håndtering af usikkerhed om retsvirkning af tiltag
Siden statsministeren den 17. marts 2020 lancerede nye foranstaltninger mod COVID-19 i form af lukning af storcentre og visse typer butikker m.v., har en ræ...
23/03/2020
Lejeret
Ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (”Blackstone”-indgrebet) – lovforslag sendt i høring
Focus Advokater logo
Ændring af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (”Blackstone”-indgrebet) – lovforslag sendt i høring
En række af Folketingets partier har den 30. januar 2020 indgået forlig, om gennemførelsen af det - i stor stil medieeksponerede og ...
28/02/2020
Lejeret
Opsigelse og ophævelse af boliglejemål ved husordensovertrædelser
Focus Advokater logo
Opsigelse og ophævelse af boliglejemål ved husordensovertrædelser
Mange udlejere af almene boliger – og private udlejere – oplever en gang i mellem problemer med lejere, der udviser en adfærd, der er til gene for de øvrige lejere, for udlejer...
03/02/2020
Lejeret
Er et anbefalet brev stadig anvendeligt som bevis i lejesager?
Advice Advokatfirma logo
Er et anbefalet brev stadig anvendeligt som bevis i lejesager?
Meget tyder på, at svaret på dette spørgsmål må siges at være benægtende, ikke fordi der direkte er sket ændringer i domstolenes syn på bevisbyrdereglerne, men fordi jeg nu i ...
13/12/2019
Lejeret
Få styr på regler og praksis for påkrav til lejere
Focus Advokater logo
Få styr på regler og praksis for påkrav til lejere
I vores nyhedsbrev af den 14. juni 2019 beskrev vi regler og faldgruber ved udsendelse af påkrav til lejere ved manglende betaling af husleje. Her blev blandt andet beskrevet, at ...
19/11/2019
Lejeret
Ny rapport fra Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2
Focus Advokater logo
Ny rapport fra Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2
Skal boligreguleringslovens § 5, stk. 2 afskaffes, eller bliver der stadig mulighed for at forhøje lejen ved gennemgribende moderniseringer af lejemål? Få konklusionerne her...
13/11/2019
Lejeret
Glemte huslejereguleringer – kan der opkræves med tilbagevirkende kraft?
Focus Advokater logo
Glemte huslejereguleringer – kan der opkræves med tilbagevirkende kraft?
Efterregulering af lejen I boliglejeforhold er det ofte aftalt, at lejen løbende reguleres efter nettoprisindeks. En anden model er efter en trappeleje - dette er dog kun ...
08/10/2019
Lejeret
Ophævelse af lejemål pga. kriminalitet
Focus Advokater logo
Ophævelse af lejemål pga. kriminalitet
Nye regler om ophævelse af lejemål ved kriminalitet begået af et medlem af en lejers husstand I nedenstående ser vi nærmere på reglerne omkring ophævelse af lejemål på grund af kriminalitet begået ...
29/07/2019
Lejeret
Lejeretlige udfordringer ved salg af andelsboliger
Bech Bruun logo
Lejeretlige udfordringer ved salg af andelsboliger
Når en andelsboligforenings ejendom sælges, regulerer Andelsboliglovens § 4 andelshaverens ret til fortsat brugsret som lejer. I forarbejderne til bestemmelsen blev det anført, at andelshaverne ...
10/10/2017
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted