Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Lejeret

Seneste nyheder inden for Lejeret

Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Focus Advokater logo
Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Fra den 30. september 2022 træder huslejeloftet i kraft for privat udlejede boliger. Du kan her læse mere om, hvad det betyder i praksis.
I dag
Lejeret
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Bech Bruun logo
Loft over huslejestigninger er vedtaget
Torsdag den 22. september stemte regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne for et lovforslag, som indfører et loft over huslejestigninger i de næste to år.
27/09/2022
Lejeret
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her.
19/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
Bech Bruun logo
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
I en markedslejesag blev skønserklæringen lagt til grund for fastsættelsen af markedslejen. I vurderingen skulle der ikke ses bort fra arbejder udført og bekostet af lejer i lejemålet.
14/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Indslusningsrabat blev godkendt
Bech Bruun logo
Indslusningsrabat blev godkendt
Boligretten fandt ikke, at en indslusningsrabat var en trappeleje, og godkendte dermed den aftalte indslusningsrabat.
06/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Bech Bruun logo
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Boligretten fandt, at der var sket en sammen-blanding af regelgrundlaget for sammenligningslejemål i forbindelse med at lejen for et lejemål i en småejendom blev fastsat. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.
01/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Focus Advokater logo
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Den 1.7.2022 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er de første ændringer allerede på vej – læs mere her.
26/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular er nu på vej
Focus Advokater logo
Ny typeformular er nu på vej
Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu på vej – men må endnu ikke anvendes. Læs mere her.
09/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Indenrigs- og Boligministeren har den 27. juni 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli, men som derudover indeholder forslag til markante ændringer af tilbudspligtsreglerne.
15/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Bech Bruun logo
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Udlejer var, på trods af betydelig vanskeliggørelse af lejers varemodtagelse, berettiget til at foretage ændringer af lejemålet, hvorfor fogedforbud blev nægtet fremme.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Bech Bruun logo
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Det er ikke betingelse for udlejning efter § 19, stk. 2 (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2), at det fremgår af lejekontrakten, at der sker udlejning efter denne bestemmelse, hvorfor landsretten fandt, at der må kræves særlige holdepunkter, hvis udlejer skal anses for aftalemæssigt at have frasagt sig denne mulighed.
13/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Kromann Reumert logo
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en ny lov, som skal sikre hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet. Loven vil gøre op med den situation, at udlejere af almene boliger skal vente flere år på at kunne udsætte en lejer, der skaber generel utryghed i et boligområde. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2022.
05/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Udlejers påkravsskrivelse var så fejlbehæftet, at påkravsskrivelsen ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Udlejer havde derfor ikke været berettiget til at ophæve lejemålet som gjort, hvilket gav lejer adgang til at ophæve lejemålet.
03/05/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
En erhvervslejer var i forbindelse med fraflytning pligtig til at betale for istandsættelse af lejemålet, idet lejer ikke havde opfyldt sin løbende vedligeholdelsesforpligtigelse, selvom der skete genudlejning uden istandsættelse.
29/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Bech Bruun logo
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Udlejer var, på trods af vilkår i lejekontrakten om andre reguleringer af lejen, berettiget til at kræve lejen reguleret efter Erhvervslejelovens § 13.
28/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Bech Bruun logo
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Lørdage medregnes som en hverdag, når udlejer skal beregne, hvornår der tidligst kan afgives påkrav om manglende lejebetaling.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Bech Bruun logo
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Lejer havde, ved at tillukke sin brevsprække, accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved døren.
26/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Bech Bruun logo
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Sag om flytteopgør blev afvist af boligretten, selvom lejer først gjorde indsigelse mod flytteafregningen i svarskriftet.
19/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny lejelov den 1. juli 2022
Bech Bruun logo
Ny lejelov den 1. juli 2022
Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov.
08/04/2022
Lejeret
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Bech Bruun logo
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Det var tilstrækkelig godtgjort, at en ejendom, trods manglende gyldigt energimærke, havde den fornødne indplacering på energimærkeskalaen til at opfylde kriterierne for, at lejemålet kunne udlejes ud efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål.
07/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for lejeret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted