Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?

Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Focus Advokater logo
Nye vurderinger af erhvervs- og udlejningsejendomme kan i nogle tilfælde betyde stigende skatter. Det medfører en øget udgift for udlejer. Spørgsmålet er, om udlejer er berettiget til at kræve en stigning i huslejen hos lejerne, hvis ejendommen er lejet ud. Læs mere her.

Erhvervslejemål

Udgangspunktet i erhvervslejeloven er, at udlejer kan kræve en lejeforhøjelse ved stigninger i skatter og afgifter på den ejendom, der er udlejet. Medmindre andet er aftalt, kan lejeforhøjelse ske uanset om, det er aftalt, at erhvervslejekontrakten er uopsigelig. Reglerne findes i erhvervslejelovens §§ 10-12, og der er en række formelle krav til varslingen. Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel, og forhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt. Det er væsentligt, at der i varslingen tages udgangspunkt i den korrekte leje, herunder at der er taget stilling til hvilke skatter mv., der allerede indgår i lejen, og i de korrekte udgiftsbeløb, idet varslingen skal indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer – ellers er den ugyldig.


Lejeren kan ikke klage til skattemyndighederne over de nye vurderinger, og udlejer er ikke i forhold til lejeren forpligtet til at påklage vurderingen, medmindre dette aftales. Men hvis lejeren ikke er enig i varslingen af lejestigningen, skal lejer gøre indsigelse overfor udlejer senest 6 uger efter, at varslingen er kommet frem. Det er alene indholdet af varslingen, der kan klages over – og altså ikke selve grundlaget for varslingen (den skat der er steget). Hvis lejer gør indsigelse, skal udlejer anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis kravet om lejeforhøjelsen skal fastholdes.


I nogle tilfælde vil lejeren skulle betale ejendomsskatterne via betaling til dækning af driftsudgifterne på ejendommen (det kræver også aftale), og så vil udgiftsstigningen blive medtaget der. Udlejer kan ikke / behøver ikke varsle en særskilt lejestigning. I den situation er lejerens klageadgang begrænset af, hvad der måtte være aftalt i lejekontrakten.

Boliglejemål

Også for boliglejemål er det udgangspunktet, at der kan kræves en lejeforhøjelse ved stigninger i skatter og afgifter. Reglerne findes i lejelovens §§ 46-48, og der gælder grundlæggende samme regler som for erhvervslejemål med hensyn til indhold af varslingen mv. Det kan kræve et forbehold i lejeaftalen, hvis udlejer skal have mulighed for at forhøje lejen ved skatte- og afgiftsstigninger, hvor der er aftalt en anden løbende lejeregulering. Udlejer skal derfor altid sikre sig, at muligheden for at varsle er til stede.


Hvis lejeren ikke vil acceptere varslingen, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet. Fristerne er de samme som for erhvervslejemål. Lejerne i beboelseslejemål kan heller ikke klage direkte til skattemyndighederne over stigningerne i ejendomsvurdering mv.


Hvis lejemålet er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje (lejelovens § 19, stk. 1), kan skatter og afgifter være indeholdt i driftsbudgettet, og udlejer vil kunne medtage stigningen efter reglerne om varsling af lejeforhøjelser i disse lejemål (lejelovens § 23).

Focus Advokater bemærker

Det kan være en kompliceret proces at regulere lejen ved stigninger i skatter og afgifter. Det kræver blandt andet en sikring af, at aftalegrundlaget giver mulighed herfor, ligesom det kræves, at varslingen overholder de formelle krav i lovgivningen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
08/07/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted