Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
Bech Bruun logo
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
I forbindelse med en kommunes oprensning af en vejgrøft i 2016 blev et kommunikationskabel skåret over. Sagens principielle spørgsmål var, om kommunen i medfør af § 9, stk.1, i lov om registrering af ledningsejere (LER-loven) skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret, inden kommunen påbegyndte rensningen af grøften. Pligten til indhentning af oplysninger afhang særligt af spørgsmålet om, hvorvidt oprensningen af grøften kunne karakteriseres som ’gravearbejder’ i LER-lovens § 9, stk. 1’s forstand.
27/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Forældrekøb kan fortsat placeres i virksomheds­ordningen
Kromann Reumert logo
Forældrekøb kan fortsat placeres i virksomheds­ordningen
I aftalen om finansloven for 2020 lyder en af overskrifterne, at forældrekøb i virksomhedsordningen mv. skal afskaffes. Men med et netop fremsat lovforslag lægger regeringen op til, at det fortsat skal være muligt for forældre at købe fast ejendom og udleje til deres børn og samtidig have ejendommen i virksomhedsordningen – dog uden visse skattefordele. I denne nyhed giver vi dig overblik over det nye lovforslag.
27/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har i en nyere kendelse om genopfyldning af forsikringssum på en projektansvarsforsikring afgjort, at pligten til at foretage genopfyldning påhvilede forsikringstageren (rådgiveren), uanset om bygherren havde anmodet herom eller ej.
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
COVID-19 i entrepriseforhold
Focus Advokater logo
COVID-19 i entrepriseforhold
Da COVID-19-pandemien startede i foråret, opstod der mange spørgsmål om, hvilken betydning pandemien ville få for allerede indgåede kontrakter. Inden for entrepriseretten var det særligt spørgsmål relateret til force majeure og forsinkelse, der gav anledning til tvist og behov for afklaring. Nu, hvor der er gået mere end 8 måneder siden krisens udbrud, kan der gøres en foreløbig status.
17/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
Bech Bruun logo
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
Det er omtvistet, hvad der skal til for, at en brand- og stormskadeforsikring i AB’s forstand er ”sædvanlig”. Landsretten forholder sig til dette spørgsmål i en afgørelse af 25. oktober 2018, 20. afd., sag nr. B-96-17, hvor en selvrisiko på 1.000.000 kr. i en brand- og stormskadeforsikring blev nedsat til 100.000 kr. Hovedentreprenørens krav mod bygherren i den anledning viste sig efterfølgende at være forældet.
11/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
TVC Advokatfirma logo
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
På Christiansborg drøftes fortsat antallet af el-biler i 2030 – mere aktuelt er de seneste regler for etablering af ladestandere i forbindelse med byggeri.
28/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Focus Advokater logo
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Regeringen kom midt i august med et udspil om ret til tidlig pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning. Forslaget er interessant for ejendomsbranchen, da finansieringen af pensionsretten blandt andet skal ske ved at indføre lagerbeskatning af selskabers avancer på visse af de ejendomme, som selskabet ejer. Det er en helt ny skat, som kan have stor betydning for alle selskaber, som ejer udlejningsejendomme. Læs mere her.
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
TVC Advokatfirma logo
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
I en sag om en ejendom til 100 mio. kr., forekommer der en misforståelse, omhandlende retten til at trække sig fra en indgået salgsforhandling. Hvorvidt en reel forpligtigelse til køb finder sted, giver Landsretten sit svar på.
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Focus Advokater logo
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, som anvendes ved handler med private boliger og sommerhuse, bliver lavet om og forenklet med virkning fra den 1. oktober 2020. Det vil forudsætningsvist betyde, at det bliver lettere at overskue en boligs fysiske tilstand, før man handler. Læs mere nedenfor.
22/09/2020
Fast ejendom og entreprise
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kromann Reumert logo
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Hvis en igangværende entreprise bliver ophævet, har bygherren en væsentlig interesse i omgående at få foretaget en fyldestgørende registrering af, hvor langt arbejderne er nået på tidspunktet for ophævelsen, om der er mangler ved de allerede udførte arbejder, og eventuelt tillige hvilke arbejder der udestår at blive udført. En sådan staderegistrering er både nødvendig af økonomiske årsager, og for at bygherren hurtigt kan give en anden entreprenør adgang til at færdiggøre byggeriet. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan du bedst muligt griber processen an, hvis en entreprise bliver ophævet.
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Bech Bruun logo
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
En nyligt offentliggjort dom (TBB2020.413V) omhandler erstatningsansvar for fejl i en priskalkulation samt rækkevidden af beregnerens ansvarsfraskrivelse i sine salgs- og leveringsbetingelser. Sagen sætter dermed fokus på en ganske udbredt praksis i entreprenørbranchen.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Både bygherren og entreprenøren har mulighed for at ophæve en entrepriseaftale. I alle tilfælde er det dog en betingelse, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, og at der er sendt et skriftligt påkrav, som ikke har haft nogen gunstig effekt. I denne nyhed kan du blive klogere på betingelserne for at hæve en entrepriseaftale, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Bech Bruun logo
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende i forhold de til problemstillinger, der opleves ...
06/07/2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Focus Advokater logo
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Ejerlejlighedsloven er blevet moderniseret. Der er indført nye regler om mulighederne for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, og en ny regulering af forholdet mellem ejerforeningens og dens ...
02/07/2020
Fast ejendom og entreprise
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Bech Bruun logo
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en bygherre var berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør, da den udførende totalentreprenør havde ...
17/06/2020
Fast ejendom og entreprise
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Bech Bruun logo
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Lejerne i de såkaldte Six Pack-ejendomme havde ikke krav på at få ejendommene tilbudt i forbindelse med overdragelse af aktierne i ejendommenes ejerselskaber til tre forskellige købere. Det ...
19/05/2020
Fast ejendom og entreprise
COVID-19: Betydning for byggebranchen
Bech Bruun logo
COVID-19: Betydning for byggebranchen
Hovedpunkter: I dette nyhedsbrev redegør vi for virkningerne af COVID-19 i entrepriseretlig sammenhæng. Denne indledende del at nyhedsbrevet er en opsummering i hovedpunkter af den grundige og uddybende redegø...
19/03/2020
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale indgået om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
TVC Advokatfirma logo
Politisk aftale indgået om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
Socialdemokratiet, DF, SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om tilretninger af gældende lovgivning med henblik på bl.a. at stoppe ...
12/03/2020
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse i MgO-sags­komplekset
Horten logo
Ny kendelse i MgO-sags­komplekset
Endnu en kendelse kan nu tilføjes til listen over sager om brug af MgO-plader i danske byggerier. Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed afsagde 30. januar 2020 kendelse i en sag, hvor entreprenøren ...
26/02/2020
Fast ejendom og entreprise
Status for ABR 18: Såvel bygherrer som rådgivere fraviger de nye standardvilkår
Kromann Reumert logo
Status for ABR 18: Såvel bygherrer som rådgivere fraviger de nye standardvilkår
I juni 2018 blev ABR 18 vedtaget som afløser for ABR 89. I den forgangne tid er der i branchen ‒ til trods for intentionerne om det modsatte ‒ blevet introduceret ...
26/02/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?
Kromann Reumert logo
Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?
Der er mange regler, som gør, at du ikke uden videre kan opføre nye bygninger eller lave om- og tilbygninger på din landbrugsejendom. I denne nyhed sætter vi fokus på, hvornår du skal...
24/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere
Kromann Reumert logo
Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere
Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere ...
24/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler
Bech Bruun logo
Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler
Fra den 1. januar 2020 kan boligministeren stille krav om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og endda ved bestående bygninger.
13/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører
Focus Advokater logo
Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører
Lovforslaget, der regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører, blev vedtaget den 28.11.2019. De nye regler træder allerede i kraft pr. 1.1.2020. Få her en introduktion til de nye regler, og input til hvad du som boligaktør skal være opmærksom på.
07/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted