Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kromann Reumert logo
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Hvis en igangværende entreprise bliver ophævet, har bygherren en væsentlig interesse i omgående at få foretaget en fyldestgørende registrering af, hvor langt arbejderne er nået på tidspunktet for ophævelsen, om der er mangler ved de allerede udførte arbejder, og eventuelt tillige hvilke arbejder der udestår at blive udført. En sådan staderegistrering er både nødvendig af økonomiske årsager, og for at bygherren hurtigt kan give en anden entreprenør adgang til at færdiggøre byggeriet. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan du bedst muligt griber processen an, hvis en entreprise bliver ophævet.
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Bech Bruun logo
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
En nyligt offentliggjort dom (TBB2020.413V) omhandler erstatningsansvar for fejl i en priskalkulation samt rækkevidden af beregnerens ansvarsfraskrivelse i sine salgs- og leveringsbetingelser. Sagen sætter dermed fokus på en ganske udbredt praksis i entreprenørbranchen.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Både bygherren og entreprenøren har mulighed for at ophæve en entrepriseaftale. I alle tilfælde er det dog en betingelse, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, og at der er sendt et skriftligt påkrav, som ikke har haft nogen gunstig effekt. I denne nyhed kan du blive klogere på betingelserne for at hæve en entrepriseaftale, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Bech Bruun logo
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende i forhold de til problemstillinger, der opleves ...
06/07/2020
Fast ejendom og entreprise
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Focus Advokater logo
Ny ejerlejlighedslov træder i kraft den 1. juli 2020
Ejerlejlighedsloven er blevet moderniseret. Der er indført nye regler om mulighederne for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, og en ny regulering af forholdet mellem ejerforeningens og dens ...
02/07/2020
Fast ejendom og entreprise
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Bech Bruun logo
Totalentreprenør havde fortabt sin afhjælpningsret som følge af passivitet
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en bygherre var berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør, da den udførende totalentreprenør havde ...
17/06/2020
Fast ejendom og entreprise
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Bech Bruun logo
Højesteret: Der var ikke tilbudspligt i Six Pack-sagen
Lejerne i de såkaldte Six Pack-ejendomme havde ikke krav på at få ejendommene tilbudt i forbindelse med overdragelse af aktierne i ejendommenes ejerselskaber til tre forskellige købere. Det ...
19/05/2020
Fast ejendom og entreprise
COVID-19: Betydning for byggebranchen
Bech Bruun logo
COVID-19: Betydning for byggebranchen
Hovedpunkter: I dette nyhedsbrev redegør vi for virkningerne af COVID-19 i entrepriseretlig sammenhæng. Denne indledende del at nyhedsbrevet er en opsummering i hovedpunkter af den grundige og uddybende redegø...
19/03/2020
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale indgået om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
TVC Advokatfirma logo
Politisk aftale indgået om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger
Socialdemokratiet, DF, SF, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om tilretninger af gældende lovgivning med henblik på bl.a. at stoppe ...
12/03/2020
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse i MgO-sags­komplekset
Horten logo
Ny kendelse i MgO-sags­komplekset
Endnu en kendelse kan nu tilføjes til listen over sager om brug af MgO-plader i danske byggerier. Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed afsagde 30. januar 2020 kendelse i en sag, hvor entreprenøren ...
26/02/2020
Fast ejendom og entreprise
Status for ABR 18: Såvel bygherrer som rådgivere fraviger de nye standardvilkår
Kromann Reumert logo
Status for ABR 18: Såvel bygherrer som rådgivere fraviger de nye standardvilkår
I juni 2018 blev ABR 18 vedtaget som afløser for ABR 89. I den forgangne tid er der i branchen ‒ til trods for intentionerne om det modsatte ‒ blevet introduceret ...
26/02/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?
Kromann Reumert logo
Hvornår er det nødvendigt at ansøge om landzonetilladelse?
Der er mange regler, som gør, at du ikke uden videre kan opføre nye bygninger eller lave om- og tilbygninger på din landbrugsejendom. I denne nyhed sætter vi fokus på, hvornår du skal...
24/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere
Kromann Reumert logo
Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere
Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere ...
24/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler
Bech Bruun logo
Nu skal der for alvor gøres klar til elbiler
Fra den 1. januar 2020 kan boligministeren stille krav om, at der skal etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og endda ved bestående bygninger.
13/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører
Focus Advokater logo
Lovændring regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører
Lovforslaget, der regulerer samarbejdsmuligheder mellem almene og private boligaktører, blev vedtaget den 28.11.2019. De nye regler træder allerede i kraft pr. 1.1.2020. Få her en introduktion til de nye regler, og input til hvad du som boligaktør skal være opmærksom på.
07/01/2020
Fast ejendom og entreprise
Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter
Bech Bruun logo
Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter
Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev leverandøren af byggeelementerne med MgO...
15/10/2019
Fast ejendom og entreprise
Status i MgO-sags­komplekset
Horten logo
Status i MgO-sags­komplekset
Voldgiftsretten afgjorde i 2017 den første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier. Siden har voldgiftspraksis givet flere pejlemærker til risiko- og ansvarsfordelingen ved brug af MgO-plader. På ...
01/10/2019
Fast ejendom og entreprise
Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?
TVC Advokatfirma logo
Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?
Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt påregnet eller aftalt. Forceringen kan bestå i opmanding, ...
12/09/2019
Fast ejendom og entreprise
Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en “byggegrund”
Kromann Reumert logo
Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en “byggegrund”
EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om en byggegrund, når en ejendom med en eksisterende og...
06/09/2019
Fast ejendom og entreprise, Konkurrenceret
Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn
DLA Piper logo
Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn
I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale ...
19/08/2019
Fast ejendom og entreprise
Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg
DLA Piper logo
Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg
Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), hvor entreprenøren pålægges ansvaret for valget af MgO-...
13/08/2019
Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse understreger vigtigheden af et klart defineret aftalegrundlag
Bech Bruun logo
Ny kendelse understreger vigtigheden af et klart defineret aftalegrundlag
Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg har i en ny kendelse (TBB 2019.179) optrukket en markant linje for, hvornår der kan støttes ret på en parts skriftlige tilkendegivelser ...
29/07/2019
Fast ejendom og entreprise
Regler og praksis for påkrav til lejere
Focus Advokater logo
Regler og praksis for påkrav til lejere
Påkrav til lejere - do's and don'ts Vær opmærksom på de faldgruber der knytter sig til udsendelse af påkrav (rykkerbrev) til lejere, der ikke betaler huslejen til tiden. Få her et overblik over regler ...
19/06/2019
Fast ejendom og entreprise
Nye regler for korttidsudlejning
Dansk Erhverv logo
Nye regler for korttidsudlejning
Fra 1.maj 2019 gælder der nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne skal imødegå den stigende udlejning af boliger til Airbnb og skabe større incitament for at få lejeindtægterne indberettet ...
11/06/2019
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted