Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Bech Bruun logo
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Ophørsspaltning og overdragelse af samtlige anparter i et ejendomsselskab udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejelovens dagældende § 102.
14/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Bech Bruun logo
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Udlejer var berettiget til at udsætte erhvervslejer på baggrund af betalingsmisligholdelse, selvom betalingsmisligholdelsen skyldtes bankens tilbagekaldelse af lejebetalingen. Udsættelsen kunne fremmes, selvom betalingspåkravet alene var sendt til lejemålets adresse og ikke også via e-mail.
11/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Den aftalte leje for et lejemål var højere end lejen for sammenlignelige lejemål i samme ejendom, og lejen skulle nedsættes efter dagældende boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nugældende lejelovs § 22).
08/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Da lejer ikke efterkom udlejers anmodning om modtagelse af oplysninger om den indtrædende lejer, havde udlejer vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen.
07/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
WTC advokaterne logo
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
Når du i din andels- eller ejerforening skal til at starte en byggesag op, er der mange ting, som der skal holdes styr på. Hvordan sikrer du dig, at din byggesag forløber, som den skal, og du ikke bliver mødt af uforudsete udgifter og udfordringer på vejen?
26/10/2022
Fast ejendom og entreprise
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
Bech Bruun logo
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
I en nyligt truffet beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18, foranlediget af bygherrens træk på arbejdsgarantien efter entreprenørens konkurs, har de sagkyndige givet bygherren medhold i, at garantien kunne kræves udbetalt med den fulde garantisum. Dette er bemærkelsesværdigt på baggrund af seneste års praksis i tilsvarende sager.
18/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er lanceret
Focus Advokater logo
Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er lanceret
Byggebranchen har i længere tid efterspurgt et værktøj til at beskrive rådgiverens ydelser i relation til de bæredygtighedskrav, som findes i bygningsreglementet, EU-initiativer, udbudsloven samt i bygherrernes egne CSR- og ESG-politikker.
17/10/2022
Fast ejendom og entreprise
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Bech Bruun logo
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem en totalentreprenør og en kommune truffet afgørelse om, at totalentreprenøren ikke havde ret til tidsfristforlængelse på trods af, at totalentreprenøren havde dokumenteret en række forsinkende forhold.
14/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Bech Bruun logo
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Højesteret fandt, at indsigelse mod en opsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed.Ved brev af 14. maj 2019 opsagde en advokat på vegne af udlejer et lejem...
10/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
Sagens omstændigheder:I en sag hvor forsikringsmæ...
07/10/2022
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Bech Bruun logo
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Landsretten fandt på linje med boligrettens flertal, at udlejer ikke havde adgang til at ophæve en lejeaftale alene som følge af, at en af to lejere fraflyttede lejemålet.
06/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Bech Bruun logo
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Udlejer af et dagligvarelejemål, hvor lejer havde krævet lejen reguleret til markedsleje, blev frifundet, selvom markedslejen var i henhold til to uafhængige skønserklæringer.
05/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Bech Bruun logo
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Ny praksis fra Ankestyrelsen skubber til rammerne for kommuners udlejning af egne bygninger til private, samt for renovering og ombygning heraf med henblik på udleje.
03/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
TVC Advokatfirma logo
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
Skatteyder kan sælge ejendom skattefrit og opnå potentiel skattefri gevinst på kr. 1-2 millioner efter inddragelse af relevant advokatbistand i proces om bindende svar.
30/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Kromann Reumert logo
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Regeringen har fortsat et ønske om at bygge flere almene boliger, der er til at betale. De fortsat stigende bygge- og materialepriser gør det dog svært for den almene bygherre at holde sig inden for maksimumbeløbet, hvilket har standset flere projekter. Vi ser nærmere på de nye muligheder for overskridelse af maksimumbeløbet.
28/09/2022
Fast ejendom og entreprise
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her.
19/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
Bech Bruun logo
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
I en markedslejesag blev skønserklæringen lagt til grund for fastsættelsen af markedslejen. I vurderingen skulle der ikke ses bort fra arbejder udført og bekostet af lejer i lejemålet.
14/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Indslusningsrabat blev godkendt
Bech Bruun logo
Indslusningsrabat blev godkendt
Boligretten fandt ikke, at en indslusningsrabat var en trappeleje, og godkendte dermed den aftalte indslusningsrabat.
06/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Bech Bruun logo
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Boligretten fandt, at der var sket en sammen-blanding af regelgrundlaget for sammenligningslejemål i forbindelse med at lejen for et lejemål i en småejendom blev fastsat. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.
01/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Focus Advokater logo
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Den 1.7.2022 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er de første ændringer allerede på vej – læs mere her.
26/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular er nu på vej
Focus Advokater logo
Ny typeformular er nu på vej
Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu på vej – men må endnu ikke anvendes. Læs mere her.
09/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Kromann Reumert logo
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Efter flere gode år i byggebranchen presses flere entreprenørvirksomheder nu af en historisk høj inflation, stigende renter og stigende priser på byggematerialer, råvarer og brændstof. Dette har over de seneste måneder tvunget flere entreprenørvirksomheder til at dreje nøglen om. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilke konsekvenser entreprenørens konkurs har for bygherren.
02/08/2022
Fast ejendom og entreprise
Viser de 24 nyeste nyheder inden for fast ejendom og entreprise   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted