Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?

Kromann Reumert
08/05/2024
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
Kromann Reumert logo
FIDIC White Book (FWB) er et regelsæt og en international pendant til Almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomheder (ABR 18). FWB-regelsættet bliver anvendt inden for entrepriseretten i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakter, som involverer udenlandske aktører. Her kommer vi omkring, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forhold til regulering af baggrundsret (lovvalg), hvis I ønsker at bruge eller skal indgå aftale under FWB.

Hvad er FIDIC White Book?

FIDIC står for Federation International des Ingenieurs-Conseils, som siden 1957 har udgivet internationale standardkontrakter til brug for især bygge- og anlægsprojekter. FIDIC-kontrakterne er nogle af de mest anvendte standardkontrakter inden for entrepriseret på internationalt plan.


FWB er en "Model Services Agreement" og består af dels generelle klausuler (General Conditions - "GC"), dels af særlige klausuler (Particular Conditions - "PC"). Det fremgår af forordet til FWB, at tanken fra forfatternes side var, at GC er bestemmelser, som hensigtsmæssigt finder anvendelse i stort set alle kontrakter, mens PC derimod er bestemmelser omkring forhold, der skal reguleres fra gang til gang.


Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?

Hvis du og din virksomhed vil bruge FWB, som er et internationalt anvendt regelsæt, er det vigtigt, at du definerer baggrundsretten. Det vil sige, at du definerer det lovvalg, man skal falde tilbage på, hvis FWB-standardkontrakten ikke regulerer et forhold tilstrækkeligt.


Det er værd at bemærke, at hvis du vælger en anden baggrundsret end dansk, er det vores anbefaling, at du inddrager en lokal advokat fra det land, hvis baggrundsret skal anvendes. Herved opnår din virksomhed og de involverede parter under FWB den rigtige forståelse af begreberne. Det gælder blandt andet forældelsesreglerne i de forskellige jurisdiktioner, som er et område, der kan have stor betydning. Der er dermed jurisdiktioner, hvor forældelsesreglerne i relation til mangler er gunstigere for bygherren end i Danmark.


Forskelle i fortolkningen af begreberne i de enkelte klausuler

FWB er primært et aftaleinstrument. Det betyder eksempelvis, at domstolene under deres fortolkning af parternes aftale skal anvende nationale fortolkningsregler på forståelsen af FWB og kontrakten i øvrigt. 


Eksempel på udfordringen ved at bruge nationale fortolkningsregler 

Et eksempel, der illustrerer problematikken, er brugen af begrebet "good faith" i FWB, GC pkt. 1.16. Bestemmelsen kan umiddelbart lyde ret simpel og uproblematisk. Den fastslår nemlig, at de involverede parter i en FWB-kontrakt skal handle i god tro og med gensidig tillid. 


Problematikken opstår, hvis I indgår en FIDIC-kontrakt, hvor baggrundsretten er underlagt common-law som for eksempel England, USA og Canada, da de ikke har tradition for at operere med "good faith" i juridiske sammenhænge. Det kan derfor i kontrakter, hvor lovvalget for eksempel er engelsk ret, være en god idé at få undersøgt, hvad der under engelsk ret forstås ved god tro, og hvordan deres judicielle myndigheder anvender begrebet. Du og en common law-land kontraktpart kan således godt være enige om, at I skal handle i god tro, men I skal være opmærksomme på, at indholdet af begrebet i praksis kan afvige fra land til land. 


Tilsvarende gælder, hvis engelsk bliver valgt som "Ruling language of Agreement". Vælges eksempelvis amerikansk-engelsk som herskende sprog, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt ordlyden efter FIDIC-kontrakten skal fortolkes amerikansk-juridisk. Det vil eksempelvis indebære, at et ord som "damages" så også vil indeholde "punitive damages" og tillade "competing claims" (konkurrerende krav). Det er derfor også i forhold til kontraktens sprogvalg vigtigt, at baggrundsretten er klart defineret.


Står du overfor at indgå en FIDIC-kontrakt under common-law, har vi hos Kromann Reumert common-law kvalificerede advokater, som kan hjælpe. Ræk endelig ud til os. 


De nævnte eksempler illustrerer vigtigheden af at have helt styr på baggrundsretten. Kun på den måde vil I kunne mindske sandsynligheden for fortolkningsproblematikker, der i værste fald kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for den ene part. 


Vores anbefaling til valg af baggrundsret ved aftale på FIDIC-vilkår

Vi anbefaler, at du ved indgåelsen af en en aftale på FIDIC-vilkår får undersøgt, hvilke muligheder og begrænsninger der gør sig gældende i forbindelse med den valgte baggrundsret i forhold til den ret, du kender. 


Derudover skal du gøre dig klart, hvordan du og de forskellige aftaleparter fortolker anvendelsen af de forskellige begreber. Hvordan fortolker I for eksempel "good faith" eller "reckless default, fraud, fradulent misrepresentation or reckless misconduct"? På den måde skal du forsøge at få fastlagt klare linjer i kontrakten, der - set fra en dansk kontekst - mindsker risikoen for både fortolkningsvanskeligheder og uønskede fortolkningsudfald.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
I går
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted