Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Fast ejendom og entreprise

Seneste nyheder inden for Fast ejendom og entreprise

Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Focus Advokater logo
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Højesteret har den 13. juni 2024 afsagt en dom, der giver svar på hvilke sammenligningslejemål,der er anvendelige, når det lejedes værdi skal fastsættes for et lejemål i et småhus med både bolig- og erhvervslejemål. Læs mere her.
I dag
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Hulgaard Advokater logo
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen har netop præsenteret en ny solcellestrategi for at styrke udbygningen af solceller i Danmark.
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Kromann Reumert logo
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
I en tid præget af flere entreprenørkonkurser er den sædvanlige entreprenørgaranti i henhold til AB-regelsættet særligt aktuel, da denne garanti giver bygherren mulighed for at få dækket (en del af) sit tab. Entreprenørgarantien bliver imidlertid nedskrevet fra 15 % til 10 % ved aflevering, og ifølge Højesterets praksis sidestilles en stadeforretning ved konkurs med aflevering i relation til nedskrivning af entreprenørgarantien, hvilket i flere tilfælde har ført til ubehagelige overraskelser for bygherren. En række sagkyndige beslutninger om stillet sikkerhed - som vi gennemgår i denne artikel - giver dog bygherren et større spillerum til at foretage et fuldt garantitræk end hidtil. Sidst i artiklen giver vi også vores bud på, hvordan bygherren kan forbedre sin position allerede i kontraheringsfasen, og vi kommer med et par konkrete råd til håndtering af garantitræk, hvis din kontraktpart går konkurs.
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
Kromann Reumert logo
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book (FWB) er et regelsæt og en international pendant til Almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomheder (ABR 18). FWB-regelsættet bliver anvendt inden for entrepriseretten i forbindelse med indgåelse af rådgiverkontrakter, som involverer udenlandske aktører. Her kommer vi omkring, hvad din virksomhed skal være opmærksom på i forhold til regulering af baggrundsret (lovvalg), hvis I ønsker at bruge eller skal indgå aftale under FWB.
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Hulgaard Advokater logo
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
De endelige offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme forventes først at blive udsendt i 2025 eller senere. Dækningsafgiften for dækningsafgiftspligtige ejendomme og ejendomsskat beregnes derfor nu på foreløbigt grundlag. Som udlejer kan du risikere selv at skulle bære efterreguleringen, som er forskellen mellem beskatningen på det foreløbige grundlag og det endelige grundlag.
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Bech Bruun logo
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Ankestyrelsen har i en nylig (utrykt) afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår et areal ikke selvstændigt kan bebygges, og en kommune derfor lovligt kan sælge arealet til ejeren af en tilgrænsende ejendom uden at gennemføre et offentligt udbud.
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Bech Bruun logo
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Skattestyrelsen ændrer i et nyt udkast til styresignal sin hidtidige praksis, således retten til at indtræde i et interessentskab nu bliver betragtet som et vederlag i forbindelse med en tilførsel af aktiver efter tinglysningslovens § 6 a. Med ændringen gives der mulighed for en tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift, hvis denne er betalt i overensstemmelse med den hidtidige praksis.
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Bech Bruun logo
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Ankestyrelsen har i en nylig (utrykt) afgørelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår et areal ikke selvstændigt kan bebygges, og en kommune derfor lovligt kan sælge arealet til ejeren af en tilgrænsende ejendom uden at gennemføre et offentligt udbud.
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
Bech Bruun logo
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
I denne artikel kan du blive klogere på de væsentligste overordnede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med PFAS-forureninger.
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Bech Bruun logo
Nyt om entreprenørprojektering
Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg har i en netop offentliggjort kendelse forholdt sig til spørgsmålet om, hvornår en fagentreprenør har påtaget sig et projekteringsansvar, når AB 18 er aftalt. Derudover behandler kendelsen entreprenørens forpligtelse til at gøre opmærksom på projektfejl.
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Focus Advokater logo
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
To nyligt afsagte landsretskendelser omhandlende formkrav til udlejers opsigelse illustrerer vigtigheden af, at udlejer får udarbejdet opsigelsesskrivelsen korrekt, så den opfylder lovens krav til en opsigelse. For gør den ikke det, vil opsigelsen være ugyldig, og udlejer vil ikke efter afsendelsen kunne ændre på det faktum. Læs mere om problematikkerne her.
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Focus Advokater logo
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Nybyggeri er populært i Danmark, hvilket blev særligt tydeligt i perioden med et lavt renteniveau, hvor der for alvor var gang i byggeriet af enfamilieshuse. Samtidig har det sat skub i nybyggerierne, at mange kommuner har udstykket et betydeligt antal byggegrunde i de sidste 10-15 år. Mange nybyggerier er typehuse, hvor entreprenøren er et af de større typehusfirmaer. I disse tilfælde kan man fristes til at tro, at kontrakten er ”som den skal være” og ikke er til diskussion med typehusfirmaet. Dette er dog ikke helt rigtigt, og særligt ikke i øjeblikket, hvor der er stor konkurrence blandt aktørerne på markedet.
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Focus Advokater logo
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Byggeriets klimabelastninger har gradvist fået større og større opmærksomhed i de senere år. Dette har skabt en udvikling i byggeriet, hvor byggeri med genbrugsmaterialer nu efterspørges i højere grad end tidligere. Denne udvikling blev herudover særligt aktuel i 2023, hvor en revision af bygningsreglementet medførte nye klimakrav, som alle byggerier skal overholde. Men hvem bærer ansvaret for valget af genbrugsmaterialer, og hvordan skal brugen af genbrugsmaterialer håndteres i entreprisekontrakten? Dette ser vi nærmere på i dette nyhedsbrev.
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Kromann Reumert logo
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
I 2020 udbød Tønder Spildevand A/S en totalentreprisekontrakt, der blev tildelt en tilbudsgiver, hvis tilbud senere viste sig at være ukonditionsmæssigt. Nu har Klagenævnet for Udbud forholdt sig til det erstatningsmæssige efterspil og kommer blandt andet med en række interessante udtalelser om bevisbyrde og konditionsmæssighed.
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Når kommuner deltager i større byudviklingsprojekter, sker det ofte gennem oprettelse af et joint venture-selskab med private investorer, der får til formål at byggemodne og eventuelt også stå for det efterfølgende salg. Inden man i fællesskab etablerer et sådant selskab, skal man dog være opmærksom på, at etableringen kan være underlagt fusionskontrolreglerne og dermed kræve forudgående godkendelse hos konkurrencemyndighederne. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de juridiske overvejelser, man bør gøre sig.
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Kromann Reumert logo
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Retten i Lyngby afsagde den 22. januar 2024 dom i en sag om 15 %-reglen i en såkaldt forældrekøbssag. I sagen overdrog en mor en ejerlejlighed til sin søn til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering med tillæg af knap 15 %. Hun havde købt lejligheden i fri handel cirka 16 måneder før overdragelsen. Retten fandt, at der forelå "særlige omstændigheder", hvorfor 15 %-reglen ikke kunne anvendes.
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Hulgaard Advokater logo
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Hvis du overvejer at købe en bolig til dine børn eller forældre– eller allerede har købt en bolig– er det en god ide at være opmærksom på de skattemæssige forhold. Vores artikel hjælper dig og din lejer/familien med at holde styr på regeljunglen.
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Bech Bruun logo
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Voldgiftsretten har i en nyere kendelse udtalt, at en totalentreprenør var ansvarlig for vandindtrængen opstået som følge af anvendelse af genbrugsmursten, uanset at totalentreprenøren var opfordret af bygherren til at anvende genbrugsmursten.
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
Bech Bruun logo
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
I et nyt styresignal ændrer Skattestyrelsen praksis i relation til overdragelse af fast ejendom og åbner samtidig for, at der kan anmodes om tilbagesøgning af moms, hvis der tidligere er betalt moms i overensstemmelse med Skattestyrelsens hidtidige praksis.
12/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Bech Bruun logo
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
En lejer, der var bortrejst på ferie i en længere periode, hæftede for et ekstraordinært stort vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet.
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Et lejemål blev opsagt som led i ekspropriation og anlæggelse af en letbane. Efterfølgende opstod der tvist om erstatningsudmålingen.
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Bech Bruun logo
Fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav
Landsretten fandt, at fogedretten skulle inddrage et efterfølgende påkrav, selv om det først var sendt til fogedretten efter udløbet af fristen for at komme med bemærkninger til det første påkrav.
05/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Focus Advokater logo
Det udvidede ejendomsbegreb i lejeloven
Inden for lejelovgivningen er det ofte relevant at vide, hvad man skal forstå ved begrebet ”ejendom”, samt hvordan en sådan skal afgrænses. Dette, da begrebet indgår i mange af f.eks. lejelovens bestemmelser, særligt i relation til lejefastsættelse. F.eks. bestemmes det i lejeloven, at et småhus – der er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje – er en ejendom i en reguleret kommune, der pr. 1. januar 1995 havde 6 eller færre beboelseslejligheder. Før det kan udregnes, hvor mange beboelseslejligheder, der er i en ejendom, er det i første omgang nødvendigt at få afgrænset ejendommen. Dette kompliceres af, at man inden for lejelovgivningen opererer med et almindeligt og et udvidet ejendomsbegreb. Og dette er hvad denne artikel vil belyse.
03/01/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Når syn og skøn går i tomgang
Bech Bruun logo
Når syn og skøn går i tomgang
Østre Landsret har i en utrykt afgørelse fra 2023 forholdt sig til hvor mange yderligere supplerende spørgsmål, der kan tillades under en skønssag. I nyheden perspektiveres afgørelsen i forhold til en ligeledes utrykt ny VBA-afgørelse om muligheden for at fremlægge en ensidig indhentet sagkyndig erklæring for skønsmanden.
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Focus Advokater logo
Opkrævning af aftalte nettoprisindeksreguleringer i store ejendomme - lovændring vedtaget
Den 19. december 2023 er ændringslovforslaget til lejeloven vedtaget i Folketinget. Lovændringerne betyder blandt andet, at det nu (igen) er gyldigt at indgå aftaler om nettoprisindeksering af lejen i store ejendomme – hvor lejen fastsættes efter § 19, stk. 1, eller stk. 2. Der er dog en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse i loven, som udlejer skal være opmærksom på. Læs mere her.
28/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?
Hulgaard Advokater logo
Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?
Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsen, når du sælger en byggegrund, fordi i nogle tilfælde bliver momsen en omkostning, og andre gange har den ingen betydning.
20/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Focus Advokater logo
Kan udlejer varsle en lejeforhøjelse overfor en lejer, hvis ejendomsskatterne stiger?
Nye vurderinger af erhvervs- og udlejningsejendomme kan i nogle tilfælde betyde stigende skatter. Det medfører en øget udgift for udlejer. Spørgsmålet er, om udlejer er berettiget til at kræve en stigning i huslejen hos lejerne, hvis ejendommen er lejet ud. Læs mere her.
20/12/2023
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Forholdsmæssigt afslag på grund af mangler ved køb af ejerlejlighed
Focus Advokater logo
Forholdsmæssigt afslag på grund af mangler ved køb af ejerlejlighed
Når du køber et hus eller en ejerlejlighed, kan du – medmindre andet aftales – forvente, at det du køber, er uden mangler. Prisen er fastsat herefter. Hvis det senere viser sig, at der er mangelfulde forhold ved det købte, som sælger ikke kendte til, er spørgsmålet, om du som køber kan få et afslag i købesummen. Grænserne for dette ved handel af en ejerlejlighed er for nylig blevet prøvet i en retssag i Østre Landsret. Læs mere her.
19/12/2023
Fast ejendom og entreprise
Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme
Hulgaard Advokater logo
Pas på momsmæssig hovedpine ved renovering af boligejendomme
Mange håndværkere begiver sig ud i renovering af boligejendomme med henblik på salg. Det kan blive en dyr affære, hvis ikke der holdes øje med momsen undervejs.
18/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Entreprenørprojektering – en optimering af byggeriet eller ubehagelig overraskelse?
Focus Advokater logo
Entreprenørprojektering – en optimering af byggeriet eller ubehagelig overraskelse?
Tendensen synes at være, at flere og flere entreprenører pålægges at projektere end tidligere. På grund af de ofte omfattende udbudsmaterialer og den til tider medfølgende korte frist for afgivelse af tilbud, er det ikke altid, at entreprenøren er opmærksom på forpligtelsen til at projektere, når udbudsmaterialet gennemgås og tilbud afgives.
18/12/2023
Fast ejendom og entreprise
Har du styr på din underentreprenør?
Hulgaard Advokater logo
Har du styr på din underentreprenør?
Hvis ikke, så kan du risikere at komme til at hæfte for din underentreprenørs skattebetalinger og bøde
08/12/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Afvisning af anke i sag om opsigelse af boliglejemål
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i sag om opsigelse af boliglejemål
Afvisning af anke i sag om opsigelse, da der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i boligretten.
05/12/2023
Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 9. november 2023 fremsat et lovforslag, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, men som derudover også indeholder forslag til ændringer af tilbudspligtsreglerne.
01/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Bech Bruun logo
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejer havde ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje væsentligt oversteg markedslejen, da skønsmanden ikke havde haft kendskab til størrelsen på lejers indtægter fra kontrolafgifter, da skønserklæringen blev udarbejdet.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Lejerne i en udlejningsejendom var parter i sag ved huslejenævnet, hvor udlejer havde anmodet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
Bech Bruun logo
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
Idet lejer ikke havde iagttaget fristerne i Erhvervslejelovens § 67, fortabte lejer retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse af lejemålet.
28/11/2023
Fast ejendom og entreprise
Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet
Kromann Reumert logo
Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet
Vestre Landsret fastslog for nylig, at også næringsejendomme kan overdrages i henhold til den såkaldte 15%-regel, og at status som næringsdrivende med ejendomme ikke udgør særlige omstændigheder. Dommen er anket til Højesteret.
22/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Focus Advokater logo
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Et andelsselskab er et selskab, som har til formål at fremme medlemmers fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende. Denne ejerkonstruktion er ofte anvendt ved samarbejder mellem flere selvstændige erhvervsdrivende f.eks. landmænd. Det indbyrdes forhold mellem medlemmer og andelsselskab reguleres af vedtægterne. Når en andelshaver skal udtræde i forbindelse med en rekonstruktion eller konkurs, har andelsselskabernes vedtægtsbestemmelser om udbetaling af indestående på andelshaverkonti m.v. i praksis givet anledning til problemer i et krydsfelt mellem konkursretlige og skatteretlige regler. Derfor blev der i 2022 indført nye regler i konkursloven, der skulle klarlægge, hvilke der gælder. Læs mere her og få et overblik over disse dog stadig komplicerede regler og konsekvenserne af dem.
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?
Hulgaard Advokater logo
Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?
Ejer du en af Danmarks 400.000 erhvervsejendomme, så læs med her! Den nye ejendomsskattelov vil påvirke din skattebetaling på din erhvervsejendom, når du modtager din nye offentlige ejendomsvurdering.
10/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem har ansvaret for mangler?
Kromann Reumert logo
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem har ansvaret for mangler?
Der er stadig større fokus på at bygge bæredygtigt – en udvikling, der blandt andet er hjulpet godt på vej af de nye klimakrav i BR 18 om grænseværdier for maksimal CO2-udledning og udarbejdelse af Life Cycle Assessment (LCA). Det har været springbrættet til en øget interesse i at inkorporere genbrugsmaterialer og andre bæredygtige materialer i byggeprojekter. Medaljens bagside viser sig dog særligt i relation til (de juridiske) udfordringer i en mangelssammenhæng. I denne artikel stiller vi skarpt på, hvilke overvejelser bygherrer og entreprenører bør gøre sig i byggerier, hvor der anvendes genbrugsmaterialer.
30/10/2023
Fast ejendom og entreprise
Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?
Hulgaard Advokater logo
Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?
Fra 2024 træder reglerne om de nye ejendomsskatter i kraft. Der indføres blandt andet lavere satser for ejendomsværdisskat og grundskyld samt nye satser for dækningsafgift. Det betyder, at du opnår en skatterabat, hvis du køber din bolig i 2023.
30/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Bundfradrag og tofamiliehuse: anerkender fejl i styresignal – mulighed for genoptagelse
NJORD Law Firm logo
Bundfradrag og tofamiliehuse: anerkender fejl i styresignal – mulighed for genoptagelse
Skattestyrelsen fremkom den 4. oktober 2023 med et nyt styresignal vedrørende adgangen til at anvende bundfradrag efter ligningslovens § 15 Q for ejere af tofamilieshuse på den del af ejendommen, som ejeren selv bebor. Styresignalet anerkender en fejl i den juridiske vejledning og åbner adgang for genoptagelse og tilbagebetaling.
26/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Når stormfloden raser... Hvad skal du være opmærksom på før genopførelse?
Focus Advokater logo
Når stormfloden raser... Hvad skal du være opmærksom på før genopførelse?
Når en stormflod raser, går det ud over mange konstruktioner og indretninger langs kysten. Det rejser spørgsmålet, om man blot kan genopføre på ny? Her skal man være opmærksom på, at der kan være forskellige regelsæt, der regulerer dette, bl.a. forskellige myndigheder, der eventuelt skal spørges, før man genopfører på ny. Læs mere her.
25/10/2023
Fast ejendom og entreprise
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Focus Advokater logo
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Lejelovgivningen giver udlejer i en småhusejendom forskellige muligheder til at kræve lejeforhøjelse. Desværre er der tale om et regelsæt, der er så kompliceret og omfattende, at man som udlejer hurtigt kan komme galt afsted i forsøget på at overholde reglerne med henblik på at kunne kræve en ønsket lejeforhøjelse. En netop afsagt Højesteretsdom illustrerer, at det kan svare sig at have styr på de forskellige regler. Læs mere her.
17/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Bygherres ibrugtagning før aflevering – har det nogen betydning?
Focus Advokater logo
Bygherres ibrugtagning før aflevering – har det nogen betydning?
Ikke så sjældent sker det, at en bygherre tager et byggeri i brug, før det er endeligt afleveret. Det er dog ikke altid, at hverken bygherre eller entreprenør er opmærksom på følgerne af den beslutning. Læs med, og bliv klogere på, hvad der følger med, når bygherre slår dørene op til sit byggeri, før der er gennemført en formel afleveringsforretning.
13/10/2023
Fast ejendom og entreprise
Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?
Bech Bruun logo
Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?
Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har i TBB2023.753 på ny forholdt sig til den tekniske rådgivers ansvar ved budgetoverskridelse. I følgende nyhed gennemgås det i hvilket omfang, det er muligt at få afslag i den tekniske rådgivers honorar ved budgetoverskridelser, herunder betydningen af en omprojekteringsklausul og den tekniske rådgivers ”overprojektering”.
09/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Fast ejendom og Usus Fructus
Hulgaard Advokater logo
Fast ejendom og Usus Fructus
Usus Fructus, Niessbrauch, Donation-Partage, Nuda propriedad … Kært barn har mange navne. Har du fået overdraget en ejendom i udlandet, men har du ingen rettigheder over denne? Så læs med her.
03/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
WTC advokaterne logo
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Det er populært at få lagt tage af materialer, der i solskin giver meget genskin, og derfor kan være til gene for naboerne. En højesteretsdom fra 2018 og en landsretsdom fra 2023 slår fast, at man som nabo til et skinnende tag, fra et parcelhus eller sommerhus, kan kræve, at genskinsgenerne fjernes, hvis den naboretlige tålegrænse er overskredet.
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Foreløbige ejendomsvurderinger offentliggjort
TVC Advokatfirma logo
Foreløbige ejendomsvurderinger offentliggjort
Vurderingsstyrelsen har offentliggjort ca. 1,7 mio. foreløbige ejendomsvurderinger, som skal danne grundlag for opkrævning af ejendomsskatter i 2024
27/09/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Focus Advokater logo
Lejelovens ansvarsbestemmelser fandt ikke anvendelse i en andelsboligforening - en højesteretsdom med mulig betydning for mange andelsboligforeninger
Hvem bærer ansvaret, hvis en håndværker begår en fejl ved udførelse af arbejder i en andelsbolig, der fører til skader på andelsboligforeningens fællesejendom og hos andre andelshavere? En ny Højesteretsdom omhandler dette spørgsmål – og svaret er måske overraskende – og bør føre til, at mange andelsboligforeninger skal overveje at ændre deres vedtægter. Læs mere her.
14/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Opsigelse til eget brug var ikke rimelig
Bech Bruun logo
Opsigelse til eget brug var ikke rimelig
Udlejer fik ikke medhold i, at det var berettiget at opsige en lejer af et beboelseslejemål med henblik på udvidelse af sin egen bolig.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Bech Bruun logo
Lejer delvis skyld i skimmelsvampeangreb
Lejer var delvist skyld i skimmelsvampeangreb og blev pålagt at betale 50% af udgiften til afhjælpning.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Bech Bruun logo
Udlejer kunne inddrage spørgsmål om berettigelse af en opsigelse i en verserende retssag
Erhvervslejelovens § 65, stk. 2 udgjorde ikke en fravigelse af retsplejelovens almindelige regler for inddragelse af yderligere krav under en verserende sag ved kumulation, og udlejer var derfor berettiget til at inddrage sag om berettigelsen af en opsigelse af et erhvervslejemål uden at anlægge ny sag.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Bech Bruun logo
Udlejer var afskåret fra at anlægge sag om nettoprisindeksering
Udlejer fik i 2021 delvist medhold i en markedslejeforhøjelsessag efter erhvervslejelovens § 13. Udlejer var som følge af den måde, den nedlagte påstand var formuleret, herefter afskåret fra året efter at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt der udover markedslejereguleringen skulle ske regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset.
12/09/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejeforhøjelse i småhuse
Højesteret fandt, at en udlejer er berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi i et småhus-lejemål.
11/09/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Focus Advokater logo
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Den 1. januar 2024 træder der nye boligskatteregler i kraft. Det betyder generelt lavere skat for de fleste boligejere i Danmark – men ikke alle. Særligt hvis man er ved at købe bolig eller byggegrund – eller ved at bygge om – skal man være opmærksom. Læs mere her.
29/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Focus Advokater logo
Eksisterer der en genhusningspligt for udlejer af et privat boliglejemål?
Det hænder, at et privat boliglejemål i en periode bliver helt eller delvist ubeboeligt. F.eks. som følge af mangler ved det lejede, eller fordi udlejer ønsker at foretage forbedringer i det lejede. I sådanne situationer henvender lejer sig indimellem til udlejer med krav om at blive genhuset. Spørgsmålet er, hvordan udlejer skal forholde sig til sådan et krav – for har udlejer en pligt til at genhuse lejer i den periode, hvor en mangel eller forbedringsarbejder står på? Det vil artiklen her belyse nærmere.
17/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Hulgaard Advokater logo
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.
16/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Virksomheds brug af underentreprenør blev anset som omgåelse af Bygningsoverenskomsten
Bech Bruun logo
Virksomheds brug af underentreprenør blev anset som omgåelse af Bygningsoverenskomsten
I faglig voldgiftskendelse af 14. juli 2023 fandt opmanden, at en virksomhed, og ikke en hævdet underentreprenør, måtte betragtes som arbejdsgiver for en række rumænske arbejdere. Idet virksomheden var omfattet af Bygningsoverenskomsten, men ikke havde udbetalt løn herefter til arbejderne, blev virksomheden derfor pålagt at betale besparelsen herved.
08/08/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Fast ejendom og entreprise
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i sag om fraflytningsopgørelse
Afvisning af anke i medfør af retsplejelovens § 368 a i sag om det økonomiske mellemværende ved lejers fraflytning af et lejemål.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Konkurrenceklausul var ikke til hinder for delvist salg af naboejendom til konkurrerende virksomhed
Bech Bruun logo
Konkurrenceklausul var ikke til hinder for delvist salg af naboejendom til konkurrerende virksomhed
I en lejekontrakt mellem udlejer og en supermarkedskæde vedrørende et lejemål i et indkøbscenter var der aftalt en konkurrenceklausul, som forhindrede udlejer i at udleje andre lokaler til andre supermarkeder. På denne baggrund mente lejer, at udlejer ved indgåelse af betinget købsaftale med en konkurrerende supermarkedskæde vedrørende naboejendommen var i strid med lejekontrakten.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise
Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt
Bech Bruun logo
Landsretten tillagde uprøvede sammenligningslejemål vægt
For landsretten var der fremlagt over 25 prøvede sammenligningslejemål – til trods herfor fandt landsretten, at de uprøvede lejemål også kunne tillægges vægt.
03/08/2023
Fast ejendom og entreprise
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
Bech Bruun logo
Udlejer erstatningsansvarlig ved opsigelse til eget brug
En udlejer, der havde opsagt et erhvervslejemål og et boliglejemål med henblik på eget brug, havde handlet ansvarspådragende overfor lejerne ved ikke at tilbyde lejerne at blive i deres lejemål, da udlejer alligevel ikke tog lejemålene i brug.
02/08/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 27. juni 2023 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov pr. 1. juli 2023, men som derudover indeholder forslag til ændring af tilbudspligtsreglerne.
25/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Bech Bruun logo
Markedslejevarsling var gyldig, selvom lejeforhøjelsen var baseret på et forkert areal
Udlejer havde dog ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje var væsentlige lavere end markedslejen. Lejer blev derfor frifundet.
14/07/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Kromann Reumert logo
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Den tekniske rådgivers projekteringsfejl kan koste dyrt. Projektændringer og -tilretninger vil ofte betyde, at bygherren skal dække (ekstra) omkostninger til entreprenørens udgifter i relation til udbedring af projektfejlene. Spørgsmålet er, om bygherren altid kan rette et krav mod den tekniske rådgiver for tabet (de forøgede omkostninger). I denne artikel zoomer vi ind på den tekniske rådgivers ansvar for projektfejl med inddragelse af den nyligt afsagte kendelse TBB 2023.393 VBA.
26/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber: muligheder og begrænsninger i forbindelse med by- og havneudvikling
Kommuner har i en lang årrække gennemført større byudviklingsprojekter og et stigende antal havnekommuner ønsker at udnytte havnens muligheder for attraktive boliger og boligrum og anden byudvikling. Derfor er der i de senere år også sket en stor udvikling af havneområder fra gamle industrihavne til attraktive byområder. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske problemstillinger i tilknytning til byudvikling og arealudviklingsselskaber.
21/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Udbud
Ny praksis fra Landsskatteretten – En asfalteret parkeringsplads er en bygning efter momsloven
Bech Bruun logo
Ny praksis fra Landsskatteretten – En asfalteret parkeringsplads er en bygning efter momsloven
I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten – modsat Skattestyrelsen – at en ejendom kunne overdrages momsfrit, idet ejendommen på leveringstidspunktet, var bebygget med en grundfast konstruktion, i form af asfalterede parkeringspladser med et underliggende kloak- og regnvandsanlæg.
20/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Focus Advokater logo
Energibesparende foranstaltninger i private lejeboliger
Er du som udlejer berettiget eller forpligtet til at gennemføre energibesparende tiltag i ældre udlejningsejendomme – og kan du i den forbindelse kræve en lejeforhøjelse hos dine lejere? Læs mere her.
13/06/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Focus Advokater logo
Ændringer på vej i AB-systemet!?
Med indførelsen af AB 18 i 2018 blev det samtidig vedtaget, at byggeriets parter skulle mødes efter 5 år for at evaluere de nye aftaledokumenter og deres brug. Det første af disse møder afholdes den 7. juni 2023. Bygherreforeningen har allerede givet os et indblik i hvilke emner, der bl.a. vil blive diskuteret på møderne. Listen indeholder emner, som efter Focus Advokaters opfattelse er velbegrundede at diskutere, men der er en række yderligere emner, som bør drøftes. Læs mere her!
07/06/2023
Fast ejendom og entreprise
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Kromann Reumert logo
Friplejeboliger – klare og gennemsigtige aftaler bør opveje uklare regler om takstberegning
Det er efterhånden alment kendt, at der landet over er stor variation i kommunernes døgntakster og dermed betaling for friplejeboligleverandørernes serviceydelser. Årsagen er, at taksterne i langt de fleste tilfælde bliver fastsat af kommunerne på baggrund af den enkelte kommunes egne omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud, og at reglerne ikke indeholder nærmere rammer for kommunens beregningsgrundlag. Da døgntakster er en afgørende indtægtskilde for driften af et friplejehjem – og følgelig den samlede bagvedliggende investering – bør både friplejeboligleverandører, udviklere, investorer og kommuner være særligt opmærksomme på, at taksterne bliver fastsat korrekt og at opveje det uklare lovgrundlag med klare og gennemsigtige aftaler om taksterne og senere regulering heraf.
01/06/2023
Fast ejendom og entreprise
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Bech Bruun logo
AB18-systemet i en bæredygtighedstid?
Da det reviderede AB-system blev vedtaget i 2018, aftalte byggeriets parter, at der i 2023 skulle tages bestik af behovet for ændringer til AB-systemet. Byggeriets parter gav samtidig håndslag på, at AB-systemet skulle anvendes i dets helhed. Parterne holder møde herom den 7. juni 2023. Hvad er status?
31/05/2023
Fast ejendom og entreprise
Friplejeboliger - beskyt din investering, men hvordan?
Kromann Reumert logo
Friplejeboliger - beskyt din investering, men hvordan?
Antallet af ældre stiger kraftigt over de kommende år, og der forventes ifølge DI allerede i 2030 at være behov for op imod yderligere 5.000 plejeboliger. Samtidig efterspørger ældre i stigende grad valgfrihed i typen af plejeboliger. På trods af efterspørgslen og regeringens intention om at sætte ældreområdet frit, kan langt fra alle kommuner tilbyde ældre "det frie valg". Derfor er der gode muligheder for, at man i samarbejder mellem projektudviklere, private investorer og friplejeboligleverandører kan gøre store investeringer i ældreområdet og bidrage til at imødekomme det stigende behov for flere plejeboliger og valgfrihed. Med en afbalanceret risikofordeling mellem de involverede aktører, er der grundlag for et godt og langvarigt samarbejde og dermed investering.
23/05/2023
Fast ejendom og entreprise
Politisk aftale tager initiativ til at stramme tilbudspligten
Kromann Reumert logo
Politisk aftale tager initiativ til at stramme tilbudspligten
En række politiske partier indgik den 15. maj 2023 en politisk aftale om bygge- og boligpolitiske indsatser. I aftalen indgår blandt andet en stramning af reglerne for, hvornår lejelovgivningens regler om tilbudspligt bliver udløst. Vi stiller i denne nyhed skarpt på de påtænkte ændringer, og hvilke konsekvenser ændringerne vil have for fremtidige ejendomstransaktioner.
22/05/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling
Kromann Reumert logo
Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling
Den 1. januar 2023 ændredes bygningsreglementet (BR18). Nyt byggeri skal nu opfylde krav om livscyklusberegninger (såkaldte "LCA") og en maksimal CO2-udledning (CO2-grænseværdier). I denne artikel stiller vi skarpt på udfordringer, som den almene bygherre står overfor med de nye krav.
16/05/2023
Compliance, Fast ejendom og entreprise
Hvem bærer risikoen for uforudsete jordbundsforhold?
Focus Advokater logo
Hvem bærer risikoen for uforudsete jordbundsforhold?
Uforudsete jordbundsforhold kan medføre betydelige udfordringer, idet håndteringen af de uforudsete forhold ofte indebærer ekstraomkostninger og ikke mindst tidsforskydninger i forhold til den aftalte tidsplan. I den forbindelse opstår ofte problematikken om, hvem der skal bære risikoen for de uforudsete jordbundsforhold, og dermed hvem der skal afholde ekstraomkostningerne og bære risikoen for tidsforskydningen. I den følgende gennemgang forudsætter vi, at der er tale om et entrepriseforhold, hvor der er aftalt AB 18 mellem parterne.
16/05/2023
Fast ejendom og entreprise
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Bech Bruun logo
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri offentliggjorde i går et fælles politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer mv. for grundskyld. Udspillet omhandler den situation, hvor grundejerne etablerer eller bevarer naturen. Men måske kan vi også få mere natur i Danmark, hvis vi gør det attraktivt for grundejere at sælge landbrugsareal til naturformål.
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Vær varsom hvis du ønsker at fravælge bestemte typer af lejere til ledige boliglejemål!
Focus Advokater logo
Vær varsom hvis du ønsker at fravælge bestemte typer af lejere til ledige boliglejemål!
Som privat udlejer kan du sikkert nikke genkendende til, at der er nogle ”typer” af lejere, du hellere ønsker indsat i dine ledige lejemål end andre. Men er du opmærksom på de faldgruber, der kan være forbundet med at fravælge bestemte lejere? Det kan f.eks. være, at du ikke ønsker en ny, potentiel lejer, fordi denne lejer som følge af et handicap eller sygdom har et behov for en servicehund eller andre hjælpemidler, der kan medføre at sædvanlige kontraktbestemmelser for anvendelse af lejemålet / ejendommen skal fraviges. Det er også set, at udlejere ønsker at fravælge lejere på baggrund af køn, kulturel baggrund eller geografiske oprindelse.
01/05/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
Kromann Reumert logo
Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
I en ny tilsynsudtalelse har Ankestyrelsen udtalt, at kommuner ikke kan etablere, vedligeholde og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Læs mere om Ankestyrelsens vurdering i denne nyhed.
21/04/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Stats- og forvaltningsret
Ekstraarbejde eller ej?
Focus Advokater logo
Ekstraarbejde eller ej?
Det er en klassisk situation i entrepriseretten, at der opstår tvivl om, hvorvidt et givent stykke arbejde ligger udover den indgåede entreprisekontrakt eller ej. I praksis ses derfor også meget ofte tvister omkring ekstraarbejde. I dette nyhedsbrev gennemgår vi i hovedtræk betingelserne for, hvornår entreprenøren kan kræve betaling for udført ekstraarbejde.
18/04/2023
Fast ejendom og entreprise
Værdi af fast ejendom i dødsboer
Hulgaard Advokater logo
Værdi af fast ejendom i dødsboer
En afdød efterlader sig ofte fast ejendom. Det kan være en privat bolig, såsom hus eller ejerlejlighed, eller det kan være landbrug, udlejningsejendom mv.
17/04/2023
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Familie- og arveret
Nye regler om arbejdsudleje
Hulgaard Advokater logo
Nye regler om arbejdsudleje
Hæfter din virksomhed for skat og AM-bidrag ved indgåelse af entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder?
03/04/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Helårsbeboelse – bopælspligt og folkeregisteradresse
Focus Advokater logo
Helårsbeboelse – bopælspligt og folkeregisteradresse
For de fleste private boliger i Danmark består der et krav om, at boligen skal anvendes til helårsbeboelse. Som hovedregel er kun boliger, der har sommerhusstatus, undtaget. Det vil sige, at der skal være en eller flere personer, der bruger huset eller lejligheden som deres bolig – og at boligen ikke må stå tom i længere tid. Reglerne medfører også i de fleste tilfælde, at man ikke må bo i to helårsboliger i Danmark samtidig. Læs mere her om reglerne og undtagelserne.
27/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Focus Advokater logo
Ny principiel sagkyndig beslutning om nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten af AB’s regler - også i forholdet mellem en entreprenør og en underentreprenør. Det har været behæftet med usikkerhed, hvornår nedskrivningen til 10 % sker, når entreprenøren går konkurs, og der derfor ikke sker reel aflevering. Det har ligeledes været usikkert, hvordan bygherren sikrer sig mulighed for at trække på den fulde 15 %-garanti, når entreprenøren går konkurs. Disse spørgsmål har for nylig været genstand for prøvelse. I sagen repræsenterede Focus Advokater bygherren, der krævede den fulde garanti udbetalt.
23/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
Bech Bruun logo
Højesteret ændrer landsretsdom om ret til at kræve gamle pristalsreguleringer reguleret for fremtiden
En ny bortforpagter var ikke berettiget til at kræve forpagtningsafgiften pristalsreguleret på baggrund af reguleringer, som den tidligere bortforpagter havde afstået fra at kræve.
07/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Bech Bruun logo
Væsentlighedsvurdering skulle foretages i forhold til den aftalte leje
Vurdering af lejens størrelse skulle foretages i forhold til den aftalte leje i lejekontrakten og ikke det beløb, som udlejer havde nedsat lejen til under sagens behandling.
06/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelsesudgifter var bortfaldet
Lejer havde ikke udtrykkeligt givet afkald på et flyttesyn, og der skulle derfor have været afholdt flyttesyn.
03/03/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation ”mod fuldstændig erstatning”.
02/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Forsikring og erstatning
Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?
Focus Advokater logo
Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?
Når en erhvervslejer har ret til at afstå sit lejemål til en ny lejer, kræver det forudsætningsvist, at udlejer skal have oplysning om, at der sker en afståelse – og at udlejer får mulighed for at godkende den nye lejer i overensstemmelse med den afståelsesklausul, som er aftalt med erhvervslejeren. En nyere landsretsafgørelse og en boligretsdom tager stilling til, hvornår en udlejer ikke kan anses for at have accepteret en afståelse, og hvilke oplysninger som udlejer kan kræve om den nye lejer. Læs mere her.
20/02/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Bech Bruun logo
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Hvornår må du som graveaktør grave uden en forudgående tilladelse? Hvad er en efteranmeldelsesanordning? Vi giver dig her en guide til, hvor og hvornår du må gå i jorden.
20/02/2023
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Vinterforanstaltninger i entrepriseforhold
Focus Advokater logo
Vinterforanstaltninger i entrepriseforhold
Vinterperioden medfører som regel en række udfordringer i forbindelse med udførelsen af en række byggerier. Vejret (og her tænkes ikke alene på snevejr, som efterhånden er en sjældenhed i Danmark) kan gøre det nødvendigt at udføre midlertidige arbejder og træffe foranstaltninger for dels at kunne udføre entreprisen, dels at beskytte det allerede udførte arbejde.
10/02/2023
Fast ejendom og entreprise
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Focus Advokater logo
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Den 1. januar 2023 trådte et nyt bygningsreglement (BR23) i kraft. To nye bestemmelser (§ 297 og § 298) har været genstand for særlig opmærksomhed fra byggebranchen og vil medføre et behov for yderligere tiltag fra bygherrer.
07/02/2023
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lejeforhøjelse og lejenedsættelse i erhvervslejemål – hvordan navigerer udlejer i det?
Hulgaard Advokater logo
Lejeforhøjelse og lejenedsættelse i erhvervslejemål – hvordan navigerer udlejer i det?
Lejeregulering i erhvervslejemål er en nødvendighed for at sikre en fair balance mellem udlejers og lejers interesser. Dog kan det være en jungle for udlejere at navigere i. I denne artikel vil vi tage et dybere kig på lejeforhøjelse og lejenedsættelse og give råd til, hvordan udlejere kan navigere i dette komplekse område.
03/02/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
Hulgaard Advokater logo
Nye regler vedrørende boligudlejning 2023
2022 blev året for en sammenskrevet lejelov. I denne artikel gøres status over de nye regler, der har betydning ved udlejningsejendomme og særligt ift. udlejning af boliger.
17/01/2023
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Kromann Reumert logo
Nedsat afskrivningssats på bygninger og installationer fremadrettet
Folketinget vedtog kort før jul, at afskrivningssatsen for bygninger og installationer fra 1. januar 2023 nedsættes fra 4 % til 3 %. Det giver stof til eftertanke bl.a. i fremtidige ejendomstransaktioner. Læs mere her.
12/01/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Sådan aftaler og varsler du dagbod korrekt
Focus Advokater logo
Sådan aftaler og varsler du dagbod korrekt
Ved forsinkelse på byggerier kan dagbod være et vigtigt redskab for bygherren til at begrænse de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Der gælder dog forholdsvis strenge regler for, hvornår og hvordan en dagbod skal varsles. Er dagboden derfor ikke varslet retmæssigt, kan bygherren miste sit krav på dagbod. I praksis opstår der derfor ofte tvister om, hvorvidt en given dagbod er varslet korrekt. I dette indlæg skitserer vi i hovedtræk, hvordan man gyldigt aftaler dagbod, og hvordan en aftalt dagbod i givet fald varsles korrekt.
06/01/2023
Fast ejendom og entreprise
Nye klimakrav i bygningsreglementet
Bech Bruun logo
Nye klimakrav i bygningsreglementet
En bæredygtig opdatering af bygningsreglementet har længe været på vej. Nu er de konkrete klimakrav vedtaget. Fra 1. januar 2023 bliver nye konkrete klimakrav nemlig en del af det nugældende bygningsreglement (BR18).
02/01/2023
Fast ejendom og entreprise
Nyt redskab til at opnå et bæredygtigt byggeri
Kromann Reumert logo
Nyt redskab til at opnå et bæredygtigt byggeri
Med de nye klimakrav i Bygningsreglementet, der træder i kraft 1. januar 2023, får bæredygtighed et stadigt stigende fokus hos aktørerne i byggebranchen. I oktober 2022 lancerede Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt-virksomheder og Bygherreforeningen et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser ("Tillægget"). Tillægget skal ses som et redskab til at opfylde Bygningsreglementets nye klimakrav.
14/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Nyt bygningsdirektiv med øget energikrav på vej
Bech Bruun logo
Nyt bygningsdirektiv med øget energikrav på vej
Store dele af den danske bygningsmasse skal igennem større energirenoveringer de kommende år, hvis nye krav fra EU bliver en realitet. Det bør derfor allerede nu tænkes ind i kommende renoveringsprojekter. Desuden bør der fra politisk side være fokus på, hvordan energirenoveringerne skal finansieres.
09/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Focus Advokater logo
Fem faldgruber for bygherren ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs
Byggebranchen har gennem længere tid haft kronede dage, men på det seneste har materialeprisstigninger, materialemangel, begrænset udbud i det offentlige, stigende energipriser, inflation og meget mere medført, at byggebranchen i øjeblikket oplever en bakkedal i relation til både tilgang af opgaver og fortjenester. Som følge heraf ser vi i øjeblikket en stigning i antallet af entreprenørkonkurser. Vi skitserer her nogle af de faldgruber, man som ultimativ bygherre eller entreprenør til underentreprenør måtte opleve som følge af ens kontraktparts betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs.
07/12/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri
Kromann Reumert logo
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri
Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning. Aftalen medfører en række ændringer af Bygningsreglementet 2018 (BR18), der senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1286 af 15. september 2022. De nye ændringer kommer til at indeholde krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri og træder i kraft den 1. januar 2023.
06/12/2022
Fast ejendom og entreprise
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Bech Bruun logo
Spaltning og overdragelse af samtlige anparter udløste ikke tilbudspligt
Ophørsspaltning og overdragelse af samtlige anparter i et ejendomsselskab udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejelovens dagældende § 102.
14/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Bech Bruun logo
Erhvervslejer kunne udsættes grundet betalingsmisligholdelse
Udlejer var berettiget til at udsætte erhvervslejer på baggrund af betalingsmisligholdelse, selvom betalingsmisligholdelsen skyldtes bankens tilbagekaldelse af lejebetalingen. Udsættelsen kunne fremmes, selvom betalingspåkravet alene var sendt til lejemålets adresse og ikke også via e-mail.
11/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om ”mere byrdefulde vilkår”
Den aftalte leje for et lejemål var højere end lejen for sammenlignelige lejemål i samme ejendom, og lejen skulle nedsættes efter dagældende boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nugældende lejelovs § 22).
08/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at afvise afståelse af et erhvervslejemål
Da lejer ikke efterkom udlejers anmodning om modtagelse af oplysninger om den indtrædende lejer, havde udlejer vægtige grunde til at modsætte sig afståelsen.
07/11/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
WTC advokaterne logo
Hvordan griber du en byggesag an som ejer- eller andelsforening ?
Når du i din andels- eller ejerforening skal til at starte en byggesag op, er der mange ting, som der skal holdes styr på. Hvordan sikrer du dig, at din byggesag forløber, som den skal, og du ikke bliver mødt af uforudsete udgifter og udfordringer på vejen?
26/10/2022
Fast ejendom og entreprise
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
Bech Bruun logo
Seneste nyt om nedskrivning af arbejdsgarantier ved entreprenørens konkurs
I en nyligt truffet beslutning om stillet sikkerhed efter AB 18, foranlediget af bygherrens træk på arbejdsgarantien efter entreprenørens konkurs, har de sagkyndige givet bygherren medhold i, at garantien kunne kræves udbetalt med den fulde garantisum. Dette er bemærkelsesværdigt på baggrund af seneste års praksis i tilsvarende sager.
18/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er lanceret
Focus Advokater logo
Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er lanceret
Byggebranchen har i længere tid efterspurgt et værktøj til at beskrive rådgiverens ydelser i relation til de bæredygtighedskrav, som findes i bygningsreglementet, EU-initiativer, udbudsloven samt i bygherrernes egne CSR- og ESG-politikker.
17/10/2022
Fast ejendom og entreprise
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Bech Bruun logo
Entreprenørens dokumentationskrav for retten til tidsfristforlængelse
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem en totalentreprenør og en kommune truffet afgørelse om, at totalentreprenøren ikke havde ret til tidsfristforlængelse på trods af, at totalentreprenøren havde dokumenteret en række forsinkende forhold.
14/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Bech Bruun logo
Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt
Højesteret fandt, at indsigelse mod en opsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed.Ved brev af 14. maj 2019 opsagde en advokat på vegne af udlejer et lejem...
10/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
Sagens omstændigheder:I en sag hvor forsikringsmæ...
07/10/2022
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Bech Bruun logo
Et lejemål kunne ikke ophæves alene som følge af, at den ene lejer fraflyttede lejemålet
Landsretten fandt på linje med boligrettens flertal, at udlejer ikke havde adgang til at ophæve en lejeaftale alene som følge af, at en af to lejere fraflyttede lejemålet.
06/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Bech Bruun logo
Udlejer vinder markedslejesag trods to skønserklæringer mod sig
Udlejer af et dagligvarelejemål, hvor lejer havde krævet lejen reguleret til markedsleje, blev frifundet, selvom markedslejen var i henhold til to uafhængige skønserklæringer.
05/10/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Bech Bruun logo
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Ny praksis fra Ankestyrelsen skubber til rammerne for kommuners udlejning af egne bygninger til private, samt for renovering og ombygning heraf med henblik på udleje.
03/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
TVC Advokatfirma logo
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom
Skatteyder kan sælge ejendom skattefrit og opnå potentiel skattefri gevinst på kr. 1-2 millioner efter inddragelse af relevant advokatbistand i proces om bindende svar.
30/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Kromann Reumert logo
Alment byggeri: Nye muligheder for forhøjelse af maksimumbeløbet
Regeringen har fortsat et ønske om at bygge flere almene boliger, der er til at betale. De fortsat stigende bygge- og materialepriser gør det dog svært for den almene bygherre at holde sig inden for maksimumbeløbet, hvilket har standset flere projekter. Vi ser nærmere på de nye muligheder for overskridelse af maksimumbeløbet.
28/09/2022
Fast ejendom og entreprise
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her.
19/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
Bech Bruun logo
Ny dom: Skønserklæringers bevisvægt og betydningen af lejers arbejder i markedslejesager
I en markedslejesag blev skønserklæringen lagt til grund for fastsættelsen af markedslejen. I vurderingen skulle der ikke ses bort fra arbejder udført og bekostet af lejer i lejemålet.
14/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Indslusningsrabat blev godkendt
Bech Bruun logo
Indslusningsrabat blev godkendt
Boligretten fandt ikke, at en indslusningsrabat var en trappeleje, og godkendte dermed den aftalte indslusningsrabat.
06/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Bech Bruun logo
Småhuslejemål kunne ikke sammenlignes med et gennemgribende forbedret lejemål
Boligretten fandt, at der var sket en sammen-blanding af regelgrundlaget for sammenligningslejemål i forbindelse med at lejen for et lejemål i en småejendom blev fastsat. Boligretten hjemviste sagen til fornyet behandling i huslejenævnet.
01/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Focus Advokater logo
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Den 1.7.2022 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er de første ændringer allerede på vej – læs mere her.
26/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny typeformular er nu på vej
Focus Advokater logo
Ny typeformular er nu på vej
Den nye lejelov trådte i kraft den 1.7.2022. Inden da nåede lovgiver ikke at udstede en ny typeformular til indgåelse af lejeaftaler. Den er nu på vej – men må endnu ikke anvendes. Læs mere her.
09/08/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Kromann Reumert logo
Hvad gør bygherre, når entreprenøren går konkurs under byggeriets udførelse?
Efter flere gode år i byggebranchen presses flere entreprenørvirksomheder nu af en historisk høj inflation, stigende renter og stigende priser på byggematerialer, råvarer og brændstof. Dette har over de seneste måneder tvunget flere entreprenørvirksomheder til at dreje nøglen om. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilke konsekvenser entreprenørens konkurs har for bygherren.
02/08/2022
Fast ejendom og entreprise
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven: Tilbudspligtsreglerne udvides markant
Indenrigs- og Boligministeren har den 27. juni 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli, men som derudover indeholder forslag til markante ændringer af tilbudspligtsreglerne.
15/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Bech Bruun logo
Ny kendelse fra Østre Landsret: Udlejers ændringsret efter erhvervslejelovens § 26
Udlejer var, på trods af betydelig vanskeliggørelse af lejers varemodtagelse, berettiget til at foretage ændringer af lejemålet, hvorfor fogedforbud blev nægtet fremme.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.
14/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret, Skatte- og afgiftsret
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Bech Bruun logo
Udlejer havde ikke afskåret sig fra at kræve leje fastsat efter lejelovens § 19, stk. 2
Det er ikke betingelse for udlejning efter § 19, stk. 2 (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 2), at det fremgår af lejekontrakten, at der sker udlejning efter denne bestemmelse, hvorfor landsretten fandt, at der må kræves særlige holdepunkter, hvis udlejer skal anses for aftalemæssigt at have frasagt sig denne mulighed.
13/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Kromann Reumert logo
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en ny lov, som skal sikre hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet. Loven vil gøre op med den situation, at udlejere af almene boliger skal vente flere år på at kunne udsætte en lejer, der skaber generel utryghed i et boligområde. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2022.
05/07/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
TVC Advokatfirma logo
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.
22/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
Domstolene er over de senere år blevet mere tilbøjelige til at pålægge hvervgiver et hæftelsesansvar for selvstændigt virkende hvervtager.
17/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Kromann Reumert logo
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Vestre Landsret har i en ny kendelse af 10. maj 2022 (V.L. B-0437-21) med ét afvist Tinglysningsrettens nye fremgangsmåde for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Landsrettens afgørelse genetablerer den tidligere administration for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Det betyder, at ejerforeninger atter kan se frem til at få tinglyst sine vedtægter i sin helhed, hvis de på et eller flere punkter fraviger dét, der i daglig tale omtales som normalvedtægten.
10/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Bech Bruun logo
Pay-when-paid-klausuler – kan de håndhæves?
Voldgiftsretten Byggeri og Anlæg har for nylig udtalt sig om rækkevidden af en pay-when-paid-klausul. Afgørelsen rejser spørgsmål om, hvad en pay-when-paid-klausul er og om den er det stykke papir værd, som den er skrevet på.
03/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
Hulgaard Advokater logo
Værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser
En familieoverdragelse er et salg af en fast ejendom mellem nærtstående familiemedlemmer, som eksempelvis forældre, børn, børnebørn, mv. Familieoverdragelser skaber mulighed for at sælge en fast ejendom til familiemedlemmer på andre vilkår end ved salg til tredjemand på ejendomsmarkedet. En ændring af reglerne vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelse er dog trådt i kraft og får virkning, når de nye ejendomsvurderinger er modtaget.
25/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
TVC Advokatfirma logo
Uanset 5 års ejertid skulle ejendomsværdiskat først betales ved indflytning
Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fundet, at skatteyder først skulle betale ejendomsværdiskat af sin nyerhvervede og dyrere ejerbolig fra indflytningstidspunktet.
20/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
TVC Advokatfirma logo
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?
17/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Focus Advokater logo
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Ejendomme i landzoner må som udgangspunkt - ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen - foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan der efter planloven gennemføres visse til- og ombygninger uden tilladelse. Det betyder f.eks., at det i nogle tilfælde er muligt at udvide eksisterende mindre ejendomme i landzone. Det kan være attraktivt for de, der ønsker at bo på landet i en stor og flot bygning – måske i flere etager. Læs mere om mulighederne her.
16/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Konsekvenserne af et fejlbehæftet påkrav
Udlejers påkravsskrivelse var så fejlbehæftet, at påkravsskrivelsen ikke kunne danne grundlag for en ophævelse af lejemålet. Udlejer havde derfor ikke været berettiget til at ophæve lejemålet som gjort, hvilket gav lejer adgang til at ophæve lejemålet.
03/05/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Vedligeholdelsespligt og forpligtelser ved fraflytning
En erhvervslejer var i forbindelse med fraflytning pligtig til at betale for istandsættelse af lejemålet, idet lejer ikke havde opfyldt sin løbende vedligeholdelsesforpligtigelse, selvom der skete genudlejning uden istandsættelse.
29/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Bech Bruun logo
Ny dom fra Østre Landsret: Udlejers ret til at kræve huslejen reguleret til markedsleje
Udlejer var, på trods af vilkår i lejekontrakten om andre reguleringer af lejen, berettiget til at kræve lejen reguleret efter Erhvervslejelovens § 13.
28/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Bech Bruun logo
Ny landsretskendelse fastslår, at lørdag er en hverdag
Lørdage medregnes som en hverdag, når udlejer skal beregne, hvornår der tidligst kan afgives påkrav om manglende lejebetaling.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Kromann Reumert logo
Afgørelser om moms på fast ejendom stiller spørgsmålstegn ved kravet om funktionsdygtighed
Landsskatteretten har i 2022 truffet to afgørelser, der udfordrer kravet om, at bygninger skal være funktionsdygtige for at kunne sælges momsfrit.
27/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Bech Bruun logo
Ny dom fra Vestre Landsret: Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakt
Udlejers istandsættelseskrav i forbindelse med lejers fraflytning var ikke et massekrav omfattet af Konkurslovens § 94, selvom konkursboet var indtrådt i lejekontrakten.
27/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Insolvens og rekonstruktion
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Bech Bruun logo
Ophævelsesskrivelse lagt ved døren til lejerens lejemål var kommet frem
Lejer havde, ved at tillukke sin brevsprække, accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved døren.
26/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Anvendelse af 15 %-reglen ved familieoverdragelse af fast ejendom
Focus Advokater logo
Anvendelse af 15 %-reglen ved familieoverdragelse af fast ejendom
Vi har i et tidligere nyhedsbrev beskrevet, at Højesteret har slået fast, at de gamle ejendomsvurderinger fortsat lægges til grund ved beregning af arve- eller gaveafgiften, når fast ejendom overdrages til nærtstående efter den såkaldte ”15%-regel”. Siden da er der kommet et NYT cirkulære om værdiansættelse. Her kan du læse om status i dag.
22/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Bech Bruun logo
Sag om flytteopgør afvist af boligretten
Sag om flytteopgør blev afvist af boligretten, selvom lejer først gjorde indsigelse mod flytteafregningen i svarskriftet.
19/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Anvendelse af ”15 %-reglen” ved familieoverdragelse af fast ejendom
Focus Advokater logo
Anvendelse af ”15 %-reglen” ved familieoverdragelse af fast ejendom
Vi har i et tidligere nyhedsbrev beskrevet, at Højesteret har slået fast, at de gamle ejendomsvurderinger fortsat lægges til grund ved beregning af arve- eller gaveafgiften, når fast ejendom overdrages til nærtstående efter den såkaldte ”15%-regel”. Siden da er der kommet et NYT cirkulære om værdiansættelse. Her kan du læse om status i dag.
12/04/2022
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Bech Bruun logo
Energimærke for gennemgribende moderniseret lejemål var opfyldt
Det var tilstrækkelig godtgjort, at en ejendom, trods manglende gyldigt energimærke, havde den fornødne indplacering på energimærkeskalaen til at opfylde kriterierne for, at lejemålet kunne udlejes ud efter reglerne om gennemgribende moderniserede lejemål.
07/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Bech Bruun logo
Sammenligningslejemål indbragt for højere instans kunne anvendes
Ved vurderingen af det lejedes værdi kunne lejemål, hvor tvist om lejefastsættelsen var indbragt for en højere instans, men ikke lejemål, hvor lejen var fastsat ved retsforlig, anvendes som sammenligningsgrundlag.
06/04/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Bech Bruun logo
Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør op med Skattestyrelsens krav om, at bygningerne på en bebygget fast ejendom skal være funktionsdygtige, for at overdragelsen kan gennemføres momsfrit.
05/04/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
Bech Bruun logo
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
I en ny dom fra Vestre Landsret blev en arkitekt frifundet for erstatningsansvar overfor bygherren, på trods af at arkitekten havde begået en sammentællingsfejl, der medførte, at bebyggelsesprocenten blev overskredet.
25/03/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen
Bech Bruun logo
Krisen i Ukraine: Betydning for byggebranchen
Ruslands uberettigede militære aggressioner over den seneste måned har fået særdeles alvorlige følger for det ukrainske folk. I skyggen af de store humanitære konsekvenser står de økonomiske konsekvenser for industrien og markedet, som krisen og sanktionerne mod Rusland også medfører.
23/03/2022
Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022
Bech Bruun logo
Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022
Folketinget har d. 1. marts vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft 1. juli 2022.
11/03/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Maksimumbeløbet og stigende byggepriser spænder ben for almene boliger
Kromann Reumert logo
Maksimumbeløbet og stigende byggepriser spænder ben for almene boliger
Regeringen ønsker flere almene boliger, der er til at betale. Men de stigende bygge- og materialepriser har store konsekvenser for igangværende og fremtidige almene byggeprojekter. I denne nyhed ser vi på konsekvenserne og de muligheder, de almene boligorganisationer har i den nuværende situation.
10/03/2022
Fast ejendom og entreprise
Entreprenørens muligheder for at kræve ekstraordinære prisstigninger
Kromann Reumert logo
Entreprenørens muligheder for at kræve ekstraordinære prisstigninger
Efterspørgslen på byggematerialer ser ud til at fortsætte ind i 2022, og priserne forventes fortsat at ligge væsentligt over det prisniveau, som vi oplevede inden coronakrisen. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvornår entreprenørerne kan kræve godtgørelse som følge af ekstraordinære prisstigninger.
09/03/2022
Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer
Folketinget har i dag, den 1. marts 2022, vedtaget en ny lejelov. Loven får virkning fra den 1. juli 2022 og er som udgangspunkt en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Alligevel er der både præciseringer og ændringer i den nye lov og forhold, som giver anledning til nogle praktiske overvejelser.
04/03/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nye regler: Fremlejegivere i almene boliger kan opsiges
Kromann Reumert logo
Nye regler: Fremlejegivere i almene boliger kan opsiges
Folketinget har i dag vedtaget lovgivning, der medfører, at udlejere af almene boliger kan opsige lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for fremlejetagere. Lovgivningen skal gøre op med en "gråzone", der indtil nu har medført, at udlejere af almene boliger magtesløst har måttet se deres lejere misligholde deres lejeretlige forpligtelser over for fremlejetagere.
02/03/2022
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Forbrugsregnskaber i lejeforhold – konsekvenser af stigende priser på forbrugsleverancer for lejer og udlejer
Focus Advokater logo
Forbrugsregnskaber i lejeforhold – konsekvenser af stigende priser på forbrugsleverancer for lejer og udlejer
I løbet af foråret skal der igen forbrugsregnskaber ud til lejerne med opgørelse af årsforbruget af udlejers forbrugsleverancer på varme, opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling. De stigende priser på disse leverancer kan betyde, at mange lejere mødes med et efterbetalingskrav. Læs mere om udlejers og lejers retsstilling her.
24/02/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lokalplansbestemmelser om (brugsretten til) parkeringspladser
Focus Advokater logo
Lokalplansbestemmelser om (brugsretten til) parkeringspladser
I forbindelse med opførelse af nyt byggeri er muligheder for at etablere af parkeringspladser oftest dikteret af lokalplanen. Men hvem bestemmer, hvem der har brugsretten til parkeringspladserne? Læs mere her.
09/02/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer
Focus Advokater logo
Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer
De formelle krav til, hvornår en udlejer kan gennemføre en gennemgribende forbedring af et boliglejemål – og dermed kræve en højere husleje – blev skærpet ved lovændringer den 1.7.2020. Et af kravene er en forudgående besigtigelse fra huslejenævnet. Læs mere om kravet – og hvordan det fortolkes i praksis – her.
01/02/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvordan fører bygherren bevis for tab som følge af "mistet konkurrencefordel"?
Kromann Reumert logo
Hvordan fører bygherren bevis for tab som følge af "mistet konkurrencefordel"?
I denne nyhed sætter vi fokus på et praktisk og ofte forekommende tilfælde af ansvarspådragende projektering, hvor bygherrens tekniske rådgiver har glemt at medtage et eller flere nødvendige ydelser i det udbudte projekt, som herefter må udføres af entreprenøren som ekstraarbejder. Bygherren gør i den sammenhæng ofte gældende, at have lidt et tab ved at ekstraarbejderne ikke har været konkurrenceudsat. Bygherrens udfordring består i at bevise størrelsen på sit tab som følge af sin "mistede konkurrencefordel". Her giver vi dig et bud på, hvordan bygherren kan løfte sin bevisbyrde.
01/02/2022
Fast ejendom og entreprise
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Bech Bruun logo
Udlejers krav på istandsættelse fortabt ved for sen reklamation
Udlejers reklamation med krav om istandsættelse efter lejers fraflytning var fortabt, idet kravet var fremsat efter 4-ugersfristen i Erhvervslejelovens § 74, stk. 2, 1. pkt.
05/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Bech Bruun logo
Lejer tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter
Lejer blev tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter, da udlejer uretmæssigt havde bragt lejeforholdet til ophør efter brand.
03/01/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Bech Bruun logo
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem et forsikringsselskab og en totalentreprenør (TBB2021.1158VBA) fastslået, at en projektansvarsforsikring – uanset en dækningssum for tingsskade/tab på 50 mio. kr. – ikke dækkede ansvar, som var fraskrevet ved en ansvarsbegrænsning på 20 mio. kr. i en aftale mellem forsikringstager (her totalentreprenøren) og sikrede (de tekniske rådgivere).
21/12/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Bech Bruun logo
Udlejer var berettiget til at modsætte sig afståelse
Udlejer af et dagligvarelejemål var berettiget til at modsætte sig en afståelse af lejemålet, da indtrædende lejer ikke havde til hensigt at anvende lejemålet selv og heller ikke havde kunnet finde en acceptabel fremlejetager.
09/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn
Kromann Reumert logo
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn
Du kan her læse om, hvornår bygherre kan og bør iværksætte syn og skøn, og hvilke overvejelser bygherre bør gøre sig ved gennemførelse af syn og skøn.
08/12/2021
Fast ejendom og entreprise
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Bech Bruun logo
Udlejer havde krav på at få adgang til erhvervslejemål
Udlejer varslede adgang med henblik på at besigtige og gennemgå installationer samt foretage 3D-registrering af lejemålet.
08/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Bech Bruun logo
Lejemål blev anset for gennemgribende moderniseret trods manglende dokumentation
Udlejer var ikke i besiddelse af dokumentation for udgifterne til arbejderne eller for iagttagelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 4.
03/12/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved formulering af skønstema
Kromann Reumert logo
Vigtige overvejelser bygherre bør gøre sig ved formulering af skønstema
Bygherres anmodning om syn og skøn skal indeholde de spørgsmål, som den udmeldte skønsmand skal besvare. Disse spørgsmål (i daglig tale "skønstemaet") bør bygherre opliste i et særskilt afsnit eller i et særskilt dokument.
02/12/2021
Fast ejendom og entreprise
Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Kromann Reumert logo
Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer
Det er hverken simpelt eller uden risici at anvende den delegerede bygherremodel. Byggeskadefonden og BL har derfor udarbejdet et sæt aftaleparadigmer, som kan danne grundlag for aftalegrundlaget mellem parterne. Læs mere om den delegerede bygherremodel i denne nyhed, og få gode råd til at håndtere den i praksis.
26/11/2021
Fast ejendom og entreprise
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
Focus Advokater logo
NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning
En erhvervslejer ønsker ofte mulighed for at foretage ombygninger af sit lejemål, så det kan tilpasses lejerens indretningskoncept eller udvidelser af sortiment mv. Medmindre at der er tale om, at ændringerne skal ske for at opfylde krav fra en offentlig myndighed om kontraktmæssig anvendelse af det lejede, kræver det samtykke fra udlejer, før lejeren må foretage ændringer – samt et forbehold fra udlejer om retablering af ændringerne for lejerens regning ved fraflytning.
25/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre iværksætte syn og skøn? Og hvornår kan det behandles som en hastesag?
I denne nyhed kan du læse om, hvornår bygherre kan iværksætte syn og skøn, og hvornår det er muligt at gennemføre syn og skøn som en hastesag.
24/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt
Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold er nu fremsat og har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!
22/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?
Kromann Reumert logo
Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?
En bygherre kan anmode om udbetaling fra en entreprenørgaranti, for eksempel på grund af mangler, som entreprenøren ikke vil udbedre. Garanten skal udbetale det krævede beløb − medmindre entreprenøren inden ti arbejdsdage anmoder Voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig, som skal træffe beslutning om, hvorvidt bygherrens garantitræk er berettiget. I denne nyhed kan du læse om proceduren for beslutningen om stillet sikkerhed.
11/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår fortaber man som entreprenør afhjælpningsretten ved mangler?
Focus Advokater logo
Hvornår fortaber man som entreprenør afhjælpningsretten ved mangler?
Hvis en bygherre reklamerer over mangler ved et byggeri, tvinges entreprenøren til at tage stilling til, hvorvidt han vil anerkende og udbedre manglerne. Denne stillingtagen har afgørende betydning for at fastholde entreprenørens afhjælpningsret og kan dermed have stor økonomisk betydning for entreprenøren. Læs mere her.
05/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
Bech Bruun logo
Udlejer afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende efter lejers fraflytning
I en ny dom har højesteret taget stilling til, hvilke krav der er omfattet af lejelovens § 98, stk. 2.
05/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Bech Bruun logo
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Efter vandskade som følge af skybrud mente udlejer, at overboen var erstatningsansvarlig for skaden. Landsretten kom dog frem til, at det ikke var bevist, at lejer var ansvarlig.
04/11/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Kromann Reumert logo
Er sammenskrivning af lejelovene snart en realitet?
Et politisk flertal besluttede i 2014, at den danske lejelovgivning skulle forenkles ved blandt andet at sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven. Lovforslaget, der har været igennem flere høringsfaser, er nu endelig fremsat i Folketinget, hvor første behandling finder sted i dag, torsdag den 28. oktober 2021. I denne nyhed kan du læse om udfordringerne ved at foretage sammenskrivningen og de omdiskuterede forhold, som vi forventer, bliver en del af den nye lejelov.
03/11/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Hvilke krav skal bygherre iagttage ved træk på entreprenørens garanti?
Kromann Reumert logo
Hvilke krav skal bygherre iagttage ved træk på entreprenørens garanti?
Entreprenørens garantistillelse er aktuel, når der konstateres mangler ved et byggeri, hvor den ansvarlige entreprenør enten ikke er indstillet på frivilligt at forestå mangeludbedring eller økonomisk er i stand til det, eksempelvis hvis entreprenøren er gået konkurs.
02/11/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvad skal bygherre særligt være opmærksom på i forhold til entreprenørens garantistillelse?
Kromann Reumert logo
Hvad skal bygherre særligt være opmærksom på i forhold til entreprenørens garantistillelse?
I denne nyhed kan du læse om, hvad en bygherre særligt bør være opmærksom på i forhold til den garanti, som en entreprenør skal stille over for bygherren efter AB 18/ ABT 18. Vi ser på, hvad en bygherre skal være opmærksom på ved kontraktforhandlingerne og efterfølgende ved byggeriets aflevering samt 1- og 5-års gennemgangene.
27/10/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår kan entreprenøren påberåbe sig ”offergrænsereglen”?
Bech Bruun logo
Hvornår kan entreprenøren påberåbe sig ”offergrænsereglen”?
Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at offergrænsesynspunktet ikke var til hinder for, at bygherren kunne kræve omkostningerne til afhjælpning opgjort til, hvad total udskiftning ville koste – desuagtet at omkostningerne tilnærmelsesvis svarede til den oprindelige entreprisesum, og at manglerne i form af varmetab for den enkelte lejer måtte anses for begrænsede.
22/10/2021
Fast ejendom og entreprise
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kromann Reumert logo
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Vi ser jævnligt, at forskellen på leje- og forpagtningsforhold volder problemer, og det kan få store økonomiske konsekvenser at blande de to begreber sammen. I denne nyhed stiller vi skarpt på forskellen på at leje og forpagte noget samt, hvad du blandt andet bør være opmærksom på, når du indgår sådanne aftaler.
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
TVC Advokatfirma logo
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Af hensyn til et luftledningsanlæg på en landmands ejendom ønskede et energiselskab at beskære træer og beplantninger. Energiselskabet støttede sin ret på en tinglyst servitut fra 1943. Vestre Landsret fandt, at energiselskabet ikke var berettiget til at foretage fældning eller beskæring uden for den zone, der sikkert var angivet i deklarationen.
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Focus Advokater logo
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
I de senere år har rådgivere, entreprenører som leverandører været involveret i en række tvister om brugen af MgO-plader i byggeriet. I juni måned 2021 kom den seneste afgørelse om ansvaret fra domstolene. Her der nyt om mulighederne for at rette direkte krav mod en leverandør eller importør. Læs mere her.
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
WTC advokaterne logo
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Pr. 1. marts 2021 er der trådt nye regler om ejendomsskat for erhvervsejendomme i kraft. Formålet med de nye regler er blandt andet, at gøre ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme mere retvisende og gennemskuelige. I denne artikel kan du læse om de nye regler, og få vores vurdering af, hvad reglerne betyder for ejer, køber og sælger af en erhvervsejendom.
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Kromann Reumert logo
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
I de nye AB 18-regelsæt er det blevet gjort obligatorisk, at bygherren indkalder til og afholder en førgennemgang ‒ men hvad betyder det for afleveringsforretningen og det efterfølgende 1-års eftersyn? Mister bygherre sin ret til at gøre mangelsindsigelse ved afleveringsforretningen? Og har bygherren ret ‒ og pligt ‒ til at tilbageholde en del af entreprisesum-men som følge af mangler? Vi dykker her ned i nogle af de spørgsmål, de nye regler fører med sig.
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Kendelse afsagt den 9. juli 2020 af Voldgiftsretten, Byggeri og Anlæg, i sag nr. C-14190: Spørgsmålet om hvorvidt en skade skulle anses som en primær eller sekundær skade, resulterede i, at en kommune kun fik medhold for en mindre del af den samlede skade (mindre end 10%) som skyldtes stormen “Bodil”, som også gjaldt, såfremt byggeriets afdækning havde været i orden.
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
Focus Advokater logo
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
Den globale covid-19 pandemi har på grund af de medfølgende produktions- og leveringsudfordringer været medvirkende årsag til, at priserne på byggematerialer er steget. En entreprenør, der har afgivet et tilbud og fået en ordre, bærer som udgangspunkt risikoen for prisstigninger. Det kan føre til væsentlige udfordringer med at få økonomien i et byggeprojekt til at hænge sammen. Læs mere her om entreprenørens muligheder.
18/06/2021
Fast ejendom og entreprise
Nyt om familieoverdragelser af fast ejendom
Hulgaard Advokater logo
Nyt om familieoverdragelser af fast ejendom
Overvejer du at overdrage hus, lejlighed, sommerhus mv. til dine børn eller børnebørn, er der godt nyt. Højesteret har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom fortsat kan overdrages til nære familiemedlemmer til en værdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15%, som det er beskrevet i det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982.
16/06/2021
Fast ejendom og entreprise
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
Hvad dækker en entrepriseforsikring?En entrepriseforsikring dækker skader i forbindelse med et byggeri - både hvis der bygges nyt, der bygges til eller hvis der bygges om. ...
18/05/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Kromann Reumert logo
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
På baggrund af Bolig- og Planstyrelsens nye evalueringsrapport om planloven og vores erfaringer med ejendomsudviklingssager, der udspringer af lokalplankrav om almene boliger, gør vi her status: Hvordan står det til med udviklingen og udbredelsen af lokalplanområder med krav om almene boliger siden ændringen af planloven i 2015?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Bech Bruun logo
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Højesteret har med dom af 27. april 2021 fastslået, at en kommune havde hjemmel til at opkræve betaling for opstilling af containere mv. på offentligt vejareal, da opstillingen var sket i forretningsmæssigt øjemed hos den, der opstillede containeren. Højesteret ændrer hermed Østre Landsrets dom, som kom frem til det modsatte resultat, da formålet med opstillingen var byggearbejder på de ejendomme, der var naboer til vejen, hvilket landsretten ikke anså som ”forretningsmæssigt øjemed”.
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Kan en skønserklæring anfægtes?
Bech Bruun logo
Kan en skønserklæring anfægtes?
Det er almenkendt, at en skønserklæring ikke er juridisk bindende og derfor kan anfægtes ved domstolene eller en voldgiftsret af den part, som skønserklæringen er gået imod. I praksis er det dog lettere sagt end gjort. I det følgende vil der blive sat fokus på nyeste voldgiftspraksis i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (VBA) om mulige modangreb på en skønserklæring via en second opinion (ensidigt indhentet erklæring) for at få nye øjne på en given problematik. Det sker blandt andet i kølvandet på den seneste højesteretspraksis om netop dette spørgsmål (U.2020.282H).
12/03/2021
Fast ejendom og entreprise
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
IUNO logo
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om en maskine, der satte sig fast under arbejde i et kloakrør, udgjorde en skade efter erhvervsansvarsforsikringen, og om forsikringsselskabet skulle dække virksomhedens udgifter til fjernelse af maskinen samt til bortpumpning af vand. Højesteret fandt, at det blokerede kloakrør udgjorde en realskade, og at forsikringsselskabet derfor skulle dække virksomhedens udgifter.
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Focus Advokater logo
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Planklagenævnet har i maj 2020 truffet en afgørelse, der præciserer, at begrebet ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan ikke er det samme som bebyggelsesprocenten, som er det begreb, der er anvendt i bygningsreglementet. Det kan have konsekvenser for, om man som bygherre skal søge dispensation til opførelsen af fx garager på en ejendom. Læs mere her.
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Desværre er det nyt for mange entreprenører, at det er overladt til ledningsejerne at fastsætte en nøjagtighedsklasse med afvigelser på op til 2,00 meter for nedgravede ledninger/kabler/rør. Det gør jord-arbejde mere besværligt, og det understøtter desværre en igangværende udvikling, hvor entreprenører oftere og oftere må supplere anmodninger via LER-registeret med yderligere henvendelser til ledningsejerne med henblik på at modtage tilstrækkelige ledningsoplysninger til at udføre det pågældende jordarbejde. Den udvikling er efter min vurdering stik i mod formålet med LER-loven.
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Bech Bruun logo
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Højesteret har for nyligt taget stilling til, om en part kunne fremlægge to skønserklæringer, som var tilvejebragt under en tidligere retssag vedrørende samme byggeri. Højesteret fastslog, at spørgsmålet skulle behandles efter reglen i retsplejelovens § 341 a, hvorefter sagkyndige erklæringer som udgangspunkt kan fremlægges, hvis de er indhentet før sagens anlæg. Det var uden betydning, at manglerne efterfølgende var blevet udbedret, da sagsøgte havde adgang til at stille skønsmanden spørgsmål.
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Kromann Reumert logo
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Onsdag den 20. januar holdt Folketingets Skatteudvalg ekspertmøde om, hvordan reglerne for ansættelsen af erhvervsejendommes grundværdier kan gøres mere simple og anvendelige.
22/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Bech Bruun logo
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
I en nyere sagkyndig beslutning blev det fastlagt, at en konkursramt underentreprenørs entreprisearbejder skulle anses for afleveret ved afholdelse af stadeforretning, selvom hovedentreprenøren ikke formelt havde ophævet kontrakten. Det medførte, at underentreprenørens garanti med rette var nedskrevet fra 15 til 10 procent allerede ved stadeforretningen, og dermed inden hovedentreprenøren reelt havde mulighed for at dokumentere sit krav.
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Focus Advokater logo
Korttidsudlejning af helårsboliger – nye regler i kraft pr. 1.1.2021
Den 1.5.2019 blev der indført en række nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Reglerne indeholdt nogle begrænsninger i adgangen til udlejning, som først nu i 2021 er trådt i kraft. Få her en opdatering.
19/01/2021
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
NJORD Law Firm logo
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Udgangspunktet for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom er, at gevinsten skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Når du derimod sælger din egen bolig, så er fortjenesten ofte skattefri, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Køb af ejendom på tvangsauktion
Focus Advokater logo
Køb af ejendom på tvangsauktion
Det bør du vide, før køb af ejendom på tvangsauktionVed køb af en ejendom på tvangsauktion er der en række forhold, man skal være opmærksom på, også selvom man måske kan gøre en god handel. Det kan nemlig...
11/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
Bech Bruun logo
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
Efter flere års diskussioner om opkrævning af moms ved ekspropriation viser det sig nu noget overraskende, at SKAT slet ikke har haft hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriation. Spørgsmålet er imidlertid, om de involverede lodsejere og anlægsmyndigheder kan bruge den nyhed til noget i praksis.
18/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse
Bech Bruun logo
Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse
Vejdirektoratet har i en udtalelse af 30. oktober 2020 fastslået, at en stilladsreklame kræver tilladelse efter vejlovens § 80, stk.1. Vejdirektoratet udtalte, at i og med det kræver vejmyndighedens tilladelse at opstille et stillads på offentlig vej, så omfatter denne tilladelse alt, hvad der har med det pågældende stillads at gøre.
09/12/2020
E-handel og markedsføring, Fast ejendom og entreprise
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
I denne artikel omtales et par nyere domme, der sætter grænser for forsyningsselskabernes forpligtelser for at forhindre, at der opstår skader på tilsluttede ejendomme. Nederst i artiklen kan du også læse om afledningspligtens betydning for skader i kældre.
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
Focus Advokater logo
Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
På grund af Covid-19 pandemien har det i 2020 for mange foreninger og selskaber været problematisk at få afholdt generalforsamlinger. Dette kan for kapitalselskaber have den afledte konsekvens, at indleveringen af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen ikke har kunne ske rettidigt. Fristerne for indleveringen er dog blevet modificerede i 2020, ligesom der er blevet åbnet op for, at generalforsamlinger kan afholdes digitalt. Regler herom kommer også til at gælde i 2021. Læs mere her.
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Ny normalvedtægt for ejerforeninger
Focus Advokater logo
Ny normalvedtægt for ejerforeninger
Ejerlejlighedsloven blev væsentligt ændret den 1. juli 2020. Samtidig med gennemførelsen af loven blev det fra lovgiver varslet, at der ville blive lavet en ny normalvedtægt – en vedtægt, der gælder, hvor en ejerforening ikke har lavet deres egen vedtægt ved stiftelse eller senere. Denne vedtægt er nu kommet. Læs mere her.
04/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Domstolene kommer på opgave, når aftalen er ukomplet og skæv
TVC Advokatfirma logo
Domstolene kommer på opgave, når aftalen er ukomplet og skæv
En fast ejendom blev handlet til en gennemsnitspris, men situationen var så uklar, at Vestre Landsret måtte rede den ud.
03/12/2020
Fast ejendom og entreprise
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
Bech Bruun logo
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
I forbindelse med en kommunes oprensning af en vejgrøft i 2016 blev et kommunikationskabel skåret over. Sagens principielle spørgsmål var, om kommunen i medfør af § 9, stk.1, i lov om registrering af ledningsejere (LER-loven) skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret, inden kommunen påbegyndte rensningen af grøften. Pligten til indhentning af oplysninger afhang særligt af spørgsmålet om, hvorvidt oprensningen af grøften kunne karakteriseres som ’gravearbejder’ i LER-lovens § 9, stk. 1’s forstand.
27/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Forældrekøb kan fortsat placeres i virksomheds­ordningen