Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Offentlig ret

Seneste nyheder inden for Offentlig ret

KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
Bech Bruun logo
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.
01/02/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Kromann Reumert logo
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Med et nyt banebrydende udspil til en nødforordning om vedvarende energiprojekter, tager EU-Kommissionen nu skrappere midler i brug for at accelerere gennemførelsen af vedvarende energiprojekter. Den foreslåede nødforordning, som blev fremsat af EU-Kommissionen den 9. november 2022, vil således - forudsat den bliver vedtaget - kunne bane vejen for en effektiv forcering af den grønne omstilling.
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Bech Bruun logo
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Hvor må valgplakater ophænges? Hvornår skal de tages ned igen, og hvem bærer udgifterne herfor? Spørgsmålene er mange. Læs med her og få et overblik over reglerne.
11/10/2022
Øvrige, Offentlig ret
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bolig- og Planstyrelsen har den 5. juli 2022 sendt et forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i offentlig høring.
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Bech Bruun logo
Ny hjemmel til at gennemtvinge kabler i private fællesveje på landet
Transportministeriet har den 29. juni 2022 sendt et forslag til ændring af lov om private fællesveje i offentlig høring. Med lovforslaget foreslås det, at der i lov om private fællesveje indføres en ny hjemmel, som giver ledningsejere af kabler til brug for elektroniske kommunikationsnet mulighed for at anmode kommunalbestyrelsen om at meddele tilladelse til at placere kablerne ved private fællesveje på landet. Høringsfristen er den 17. august 2022.
09/08/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Ny principiel dom om ledninger og gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation
Østre Landsret har ved dom af 28. juni 2022 (Avedøredommen) taget stilling til, hvordan hensynet til person- og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi skal vægtes over for hensynet til de kommunale udviklingsmuligheder for et areal og de kommunale interesser i at undgå udgifter til fremtidige ledningsomlægninger.
06/07/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
TVC Advokatfirma logo
Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.
03/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Focus Advokater logo
Kend reglerne for om-/tilbygning af ejendomme i landzone
Ejendomme i landzoner må som udgangspunkt - ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen - foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan der efter planloven gennemføres visse til- og ombygninger uden tilladelse. Det betyder f.eks., at det i nogle tilfælde er muligt at udvide eksisterende mindre ejendomme i landzone. Det kan være attraktivt for de, der ønsker at bo på landet i en stor og flot bygning – måske i flere etager. Læs mere om mulighederne her.
16/05/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nu kan kommuner indgå aftaler med grundejerne om snerydning på private fællesveje
Bech Bruun logo
Nu kan kommuner indgå aftaler med grundejerne om snerydning på private fællesveje
I begyndelsen af 2022 fremsatte transportministeren et lovforslag om ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje. Lovforslaget blev vedtaget den 21. april 2022 af et flertal af Folketingets partier. Ændringerne til privatvejsloven giver hjemmel til, at kommunerne kan genoptage en hidtidig praksis, hvor kommunen indgår en aftale med grundejere om vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver på private fællesveje.
26/04/2022
Offentlig ret, Øvrige
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Kromann Reumert logo
Korrekt afvisning af omfattende anmodning om aktindsigt?
Thisted Kommune har afvist en anmodning om aktindsigt fra Assemble A/S − alene baseret på det forventede ressourceforbrug, der var ved at skulle imødekomme anmodningen. Her kan du få svar på, om Klagenævnet for Udbud var enige i den afgørelse.
08/03/2022
Udbud, Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Bech Bruun logo
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Høje priser kan spænde ben for den grønne omstilling. Regeringens Power-to-X-strategi foreslår initiativer til at nedbringe produktionsomkostninger for brint og PtX-produkter.
11/02/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Lokalplansbestemmelser om (brugsretten til) parkeringspladser
Focus Advokater logo
Lokalplansbestemmelser om (brugsretten til) parkeringspladser
I forbindelse med opførelse af nyt byggeri er muligheder for at etablere af parkeringspladser oftest dikteret af lokalplanen. Men hvem bestemmer, hvem der har brugsretten til parkeringspladserne? Læs mere her.
09/02/2022
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommissionerne i minksagerne – hvem er de, og hvad er deres opgave?
Bech Bruun logo
Kommissionerne i minksagerne – hvem er de, og hvad er deres opgave?
Den nedlukningserstatning, der skal betales til minkavlerne og virksomhederne i minkbranchens følgeerhverv, skal fastsættes af kommissioner, som kaldes ”erstatnings- og taksationskommissioner” og ”overerstatnings- og taksationskommissioner”. Disse kommissioner har fået en ekstrem vigtig opgave, som har stor økonomisk betydning for de involverede. Bliv klogere på kommissionerne her.
04/02/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Ny landsretsdom: Hvornår skal kommuner betale for vedligeholdelse af private fællesveje
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom: Hvornår skal kommuner betale for vedligeholdelse af private fællesveje
Sagen vedrører dels, hvem der er rette sagsøgte ved sager, der har været underlagt administrativ rekurs efter privatvejsloven, dels om en kommune, ved lejlighedsvis at foretage pletvis vedligeholdelse af en vej, påtager sig den fulde vedligeholdelsespligt.
03/02/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Nyt lovforslag skal skabe bedre rammer for opladning af elbiler
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skal skabe bedre rammer for opladning af elbiler
I går (red. 26. jan) fremsatte transportministeren et nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Formålet med lovforslaget er at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere på offentlige arealer.
31/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Bech Bruun logo
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Reglerne er udarbejdet, og første halvleg er afsluttet. Nu starter anden halvleg, og bolden ligger på virksomhedernes banehalvdel. Men selvom det er meget fristende at gå i gang med spillet og sende ansøgningen, anbefaler vi, at virksomhederne venter med at sparke til bolden, indtil strategien er fastlagt. En god strategi giver det bedste resultat, og det gælder også, når nedlukningserstatningen skal fastsættes til virksomhederne. Læs videre, hvis du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger.
13/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Forsikring og erstatning
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Bech Bruun logo
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Regeringens PtX-strategi lægger op til ny regulering, der skal sikre de rigtige rammer for at etablere, drive og anvende brintinfrastruktur, samt at eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.
05/01/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
IUNO logo
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
Whistleblowerloven træder i kraft den 17. december 2021. Kommuner og offentlige virksomheder med 50 eller flere medarbejdere skal have etableret en whistleblowerordning senest da. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at der gælder helt særlige regler og forpligtelser for offentlige arbejdspladser, når ordningen skal etableres.
25/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
Focus Advokater logo
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
Få styr på reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter - f.eks. fitness- eller padelcentre
01/11/2021
Konkurrenceret, Offentlig ret
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
Bech Bruun logo
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
I anledning af det kommende kommunalvalg bliver det fra på lørdag den 23. oktober 2021 muligt at hænge valgplakater op rundt omkring i landet. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med ophængning af valgplakater.
15/10/2021
Offentlig ret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for offentlig ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted