Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land

Kromann Reumert
20/12/2023
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Kromann Reumert logo
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny klimaaftale, der skal gøre det nemmere at opføre større energiparker på land med solceller og vindmøller. Aftalen skal bidrage til at indfri ambitionen om en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Vi giver et kort overblik over aftalens indhold og ser nærmere på de mest centrale elementer i aftalen.

Med den nye klimaaftale skal det være lettere og hurtigere at bringe større, sammenhængende arealer i spil til energiparker. Aftalen åbner op for, at staten fremadrettet kan spille en mere aktiv rolle i planlægningen af større energiparker, idet staten får mulighed for helt eller delvist at overtage myndighedsbehandlingen af energiparkerne, så de kan blive etableret hurtigere og lettere end i dag. Derudover sikrer aftalen en markant forøgelse af kompensationsordningerne (grøn pulje og VE-bonus).


Med aftalen har aftaleparterne således forpligtet sig til at stemme for de lovforslag, der skal udmønte aftalens indhold, herunder vedtagelse af en ny lov om større energiparker og eventuelt en række anlægslove. Lov om større energiparker forventes fremsat i foråret 2024.


Overblik over aftalens hovedelementer:


  1. Udpegning af arealer til energiparker
  2. Statslig planlægning og myndighedsbehandling af energiparker
  3. Lokal opbakning til vedvarende energi.


Udpegning af arealer til energiparker

Ambitionen om en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030 kræver en omfattende arealplanlægning og er dermed en stor planlægningsmæssig opgave for kommunerne.


Aftalen sikrer derfor, at staten - på baggrund af løbende ansøgningsrunder og forudgående dialog med kommunerne - skal kunne udpege konkrete egnede arealer til større energiparker og helt eller delvist overtage kommunernes planlægning for større energiparker.


Første ansøgningsrunde er gennemført og yderligere ansøgningsrunder afvikles i 2024 og 2025, hvor kommuner og VE-opstillere også har mulighed for at melde flere potentielle arealer ind som energiparker.

Statslig planlægning og myndighedsbehandling af energiparker

Med aftalen erkendes det, at en acceleration af elproduktionen kan skabe flaskehalse i kommunernes planlægning, ligesom kompliceret myndighedsbehandling kan skabe forsinkelser. Derfor etableres der med aftalen én fælles indgang til statslig myndighedsbehandling af miljøvurderingen og eventuelle tilladelser på natur- og miljøområdet (one-stop-shop).


Udover myndighedsbehandlingen kan restriktioner i forhold til natur og miljø mv. medføre, at visse VE-projekter enten ikke kan realiseres eller forsinkes.


Med den nye lov om større energiparker gives der mulighed for, at de af staten udpegede arealer til energiparker tildeles særlige vilkår, der bl.a. lemper hensyn til arealbeskyttelse, og dermed gør det nemmere og hurtigere at få tilladelser og dispensationer til vedvarende energi.


Dette sker konkret blandt andet ved, at hensynet til etablering af vedvarende energianlæg fremadrettet tillægges større betydning i afvejningen af de forskellige beskyttelseshensyn over for hensynet til vedvarende energi. Aftaleparterne er således enige om en række "mindre lempelser" af nationale regler på natur- og miljøområdet for at bringe større sammenhængende områder i spil til vedvarende energi. Der gives således mulighed for at dispensere fra bestemmelser om fredning, fredskovspligt, sø- og åbeskyttelseslinjen, kirkebyggelinjer samt sten- og jorddiger. Med aftalen ændres der imidlertid ikke på de nuværende regler om dispensationer for § 3-arealer.


Den nye lov om større energiparker skal endvidere give gunstige vilkår for placering af Power-to-X-anlæg (PtX-anlæg) og virksomheder, herunder produktionsvirksomheder, i tilknytning til anlæg i energiparker, hvor særlige hensyn taler for dette, for eksempel synergimuligheder.

Lokal opbakning til vedvarende energi

Med aftalen øges kompensationen til naboer og lokalsamfundene via de eksisterende VE-ordninger (grøn pulje og VE-bonus). Grøn pulje øges med 150 % og VE-bonus øges med 50 %. Derudover sikres, at satserne for grøn pulje er teknologineutrale. Aftalen giver desuden VE-opstillerne mulighed for at indbetale til grøn pulje i årlige rater og mulighed for, at grøn pulje kan deles på tværs af nabokommuner. Formålet med tiltagene er at fremme den lokale opbakning til vedvarende energi på land.


Aftalens justering af satserne for VE-ordningerne vil gælde fra juli 2024. Skæringstidspunkt for hvornår justeringerne får virkning vil - ligesom i dag - være tidspunktet for byggetilladelsen. Det betyder, at de nye satser ikke har virkning for VE-projekter, hvor der er meddelt byggetilladelsen før juli 2024.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted