Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Bech Bruun logo
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Et bredt flertal af Folketinget indgik den 12. december 2023 en aftale om større energiparker på land - Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023. Folketinget har nu behandlet to lovforslag, som skal udmønte den politiske aftale.
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Hulgaard Advokater logo
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen har netop præsenteret en ny solcellestrategi for at styrke udbygningen af solceller i Danmark.
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
Bech Bruun logo
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
I denne artikel kan du blive klogere på de væsentligste overordnede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med PFAS-forureninger.
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Kromann Reumert logo
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
Forsvarsministeriet har nu bekræftet, at de danske love, der skal implementere NIS2- og CER-direktiverne, forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
Bech Bruun logo
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
En række nye lovændringer sikrer de juridiske rammer for tinglysning af rettigheder over elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker, beliggende inden for den eksklusive økonomiske zone (EØZ). Ændringerne skaber nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker.
13/03/2024
Energi og forsyning, Finansiering og bankret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Hulgaard Advokater logo
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Transport af CO2 i rør er et vigtigt element i danske virksomheders muligheder for at lagre CO2. Klima-, energi- og Forsyningsministeriet har, i forlængelse af den politiske aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark, arbejdet på et lovforslag, der fremadrettet skal regulere rammerne for etablering og drift af en samlet CO2-infrastruktur og erstatte de nugældende regler på området i undergrundsloven.
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Hulgaard Advokater logo
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Den grønne omstilling i Danmark halter. For selvom vi er godt i gang, så er det nødvendigt at accelerere den grønne omstilling, hvis vi skal realisere vores nationale klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030 ift. 1990 og opnå klimaneutralitet senest i 2050.
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Bech Bruun logo
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
En ny politisk aftale skal sætte rammerne for en nemmere og hurtigere proces ved etablering af VE-anlæg på land. Samtidig øges kravene til kompensation af naboer og lokalsamfund.
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Kromann Reumert logo
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ny klimaaftale, der skal gøre det nemmere at opføre større energiparker på land med solceller og vindmøller. Aftalen skal bidrage til at indfri ambitionen om en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Vi giver et kort overblik over aftalens indhold og ser nærmere på de mest centrale elementer i aftalen.
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Energifællesskaber: Muligheder og udfordringer?
Hulgaard Advokater logo
Energifællesskaber: Muligheder og udfordringer?
Hvad er energifællesskaber i det hele taget? Hvad er formålet med energifællesskaber, og hvad skal vi egentlig bruge dem til? Dette er nogle af de spørgsmål, vi vil besvare i denne artikel.
19/12/2023
Energi og forsyning
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Hulgaard Advokater logo
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har den 12. december 2023 indgået en ny politisk aftale om (større) energiparker under navnet: “Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023”.
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Bech Bruun logo
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Den 1. juli 2023 blev det muligt at udstede oprindelsesgarantier for grøn brint, der transporteres uden for gassystemet.
07/12/2023
Energi og forsyning, E-handel og markedsføring
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Hulgaard Advokater logo
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Skatterådet har i et nyt offentliggjort bindende svar taget stilling til energibeskatningen af overskudsgas fra en pyrolyseproces.
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Regeringsudspil for VE på land
Bech Bruun logo
Regeringsudspil for VE på land
Regeringen præsenterer forslag til placering af energiparker og foreslår at øge kompensationen til naboer og kommuner.
16/10/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
Bech Bruun logo
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
Nyt udspil afsætter 27 mia. kroner til to udbud af fangst og lagring af CO2.
08/09/2023
Energi og forsyning
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Hulgaard Advokater logo
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.
16/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Projektbekendtgørelsen tillader nu undtagelse af samfundsøkonomikrav ved lukning af affaldsforbrændingsanlæg
Bech Bruun logo
Projektbekendtgørelsen tillader nu undtagelse af samfundsøkonomikrav ved lukning af affaldsforbrændingsanlæg
Den nye bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) trådte i kraft den 1. juli 2023. Den nye bekendtgørelse muliggør, at kommuner kan undtage samfundsøkonomikrav ved et projektforslag for lukning af et affaldsforbrændingsanlæg.
21/07/2023
Energi og forsyning
Ny overskudsvarmebekendtgørelse indfører flere nye prisloftsmodeller
Bech Bruun logo
Ny overskudsvarmebekendtgørelse indfører flere nye prisloftsmodeller
Den nyligt vedtagne overskudsvarmebekendtgørelse introducerer nye prisloftsmodeller for overskudsvarme, der giver mulighed for, at varmeforsyningsvirksomheden kan underlægges tre forskellige prisloftsmodeller, alt afhængigt af varmeforsyningsvirksomhedens omstændigheder og behov.
14/07/2023
Energi og forsyning
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Europa Parlamentet og Rådet har i år vedtaget vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en revision af EU ETS og indførslen af en klimatold (CBAM). Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Bech Bruun logo
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu
Kromann Reumert logo
Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu
I marts sendtes et lovforslagsudkast i høring, som ville medføre, at der i investeringsscreeningsloven skulle indføres en ny kategori, "offentlige kontrakter", som ville omfatte et stort antal kontrakter med offentlige ordregivere, og som ville kræve godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, før de kunne indgås. Under indtryk af høringssvarene er ordningen i det fremsatte lovforslag begrænset væsentligt, så den alene omfatter kontrakter i relation til Energiøen i Nordsøen. I hvert fald i første omgang.
15/05/2023
Udbud, Energi og forsyning
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Bech Bruun logo
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Erhvervsministeren har for første gang under reglerne i investeringsscreeningsloven givet afslag på en udenlandsk investering, idet ministeren har givet NKT afslag på frasalget af NKT Photonics til et japansk selskab. Endvidere er der i dag 1. behandling af et lovforslag om udvidelse af og vigtige ændringer til investeringsscreeningsloven.
12/05/2023
M&A, Selskabsret, Øvrige, Energi og forsyning
Screening af alle offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur droppes – indtil videre
Bech Bruun logo
Screening af alle offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur droppes – indtil videre
Som følge af kritiske høringssvar har regeringen ved det lovforslag, der blev fremsat i går, valgt at indskrænke den ellers påtænkte udvidelse af FDI-lovens anvendelsesområde betydeligt. De nye rammer for en faseopdelt sagsbehandling fastholdes.
09/05/2023
Udbud, Energi og forsyning, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Bech Bruun logo
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Folketinget har den 27. april 2023 vedtaget en ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion (herefter "indtægtsloftsloven"). Indtægtsloftsloven skal sikre nødindgrebsforordningens gennemførelse i Danmark.
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted