Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Hulgaard Advokater logo
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Skatterådet har i et nyt offentliggjort bindende svar taget stilling til energibeskatningen af overskudsgas fra en pyrolyseproces.
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Regeringsudspil for VE på land
Bech Bruun logo
Regeringsudspil for VE på land
Regeringen præsenterer forslag til placering af energiparker og foreslår at øge kompensationen til naboer og kommuner.
16/10/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
Bech Bruun logo
Regeringsudspil om fangst og lagring af CO2
Nyt udspil afsætter 27 mia. kroner til to udbud af fangst og lagring af CO2.
08/09/2023
Energi og forsyning
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Hulgaard Advokater logo
Fordele ved solceller på udlejningsejendomme
Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.
16/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Projektbekendtgørelsen tillader nu undtagelse af samfundsøkonomikrav ved lukning af affaldsforbrændingsanlæg
Bech Bruun logo
Projektbekendtgørelsen tillader nu undtagelse af samfundsøkonomikrav ved lukning af affaldsforbrændingsanlæg
Den nye bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) trådte i kraft den 1. juli 2023. Den nye bekendtgørelse muliggør, at kommuner kan undtage samfundsøkonomikrav ved et projektforslag for lukning af et affaldsforbrændingsanlæg.
21/07/2023
Energi og forsyning
Ny overskudsvarmebekendtgørelse indfører flere nye prisloftsmodeller
Bech Bruun logo
Ny overskudsvarmebekendtgørelse indfører flere nye prisloftsmodeller
Den nyligt vedtagne overskudsvarmebekendtgørelse introducerer nye prisloftsmodeller for overskudsvarme, der giver mulighed for, at varmeforsyningsvirksomheden kan underlægges tre forskellige prisloftsmodeller, alt afhængigt af varmeforsyningsvirksomhedens omstændigheder og behov.
14/07/2023
Energi og forsyning
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Hulgaard Advokater logo
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Europa Parlamentet og Rådet har i år vedtaget vigtig lovgivning som en del af ”Fit for 55”-pakken. Dette omfatter bl.a. en revision af EU ETS og indførslen af en klimatold (CBAM). Aftalerne er afgørende for at nå EU klimamålene for 2030.
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Bech Bruun logo
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu
Kromann Reumert logo
Mindre vidtgående screening af offentlige aftaler end først varslet - for nu
I marts sendtes et lovforslagsudkast i høring, som ville medføre, at der i investeringsscreeningsloven skulle indføres en ny kategori, "offentlige kontrakter", som ville omfatte et stort antal kontrakter med offentlige ordregivere, og som ville kræve godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, før de kunne indgås. Under indtryk af høringssvarene er ordningen i det fremsatte lovforslag begrænset væsentligt, så den alene omfatter kontrakter i relation til Energiøen i Nordsøen. I hvert fald i første omgang.
15/05/2023
Udbud, Energi og forsyning
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Bech Bruun logo
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Erhvervsministeren har for første gang under reglerne i investeringsscreeningsloven givet afslag på en udenlandsk investering, idet ministeren har givet NKT afslag på frasalget af NKT Photonics til et japansk selskab. Endvidere er der i dag 1. behandling af et lovforslag om udvidelse af og vigtige ændringer til investeringsscreeningsloven.
12/05/2023
M&A, Selskabsret, Øvrige, Energi og forsyning
Screening af alle offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur droppes – indtil videre
Bech Bruun logo
Screening af alle offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur droppes – indtil videre
Som følge af kritiske høringssvar har regeringen ved det lovforslag, der blev fremsat i går, valgt at indskrænke den ellers påtænkte udvidelse af FDI-lovens anvendelsesområde betydeligt. De nye rammer for en faseopdelt sagsbehandling fastholdes.
09/05/2023
Udbud, Energi og forsyning, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Bech Bruun logo
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Folketinget har den 27. april 2023 vedtaget en ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion (herefter "indtægtsloftsloven"). Indtægtsloftsloven skal sikre nødindgrebsforordningens gennemførelse i Danmark.
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
PtX-udbud - Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser
Bech Bruun logo
PtX-udbud - Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser
PtX-udbuddet skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktion af grøn brint, som blev aftalt i forbindelse med den politiske aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) fra den 15. marts 2022.
20/04/2023
Udbud, Energi og forsyning
Energi- og forsyning: Der er fart på i Bruxelles!
Hulgaard Advokater logo
Energi- og forsyning: Der er fart på i Bruxelles!
EU-apparatet spytter i øjeblikket, som led i ”Fit for 55”-pakken, mange nye lovgivningstiltag ud, som kan blive enormt vigtige for den grønne omstilling og den måde I fremadrettet sikrer jeres virksomhed.
11/04/2023
Energi og forsyning, EU-ret
Regeringen varsler: Omfattende screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Kromann Reumert logo
Regeringen varsler: Omfattende screening af alle aftaleparter på offentlige kontrakter om kritisk infrastruktur
Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort et udkast til lovforslag om ændring af investeringsscreeningsloven, som vil medføre markante udvidelser af Erhvervsstyrelsens screening af leverandører af offentlige kontrakter inden for kritisk infrastruktur. I første omgang vil alene energiområdet være omfattet, mens den nærmere afklaring af øvrig omfattet kritisk infrastruktur vil ske i løbet af 2023.
14/03/2023
Energi og forsyning, Udbud
Nyt lovforslag vil styrke muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag vil styrke muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi
Klima- energi- og forsyningsministeren fremsatte den 8. februar 2023 L 37 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet, der følger op på stemmeaftalen fra marts 2022.
23/02/2023
Energi og forsyning
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
Bech Bruun logo
Hvad er grøn brint? EU-Kommissionen er kommet med definition
EU-Kommissionens definition giver producenter mulighed for at bevise, at brinten er grøn. Producenterne skal i fremtiden overholde krav om "additionalitet", som betyder, at brinten skal være fremstillet ved hjælp af "ekstra" vedvarende elektricitet, der produceres samtidig og i samme område som brinten.
21/02/2023
Energi og forsyning, EU-ret
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Bech Bruun logo
Nu skal der lægges fibernet – men må man det uden en forudgående tilladelse?
Hvornår må du som graveaktør grave uden en forudgående tilladelse? Hvad er en efteranmeldelsesanordning? Vi giver dig her en guide til, hvor og hvornår du må gå i jorden.
20/02/2023
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionen godkender støtte til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring i Danmark
Europa-Kommissionen har godkendt en dansk støtteordning til fordel for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring. Støtteforanstaltningen har til formål at bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimamål og EU's strategiske målsætninger under den Europæiske Grønne Pagt (European Green Deal).
17/02/2023
Konkurrenceret, Energi og forsyning
Nyt lovforslag om ændring af regler for investeringsstøtte til forsøgsvindmøller og PtX
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag om ændring af regler for investeringsstøtte til forsøgsvindmøller og PtX
Klima-, energi- og forsyningsministeren fremsatte den 25. januar 2023 L 23 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, som blandt andet ændrer reglerne om investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af Power-to-X, anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg.
10/02/2023
Energi og forsyning
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Kromann Reumert logo
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Skatteministeriet har sendt to lovforslag i høring i kampen om "overnaturlige" profitter. Et lovforslag om at indføre et loft over indtægter fra elproduktion og et lovforslag om at indføre et solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Læs mere om de to lovforslag i denne nyhed.
07/02/2023
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning, Øvrige
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
Bech Bruun logo
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.
01/02/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret
EU har vedtaget nye nødindgreb i energisektoren, der skal accelerere vedvarende energi og bremse gaspriserne
Bech Bruun logo
EU har vedtaget nye nødindgreb i energisektoren, der skal accelerere vedvarende energi og bremse gaspriserne
Hurtigere tilladelsesprocesser for opstilling af vedvarende energi og en bremse på gasprisen på TTF er nogle af de foranstaltninger, som EU's energiministre vedtog på det ekstraordinære energirådsmøde den 19. december 2022.
04/01/2023
Energi og forsyning
Indtægtsloft for elproduktion – embedsværkets anbefalinger til gennemførelse i Danmark
Bech Bruun logo
Indtægtsloft for elproduktion – embedsværkets anbefalinger til gennemførelse i Danmark
Lovgivning, der skal gennemføre indtægtsloftet i Danmark, afventer politisk stillingtagen fra en kommende ny regering. Embedsværket er dog kommet med sine anbefalinger til de overordnede principper for den danske gennemførelse af indtægtsloftet.
08/12/2022
Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted