Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Bech Bruun logo
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Ny regulering for overskudsvarme indebærer et loft over de samlede omkostninger til køb af overskudsvarme, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i deres varmepriser.
I går
Energi og forsyning
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Bech Bruun logo
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Ny elproduktionsbekendtgørelse undtager bevillingskrav for vindmølle- og solcelleanlæg.
11/01/2022
Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Bech Bruun logo
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Regeringens PtX-strategi lægger op til ny regulering, der skal sikre de rigtige rammer for at etablere, drive og anvende brintinfrastruktur, samt at eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.
05/01/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Bech Bruun logo
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Ny samlet strategi for udvikling af fangst, transport og lagring af CO2 skal bane vejen for etableringen af fuldskala-CO2-fangst og lagring i Danmark.
22/12/2021
Energi og forsyning
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Nye vurderingsprincipper for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg trådte tidligere i år i kraft. Det er en lovændring, der skal skabe mere transparens og overskueliggøre vurderingsmetoden.
07/10/2021
Energi og forsyning
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Hulgaard Advokater logo
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Regeringen har præsenteret en klimaplan bestående af 24 politiske indsatser, der skal være på plads senest i 2025, for at opnå målet om at reducere klimaudledningerne med 70% i 2030.
30/09/2021
Energi og forsyning, Miljøret
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Bech Bruun logo
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.
24/09/2021
Energi og forsyning
Overskudsvarme – et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning
Hulgaard Advokater logo
Overskudsvarme – et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning
Overskudsvarme er og har i lang tid været et omdiskuteret emne, og ikke uden grund. Udnyttelse af overskudsvarme fra virksomhedernes produktioner udgør et stort potentiale og er derfor et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning om 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030.
10/09/2021
Energi og forsyning
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Udvidet adgang til måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft
Hulgaard Advokater logo
Udvidet adgang til måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft
Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens styresignal fra 2018 om måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft, og udvider virksomhedernes adgang til genoptagelse.
22/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
CO2 – et centralt element i klimapolitikken
Hulgaard Advokater logo
CO2 – et centralt element i klimapolitikken
På afgiftsfronten er CO2-afgift det hotteste emne lige nu. I forlængelse af aftalen om en grøn skattereform fra 8. december 2020 har Regeringen for nyligt nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde et forslag til en ny CO2e-afgift. Og i sidste uge kom de økonomiske vismænd med deres rapport vedrørende dansk klimapolitik frem mod 2030.
17/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Bech Bruun logo
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Østre Landsret har i en dom afsagt den 23. februar 2021 på ny fastslået, at spildevandsselskabers forsyningspligt indebærer, at selskaberne skal føre stikledninger helt frem til grundgrænsen for hver enkelt matrikel inden for de pågældende selskabers kloakeringsområde. Dommen er i overensstemmelse med landsrettens tidligere afgørelse af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Skatteministeriet fremsatte den 20. november 2020 et forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven. Ændringen vil få stor betydning for grundværdien og dermed grundskylden, hvis den vedtages i nuværende form.
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
I denne artikel omtales et par nyere domme, der sætter grænser for forsyningsselskabernes forpligtelser for at forhindre, at der opstår skader på tilsluttede ejendomme. Nederst i artiklen kan du også læse om afledningspligtens betydning for skader i kældre.
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Bech Bruun logo
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Forbrugerombudsmanden har sammen med en række branche- og interesseorganisationer fastlagt retningslinjer for, hvornår og hvordan et el-produkt må markedsføres som ”grønt” eller ”klimavenligt”. Derudover indeholder retningslinjerne en mærkningsordning, de
28/08/2020
E-handel og markedsføring, Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Horten logo
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Lovforslaget om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven blev fremsat 15. november og vil give kommunale forsyningsselskaber mulighed for at vælge...
27/11/2019
Energi og forsyning
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Horten logo
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. Vedtages lovforslaget, kan ...
14/11/2019
Energi og forsyning
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Horten logo
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til at have overtrådt ...
13/09/2019
Energi og forsyning, Offentlig ret
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Horten logo
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Ny dom fra Østre Landsret ændrer praksis for, hvornår et varmeselskab kan kræve udtrædelsesgodtgørelse. Østre Landsret har i en dom af 21. maj 2019 fastslået, at ...
31/07/2019
Energi og forsyning
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget
Bech Bruun logo
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget
Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere at betale forrentning af gæ...
16/04/2019
Energi og forsyning
Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme
Horten logo
Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme
Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne de afgiftsmæssige rammer for den ...
05/04/2019
Energi og forsyning
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Bech Bruun logo
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke længere kan pålægge tilslutnings- ...
28/11/2018
Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted