Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Bech Bruun logo
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Forbrugerombudsmanden har sammen med en række branche- og interesseorganisationer fastlagt retningslinjer for, hvornår og hvordan et el-produkt må markedsføres som ”grønt” eller ”klimavenligt”. Derudover indeholder retningslinjerne en mærkningsordning, de
28/08/2020
E-handel og markedsføring, Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Horten logo
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Lovforslaget om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven blev fremsat 15. november og vil give kommunale forsyningsselskaber mulighed for at vælge...
27/11/2019
Energi og forsyning
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Horten logo
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. Vedtages lovforslaget, kan ...
14/11/2019
Energi og forsyning
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Horten logo
Forsynings­tilsynet præciserer sine muligheder for tilsyns­indgreb
Forsyningstilsynet præciserer, hvilke indgreb de kan foretage, når de energivirksomheder, der er under tilsynets kontrol, har eller ser ud til at have overtrådt ...
13/09/2019
Energi og forsyning, Offentlig ret
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Horten logo
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Ny dom fra Østre Landsret ændrer praksis for, hvornår et varmeselskab kan kræve udtrædelsesgodtgørelse. Østre Landsret har i en dom af 21. maj 2019 fastslået, at ...
31/07/2019
Energi og forsyning
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget
Bech Bruun logo
Højesteret: Forrentning af pristillæg ved fusion mellem varmeværker var berettiget
Højesteret fastslår i dom af 10. april 2019, at Lemvig Varmeværk a.m.b.a var berettiget til at pålægge en række forbrugere at betale forrentning af gæ...
16/04/2019
Energi og forsyning
Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme
Horten logo
Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme
Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne de afgiftsmæssige rammer for den ...
05/04/2019
Energi og forsyning
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Bech Bruun logo
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke længere kan pålægge tilslutnings- ...
28/11/2018
Energi og forsyning
Europa-Parlamentet godkender ny forordning om forvaltning af energiunionen
Bech Bruun logo
Europa-Parlamentet godkender ny forordning om forvaltning af energiunionen
Tirsdag godkendte Europa-Parlamentet et lovforslag til den såkaldte governance-forordning, som fastsætter forvaltningsrammen for energiunionen. Forordningen skal sikre, at ...
23/11/2018
Energi og forsyning
Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger
Bech Bruun logo
Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger
Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre ...
09/11/2018
Energi og forsyning
Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg
Horten logo
Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg
Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ...
12/10/2018
Energi og forsyning
Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring
Horten logo
Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring
Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer på områ...
06/10/2018
Energi og forsyning, Offentlig ret
Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling
Horten logo
Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling
Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget de ...
24/08/2018
Energi og forsyning
Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet
Horten logo
Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet
Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af forudsætninger ...
23/07/2018
Energi og forsyning
Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4
Horten logo
Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4
Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem Norge ...
19/07/2018
Energi og forsyning
Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi
Bech Bruun logo
Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi
Regeringen og samtlige partier i Folketinget står bag den nye Energiaftale, der fastsætter  Danmarks energipolitik frem mod 2030. Regeringen har den 29. juni 2018 indgået en aftale med ...
11/07/2018
Energi og forsyning
8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang
Bech Bruun logo
8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang
Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Interesserede olie- og gasselskaber kan ansøge om andele i koncessioner senest den 1. februar 2019. Det område, som...
10/07/2018
Energi og forsyning
Bredt politisk flertal bag grøn energiaftale
Horten logo
Bredt politisk flertal bag grøn energiaftale
Den 29. juni 2018 indgik regeringen en grøn energiaftale med alle Folketingets partier. Aftalen indeholder ti initiativer, der skal være med til at opfylde regeringens ambitioner om Danmark som et ...
09/07/2018
Energi og forsyning
Energitilsynet kræver praksis­ændring hos elnet­selskaber for at sikre uafhængighed
Horten logo
Energitilsynet kræver praksis­ændring hos elnet­selskaber for at sikre uafhængighed
Energitilsynet har i en principiel afgørelse påbudt to elnetselskaber at ændre deres praksis i forbindelse med et lovpligtigt overvågningsprogram, da ...
15/06/2018
Energi og forsyning
Energiklagenævnet stadfæster Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag
Bech Bruun logo
Energiklagenævnet stadfæster Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag
Energiklagenævnet har den 30. april 2018 stadfæstet Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag for etablering ...
24/05/2018
Energi og forsyning
Regeringsudspil: Energien skal være grønnere og billigere
Horten logo
Regeringsudspil: Energien skal være grønnere og billigere
Regeringen har netop fremlagt et nyt energiudspil med en målsætning om mindst 50% vedvarende energi i 2030 samt billigere energi til den enkelte og fællesskabet. Energiudspillet skal ...
08/05/2018
Energi og forsyning
Forsynings­virksomheder stiftet som I/S eller AMBA skal ændre registrering af selskabsform
Horten logo
Forsynings­virksomheder stiftet som I/S eller AMBA skal ændre registrering af selskabsform
Virksomheder inden for varme-, vand-, og elforsyningslovgivningen organiseret som I/S eller AMBA har tidligere været undtaget fra registreringspligten hos ...
31/01/2018
Energi og forsyning
Nyt administrationsgrundlag for skærpede krav for netvirksomheders særskilte identitet
Horten logo
Nyt administrationsgrundlag for skærpede krav for netvirksomheders særskilte identitet
Ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 blev der stillet krav om en klar og tydelig adskillelse af navn og logo hos vertikalt integrerede netselskaber. Loven stiller ogs...
29/12/2017
Energi og forsyning
Ny afklaring vedrørende beregning af substitutionspris for varmeleverancer
Horten logo
Ny afklaring vedrørende beregning af substitutionspris for varmeleverancer
Energitilsynets sekretariat har i en ny vejledende udtalelse af 4. juli 2017 fastslået, at substitutionsprisen for varmeleverancer skal beregnes ud fra de samlede...
07/08/2017
Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted