Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Kromann Reumert logo
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Skatteministeriet har sendt to lovforslag i høring i kampen om "overnaturlige" profitter. Et lovforslag om at indføre et loft over indtægter fra elproduktion og et lovforslag om at indføre et solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Læs mere om de to lovforslag i denne nyhed.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning, Øvrige
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
Bech Bruun logo
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.
01/02/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret
EU har vedtaget nye nødindgreb i energisektoren, der skal accelerere vedvarende energi og bremse gaspriserne
Bech Bruun logo
EU har vedtaget nye nødindgreb i energisektoren, der skal accelerere vedvarende energi og bremse gaspriserne
Hurtigere tilladelsesprocesser for opstilling af vedvarende energi og en bremse på gasprisen på TTF er nogle af de foranstaltninger, som EU's energiministre vedtog på det ekstraordinære energirådsmøde den 19. december 2022.
04/01/2023
Energi og forsyning
Indtægtsloft for elproduktion – embedsværkets anbefalinger til gennemførelse i Danmark
Bech Bruun logo
Indtægtsloft for elproduktion – embedsværkets anbefalinger til gennemførelse i Danmark
Lovgivning, der skal gennemføre indtægtsloftet i Danmark, afventer politisk stillingtagen fra en kommende ny regering. Embedsværket er dog kommet med sine anbefalinger til de overordnede principper for den danske gennemførelse af indtægtsloftet.
08/12/2022
Energi og forsyning
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Kromann Reumert logo
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Med et nyt banebrydende udspil til en nødforordning om vedvarende energiprojekter, tager EU-Kommissionen nu skrappere midler i brug for at accelerere gennemførelsen af vedvarende energiprojekter. Den foreslåede nødforordning, som blev fremsat af EU-Kommissionen den 9. november 2022, vil således - forudsat den bliver vedtaget - kunne bane vejen for en effektiv forcering af den grønne omstilling.
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
Bech Bruun logo
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
EU-indgreb skal sikre, at energisektorens ekstraordinære overskud omfordeles til forbrugerne. Indgrebene er midlertidige og finder anvendelse fra 1. december 2022 til 31. december 2023.
11/11/2022
EU-ret, Energi og forsyning
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
Kromann Reumert logo
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
Danmarks og Europas forsyningssikkerhed er under pres på baggrund af Ruslands krig mod Ukraine og den nye sikkerhedspolitiske virkelighed. Det har skabt et udtalt og presserende behov for at forcere den grønne omstilling i Europa, hvilket blandt andet kræver et opgør med nogle af de juridiske barrierer, som erfaringsmæssigt har kunnet forsinke eller vanskeliggøre processen om godkendelse og gennemførelse af større vedvarende energiprojekter (VE-projekter). På den baggrund er der fremsat en række konkrete politiske initiativer på både nationalt og europæisk plan, som vil få betydning for (hastigheden af) gennemførelsen af VE-projekter fremover.
21/10/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Bech Bruun logo
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Forsyningstilsynet har den 2. september 2022 sendt udkast til tilkendegivelse om en ny regulering af gæsteprincippet i standardvejledning for netselskabers bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (Tilslutningsbestemmelserne) i offentlig høring. Eventuelle bemærkninger skal indsendes til Forsyningstilsynet senest den 3. oktober 2022.
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Bech Bruun logo
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Danmarks første udbud af CO2-lagringstilladelser er åbnet fra den 15. august 2022 til den 1. oktober 2022.
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bolig- og Planstyrelsen har den 5. juli 2022 sendt et forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i offentlig høring.
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Bech Bruun logo
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Det fulde potentiale for vandkraft i Grønland skal udnyttes. Det har den grønlandske regering besluttet, hvilket bakkes op af den danske regering i en fælles hensigtserklæring, der danner grundlag for et tættere samarbejde mellem Danmark og Grønland inden for den grønne omstilling.
17/08/2022
Energi og forsyning
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Bech Bruun logo
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring af undergrundsloven, hvorefter der kan etableres en særskilt tilladelsesordning for CO2-lagring, pilot- og demonstrationsprojekter. Samtidig indføres mulighed for statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser.
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Bech Bruun logo
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om at udskyde indfasningen af nye, strammere energiafgrødekrav i biogasproduktion fra 2022. Aftalen skal fremme en øget biogasproduktion i Danmark her og nu med henblik på at mindske afhængigheden af russisk gas.
29/04/2022
Energi og forsyning
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. marts 2022 fremsat lovforslaget om en stærk genanvendelsessektor i Danmark. Lovforslaget fastlægger nye rammer for kommunal deltagelse ved behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, etablering af genbrugsområder på genbrugspladser samt indførelsen af et skærpet økonomisk tilsyn. Lovforslaget skal til 1. behandling d. 26. april 2022.
01/04/2022
Energi og forsyning
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
Bech Bruun logo
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
En milepæl på vejen til indfrielse af Danmarks klimamål er nået, da Folketinget i dag har vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Med loven fastsættes de nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter til elektriske køretøjer på offentlige arealer.
30/03/2022
Udbud, Energi og forsyning
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Bech Bruun logo
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Højesteret har ved to domme af 15. februar 2022 taget stilling til gæsteprincippets anvendelse i tilfælde, hvor en ledning er placeret ved ekspropriation (Kriegers Flak-sagerne) henholdsvis kendelse fra landsvæsenskommission (Aalborg Kloak-sagen). Med dommene er der langt større klarhed over gæsteprincippets rækkevidde.
16/02/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Konfliktløsning
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Bech Bruun logo
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Høje priser kan spænde ben for den grønne omstilling. Regeringens Power-to-X-strategi foreslår initiativer til at nedbringe produktionsomkostninger for brint og PtX-produkter.
11/02/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Hulgaard Advokater logo
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Datatilsynet fører tilsyn med, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvert år melder de ud, hvilke områder de særligt vil fokusere på i deres tilsynsaktiviteter. Datatilsynet har netop meldt ud, at de i 2022 bl.a. vil rette fokus mod forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning.
08/02/2022
Persondata, Energi og forsyning
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Bech Bruun logo
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Ny regulering for overskudsvarme indebærer et loft over de samlede omkostninger til køb af overskudsvarme, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i deres varmepriser.
19/01/2022
Energi og forsyning
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Bech Bruun logo
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Ny elproduktionsbekendtgørelse undtager bevillingskrav for vindmølle- og solcelleanlæg.
11/01/2022
Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Bech Bruun logo
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Regeringens PtX-strategi lægger op til ny regulering, der skal sikre de rigtige rammer for at etablere, drive og anvende brintinfrastruktur, samt at eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.
05/01/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Bech Bruun logo
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Ny samlet strategi for udvikling af fangst, transport og lagring af CO2 skal bane vejen for etableringen af fuldskala-CO2-fangst og lagring i Danmark.
22/12/2021
Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted