Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Energi og forsyning

Seneste nyheder inden for Energi og forsyning

Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Bech Bruun logo
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Forsyningstilsynet har den 2. september 2022 sendt udkast til tilkendegivelse om en ny regulering af gæsteprincippet i standardvejledning for netselskabers bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (Tilslutningsbestemmelserne) i offentlig høring. Eventuelle bemærkninger skal indsendes til Forsyningstilsynet senest den 3. oktober 2022.
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Bech Bruun logo
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Danmarks første udbud af CO2-lagringstilladelser er åbnet fra den 15. august 2022 til den 1. oktober 2022.
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Bolig- og Planstyrelsen har den 5. juli 2022 sendt et forslag til lov om ændring af planloven, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet i offentlig høring.
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Bech Bruun logo
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Det fulde potentiale for vandkraft i Grønland skal udnyttes. Det har den grønlandske regering besluttet, hvilket bakkes op af den danske regering i en fælles hensigtserklæring, der danner grundlag for et tættere samarbejde mellem Danmark og Grønland inden for den grønne omstilling.
17/08/2022
Energi og forsyning
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Bech Bruun logo
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring af undergrundsloven, hvorefter der kan etableres en særskilt tilladelsesordning for CO2-lagring, pilot- og demonstrationsprojekter. Samtidig indføres mulighed for statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser.
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Bech Bruun logo
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om at udskyde indfasningen af nye, strammere energiafgrødekrav i biogasproduktion fra 2022. Aftalen skal fremme en øget biogasproduktion i Danmark her og nu med henblik på at mindske afhængigheden af russisk gas.
29/04/2022
Energi og forsyning
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. marts 2022 fremsat lovforslaget om en stærk genanvendelsessektor i Danmark. Lovforslaget fastlægger nye rammer for kommunal deltagelse ved behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, etablering af genbrugsområder på genbrugspladser samt indførelsen af et skærpet økonomisk tilsyn. Lovforslaget skal til 1. behandling d. 26. april 2022.
01/04/2022
Energi og forsyning
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
Bech Bruun logo
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
En milepæl på vejen til indfrielse af Danmarks klimamål er nået, da Folketinget i dag har vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Med loven fastsættes de nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter til elektriske køretøjer på offentlige arealer.
30/03/2022
Udbud, Energi og forsyning
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Bech Bruun logo
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Højesteret har ved to domme af 15. februar 2022 taget stilling til gæsteprincippets anvendelse i tilfælde, hvor en ledning er placeret ved ekspropriation (Kriegers Flak-sagerne) henholdsvis kendelse fra landsvæsenskommission (Aalborg Kloak-sagen). Med dommene er der langt større klarhed over gæsteprincippets rækkevidde.
16/02/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Konfliktløsning
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Bech Bruun logo
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Høje priser kan spænde ben for den grønne omstilling. Regeringens Power-to-X-strategi foreslår initiativer til at nedbringe produktionsomkostninger for brint og PtX-produkter.
11/02/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Hulgaard Advokater logo
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Datatilsynet fører tilsyn med, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvert år melder de ud, hvilke områder de særligt vil fokusere på i deres tilsynsaktiviteter. Datatilsynet har netop meldt ud, at de i 2022 bl.a. vil rette fokus mod forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning.
08/02/2022
Persondata, Energi og forsyning
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Bech Bruun logo
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Ny regulering for overskudsvarme indebærer et loft over de samlede omkostninger til køb af overskudsvarme, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i deres varmepriser.
19/01/2022
Energi og forsyning
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Bech Bruun logo
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i et nyligt offentliggjort notat vurderet, at modtagere af støtte til anvendelse af biogas i perioden 2018-2020 ikke er blevet overkompenseret. Den næste overkompensationsvurdering vil blive foretaget for perioden 2019-2021.
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Bech Bruun logo
VE-anlæg overgår fra bevillinger til elproduktionstilladelser
Ny elproduktionsbekendtgørelse undtager bevillingskrav for vindmølle- og solcelleanlæg.
11/01/2022
Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Bech Bruun logo
Regeringens strategi for Power-to-X har fokus på infrastruktur – vi følger udviklingen
Regeringens PtX-strategi lægger op til ny regulering, der skal sikre de rigtige rammer for at etablere, drive og anvende brintinfrastruktur, samt at eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.
05/01/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Bech Bruun logo
CCS-strategi – politisk aftale skal sikre klarhed om væsentlige regulatoriske rammer
Ny samlet strategi for udvikling af fangst, transport og lagring af CO2 skal bane vejen for etableringen af fuldskala-CO2-fangst og lagring i Danmark.
22/12/2021
Energi og forsyning
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Bech Bruun logo
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Nye vurderingsprincipper for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg trådte tidligere i år i kraft. Det er en lovændring, der skal skabe mere transparens og overskueliggøre vurderingsmetoden.
07/10/2021
Energi og forsyning
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Hulgaard Advokater logo
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Regeringen har præsenteret en klimaplan bestående af 24 politiske indsatser, der skal være på plads senest i 2025, for at opnå målet om at reducere klimaudledningerne med 70% i 2030.
30/09/2021
Energi og forsyning, Miljøret
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Bech Bruun logo
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.
24/09/2021
Energi og forsyning
Overskudsvarme – et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning
Hulgaard Advokater logo
Overskudsvarme – et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning
Overskudsvarme er og har i lang tid været et omdiskuteret emne, og ikke uden grund. Udnyttelse af overskudsvarme fra virksomhedernes produktioner udgør et stort potentiale og er derfor et vigtigt værktøj til at nå vores klimamålsætning om 70% reduktion af CO2-udledningerne i 2030.
10/09/2021
Energi og forsyning
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Udvidet adgang til måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft
Hulgaard Advokater logo
Udvidet adgang til måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft
Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens styresignal fra 2018 om måling af overskudsvarme med tilbagevirkende kraft, og udvider virksomhedernes adgang til genoptagelse.
22/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
CO2 – et centralt element i klimapolitikken
Hulgaard Advokater logo
CO2 – et centralt element i klimapolitikken
På afgiftsfronten er CO2-afgift det hotteste emne lige nu. I forlængelse af aftalen om en grøn skattereform fra 8. december 2020 har Regeringen for nyligt nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde et forslag til en ny CO2e-afgift. Og i sidste uge kom de økonomiske vismænd med deres rapport vedrørende dansk klimapolitik frem mod 2030.
17/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for energi og forsyning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted