Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land

Bech Bruun
02/01/2024
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Bech Bruun logo
En ny politisk aftale skal sætte rammerne for en nemmere og hurtigere proces ved etablering af VE-anlæg på land. Samtidig øges kravene til kompensation af naboer og lokalsamfund.

Den 12. december 2023 indgik et bredt flertal i Folketinget Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 (”Aftalen”).


Hermed skal det i fremtiden være nemmere og hurtigere for VE-projektudviklere at etablere større VE-anlæg på land i form af energiparker, herunder hybridparker med både vindmøller, solceller og PtX-anlæg mv. Kravene til kompensation af naboer og lokalsamfund, der grænser op til VE-anlæg, øges samtidig.


Aftalen skal bidrage til en firedobling af elproduktionen fra VE-anlæg på land frem mod 2030. Elproduktionen fra VE-anlæg på land skal gå fra 12 milliarder kWh til 50 milliarder kWh, og det vurderes i Aftalen, at VE-anlæg på land vil fylde samlet 1,3 procent af Danmarks areal i 2030 mod 0,5 procent i dag.

Staten udpeger energiparker

I oktober 2023 indledte staten en dialog med kommunerne om udpegning af i alt 32 energiparker identificeret ved en landsdækkende screening og efter indmeldinger fra kommunerne og VE-projektudviklere.


De arealer, som staten efter dialog med kommunerne vurderer er egnede til etablering af energiparker, vil blive udpeget af staten med afsæt i en kommende lov om større energiparker.


Arealernes egnethed vil blive vurderet på baggrund af bl.a. mulighederne for placering af PtX-anlæg og lokale virksomheder i tilknytning til energiparkerne. Det er dog ikke oplyst, hvad der i øvrigt vil blive lagt vægt på ved vurderingen af, om et areal er egnet og kan udpeges som energipark.


Staten vil afholde supplerende ansøgningsrunder i 2024 og 2025, hvor kommuner og VE-projektudviklere kan melde ind med forslag om, at yderligere arealer udpeges som energiparker.

Færre arealmæssige begrænsninger for energiparker

Den nye lov om større energiparker vil indeholde særlige vilkår for de energiparker, som udpeges af staten.


Konkret skal den nye lov muliggøre, at der ved etableringen af VE-anlæg foretages en konkret afvejning af evt. beskyttelseshensyn til området overfor hensynet til etablering af VE-anlæg, hvor hensynet til etablering af VE-anlæg tillægges større vægt end hidtil.


Afvejningen vil føre til visse lempelser af reglerne på natur- og miljøområdet og inden for kulturbevaring mv. Efter en afvejning vil det også være muligt at dispensere fra naturbeskyttelses- og skovloven.


Der lægges med lempelserne op til dialog med VE-branchen og relevante grønne organisationer med henblik på etablering af en frivillig ordning, som skal tilskynde, at VE-projektudviklere etablerer erstatningsnatur og sikrer sameksistens mellem VE-anlæg og natur, herunder lavbundsjorde.

Staten kan overtage myndighedsbehandling

Det fremgår af Aftalen, at staten vil få mulighed for helt eller delvist at overtage myndighedsbehandlingen af miljøvurderinger og eventuelle miljøtilladelser. Behovet for statens overtagelse af myndighedsbehandling forventes endeligt afklaret efter dialog med kommunerne i foråret 2024.


Ministeren for byer og landdistrikter forventes desuden at udkomme med en solcellebekendtgørelse, der skal indeholde regler om de hensyn, som kommunernes planlægning bør varetage, i relation til f.eks. afstand til nabobeboelse, afskærmende beplantning og muligheder for multifunktionel arealanvendelse.

Krav om større kompensation til naboer og lokalsamfund

Aftalen stiller krav om øget kompensation til naboer og lokalsamfund, der grænser op til VE-anlæg. Det skal ske ved forøgelser af den allerede eksisterende grønne pulje og VE-bonusordningen.


Den grønne pulje øges med 150 procent og VE-bonusordningen med 50 procent. De nye satser vil få virkning fra juli 2024 med tidspunktet for byggetilladelse som skæringstidspunkt.


Som noget nyt vil VE-projektudviklere fremadrettet få mulighed for at indbetale til den grønne pulje i årlige rater, f.eks. over 5-10 år. Det vil også være muligt at dele udbetalinger fra den grønne pulje på tværs af nabokommuner, hvilket kan få betydning, når VE-anlæg opstilles tæt på grænsen mellem flere kommuner. Indbetalingerne til den grønne pulje og VE-bonusordningen vil fortsat være fradragsberettigede for VE-projektudviklere.


Der vil også fortsat kunne indgås frivillige aftaler med naboer og lokalsamfund på privatretligt grundlag, hvor VE-projektudviklere f.eks. betaler penge til naboer eller udbyder lokalt medejerskab for at styrke opbakningen til etablering af et VE-anlæg.

Bech-Bruuns kommentarer

Vi er positive over, at der nu sættes politisk fokus på at sikre en nemmere og hurtigere proces ved etablering af VE-anlæg på land.


Det er dog fortsat uklart, hvilke kriterier staten vil lægge vægt på ved vurderingen af, om et område er egnet til at blive udpeget som energipark og den indbyrdes vægtning mellem kriterier. Det skaber en vis usikkerhed om hvor mange og hvilke af de nuværende identificerede energiparker, som vil blive realiseret. Vi følger arbejdet med udpegning af energiparker tæt. 


Vi ser også positivt på muligheden for hel eller delvis statslig overtagelse af dele af myndighedsbehandlingen, hvor det sikrer en hurtigere proces for VE-projektudviklere. Det lovgivningsmæssige grundlag for evt. statslig overtagelse og afgrænsningen mellem, hvornår det skal være muligt, mangler dog fortsat at blive endeligt fastlagt. Vi følger den politiske proces tæt.


Aftalen fra den 12. december 2023 kan findes her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted