Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Regeringen udgiver ny solcellestrategi

Hulgaard Advokater
04/06/2024
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Hulgaard Advokater logo
Regeringen har netop præsenteret en ny solcellestrategi for at styrke udbygningen af solceller i Danmark.

Strategien kan læses her


Baggrunden for strategien er, at der i perioden 2022 – 2023 blev indgået to politiske aftaler af et bredt flertal i Folketinget om udbygningen af solceller i Danmark (Klimaaftalen fra juni 2022 om grøn strøm og varme samt Klimaftalen fra december 2023 om mere grøn energi fra sol og vind på land). Strategien forsøger at fjerne/mindske de barrierer, der lige nu hindrer gennemførelsen af de tiltag, der blev aftalt i disse to politiske aftaler.

 

Regeringen anfører i strategien, at deres ønske med strategien er:

”At understøtte en markedsdrevet og effektiv udbygning af solceller

At fjerne unødige barrierer for udbygningen med solceller”


Strategien er udarbejdet på baggrund af en forudgående dialog med relevante aktører i solcellebranchen, og Regeringen inddeler sin overordnede strategi på solcelleområdet i fem fokusområder:


  1. Regeringen vil sætte tempo på den grønne omstilling
  2. Solceller i det åbne land
  3. Solceller på tage
  4. Solceller på offentlige tage
  5. Små energifællesskaber


Fokusområderne 1-2 er der allerede taget hånd om i de to førnævnte politiske aftaler. Nyskabelserne i solcellestrategien findes således (primært) i fokusområderne 3-5.


Vi har opsummeret de væsentligste tiltag, som Regeringen vil udføre under fokusområderne 3-5 i tabellen nedenfor:


Fokusområde 3: Solceller på tage
Overordnede ambition:Regeringen vil fjerne unødige barrierer, der måtte bremse udbygningen af solceller på tage – herunder store tagarealer på fx industribygninger.
Konkrete tiltagStyrke vejledning om processen for opstilling af solcelleanlæg på tagarealer (på hjemmesiden veprojekter.dk

Potentialet for at almene boligforeninger kan udleje tagarealer til opstilling af solceller vil blive undersøgt for at sikre, at det ikke strider mod statsstøtte- og konkurrenceregler.

Fremme mulighed for alternative finansieringsformer af solcelleanlæg (fx leasing) og præsentere et lovforslag, der giver mulighed for at sikre ret over solcelleanlægget (fx ved at muliggøre ejendomsforbehold eller sikre, at anlægget ikke bliver grebet af pant i ejendommen). Lovforslaget fremsættes i Folketingsåret 2024-2025

Pulje på 178,6 mio. kr. afsættes i perioden 2024-2026 for etablering af vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer som fx større tagarealer i bymæssig bebyggelse så som boligforeninger, arealer langs bynære motorveje og jernbaner, overdækkede parkeringsarealer m.v.
Fokusområde 4: Solceller på offentlige tage
Overordnede ambition:Regeringen vil sikre klarhed om reglerne for opsætning af solceller på offentlige bygninger.
Konkrete tiltagVurdere behov for justering af bygningsreglementets regler om udbygning af solceller på offentlige tage (på baggrund af de nye regler i bygningsdirektivet) og sikre, at reglerne er klare og hensigtsmæssige

Undersøge om beregningsforudsætningerne i bygningsreglementet herunder antagelser om solcellers levetid, skal opdateres.

Øget vejledning
Fokusområde 5: Små energifællesskaber
Overordnede ambition:Fortsat støtte af projekter om udbredelse af viden om energifællesskaber.
Konkrete tiltagGenåbne puljen på årligt 5 mio. kr. i 2024 for tilskud til udbredelse af viden om energifællesskaber på årligt.

Regeringen forventer (på baggrund af Energistyrelsens juridiske vurdering), at et energifællesskabs deling via interne elektricitetsforbindelser vil være i strid med elmarkedsdirektivets definition af distribution, hvorfor, at der opfodres til, at energifællesskaberne fortsætter dialogen med netvirksomheder og Energinet om lokal kollektiv tarifering af energifællesskaber ved deling af elektricitet via det kollektive elnet, herunder interne elektricitetsforbindelser. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fortsætter dialogen med aktørerne herom.

Dialog med branchen om at undersøge muligheden for at ensrette praksis for nettilslutning af solceller.


Som det måske fremgår af vores beskrivelse af de ”konkrete tiltag” i tabellen ovenfor, så er det ikke umiddelbart alle tiltagene, som er lige konkrete, ligesom det også er vores opfattelse, at strategien ikke berører samtlige hindringer ved opstilling af solceller i Danmark.


Alligevel er strategien et vigtigt skridt, da den trods alt fjerner nogle af de barrierer, der er i forbindelse med udbygning af solceller i Danmark. Det bemærkes desuden, at Regeringen også i strategien lover at ”fortsætte dialogen med relevante interessenter på området”.  Ikke overraskende har en række af branchens aktører derfor også allerede taget godt imod strategien.


Nu venter der Regeringen et stort politisk arbejde med at få vedtaget og gennemført de tiltag, de har beskrevet i strategien, og vi følger med interesse udviklingen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted