Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår skal der betales registreringsafgift af bilens udstyr?
Nyere praksis fra Skatterådet bidrager med fortolkningsmomenter til brug for sondringen af, hvornår udstyr er afgiftspligtigt udstyr eller afgiftsfrit
24/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Lovforslag med nyt omfattende FDI-regime fremsat i Storbritannien
Kromann Reumert logo
Lovforslag med nyt omfattende FDI-regime fremsat i Storbritannien
Den 11. november fremsatte den britiske regering et forslag til en National Security and Investment Bill, som skal indføre et helt nyt og meget omfattende FDI-screeningsregime. Loven omfatter alle investeringer, som udløser visse "trigger events", men fastlægger en obligatorisk anmeldelsespligt i bestemte sektorer i Storbritannien. Hvis lovforslaget vedtages, vil loven have tilbagevirkende kraft og principielt omfatte alle investeringer gennemført fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.
17/11/2020
Øvrige
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Bech Bruun logo
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink og et midlertidigt forbud mod hold af mink er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. Det kan de politiske forhandlinger ikke ændre på.
17/11/2020
Forsikring og erstatning, Øvrige
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
COVID-19: Genåbning af låneordning og forlængelse af forhøjet loft på skattekontoen
Kromann Reumert logo
COVID-19: Genåbning af låneordning og forlængelse af forhøjet loft på skattekontoen
COVID-19-situationen påvirker fortsat økonomien. Et bredt flertal i Folketinget har derfor besluttet at genåbne låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift samt forlænge perioden med midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen. Læs mere om de nye tiltag i denne nyhed.
11/11/2020
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Høj straf i første sag om svindel med kompensationspakker
TVC Advokatfirma logo
Høj straf i første sag om svindel med kompensationspakker
En virksomhedsindehaver, der forsøgte at få udbetalt kr. 427.500 i lønkompensation, som han ikke var berettiget til, er nu ved Østre Landsret blevet idømt fængsel i to år og tre måneder. Derudover fik han en bøde på kr. 1.275.000 KR.
29/10/2020
Øvrige, Compliance, Strafferet
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
TVC Advokatfirma logo
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
På Christiansborg drøftes fortsat antallet af el-biler i 2030 – mere aktuelt er de seneste regler for etablering af ladestandere i forbindelse med byggeri.
28/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Bech Bruun logo
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
En appellant indleverede ekstrakt for sent, og landsretten afviste derfor sagen. Han ankede derefter dommen til Højesteret, da han mente, at der var legitime omstændigheder der gjorde ham ude af stand til at indlevere papirerne rettidigt. Han mente desuden, at de burde have kontaktet ham inden afvisningen. Højesteret stadfæstede landsrettens afvisningsdom og afviste samtidig appellantens anbringender om sygdom, da det ikke var dokumenteret ved lægeerklæring, og heller ikke med begrundelse om ”ressourcemæssige forhold”, da dette ikke kunne begrunde en fristoverskridelse.
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
TVC Advokatfirma logo
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Vil Skattestyrelsens Straffesagsenhed vurdere, om du har overtrådt skatte- og afgiftslovgivningen, har du ret til bistand, så du kan få hjælp.
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Bech Bruun logo
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Folketinget har den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor det foreslås at lempe de nuværende krav til selskabskapital ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Samtidig foreslås det at forlænge fristen for omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte sig af de nye regler for omregistrering.
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Kromann Reumert logo
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Happy Helper og Hilfr har afgivet tilsagn om at fjerne mindstepriser på de rengøringsydelser, der udbydes via virksomhedernes platforme. Tilsagnene kommer i kølvandet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved platformenes brug af faste minimumstakster som en del af deres vilkår og betingelser.
17/09/2020
Konkurrenceret, Øvrige
Udbetaling af indefrosne feriepenge
WTC advokaterne logo
Udbetaling af indefrosne feriepenge
I forbindelse med overgangen til Den nye Ferielov blev der vedtaget en overgangsordning, hvor ferie, optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses, og først ville blive udbetalt, når lønmodtageren blev pensioneret.
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af AVMS-direktivet: Ny lovgivning for TV og medietjenester
Bech Bruun logo
Ændring af AVMS-direktivet: Ny lovgivning for TV og medietjenester
Med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2020 og fremefter har Danmark implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktivet af audiovisuelle medie-tjenester (AVMS-direktivet). AVMS-direktivet pålægger EU-medlemsstaterne en række minimums-standarder for audiovisuelle medier og gælder både for traditionelt TV og TV-lignende on demand-tjenester samt videodelingsplatforme. Det ændrede AVMS-direktiv skal være implementeret i EU-medlemsstaternes nationale lovgivning senest den 19. september 2020.
09/09/2020
E-handel og markedsføring, Øvrige
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem virksomheden og en forbruger.
03/09/2020
E-handel og markedsføring, Kontraktret, Øvrige
COVID-19 Lov om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger vedtaget
Bird & Bird logo
COVID-19 Lov om whistleblowerordning i relation til kompensationsordninger vedtaget
  Whistleblowerordningen Formålet med ordningen er for det første at etablere en whistleblowerordning, der skal forebygge og afdække svindel med ...
18/06/2020
Øvrige
Alternativ udlejning af hotelværelser
DLA Piper logo
Alternativ udlejning af hotelværelser
Coronakrisen har ramt hotelbranchen hårdt. For en lang række hoteller betyder det, at operatørerne er begyndt at tænke i alternativ udlejning for at sikre noget omsætning på hotelværelser, som ellers ville...
29/05/2020
Øvrige
Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?
TVC Advokatfirma logo
Bliver dit barn ikke udleveret til samvær?
Når to mennesker vælger at gå fra hinanden, har det ikke kun konsekvenser for de voksne, men det har også konsekvenser for de børn, der eventuelt måtte være involveret. Barnets bopæl og samvæ...
27/04/2020
Øvrige
COVID-19: Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for de små selvstændige og freelancere
TVC Advokatfirma logo
COVID-19: Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for de små selvstændige og freelancere
Folketingets partier er for nyligt blevet enige om to midlertidige støtteordninger til gavn for selvstændige og små ...
03/04/2020
Øvrige
Testamenter og coronakrisen: Opret vidnetestamente
Kromann Reumert logo
Testamenter og coronakrisen: Opret vidnetestamente
I konsekvens af coronakrisen er også domstolene stort set lukkede, og der kan derfor p.t. ikke oprettes testamenter hos notaren. Det gælder til og med den 13. april 2020. Domstolsstyrelsen henviser ...
31/03/2020
Øvrige
COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads
Bech Bruun logo
COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads
I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder, som har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19 udbruddet. Ansøgning om garanti skal indgives af det långivende institut til Vækstfonden.
27/03/2020
Øvrige
Corona-hjælpepakke: Hvordan får du kompensation, og hvad skal du være opmærksom på?
Bech Bruun logo
Corona-hjælpepakke: Hvordan får du kompensation, og hvad skal du være opmærksom på?
De økonomiske konsekvenser af COVID-19 ruller ind over dansk erhvervsliv, og regeringen har derfor præsenteret en række initiativer, der skal hjælpe med at ...
16/03/2020
Øvrige
10 gode råd til virksomheders håndtering af coronavirus
Horten logo
10 gode råd til virksomheders håndtering af coronavirus
Her er vores eksperters ti bedste råd til virksomheders håndtering af den krise, som coronavirus har medført. Mandag 16. marts kl. 11 kan du høre mere på vores webinar "Coronavirus ...
13/03/2020
Øvrige
Nu bliver det igen muligt at få tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Kromann Reumert logo
Nu bliver det igen muligt at få tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Endelig kommer den nye tilskudsordning til modernisering af slagtesvinestalde, som finansloven for 2019 lagde op til. Den er p.t. ved at blive vedtaget og forventes at tr...
17/02/2020
Øvrige
Udlejning af ejerlejligheder – faldgruber ved lejefastsættelsen
Focus Advokater logo
Udlejning af ejerlejligheder – faldgruber ved lejefastsættelsen
Hvilke regler gælder – og til hvilken husleje, kan udlejning lovligt ske?Når en ejer af en eller flere ejerlejligheder ønsker at udleje eller genudleje en lejlighed, eller man kø...
13/01/2020
Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted