Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Bech Bruun logo
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Lensafløsningen i 1919 gjorde op med fideikommiserne, men påvirker den dag i dag stadig nogle herregårde og godser. Eksempelvis i en verserende sag, hvor to danske museer har køberet til en anselig mængde kostbart indbo og kunst.
13/01/2022
Øvrige, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
Bech Bruun logo
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
Langt om længe er bekendtgørelsen, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, kommet. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkbranchens følgeerhverv.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
Bech Bruun logo
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
Langt om længe er bekendtgørelsen, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, kommet. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkvirksomhederne.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
Bech Bruun logo
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
Sammen med den bekendtgørelse, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, har vi nu fået bekendtgørelsen, der regulerer muligheden for at få forskud på nedlukningserstatningen. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkvirksomhederne og rettighedshaverne.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
IUNO logo
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
For at et selskab lovligt kan låne penge til aktionærer, anpartshavere, medlemmer af bestyrelsen eller andre personer med tæt tilknytning til selskabet, skal en række betingelser være opfyldt. Hvis ikke risikerer man at få en bøde, og at lånet skal betales tilbage straks. I dette nyhedsbrev giver IUNO et overblik over, hvordan du undgår, at dit aktionærlån er ulovligt.
16/12/2021
Selskabsret, Øvrige
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Bech Bruun logo
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne der udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
TVC Advokatfirma logo
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
Anklagemyndigheden oplyser, at SØIK i løbet af det seneste år har modtaget et stort antal anmeldelser om svindel med hjælpepakker.
09/12/2021
Compliance, Strafferet, Øvrige
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
IUNO logo
Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.
I sommeren 2021 blev kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens regler, kun må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på under 20.000 kr. fra samme kunde. Reglen gælder, uanset om kunden betaler beløbet på én gang eller deler betalingen op over flere gange, hvis betalingerne er indbyrdes forbundet. Hvis man overtræder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.
25/11/2021
Øvrige, Compliance
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
TVC Advokatfirma logo
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet
I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.
25/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Bech Bruun logo
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Hvornår skal valgplakaterne tages ned?
Bech Bruun logo
Hvornår skal valgplakaterne tages ned?
Efter det netop afsluttede kommunalvalg er det nu tid til at tage de valgplakater ned, der i snart en måned har hængt rundt omkring i de danske kommuner. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med nedtagning af valgplakater, herunder ikke mindst hvornår plakaterne senest skal være taget ned.
22/11/2021
Øvrige, E-handel og markedsføring
Nu kommer domsdatabasen
Kromann Reumert logo
Nu kommer domsdatabasen
I slutningen af 2021 bliver den nye domsdatabase lanceret. I denne nyhed kan du læse alt, der er værd at vide om lanceringen af den nye database, der på sigt skal indeholde alle domme fra de danske domstole.
15/11/2021
Øvrige, Retssager og voldgift
Ny regulering af platformsarbejde er på vej
Kromann Reumert logo
Ny regulering af platformsarbejde er på vej
Takeaway, rengøring og transport er eksempler på tjenesteydelser, som i stadig stigende omfang udbydes og bestilles via digitale platforme. Udviklingen har medført et øget fokus på platformsarbejdernes ansættelsesretlige beskyttelse og er samtidig en vigtig påmindelse om grænsedragningerne mellem ansatte og selvstændige erhvervsdrivende. Nu har man både i EU og i Danmark iværksat tiltag, som skal bidrage til at afklare den usikkerhed, der er relateret til platformsarbejde.
27/10/2021
E-handel og markedsføring, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
TVC Advokatfirma logo
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
I denne uge har Landsskatteretten fundet, at Motorstyrelsen skulle modregne tidligere betalt registreringsafgift i forbindelse med en opkrævning af registreringsafgift på et andet grundlag end den oprindelige indregistrering.
22/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
IUNO logo
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
Hvis et iværksætterselskab ikke er blevet omdannet eller lukket inden den 15. oktober 2021, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Hvis I har et iværksætterselskab, som er sendt til tvangsopløsning, har I måske stadig mulighed for genoptage jeres selskab. På den måde kan selskabet fortsætte sin drift efter fristen. I nyhedsbrevet guider IUNO jer igennem processen om genoptagelsen.
15/10/2021
Selskabsret, Øvrige
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
Bech Bruun logo
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
I anledning af det kommende kommunalvalg bliver det fra på lørdag den 23. oktober 2021 muligt at hænge valgplakater op rundt omkring i landet. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med ophængning af valgplakater.
15/10/2021
Offentlig ret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Jurister er i høj kurs for øjeblikket
JURA § info logo
Jurister er i høj kurs for øjeblikket
Det har aldrig været sværere at tiltrække jurister, end det er for øjeblikket. Det er den generelle melding blandt en stor andel af Jurainfo’s mere end 14.000 abonnenter.
13/10/2021
Øvrige, Branchenyheder
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
TVC Advokatfirma logo
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe muligheden for at drive virksomhed via et iværksætterselskab (IVS). Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) sænket fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Lovændringen medfører, at alle ejere af et IVS, inden den 15. oktober 2021, skal tage stilling til, om selskabet skal omdannes til et ApS eller om det skal opløses – frivilligt eller ved tvang.
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Parkeringsselskab skal betale penge tilbage til forbrugere
JURA § info logo
Parkeringsselskab skal betale penge tilbage til forbrugere
Parkeringsselskbaet Apcoa har haft en urimelig betalingsmetode på flere af selskabets parkeringspladser. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, hvorfor Apcoa nu tilbagebetaler de penge til de forbrugere, som er opkrævet for meget for deres parkeringer.
02/09/2021
Øvrige
Forbrugerombudsmanden politianmelder Easy Park
JURA § info logo
Forbrugerombudsmanden politianmelder Easy Park
Forbrugerombudsmanden politianmelder Easy Park for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning.
02/09/2021
E-handel og markedsføring, Øvrige
Gevinster fra online pokerspil blev anset for skattefrie
TVC Advokatfirma logo
Gevinster fra online pokerspil blev anset for skattefrie
Landsskatteretten har tilsidesat Skattestyrelsens beskatning af gevinster fra online pokerspil, således at forhøjelser på i alt 4.847.778 kr. bortfaldt.
12/08/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Kromann Reumert logo
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Folketinget har besluttet, at Iværksætterselskaber (IVS) skal udfases. Derfor skal alle eksisterende iværksætterselskaber - med undtagelse af selskaber under konkurs eller tvangsopløsning - inden den 15. oktober 2021 beslutte, om selskabet skal omregistreres til anpartsselskab (ApS) eller opløses. Er beslutningen ikke truffet inden den 15. oktober, vil selskabet kunne blive tvangsopløst. Læs her, hvordan du skal forholde dig.
12/08/2021
Selskabsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted