Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Bech Bruun logo
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Fokus på miljøanprisninger i forbindelse med virksomheders markedsføring er steget voldsomt de seneste år, og de nordiske lande er ingen undtagelse. I denne forbindelse har den svenske forbrugerstyrelse netop gennemgået markedsføringen fra ti tilfældigt udvalgte virksomheder, der sælger solcelleanlæg til privatpersoner. Den svenske forbrugerstyrelse konkluderede, at brugen af fritstående, generelle miljøudsagn i markedsføringen af solcelleanlæg var vildledende.
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Bech Bruun logo
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Den 8. december 2023 vedtog EU regler for kunstig intelligens. Denne banebrydende aftale fører til en AI Act, som er det første regelsæt i verden, der regulerer reglerne for kunstig intelligens.
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Hulgaard Advokater logo
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har den 12. december 2023 indgået en ny politisk aftale om (større) energiparker under navnet: “Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023”.
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Implementering af CSRD i dansk ret
Bech Bruun logo
Implementering af CSRD i dansk ret
Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag til implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk ret i høring.
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Hulgaard Advokater logo
Nyt om generationsskifte
Regeringen har nu meldt nyt ud om deres planer for fremtidige generationsskifter af familieejede virksomheder. To forhold står til at blive ændret:Der udarbejdes en ny værdiansættelses-vejledning, som virksomhedsejerne få...
20/11/2023
Øvrige, M&A
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hulgaard Advokater logo
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Flere europæiske lande forbyder eller begrænser strengt reklame rettet mod børn og unge. Børn og unge er en attraktiv målgruppe, men også en sårbar målgruppe i en online sammenhæng. Derfor skal der tages hensyn til budskabets udformning ved markedsføring rettet mod denne målgruppe.
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
Hulgaard Advokater logo
Håndværkere og skønsmæssig ansættelse
Hvis Skattestyrelsen mener, at du har haft yderligere indtægter, som ikke er oplyst, kan de foretage en skønsmæssig ansættelse af din (skattepligtige) indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere ud fra en formodning om, at de har yderligere indtægter fra sort arbejde.
01/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for kontor og værksted i eget hjem
Hulgaard Advokater logo
Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for kontor og værksted i eget hjem
Erhvervsdrivende kan få fradrag for udgifter, som er nødvendige for at sikre virksomhedens indkomst. Private udgifter kan ikke fratrækkes. Mange selvstændige håndværkere driver virksomhed fra deres private bolig, f.eks. i form af kontor eller værksted i hjemmet. Derfor opstår spørgsmålet opstår om, hvorvidt udgifter til f.eks. el, vedligeholdelse af lokaler, husleje, mv. kan fratrækkes.
31/10/2023
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Regeringsudspil for VE på land
Bech Bruun logo
Regeringsudspil for VE på land
Regeringen præsenterer forslag til placering af energiparker og foreslår at øge kompensationen til naboer og kommuner.
16/10/2023
Energi og forsyning, Øvrige
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Erhvervsstyrelsen har iværksat en høring over et lovforslag, der implementerer CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Lovforslaget skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering. I dag den 13. oktober 2023 har Erhvervsstyrelsen iværksat en høring over forslag til ændring af blandt andet årsregnskabsloven. Hørringsforslaget implementerer EU's bæredygtighedsrapporteringsdirektiv - det vil sige CSRD - der skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering.
16/10/2023
Compliance, Øvrige
Ny landsretsdom: Bekendtgørelsen om unges arbejde gælder ikke i dagligvarebutikker og supermarkeder
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom: Bekendtgørelsen om unges arbejde gælder ikke i dagligvarebutikker og supermarkeder
En mørk vinteraften, lige før lukketid kl. 22.00, kom en maskeret røver, bevæbnet med en skruetrækker, ind i en dagligvarebutik i Aarhus, hvor han forlangte og fik udleveret kassebeholdningen af den 16-årige ungarbejder, der på det tidspunkt sad ved kassen. Røveriet varede kun få øjeblikke, og det blev ikke bemærket af de to voksne kolleger, der også var på arbejde.
10/10/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?
Bech Bruun logo
Nye vinkler på rådgivers budgetansvar?
Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har i TBB2023.753 på ny forholdt sig til den tekniske rådgivers ansvar ved budgetoverskridelse. I følgende nyhed gennemgås det i hvilket omfang, det er muligt at få afslag i den tekniske rådgivers honorar ved budgetoverskridelser, herunder betydningen af en omprojekteringsklausul og den tekniske rådgivers ”overprojektering”.
09/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
Kromann Reumert logo
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
TikTok, Facebook og Google er blot tre ud af de 22 centrale platformstjenester, som EU-Kommissionen har udpeget i forbindelse med, at Kommissionen den 6. september 2023 for første gang udpegede digitale platforme som gatekeepere i medfør af forordning om digitale markeder (også kendt som "the Digital Markets Act", alternativt "the DMA"). I alt er seks gatekeepere blevet udpeget, herunder Alphabet (med blandt andet platformene Google og YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (som ejer TikTok), Meta og Microsoft. Udpegelsesafgørelsen pr. 6. september 2023 følger en 45-dages revisionsproces, der blev gennemført af Kommissionen, efter at Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft og Samsung havde anmeldt deres potentielle status som gatekeepere. Af disse selskaber er det udelukkende Samsung, der ikke har fået status som gatekeeper.
04/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Øvrige
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
WTC advokaterne logo
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Det er populært at få lagt tage af materialer, der i solskin giver meget genskin, og derfor kan være til gene for naboerne. En højesteretsdom fra 2018 og en landsretsdom fra 2023 slår fast, at man som nabo til et skinnende tag, fra et parcelhus eller sommerhus, kan kræve, at genskinsgenerne fjernes, hvis den naboretlige tålegrænse er overskredet.
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
Bech Bruun logo
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller øgede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Nedenfor gives et overordnet overblik over de foreløbige ansættelsesretlige aspekter af CSRD.
29/09/2023
Compliance, Øvrige, Selskabsret
Fra formand til forperson – kan virksomheder anvende kønsneutrale betegnelser for ledelsen i bestyrelsen?
Kromann Reumert logo
Fra formand til forperson – kan virksomheder anvende kønsneutrale betegnelser for ledelsen i bestyrelsen?
En række virksomheder og organisationer mv. er som led i deres Diversity, Equity & Inclusion (DEI)-agenda begyndt at anvende kønsneutrale betegnelser som 'forperson' og 'næstforperson' for ledelsen i deres bestyrelser. Der er intet juridisk til hinder for, at betegnelserne anvendes internt, men kan de anvendes i officielle virksomhedsdokumenter som eksempelvis vedtægterne, og kan de anvendes, når der skal underskrives aftaler i henhold til tegningsreglen?
20/09/2023
Selskabsret, Øvrige
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Focus Advokater logo
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Det er blevet attraktivt at få installeret en varmepumpe for at spare på energien. Det er dog ofte svært at finde ud af, om en varmepumpe kan levere den nødvendige energi til opvarmning af et hus, da dette afhænger af en lang række forhold. Det juridiske spørgsmål er, hvem der bærer risikoen for, om pumpen er effektiv nok, lever op til det estimerede elforbrug, - og hvornår en husejer kan påberåbe sig, at en varmepumpe er mangelfuld. Der findes ikke noget generelt svar; men et par nye retsafgørelser – og en fra 2014 – kan måske fastlægge de juridiske rammer for sådanne tvister.
05/09/2023
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Øvrige
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.
30/08/2023
Offentlig ret, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Focus Advokater logo
Nye boligskatteregler fra 2024 kan få betydning for bolighandler nu
Den 1. januar 2024 træder der nye boligskatteregler i kraft. Det betyder generelt lavere skat for de fleste boligejere i Danmark – men ikke alle. Særligt hvis man er ved at købe bolig eller byggegrund – eller ved at bygge om – skal man være opmærksom. Læs mere her.
29/08/2023
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt udkast til lovforslag, som indfører forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, er sendt i høring
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som bl.a. indeholder et forslag om, at sygeplejersker selvstændigt tillægges opgaver, som i dag er forbeholdt læger. Som konsekvens af lovforslaget foreslås det, at tilknytningsreglerne for lægemiddelvirksomheder udvides til også at omfatte sygeplejersker og jordemødre.
24/08/2023
Life Science & Health Care, Øvrige, Offentlig ret
Skat for founders
Hulgaard Advokater logo
Skat for founders
Hvis man som founder er nået så langt, at virksomheden begynder at have en reel markedsværdi, så begynder de skattemæssige forhold lige pludselig at få betydning i beslutningsprocessen ved eksempelvis nye investeringer, flytning til udlandet eller et exit.
07/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån
TVC Advokatfirma logo
Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån
Gældsstyrelsen sender løbende meddelelser om opkrævning af gæld, og det kan være relevant at være kritisk, herunder vurdere, om der er grundlag for genoptagelse af ældre ansættelser.
02/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Hærværk mod Italiens største vartegn
TVC Advokatfirma logo
Hærværk mod Italiens største vartegn
En uheldig situation for turist i Italien kaster lys på, hvordan strafferammen er for hærværk mod nationale vartegn.
10/07/2023
Strafferet, Øvrige
Fremtidens bogføring er digital
Bech Bruun logo
Fremtidens bogføring er digital
Med henblik på at automatisere processer og ikke mindst skabe større sikkerhed for korrekt bogføring, er der sidste år indført en ny bogføringslov med øget fokus på digitalisering af virksomheders bogføring. I denne nyhed giver vi en status på reglernes indarbejdelse hos virksomhederne og betydningen heraf.
28/06/2023
Insolvens og rekonstruktion, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted