Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Er du blevet mødt med et synspunkt om at have handlet groft uagtsomt?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet mødt med et synspunkt om at have handlet groft uagtsomt?
Landsskatteretten skal løbende forholde sig til, hvorvidt en ansættelse kan ændres ekstraordinært. Denne gang fandt Landsskatteretten, at det ikke var et udslag af grov uagtsomhed, at klageren havde anset sig som selvstændig og ikke lønmodtager.
I går
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Hulgaard Advokater logo
Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Folketinget har for nyligt vedtaget en lovændring af opkrævningsloven, hvorefter der vil ske rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Dette kommer til at få stor indflydelse på, hvordan virksomheder skal håndtere deres processer og sikre fuldstændig overholdelse af reglerne i første hug.
24/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Kromann Reumert logo
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Fonde, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika og derfor offentliggør oplysninger til investorer efter artikel 8 i Disclosureforordningen, vil kunne navngives med udtryk som "bæredygtig", når visse dele af fondens investeringer bidrager til miljømæssige eller sociale mål.
17/06/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
Flere skatte- og afgiftsydere oplever at modtage en sigtelse fra Skattestyrelsen, hvorved det konstateres, at de er under mistanke for at have gjort noget strafbart.
17/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Øvrige
Markedsføring på sociale medier - bøde for krav om "tagging" i SoMe-konkurrencer
Kromann Reumert logo
Markedsføring på sociale medier - bøde for krav om "tagging" i SoMe-konkurrencer
En hyppigt anvendt metode blandt erhvervsdrivende til at udbrede kendskabet til deres brand er at afholde konkurrencer på sociale medier, og ofte stilles der krav om "tagging" af andre brugere i kommentarfeltet. Retten i Kolding har nu fastslået, at denne praksis er i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1 - også kendt som spamforbuddet. I det konkrete tilfælde fik virksomheden en bøde på 10.000 kr.
14/06/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Kromann Reumert logo
Ejerforeninger kan atter få tinglyst sine vedtægter i sin helhed
Vestre Landsret har i en ny kendelse af 10. maj 2022 (V.L. B-0437-21) med ét afvist Tinglysningsrettens nye fremgangsmåde for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Landsrettens afgørelse genetablerer den tidligere administration for tinglysning af ejerforeningsvedtægter. Det betyder, at ejerforeninger atter kan se frem til at få tinglyst sine vedtægter i sin helhed, hvis de på et eller flere punkter fraviger dét, der i daglig tale omtales som normalvedtægten.
10/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Motorstyrelsen - kontrolaktioner
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen - kontrolaktioner
Motorstyrelsen foretager løbende kontrolkationer, og her i foråret har det ført til større koordinerede kontroller i henholdsvis Aarhus og på Bornholm.
10/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
Kan du blive fritaget fra den nye Blankmedie-afgift?
Hulgaard Advokater logo
Kan du blive fritaget fra den nye Blankmedie-afgift?
Fra 1. januar 2022 bliver alle virksomheder opkrævet blankmedieafgift hver gang de køber en ny bærbar, smartphone, tablet mv.
07/06/2022
Øvrige
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
Som svar på en meddelelse fra sin bank, indsendte et datasubjekt en indsigtsanmodning til en virksomhed, som han ejede aktier i. Han ville vide hvorfor virksomheden ville have hans personoplysninger. Efter fem måneder svarede virksomheden, at den aldrig havde været omfattet af en oplysningspligt, men forklarede alligevel hvorfor den havde bedt om oplysningerne. Det norske datatilsyn var uenige med den tilgang.
03/06/2022
Persondata, Øvrige, Selskabsret
Forslag til nyt direktiv skal beskytte forbrugerne mod greenwashing og understøtte bæredygtigt forbrug
Bech Bruun logo
Forslag til nyt direktiv skal beskytte forbrugerne mod greenwashing og understøtte bæredygtigt forbrug
Et forslag til et nyt direktiv er blevet fremsat af EU-Kommissionen. Med det nye direktiv skal forbrugerne blive bedre rustet til at træffe informerede købsbeslutninger, så et bæredygtigt forbrug understøttes.
03/06/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Bøde og konfiskeret fortjeneste på tre millioner for overtrædelse af markedsføringsloven
Bech Bruun logo
Bøde og konfiskeret fortjeneste på tre millioner for overtrædelse af markedsføringsloven
Vestre Landsret har dømt en virksomhed til at betale en bøde på 250.000 kroner, ligesom virksomheden får konfiskeret fortjenesten på 3,2 millioner kroner. Virksomheden havde vildledt forbrugerne ved at anvende såkaldte ”dark patterns” i sin markedsføring omkring abonnementer på en netbutik.
01/06/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføring
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføring
Som følge af nye EU-regler og en ny bestemmelse i prismærkningsbekendtgørelsen har Forbrugerombudsmanden revideret sine retningslinjer for prismarkedsføring. Disse trådte i kraft den 28. maj 2022.
31/05/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nye retningslinjer for prismarkedsføring er nu offentliggjort
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for prismarkedsføring er nu offentliggjort
Forbrugerombudsmanden har i dag udsendt de reviderede retningslinjer for prismarkedsføring.
25/05/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Beskatning af kryptovalutaer
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af kryptovalutaer
Skattestyrelsen har fortsat fokus på kontrolsager og har nu fået tilladelse til at indhente oplysninger til brug for fortsat kontrol.
25/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Warrants
Hulgaard Advokater logo
Warrants
Warrants kaldes også tegningsretter. Det betyder, at modtageren af en warrant opnår en ret – men ikke en pligt til – at tegne nye kapitalandele i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs.
24/05/2022
Selskabsret, Øvrige, Kontraktret
Incitamentsordninger for medarbejdere
Hulgaard Advokater logo
Incitamentsordninger for medarbejdere
Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner).
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Kromann Reumert logo
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Ændring af årsregnskabsloven giver virksomheder ret til indlevere årsrapport en måned senere end hidtil.
23/05/2022
Selskabsret, Øvrige
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
TVC Advokatfirma logo
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.
23/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Bech Bruun logo
Fødevarestyrelsens kontrolbesøg: Har din virksomhed styr på hjemmesider og sociale medier?
Ud over de ordinære kontrolbesøg udvælger Fødevarestyrelsen årligt en række emner, som styrelsen fokuserer på i forbindelse med kampagnekontrol hos fødevarevirksomheder. Kommunikationsplatforme, såsom hjemmesider og sociale medier, kan også blive omfattet af kontrol. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der gennemføres en løbende monitorering af platformene.
18/05/2022
Øvrige, Life Science & Health Care
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
IUNO logo
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Når flypassagerer køber flybilletten gennem et rejsebureau, opkræver rejsebureauet ofte nogle gebyrer i tillæg til selve flybilletten. Det kan give problemer, når flyrejsen aflyses. I den situation kan passageren kræve billetprisen refunderet direkte fra flyselskabet, men spørgsmålet er, om det også gælder for gebyrerne? Det stiller en nylig dom fra Retten i Kolding skarpt på.
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Focus Advokater logo
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks. et ulovligt boykot af et ikke-medlem, foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller hjælper et medlem med prissætning på en opgave. Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger?
17/05/2022
Konkurrenceret, Øvrige
Nye regler på forbrugerområdet i EU
Bech Bruun logo
Nye regler på forbrugerområdet i EU
Ændringer på forbrugerområdet i EU trådte i kraft den 1. januar 2022.Den Europæiske Union har længe haft et særligt fokus på forbrugerbeskyttelse. Med to nye direktiver på forbrugerområdet i EU er der nu...
11/05/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Overførsler fra udlandet
TVC Advokatfirma logo
Overførsler fra udlandet
I en nyere afgjort klagesag får skatteyder nedsat sin skattepligtige indkomst med ca. 3,3 mio. kr., idet der ikke var grundlag for at beskatte overførsler fra udlandet, som var lånte beløb.
10/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted