Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?
Hulgaard Advokater logo
Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?
Det kan være vanskeligt at vurdere, om man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, selvom man bor i udlandet. F.eks. kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejde i Danmark udløser fuld skattepligt? Eller erhvervelse af et sommerhus i Danmark?
01/12/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Finansiering af startup: Den første investering
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Den første investering
Hvis I er i kontakt med en investor om en potentiel investering i jeres startup eller vækstvirksomhed, så er det en god idé allerede nu at forberede jer på processen.
30/11/2022
Kontraktret, Selskabsret, Øvrige
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
Ved vurderingen af, hvorvidt et deltidslandbrug kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, ses der nærmere på, hvorvidt driften kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig, ligesom det også vurderes, hvorvidt driftsformen på sigt kan give overskud. Såfremt der er tale om en relativt nystartet virksomhed, skal der ved vurderingen af rentabiliteten tages højde for en etableringsfase, hvor det anerkendes, at der kan være underskud.
28/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
TVC Advokatfirma logo
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
I 2023 hæves kørselsfradrag og befordringsgodtgørelsen for de danskere, der benytter sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads eller bruger deres bil erhvervsmæssigt
23/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Kromann Reumert logo
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Virksomhedspantet nyder stor udbredelse grundet de mange fordele, der er forbundet med dets flydende karakter. Imidlertid kan en række "usynlige forprioriteter" udhule panteretten, uanset at virksomhedspantet er gyldigt stiftet og behørigt sikret. Vi giver her et overblik over disse usynlige forprioriteter og giver også panthavere nogle opmærksomhedspunkter, som kan beskytte imod udhuling af pantet.
22/11/2022
Insolvens og rekonstruktion, Selskabsret, Øvrige
Motorstyrelsen på kontrol i Vestjylland
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen på kontrol i Vestjylland
Motorstyrelsen var med, da Midt- og Vestjyllands Politi gennemførte kontrol i forskellige byområder i Holstebro, og i lidt over en fjerdedel af de kontrollerede tilfælde vil Motorstyrelsen gå videre med sagen.
21/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Hvordan kan fødevarevirksomhederne blive endnu bedre til at overholde anprisningsreglerne?
Bech Bruun logo
Hvordan kan fødevarevirksomhederne blive endnu bedre til at overholde anprisningsreglerne?
Reglerne for markedsføring af fødevarer er komplekse, og der er mange forhold at tage højde for i relation til markedsføringen. Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultatet af en kontrolkampagne med fokus på fødevareanprisningsreglerne. Resultatet af kampagnen er, ifølge Fødevarestyrelsen, at 34 procent af de kontrollerede fødevarevirksomheder har markedsført produkter i strid med reglerne.
17/11/2022
Life Science & Health Care, Øvrige
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
TVC Advokatfirma logo
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
Når en handel hæves pga. væsentlige mangler ved det solgte, er det ifølge købeloven et krav, at både sælger og køber tilbageleverer deres ydelse i væsentlig samme stand og mængde. Reglen følger af købelovens §§ 57 og 58. Sælger skal således tilbagelevere købesummen og køber skal tilbagelevere salgsgenstanden. Ved handler med heste kan dette dog være problematisk.
16/11/2022
Kontraktret, Øvrige
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Med det nye direktiv er vejen lagt for, hvordan de omfattede virksomheder fremover skal rapportere om deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance).
16/11/2022
Miljøret, Øvrige, Compliance, EU-ret
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Bech Bruun logo
Nye energieffektivitetskrav til skibe træder i kraft den 1. januar 2023
Med det øgede fokus på klimaændringer har IMO indført en række initiativer for at reducere emissioner af drivhusgasser i skibsfarten. Fra den 1. januar 2023 træder IMO’s kortsigtede energieffektivitetskrav til eksisterende skibe i kraft. Herefter vil der gælde nye tekniske og operationelle krav til eksisterende skibes energieffektivitet.
16/11/2022
Transportret, Øvrige
Nye krav til ”uafhængige” advokatundersøgelser i krænkelsessager
IUNO logo
Nye krav til ”uafhængige” advokatundersøgelser i krænkelsessager
I løbet af 2021 var der stor debat om advokatundersøgelser, der blev brugt i sager om seksuelle krænkelser. Advokatrådet er derfor kommet med en ny vejledning om advokatundersøgelser, som skal gøre processen tydeligere. Samtidigt, indeholder vejledningen nye krav om, hvornår en advokatundersøgelse må kaldes for ”uafhængig”.
11/11/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Bech Bruun logo
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Den 4. november 2020 blev den danske minkbranche lukket ned grundet COVID-19-pandemien. Vi ser nærmere på, hvilke udfordringer lukningen medfører, og hvad status er i dag to år efter.
07/11/2022
Øvrige, Forsikring og erstatning
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
I vil (næsten) altid få brug for finansiering til at starte eller vækste jeres virksomhed – og der er mange forskellige typer af kapital, der kan hentes.
04/11/2022
Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad der er ulovligt offline, skal også være ulovligt online
Kromann Reumert logo
Hvad der er ulovligt offline, skal også være ulovligt online
EU har længe barslet med lovgivning, der skulle tøjle "big tech" - men en del af den lovgivning, som nu endeligt er vedtaget, regulerer også meget andet end Google, Facebook og Apple. EU's Digital Services Act får både betydning for en række specifikke tjenester og for markedsføring på internettet generelt.
04/11/2022
E-handel og markedsføring, Persondata, Øvrige
Finansiering af startup: Forbered jer til at hente kapital til jeres startup eller vækstvirksomhed
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Forbered jer til at hente kapital til jeres startup eller vækstvirksomhed
I vil (næsten) altid få brug for finansiering til at starte eller vækste jeres virksomhed – og om I lykkes med at hente finansiering, afhænger i høj grad af forberedelsen!
21/10/2022
Øvrige
Gode råd i forbindelse med håndtering af energiafgifter
Hulgaard Advokater logo
Gode råd i forbindelse med håndtering af energiafgifter
Vi har efterhånden set en lang række forskellige måder at håndtere energiafgifter, herunder særligt i forhold til beregning af afgiftsgodtgørelsen. Vi har samlet vores anbefalinger til optimal og korrekt håndtering af energiafgifter.
20/10/2022
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgiftsgodtgørelse og renterisiko
Hulgaard Advokater logo
Afgiftsgodtgørelse og renterisiko
Folketinget vedtog før sommerferien en lovændring af opkrævningsloven, der indfører rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Det er derfor vigtigt, at jeres afgiftsberegninger er opdateret.
20/10/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Kromann Reumert logo
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Torsdag den 6. oktober meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den ottende pakke af EU's sanktioner rettet mod Rusland. Pakken tager primært sigte på transport af russisk olie, ligesom importforbuddet af russiske stålprodukter udvides. Derudover indebærer den seneste sanktionspakke væsentlige indskrænkninger for store dele af det danske erhvervsliv. Blandt andet bliver importrestriktionerne på en række russiske produkter skærpet, ligesom pakken indeholder flere forbud mod handel med russiske varer.
18/10/2022
EU-ret, Compliance, Internationale retsforhold, Øvrige
Er din virksomhed forberedt på at der bliver slukket for gas og strøm?
WTC advokaterne logo
Er din virksomhed forberedt på at der bliver slukket for gas og strøm?
Danmark og Europa står i en alvorlig energikrise. Angrebene på gasledningerne i Nordsøen og Ruslands beslutning om ikke at genåbne Nord Stream 1 har gjort hele forsyningssituationen endnu mere usikker i Europa. Det vil påvirke opvarmningen, belysningen og forbruget af energi i Danmark, som i den værste tænkelig situation kan lukke periodevist ned for forsyningen og dermed mørklægge områder i Danmark.
18/10/2022
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning
Hulgaard Advokater logo
Skattemæssige konsekvenser ved fraflytning
I Danmark er der en række exitbeskatningsregler (fraflytningsbeskatningsregler), som man skal være særligt opmærksom på. Disse regler er særligt relevante, hvis man f.eks. er flyttet til Italien for at bo med sin kæreste, men har beholdt sine aktier i et dansk selskab eller hvis man opholder sig mere i sit hus i Frankrig end i Danmark.
12/10/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Bech Bruun logo
Hvilke regler gælder egentlig for valgplakater?
Hvor må valgplakater ophænges? Hvornår skal de tages ned igen, og hvem bærer udgifterne herfor? Spørgsmålene er mange. Læs med her og få et overblik over reglerne.
11/10/2022
Øvrige, Offentlig ret
Anmeldelse af krav m.v. i dødsboer på den nye Skifteportal
TVC Advokatfirma logo
Anmeldelse af krav m.v. i dødsboer på den nye Skifteportal
Dette efterår sættes Domstolsstyrelsens nye skifteportal i drift i samtlige retskredse. Dødsboer skal herefter anmeldes via skifteportalen.
05/10/2022
Familie- og arveret, Øvrige
Parkering er ikke levering
IUNO logo
Parkering er ikke levering
Hvornår er en transport afsluttet? En transportør havde parkeret en trailer med gods på en parkeringsplads over påsken. Mens det stod der, blev godset stjålet. Retten kom frem til, at tyveriet var sket, mens godset stadig var i transportørens varetægt, da godset endnu ikke var leveret og parkeringen ikke var godkendt af modtageren.
03/10/2022
Transportret, Øvrige
Brug af (fremtidig) bæredygtighed i markedsføringen
Kromann Reumert logo
Brug af (fremtidig) bæredygtighed i markedsføringen
Opmærksomheden omkring klimavenlige produkter har næppe nogensinde været større, og mange erhvervsdrivende har iværksat flere initiativer for at opnå en mere bæredygtig fremtid. Det er også naturligt, at sådanne initiativer ønskes omtalt og markedsført, men det vigtigt at huske på, at der er en række krav til anvendelse af miljø- og klimarelaterede udsagn i markedsføringen, herunder pligt til at kunne dokumentere rigtigheden af faktuelle forhold. Dette gælder også, når der bruges udsagn om fremtidige ambitioner.
20/09/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted