Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Bech Bruun logo
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Efter ændring af minkloven i maj 2020, har vi med spænding afventet nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen. Nu er der endelig sket noget. Den 2. juni 2021 sendte Fødevarestyrelsen udkast til tre bekendtgørelser i høring. Selvom der er tale om ”mindre” bekendtgørelser og vi fortsat afventer den ”store” bekendtgørelse om endelig nedlukningserstatning til minkbranchen, løfter særligt den ene bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner lidt af sløret for den kommende erstatningsproces.
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Bech Bruun logo
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Mange landbrug og plantager køber på et tidspunkt ydelser, fx håndværksydelser, fra udenlandske virksomheder. Det er langt fra alle danske købere af den type ydelser, der har gjort sig klart, at der kan være skattemæssige konsekvenser for køberen af at få leveret tjenesteydelser fra en udenlandsk leverandør. En ny dom fra Vestre Landsret er i den sammenhæng vigtig.
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021
Bech Bruun logo
Ny retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021
Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget forslag til en ny retsafgiftslov, som træder i kraft den 1. oktober 2021. Loven erstatter den gældende retsafgiftslov fra 1969 og medfører væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift.
23/06/2021
Retssager og voldgift, Øvrige
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
16/06/2021
Strafferet, Øvrige
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
10/06/2021
Strafferet, Øvrige
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
TVC Advokatfirma logo
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
Vigtig lovændring for bilentusiaster og veteranbilsejere mv., idet originalitetskravet afskaffes ved en ny lov, der i sin helhed træder i kraft den 1. juni 2021.
02/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
ESG: Bevar virksomhedens konkurrencedygtighed
WTC advokaterne logo
ESG: Bevar virksomhedens konkurrencedygtighed
Vi har tidligere beskrevet, hvordan ESG bliver vigtigere og vigtigere i forhold til at styrke virksomhedens konkurrencedygtighed.
31/05/2021
Øvrige
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Kromann Reumert logo
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Europa-Kommissionen har den 21. april 2021 fremlagt sit forslag til forordning om kunstig intelligens. Forslaget udspringer af Kommissionens initiativ om en europæisk strategi for kunstig intelligens. Læs med her, og bliv klogere på forslagets indhold.
26/05/2021
IT- og telekommunikation, Persondata, Øvrige
Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov
Bech Bruun logo
Sådan bliver godkendelsesprocessen ved ny investeringsscreeningslov
Den 4. maj 2021 har Folketinget vedtaget det fremsatte lovforslag fra erhvervsministeren om en såkaldt investeringsscreeningslov, der skal forhindre, at udenlandske investeringer og økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod Danmark. Det betyder tilmed en ny godkendelsesproces.
26/05/2021
Finansiering og bankret, Øvrige
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
TVC Advokatfirma logo
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
Ved dom afsagt af Højesteret den 15. april 2021 blev det slået fast, at køber af en brugt motorbåd ikke kunne påberåbe sig fejl, der var opstået umiddelbart efter risikoens overgang og som kunne henføres til sædvanligt slid og ælde.
21/05/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige
Ændring af minkloven vedtaget af Folketinget
Bech Bruun logo
Ændring af minkloven vedtaget af Folketinget
Folketinget har den 27. april vedtaget en ændring af minkloven, der træder i kraft den 10. maj 2021. Lovændringen har til formål at tilvejebringe hjemmel til at udmønte dele af den politiske aftale om erstatning til minkbranchen.
12/05/2021
Øvrige
Nye regler om bopælspligt i 2021
Focus Advokater logo
Nye regler om bopælspligt i 2021
For at imødekomme, at der primært i de større byer står nyetablerede boliger ubeboede, samtidig med at der er boligsøgende, der ikke kan finde en bolig, blev der i december 2020 vedtaget en ændring af boligreguleringsloven. Ændringen indebærer, at der nu gælder nye regler for bopælspligt i nyopførte ejendomme. Det skal man som ejendomsinvestor holde sig for øje. Læs mere her.
12/05/2021
Øvrige
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
IUNO logo
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
Selvom langt fra alle systemer med kunstig intelligens (AI) medfører større risici, er der et stigende behov for at sikre grundlæggende rettigheder, brugersikkerhed og tillid til systemernes udvikling. EU-Kommissionen er derfor netop kommet med et nyt udspil, hvorefter virksomheder vil skulle dokumentere høj-risiko anvendelse af sådanne systemer. Men hvilke konsekvenser kan det nye udspil egentlig få for din virksomhed?
07/05/2021
Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
IUNO logo
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
Højesteret har i en ny sag taget stilling til, om en konkurrenceklausul, der var indgået mellem to kapitalejere, var bortfaldet. Konkurrenceklausulen var først indgået i en ejeraftale, hvor medarbejderen havde forpligtet sig over for sin virksomhed. Den blev dog senere ført over i en forligsaftale, som medarbejderen havde indgået med en anden kapitalejer. Højesteret kom frem til, at konkurrenceklausulen ikke var bortfaldet, allerede fordi den ikke var indgået som led i et ansættelsesforhold.
27/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget
Kromann Reumert logo
Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget
Folketinget har den 22. april vedtaget en ny lov, som skal forhindre urimelig handelspraksis ved salg af landbrugs- og fødevarer. Loven implementerer et EU-direktiv og introducerer ny sektorspecifik regulering af fødevareforsyningskæden, som det er væsentligt for aktører på markedet at være opmærksomme på. I Danmark har man valgt en overimplementeringsmodel, der gør, at alle aktører i værdikæden skal være opmærksomme på reglerne, uanset parternes størrelse.
27/04/2021
Øvrige
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
IUNO logo
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
En ny lov, der blev vedtaget i efteråret, giver virksomheder adgang til at kræve at medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt, og til at modtage testresultatet. Men hvad med andre, der færdes dagligt på arbejdspladsen? Trods smitterisiko, giver loven nemlig ikke virksomheder adgang til at teste andre end medarbejdere. Det betyder, at virksomheder udover at overholde lovens øvrige krav skal være meget opmærksomme på, hvem krav om test er rettet mod.
16/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Har du styr på testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?
TVC Advokatfirma logo
Har du styr på testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?
De kan have afgørende betydning ved en skilsmisse, samt for de efterladte i et dødsbo.
08/04/2021
Øvrige
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
IUNO logo
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Københavns Byret har i to nye afgørelser taget stilling til forsinkelser som følge af eksterne strejker. Luftfartsselskabet skal i henhold til forordning 261 bevise, at strejken ligger uden for deres faktiske kontrol, ikke er led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og at alle rimelige forholdsregler for at undgå eller minimere forsinkelsen er truffet. Begge afgørelser fra Byretten viste, at en ekstern strejke normalt anses for en usædvanlig omstændighed.
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Yderligere tiltag på skatte­området
Kromann Reumert logo
COVID-19: Yderligere tiltag på skatte­området
Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov, som skal sikre virksomheder en øget likviditet på i alt 170 mia. kr. Der er tale om udvidelser af eksisterende COVID-19-ordninger. I denne nyhed dykker vi ned i den nye lov og dens betydning.
10/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Kromann Reumert logo
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Politiet har besluttet, at Politiets Kameraregister skal styrkes, fordi det er et effektivt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Fra den 15. marts 2021 bliver det derfor obligatorisk for både virksomheder og offentlige myndigheder at registrere de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
04/03/2021
Persondata, Compliance, Øvrige
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
IUNO logo
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
Fra onsdag den 24. februar 2021 skal flyselskaber med fly der ankommer til Danmark fra udlandet indsamle og viderebringe oplysninger om passagerer og personale til Styrelsen for Patientsikkerhed som led i det danske COVID-19 smitteopsporingsarbejde.
25/02/2021
Transportret, Øvrige, Persondata
COVID-19: Solnedgangs­klausul udskudt i forhold til sager med baggrund i corona­epidemien
Kromann Reumert logo
COVID-19: Solnedgangs­klausul udskudt i forhold til sager med baggrund i corona­epidemien
Folketinget forlænger nu den midlertidigt skærpede straffelovgivning for svig med coronahjælpepakker indtil den 1. januar 2022. I denne nyhed kan du læse om nogle af de sager, der indtil videre har været behandlet under coronastraffelovgivningen.
25/02/2021
Strafferet, Øvrige
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
IUNO logo
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Den 1. januar 2021 trådte en ny og mere attraktiv ordning for medarbejderaktier i kraft. Ordningen giver nye, mindre virksomheder mulighed for at tildele medarbejdere op til 50% af medarbejderens årsløn som aktier, købe- eller tegningsretter til aktier til beskatning som aktieindkomst. Den nye ordning forhøjer dermed grænsen for, hvor stor en andel af årslønnen, virksomheder kan tildele den lavere beskatning.
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Tidligere direktør idømt fængselsstraf for abonnementsfælde
Bech Bruun logo
Tidligere direktør idømt fængselsstraf for abonnementsfælde
Østre Landsret har idømt en tidligere direktør en ubetinget fængselsstraf for bedrageri i forbindelse med en sag om abonnementsfælder for forbrugere.
23/02/2021
E-handel og markedsføring, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted