Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Øvrige

Seneste nyheder inden for Øvrige

Indestående på udenlandske konti
Hulgaard Advokater logo
Indestående på udenlandske konti
Siden den 1. januar 2016 har det ikke længere været muligt at have en hemmelig konto i skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.
I dag
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Hulgaard Advokater logo
Nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider og ekstra orlov for trillingeforældre mv.
Dele af EU’s orlovsdirektiv er blevet implementeret i de nye regler, som giver medarbejdere ret til bl.a. omsorgsorlov i 5 arbejdsdage om året, mulighed for fleksible arbejdstider til forældre med børn under 9 år og ekstra orlov ved fødsel af 3 eller flere børn. Reglerne om omsorgsorlov trådte i kraft den 2. august 2022, mens reglerne om fleksible arbejdstider og ekstra orlov træder i kraft i sin helhed den 1. december 2023. Dele deraf træder dog i kraft tidligere.
23/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Gaver til mindreårige børnebørn
Hulgaard Advokater logo
Gaver til mindreårige børnebørn
Gaver til børnebørn kan give et godt økonomisk fundament og være en god hjælp på vej videre i livet. Til trods for det er mange bedsteforældre tilbageholdende – for bruger de nu pengene rigtigt?
20/03/2023
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret, Øvrige
Den naboretlige tålegrænse
Focus Advokater logo
Den naboretlige tålegrænse
Højaktuel sag om naboretlig tålegrænse ved Bridgewalking Lillebælt er forligt. Focus Advokater har bistået naboerne i sagen.
15/03/2023
Øvrige, Offentlig ret, Konfliktløsning
Nye rapporteringsstandarder på vej
IUNO logo
Nye rapporteringsstandarder på vej
Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering trådte i kraft 5. januar 2023. Reglerne skal modernisere og udvide, hvad virksomheder skal oplyse om som led i ledelsesberetningen. Som et ekstra lag til de nye regler, er der ved at blive udarbejdet supplerende rapporteringsstandarder. Vi ser nærmere på, hvad virksomheder kan forvente i forhold til rapportering om arbejdskraft.
14/03/2023
Selskabsret, Compliance, Øvrige
IP-retlige udfordringer ved kunstig intelligens
Kromann Reumert logo
IP-retlige udfordringer ved kunstig intelligens
I 2022 blev nogle af de hidtil mest velfungerende teknologier med kunstig intelligens lanceret i åbne udgaver. Nu har alle mulighed for at skabe kreative billeder eller tekster ved hjælp af AI - i hvert fald på forsøgsstadiet. Den nye teknologi medfører dog også en række udfordringer - for hvem har egentlig rettighederne til indholdet, og hvem står i skudlinjen, hvis dette indhold krænker andres immaterielle rettigheder?
08/03/2023
Immaterielret, Øvrige
Erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar ved sikkerhedsmangler
Kromann Reumert logo
Erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar ved sikkerhedsmangler
Lov om produkter og markedsovervågning forpligter erhvervsdrivende til kun at bringe sikre produkter i omsætning og til at træffe relevante foranstaltninger, hvis et produkt viser sig at være farligt.
03/03/2023
Forsikring og erstatning, Øvrige
Lov om afskaffelsen af store bededag er vedtaget – yderligere relevant lovgivning på vej
Kromann Reumert logo
Lov om afskaffelsen af store bededag er vedtaget – yderligere relevant lovgivning på vej
Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Derudover byder 2023 på yderligere kommende relevant lovgivning inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Vi giver dig et overblik.
01/03/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Fremtidsfuldmagter - hvem, hvad og hvorfor?
Focus Advokater logo
Fremtidsfuldmagter - hvem, hvad og hvorfor?
Siden 1.9.2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der kan hjælpe mentalt eller fysisk svækkede personer, når de ikke længere selv kan disponere over deres økonomi eller personlige forhold. Ved ordningen giver man en pårørende eller en anden person fuldmagt til at disponere på sine vegne, når man ikke længere selv er i stand til det. Dermed kan man sikre sig, at nogen kan assistere – før det er for sent. Læs mere her om fremtidsfuldmagter - og særligt om hvorfor det er vigtigt at sørge for, at fremtidsfuldmagten er lavet på den rigtige måde.
24/02/2023
Øvrige
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Kromann Reumert logo
Omfattende forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS offentliggjort
Fund af PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer) i en række fødevarer har på det seneste fyldt i danske medier som følge af de helbredsrisici, som forbindes med flere PFAS-stoffer. Nu har Danmark, i samarbejde med en række andre EU-lande, fremsat et omfattende forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur (”ECHA”) omkring regulering af PFAS gennem EU’s kemikalieforordning (”REACH”). Vi giver dig et indblik i forslaget, som blev offentliggjort af ECHA den 7. februar, og hvad den kommende regulering af PFAS kan komme til at betyde for danske virksomheder.
10/02/2023
Miljøret, EU-ret, Øvrige
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Focus Advokater logo
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Den 1. januar 2023 trådte et nyt bygningsreglement (BR23) i kraft. To nye bestemmelser (§ 297 og § 298) har været genstand for særlig opmærksomhed fra byggebranchen og vil medføre et behov for yderligere tiltag fra bygherrer.
07/02/2023
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Kromann Reumert logo
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Skatteministeriet har sendt to lovforslag i høring i kampen om "overnaturlige" profitter. Et lovforslag om at indføre et loft over indtægter fra elproduktion og et lovforslag om at indføre et solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Læs mere om de to lovforslag i denne nyhed.
07/02/2023
Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning, Øvrige
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Kromann Reumert logo
International voldgift i kontekst af dansk investorbeskyttelse i Rusland
Russiske myndigheder har foretaget og varslet en række økonomiske foranstaltninger som modsvar på vestlig fordømmelse over for Ruslands invasion af Ukraine. I artiklen analyseres det retlige grundlag for, at danske investorer i Rusland kan søge erstatning ved international voldgift for mulige tab lidt ved brud på investeringsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland, som pålægger Rusland at skabe gunstige betingelser for danske investorer samt yde fuld beskyttelse og sikkerhed for danske investeringer på russisk territorium.
24/01/2023
Internationale retsforhold, Retssager og voldgift, Øvrige
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er nu sendt i høring
Bech Bruun logo
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag er nu sendt i høring
Regeringen har nu sendt lovforslaget om afskaffelse af store bededag i høringen med høringsfrist den 19. januar 2023.
17/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
TVC Advokatfirma logo
Hvornår hæfter ægtefæller for hinandens skat?
Det ses undertiden, at en ægtefælle pådrager sig en restskat, som denne ikke er i stand til at betale, og i sådanne tilfælde kan den anden ægtefælle komme til at hæfte for betalingen.
17/01/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
WTC advokaterne logo
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
Hen over juleperioden har der på sædvanlig vis været et stort salg af varer fra fysiske og onlinebutikker. Mange butikker og producenter vil derfor forventeligt i den kommende tid opleve henvendelser fra forbrugere, der ønsker at gøre brug af reklamations- eller garantirettigheder.
06/01/2023
Kontraktret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
TVC Advokatfirma logo
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
Købelovens regler gælder ved alle køb – med undtagelse af køb af fast ejendom. Købeloven finder derfor ligeledes anvendelse ved køb og salg af heste. En sælger i hestehandler må derfor undertiden tilbagebetale beløb samt i nogle tilfælde også erstatningsbeløb, når køber hæver købet, grundet en væsentlig mangel ved varen. Derfor er det relevant om sælger kan foretage sig noget for at beskytte sig mod køberens eventuelle påberåbelse af mangler ved det solgte.
04/01/2023
Kontraktret, Øvrige
Skifter din virksomhed forsikringsselskab pr. 1.1 ?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Skifter din virksomhed forsikringsselskab pr. 1.1 ?
På mange forsikringer har du kun frem til 31. marts til at anmelde skader på den "gamle" forsikring.
04/01/2023
Forsikring og erstatning, Øvrige
Bestyrelseskontrakt eller ej?
IUNO logo
Bestyrelseskontrakt eller ej?
Det er blevet mere udbredt at bruge bestyrelseskontrakter. Bestyrelseskontrakter har på den ene side flere fordele, og kan blandt andet bidrage til at skabe klarhed og præcisere bestyrelsesmedlemmets rettigheder og pligter. På den anden side giver bestyrelseskontrakter også mange udfordringer, herunder lige fra hvem der skal underskrive kontrakten til i hvilket omfang kontrakten overhovedet er gyldig mellem parterne.
14/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret, Øvrige
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Kromann Reumert logo
Rådet vedtager generel indstilling til Direktivforslag om bæredygtig due diligence (CSDDD)
Med forslaget til et nyt direktiv om bæredygtig due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) skaber EU nye rammer for, hvordan virksomheder aktivt skal fremme bæredygtighed og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd gennem krav om tværsektoriel due diligence af egne værdikæder. Rådets generelle indstilling afslutter forhandlingerne i Rådet, foreslår ændringer i direktivforslaget fremsat af Kommissionen og giver Rådets formandskab mandat til at starte forhandlingerne med Parlamentet.
06/12/2022
Compliance, Øvrige
Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?
Hulgaard Advokater logo
Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?
Det kan være vanskeligt at vurdere, om man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, selvom man bor i udlandet. F.eks. kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejde i Danmark udløser fuld skattepligt? Eller erhvervelse af et sommerhus i Danmark?
01/12/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Finansiering af startup: Den første investering
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Den første investering
Hvis I er i kontakt med en investor om en potentiel investering i jeres startup eller vækstvirksomhed, så er det en god idé allerede nu at forberede jer på processen.
30/11/2022
Kontraktret, Selskabsret, Øvrige
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Deltidslandbrug med økologisk højlandskvæg anset for erhvervsmæssig virksomhed
Ved vurderingen af, hvorvidt et deltidslandbrug kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, ses der nærmere på, hvorvidt driften kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig, ligesom det også vurderes, hvorvidt driftsformen på sigt kan give overskud. Såfremt der er tale om en relativt nystartet virksomhed, skal der ved vurderingen af rentabiliteten tages højde for en etableringsfase, hvor det anerkendes, at der kan være underskud.
28/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
TVC Advokatfirma logo
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
I 2023 hæves kørselsfradrag og befordringsgodtgørelsen for de danskere, der benytter sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads eller bruger deres bil erhvervsmæssigt
23/11/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for øvrige   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted