Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Kontraktret

Seneste nyheder inden for Kontraktret

Konkurrence på kontraktvilkår?
Kromann Reumert logo
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kan ordregiver være berettiget til at evaluere et tilbud ud fra en "worst-case scenario"-fortolkning, og hvilken betydning har det, hvis udbudsmaterialet indeholder modstridende oplysninger om, hvem den ordregivende enhed er? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en ny kendelse, som du kan læse mere om her.
18/01/2023
Udbud, Kontraktret
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
WTC advokaterne logo
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
Hen over juleperioden har der på sædvanlig vis været et stort salg af varer fra fysiske og onlinebutikker. Mange butikker og producenter vil derfor forventeligt i den kommende tid opleve henvendelser fra forbrugere, der ønsker at gøre brug af reklamations- eller garantirettigheder.
06/01/2023
Kontraktret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
TVC Advokatfirma logo
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
Købelovens regler gælder ved alle køb – med undtagelse af køb af fast ejendom. Købeloven finder derfor ligeledes anvendelse ved køb og salg af heste. En sælger i hestehandler må derfor undertiden tilbagebetale beløb samt i nogle tilfælde også erstatningsbeløb, når køber hæver købet, grundet en væsentlig mangel ved varen. Derfor er det relevant om sælger kan foretage sig noget for at beskytte sig mod køberens eventuelle påberåbelse af mangler ved det solgte.
04/01/2023
Kontraktret, Øvrige
Ændrede og ikke ændrede aftaler
IUNO logo
Ændrede og ikke ændrede aftaler
En aftalt frist for indlevering af farligt gods måtte fraviges på grund af særlige regler for farligt gods ved flytransport. Derved blev alt det bookede gods indleveret for sent og det gods, der ikke var farligt gods, kom ikke med flyet. Retten kom frem til, at den sagsøgende speditør havde indleveret godset for sent efter aftalen, og derfor ikke havde krav på at få refunderet fragt.
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.
08/12/2022
Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Finansiering af startup: Den første investering
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Den første investering
Hvis I er i kontakt med en investor om en potentiel investering i jeres startup eller vækstvirksomhed, så er det en god idé allerede nu at forberede jer på processen.
30/11/2022
Kontraktret, Selskabsret, Øvrige
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Bird & Bird logo
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Den 4. juni 2021 vedtog EU-Kommissionen nye versioner af Standard Contractual Clauses (SCC’er), som fremadrettet kunne anvendes som overførselsgrundlag af personoplysninger til tredjelande.
30/11/2022
Persondata, Kontraktret
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Den 29.9.2022 vedtog EU-Kommissionen sine NYE retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.
23/11/2022
Konkurrenceret, Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
TVC Advokatfirma logo
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
Når en handel hæves pga. væsentlige mangler ved det solgte, er det ifølge købeloven et krav, at både sælger og køber tilbageleverer deres ydelse i væsentlig samme stand og mængde. Reglen følger af købelovens §§ 57 og 58. Sælger skal således tilbagelevere købesummen og køber skal tilbagelevere salgsgenstanden. Ved handler med heste kan dette dog være problematisk.
16/11/2022
Kontraktret, Øvrige
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Bird & Bird logo
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Den 28. september offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til et nyt AI-ansvarsdirektiv, der vil fastsætte ensartede regler i EU for adgang til oplysninger, og gøre det nemmere for forbrugere at søge skadeserstatning, når AI-systemer begår fejl. En klar og harmoniseret lovgivning om ansvar for AI har været en nøgleforudsætning for europæiske virksomheders anvendelse og salg af teknologien. De nye regler stiller dog vanskeligt håndterbare krav på flere områder.
17/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Focus Advokater logo
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for udførelse af igangværende offentlige kontrakter.
06/10/2022
Udbud, Kontraktret, Compliance
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Landsretten: I orden at opsige økonomidirektør pr. e-mail
Bird & Bird logo
Landsretten: I orden at opsige økonomidirektør pr. e-mail
Den 23. juni 2022 stadfæstede Østre Landsret Odense Byrets afgørelse fra den 1. oktober 2021 , hvor en opsigelse sendt på e-mail til en økonomidirektør den 31. december 2019 blev anset for at være kommet til økonomidirektøren den 31. december 2019 og ikke på dagen, den 2. januar 2020, hvor økonomidirektøren rent faktisk læste e-mailen.
11/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Focus Advokater logo
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler og de dertilhørende vertikale retningslinjer fra 2010 udløber den 31. maj 2022 og har derfor været under revision. EU-Kommissionen har netop vedtaget en revideret gruppefritagelsesforordning og retningslinjer, som træder i kraft og erstatter de nugældende regler den 1. juni 2022. Der gives en 1-årig overgangsperiode til at indrette sig efter de nye regler. Den reviderede gruppefritagelse medfører bl.a. ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler, ligesom det indebærer mulighed for større fleksibilitet i distributionssystemer.
01/06/2022
Konkurrenceret, Kontraktret
Warrants
Hulgaard Advokater logo
Warrants
Warrants kaldes også tegningsretter. Det betyder, at modtageren af en warrant opnår en ret – men ikke en pligt til – at tegne nye kapitalandele i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs.
24/05/2022
Selskabsret, Øvrige, Kontraktret
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
Bird & Bird logo
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
En effektiv kontraktstyring er nødvendig for at sikre, at de bæredygtige hensyn og krav bliver båret ind i kontraktudførelsen efter udbuddets afslutning. Dog kan det kræve kreative greb i kontrakten at sikre en sanktionering af de bæredygtige krav, når ’skadelidte’ i sidste ende bliver klimaet og miljøet.
05/05/2022
Udbud, Kontraktret
Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag
IUNO logo
Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag
Med de nye bestemmelser i købeloven, er reglerne for afslag i pris ændret. En af opdateringerne medfører nemlig, at forbrugere ikke længere kan få passende afslag for mangler ved varen, men i stedet kan få forholdsmæssigt afslag. I nyhedsbrevet går IUNO i dybden med de nye regler om afslag.
03/05/2022
Øvrige, Kontraktret
Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen
IUNO logo
Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen
Med de nye opdateringer i købeloven skal flere virksomheder nu vænne sig til et øget ansvar overfor forbrugere. En af ændringerne er en forlængelse af perioden dækket af formodningsreglen. Reglen handler om, hvornår man formoder, at en mangel er opstået i forbrugerkøb. I nyhedsbrevet her går IUNO i dybden med opdateringen af formodningsreglen.
28/04/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige, Kontraktret
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
07/04/2022
Kontraktret, Udbud, Konkurrenceret
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
29/03/2022
Kontraktret, Internationale retsforhold, Udbud
Ændringer i købeloven: Garantier
IUNO logo
Ændringer i købeloven: Garantier
Med de nye opdateringer i købeloven skal flere virksomheder nu vænne sig til et øget ansvar overfor forbrugere. I nyhedsbrevet går IUNO i dybden med de nye regler om garantier - mere specifikt i forhold til reglerne om garantier, som virksomheder giver i reklamer.
24/03/2022
Kontraktret, E-handel og markedsføring, Øvrige
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Kromann Reumert logo
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland indebærer blandt andet, at nationalisering eller ekspropriation af danske investeringer på russisk territorium vil kunne føre til krav om "fyldestgørende og effektiv erstatning". Danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør allerede nu sikre dokumentation for et eventuelt erstatningskrav mod den russiske stat og andre, der involverer sig i overtagelse af danskejede aktiviteter i Rusland.
22/03/2022
Immaterielret, Kontraktret, Øvrige, Internationale retsforhold, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for kontraktret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted