Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Kontraktret

Seneste nyheder inden for Kontraktret

Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
TVC Advokatfirma logo
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
I en sag om en ejendom til 100 mio. kr., forekommer der en misforståelse, omhandlende retten til at trække sig fra en indgået salgsforhandling. Hvorvidt en reel forpligtigelse til køb finder sted, giver Landsretten sit svar på.
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kromann Reumert logo
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Hvis en igangværende entreprise bliver ophævet, har bygherren en væsentlig interesse i omgående at få foretaget en fyldestgørende registrering af, hvor langt arbejderne er nået på tidspunktet for ophævelsen, om der er mangler ved de allerede udførte arbejder, og eventuelt tillige hvilke arbejder der udestår at blive udført. En sådan staderegistrering er både nødvendig af økonomiske årsager, og for at bygherren hurtigt kan give en anden entreprenør adgang til at færdiggøre byggeriet. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan du bedst muligt griber processen an, hvis en entreprise bliver ophævet.
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Både bygherren og entreprenøren har mulighed for at ophæve en entrepriseaftale. I alle tilfælde er det dog en betingelse, at der foreligger en væsentlig misligholdelse, og at der er sendt et skriftligt påkrav, som ikke har haft nogen gunstig effekt. I denne nyhed kan du blive klogere på betingelserne for at hæve en entrepriseaftale, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem virksomheden og en forbruger.
03/09/2020
E-handel og markedsføring, Kontraktret, Øvrige
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
Bech Bruun logo
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
Digitaliseringsstyrelsen har den 25. august offentliggjort den nye standardkontrakt kaldet K04 til brug for oursourcing og it-drift.
31/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
Kromann Reumert logo
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
Den længe ventede standard-IT-driftskontrakt (K04) blev offentliggjort den 25. august 2020. K04 skriver sig ind i rækken af offentlige standardkontrakter, der ellers tidligere alene har fokuseret på systemanskaffelserne.
27/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
Kromann Reumert logo
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
Østre Landsret har for nylig afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at et dansk domicileret rederi ‒ i en tvist med en dansk speditør vedrø...
06/05/2020
Kontraktret
Udbrud af ny coronavirus – en force majeure begivenhed?
Lundgrens logo
Udbrud af ny coronavirus – en force majeure begivenhed?
Efter statsministerens pressemøde tirsdag den 17. marts 2020, står det klart, at COVID-19-udbruddet vil medføre væsentlige konsekvenser for det danske såvel som det globale erhvervsliv. ...
16/04/2020
Kontraktret
Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?
Bird & Bird logo
Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?
Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at vurdere rækkevidden af eventuelle force majeure bestemmelser i ...
18/03/2020
Kontraktret
Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?
TVC Advokatfirma logo
Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?
I takt med, at coronavirussen har ramt os, har det haft konsekvenser for samfundet. Virussen er bl.a. skyld i, at mange indgåede ...
16/03/2020
Kontraktret
Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler
Bech Bruun logo
Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler
Forbrugerombudsmanden vurderede i slut februar, at en virksomheds aftalevilkår i sine medlemsbetingelser var urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden en næsten ubegræ...
12/03/2020
Kontraktret
Kan kinesiske virksomheder påberåbe sig force majeure som følge af spredningen af coronavirussen?
TVC Advokatfirma logo
Kan kinesiske virksomheder påberåbe sig force majeure som følge af spredningen af coronavirussen?
Force majeure kan med et mere håndgribeligt udtryk kaldes for ”begivenheder der medfører ansvarsfrihed”. Ansvarsfrihed for sine forpligtelser kr...
09/03/2020
Kontraktret
COVID-19: Hvem bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler ‒ og hvad med nye aftaler?
Kromann Reumert logo
COVID-19: Hvem bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler ‒ og hvad med nye aftaler?
Covid-19, bedre kendt som coronavirus, er nu også nået til Danmark og har allerede fået stor betydning for den internationale handel...
03/03/2020
Kontraktret
Coronavirus og force majeure
Bech Bruun logo
Coronavirus og force majeure
Coronavirussen har lammet store dele af Kina og lukket fabrikker, standset person- og godstransport og haft store påvirkninger både i Kina og internationalt, ikke blot for befolkningen, men også for handel og ...
26/02/2020
Kontraktret
Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt
Bird & Bird logo
Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt
En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget ophævelse af en kontrakt med global it-leverandør. ...
19/02/2020
Kontraktret
Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget
Bech Bruun logo
Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget
Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to transportkontrakter mellem vognmandsvirksomheden Dreams Trans EOOD (Dreams...
20/02/2019
Kontraktret, Transportret
Ikke kontraktværneting i Danmark for krav, der udsprang af derivataftaler
JURA § info logo
Ikke kontraktværneting i Danmark for krav, der udsprang af derivataftaler
Krav, der udsprang af derivataftaler, var konkursretlige og var således ikke omfattet af retsplejelovens § 242, stk. 1. Derfor var der ikke kontraktværneting for kravene i ...
12/07/2018
Kontraktret
Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?
DLA Piper logo
Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?
Der varsles i disse dage omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne på baggrund af de offentlige lønforhandlinger. Udover at berøre borgerne og de offentligt ...
23/03/2018
Kontraktret
Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder
Delacour logo
Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder
I det seneste nummer af Ugeskrift for Retsvæsen har advokat og professor Anders Ørgaard, DELACOUR, skrevet en artikel om den juridiske betydning af Brexit for indgåede kontrakter. Det...
21/10/2016
Kontraktret
Kommercielle kontrakter “fit for purpose”
Bech Bruun logo
Kommercielle kontrakter “fit for purpose”
I en nyere afgørelse fra den engelske appelret (English Court of Appeal) blev en entreprenør frikendt for at have misligholdt en ”fit for purpose”-forpligtelse i forbindelse med udformningen og opf...
08/02/2016
Kontraktret
Værnetingsklausul ugyldig: Speditør havde værneting i udleveringslandet
IUNO logo
Værnetingsklausul ugyldig: Speditør havde værneting i udleveringslandet
Ved en deldom om værneting afviste Sø- og Handelsretten et søgsmål mod en speditør, der var koncernforbundet til den kontraherende transportør, fordi transportøren ...
17/09/2015
Kontraktret, Transportret
Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab
Bech Bruun logo
Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab
Principielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager...
17/03/2015
Forsikring og erstatning, Kontraktret
Vedtagelse af standardvilkår
Bech Bruun logo
Vedtagelse af standardvilkår
I kommercielle kontrakter kan der opstå tvivl om, hvilke vilkår der er en del af aftalen. Læs her, hvad du skal være opmærksom på i relation til vedtagelse af standardvilkår. I forbindelse med kommercielle ...
13/03/2015
Kontraktret
Agent mistede sit krav på erstatning for ukorrekt opsigelsesvarsel på grund af passivitet
Dansk Erhverv logo
Agent mistede sit krav på erstatning for ukorrekt opsigelsesvarsel på grund af passivitet
Sø og Handelsretten har i en ny dom tildelt en opsagt handelsagent i skobranchen erstatning for kundekredsen, men ikke for det for korte opsigelsesvarsel...
10/02/2015
Forsikring og erstatning, Kontraktret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for kontraktret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted