Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Kontraktret

Seneste nyheder inden for Kontraktret

Verisure og G4S har uretmæssigt opkrævet gebyrer og hævet priserne
Jurainfo.dk logo
Verisure og G4S har uretmæssigt opkrævet gebyrer og hævet priserne
Selskaberne Verisure og G4S Security Services har opkrævet gebyrer og hævet priser uretmæssigt. Virksomhedernes kunder kan derfor have krav på tilbagebetaling.
28/06/2024
E-handel og markedsføring, Kontraktret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Kromann Reumert logo
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Europa-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger for alle transaktioner mellem virksomheder (B2B) og mellem offentlige myndigheder og virksomheder (G2B).
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
VIRK23 er på gaden
Bird & Bird logo
VIRK23 er på gaden
Version 2 af standardkontrakten VIRK17 er på gaden under navnet VIRK23. Læs med hér, hvis du vil have et overblik over nydannelserne i VIRK23.
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
TVC Advokatfirma logo
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
Nye krav fra EU-kommissionen sigter mod at fremme produktion af bæredygtig emballage samt reducere affaldsmængden. Særligt producenter står til at bære ansvaret, men også virksomheder bliver påvirket af de nye krav.
19/03/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Kontraktret
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Chislett Compliance logo
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Datatilsynet har politianmeldt et privathospital og indstillet til bøde på mindst 1.500.000 kr. Hospitalet har ikke udført sin lovpligtige GDPR-kontrol af leverandører, der er databehandlere. I artiklen kan du læse, hvilke overvejelser alle organisationer bør gøre sig som følge af den nye afgørelse.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
Kromann Reumert logo
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
De svenske konkurrencemyndigheder traf den 26. oktober 2023 afgørelse om at pålægge frugt- og grøntengrosvirksomheden Everfresh en bøde på 5 millioner SEK. Bøden blev pålagt i medfør af, at Everfresh i en periode på knap fire måneder at have anvendt aftalevilkår, der foreskrev længere betalingsfrister, end hvad der er tilladt efter Unfair Trading Practices-direktivet (UTP-direktivet), som er implementeret i svensk ret. Afgørelsen er interessant, fordi det er første gang, vi ser en sådan bøde udstedt i Skandinavien, siden reglerne trådte i kraft i 2021.
13/12/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Kontraktret
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
EU-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionens forslag berører enhver virksomhed, uanset form og finansieringsmåde, der selvstændigt udfører en økonomisk eller professionel aktivitet.
17/11/2023
EU-ret, Kontraktret
Principiel dom fra byretten: Corona “havde karakter af force majeure”
Sønderby Legal logo
Principiel dom fra byretten: Corona “havde karakter af force majeure”
Det har væsentlig betydning for virksomheder at kende til i hvilke tilfælde, de ikke er bundet af en ydelsesforpligtelse – det være sig penge, varer eller noget tredje.
18/09/2023
Kontraktret
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Focus Advokater logo
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Det er blevet attraktivt at få installeret en varmepumpe for at spare på energien. Det er dog ofte svært at finde ud af, om en varmepumpe kan levere den nødvendige energi til opvarmning af et hus, da dette afhænger af en lang række forhold. Det juridiske spørgsmål er, hvem der bærer risikoen for, om pumpen er effektiv nok, lever op til det estimerede elforbrug, - og hvornår en husejer kan påberåbe sig, at en varmepumpe er mangelfuld. Der findes ikke noget generelt svar; men et par nye retsafgørelser – og en fra 2014 – kan måske fastlægge de juridiske rammer for sådanne tvister.
05/09/2023
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Øvrige
Hvornår kan man indgå en – midlertidig – dækningskontrakt, når leverandøren misligholder?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan man indgå en – midlertidig – dækningskontrakt, når leverandøren misligholder?
Hvad kan ordregiver gøre, hvis en leverandør gentagne gange misligholder sin del af aftalen – ophæve og indgå en midlertidig dækningskontrakt indtil et udbud er gennemført? Ikke uden videre, siger Klagenævnet for Udbud i en kendelse om mangelfuld rengøring. Det springende punkt i sagen var, om det var uforudseeligt for ordregiveren, at denne måtte ophæve kontrakten, og om dækningskontrakten i øvrigt var nødvendiggjort af tvingende grunde.
13/07/2023
Udbud, Kontraktret
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Kromann Reumert logo
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Folketinget har den 4. maj 2023 vedtaget en række ændringer til lov om forbrugslånsvirksomheder samt kreditaftaleloven. Ændringerne har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at udvide lovens anvendelsesområde til at omfatte blandt andet rente- og omkostningsfrie kreditaftaler, der udbydes af en tredjepart.
08/05/2023
Finansiering og bankret, E-handel og markedsføring, Øvrige, Kontraktret
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kromann Reumert logo
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kan ordregiver være berettiget til at evaluere et tilbud ud fra en "worst-case scenario"-fortolkning, og hvilken betydning har det, hvis udbudsmaterialet indeholder modstridende oplysninger om, hvem den ordregivende enhed er? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en ny kendelse, som du kan læse mere om her.
18/01/2023
Udbud, Kontraktret
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
WTC advokaterne logo
Har din virksomhed styr på betingelserne for reklamation og garanti?
Hen over juleperioden har der på sædvanlig vis været et stort salg af varer fra fysiske og onlinebutikker. Mange butikker og producenter vil derfor forventeligt i den kommende tid opleve henvendelser fra forbrugere, der ønsker at gøre brug af reklamations- eller garantirettigheder.
06/01/2023
Kontraktret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
TVC Advokatfirma logo
Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?
Købelovens regler gælder ved alle køb – med undtagelse af køb af fast ejendom. Købeloven finder derfor ligeledes anvendelse ved køb og salg af heste. En sælger i hestehandler må derfor undertiden tilbagebetale beløb samt i nogle tilfælde også erstatningsbeløb, når køber hæver købet, grundet en væsentlig mangel ved varen. Derfor er det relevant om sælger kan foretage sig noget for at beskytte sig mod køberens eventuelle påberåbelse af mangler ved det solgte.
04/01/2023
Kontraktret, Øvrige
Ændrede og ikke ændrede aftaler
IUNO logo
Ændrede og ikke ændrede aftaler
En aftalt frist for indlevering af farligt gods måtte fraviges på grund af særlige regler for farligt gods ved flytransport. Derved blev alt det bookede gods indleveret for sent og det gods, der ikke var farligt gods, kom ikke med flyet. Retten kom frem til, at den sagsøgende speditør havde indleveret godset for sent efter aftalen, og derfor ikke havde krav på at få refunderet fragt.
15/12/2022
Transportret, Kontraktret
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.
08/12/2022
Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Bird & Bird logo
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Den 4. juni 2021 vedtog EU-Kommissionen nye versioner af Standard Contractual Clauses (SCC’er), som fremadrettet kunne anvendes som overførselsgrundlag af personoplysninger til tredjelande.
30/11/2022
Persondata, Kontraktret
Finansiering af startup: Den første investering
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Den første investering
Hvis I er i kontakt med en investor om en potentiel investering i jeres startup eller vækstvirksomhed, så er det en god idé allerede nu at forberede jer på processen.
30/11/2022
Kontraktret, Selskabsret, Øvrige
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Den 29.9.2022 vedtog EU-Kommissionen sine NYE retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.
23/11/2022
Konkurrenceret, Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
TVC Advokatfirma logo
Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte
Når en handel hæves pga. væsentlige mangler ved det solgte, er det ifølge købeloven et krav, at både sælger og køber tilbageleverer deres ydelse i væsentlig samme stand og mængde. Reglen følger af købelovens §§ 57 og 58. Sælger skal således tilbagelevere købesummen og køber skal tilbagelevere salgsgenstanden. Ved handler med heste kan dette dog være problematisk.
16/11/2022
Kontraktret, Øvrige
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Bird & Bird logo
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Den 28. september offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til et nyt AI-ansvarsdirektiv, der vil fastsætte ensartede regler i EU for adgang til oplysninger, og gøre det nemmere for forbrugere at søge skadeserstatning, når AI-systemer begår fejl. En klar og harmoniseret lovgivning om ansvar for AI har været en nøgleforudsætning for europæiske virksomheders anvendelse og salg af teknologien. De nye regler stiller dog vanskeligt håndterbare krav på flere områder.
17/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Focus Advokater logo
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for udførelse af igangværende offentlige kontrakter.
06/10/2022
Udbud, Kontraktret, Compliance
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Bech Bruun logo
Ny typeformular træder i kraft 1. september 2022
Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 autoriseret en typeformular A, 10. udgave.
02/09/2022
Lejeret, Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for kontraktret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted