Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Strafferet

Seneste nyheder inden for Strafferet

Tiltag omhandlende hurtigere og hårdere straf for skattesvindel
TVC Advokatfirma logo
Tiltag omhandlende hurtigere og hårdere straf for skattesvindel
Skatteministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om seks nye tiltag, som har til formål at sikre, at skatteøkonomisk kriminalitet straffes hårdere og hurtigere.
03/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Hærværk mod Italiens største vartegn
TVC Advokatfirma logo
Hærværk mod Italiens største vartegn
En uheldig situation for turist i Italien kaster lys på, hvordan strafferammen er for hærværk mod nationale vartegn.
10/07/2023
Strafferet, Øvrige
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
TVC Advokatfirma logo
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne, og der ansattes fortsat flere medarbejdere til at vurdere de strafferetlige følger.
02/06/2023
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
IUNO logo
Kun én virksomhed slap for konfiskation efter vanvidskørsel
Højesteret har taget stilling til seks nye sager om konfiskation af biler på grund af vanvidskørsel. Kun i én sag, havde virksomheden gjort nok for at undgå konfiskation af firmabil, som var leaset. Virksomheden havde undervist i alkoholpolitik, indhentet straffeattest og sikret sig, at medarbejderen var klar over konsekvenserne ved brud på politikken.
23/02/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Strafferet, Offentlig ret
Skattestraffesager og rådgiveransvar
TVC Advokatfirma logo
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Antallet af skattestraffesager stiger, og det vurderes også af Skattestyrelsens straffesagsenheder, hvorvidt rådgiver – eksempelvis skatte- eller afgiftsyderes revisor – har handlet strafbart.
21/09/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Retssager og voldgift
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
Flere skatte- og afgiftsydere oplever at modtage en sigtelse fra Skattestyrelsen, hvorved det konstateres, at de er under mistanke for at have gjort noget strafbart.
17/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Øvrige
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Kromann Reumert logo
Nyt koncept for foretagelse af interne undersøgelser af korruptionssager
Bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet står højt på dagsordenen i EU og OECD-regi. Den franske antikorruptionsmyndighed, Agence Francaise Anticorruption (AFA), og det franske bagmandspoliti, Parquet National Financier (PNF), har i denne anledning i begyndelsen af marts måned sendt et udkast til en guide vedrørende interne anti-korruptionsundersøgelser (AFA-guiden) i høring. AFA-guiden tager udgangspunkt i, at korruptionssager både er et anliggende for virksomheder og politi- og anklagemyndigheden. Dermed er AFA-guiden også af betydning for foretagelse af interne undersøgelser i andre EU-lande, heriblandt Danmark, hvor sager om korruption og økonomisk kriminalitet også behandles af de strafferetlige myndigheder. Du kan læse mere om AFA-guiden i denne nyhed.
29/03/2022
Internationale retsforhold, Compliance, Strafferet
Nyt på området for erhvervsstrafferet
Kromann Reumert logo
Nyt på området for erhvervsstrafferet
I denne nyhed kan du læse om nogle af de seneste initiativer, som har betydning inden for corporate crime, interne undersøgelser og compliance. Aktuelt påkalder etableringen af National enhed for Særlig Kriminalitet sig særlig interesse. Den nye enhed, som erstatter Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, har blandt andet til opgave at styrke indsatsen over for kriminalitetsområder som hvidvask, organiseret skatteunddragelse samt den erhvervsstrafferetlige lovgivning.
14/02/2022
Strafferet, Compliance
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
TVC Advokatfirma logo
Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.
Anklagemyndigheden oplyser, at SØIK i løbet af det seneste år har modtaget et stort antal anmeldelser om svindel med hjælpepakker.
09/12/2021
Compliance, Strafferet, Øvrige
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
For det meste foregår sager om økonomisk kriminalitet i det skjulte og er dermed vanskelig at opdage. Det gælder selv for revisorer og compliance-medarbejdere. I andre tilfælde skyldes sagerne ukendskab til regler eller manglende opmærksomhed omkring det problematiske i en vis form for adfærd. Hvis først de interne kontroller, forholdsregler eller politikker i en virksomhed svigter, så kan det gå helt galt for virksomheden.
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
Svindel i virksomheder er et stort og fortsat stigende problem i takt med øget globalisering, digitalisering og en øget kompleksitet på mange felter, ligesom Coronaen har øget risikoen.
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
TVC Advokatfirma logo
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma giver en status på Panama Papers-sagskomplekset, herunder omtaler Skatteministeriets seneste pressemeddelelse.
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
16/06/2021
Strafferet, Øvrige
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
TVC Advokatfirma logo
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager.
14/06/2021
Strafferet, Skatte- og afgiftsret
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
TVC Advokatfirma logo
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.
10/06/2021
Strafferet, Øvrige
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
TVC Advokatfirma logo
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
Skifteretten frifandt en direktør for kurators påstand om konkurskarantæne og direktøren blev ikke fundet uegnet til fremover at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
12/05/2021
Strafferet, Insolvens og rekonstruktion
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
TVC Advokatfirma logo
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
Det sker stadigt oftere, at der under behandlingen af borgeres skattesager også sigtes for strafbar skatteunddragelse.
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
TVC Advokatfirma logo
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
Der kan rejses sigtelse for skatte- og momsvig mange år efter en egentlig skatte- eller momssag.
12/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
COVID-19: Solnedgangs­klausul udskudt i forhold til sager med baggrund i corona­epidemien
Kromann Reumert logo
COVID-19: Solnedgangs­klausul udskudt i forhold til sager med baggrund i corona­epidemien
Folketinget forlænger nu den midlertidigt skærpede straffelovgivning for svig med coronahjælpepakker indtil den 1. januar 2022. I denne nyhed kan du læse om nogle af de sager, der indtil videre har været behandlet under coronastraffelovgivningen.
25/02/2021
Strafferet, Øvrige
Nu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Nu er et advokatfirma – som juridisk person – blevet sigtet for en advokats mulige bedrageri
Historisk har der ikke været tradition for at sigte et advokatfirma eller revisionsfirma i anledning af mistanke om strafbart forhold. Anklagemyndigheden har normalt valgt at ”nøjes med” at sigte en advokat eller revisor som fysisk person og altså ikke det advokatfirma, som den pågældende er ansat i eller er tilknyttet.
26/01/2021
Strafferet, Retssager og voldgift
Svindel med kompensationspakker kan give høje straffe
TVC Advokatfirma logo
Svindel med kompensationspakker kan give høje straffe
Nye regler om svindel med offentlige tilskudsordninger kan resultere i høje fængselsstraffe.
23/12/2020
Strafferet, Øvrige
Indgribende efterforskningsskridt i sager om svindel med kompensation
TVC Advokatfirma logo
Indgribende efterforskningsskridt i sager om svindel med kompensation
Politiet prioriterer efterforskningen af sager om svindel med kompensationsansøgninger vedrørende Covid-19 højt.
18/12/2020
Strafferet, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for strafferet   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted