Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

TVC Advokatfirma
14/06/2021
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
TVC Advokatfirma logo
Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager. Ved at redegøre for den sigtedes personlige og økonomiske forhold i en netop afsluttet straffesag, blev bøden reduceret med 30 %.


I den pågældende sag havde den sigtede selvangivet et tab på obligationer, som hun reelt ikke ejede. På grundlag af selvangivelsen var der opnået et uberettiget skattefradrag, hvorved den sigtede havde fået udbetalt ca. kr. 80.000.

Ansvarsvurdering og forsætlig skatteunddragelse

Som følge heraf havde Skattestyrelsen truffet afgørelse om, at den skattepligtige indkomst skulle forhøjes, således at det udbetalte beløb skulle tilbagebetales. Derudover var sagen sendt til ansvarsvurdering, da Skattestyrelsen vurderede, at der også var grundlag for en bødestraf.


Straffesagsenheden hos Skattestyrelsen fandt frem til, at der var tale om forsætlig skatteunddragelse. Derfor var der i første omgang fremsendt et bødeforlæg til den sigtede på kr. 100.000. Bøden var opgjort i overensstemmelse med de standardtakster, der gælder i sager om skattesvig.


Forsvarerbistand

Frem for blot at acceptere bødeforlægget og afslutte sagen, valgte den sigtede at søge forsvarerbistand hos TVC Advokatfirma. Under gennemgangen af sagen blev der identificeret en række personlige forhold af betydning for sanktionsudmålingen.


Der blev herefter afholdt et møde med Skattestyrelsens straffesagsenhed. På mødet var der lejlighed til at redegøre for de identificerede forhold, herunder den sigtedes forholdsvist trange økonomi. Der blev ligeledes redegjort for, at den sigtede havde udvist vilje til at betale skattegælden, idet hun af egen kraft havde henvendt sig til Gældsstyrelsen for at indgå en afdragsordning.


Afdragsordningen indebar dog kun, at hun hver måned indbetalte kr. 100 til dækning af skattekravet.


Til trods for, at der var udvist forsæt og alene var indbetalt et beskedent beløb til dækning af skattekravet, fandt Skattestyrelsens Straffesagsenhed grundlag for at nedsætte bøden med kr. 30.000. Sagen blev derfor afsluttet med en bøde på kr. 70.000.


Formildende omstændigheder i straffesager

Sagen illustrerer, at det altid er relevant at inddrage en forsvarer i sager om skatte- og afgiftskriminalitet. Dette gælder også i sager, hvor der ikke er udsigt til frifindelse. Straffeloven præciserer nemlig en lang række forskellige forhold, som skal tælle i formildende retning i forbindelse med strafudmålingen. Det er altid vigtigt at få disse forhold belyst, inden straffen fastsættes. Som det fremgår af sagen, kan forhold, der umiddelbart virker ubetydelige, som eksempelvis de beskedne månedlige indbetalinger, føre til væsentlige nedsættelser af den udmålte straf.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted