Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

TVC Advokatfirma
14/06/2021
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
TVC Advokatfirma logo
Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager. Ved at redegøre for den sigtedes personlige og økonomiske forhold i en netop afsluttet straffesag, blev bøden reduceret med 30 %.


I den pågældende sag havde den sigtede selvangivet et tab på obligationer, som hun reelt ikke ejede. På grundlag af selvangivelsen var der opnået et uberettiget skattefradrag, hvorved den sigtede havde fået udbetalt ca. kr. 80.000.

Ansvarsvurdering og forsætlig skatteunddragelse

Som følge heraf havde Skattestyrelsen truffet afgørelse om, at den skattepligtige indkomst skulle forhøjes, således at det udbetalte beløb skulle tilbagebetales. Derudover var sagen sendt til ansvarsvurdering, da Skattestyrelsen vurderede, at der også var grundlag for en bødestraf.


Straffesagsenheden hos Skattestyrelsen fandt frem til, at der var tale om forsætlig skatteunddragelse. Derfor var der i første omgang fremsendt et bødeforlæg til den sigtede på kr. 100.000. Bøden var opgjort i overensstemmelse med de standardtakster, der gælder i sager om skattesvig.


Forsvarerbistand

Frem for blot at acceptere bødeforlægget og afslutte sagen, valgte den sigtede at søge forsvarerbistand hos TVC Advokatfirma. Under gennemgangen af sagen blev der identificeret en række personlige forhold af betydning for sanktionsudmålingen.


Der blev herefter afholdt et møde med Skattestyrelsens straffesagsenhed. På mødet var der lejlighed til at redegøre for de identificerede forhold, herunder den sigtedes forholdsvist trange økonomi. Der blev ligeledes redegjort for, at den sigtede havde udvist vilje til at betale skattegælden, idet hun af egen kraft havde henvendt sig til Gældsstyrelsen for at indgå en afdragsordning.


Afdragsordningen indebar dog kun, at hun hver måned indbetalte kr. 100 til dækning af skattekravet.


Til trods for, at der var udvist forsæt og alene var indbetalt et beskedent beløb til dækning af skattekravet, fandt Skattestyrelsens Straffesagsenhed grundlag for at nedsætte bøden med kr. 30.000. Sagen blev derfor afsluttet med en bøde på kr. 70.000.


Formildende omstændigheder i straffesager

Sagen illustrerer, at det altid er relevant at inddrage en forsvarer i sager om skatte- og afgiftskriminalitet. Dette gælder også i sager, hvor der ikke er udsigt til frifindelse. Straffeloven præciserer nemlig en lang række forskellige forhold, som skal tælle i formildende retning i forbindelse med strafudmålingen. Det er altid vigtigt at få disse forhold belyst, inden straffen fastsættes. Som det fremgår af sagen, kan forhold, der umiddelbart virker ubetydelige, som eksempelvis de beskedne månedlige indbetalinger, føre til væsentlige nedsættelser af den udmålte straf.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse (genopslag)
Udbudskonsulent
Advokatfuldmægtig, evt. med erfaring Venture capital, M&A, selskabs-, børs- og finansieringsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
16/06/2021
Strafferet, Øvrige
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
14/06/2021
Strafferet, Skatte- og afgiftsret
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker
10/06/2021
Strafferet, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted