Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Finansiering og bankret

Seneste nyheder inden for Finansiering og bankret

Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Bech Bruun logo
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Den 1. juli 2020 trådte nye outsourcingregler for finansielle virksomheder i kraft. Det skete ved ændring af lov om finansiel virksomhed og to nye bekendtgørelser om outsourcing (bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter mv. og bekendtgørelse om
04/09/2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Kromann Reumert logo
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Folketinget har vedtaget lovforslag 149, som gennemfører en politisk aftale med titlen "Et opgør med kviklån" indgået mellem regeringen og en række af ...
26/06/2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde ...
24/06/2020
Finansiering og bankret
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Bird & Bird logo
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i kraft og erstatter den gældende bekendtgørelse om ...
23/06/2020
Finansiering og bankret
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Bech Bruun logo
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Folketinget vedtog den 4. juni 2020 en lov om skærpede regler for kviklån. Udover markante stramninger af reglerne for markedsføring af kviklån indføres der en grænse for, hvor høje...
18/06/2020
Finansiering og bankret
Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor – hvordan bliver man compliant?
Bird & Bird logo
Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor – hvordan bliver man compliant?
Den nye outsourcingbekendtgørelse for kreditinstitutter mv. – som forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 - indeholder skærpede krav til virksomheders ...
02/04/2020
Finansiering og bankret
COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder
Bech Bruun logo
COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har lidt eller ...
23/03/2020
Finansiering og bankret
Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler
Horten logo
Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler
Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har ret til forholdsmæssige ...
17/02/2020
Finansiering og bankret
Principiel dom om fit & proper-krav
Horten logo
Principiel dom om fit & proper-krav
Højesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Dommen viser, at vurderingen af et ledelsesmedlems ...
30/01/2020
Finansiering og bankret
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Kromann Reumert logo
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger i forbindelse med overdragelse...
22/01/2020
Finansiering og bankret
Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport
Kromann Reumert logo
Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport
Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl., der har til formål at forenkle processen ved digital underskrivelse af årsrapporter blev vedtaget den 13. december 2019 og trådte i kraft ...
13/01/2020
Finansiering og bankret
Overgangen fra skøns­baserede til transaktions­baserede reference­renter
Horten logo
Overgangen fra skøns­baserede til transaktions­baserede reference­renter
Den 2. oktober 2019 gik den nye europæiske referencerente €STR (Euro Short Term Rate) i luften, hvilket markerer begyndelsen på enden for de hidtidige ...
16/12/2019
Finansiering og bankret
Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor
Bird & Bird logo
Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor
Finanstilsynet sendte den 15. november 2019 et nyt lovforslag i høring med henblik på at klarificere reguleringen på outsourcingsområdet, herunder for e-penge- og betalingsinstitutioner...
10/12/2019
Finansiering og bankret
Ny FATF-vejledning i høring
Kromann Reumert logo
Ny FATF-vejledning i høring
Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning om digital identitet, som er sendt i høring den 31. oktober 2019. Interessenter kan...
13/11/2019
Finansiering og bankret
Indfrielse af resthæftelse medførte ikke bortfald af kautions­forpligtelse
Horten logo
Indfrielse af resthæftelse medførte ikke bortfald af kautions­forpligtelse
 Østre Landsret har 12. juni 2019 afgjort, hvorvidt tre kommanditister hæftede som selvskyldnerkautionister for en kassekreditaftale indgået mellem den oprindelige...
16/07/2019
Finansiering og bankret
Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring
NJORD Lawfirm logo
Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring
Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen ...
03/07/2019
Finansiering og bankret
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Kromann Reumert logo
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal have ...
24/06/2019
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Låne­syndikater – godt eller skidt for konkurrencen?
Kromann Reumert logo
Låne­syndikater – godt eller skidt for konkurrencen?
Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om syndikerede lån. I rapporten vurderes de konkurrenceretlige aspekter, som er forbundet med syndikerede lån. Generelt er rapporten positiv...
20/06/2019
Finansiering og bankret
Garanti­fonden for skades­forsikrings­selskaber ‒ ændret medlems­kreds og dæknings­område
Kromann Reumert logo
Garanti­fonden for skades­forsikrings­selskaber ‒ ændret medlems­kreds og dæknings­område
Den 1. januar 2019 blev medlemskredsen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber udvidet, samtidig med at dækningsområdet for Garantifonden ...
17/06/2019
Finansiering og bankret
Nye regler for kviklån på vej og Finanstilsynet holder øje
NJORD Lawfirm logo
Nye regler for kviklån på vej og Finanstilsynet holder øje
Lige nu bliver et lovforslag, der skal føre kviklånsudbyderne ind under Finanstilsynets tilsyn fra den 1. juli 2019, behandlet i folketinget. Lovforslaget indeholder en række yderligere ...
04/04/2019
Finansiering og bankret
Lovforslag til hvidvaskloven om virtuelle valutaer sendt i høring
Horten logo
Lovforslag til hvidvaskloven om virtuelle valutaer sendt i høring
Erhvervsministeriet har den 17. december 2018 sendt et udkast til lov om ændring af hvidvaskloven i høring. Lovforslaget medfører bl.a., at hvidvasklovens anvendelsesområde ...
25/01/2019
Finansiering og bankret
Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
NJORD Lawfirm logo
Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder
Lovforslaget vil bl.a. medføre, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet og bliver underlagt en række forbrugerbeskyttende regler. NJORDs ...
03/01/2019
Finansiering og bankret
Ny forordning genopbygger markedet for securitisering
NJORD Lawfirm logo
Ny forordning genopbygger markedet for securitisering
I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt bør foretage en intern kontrol af. ...
19/10/2018
Finansiering og bankret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for finansiering og bankret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted