Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Finansiering og bankret

Seneste nyheder inden for Finansiering og bankret

Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.
27/02/2023
Finansiering og bankret, EU-ret
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Regeringen har den 8. februar 2023 fremsat forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Lovforslaget skal efter planen 1. behandles i Folketinget den 21. februar 2023. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer i lovforslaget.
14/02/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret
Nyt lovforslag om mere fleksible fit & proper-vurderinger
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag om mere fleksible fit & proper-vurderinger
Et politisk flertal besluttede i juni 2022, at reglerne om fit & proper-godkendelser skulle ændres, så der gives mulighed for at tiltrække et bredere kompetencefelt til ledelsen i finansielle virksomheder. Nu er lovforslaget fremsat i Folketinget. Vi giver dig et overblik over forslagets indhold samt hvilken betydning, vi forventer, de kommende lovændringer vil få for rekrutteringen af ledelsesmedlemmer til finansielle virksomheder.
14/02/2023
Finansiering og bankret
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Østre Landsret har i dag, den 10. januar 2023, afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i den færøske bank, Eik Banki P/F. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på omkring 85 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
12/01/2023
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Kromann Reumert logo
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Finanstilsynet har udstedt en vejledning om foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, som navnlig skal lette pengeinstitutters byrde ved gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i relation til foreninger. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har foreninger som kunder, men den er særligt tiltænkt pengeinstitutter.
23/11/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
I vil (næsten) altid få brug for finansiering til at starte eller vækste jeres virksomhed – og der er mange forskellige typer af kapital, der kan hentes.
04/11/2022
Øvrige, Finansiering og bankret
Snart kan det blive vanskeligt at ’købe nu og betale senere’
Bech Bruun logo
Snart kan det blive vanskeligt at ’købe nu og betale senere’
”Køb nu – betal senere”. Denne mulighed for at købe på kredit via webshops har mange virksomheder valgt at tage i brug via tredjepartsudbydere. Et nyt lovudkast vil imidlertid gøre det langt sværere for erhvervsdrivende at tilbyde disse kreditter. Bliver lovforslaget vedtaget, vil det således betyde, at disse ”køb nu – betal senere”-kreditter bliver reguleret på samme måder som andre forbrugskreditter.
06/09/2022
E-handel og markedsføring, Finansiering og bankret
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder med flere i høring. Forslaget udvider lovens anvendelsesområde til at omfatte tredjepartsudbydere af "buy now, pay later".
02/08/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Kromann Reumert logo
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Et politisk flertal i Folketinget har i juni 2022 indgået en politisk aftale, der skaber mere fleksibilitet, når der skal rekrutteres ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Aftalen betyder, at regeringen i det nye folketingsår vil fremsætte lovforslag om ændringer af de krav, der stilles til egnethed og hæderlighed til ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder, de såkaldte "fit & proper"-regler.
01/08/2022
Finansiering og bankret, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Kromann Reumert logo
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Ændringer i bestyrelse og direktion kan udgøre intern viden, som et børsnoteret selskab er forpligtet til at offentliggøre i henhold til markedsmisbrugsforordningen. Finanstilsynet har sendt udkast til vejledning om ledelsesændringer i høring. Udkastet indeholder hjælpsom vejledning til, hvordan selskaberne skal forholde sig til ledelsesændringer. Herudover har Finanstilsynet udsendt nyt om blandt andet kompleks regnskabshistorie i prospekter og insiderlister.
01/07/2022
Selskabsret, Finansiering og bankret, Øvrige
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Kromann Reumert logo
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Fonde, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika og derfor offentliggør oplysninger til investorer efter artikel 8 i Disclosureforordningen, vil kunne navngives med udtryk som "bæredygtig", når visse dele af fondens investeringer bidrager til miljømæssige eller sociale mål.
17/06/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Kromann Reumert logo
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Den nye ISO-standard for Distributed Ledger Technologies (DLT), herunder blockchain, udgør den første internationale governance-standard for DLT. Standarden har til hensigt at skabe mere transparens og tillid til brugen af DLT.
17/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Højere selskabsskat for den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger
Kromann Reumert logo
Højere selskabsskat for den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som foreslår at forhøje selskabsskatten for den finansielle sektor til 26 % og samtidig indføre et fradragsloft over lønninger på ca. 7,5 mio. kr.
16/03/2022
Skatte- og afgiftsret, Finansiering og bankret
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
Kromann Reumert logo
Nye sanktioner fra EU mod Belarus
I takt med intensiveringen af sanktioner mod Rusland lægges der nu også pres på nabostaten Belarus (tidligere Hviderusland). De seneste sanktioner omfatter blandt andet forbud mod eksport af udvalgte produkter og sanktioner mod højtstående personer i militæret. Sanktionerne rammer bredt og kan derfor få direkte betydning for danske virksomheder.
08/03/2022
Compliance, Finansiering og bankret, Internationale retsforhold
Kommissionen foreslår regulering af markedet for kryptoaktiver
Kromann Reumert logo
Kommissionen foreslår regulering af markedet for kryptoaktiver
Europa-Kommissionen har fremsat forordning for markedet for kryptoaktiver. Forslaget har til hensigt at regulere udstedere af kryptoaktiver samt udbydere af kryptoaktivtjenester, der underlægges krav, der i vidt omfang minder om den eksisterende finansielle regulering. Her kan du kan læse om den kommende finansielle regulering af kryptoaktiver.
16/02/2022
Finansiering og bankret
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 foreslået en række lovændringer, som skal implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne skal implementeres senest den 17. juli 2022. Konkursrådets betænkning og forslag er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2022.
15/02/2022
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Finansiering og bankret
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
Bird & Bird logo
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
1. Europarådets vedtagelse1.1 EU er på veje med flere nye regelsæt til den finansielle sektor.1.2 Europarådet har den 24. november 2021 vedtaget sin holdning til Digital Operational ...
08/12/2021
Finansiering og bankret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Fokus på forbuddet mod markedsmanipulation
Bech Bruun logo
Fokus på forbuddet mod markedsmanipulation
I nyhedsbrevet sætter vi fokus på forbuddet mod markedsmanipulation.
02/12/2021
Finansiering og bankret
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder endnu en forbudssag
Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt en kendelse om midlertidigt forbud mod udbetaling i henhold til en anfordringsgaranti udstedt af en bank.
17/11/2021
Finansiering og bankret, Retssager og voldgift
Viser de 24 nyeste nyheder inden for finansiering og bankret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted