Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Finansiering og bankret

Seneste nyheder inden for Finansiering og bankret

Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Bech Bruun logo
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en retssag, der angik omstødelse af pant for gammel gæld i et løbende kreditmellemværende. I denne nyhed giver vi et resume af konkurslovens § 70, stk. 1, 1. led om pant for gammel gæld og en opdatering på dommens betydning for omstødelse af pantsætninger til sikkerhed for løbende kreditmellemværender, foretaget senere end tre måneder før fristdagen.
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
Kromann Reumert logo
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
I denne artikel gennemgår vi, hvordan udstedere af obligationer bør behandle bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i deres markedsføringsmateriale og prospekter samt muligheden for at udstede europæiske grønne obligationer (European Green Bonds) i fremtiden. Generelt om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i prospekter for grønne obligationer, bæredygtighedsrelaterede (sustainability-linked) obligationer og øvrige obligationer
13/11/2023
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Europa-Kommissionen har aflagt den tredje rapport vedrørende de "nye" mekanismer i EU til screening af udenlandske investeringer. Kommissionens rapport er grundlæggende et udtryk for, at der har været en væsentlig stigning i antallet af screenede investeringer samtidig med, at flere medlemsstater har vedtaget nationale FDI-regler.
10/11/2023
EU-ret, Finansiering og bankret
Nye retningslinjer for beregning af gearing i ejendomsfonde
Kromann Reumert logo
Nye retningslinjer for beregning af gearing i ejendomsfonde
Ny vejledning fra ESMA udvider gearingsbegrebet for alternative investeringsfonde, hvis primære investeringspolitik er direkte eller indirekte at investere i fast ejendom.
02/10/2023
Finansiering og bankret
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Kromann Reumert logo
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsen har afgivet en (med spænding afventet) skriftlig vurdering af, hvorvidt et selskab kan skadesløsholde ledelsesmedlemmer. Vurderingen kommer på baggrund af et stigende fokus på mulighederne for dækning af ledelsesmedlemmers ansvar. Årsagerne er blandt andre, at forsikringspræmierne er steget betragteligt de seneste år samtidig med det øgede fokus på ledelsesansvarssager. Indtil videre har lidt flere end halvdelen af C25-selskaberne haft skadesløsholdelse af ledelsen på generalforsamlingsagendaen.
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Kromann Reumert logo
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Folketinget har den 4. maj 2023 vedtaget en række ændringer til lov om forbrugslånsvirksomheder samt kreditaftaleloven. Ændringerne har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at udvide lovens anvendelsesområde til at omfatte blandt andet rente- og omkostningsfrie kreditaftaler, der udbydes af en tredjepart.
08/05/2023
Finansiering og bankret, E-handel og markedsføring, Øvrige, Kontraktret
ESG-reguleringen
Focus Advokater logo
ESG-reguleringen
Bæredygtige tiltag har tidligere været uhåndgribelige og uspecifikke for virksomheder, men i kraft af at bæredygtighed er kommet for at blive, stilles der nu både større og mere konkrete krav fra EU til virksomheder. ESG-compliance har stor betydning både for private og offentlige virksomheder, da de økonomiske såvel kommercielle fordele ved at prioritere miljø, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse er store, mens konsekvenserne ved ikke prioritere dette ligeledes kan være markante. Det er en stor finansiel risiko for virksomheder, hvis ikke disse bæredygtighedsfaktorer prioriteres, idet både investorer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartner i stigende grad efterspørger bæredygtighed hos virksomheder.
27/04/2023
EU-ret, Øvrige, Miljøret, Selskabsret, Finansiering og bankret
Rapporteringsfristen for PAI nærmer sig – er din virksomhed klar til den 30. juni 2023?
Kromann Reumert logo
Rapporteringsfristen for PAI nærmer sig – er din virksomhed klar til den 30. juni 2023?
Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere skal i henhold til Disclosureforordningen offentliggøre en erklæring om, hvorvidt de tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen skal offentliggøres i henhold til et fast format fastsat i EU-lovgivningen. Rapporteringsfristen for referenceperioden 2022 er den 30. juni 2023.
25/04/2023
Finansiering og bankret
Lov om mere fleksible fit & proper-vurderinger vedtaget
Kromann Reumert logo
Lov om mere fleksible fit & proper-vurderinger vedtaget
Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der blev fremsat af regeringen den 8. februar 2023, om blandt andet ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed (de såkaldte "fit & proper"-regler) i lov om finansiel virksomhed. Forslaget blev vedtaget uden indholdsmæssige ændringer i forhold til det oprindelige lovforslag. Ændringerne til fit & proper-reglerne træder i kraft den 1. juli 2023.
25/04/2023
Finansiering og bankret
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Folketinget har den 18. april 2023 vedtaget forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer.
19/04/2023
Finansiering og bankret, Compliance, Selskabsret, Øvrige
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kromann Reumert logo
Den nye hvidvaskforordning: Krav og konsekvenser
Kommissionen fremlagde den 20. juli 2021 ny hvidvaskpakke med forslag til en hvidvaskforordning, som skal erstatte fjerde hvidvaskdirektiv. Den vil til dels erstatte reguleringen i den nugældende hvidvasklov, men der vil fortsat være behov for implementering af direktiver med detailregulering. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan kravene i forordningen adskiller sig fra og supplerer de eksisterende krav i hvidvaskloven, som forordningen efter planen skal erstatte. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en del af kravene allerede fremgår af vejledningen til hvidvaskloven, men at kravene med den nye forordning overgår til at være “hard law”.
27/02/2023
Finansiering og bankret, EU-ret
Nyt lovforslag om mere fleksible fit & proper-vurderinger
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag om mere fleksible fit & proper-vurderinger
Et politisk flertal besluttede i juni 2022, at reglerne om fit & proper-godkendelser skulle ændres, så der gives mulighed for at tiltrække et bredere kompetencefelt til ledelsen i finansielle virksomheder. Nu er lovforslaget fremsat i Folketinget. Vi giver dig et overblik over forslagets indhold samt hvilken betydning, vi forventer, de kommende lovændringer vil få for rekrutteringen af ledelsesmedlemmer til finansielle virksomheder.
14/02/2023
Finansiering og bankret
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Regeringen har den 8. februar 2023 fremsat forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Lovforslaget skal efter planen 1. behandles i Folketinget den 21. februar 2023. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer i lovforslaget.
14/02/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Østre Landsret har i dag, den 10. januar 2023, afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i den færøske bank, Eik Banki P/F. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på omkring 85 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
12/01/2023
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Kromann Reumert logo
Ny vejledning skal lette pengeinstitutters byrde ved risikovurdering af foreninger efter hvidvaskloven
Finanstilsynet har udstedt en vejledning om foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, som navnlig skal lette pengeinstitutters byrde ved gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i relation til foreninger. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har foreninger som kunder, men den er særligt tiltænkt pengeinstitutter.
23/11/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Vælg den rigtige type kapital
I vil (næsten) altid få brug for finansiering til at starte eller vækste jeres virksomhed – og der er mange forskellige typer af kapital, der kan hentes.
04/11/2022
Øvrige, Finansiering og bankret
Snart kan det blive vanskeligt at ’købe nu og betale senere’
Bech Bruun logo
Snart kan det blive vanskeligt at ’købe nu og betale senere’
”Køb nu – betal senere”. Denne mulighed for at købe på kredit via webshops har mange virksomheder valgt at tage i brug via tredjepartsudbydere. Et nyt lovudkast vil imidlertid gøre det langt sværere for erhvervsdrivende at tilbyde disse kreditter. Bliver lovforslaget vedtaget, vil det således betyde, at disse ”køb nu – betal senere”-kreditter bliver reguleret på samme måder som andre forbrugskreditter.
06/09/2022
E-handel og markedsføring, Finansiering og bankret
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet foreslår, at "buy now, pay later"-finansiering skal omfattes af lov om forbrugslånsvirksomheder
Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder med flere i høring. Forslaget udvider lovens anvendelsesområde til at omfatte tredjepartsudbydere af "buy now, pay later".
02/08/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Kromann Reumert logo
Politisk aftale baner vejen for mere fleksible fit & proper-regler
Et politisk flertal i Folketinget har i juni 2022 indgået en politisk aftale, der skaber mere fleksibilitet, når der skal rekrutteres ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Aftalen betyder, at regeringen i det nye folketingsår vil fremsætte lovforslag om ændringer af de krav, der stilles til egnethed og hæderlighed til ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder, de såkaldte "fit & proper"-regler.
01/08/2022
Finansiering og bankret, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Kromann Reumert logo
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Ændringer i bestyrelse og direktion kan udgøre intern viden, som et børsnoteret selskab er forpligtet til at offentliggøre i henhold til markedsmisbrugsforordningen. Finanstilsynet har sendt udkast til vejledning om ledelsesændringer i høring. Udkastet indeholder hjælpsom vejledning til, hvordan selskaberne skal forholde sig til ledelsesændringer. Herudover har Finanstilsynet udsendt nyt om blandt andet kompleks regnskabshistorie i prospekter og insiderlister.
01/07/2022
Selskabsret, Finansiering og bankret, Øvrige
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Kromann Reumert logo
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Fonde, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika og derfor offentliggør oplysninger til investorer efter artikel 8 i Disclosureforordningen, vil kunne navngives med udtryk som "bæredygtig", når visse dele af fondens investeringer bidrager til miljømæssige eller sociale mål.
17/06/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Kromann Reumert logo
Dansk Standard offentliggør guidelines for governance af blockchain og DLT
Den nye ISO-standard for Distributed Ledger Technologies (DLT), herunder blockchain, udgør den første internationale governance-standard for DLT. Standarden har til hensigt at skabe mere transparens og tillid til brugen af DLT.
17/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for finansiering og bankret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted