Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Finansiering og bankret

Seneste nyheder inden for Finansiering og bankret

Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Forslaget til en investeringsscreeningslov er netop vedtaget i Folketinget. I denne nyhed får du overblik over lovens indhold, ikrafttræden og anvendelse. Læs også om vores kommende seminar om den nye lov, som vi afholder i samarbejde med Dansk Industri og AmCham.
05/05/2021
Finansiering og bankret
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
TVC Advokatfirma logo
Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger
Landsretten ændrer fogedrettens kendelse i en sag vedrørende indgåelse af en låneaftale mellem en bank og en forbruger.
28/04/2021
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om kreditværdigheds­vurderinger
Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har i fællesskab udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe långivere med at efterleve forpligtelsen til at vurdere forbrugeres kreditværdighed inden bevilling af lån. Finanstilsynet beskriver vejledningen som et vigtigt redskab til at sikre, at forbrugere ikke bliver overgældssat. Vi ser her nærmere på den nye vejledning.
16/04/2021
Finansiering og bankret
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
Kromann Reumert logo
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
Den 10. marts 2021 fremsatte regeringen et forslag til en investeringsscreeningslov, som skal gøre det muligt at screene udenlandske investeringer og økonomiske aftaler samt gribe ind og stille vilkår for investeringerne, hvis de udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvad lovforslaget består af, og hvad det vil komme til at omfatte.
17/03/2021
Finansiering og bankret
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Udvalget om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder ("Ansvarsudvalget") med højesteretsdommer Jan Schans Christensen i spidsen udkom i går med betænkning nr. 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Vi redegør i denne nyhed kort for nogle af de væsentligste hovedtræk i betænkningen.
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Kromann Reumert logo
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Lovforslaget til den kommende danske investeringsscreeningslov er sendt i høring. Forslaget indebærer en obligatorisk tilladelsesordning for udenlandske investeringer, hvor der opnås kontrol over mere end 10 % af en dansk virksomhed aktiv i særligt følsomme sektorer kombineret med en generel frivillig anmeldelsesordning på tværs af sektorer, hvis en udenlandsk investor opnår kontrol over mere end 25 % af en dansk virksomhed. Samtidig giver forslaget Erhvervsstyrelsen adgang til at screene ikke-anmeldte investeringer omfattet af loven i op til fem år efter deres gennemførelse.
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Stigende antal underretninger om hvidvask
TVC Advokatfirma logo
Stigende antal underretninger om hvidvask
Antallet af underretninger fra bankerne til myndighederne om mistanke om hvidvask forventes at blive tæt på fordoblet i 2020 i forhold til 2018.
11/12/2020
Finansiering og bankret
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Bech Bruun logo
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Forbrugerombudsmanden har for anden gang på få måneder erklæret en lang række låneaftaler for ugyldige. Endnu engang er det långivernes utilstrækkelige kreditvurdering af låntagerne, der er problemet. De mange sager om ugyldige låneaftaler skal formentlig ses i sammenhæng med de nye skærpede regler for lån og kviklån.
25/11/2020
Finansiering og bankret
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bech Bruun logo
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. justerede bestemmelser vedrørende anbringelse i værdipapirer, en definition af begrebet "rentebærende obligationer", en ny bestemmelse om alternative investeringsfonde og en bestemmelse om anvendelsen af afledte finansielle instrumenter på dækket basis.
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
Bech Bruun logo
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
Beregning og offentliggørelsen af LIBOR forventes at ophøre ved udgangen af 2021. Virksomheder, der har optaget lån eller indgået kontrakter med LIBOR som referencerente, bør i tide undersøge, om der er behov for handling for at erstatte LIBOR med en anden referencerente.
21/10/2020
Finansiering og bankret
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
Kromann Reumert logo
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
Europa-Kommissionen har for nylig fremlagt sin "Digital Finance Strategy", som skal sikre en solid retlig ramme i forhold til anvendelsen af interoperable løsninger vedrørende digital identitet og muligheden for at legitimere blandt andet bankkunder. Det skal lette onboarding af kunder fra hele EU, så nye kunder får en hurtig og let adgang til finansielle tjenesteydelser. I denne nyhed kan du læse, hvilke tiltag Kommissionen foreslår som et led i sin strategi.
01/10/2020
Finansiering og bankret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Bech Bruun logo
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Den 1. juli 2020 trådte nye outsourcingregler for finansielle virksomheder i kraft. Det skete ved ændring af lov om finansiel virksomhed og to nye bekendtgørelser om outsourcing (bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter mv. og bekendtgørelse om
04/09/2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Kromann Reumert logo
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Folketinget har vedtaget lovforslag 149, som gennemfører en politisk aftale med titlen "Et opgør med kviklån" indgået mellem regeringen og en række af ...
26/06/2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde ...
24/06/2020
Finansiering og bankret
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Bird & Bird logo
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Den 1. juli 2020 træder bekendtgørelse no. 877 af den 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter mv. (Outsourcingbekendtgørelsen) i kraft og erstatter den gældende bekendtgørelse om ...
23/06/2020
Finansiering og bankret
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Bech Bruun logo
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Folketinget vedtog den 4. juni 2020 en lov om skærpede regler for kviklån. Udover markante stramninger af reglerne for markedsføring af kviklån indføres der en grænse for, hvor høje...
18/06/2020
Finansiering og bankret
Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor – hvordan bliver man compliant?
Bird & Bird logo
Skærpede krav til outsourcing i den finansielle sektor – hvordan bliver man compliant?
Den nye outsourcingbekendtgørelse for kreditinstitutter mv. – som forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 - indeholder skærpede krav til virksomheders ...
02/04/2020
Finansiering og bankret
COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder
Bech Bruun logo
COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har lidt eller ...
23/03/2020
Finansiering og bankret
Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler
Horten logo
Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler
Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har ret til forholdsmæssige ...
17/02/2020
Finansiering og bankret
Principiel dom om fit & proper-krav
Horten logo
Principiel dom om fit & proper-krav
Højesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Dommen viser, at vurderingen af et ledelsesmedlems ...
30/01/2020
Finansiering og bankret
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Kromann Reumert logo
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger i forbindelse med overdragelse...
22/01/2020
Finansiering og bankret
Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport
Kromann Reumert logo
Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport
Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl., der har til formål at forenkle processen ved digital underskrivelse af årsrapporter blev vedtaget den 13. december 2019 og trådte i kraft ...
13/01/2020
Finansiering og bankret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for finansiering og bankret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted