Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester

Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kromann Reumert logo
EU foreslår ny regulering på området for betalingstjenester. Den nye regelpakke har til hensigt at modernisere og harmonisere reguleringen af betalinger. Her kan du læse om ændringerne i hovedtræk.

Baggrund

Som led i en omfattende undersøgelse af den praktiske anvendelse af det nugældende betalingstjenestedirektiv (PSD2) konkluderede Kommissionen, at reguleringen skulle opdateres.


Forslaget indebærer, at de juridiske rammer fremover skal reguleres i et revideret betalingstjenestedirektiv (PSD3) og i en ny betalingstjenesteforordning (PSR). Formålet med at samle dele af reguleringen i en forordning er at sikre en harmoniseret regulering på tværs af medlemsstaterne. Erfaringsmæssigt vil der dog stadig være forskelle på de fortolkninger og den håndhævelse af reglerne, som anlægges af tilsynsmyndighederne i hver af medlemsstaterne.


Desuden inkorporeres reguleringen af e-pengeinstitutter i den nye regelpakke, så e-pengedirektivet (EMD2) ophæves. I Danmark reguleres betalingstjenester og e-pengeinstitutter i forvejen i samme regelsæt i form af betalingsloven.


Regelpakkens indhold i hovedtræk

Reguleringen er inddelt sådan, at direktivet regulerer spørgsmål om tilladelse og tilsyn, mens forordningen regulerer forpligtelser for betalings- og e-pengeinstitutter, stærk kundeautentifikation (SCA), forbrugerbeskyttelse, tredjepartstjenester, mv. 


Størstedelen af reglerne i PSD3 og PSR repræsenterer en videreførelse af eksisterende regulering, der dog på en række punkter videreudvikles.


En samlet ordning for udbydere af e-penge og betalingstjenester

Det er Kommissionens vurdering, at der på tværs af nationale tilsynsmyndigheder har været en forskelligartet fortolkning og afgrænsning af e-penge og betalingstjenester. For at skabe klarere rammer vil det for fremtiden alene være betalingsinstitutter, der kan opnå tilladelse til at udbyde e-penge og e-pengetjenester. E-pengeinstitutter vil derfor ophøre med at eksistere som et selvstændigt begreb og i stedet blive betragtet som en underkategori til betalingsinstitutter.


Med henblik på at skabe ensartethed i processen for ansøgning om tilladelse til at drive betalingsinstitut, er det foreslået, at European Banking Authority (EBA) skal udarbejde retningslinjer for ansøgningsprocesser.


Nye regler om kapital

PSD3 introducerer skærpede krav til betalingsinstitutter med henblik på at beskytte kundernes midler, idet betalingsinstitutter fremadrettet skal sikre, at den samme beskyttelsesmetode ikke anvendes for alle sikrede kundemidler, herunder bestræbe sig på ikke at have dem samlet hos ét kreditinstitut. Dét er for at reducere betalingsinstituttets (og indirekte dets kunders) modpartsrisiko i forhold til kreditinstituttet, hos hvem kundemidlerne opbevares.


For så vidt angår udbydere af kontooplysnings- og betalingsinitieringstjenester gælder der pt. et krav om tegning af en erhvervsansvarsforsikring. Eftersom en række af disse udbydere har haft vanskeligt ved at opnå forsikringsdækning, tillader de nye regler, at disse udbydere - som alternativ til forsikringskravet - kan nøjes med at opfylde et startkapitalkrav på EUR 50.000 i ansøgningsprocessen.


Sikre betalinger

For at øge sikkerheden i forbindelse med betalinger udbygges reglerne om stærk kundeautentifikation (SCA). Blandt andet pålægges betalingstjenesteudbydere at sikre, at alle kunder som minimum har adgang til én måde at foretage stærk kundeautentifikation på.


Øget adgang til kontanter

Detailbutikker, der ikke har tilladelse som betalingstjenesteudbyder, kan tilbyde kontanthævninger, når kunden samtidig foretager et køb i butikken. For at øge adgangen til kontanter tillader de nye regler, at detailbutikker - under visse betingelser - kan tilbyde kontanthævninger, selv om kunden ikke samtidig foretager et køb i butikken, forudsat at det udbetalte kontantbeløb ikke overstiger EUR 50.


Tilladelser og overgangsbestemmelser

På baggrund af de ændringer og nye krav, der er indeholdt i den nye regelpakke, vil betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter generelt være nødsaget til at opnå tilladelse på ny. Betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter vil imidlertid kunne fortsætte med den eksisterende tilladelse i to år efter PSD3's ikrafttræden. 


Gennemførelse og ikrafttræden

Hvis PSD3 og PSR vedtages i deres nuværende form, træder de i kraft 20 dage efter offentliggørelse af retsakterne i Den Europæiske Tidende. PSD3 vil skulle implementeres ved at gennemføre lovgivning i national ret, hvorimod PSR vil være direkte gældende fra ikrafttrædelsestidspunktet.


Det konkrete tidspunkt for gennemførelsen og ikrafttræden af de nye regler vil afhænge af den videre behandling af forslaget i EU. 


Næste skridt i vedtagelsen af den nye regelpakke er, at Europa-Parlamentet og Rådet skal forholde sig til forslaget og nå til enighed om en endelig tekst. Det forventes ikke, at reglerne træder i kraft lige foreløbigt - et forsigtigt estimat vil være 2026.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
15/05/2024
E-handel og markedsføring
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted