Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger, blev sendt i høring den 20. november 2023. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Antigua og Barbuda, Belize eller Seychellerne.
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Kromann Reumert logo
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Regeringen har offentliggjort lovprogrammet for det kommende folketingsår, som lægger op til en ændring af konkurrenceloven i begyndelsen af 2024. Ændringen omfatter både konkurrencemyndighedernes efterforsknings- og sanktionsmuligheder samt en ændring af anvendelsesområdet for fusionskontrolreglerne. Derudover varslede lovprogrammet supplerende regulering til forordningen om digitale markeder, som netop er sendt i høring.
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
EU-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 dets forslag til en ny forordning vedrørende bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forslaget til forordningen har til formål at stramme op på ordningen for forsinket betaling i hele EU ved fastsættelse af en maksimal betalingsfrist og indførsel af strengere håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionens forslag berører enhver virksomhed, uanset form og finansieringsmåde, der selvstændigt udfører en økonomisk eller professionel aktivitet.
17/11/2023
EU-ret, Kontraktret
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
Bech Bruun logo
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
I starten af 2024 bliver det obligatorisk at indlevere anmodninger om toldovervågninger i EU elektronisk.
17/11/2023
Immaterialret, EU-ret
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Bird & Bird logo
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Data er ”det nye olie”, og der er et enormt, uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder.
16/11/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, EU-ret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Bech Bruun logo
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Kommissionen udpegede i september 2023 seks gatekeepere, som skal efterleve DMA’en. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes nu udpeget som supporterende myndighed i Danmark for at understøtte Kommissionen i håndhævelsen.
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Bech Bruun logo
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Henvisningsmekanismen i fusionsforordningens artikel 22 baner vej for Kommissionens accept af to sager i august 2023, hvor Danmark i begge tilfælde er blandt de henvisende medlemsstater.
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
Kromann Reumert logo
ESG-oplysninger i et kapitalmarkedsperspektiv
I denne artikel gennemgår vi, hvordan udstedere af obligationer bør behandle bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i deres markedsføringsmateriale og prospekter samt muligheden for at udstede europæiske grønne obligationer (European Green Bonds) i fremtiden. Generelt om offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i prospekter for grønne obligationer, bæredygtighedsrelaterede (sustainability-linked) obligationer og øvrige obligationer
13/11/2023
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens FDI-årsrapport: Udenlandsk investeringsscreening er på mode
Europa-Kommissionen har aflagt den tredje rapport vedrørende de "nye" mekanismer i EU til screening af udenlandske investeringer. Kommissionens rapport er grundlæggende et udtryk for, at der har været en væsentlig stigning i antallet af screenede investeringer samtidig med, at flere medlemsstater har vedtaget nationale FDI-regler.
10/11/2023
EU-ret, Finansiering og bankret
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Bech Bruun logo
Del 4: Konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af lokale markeder i Rema og Aldi-fusionen
Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Rema og Aldi er gjort betinget af Remas frasalg af et antal butikker i lokalområder. Konkurrencerådets konklusioner herom er baseret på konkurrencemyndighedernes snævre afgrænsning af geografiske lokalområder.
10/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Bech Bruun logo
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser at stille nærmere krav til grundlaget for kontrolundersøgelser
Ifølge Sø- og Handelsretten var konkurrencemyndighedernes anvendelse af materiale indhentet under dawn raid ikke ”out of scope” i en sag om priskoordinering, uanset at baggrunden for kontrolundersøgelsen var en mistanke om bindende videresalgspriser.
09/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Bech Bruun logo
Del 2: Konkurrenceankenævnet hjemviser Konkurrencerådets Botex-afgørelse til fornyet behandling
Konkurrenceankenævnet har den 11. oktober 2023 afgjort, at Konkurrencerådet skal foretage en fornyet og nærmere vurdering af indkøbsordningen i Botex-sagen. Det er et sjældent eksempel på, at Konkurrenceankenævnet foretager en materiel prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse.
06/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Kromann Reumert logo
Generaladvokat Kokotts forslag: Bestemmelse af forældelsesfrist i erstatningssøgsmål mod Google
Det er muligt for virksomheder, der har lidt et tab som følge af en anden virksomheds misbrug af sin dominerende stilling, at rejse et erstatningssøgsmål mod den dominerende virksomhed. Dog kan sådanne erstatningskrav forældes. Dette er omdrejningspunktet i Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse i Heureka Groups ("Heureka") erstatningssøgsmål mod Google, som Europa-Kommissionen ("Kommissionen") i 2017 vurderede havde misbrugt sin dominerende stilling på 13 nationale markeder for prissammenligningstjenester.
03/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
EU-Kommissionen udsteder millionbøder for karteldannelse i lægemiddelindustrien
Der blev i alt udstedt bøder for 13,4 millioner euro. Sagen understreger EU's konkurrencemyndigheds tiltagende fokus på lægemiddelindustrien.
31/10/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kromann Reumert logo
Kommissionen kræver, at Illumina endeligt frasælger GRAIL
Kommissionen har netop truffet en beslutning, hvori biotekvirksomheden Illumina forpligtes til endeligt at frasælge startup-virksomheden GRAIL, efter at Illumina gennemførte fusionen, mens Kommissionen behandlede den.
30/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommisionen forbyder Booking.coms erhvervelse af eTraveli
Kromann Reumert logo
EU-Kommisionen forbyder Booking.coms erhvervelse af eTraveli
EU-Kommissionen har, baseret på EU's fusionskontrolregler, truffet en opsigtsvækkende afgørelse om at forbyde Booking Holdings' (''Booking'') erhvervelse af Flugo Group Holdings AB, også kendt som "eTraveli". Kommissionen fandt, at transaktionen ville styrke Bookings allerede betydelige markedsposition på markedet for online booking og formidling af hoteller og forbød transaktionen, selvom Booking og eTraveli ikke engang er konkurrenter.
13/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Den multinationale tech-gigant Intel får millionbøde efter ekskludering af konkurrenter
Kromann Reumert logo
Den multinationale tech-gigant Intel får millionbøde efter ekskludering af konkurrenter
EU-Kommissionen har den 22. september 2023 genindført en bøde på omtrent EUR 376,36 millioner overfor mikrochipproducenten Intel i medfør af tidligere fastslået misbrug af dominerende stilling på markedet for computerchips. Misbruget blev statueret som følge af, at Intel havde en praksis, som EU-Kommissionen fandt havde til formål at ekskludere konkurrenter fra markedet ved brug af ''naked restrictions''.
10/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
Kromann Reumert logo
Seks tech-giganter udpeget som gatekeepere af EU-Kommissionen
TikTok, Facebook og Google er blot tre ud af de 22 centrale platformstjenester, som EU-Kommissionen har udpeget i forbindelse med, at Kommissionen den 6. september 2023 for første gang udpegede digitale platforme som gatekeepere i medfør af forordning om digitale markeder (også kendt som "the Digital Markets Act", alternativt "the DMA"). I alt er seks gatekeepere blevet udpeget, herunder Alphabet (med blandt andet platformene Google og YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (som ejer TikTok), Meta og Microsoft. Udpegelsesafgørelsen pr. 6. september 2023 følger en 45-dages revisionsproces, der blev gennemført af Kommissionen, efter at Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft og Samsung havde anmeldt deres potentielle status som gatekeepere. Af disse selskaber er det udelukkende Samsung, der ikke har fået status som gatekeeper.
04/10/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Øvrige
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Bech Bruun logo
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Den 19. september 2023 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til foreløbig enighed om et ”Empowering Consumers Directive”, som skal styrke forbrugernes stilling i forbindelse med den grønne omstilling. Dette sker ved at foretage ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis samt direktivet om forbrugerrettigheder, så de tilpasses til den grønne omstilling. Der bliver tale om en væsentlig skærpelse af reguleringen af erhvervsdrivendes grønne kommunikation.
03/10/2023
E-handel og markedsføring, EU-ret
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Bech Bruun logo
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Digital Markets Act (DMA) er en ny forordning, som tager sigte på at tøjle tech-giganters indflydelse på digitale markeder og fremme fair konkurrence. Kommissionen har nu udpeget en række centrale platformstjenester, hvor gatekeepere skal leve op til en stribe forpligtelser. Det giver erhvervsbrugere nye rettigheder over for de store platforme.
21/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, IT- og telekommunikation
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
Sønderby Legal logo
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
Virksomheder i EU må ikke anvende betegnelser på deres produkter, hvis betegnelserne er beskyttet af EU-reglerne. Det gælder også, selvom de eksporteres til markeder uden for EU. Danske mejerier må derfor ikke bruge betegnelsen »feta« uden for EU.
14/09/2023
Immaterialret, EU-ret, E-handel og markedsføring
UPC meddeler det første midlertidige forbud få timer efter modtagelse af anmodningen
Bech Bruun logo
UPC meddeler det første midlertidige forbud få timer efter modtagelse af anmodningen
Den Fælles Europæiske Patentdomstols (UPC) afdeling i Düsseldorf har haft travlt, siden UPC åbnede sine døre – og den arbejder hurtigt. Afdelingen meddelte sit første midlertidige forbud (ex parte) samme dag, som anmodningen blev indleveret, og uden først at høre den formodede krænker, på trods af at der var indleveret et "protective letter".
12/09/2023
Immaterialret, EU-ret
Medlemsstat opgiver dobbeltbeskatning efter juridisk pres
Sønderby Legal logo
Medlemsstat opgiver dobbeltbeskatning efter juridisk pres
Af Hans Sønderby Christensen, advokat og Partner i Sønderby Legal, og Rikke Bach Nielsen, advokatfuldmægtig og juniorpartner i Sønderby Legal
11/09/2023
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for eu-ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted