Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) endeligt vedtaget
Rådet for den Europæiske Union har mandag den 28. november vedtaget CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - og flere virksomheder skal nu for alvor indstille sig på at skulle rapportere mere detaljeret på Environment, Social og Governance (ESG).
01/12/2022
Compliance, EU-ret
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.
28/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
Focus Advokater logo
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret, Persondata
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Kromann Reumert logo
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Det er blevet en realitet, at EU-Kommissionen har fået kompetence til at udpege tech-giganter til gatekeepers og derved pålægge dem en lang række forpligtelser i forhold til (blandt andet) deres erhvervsmæssige brugere. Det skal sikre bedre konkurrence mellem såvel de erhvervsmæssige brugere og tech-giganterne som mellem tech-giganterne og deres konkurrenter. Anvender du en eller flere tech-giganters onlineplatforme til at sælge eller markedsføre dine produkter, eller konkurrerer du med tech-giganterne, er der derfor god grund til at følge med i den kommende udvikling, hvor tech-giganterne vil blive udpeget som gatekeepers og som konsekvens heraf vil skulle inkorporere en række ændringer i deres platforme, der blandt andet medfører, at deres brug af data begrænses væsentligt i forhold til i dag.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Kromann Reumert logo
Direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget af Europa-Parlamentet
Med det nye direktiv er vejen lagt for, hvordan de omfattede virksomheder fremover skal rapportere om deres indvirkning på mennesker og miljø samt om deres selskabsledelse - de såkaldte ESG-data (Environmental, Social og Governance).
16/11/2022
Miljøret, Øvrige, Compliance, EU-ret
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
Bech Bruun logo
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
EU-indgreb skal sikre, at energisektorens ekstraordinære overskud omfordeles til forbrugerne. Indgrebene er midlertidige og finder anvendelse fra 1. december 2022 til 31. december 2023.
11/11/2022
EU-ret, Energi og forsyning
Ferie på bagkant
IUNO logo
Ferie på bagkant
EU-Domstolen har taget stilling til, om det er i strid med EU-reglerne, at feriedage går tabt, hvis ferien ikke er blevet afholdt inden for en periode. Domstolen slog igen fast, at virksomheder har en pligt til at opfordre og sikre, at medarbejdere kan holde ferie. Hvis det ikke er sket, kan medarbejdere ikke miste optjent ferie.
26/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Kromann Reumert logo
Ny EU-sanktionspakke rammer handel med russisk olie: Det bør du vide
Torsdag den 6. oktober meddelte EU-Kommissionen vedtagelsen af den ottende pakke af EU's sanktioner rettet mod Rusland. Pakken tager primært sigte på transport af russisk olie, ligesom importforbuddet af russiske stålprodukter udvides. Derudover indebærer den seneste sanktionspakke væsentlige indskrænkninger for store dele af det danske erhvervsliv. Blandt andet bliver importrestriktionerne på en række russiske produkter skærpet, ligesom pakken indeholder flere forbud mod handel med russiske varer.
18/10/2022
EU-ret, Compliance, Internationale retsforhold, Øvrige
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
Bird & Bird logo
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.
07/10/2022
Udbud, Konkurrenceret, EU-ret
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Kromann Reumert logo
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Ved dom af 14. juli 2022 i sag C-159/20, Kommissionen mod Danmark, fastslog EU-Domstolen, at Danmark har begået traktatbrud ved at undlade at standse danske mejeriers brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "feta" i forbindelse med eksport til lande uden for EU. Dermed er der efter alt at dømme sat et endegyldigt punktum i den langstrakte saga om dansk "feta".
19/09/2022
Immaterielret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
WTC advokaterne logo
Er din virksomhed klar til de nye ESG-krav?
Med det politiske fokus på bæredygtighed, verdensmål, EU’s green deal og krisen i og omkring Ukraine, er der blevet sat fuld fart på den grønne omstilling og værnet om europæiske værdier, som blot har sat endnu mere damp på ESG-toget (Enivronmental, Social and Governance).
11/08/2022
EU-ret, Øvrige
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Bech Bruun logo
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Med den kommende EU Data Act vil en større mængde data blive stillet til rådighed for alle økonomiske sektorer. EU Data Act fastsætter rammerne for, hvem der må anvende og få adgang til hvilke data, samt til hvilke formål denne data må anvendes. EU Data Act vil samtidig også sikre et effektivt skift af cloud-udbydere.
13/07/2022
EU-ret, Immaterielret, IT- og telekommunikation
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
Bech Bruun logo
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
I et offentliggjort forslag til afgørelse i en verserende præjudiciel forelæggelsessag (C-633/20) for EU-Domstolen konkluderer Generaladvokaten, at virksomheder, der, som forsikringstager, har tegnet gruppeforsikring for deres kunder som sikrede, under visse betingelser må anses for at være forsikringsformidlere omfattet af IDD-kravene til forsikringsformidling. EU-Domstolens afgørelse og dermed en endelig afklaring er endnu undervejs.
12/07/2022
EU-ret, Forsikring og erstatning
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
IUNO logo
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen slog fast, at aldersgrænsen er omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle. Det er nu op til landsretten at tage stilling til den konkrette sag.
13/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).
08/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Bech Bruun logo
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 afgivet en betænkning og et lovudkast om revision af reglerne om rekonstruktion, der præsenterer et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder, der sigter mod tidligere indgriben og samtidig foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
12/04/2022
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
Bech Bruun logo
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-485/20) af 10. februar 2022 taget stilling til, om begrebet ”tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang” i artikel 5 i Beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at en arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde omplacering til en anden stilling til medarbejdere, som er i deres prøvetid.
02/03/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
Bird & Bird logo
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
I december 2021 udsendte Europa-Kommissionen et forslag til et nyt direktiv om platformsarbejde med særligt fokus på de mennesker, der arbejder inden for denne branche. På grund af den hurtigt voksende digitale transformation, især med platformsøkonomien, ser EU et stort behov for en bredere beskyttelse af arbejdstagerne inden for denne økonomi for at sikre, at de grundlæggende rettigheder for arbejdstagere, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes.
01/03/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Kromann Reumert logo
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Lørdag blev EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland offentliggjort. Pakken indeholder en række omfattende tiltag, der på forskellig vis påvirker samhandlen med Rusland indenfor udvalgte sektorer.
01/03/2022
EU-ret, Internationale retsforhold, Øvrige
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Kromann Reumert logo
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Med øjeblikkelig virkning har EU, USA, UK og Canada og flere "like-minded" nationer indført skærpede sanktioner mod Rusland. Sanktionerne er både en udvidelse og en skærpelse af de gældende sanktioner mod Rusland. Danske virksomheder, der har samhandel med Rusland, bør derfor være på vagt.
24/02/2022
Internationale retsforhold, EU-ret, Øvrige
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for eu-ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted