Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

EU-ret

Seneste nyheder inden for EU-ret

Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
IUNO logo
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen slog fast, at aldersgrænsen er omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle. Det er nu op til landsretten at tage stilling til den konkrette sag.
13/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).
08/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Bech Bruun logo
Konkursrådet har afgivet en betænkning om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 afgivet en betænkning og et lovudkast om revision af reglerne om rekonstruktion, der præsenterer et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder, der sigter mod tidligere indgriben og samtidig foreskriver en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
12/04/2022
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Kromann Reumert logo
EU's fjerde sanktionspakke rammer Rusland og Belarus
Onsdag eftermiddag dansk tid meddelte EU-Kommissionen, at en ny bølge af sanktioner mod Rusland og Belarus var blevet vedtaget af EU: De seneste restriktioner omfatter både tilføjelse af nye personer og selskaber på indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner mod tre belarusiske banker og øvrige sektorspecifikke sanktioner især rettet mod den belarusiske finanssektor og Ruslands maritime sektor.
14/03/2022
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
Bech Bruun logo
Ny dom: Prøveperiode har ikke indflydelse på, om handicappede medarbejdere skal omplaceres
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-485/20) af 10. februar 2022 taget stilling til, om begrebet ”tilpasninger til handicappede i rimeligt omfang” i artikel 5 i Beskæftigelsesdirektivet skal fortolkes således, at en arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde omplacering til en anden stilling til medarbejdere, som er i deres prøvetid.
02/03/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
Bird & Bird logo
Forslag til EU-direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-arbejde fastsætter nye krav til digitale platforme
I december 2021 udsendte Europa-Kommissionen et forslag til et nyt direktiv om platformsarbejde med særligt fokus på de mennesker, der arbejder inden for denne branche. På grund af den hurtigt voksende digitale transformation, især med platformsøkonomien, ser EU et stort behov for en bredere beskyttelse af arbejdstagerne inden for denne økonomi for at sikre, at de grundlæggende rettigheder for arbejdstagere, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes.
01/03/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Kromann Reumert logo
EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland − særligt om finansielle sanktioner
Lørdag blev EU's 2. runde af sanktioner mod Rusland offentliggjort. Pakken indeholder en række omfattende tiltag, der på forskellig vis påvirker samhandlen med Rusland indenfor udvalgte sektorer.
01/03/2022
EU-ret, Internationale retsforhold, Øvrige
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Kromann Reumert logo
Hvad betyder Vestens skærpede sanktioner mod Rusland for din virksomhed?
Med øjeblikkelig virkning har EU, USA, UK og Canada og flere "like-minded" nationer indført skærpede sanktioner mod Rusland. Sanktionerne er både en udvidelse og en skærpelse af de gældende sanktioner mod Rusland. Danske virksomheder, der har samhandel med Rusland, bør derfor være på vagt.
24/02/2022
Internationale retsforhold, EU-ret, Øvrige
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Rådigheds- og tilkaldevagter
Bird & Bird logo
Rådigheds- og tilkaldevagter
Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens seneste afgørelser indenfor arbejdstid og hviletid.
06/01/2022
EU-ret, Ansættelses- og arbejdsret
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
Bird & Bird logo
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke er ændre funktionærloven tids nok.
I en dom afsagt af Østre Landsret den 24. oktober 2021 blev det fastslået, at Beskæftigelsesministreret var erstatningsansvarlig for ikke at have implementeret beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination i den daværende funktionærlovs § 2a, stk. 3. Hermed ser det ud til, at der langt om længe er kommet en afslutning på EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte ”Ole Andersen-sagen”.
21/12/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
Bird & Bird logo
Et skridt nærmere DORA og MICA – få seneste status her
1. Europarådets vedtagelse1.1 EU er på veje med flere nye regelsæt til den finansielle sektor.1.2 Europarådet har den 24. november 2021 vedtaget sin holdning til Digital Operational ...
08/12/2021
Finansiering og bankret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
Bird & Bird logo
Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
I en nylig sag (C-410/19) nåede EU-domstolen frem til at online levering af software på en tidsubegrænset licens er omfattet af begrebet ”varer” i EU-direktivet om handelsagenter (86/653).
03/12/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Internationale retsforhold, EU-ret
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Kromann Reumert logo
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Giver rammeaftaler stadig mening efter Klagenævnet for Udbuds kendelse i Simonsen og Weel-sagen? Ja, så absolut! I denne nyhed giver vi et kort indblik i kendelsen og kommer med vores bud på rammeaftalers berettigelse i fremtiden.
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Kromann Reumert logo
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Europa-Kommissionen har pålagt et foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-fusionssagen. Kommissionen undersøger p.t. sagen, som vedrører Illuminas overtagelse af GRAIL − begge biotekvirksomheder. På trods af at Kommissionen endnu ikke har truffet beslutning i fusionssagen, har Illumina valgt at gennemføre sin overtagelse af GRAIL. Det har nu fået Kommissionen til at pålægge et foreløbigt påbud, som kommer i tillæg til en verserende "gun-jumping"-undersøgelse.
09/11/2021
Konkurrenceret, EU-ret
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
Bech Bruun logo
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
Østre Landsret har i dom af 22. oktober 2021 fastslået, at Beskæftigelsesministeriet er erstatningsansvarlig for, at man først mere end 4 år efter EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 i Ole Andersen-sagen ændrede funktionærlovens § 2 a, så den blotte mulighed for at oppebære arbejdsgiverbetalt alderspension ikke længere indebar, at man fortabte sit krav på fratrædelsesgodtgørelse.
26/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Bech Bruun logo
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Vestre Landsret har i en nyere afgørelse (U.2021.2883V) haft lejlighed til igen at se på spørgsmålet om, hvordan et konkursbo skal behandle den EU-støtte, der udbetales til konkursboet på baggrund af en ansøgning herom fra netop konkursboet.
05/10/2021
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Referencer fra konsortiesamarbejder
Kromann Reumert logo
Referencer fra konsortiesamarbejder
En ny dom fra EU-Domstolen forholder sig til, i hvilket omfang tilbudsgivere kan bruge referencer og omsætning fra tidligere konsortiesamarbejder i forbindelse med egnethed og udvælgelse i et udbud. I den specifikke sag havde ordregiver stillet krav om en vis minimumsomsætning inden for affaldshåndtering. Den vindende tilbudsgiver opfyldte dette krav ved at medregne omsætning fra tidligere opgaver, der var udført i samarbejde med andre leverandører. Men kan man det? Læs nyheden og få svaret.
29/09/2021
Udbud, EU-ret
Det videre arbejde med AI-forordningen
Bird & Bird logo
Det videre arbejde med AI-forordningen
Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne artikel er den sidste i vores artikelserie om forslaget og behandler de stridspunkter, som forslaget indeholder, den afvejning af modsatrettede hensyn, der skal ske, og det videre forløb.
17/09/2021
Persondata, EU-ret
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
IUNO logo
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Virksomheder kan kræve, at medarbejdere ikke bærer religiøse symboler på arbejdspladsen. Det er konklusionen, efter EU-Domstolen i to forskellige sager tog stilling til, om to medarbejdere kunne nægte at tage deres hovedtørklæder af. Fælles for begge sager var, at virksomhederne havde neutralitetspolitikker på plads, og at medarbejderne, der ville bære symbolerne, havde kundekontakt.
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny dual-use forordning
Kromann Reumert logo
Ny dual-use forordning
I dag træder EU's nye dual-use forordning i kraft, hvorefter den finder direkte anvendelse i Danmark og de øvrige EU-lande. Denne nyhed giver et overblik over, hvad danske virksomheder med eksport til udlandet skal være opmærksomme på.
10/09/2021
Internationale retsforhold, EU-ret, Compliance
Viser de 24 nyeste nyheder inden for eu-ret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted