Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Illumina og GRAIL
EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.
28/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
Focus Advokater logo
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret, Persondata
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Kromann Reumert logo
Sælger eller markedsfører du dine produkter på andres onlineplatforme, eller konkurrerer du med dem?
Det er blevet en realitet, at EU-Kommissionen har fået kompetence til at udpege tech-giganter til gatekeepers og derved pålægge dem en lang række forpligtelser i forhold til (blandt andet) deres erhvervsmæssige brugere. Det skal sikre bedre konkurrence mellem såvel de erhvervsmæssige brugere og tech-giganterne som mellem tech-giganterne og deres konkurrenter. Anvender du en eller flere tech-giganters onlineplatforme til at sælge eller markedsføre dine produkter, eller konkurrerer du med tech-giganterne, er der derfor god grund til at følge med i den kommende udvikling, hvor tech-giganterne vil blive udpeget som gatekeepers og som konsekvens heraf vil skulle inkorporere en række ændringer i deres platforme, der blandt andet medfører, at deres brug af data begrænses væsentligt i forhold til i dag.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
Den 29.9.2022 vedtog EU-Kommissionen sine NYE retningslinjer for anvendelsen af EU’s konkurrenceregler på kollektive overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.
23/11/2022
Konkurrenceret, Ansættelses- og arbejdsret, Kontraktret
Fire virksomheder vedtager bøder for kartelsamarbejde
Kromann Reumert logo
Fire virksomheder vedtager bøder for kartelsamarbejde
Fire partnervirksomheder i Nye Visioner vedtager bøder for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå aftaler om priser og kundedeling.
01/11/2022
Konkurrenceret
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Kromann Reumert logo
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Generaladvokaten har i en ny sag udtalt, at en fusion eller et opkøb, som ikke opfylder kravene til tærskelværdierne for at skulle fusionsanmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, kan udgøre misbrug af dominerende stilling i strid med TEUF artikel 102, da regelsættene for fusionskontrol og misbrug af dominerende stilling er komplimenterende. Læs mere om det i denne nyhed.
28/10/2022
Konkurrenceret, M&A
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
Bird & Bird logo
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.
07/10/2022
Udbud, Konkurrenceret, EU-ret
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Focus Advokater logo
Er konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser (dawn raids) et problem for virksomheders retssikkerhed?
Denne artikel er en del af en række artikler, hvor vi går i dybden med de ændringer i konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021. Konkurrencemyndighederne fik med lovændringen en udvidet adgang til at foretage efterforskning og undersøgelser hos virksomheder, som mistænkes for at overtræde konkurrencereglerne. En analyse fra tænketanken Justitia viser, at lov-givningen udfordrer virksomhedernes retssikkerhed.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Kromann Reumert logo
Første bødesag i det nye civile bødesystem
Konkurrencerådet har indledt den første civile bødesag for Sø- og Handelsretten. Det er mod Botex og som konsekvens af, at Botex har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå en intern aftale i kæden, der ifølge Konkurrencerådet kvalificerede til ulovlig markedsdeling. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv nedlægger en bødepåstand for de nationale domstole, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret grundet implementeringen af ECN+-direktivet.
07/07/2022
Konkurrenceret, Compliance
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelsesforordning og retningslinjer for vertikale begrænsninger trådte i kraft den 1. juni 2022. Få overblik over de mest relevante elementer i den nye regulering af vertikale aftaler.
16/06/2022
Konkurrenceret
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Focus Advokater logo
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler og de dertilhørende vertikale retningslinjer fra 2010 udløber den 31. maj 2022 og har derfor været under revision. EU-Kommissionen har netop vedtaget en revideret gruppefritagelsesforordning og retningslinjer, som træder i kraft og erstatter de nugældende regler den 1. juni 2022. Der gives en 1-årig overgangsperiode til at indrette sig efter de nye regler. Den reviderede gruppefritagelse medfører bl.a. ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler, ligesom det indebærer mulighed for større fleksibilitet i distributionssystemer.
01/06/2022
Konkurrenceret, Kontraktret
Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Kromann Reumert logo
Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Retten i Glostrup har idømt Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi en bøde på otte millioner kroner hver for at have koordineret priser på service af naturgasfyr. Derudover er fire personer idømt personlige bøder for samlet 325.000 kroner.
31/05/2022
Konkurrenceret
Peugeot Forhandler Foreningen betaler bøde for ulovligt boykot
Kromann Reumert logo
Peugeot Forhandler Foreningen betaler bøde for ulovligt boykot
Peugeot Forhandler Foreningen har accepteret at betale en bøde på 500.000 kr. for at overtræde konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af Bilbasen.dk. National enhed for Særlig Kriminalitets bødeforlæg den 15. april 2022 - Peugeot Forhandler Foreningen accepterer at betale en bøde på 500.000 kr.
30/05/2022
Konkurrenceret
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Focus Advokater logo
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks. et ulovligt boykot af et ikke-medlem, foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller hjælper et medlem med prissætning på en opgave. Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger?
17/05/2022
Konkurrenceret, Øvrige
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
07/04/2022
Kontraktret, Udbud, Konkurrenceret
Børne- og babyudstyrsproducent vedtager bøde på 8 mio. kr. for prisbinding og begrænsning af online-salg
Kromann Reumert logo
Børne- og babyudstyrsproducent vedtager bøde på 8 mio. kr. for prisbinding og begrænsning af online-salg
Virksomheden HTS Besafe har den 23. februar 2022 vedtaget et bødeforlæg på 8 mio. kr. for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i en fortløbende periode på mere end fem år.
01/04/2022
Konkurrenceret
Virksomheder bag ulovligt vejstribekonsortium frifindes
Kromann Reumert logo
Virksomheder bag ulovligt vejstribekonsortium frifindes
Højesteret fastslog i sin dom af 27. november 2019, at virksomhederne Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S (nu GVCO A/S) havde overtrådt kartelforbuddet ved at indgå et ulovligt konsortiesamarbejde. Københavns Byret har imidlertid nu den 11. februar 2022 frifundet de tiltalte for straf, da der ikke forelå forsæt eller grov uagtsomhed.
14/03/2022
Konkurrenceret
Peugeot Forhandler Foreningen påbudt at ophøre med ulovlig boykot
Kromann Reumert logo
Peugeot Forhandler Foreningen påbudt at ophøre med ulovlig boykot
Konkurrencerådet har afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningens påståede kollektive boykot af Bilbasen.dk udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven.
04/03/2022
Konkurrenceret
Retten ophæver milliardbøde i sag om Intels brug af loyalitetsskabende rabatter
Kromann Reumert logo
Retten ophæver milliardbøde i sag om Intels brug af loyalitetsskabende rabatter
Retten har den 26. januar 2022 ophævet Europa-Kommissionens afgørelse om, at mikrochipproducenten Intel har misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
03/02/2022
Konkurrenceret
EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler
Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har nogen ansatte, skal have mulighed for at forhandle kollektivt, når de forhandler aftaler med andre virksomheder.
31/01/2022
Konkurrenceret
22 diskoteker har fået bøder for kartelsamarbejde
Focus Advokater logo
22 diskoteker har fået bøder for kartelsamarbejde
De 22 diskoteker havde indgået aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg til virksomheder, som følge af det nye civile bødesystem. Få her et indblik i sagen, reglerne og hvad virksomheder, der indgår indkøbssamarbejde, skal være særligt opmærksomme på.
28/01/2022
Konkurrenceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
Kromann Reumert logo
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har vedtaget bødeforlæg udstedt af Konkurrencerådet for at deltage i et kartelsamarbejde, hvor diskotekerne aftalte ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret som led i implementeringen af ECN+-direktivet.
03/01/2022
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted