Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelsesforordning og retningslinjer for vertikale begrænsninger trådte i kraft den 1. juni 2022. Få overblik over de mest relevante elementer i den nye regulering af vertikale aftaler.
16/06/2022
Konkurrenceret
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Focus Advokater logo
Nye regler for vertikale aftaler træder i kraft 1. juni 2022
Gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler og de dertilhørende vertikale retningslinjer fra 2010 udløber den 31. maj 2022 og har derfor været under revision. EU-Kommissionen har netop vedtaget en revideret gruppefritagelsesforordning og retningslinjer, som træder i kraft og erstatter de nugældende regler den 1. juni 2022. Der gives en 1-årig overgangsperiode til at indrette sig efter de nye regler. Den reviderede gruppefritagelse medfører bl.a. ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler, ligesom det indebærer mulighed for større fleksibilitet i distributionssystemer.
01/06/2022
Konkurrenceret, Kontraktret
Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Kromann Reumert logo
Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Retten i Glostrup har idømt Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi en bøde på otte millioner kroner hver for at have koordineret priser på service af naturgasfyr. Derudover er fire personer idømt personlige bøder for samlet 325.000 kroner.
31/05/2022
Konkurrenceret
Peugeot Forhandler Foreningen betaler bøde for ulovligt boykot
Kromann Reumert logo
Peugeot Forhandler Foreningen betaler bøde for ulovligt boykot
Peugeot Forhandler Foreningen har accepteret at betale en bøde på 500.000 kr. for at overtræde konkurrenceloven ved at have vedtaget en kollektiv boykot af Bilbasen.dk. National enhed for Særlig Kriminalitets bødeforlæg den 15. april 2022 - Peugeot Forhandler Foreningen accepterer at betale en bøde på 500.000 kr.
30/05/2022
Konkurrenceret
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Focus Advokater logo
Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven
Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks. et ulovligt boykot af et ikke-medlem, foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller hjælper et medlem med prissætning på en opgave. Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger?
17/05/2022
Konkurrenceret, Øvrige
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Focus Advokater logo
Retten annullerer milliardbøde i sag om loyalitetsskabende rabatter
Retten (EU-Domstolens første instans) har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel, der producerer mikrochips, har misbrugt deres dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
16/05/2022
Konkurrenceret, EU-ret
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
07/04/2022
Kontraktret, Udbud, Konkurrenceret
Børne- og babyudstyrsproducent vedtager bøde på 8 mio. kr. for prisbinding og begrænsning af online-salg
Kromann Reumert logo
Børne- og babyudstyrsproducent vedtager bøde på 8 mio. kr. for prisbinding og begrænsning af online-salg
Virksomheden HTS Besafe har den 23. februar 2022 vedtaget et bødeforlæg på 8 mio. kr. for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i en fortløbende periode på mere end fem år.
01/04/2022
Konkurrenceret
Virksomheder bag ulovligt vejstribekonsortium frifindes
Kromann Reumert logo
Virksomheder bag ulovligt vejstribekonsortium frifindes
Højesteret fastslog i sin dom af 27. november 2019, at virksomhederne Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S (nu GVCO A/S) havde overtrådt kartelforbuddet ved at indgå et ulovligt konsortiesamarbejde. Københavns Byret har imidlertid nu den 11. februar 2022 frifundet de tiltalte for straf, da der ikke forelå forsæt eller grov uagtsomhed.
14/03/2022
Konkurrenceret
Peugeot Forhandler Foreningen påbudt at ophøre med ulovlig boykot
Kromann Reumert logo
Peugeot Forhandler Foreningen påbudt at ophøre med ulovlig boykot
Konkurrencerådet har afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningens påståede kollektive boykot af Bilbasen.dk udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven.
04/03/2022
Konkurrenceret
Retten ophæver milliardbøde i sag om Intels brug af loyalitetsskabende rabatter
Kromann Reumert logo
Retten ophæver milliardbøde i sag om Intels brug af loyalitetsskabende rabatter
Retten har den 26. januar 2022 ophævet Europa-Kommissionens afgørelse om, at mikrochipproducenten Intel har misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere.
03/02/2022
Konkurrenceret
EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler
Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har nogen ansatte, skal have mulighed for at forhandle kollektivt, når de forhandler aftaler med andre virksomheder.
31/01/2022
Konkurrenceret
22 diskoteker har fået bøder for kartelsamarbejde
Focus Advokater logo
22 diskoteker har fået bøder for kartelsamarbejde
De 22 diskoteker havde indgået aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg til virksomheder, som følge af det nye civile bødesystem. Få her et indblik i sagen, reglerne og hvad virksomheder, der indgår indkøbssamarbejde, skal være særligt opmærksomme på.
28/01/2022
Konkurrenceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
Kromann Reumert logo
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har vedtaget bødeforlæg udstedt af Konkurrencerådet for at deltage i et kartelsamarbejde, hvor diskotekerne aftalte ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret som led i implementeringen af ECN+-direktivet.
03/01/2022
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten ophæver dele af afgørelser om koordinering af rabatter
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten ophæver dele af afgørelser om koordinering af rabatter
Sø- og Handelsretten har den 10. november 2021 delvist ophævet Konkurrenceankenævnets kendelse, som stadfæstede en afgørelse, der var truffet af Konkurrencerådet om ulovlig koordinering af rabatter ved salg af reklameplads. Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at en ulovlig aftale var opretholdt efter sit udløb i form af samordnet praksis udelukkende på den baggrund, at virksomhederne ikke havde taget afstand fra den tidligere skriftlige koordinering.
14/12/2021
Konkurrenceret
PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte
Kromann Reumert logo
PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte
Europa-Kommissionen har besluttet, at PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte for knap 490 mio. kr. til Danmark og Sverige. Læs mere om Europa-Kommissionens beslutning i denne nyhed.
07/12/2021
Konkurrenceret
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
Kromann Reumert logo
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
Europa-Kommissionen har for nylig valgt at udvide de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der vedrører støtte til at imødegå skadevirkningerne ved COVID-19-pandemien. Ved samme lejlighed har Kommissionen valgt at introducere to nye værktøjer i rammebestemmelserne.
03/12/2021
Konkurrenceret
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Bech Bruun logo
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Klagenævnet har i kendelse af 29. september 2021 fundet, at der var tilstrækkelige plausible indikationer for, at to tilbudsgivere, ved at koordinere deres tilbudsafgivelse, havde indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning.
30/11/2021
Udbud, Konkurrenceret
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Kromann Reumert logo
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Med skrappere lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne undersøgelser og analyser. Vi guider dig til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis din virksomhed står foran en intern undersøgelse.
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
EU-Kommissionen har hen over sommeren offentliggjort udkast til ny vertikal gruppefritagelsesforordning og nye vertikale retningslinjer. Den officielle høringsproces er netop afsluttet, men EU-Kommissionen modtager stadig kommentarer og forslag til rettelser. Den nye gruppefritagelse og de dertilhørende retningslinjer forventes at træde i kraft 1. juni 2022. Udkastet lægger bl.a. op til ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler samt til en større fleksibilitet i distributionssystemer. Udkastet vedrører vertikale aftaler. Vertikale aftaler er aftaler indgået mellem virksomheder i forskellige produktions- eller distributionsled, f.eks. mellem en leverandør og forhandler. Mange vertikale aftaler anses for at være forbundet med sådanne effektivitetsgevinster, at de kan fritages fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Gruppefritagelsesforordningen fritager kategorier af aftaler, der opfylder gruppefritagelsesbetingelser, mens de vertikale retningslinjer fastsætter principperne for vurderingen af vertikale aftaler, der ikke kan gruppefritages. Udkast til ny gruppefritagelse og nye retningslinjer lægger op til flere ændringer, som vil få stor betydning i mange forhandlerforhold. Herunder gennemgås de væsentligste ændringer.
11/11/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Kromann Reumert logo
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Europa-Kommissionen har pålagt et foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-fusionssagen. Kommissionen undersøger p.t. sagen, som vedrører Illuminas overtagelse af GRAIL − begge biotekvirksomheder. På trods af at Kommissionen endnu ikke har truffet beslutning i fusionssagen, har Illumina valgt at gennemføre sin overtagelse af GRAIL. Det har nu fået Kommissionen til at pålægge et foreløbigt påbud, som kommer i tillæg til en verserende "gun-jumping"-undersøgelse.
09/11/2021
Konkurrenceret, EU-ret
Bindende videresalgspriser udløser millionbøde til Konges Sløjd
Kromann Reumert logo
Bindende videresalgspriser udløser millionbøde til Konges Sløjd
Virksomheden Konges Sløjd ApS har vedtaget en bøde på 1,8 mio. kr. for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Samtidig har en ledende medarbejder vedtaget en personlig bøde på 100.000 kr.
05/11/2021
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted