Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Hidtil højeste "gun jumping"-bøde opretholdt
Kromann Reumert logo
Hidtil højeste "gun jumping"-bøde opretholdt
Retten har i sidste uge afgjort en sag om en rekordhøj bøde på godt 120 mio. euro, som Altice Europe blev pålagt for at have overtrådt anmeldelsespligten og "gun jumping"-forbuddet i forbindelse med en transaktion. Altice Europe blev dømt for at have opnået mulighed for at udøve - og reelt udøvet - kontrol over et selskab, før transaktionen var anmeldt og godkendt af Europa-Kommissionen.
04/10/2021
Konkurrenceret
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Kromann Reumert logo
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Endnu en kendelse i rækken af sager med påstande om tidligere rådgiveres konkurrencefordele. Begge sider af udbudsbordet skal være særligt opmærksomme, når der indgår tilbud fra virksomheder, der har været involveret i et tidligere stadie af projektet. I denne nyhed kan du læse, om Tuco Yacht Værft havde en utilbørlig fordel i udbuddet af en "Fjordbus".
24/09/2021
Udbud, Konkurrenceret
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Bech Bruun logo
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Et nyt forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport er sendt i offentlig høring. Det fremgår af lovforslaget, at tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ske på ”markedsvilkår”.
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Konkurrencemyndighedens vedvarende fokus på overtrædelser af konkurrencereglerne i lægemiddelindustrien har på en enkelt måned resulteret i millardbøder.
06/08/2021
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
Bech Bruun logo
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
EU-Kommissionen offentliggjorde den 9. juli 2021 et længe ventet og omdiskuteret udkast til revisionen af den vertikale gruppefritagelsesordning og de vertikale retningslinjer, som i deres nugældende form udløber den 31. maj 2022. Revisionen bygger videre på en omfattende evaluering af de to vertikale regelsæt, som blev fremlagt i september 2020.
03/08/2021
Konkurrenceret
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Konkurrenceankenævnet har den 23. juni 2021 stadfæstet Konkurrencerådets to afgørelser vedrørende Hugo Boss' ulovlige udveksling af sensitive oplysninger med henholdsvis Kaufmann og Ginsborg. Afgørelserne illustrerer, at en virksomhed, der agerer på både engros- og detailmarkedet, skal være særligt forsigtig med, hvilke oplysninger der udveksles med forhandlere. Sagerne er nu anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
14/07/2021
Konkurrenceret
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Focus Advokater logo
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Nye regler pr. 1.7.2021 om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
30/06/2021
Konkurrenceret
Nyt om konkurrenceklausuler
Focus Advokater logo
Nyt om konkurrenceklausuler
Højesteret traf den 29. marts 2021 kendelse i en sag om ansættelsesklausullovens betydning for en konkurrenceklausul aftalt mellem ejerne af en virksomhed.
31/05/2021
Konkurrenceret
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
Kromann Reumert logo
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
Det udgjorde misbrug af dominerende stilling, da FK Distribution betingede fysisk distribution af adresseløse forsendelser af, at kunderne samtidig købte formidling af tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme. Det har Konkurrenceankenævnet nu stadfæstet.
18/05/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Kromann Reumert logo
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Virksomheder skal indstille sig på, at flere transaktioner i fremtiden kan blive genstand for fusionskontrol ‒ også selvom de nationale tærskelværdier ikke er overskredet. Det er en konsekvens af Kommissionens ændrede retningslinjer for henvisninger af sager efter den såkaldte "Dutch clause" i fusionskontrolforordningens artikel 22. Ændringen forventes særligt at berøre transaktioner, der involverer virksomheder på digitale markeder og i lægemiddelindustrien.
28/04/2021
Konkurrenceret
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
En ny meddelelse fra EU-Kommissionen skal hjælpe ordregivere med at bekæmpe samordnet adfærd og konkurrencebegrænsende aftaler i udbud. Læs med, og bliv klogere på Kommissionens vigtigste pointer og praktiske råd.
20/04/2021
Konkurrenceret
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
EU-Kommissionen giver vejledning om, hvornår man kan udelukke tilbudsgivere fra et udbud, hvis de har indgået konkurrencebegrænsende aftaler. I denne nyhed dykker vi ned i Kommissionens holdning og forklarer, hvordan den harmonerer med praksis fra Klagenævnet for Udbud.
20/04/2021
Konkurrenceret, Udbud
Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter
Focus Advokater logo
Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter
Østre Landsret har den 12. marts 2021 stadfæstet, at HMN Naturgas ulovligt har koordineret priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland sammen med to konkurrenter og en brancheforening.
16/04/2021
Konkurrenceret
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Kromann Reumert logo
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom og dermed fundet, at HMN Naturgas har koordineret abonnementspriser for service på naturgasfyr med Kiertner, Gastech og brancheforeningen DEBRA. Dommen er en del af et sagskompleks, der startede med Konkurrencerådets afgørelse den 30. november 2016 og er altså nu som udgangspunkt endeligt afgjort. Dommen er det første danske eksempel i retspraksis på en formålsvurdering efter EU-Domstolens vigtige afgørelser i Budapest Bank- og Generics-sagerne.
08/04/2021
Konkurrenceret
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
Focus Advokater logo
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
De nye regler gælder fra den 4.3.2021Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. Ændringerne træder i kraft den 4. marts ...
05/03/2021
Konkurrenceret
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
Ændringerne af konkurrenceloven har til formål at implementere det såkaldte ECN+-direktiv, der skal styrke de nationale konkurrencemyndigheders håndhævelse af konkurrencereglerne. Der er tale om flere væsentlige ændringer af håndhævelsesreglerne i konkurrenceloven.
19/02/2021
Konkurrenceret
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
Kromann Reumert logo
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
Som led i implementeringen af ECN+-direktivet i Danmark er der nu vedtaget omfattende ændringer af håndhævelsesreglerne i den danske konkurrencelov, som indebærer indførelsen af et todelt efterforsknings- og sanktionssystem, hvor virksomheder i fremtiden skal pålægges såkaldte "civile bøder". I denne nyhed kan du læse om de mest betydelige ændringer i loven.
17/02/2021
Konkurrenceret
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Focus Advokater logo
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
EU-Domstolens første instans (’Retten’) har i tre indbyrdes relaterede sager delvist annulleret EU-Kommissionens beslutninger om at foretage kontrolundersøgelser (også kendt som dawn raids) hos flere franske detailhandlere. Retten udtaler i dommene, at der skal foreligge såkaldt »begrundet mistanke« om en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, førend EU-Kommissionen lovligt kan gennemføre en kontrolundersøgelse. Dommene har også betydning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse af kontrolundersøgelser hos danske virksomheder, da kravene til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mistankegrundlag også påvirkes af dommene.
25/01/2021
Konkurrenceret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Kromann Reumert logo
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Europa-Kommissionen har præsenteret "the Digital Services Act Package", som er en del af Kommissionens strategi om at forny og opgradere reguleringen af de digitale markeder i EU. Læs mere om, hvad pakken indeholder, og hvad den vil betyde.
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af omfanget af krydsejerskab blandt danske virksomheder, der af styrelsen ses som potentielt skadeligt for konkurrencen. Offentliggørelsen kan muligvis ses som et tegn på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat analyserer på, om erhvervelse af minoritetsaktieposter og eksistensen heraf har en karakter, som gør, at det skulle omfattes af dansk fusionskontrol. Argumentet for skadevirkningen ved erhvervelsen af minoritetsaktieposter eller i særdeleshed krydsejerskab er imidlertid teoretisk og tvivlsomt underbygget i forhold til reelle negative virkninger. Skulle erhvervelse af minoritetsaktieposter blive omfattet af dansk fusionskontrol, vil det umiddelbart øge antallet af sager hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og være til byrde for danske virksomheder.
21/01/2021
Konkurrenceret
Udvidet fusionskontrol i Grønland
Kromann Reumert logo
Udvidet fusionskontrol i Grønland
En ændring af den grønlandske konkurrencelov medfører, at flere fusioner fra 1. januar 2021 skal anmeldes til den grønlandske konkurrencemyndighed.
10/12/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen har netop fastslået, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den statsstøtte, TV2 modtog som rekapitaliseringsstøtte i kølvandet på en statsstøtteafgørelse fra Europa-Kommissionen i 2004. Statsstøtten var forenelig, men var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet, inden den blev ydet. Med besvarelsen slår EU-Domstolen fast, at støtte ydet til varetagelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder public service, ikke udgør en undtagelse til reglen om betaling af ulovlighedsrenter.
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Kromann Reumert logo
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Konkurrenceankenævnet har taget stilling til, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var berettiget til at undtage deres markedsdialog om priser på værnemidler fra en aktindsigtsbegæring. I den forbindelse tog nævnet særligt stilling til, om miljøoplysningsloven fandt anvendelse.
19/11/2020
Konkurrenceret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Bech Bruun logo
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
EU-Kommissionen forlænger ”spøgelsesflyvningsundtagelsen”, som sikrer flyselskabernes airport slots, på trods af store reduktioner i flyaktiviteten. Det fastslås i en vedtagelse fra Kommissionen. Med forlængelsen sikres det, at luftfartsselskaber ikke mister deres airport slots, pga. COVID-19-pandemiens betydelige indhug i lufttrafikken.
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted