Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen har netop fastslået, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den statsstøtte, TV2 modtog som rekapitaliseringsstøtte i kølvandet på en statsstøtteafgørelse fra Europa-Kommissionen i 2004. Statsstøtten var forenelig, men var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet, inden den blev ydet. Med besvarelsen slår EU-Domstolen fast, at støtte ydet til varetagelse af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, herunder public service, ikke udgør en undtagelse til reglen om betaling af ulovlighedsrenter.
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Kromann Reumert logo
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Konkurrenceankenævnet har taget stilling til, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var berettiget til at undtage deres markedsdialog om priser på værnemidler fra en aktindsigtsbegæring. I den forbindelse tog nævnet særligt stilling til, om miljøoplysningsloven fandt anvendelse.
19/11/2020
Konkurrenceret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Bech Bruun logo
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
EU-Kommissionen forlænger ”spøgelsesflyvningsundtagelsen”, som sikrer flyselskabernes airport slots, på trods af store reduktioner i flyaktiviteten. Det fastslås i en vedtagelse fra Kommissionen. Med forlængelsen sikres det, at luftfartsselskaber ikke mister deres airport slots, pga. COVID-19-pandemiens betydelige indhug i lufttrafikken.
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Bech Bruun logo
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Den 11. oktober 2020 trådte EU-forordningen om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i kraft. Forordningen medfører en forpligtelse for EU's medlemsstater til at arbejde sammen – indbyrdes og med Kommissionen – når en udenlandsk direkte investering vurderes at kunne påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i EU. Forordningen skaber øget fokus på udenlandske direkte investeringer og kan have betydning for timingen af transaktioner, der involverer investorer bosat uden for EU.
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Kromann Reumert logo
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Margrethe Vestager offentliggjorde ved en tale på den årlige konkurrenceretskonference ved International Bar Association en forventet kommende ændring af Europa-Kommissionens politik vedrørende henvisninger af sager fra nationale konkurrencemyndigheder. Hun fortalte desuden, at Europa-Kommissionen er i gang med at vurdere muligheden for at forenkle fusionsanmeldelsesprocessen. Bliv klogere på de kommende ændringer i denne nyhed.
21/10/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Bird & Bird logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Højesterets dom i november 2019 i Vejstribesagen og erstatter med fokus på konkurrencereglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018.
09/10/2020
Konkurrenceret
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Den 25. september 2020 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en ny vejledning om virksomheders fælles bud på offentlige og private udbudte opgaver. Vejledningen er revideret i forlængelse af Højesterets afgørelse af den såkaldte Vejstribesag og erstatter en tidligere vejledning på området.
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
TVC Advokatfirma logo
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
GUBI A/S bekender kulør til Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (KFST) og modtager millionbøde for at diktere minimumspriser på GUBI produkter.
28/09/2020
Konkurrenceret
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
Kromann Reumert logo
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
GUBI A/S har vedtaget en bøde på seks millioner kroner for at overtræde forbuddet mod bindende videresalgspriser i forholdet til virksomhedens forhandlere. Bødestørrelsen skal ses i lyset af, at virksomheden på eget initiativ henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og erkendte overtrædelsen af konkurrencereglerne.
22/09/2020
Konkurrenceret
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Kromann Reumert logo
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Happy Helper og Hilfr har afgivet tilsagn om at fjerne mindstepriser på de rengøringsydelser, der udbydes via virksomhedernes platforme. Tilsagnene kommer i kølvandet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved platformenes brug af faste minimumstakster som en del af deres vilkår og betingelser.
17/09/2020
Konkurrenceret, Øvrige
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
Europa-Kommissionen har vedtaget endnu en udvidelse af de midlertidige COVID-19-relaterede statsstøtteretlige rammebestemmelser. Herudover har Kommissionen forlænget en række statsstøtteretlige regler, som ville være udløbet i slutningen af 2020, ligesom der er foretaget nogle målrettede ændringer af visse statsstøtteretlige regler for at afbøje effekterne af COVID-19.
09/09/2020
Konkurrenceret
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Kromann Reumert logo
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Sagen vedrører spørgsmålet om TV2's betaling af såkaldte ulovlighedsrenter af den rekapitaliseringsstøtte, som TV2 modtog i kølvandet på en tidligere statsstøtteafgørelse i 2004. Europa-Kommissionen fandt statsstøtten forenelig, men støtten var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet. Spørgsmålet om betaling af ulovlighedsrenter verserer nu for Østre Landsret, som har forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmål, som generaladvokat Kokott netop har foreslået et svar på, og som du kan læse om i denne nyhed.
08/09/2020
Konkurrenceret
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i forbindelse med fremtidige ...
01/07/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse af Konkurrencerådets møde den 29. april 2020 valgt at indstille sin undersøgelse af tagpapmarkedet. Afgørelsen ...
13/05/2020
Konkurrenceret
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Focus Advokater logo
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, der bl.a. leverer festivaltoiletter, har misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Misbruget bestod i, at ...
12/05/2020
Konkurrenceret
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Kromann Reumert logo
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Efter at have været omtalt ad flere omgange, har Europa-Kommission nu påbegyndt evalueringen af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked. Som et første skridt har Europa-...
30/04/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klarlægger omfanget af “til formål-overtrædelser”
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen klarlægger omfanget af “til formål-overtrædelser”
EU-Domstolen har i en ny afgørelse udstukket nogle relativt håndfaste retningslinjer for, hvornår en adfærd kan siges at have et konkurrencebegrænsende formål. Således er en ...
28/04/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
Bech Bruun logo
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder med konkurrenter. Det er imidlertid vigtigt ...
15/04/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer
Bech Bruun logo
COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer
Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre en mere fleksibel anvendelse af reglerne ...
07/04/2020
Konkurrenceret
Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller
Bech Bruun logo
Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller
Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International ...
25/03/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at virksomheder, der ikke anmelder en fusion og som gennemfører fusionen, før den er godkendt, kan straffes "dobbelt" ...
20/03/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Kromann Reumert logo
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om brud på persondatasikkerheden kan henføres til fremsendelse af personoplysninger til forkerte modtagere, mens datatyveri m.v. til stadighed udgør en mindre del af anmeldelserne. Datatilsynet vurderer desuden, at de dataansvarlige i 15 % af anmeldelsestilfældene ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af, om der skulle ske underretning af de registrerede. Vi giver dig overblik over opgørelsen.
13/03/2020
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje
Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sætte sine priser på det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon...
12/03/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister
Bech Bruun logo
EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister
EU-Domstolen har i en dom fra 30. januar 2020 slået fast, at et forlig i en patenttvist kan udgøre en konkurrencebegrænsende aftale og/eller et misbrug af ...
11/03/2020
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted