Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Kromann Reumert logo
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Happy Helper og Hilfr har afgivet tilsagn om at fjerne mindstepriser på de rengøringsydelser, der udbydes via virksomhedernes platforme. Tilsagnene kommer i kølvandet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved platformenes brug af faste minimumstakster som en del af deres vilkår og betingelser.
17/09/2020
Konkurrenceret, Øvrige
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
Europa-Kommissionen har vedtaget endnu en udvidelse af de midlertidige COVID-19-relaterede statsstøtteretlige rammebestemmelser. Herudover har Kommissionen forlænget en række statsstøtteretlige regler, som ville være udløbet i slutningen af 2020, ligesom der er foretaget nogle målrettede ændringer af visse statsstøtteretlige regler for at afbøje effekterne af COVID-19.
09/09/2020
Konkurrenceret
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Kromann Reumert logo
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Sagen vedrører spørgsmålet om TV2's betaling af såkaldte ulovlighedsrenter af den rekapitaliseringsstøtte, som TV2 modtog i kølvandet på en tidligere statsstøtteafgørelse i 2004. Europa-Kommissionen fandt statsstøtten forenelig, men støtten var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet. Spørgsmålet om betaling af ulovlighedsrenter verserer nu for Østre Landsret, som har forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmål, som generaladvokat Kokott netop har foreslået et svar på, og som du kan læse om i denne nyhed.
08/09/2020
Konkurrenceret
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Bech Bruun logo
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Konkurrencerådet har for nyligt fundet, at Hugo Boss, i strid med konkurrenceloven, har udvekslet informationer om priser og rabatter i forbindelse med fremtidige ...
01/07/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse af Konkurrencerådets møde den 29. april 2020 valgt at indstille sin undersøgelse af tagpapmarkedet. Afgørelsen ...
13/05/2020
Konkurrenceret
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Focus Advokater logo
Konkurrencestyrelsen: Eksklusivaftaler var ulovlige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. april 2020 afgjort, at Godik ApS, der bl.a. leverer festivaltoiletter, har misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018. Misbruget bestod i, at ...
12/05/2020
Konkurrenceret
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Kromann Reumert logo
Evaluering af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked
Efter at have været omtalt ad flere omgange, har Europa-Kommission nu påbegyndt evalueringen af meddelelsen om afgrænsning af det relevante marked. Som et første skridt har Europa-...
30/04/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klarlægger omfanget af “til formål-overtrædelser”
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen klarlægger omfanget af “til formål-overtrædelser”
EU-Domstolen har i en ny afgørelse udstukket nogle relativt håndfaste retningslinjer for, hvornår en adfærd kan siges at have et konkurrencebegrænsende formål. Således er en ...
28/04/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
Bech Bruun logo
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder med konkurrenter. Det er imidlertid vigtigt ...
15/04/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer
Bech Bruun logo
COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer
Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre en mere fleksibel anvendelse af reglerne ...
07/04/2020
Konkurrenceret
Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller
Bech Bruun logo
Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller
Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International ...
25/03/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at virksomheder, der ikke anmelder en fusion og som gennemfører fusionen, før den er godkendt, kan straffes "dobbelt" ...
20/03/2020
Konkurrenceret
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Kromann Reumert logo
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om brud på persondatasikkerheden kan henføres til fremsendelse af personoplysninger til forkerte modtagere, mens datatyveri m.v. til stadighed udgør en mindre del af anmeldelserne. Datatilsynet vurderer desuden, at de dataansvarlige i 15 % af anmeldelsestilfældene ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af, om der skulle ske underretning af de registrerede. Vi giver dig overblik over opgørelsen.
13/03/2020
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje
Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sætte sine priser på det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon...
12/03/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister
Bech Bruun logo
EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister
EU-Domstolen har i en dom fra 30. januar 2020 slået fast, at et forlig i en patenttvist kan udgøre en konkurrencebegrænsende aftale og/eller et misbrug af ...
11/03/2020
Konkurrenceret
Kommissionen godkender offentlig støtte til rumænsk lufthavn
Bech Bruun logo
Kommissionen godkender offentlig støtte til rumænsk lufthavn
Kommissionen har fastslået, at Rumæniens offentlige støtte ydet til landets tredje største lufthavn, Timișoara Lufthavn, ikke udgjorde statsstøtte, da de modtagne midler enten blev ...
02/03/2020
Konkurrenceret
Tredje millionbøde til virksomheder med rettigheder til kendte brands
Kromann Reumert logo
Tredje millionbøde til virksomheder med rettigheder til kendte brands
Europa-Kommissionen har i en ny afgørelse pålagt NBCUniversal en bøde for at have begrænset licenstageres salg på tværs af EU's indre grænser. Tidligere har Kommissionen i ...
21/02/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at de såkaldte "pay-for-delay"-aftaler kan klassificeres som aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen...
20/02/2020
Konkurrenceret
NBCUniversal idømt bøde på 14,3 mio. euro for at begrænse salget af filmmerchandise
Bech Bruun logo
NBCUniversal idømt bøde på 14,3 mio. euro for at begrænse salget af filmmerchandise
Medievirksomheden NBCUniversal, der er en af USA’s største tv- og filmproducenter samt broadcastingvirksomheder, har overtrådt konkurrencereglerne ved at begr...
06/02/2020
Konkurrenceret
Fordelagtig lejekontrakt udgjorde uforenelig statsstøtte: Estland pålagt at kræve fordelen tilbagebetalt
Bech Bruun logo
Fordelagtig lejekontrakt udgjorde uforenelig statsstøtte: Estland pålagt at kræve fordelen tilbagebetalt
EU-Kommissionen har fastslået, at den private landbrugsvirksomhed AS Tartu Agro i en årrække har modtaget ulovlig statsstøtte fra Estland i...
30/01/2020
Konkurrenceret
Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter
Kromann Reumert logo
Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter
Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S' og AFA JCDecaux A/S' ulovlige koordinering af rabatter ved salg af ...
02/12/2019
Konkurrenceret
Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet
Kromann Reumert logo
Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet
Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Hillerød, hvor nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning blev idømt en bøde på 5 millioner kroner, og to ledende medarbejdere hver blev idø...
25/11/2019
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten: Mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten: Mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig
Den 21. oktober 2019 afgjorde Sø- og Handelsretten, at mediebureauerne Mediacenter Danmark A/S og MPE Distribution ApS havde overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende ...
06/11/2019
Konkurrenceret
To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed
Kromann Reumert logo
To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed
To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale om arbejdstøj. Retten fandt ikke, at der var ført ...
15/10/2019
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted