Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Konkurrenceret

Seneste nyheder inden for Konkurrenceret

Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
Kromann Reumert logo
Konkurrencerådet udsteder bødeforlæg til 18 diskoteker for kartelsamarbejde
18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har vedtaget bødeforlæg udstedt af Konkurrencerådet for at deltage i et kartelsamarbejde, hvor diskotekerne aftalte ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Det er første gang, Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg, efter konkurrenceloven i marts 2021 blev ændret som led i implementeringen af ECN+-direktivet.
03/01/2022
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten ophæver dele af afgørelser om koordinering af rabatter
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten ophæver dele af afgørelser om koordinering af rabatter
Sø- og Handelsretten har den 10. november 2021 delvist ophævet Konkurrenceankenævnets kendelse, som stadfæstede en afgørelse, der var truffet af Konkurrencerådet om ulovlig koordinering af rabatter ved salg af reklameplads. Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at en ulovlig aftale var opretholdt efter sit udløb i form af samordnet praksis udelukkende på den baggrund, at virksomhederne ikke havde taget afstand fra den tidligere skriftlige koordinering.
14/12/2021
Konkurrenceret
PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte
Kromann Reumert logo
PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte
Europa-Kommissionen har besluttet, at PostNord skal tilbagebetale ulovlig statsstøtte for knap 490 mio. kr. til Danmark og Sverige. Læs mere om Europa-Kommissionens beslutning i denne nyhed.
07/12/2021
Konkurrenceret
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
Kromann Reumert logo
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
Europa-Kommissionen har for nylig valgt at udvide de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der vedrører støtte til at imødegå skadevirkningerne ved COVID-19-pandemien. Ved samme lejlighed har Kommissionen valgt at introducere to nye værktøjer i rammebestemmelserne.
03/12/2021
Konkurrenceret
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Bech Bruun logo
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Klagenævnet har i kendelse af 29. september 2021 fundet, at der var tilstrækkelige plausible indikationer for, at to tilbudsgivere, ved at koordinere deres tilbudsafgivelse, havde indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning.
30/11/2021
Udbud, Konkurrenceret
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Kromann Reumert logo
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Med skrappere lovgivning, øget risiko for ransagninger og dawn raids samt en større opmærksomhed omkring intern svig og korruption får flere og flere virksomheder behov for at foretage interne undersøgelser og analyser. Vi guider dig til, hvordan du skal gribe situationen an, hvis din virksomhed står foran en intern undersøgelse.
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
Focus Advokater logo
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
EU-Kommissionen har hen over sommeren offentliggjort udkast til ny vertikal gruppefritagelsesforordning og nye vertikale retningslinjer. Den officielle høringsproces er netop afsluttet, men EU-Kommissionen modtager stadig kommentarer og forslag til rettelser. Den nye gruppefritagelse og de dertilhørende retningslinjer forventes at træde i kraft 1. juni 2022. Udkastet lægger bl.a. op til ændringer for parallel distribution, onlinesalgsbegrænsninger og Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler samt til en større fleksibilitet i distributionssystemer. Udkastet vedrører vertikale aftaler. Vertikale aftaler er aftaler indgået mellem virksomheder i forskellige produktions- eller distributionsled, f.eks. mellem en leverandør og forhandler. Mange vertikale aftaler anses for at være forbundet med sådanne effektivitetsgevinster, at de kan fritages fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Gruppefritagelsesforordningen fritager kategorier af aftaler, der opfylder gruppefritagelsesbetingelser, mens de vertikale retningslinjer fastsætter principperne for vurderingen af vertikale aftaler, der ikke kan gruppefritages. Udkast til ny gruppefritagelse og nye retningslinjer lægger op til flere ændringer, som vil få stor betydning i mange forhandlerforhold. Herunder gennemgås de væsentligste ændringer.
11/11/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Kromann Reumert logo
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Europa-Kommissionen har pålagt et foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-fusionssagen. Kommissionen undersøger p.t. sagen, som vedrører Illuminas overtagelse af GRAIL − begge biotekvirksomheder. På trods af at Kommissionen endnu ikke har truffet beslutning i fusionssagen, har Illumina valgt at gennemføre sin overtagelse af GRAIL. Det har nu fået Kommissionen til at pålægge et foreløbigt påbud, som kommer i tillæg til en verserende "gun-jumping"-undersøgelse.
09/11/2021
Konkurrenceret, EU-ret
Bindende videresalgspriser udløser millionbøde til Konges Sløjd
Kromann Reumert logo
Bindende videresalgspriser udløser millionbøde til Konges Sløjd
Virksomheden Konges Sløjd ApS har vedtaget en bøde på 1,8 mio. kr. for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Samtidig har en ledende medarbejder vedtaget en personlig bøde på 100.000 kr.
05/11/2021
Konkurrenceret
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
Focus Advokater logo
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
Få styr på reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter - f.eks. fitness- eller padelcentre
01/11/2021
Konkurrenceret, Offentlig ret
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
Bird & Bird logo
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
I en artikel udgivet i Bird & Birds internationale konkurrenceretlige nyhedsbrev, Competitive Edge, diskuterer Janneke Kohlen, Partner i Bird & Bird Holland, og Bróna Heenan, advokat i Bird & Bird Belgien, nogle af de situationer, hvor de to retsområder afviger fra hinanden, og hvad juridiske rådgivere, advokater og virksomheder i den forbindelse skal være opmærksomme på.
22/10/2021
Udbud, Konkurrenceret
Hidtil højeste "gun jumping"-bøde opretholdt
Kromann Reumert logo
Hidtil højeste "gun jumping"-bøde opretholdt
Retten har i sidste uge afgjort en sag om en rekordhøj bøde på godt 120 mio. euro, som Altice Europe blev pålagt for at have overtrådt anmeldelsespligten og "gun jumping"-forbuddet i forbindelse med en transaktion. Altice Europe blev dømt for at have opnået mulighed for at udøve - og reelt udøvet - kontrol over et selskab, før transaktionen var anmeldt og godkendt af Europa-Kommissionen.
04/10/2021
Konkurrenceret
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Kromann Reumert logo
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Endnu en kendelse i rækken af sager med påstande om tidligere rådgiveres konkurrencefordele. Begge sider af udbudsbordet skal være særligt opmærksomme, når der indgår tilbud fra virksomheder, der har været involveret i et tidligere stadie af projektet. I denne nyhed kan du læse, om Tuco Yacht Værft havde en utilbørlig fordel i udbuddet af en "Fjordbus".
24/09/2021
Udbud, Konkurrenceret
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Bech Bruun logo
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Et nyt forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport er sendt i offentlig høring. Det fremgår af lovforslaget, at tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ske på ”markedsvilkår”.
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Bech Bruun logo
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Konkurrencemyndighedens vedvarende fokus på overtrædelser af konkurrencereglerne i lægemiddelindustrien har på en enkelt måned resulteret i millardbøder.
06/08/2021
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
Bech Bruun logo
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
EU-Kommissionen offentliggjorde den 9. juli 2021 et længe ventet og omdiskuteret udkast til revisionen af den vertikale gruppefritagelsesordning og de vertikale retningslinjer, som i deres nugældende form udløber den 31. maj 2022. Revisionen bygger videre på en omfattende evaluering af de to vertikale regelsæt, som blev fremlagt i september 2020.
03/08/2021
Konkurrenceret
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Konkurrenceankenævnet har den 23. juni 2021 stadfæstet Konkurrencerådets to afgørelser vedrørende Hugo Boss' ulovlige udveksling af sensitive oplysninger med henholdsvis Kaufmann og Ginsborg. Afgørelserne illustrerer, at en virksomhed, der agerer på både engros- og detailmarkedet, skal være særligt forsigtig med, hvilke oplysninger der udveksles med forhandlere. Sagerne er nu anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
14/07/2021
Konkurrenceret
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Focus Advokater logo
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Nye regler pr. 1.7.2021 om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
30/06/2021
Konkurrenceret
Nyt om konkurrenceklausuler
Focus Advokater logo
Nyt om konkurrenceklausuler
Højesteret traf den 29. marts 2021 kendelse i en sag om ansættelsesklausullovens betydning for en konkurrenceklausul aftalt mellem ejerne af en virksomhed.
31/05/2021
Konkurrenceret
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
Kromann Reumert logo
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
Det udgjorde misbrug af dominerende stilling, da FK Distribution betingede fysisk distribution af adresseløse forsendelser af, at kunderne samtidig købte formidling af tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme. Det har Konkurrenceankenævnet nu stadfæstet.
18/05/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Kromann Reumert logo
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Virksomheder skal indstille sig på, at flere transaktioner i fremtiden kan blive genstand for fusionskontrol ‒ også selvom de nationale tærskelværdier ikke er overskredet. Det er en konsekvens af Kommissionens ændrede retningslinjer for henvisninger af sager efter den såkaldte "Dutch clause" i fusionskontrolforordningens artikel 22. Ændringen forventes særligt at berøre transaktioner, der involverer virksomheder på digitale markeder og i lægemiddelindustrien.
28/04/2021
Konkurrenceret
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
En ny meddelelse fra EU-Kommissionen skal hjælpe ordregivere med at bekæmpe samordnet adfærd og konkurrencebegrænsende aftaler i udbud. Læs med, og bliv klogere på Kommissionens vigtigste pointer og praktiske råd.
20/04/2021
Konkurrenceret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for konkurrenceret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted