Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Forvarer er ansvarlig for uagtsom skade på båd
TVC Advokatfirma logo
Forvarer er ansvarlig for uagtsom skade på båd
Når et værksted reparerer aktiver, er værkstedet ansvarlig for skade på tingen ifølge almindelige erstatningsregler. Disse regler følger af almindelig obligationsretlige principper om ansvar for forvaring. Det giver imidlertid mening at et værksted er ansvarlig for skade på indleverede ting, men ikke alle ved, at de samme regler gælder for mindre professionelle personer, som påtager sig at udføre et stykke arbejde for andre. I en aktuel sag blev en sådan person dog kendt ansvarlig.
30/11/2022
Forsikring og erstatning
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Bech Bruun logo
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Den 4. november 2020 blev den danske minkbranche lukket ned grundet COVID-19-pandemien. Vi ser nærmere på, hvilke udfordringer lukningen medfører, og hvad status er i dag to år efter.
07/11/2022
Øvrige, Forsikring og erstatning
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.
27/10/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Bird & Bird logo
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Den 28. september offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til et nyt AI-ansvarsdirektiv, der vil fastsætte ensartede regler i EU for adgang til oplysninger, og gøre det nemmere for forbrugere at søge skadeserstatning, når AI-systemer begår fejl. En klar og harmoniseret lovgivning om ansvar for AI har været en nøgleforudsætning for europæiske virksomheders anvendelse og salg af teknologien. De nye regler stiller dog vanskeligt håndterbare krav på flere områder.
17/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
IUNO logo
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
Der er tidligere kommet nye regler for hjemmearbejdspladsen, der gør det lettere for virksomheder at tilbyde hjemmearbejde. Men når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der en risiko for, at de kommer til skade i hjemmet. Ankestyrelsen har taget stilling til 4 nye sager, hvor medarbejdere var kommet til skade under hjemmearbejde.
12/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
Sagens omstændigheder:I en sag hvor forsikringsmæ...
07/10/2022
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
Bech Bruun logo
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
I forsikringsretten har ulykkesdefinitionen været underlagt mere eller mindre konstant prøvelse og fortolkning. Senest har Ankenævnet for Forsikring afsagt tre kendelser, der belyser, hvorvidt og i hvilket omfang skader, som opstår under fødslen, skal anerkendes som en dækningsberettiget ulykke.
30/09/2022
Forsikring og erstatning
Teambuilding uden teamwork
IUNO logo
Teambuilding uden teamwork
Er virksomheder altid ansvarlige for medarbejderes ulykker i forbindelser med teambuilding? Nej, og det har vi et eksempel på i en ny sag, hvor en medarbejder kom til skade under en teambuilding øvelse. Det var afgørende, at medarbejderne var sat til at løse enkle, simple og ufarlige opgaver, som alle voksne mennesker ville kunne løse.
15/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
IUNO logo
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
Er en transportør ansvarlig for at levere gods til bedragere? Det mente retten ikke, da leveringen skete på grund af anvisninger fra godsets ejer og forhold, som transportøren ikke kunne undgå. Og dermed bestemte retten også, at spørgsmålet falder ind under CMR-loven.
07/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventilator i modvind
IUNO logo
Ventilator i modvind
Under en vejtransport blæste et ventilationssystem af en lastbil på grund af kraftigt blæsevejr. Der blev rejst krav mod transportøren, og Sø- og Handelsretten skulle svare på spørgsmålet: er transportøren ansvarlig for skaden, når godsets producent havde vejledt om, hvordan det skulle surres fast til lastbilen?
05/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Initiativ til dårlig sikkerhed blev dyrt for virksomhed
IUNO logo
Initiativ til dårlig sikkerhed blev dyrt for virksomhed
Hvem har ansvaret for sikkerheden, når flere virksomheder arbejder på samme projekt? Hvis der ikke er nogen aftale, kan det blive den virksomhed, som har taget initiativ til at sørge for sikkerheden. Det var konklusionen i en ny sag fra landsretten, hvor en medarbejder blev smurt ind i beton og kom til skade.
31/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Fragtfører var ikke ansvarlig for fejludlevering af kosmetikprodukter som følge af identitetstyveri
Sagens omstændigheder:En dansk eksportør [E] udstedte i maj 2021 fakturaer til en kendt, fransk kosmetikvirksomhed [A] vedrørende salg af ...
19/08/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
Bech Bruun logo
Afklaring hos EU-Domstolen: Kan gruppeforsikring anses for at være forsikringsformidling?
I et offentliggjort forslag til afgørelse i en verserende præjudiciel forelæggelsessag (C-633/20) for EU-Domstolen konkluderer Generaladvokaten, at virksomheder, der, som forsikringstager, har tegnet gruppeforsikring for deres kunder som sikrede, under visse betingelser må anses for at være forsikringsformidlere omfattet af IDD-kravene til forsikringsformidling. EU-Domstolens afgørelse og dermed en endelig afklaring er endnu undervejs.
12/07/2022
EU-ret, Forsikring og erstatning
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
IUNO logo
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
Hvor går grænsen for virksomheders instruktionspligt? Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring. Medarbejderen havde været ude for en alvorlig ulykke, fordi han tilsidesatte basale sikkerhedshensyn under kørslen.
23/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
IUNO logo
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
En bank led store tab på en række lån givet før finanskrisen. Banken gik konkurs i starten af 2009, og Finansiel Stabilitet lagde sag an mod blandt andet bankens direktør for et stort millionbeløb. Højesteret afviste, at direktøren var personligt ansvarlig for bankens store tab. Ingen af lånene som sagen drejede sig om, havde nemlig været uforsvarlige eller medført en opfølgningspligt fra direktørens side.
22/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
Domstolene er over de senere år blevet mere tilbøjelige til at pålægge hvervgiver et hæftelsesansvar for selvstændigt virkende hvervtager.
17/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
IUNO logo
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
Kan virksomheder vente med at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afsagt endelig afgørelse om erhvervsevnetab? Svaret var nej i en sag for Højesteret, hvor en medarbejder, der var kommet til skade, havde krav på at få udbetalt renter for manglende udbetaling af erstatning.
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
IUNO logo
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.
16/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Ventetiden i minksager giver udfordringer
Bech Bruun logo
Ventetiden i minksager giver udfordringer
Selvom det i januar 2021 blev politisk besluttet, at der skulle betales fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv, er der i skrivende stund ikke en eneste virksomhed, der har fået fastsat og udbetalt hele deres nedlukningserstatning. Det giver nogle virksomheder udfordringer, og der er en reel risiko for, at nogle vil få væsentlige likviditetsproblemer og muligvis gå konkurs, inden pengene kommer ind på kontoen.
10/05/2022
Forsikring og erstatning, Øvrige
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
IUNO logo
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
Kan virksomheder kræve erstatning, hvis en medarbejder opbygger en konkurrerende virksomhed under ansættelsen og tager virksomhedens kunder med sig? Svaret var nej i en sag for Vestre Landsret, hvor en medarbejder blev lovligt bortvist for at have handlet illoyalt, men ikke skulle betale erstatning.
03/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, når ulykken sker på dansegulvet til en julefrokost, og medarbejderen er kommet til skade flere gange før? Det var spørgsmålet i en sag, som IUNO netop har ført. Retten slog fast, at virksomheden ikke var ansvarlig, fordi det ikke var sikkert, at ulykken var skyld i medarbejderens gener.
25/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer
Bech Bruun logo
Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer
Vestre Landsret har i en nylig dom fundet, at en forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveriet af en række kostbare fodboldmedaljer ved ikke at have givet kunden oplysning om manglende forsikringsdækning under udstilling af medaljerne. Sagen gav anledning til spørgsmål om adgangen til at optræde som mandatar.
22/04/2022
Forsikring og erstatning
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
IUNO logo
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
En gruppe norske flypassagerer krævede kompensation efter en forsinkelse på mere end 12 timer. De var blevet forsinket af en strejke blandt det italienske lufthavnspersonale. Strejken havde været varslet flere dage forud for afrejsedatoen. Alligevel afviste Oslo Tingsrett, at passagererne kunne få kompensation.
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted