Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
IUNO logo
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
Hvor går grænsen for virksomheders instruktionspligt? Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring. Medarbejderen havde været ude for en alvorlig ulykke, fordi han tilsidesatte basale sikkerhedshensyn under kørslen.
23/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
IUNO logo
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
En bank led store tab på en række lån givet før finanskrisen. Banken gik konkurs i starten af 2009, og Finansiel Stabilitet lagde sag an mod blandt andet bankens direktør for et stort millionbeløb. Højesteret afviste, at direktøren var personligt ansvarlig for bankens store tab. Ingen af lånene som sagen drejede sig om, havde nemlig været uforsvarlige eller medført en opfølgningspligt fra direktørens side.
22/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
Domstolene er over de senere år blevet mere tilbøjelige til at pålægge hvervgiver et hæftelsesansvar for selvstændigt virkende hvervtager.
17/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
IUNO logo
Virksomhed havde stoppet udbetaling af erstatning og skulle derfor betale renter
Kan virksomheder vente med at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afsagt endelig afgørelse om erhvervsevnetab? Svaret var nej i en sag for Højesteret, hvor en medarbejder, der var kommet til skade, havde krav på at få udbetalt renter for manglende udbetaling af erstatning.
24/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
IUNO logo
Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.
16/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Ventetiden i minksager giver udfordringer
Bech Bruun logo
Ventetiden i minksager giver udfordringer
Selvom det i januar 2021 blev politisk besluttet, at der skulle betales fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv, er der i skrivende stund ikke en eneste virksomhed, der har fået fastsat og udbetalt hele deres nedlukningserstatning. Det giver nogle virksomheder udfordringer, og der er en reel risiko for, at nogle vil få væsentlige likviditetsproblemer og muligvis gå konkurs, inden pengene kommer ind på kontoen.
10/05/2022
Forsikring og erstatning, Øvrige
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
IUNO logo
Ingen erstatning til virksomhed trods medarbejders illoyalitet
Kan virksomheder kræve erstatning, hvis en medarbejder opbygger en konkurrerende virksomhed under ansættelsen og tager virksomhedens kunder med sig? Svaret var nej i en sag for Vestre Landsret, hvor en medarbejder blev lovligt bortvist for at have handlet illoyalt, men ikke skulle betale erstatning.
03/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke til julefrokost
Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, når ulykken sker på dansegulvet til en julefrokost, og medarbejderen er kommet til skade flere gange før? Det var spørgsmålet i en sag, som IUNO netop har ført. Retten slog fast, at virksomheden ikke var ansvarlig, fordi det ikke var sikkert, at ulykken var skyld i medarbejderens gener.
25/04/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer
Bech Bruun logo
Forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveri af udstillede fodboldmedaljer
Vestre Landsret har i en nylig dom fundet, at en forsikringsmægler var erstatningsansvarlig for tyveriet af en række kostbare fodboldmedaljer ved ikke at have givet kunden oplysning om manglende forsikringsdækning under udstilling af medaljerne. Sagen gav anledning til spørgsmål om adgangen til at optræde som mandatar.
22/04/2022
Forsikring og erstatning
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
IUNO logo
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
En gruppe norske flypassagerer krævede kompensation efter en forsinkelse på mere end 12 timer. De var blevet forsinket af en strejke blandt det italienske lufthavnspersonale. Strejken havde været varslet flere dage forud for afrejsedatoen. Alligevel afviste Oslo Tingsrett, at passagererne kunne få kompensation.
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
IUNO logo
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Da en skadevoldende transportør gik konkurs, indtrådte den skadelidte ladningsejer i kravet mod transportørens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet mente, at kravet var forældet, og det gav både Sø- og Handelsretten og Landsretten medhold i. Højesteret kom i stedet frem til, at forældelsesfristen var suspenderet.
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventetiden i minksager skaber problemer
Bech Bruun logo
Ventetiden i minksager skaber problemer
Selvom det i januar 2021 blev politisk besluttet, at der skulle betales fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv, er der i skrivende stund ikke en eneste virksomhed, der har fået fastsat og udbetalt hele deres nedlukningserstatning. Det giver nogle virksomheder økonomiske udfordringer, og der er en stor risiko for at flere vil få væsentlige likviditetsproblemer og muligvis gå konkurs, inden pengene kommer ind på kontoen.
06/04/2022
Forsikring og erstatning, Øvrige
W&I-forsikringer vinder indpas i danske ejendomstransaktioner, men er de altid anvendelige?
Kromann Reumert logo
W&I-forsikringer vinder indpas i danske ejendomstransaktioner, men er de altid anvendelige?
Anvendelsen af W&I-forsikringer er stigende, men der er også en række potentielle faldgruber og typer af risici, der ikke kan afdækkes med en W&I-forsikring. En sælger bør derfor altid forholde sig grundigt til både fordele og ulemper ved at anvende en W&I-forsikring, inden en salgsproces går i gang. Læs her om den nuværende markedspraksis − særligt med fokus på generelle undtagelser til forsikringsdækning.
05/04/2022
Forsikring og erstatning
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
IUNO logo
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
Ved forsinkelser og aflysninger er flyselskaber forpligtet til at betale kompensation, medmindre der er tale om usædvanlige omstændigheder. Flyselskaber skal desuden sørge for at træffe alle rimelige forholdsregler – herunder hvis muligt at ombooke passagererne. En ny dom fra Østre Landsret viser, hvad der forventes af flyselskaberne i den forbindelse.
04/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
For mange kokke fordærver osten
IUNO logo
For mange kokke fordærver osten
Rederiagent og kontraherende transportør var ansvarlige for temperaturskade på en ladning smelteost, men ladningsejeren måtte bære en del af ansvaret selv, da han ikke havde kontrolleret temperaturen.
01/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ingen arbejdsskade, da virksomhed ikke havde lagt DHL Stafetten på sociale medier
IUNO logo
Ingen arbejdsskade, da virksomhed ikke havde lagt DHL Stafetten på sociale medier
Hvis medarbejdere kommer til skade under sociale og frivillige firmaarrangementer, er det så en arbejdsskade? Det var spørgsmålet i en sag, hvor en medarbejder kom til skade under DHL Stafetten. Landsretten slog fast, at der ikke var tale om en arbejdsskade, fordi virksomheden ikke havde fået reklame ud af stafetten eksempelvis via sociale medier, og medarbejderen ikke var underlagt instruktion.
29/03/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
Bech Bruun logo
Arkitekts sammentællingsfejl medførte ikke erstatningsansvar overfor bygherren
I en ny dom fra Vestre Landsret blev en arkitekt frifundet for erstatningsansvar overfor bygherren, på trods af at arkitekten havde begået en sammentællingsfejl, der medførte, at bebyggelsesprocenten blev overskredet.
25/03/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Kromann Reumert logo
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland indebærer blandt andet, at nationalisering eller ekspropriation af danske investeringer på russisk territorium vil kunne føre til krav om "fyldestgørende og effektiv erstatning". Danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør allerede nu sikre dokumentation for et eventuelt erstatningskrav mod den russiske stat og andre, der involverer sig i overtagelse af danskejede aktiviteter i Rusland.
22/03/2022
Immaterielret, Kontraktret, Øvrige, Internationale retsforhold, Forsikring og erstatning
Nye ESG-krav til forsikringsselskaber og forsikringsformidlere skal anvendes fra den 2. august 2022
Bech Bruun logo
Nye ESG-krav til forsikringsselskaber og forsikringsformidlere skal anvendes fra den 2. august 2022
Fra den 2. august 2022 gælder der nye EU-regler om implementering af bæredygtighed (ESG – Environmental, Social and Governance) som en faktor i forsikringsselskabers og forsikringsformidleres udvikling af forsikringsprodukter og i det løbende tilsyn med produkterne (POG-kravene). Reglerne skal bl.a. understøtte, at forsikringsprodukter er kompatible med kundernes bæredygtighedsprofiler.
21/03/2022
Forsikring og erstatning
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
TVC Advokatfirma logo
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
Færdselslovens regler om objektivt ansvar for et motordrevet køretøj gælder kun, hvis der sker skade, medens køretøjet er i brug som køretøj.
18/03/2022
Transportret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Minkvirksomheder skal ansøge om nedlukningserstatning senest den 1. april 2022
Bech Bruun logo
Minkvirksomheder skal ansøge om nedlukningserstatning senest den 1. april 2022
Alle minkvirksomheder, der ønsker erstatning som følge af nedlukningen af minkbranchen, skal ansøge herom senest den 1. april 2022.
15/03/2022
Forsikring og erstatning, Øvrige
Hvad betyder krigen i Ukraine for dine erhvervsforsikringer?
Bech Bruun logo
Hvad betyder krigen i Ukraine for dine erhvervsforsikringer?
Krigen i Ukraine har foreløbigt medført militære angreb i Ukraine og cyberangreb ud over Ukraines geografiske grænser. Der er indført omfattende sanktioner over for Rusland, og mange virksomheder har indstillet deres aktiviteter i Rusland. Virksomheder skal være opmærksomme på, at tab som følge af krigshandlinger, sanktioner og cyberangreb ofte er undtaget fra forsikringsdækning.
10/03/2022
Forsikring og erstatning, Øvrige
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
IUNO logo
Hvem havde ansvaret for en særtransport, der kørte fast under en bro?
Vestre Landsret har afsagt dom om fordeling af ansvar og forsikringsdækning i en sag, hvor en særtransport med en vindmøllenacelle kilede sig fast under en bro. Sagen tager stilling til ansvaret for at holde ruten mellem særtransporten og dens ledsagerbil, og mere generelt, at motoransvarsforsikringen kun dækker skade på tredjemands ting. Ikke omkostninger som er en forudsætning for reparation heraf.
08/03/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Bech Bruun logo
Spørgsmål om forældelse af direkte forsikringskrav afklaret af Højesteret
Højesteret har netop bestemt, at en skadelidt forældelsesretligt kan støtte ret på en skadevolders anmeldelse af en skade til sit ansvarsforsikringsselskab. Et eventuelt erstatningskrav som følge af et tyveri af cigaretkartoner under en vejtransport var derfor ikke forældet. Højesterets kendelse giver principielle fortolkningsbidrag til reglerne om forældelse af direkte krav mod forsikringsselskaber ved den sikredes konkurs samt bevisreglerne herfor.
07/03/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted