Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
Kromann Reumert logo
Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
EU-Domstolen har i en nylig dom behandlet rækkevidden af domstolenes muligheder for i forbindelse med konkurrence-retlige overtrædelser at fastsætte sagsomkostninger og fastsætte en erstatning skønsmæssigt i fraværet af egentlig tabs-dokumentation. Læs om dette og mere i denne nyhed.
16/03/2023
Konkurrenceret, Forsikring og erstatning
Erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar ved sikkerhedsmangler
Kromann Reumert logo
Erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar ved sikkerhedsmangler
Lov om produkter og markedsovervågning forpligter erhvervsdrivende til kun at bringe sikre produkter i omsætning og til at træffe relevante foranstaltninger, hvis et produkt viser sig at være farligt.
03/03/2023
Forsikring og erstatning, Øvrige
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Focus Advokater logo
Ny højesteretsdom om ekspropriationserstatning
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation ”mod fuldstændig erstatning”.
02/03/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Forsikring og erstatning
Würtz forlangte 40 mio. i erstatning – fik i stedet 6,4 mio
TVC Advokatfirma logo
Würtz forlangte 40 mio. i erstatning – fik i stedet 6,4 mio
To gange er det blevet fastslået af domstolene, at Christian Bitz og grossisten F & H A/S har krænket keramikeren Kasper Würts' ophavsret. D. 30 januar 2023 slog Sø- og Handelsretten endelig fast, at Würts havde krav på 6,4 mio. kr. i erstatning.
09/02/2023
Immaterielret, Forsikring og erstatning
Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger
IUNO logo
Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger
I en ny sag fik en kvinde ikke ret i, at der havde været forhandlinger mellem hende og et forsikringsselskab om hendes krav på erstatning. Vestre Landsret kom derfor frem til, at kravet var forældet. Selskabet havde tydeligt afvist forhandlinger og lukket sagen. Selskabet havde heller ikke været nok imødekommende over for kravet.
09/02/2023
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
IUNO logo
”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
En ”delt” afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stoppede en virksomheds pligt til fortsat at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det var resultatet i en ny sag fra Højesteret. Afgørelsen gav både medarbejderen et midlertidigt og et endeligt erhvervsevnetab. Det var det endelige erhvervsevnetab, der stoppede retten til tabt arbejdsfortjeneste.
25/01/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Eik Banki P/F
Østre Landsret har i dag, den 10. januar 2023, afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i den færøske bank, Eik Banki P/F. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på omkring 85 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
12/01/2023
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skifter din virksomhed forsikringsselskab pr. 1.1 ?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Skifter din virksomhed forsikringsselskab pr. 1.1 ?
På mange forsikringer har du kun frem til 31. marts til at anmelde skader på den "gamle" forsikring.
04/01/2023
Forsikring og erstatning, Øvrige
Ny dom: Forsikringsmægler og medarbejder solidarisk ansvarlige over for forsikringsagentur
Bech Bruun logo
Ny dom: Forsikringsmægler og medarbejder solidarisk ansvarlige over for forsikringsagentur
Vestre Landsret fandt i denne sag, at en tidligere medarbejder hos et forsikringsagentur havde tilsidesat sin loyalitetspligt og handlet ansvarspådragende ved bl.a. at have flyttet kunder fra forsikringsagenturet til en forsikringsmægler, som medarbejderen var blevet ansat hos. Forsikringsmægleren havde på grov vis tilsidesat markedsføringsloven og dermed også pådraget sig et ansvar.
03/01/2023
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ingen tydelige krav til hjemmearbejde førte til arbejdsskader
IUNO logo
Ingen tydelige krav til hjemmearbejde førte til arbejdsskader
Ankestyrelsen har taget stilling til tre nye sager om skader ved hjemmearbejde. Skaderne skete i forbindelse med arbejde i sofaen, på terrassen og ved et skrivebord under trappen. Konklusionen var, at virksomhederne ikke havde stillet tydelige krav til, hvordan medarbejderne skulle arbejde hjemmefra. Skaderne var derfor arbejdsskader.
21/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Roskilde Bank
Kromann Reumert logo
Finansiel Stabilitet vinder erstatningssag mod den tidligere administrerende direktør i Roskilde Bank
Højesteret har den 1. december 2022 afsagt dom i erstatningssagen mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank. Ved dommen blev bankens tidligere administrerende direktør dømt til at betale en erstatning på ca. 231 mio. kroner til Finansiel Stabilitet. Vi har bistået Finansiel Stabilitet i sagen.
15/12/2022
Forsikring og erstatning
Bankdirektøren måtte bøde, mens bestyrelsen gik fri
IUNO logo
Bankdirektøren måtte bøde, mens bestyrelsen gik fri
Højesteret har netop afsagt dom i Roskilde Bank-sagen. Spørgsmålet var blandt andet, om bankdirektøren og bestyrelsen var erstatningsansvarlige efter, at banken havde givet lån til deres største kunder for at købe bankens egne aktier uden at kreditvurdere. Højesteret fandt, at bestyrelsen kunne gå fri, mens direktøren havde handlet uforsvarligt og måtte betale erstatning.
12/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forvarer er ansvarlig for uagtsom skade på båd
TVC Advokatfirma logo
Forvarer er ansvarlig for uagtsom skade på båd
Når et værksted reparerer aktiver, er værkstedet ansvarlig for skade på tingen ifølge almindelige erstatningsregler. Disse regler følger af almindelig obligationsretlige principper om ansvar for forvaring. Det giver imidlertid mening at et værksted er ansvarlig for skade på indleverede ting, men ikke alle ved, at de samme regler gælder for mindre professionelle personer, som påtager sig at udføre et stykke arbejde for andre. I en aktuel sag blev en sådan person dog kendt ansvarlig.
30/11/2022
Forsikring og erstatning
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Bech Bruun logo
Nedlukning af minkbranchen: To år efter
Den 4. november 2020 blev den danske minkbranche lukket ned grundet COVID-19-pandemien. Vi ser nærmere på, hvilke udfordringer lukningen medfører, og hvad status er i dag to år efter.
07/11/2022
Øvrige, Forsikring og erstatning
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.
27/10/2022
Forsikring og erstatning, Transportret
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Bird & Bird logo
Nyt forslag fra EU-kommissionen sætter fokus på ansvarsfordelingen, når kunstig intelligens forårsager skade udenfor kontrakt
Den 28. september offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til et nyt AI-ansvarsdirektiv, der vil fastsætte ensartede regler i EU for adgang til oplysninger, og gøre det nemmere for forbrugere at søge skadeserstatning, når AI-systemer begår fejl. En klar og harmoniseret lovgivning om ansvar for AI har været en nøgleforudsætning for europæiske virksomheders anvendelse og salg af teknologien. De nye regler stiller dog vanskeligt håndterbare krav på flere områder.
17/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
IUNO logo
Nye sager om arbejdsskader ved hjemmearbejde
Der er tidligere kommet nye regler for hjemmearbejdspladsen, der gør det lettere for virksomheder at tilbyde hjemmearbejde. Men når medarbejdere arbejder hjemmefra, er der en risiko for, at de kommer til skade i hjemmet. Ankestyrelsen har taget stilling til 4 nye sager, hvor medarbejdere var kommet til skade under hjemmearbejde.
12/10/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
Sagens omstændigheder:I en sag hvor forsikringsmæ...
07/10/2022
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Italiensk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Italiensk torpedo rammer dansk sag
Vi så for nylig en ”hollandsk torpedo” ramme en dansk sag. I denne artikel ser vi på en lignende ”italiensk torpedo”, som endda var et selvmål. I en agentaftale om tegning af forsikringer var der to modstridende aftaler om værneting. Retten kom frem til, at sagen skulle behandles ved de italienske domstole. Sagen blev derfor afvist.
07/10/2022
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
Bech Bruun logo
Ulykkesdefinitionen i fokus i tre nye klagesager om fødselsskader
I forsikringsretten har ulykkesdefinitionen været underlagt mere eller mindre konstant prøvelse og fortolkning. Senest har Ankenævnet for Forsikring afsagt tre kendelser, der belyser, hvorvidt og i hvilket omfang skader, som opstår under fødslen, skal anerkendes som en dækningsberettiget ulykke.
30/09/2022
Forsikring og erstatning
Teambuilding uden teamwork
IUNO logo
Teambuilding uden teamwork
Er virksomheder altid ansvarlige for medarbejderes ulykker i forbindelser med teambuilding? Nej, og det har vi et eksempel på i en ny sag, hvor en medarbejder kom til skade under en teambuilding øvelse. Det var afgørende, at medarbejderne var sat til at løse enkle, simple og ufarlige opgaver, som alle voksne mennesker ville kunne løse.
15/09/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
IUNO logo
Transportør ikke ansvarlig for fransk identitetstyveri
Er en transportør ansvarlig for at levere gods til bedragere? Det mente retten ikke, da leveringen skete på grund af anvisninger fra godsets ejer og forhold, som transportøren ikke kunne undgå. Og dermed bestemte retten også, at spørgsmålet falder ind under CMR-loven.
07/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Ventilator i modvind
IUNO logo
Ventilator i modvind
Under en vejtransport blæste et ventilationssystem af en lastbil på grund af kraftigt blæsevejr. Der blev rejst krav mod transportøren, og Sø- og Handelsretten skulle svare på spørgsmålet: er transportøren ansvarlig for skaden, når godsets producent havde vejledt om, hvordan det skulle surres fast til lastbilen?
05/09/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Initiativ til dårlig sikkerhed blev dyrt for virksomhed
IUNO logo
Initiativ til dårlig sikkerhed blev dyrt for virksomhed
Hvem har ansvaret for sikkerheden, når flere virksomheder arbejder på samme projekt? Hvis der ikke er nogen aftale, kan det blive den virksomhed, som har taget initiativ til at sørge for sikkerheden. Det var konklusionen i en ny sag fra landsretten, hvor en medarbejder blev smurt ind i beton og kom til skade.
31/08/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted