Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.
I går
Forsikring og erstatning, Transportret
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har i en nyere kendelse om genopfyldning af forsikringssum på en projektansvarsforsikring afgjort, at pligten til at foretage genopfyldning påhvilede forsikringstageren (rådgiveren), uanset om bygherren havde anmodet herom eller ej.
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Bech Bruun logo
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink og et midlertidigt forbud mod hold af mink er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. Det kan de politiske forhandlinger ikke ændre på.
17/11/2020
Forsikring og erstatning, Øvrige
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
TVC Advokatfirma logo
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
Vestre Landsret stadfæstede den 22. oktober 2020 byrettens afgørelse om frifindelse af en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Sagen viser, at ikke ethvert tab fører til, at en klient har et erstatningskrav mod sin advokat
16/11/2020
Forsikring og erstatning
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
TVC Advokatfirma logo
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
Hvis et pensionsselskab oplyser udbetalingen til et for højt månedligt beløb, er det ikke sikkert, at det er bundet heraf
13/11/2020
Forsikring og erstatning
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
IUNO logo
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
I denne sag skulle retten vurdere, om transportøren havde handlet groft uagtsomt ved at transportere dyr champagne som stykgodstransport. Ladningsejeren havde ikke givet instruks om, at transporten skulle foregå på andre måder end netop stykgodstransport. Retten fandt derfor, at transportøren ikke havde handlet groft uagtsomt og derfor godt kunne begrænse sit ansvar.
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
IUNO logo
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Under losningen af emballageprodukter væltede nogle paller ned fra traileren, hvor det ramte gaffeltruck og blev beskadiget. Medicinalvirksomheden fik udbetalt erstatning af sin forsikring, og forsikringsselskabet rettede krav mod transportøren. Uenigheden handlede primært om, hvorvidt der var sket aflevering til medicinalvirksomheden på det tidspunkt, hvor skaden opstod. Sø- og Handelsretten vurderede at transportøren var ansvarlig for skaderne.
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
Bech Bruun logo
Skadevolders forsikringsselskab var ikke rette sagsøgte
Et forsikringsselskab havde anerkendt erstatningsansvaret, men ikke erstatningens størrelse, og den skadelidte var derfor ikke indtrådt i forsikringstagerens ret mod forsikringsselskabet jf. forsikringsansvarslovens § 95, stk. 1. Forsikringsselskabet var derfor ikke rette sagsøgte og blev frifundet.
23/09/2020
Forsikring og erstatning
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Bech Bruun logo
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
En nyligt offentliggjort dom (TBB2020.413V) omhandler erstatningsansvar for fejl i en priskalkulation samt rækkevidden af beregnerens ansvarsfraskrivelse i sine salgs- og leveringsbetingelser. Sagen sætter dermed fokus på en ganske udbredt praksis i entreprenørbranchen.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
Bech Bruun logo
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
COVID-19 har haft store økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. Mange danske virksomheder har oplevet betydelige indtjeningstab, bl.a. som følge af produktionsstop, lukning af fysiske forretninger, nedgang i eksport og hjemsendelse af medarbejdere. Den
26/08/2020
Forsikring og erstatning
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Focus Advokater logo
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Sagen angik, om borgeren kunne få erstatning for påstået langsommelig og mangelfuld sagsbehandling af en sag om fleksjob. Borgeren blev rent faktisk tilkendt ...
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
IUNO logo
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
I en sag mellem bådejer og forsikringsselskab, skulle retten tage stilling til, hvorvidt manglende overholdelse af de betingelser, der var listet i slæbeattesten, havde ført til ulykken. Derudover, skulle...
28/05/2020
Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Højesteret gav den 29. april 2020 DSB medhold i det principielle spørgsmål om, at DSB ikke skal anses for at være selvforsikrer i relation til erstatningsansvarslovens...
04/05/2020
Forsikring og erstatning
COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere
TVC Advokatfirma logo
COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere
Corona-pandemien fortsætter med at hærge det danske samfund med enorme konsekvenser til følge for danske virksomheder. Folketingets partier blevet enige om 2 ...
20/03/2020
Forsikring og erstatning
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
TVC Advokatfirma logo
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
Konkurslovens regler om rekonstruktion kan vise sig at være en kærkommen følgesvend for de virksomheder, som måtte blive alt for likviditetsudfordrede. ...
20/03/2020
Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret
TVC Advokatfirma logo
TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret
Det kan kort om sagen BS-33797/2019-HJR oplyses, at ”tys-tys-kilden” tilbage i 2008-2009 overgav nogle kreditkortoplysninger om diverse kendisser til ugebladet Se og Hør. Tys-tys-kilden...
19/03/2020
Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører
Bech Bruun logo
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ...
18/03/2020
Forsikring og erstatning
Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer
Bech Bruun logo
Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer
En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en parts indflydelse på udarbejdelsen ...
17/02/2020
Forsikring og erstatning
Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav
Horten logo
Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav
Højesteret har frifundet en spiludbyder for et erstatningskrav fremsat af en spiller, der gjorde gældende, at spiludbyderen burde have stoppet hans spilforbrug. Spilleren havde brugt ca. 2 mio. kr. p...
04/02/2020
Forsikring og erstatning
Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?
Bech Bruun logo
Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?
Den 22. oktober 2019 fik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, flertal i det britiske parlament for sin udtrædelsesaftale. Udtrædelsesaftalens exitdato var ...
31/01/2020
Forsikring og erstatning
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Bech Bruun logo
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. 5, om forhandlinger der udskyder den ...
04/12/2019
Forsikring og erstatning
Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib
IUNO logo
Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib
Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand strømmede ind og beskadigede lasten. Ejeren af godset fik udbetalt erstatning ...
03/12/2019
Forsikring og erstatning
Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne
Bech Bruun logo
Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne
I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med de grundlæggende udbudsretlige principper at afholde ...
10/10/2019
Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted