Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
IUNO logo
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
En passager krævede kompensation for sit forsinkede fly. Forsinkelsen skyldtes pludselig sygdom blandt kabinepersonalet og Coronavirus-relaterede forhold. Domstolen kom frem til, at der var tale om en ekstraordinær omstændighed, der gjorde det umuligt at gennemføre rejsen.
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
WTC advokaterne logo
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Hvis du har en ledende post i et selskab, er dette arbejde forbundet med et ansvar. For at sikre sig mod den risiko som ledelsesmedlemmer påtager sig, er der i praksis flere afdækningsmetoder af risikoen, herunder skadesløsholdelsesaftaler.
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Bech Bruun logo
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
To afgørelser fra henholdsvis EU-Domstolen samt Romerike og Glåndal Tingrett i Norge vedrørende den registreredes ret til erstatning for overtrædelse af GDPR bringer muligvis en ny forståelse til databeskyttelsesforordningens artikel 82.
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
IUNO logo
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Normalt skal et flyselskab betale kompensation, hvis de afviser passagerer i at boarde et fly. Men i en ny sag vurderede retten, at tre afviste passagerer ikke havde ret til kompensation, fordi deres flybilletter var blevet afbestilt. Retten kom frem til den konklusion på trods af, at det var uklart, hvordan og af hvem billetterne var blevet afbestilt.
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet har i forbindelse med en undersøgelse af en forsikringsformidlers praksis givet en generel indskærpelse til forsikringsformidlere om, at samtlige pensionstagere skal have rådgivning om firmapensioner og ikke kun dem, som er formuende, højtlønnede eller højt profilerede.
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Bech Bruun logo
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Voldgiftsretten har i en nyere kendelse udtalt, at en totalentreprenør var ansvarlig for vandindtrængen opstået som følge af anvendelse af genbrugsmursten, uanset at totalentreprenøren var opfordret af bygherren til at anvende genbrugsmursten.
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Bech Bruun logo
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Et lejemål blev opsagt som led i ekspropriation og anlæggelse af en letbane. Efterfølgende opstod der tvist om erstatningsudmålingen.
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
WTC advokaterne logo
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Er din samlever arving eller nærmeste pårørende?Der er en helt grundlæggende forskel på, hvem der er arving efter arveloven, og hvem der er nærmeste pårørende efter forsikrings- ...
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
IUNO logo
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Højesteret har i to nye sager taget stilling til, hvad der gælder, når medarbejdere besvimer på arbejdet. I begge sager kunne skaderne anerkendes som arbejdsskader. Besvimelserne skete imens, at medarbejderne var i gang med at udføre deres arbejde. Det var uden betydning, om arbejdet rent faktisk var årsag til besvimelserne.
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
IUNO logo
Tid til (jule)fest
Julefrokostsæsonen er godt i gang. I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvornår der er tale om en arbejdsskade, og om en medarbejder kan blive opsagt for at gå i seng med chefens kone.
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
IUNO logo
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Virksomheder og forsikringsselskaber kan stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de på forsvarligt grundlag laver et rimeligt skøn over medarbejderens fremtidige erhvervsevnetab samt betaler erstatning. Højesteret har i to nye sager slået fast, at det både gælder i sager, der udelukkende er omfattet af erstatningsansvarsloven (rene EAL-sager) og i sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven (differencekravssager).
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
Kromann Reumert logo
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
Østre Landsret har i dag, den 14. november 2023, frifundet FLSmidth A/S for det egyptiske selskab ASEC's krav om tilbagebetaling samt erstatning for et hævdet tab på 347 mio. kr. som følge af et træk på en anfordringsgaranti. FLSmidth blev også frifundet for diverse mangelskrav. Vi førte sagen for FLSmidth.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
IUNO logo
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der skal indføre en ny arbejdsskadereform. Den nye arbejdsskadereform indebærer omfattende ændringer og helt nye tiltag, som virksomheder og forsikringsselskaber skal indrette sig efter. Det gælder både en række nye pligter og frister, når der skal sendes oplysninger og anlægges sager.
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
En spritny amerikansk retssag om dækning i henhold til LEG 3-klausulen, er for nylig blevet afgjort i forsikringstagerens favør. Dommen kan - selv om den ikke er dansk - få betydning for danske forsikringstageres lignende krav.
16/10/2023
Forsikring og erstatning
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
IUNO logo
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
En medarbejder faldt, mens hun sparkede siderne ud på en papkasse. Efter det, skiftede virksomheden til en helt ny arbejdsmetode. Medarbejderne skulle ikke længere sparke til papkasser. Virksomheden erkendte, at der var risici forbundet med den gamle metode. Men den var ikke ansvarlig for medarbejderens fald.
06/10/2023
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Focus Advokater logo
Varmepumpers ydeevne – hvad hæfter leverandøren for?
Det er blevet attraktivt at få installeret en varmepumpe for at spare på energien. Det er dog ofte svært at finde ud af, om en varmepumpe kan levere den nødvendige energi til opvarmning af et hus, da dette afhænger af en lang række forhold. Det juridiske spørgsmål er, hvem der bærer risikoen for, om pumpen er effektiv nok, lever op til det estimerede elforbrug, - og hvornår en husejer kan påberåbe sig, at en varmepumpe er mangelfuld. Der findes ikke noget generelt svar; men et par nye retsafgørelser – og en fra 2014 – kan måske fastlægge de juridiske rammer for sådanne tvister.
05/09/2023
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Øvrige
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Kromann Reumert logo
Bliver rådgiver altid ansvarlig for projektfejl?
Den tekniske rådgivers projekteringsfejl kan koste dyrt. Projektændringer og -tilretninger vil ofte betyde, at bygherren skal dække (ekstra) omkostninger til entreprenørens udgifter i relation til udbedring af projektfejlene. Spørgsmålet er, om bygherren altid kan rette et krav mod den tekniske rådgiver for tabet (de forøgede omkostninger). I denne artikel zoomer vi ind på den tekniske rådgivers ansvar for projektfejl med inddragelse af den nyligt afsagte kendelse TBB 2023.393 VBA.
26/06/2023
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
WTC advokaterne logo
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
I marts 2021, altså for mere end 2 år siden, trådte de nye regler om vanvidskørsel i kraft. Reglerne indebærer blandt andet, at politiet kan beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer og dette uanset ejerforhold. Næsten 2.000 køretøjer er siden lovens ikrafttræden blevet beslaglagt. Men hvad betyder reglerne om vanvidskørsel egentlig for dig som arbejdsgiver, når du stiller en firmabil til rådighed for dine medarbejdere?
14/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Hvor mange relæer var skadet?
IUNO logo
Hvor mange relæer var skadet?
Under en søtransport fra Kina til Danmark, blev et parti relæer udsat for vandskade. Vareforsikringen rettede erstatningskrav mod transportøren for deres tab. Retten kom frem til, at godset var totalskadet. Selvom transportøren kunne begrænse sit ansvar efter reglerne i søloven, oversteg ansvarsbegrænsningen i loven vareforsikringens krav, sådan som godset var beskrevet i konnossementet.
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag
IUNO logo
Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag
En medarbejder flyttede rundt på sin hjemmearbejdsplads på sine fridage. Hun kom til skade ved at falde på sin trappe med sit skrivebord. Spørgsmålet var, om det var en arbejdsskade. Retten slog fast, at det ikke var en arbejdsskade, fordi medarbejderen ikke havde informeret eller aftalt det med virksomheden.
31/05/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Kromann Reumert logo
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsen har afgivet en (med spænding afventet) skriftlig vurdering af, hvorvidt et selskab kan skadesløsholde ledelsesmedlemmer. Vurderingen kommer på baggrund af et stigende fokus på mulighederne for dækning af ledelsesmedlemmers ansvar. Årsagerne er blandt andre, at forsikringspræmierne er steget betragteligt de seneste år samtidig med det øgede fokus på ledelsesansvarssager. Indtil videre har lidt flere end halvdelen af C25-selskaberne haft skadesløsholdelse af ledelsen på generalforsamlingsagendaen.
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
Blip, båt, det gik ikke så godt…
IUNO logo
Blip, båt, det gik ikke så godt…
En flyttevirksomhed skulle flytte en robot for en biotekvirksomhed. Flytningen blev udført på en forkert dato, hvor robotten endnu ikke var blevet transportsikret, og robotten blev beskadiget. Retten kom frem til, at flyttevirksomheden var ansvarlig, men kunne begrænse ansvaret til 50.000 kr. pr. enhed, og at robotten udgjorde en enhed. Derfor fik biotekvirksomheden kun medhold for dette beløb.
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Skub til sårbar medarbejder blev til psykisk arbejdsskade og erstatning
IUNO logo
Skub til sårbar medarbejder blev til psykisk arbejdsskade og erstatning
En medarbejder blev skubbet bagfra af en beboer på et bosted og fik en psykisk arbejdsskade. Retten kom frem til, at både beboeren og arbejdsgiveren var erstatningsansvarlige. Det havde ikke nogen betydning for ansvaret, at medarbejderen i forvejen var psykisk sårbar. Arbejdsgiverens retningslinjer var ikke tilstrækkelige.
11/05/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Ansvar for fald på parkeringsplads var ikke reguleret af arbejdsmiljøloven
Bech Bruun logo
Ansvar for fald på parkeringsplads var ikke reguleret af arbejdsmiljøloven
Landsretten har i en ny afgørelse om en kommunal medarbejders fald på en parkeringsplads fundet, at kommunens ansvar ikke var reguleret af arbejdsmiljøloven. Omstændighederne medførte ikke, at parkeringspladsen kunne anses for et arbejdssted eller adgang hertil.
03/05/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted