Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Bech Bruun logo
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
En nyligt offentliggjort dom (TBB2020.413V) omhandler erstatningsansvar for fejl i en priskalkulation samt rækkevidden af beregnerens ansvarsfraskrivelse i sine salgs- og leveringsbetingelser. Sagen sætter dermed fokus på en ganske udbredt praksis i entreprenørbranchen.
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
Bech Bruun logo
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?
COVID-19 har haft store økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. Mange danske virksomheder har oplevet betydelige indtjeningstab, bl.a. som følge af produktionsstop, lukning af fysiske forretninger, nedgang i eksport og hjemsendelse af medarbejdere. Den
26/08/2020
Forsikring og erstatning
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Focus Advokater logo
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Sagen angik, om borgeren kunne få erstatning for påstået langsommelig og mangelfuld sagsbehandling af en sag om fleksjob. Borgeren blev rent faktisk tilkendt ...
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
IUNO logo
Kaskoforsikring dækkede forlis af båd
I en sag mellem bådejer og forsikringsselskab, skulle retten tage stilling til, hvorvidt manglende overholdelse af de betingelser, der var listet i slæbeattesten, havde ført til ulykken. Derudover, skulle...
28/05/2020
Forsikring og erstatning
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB i alle tre instanser
Højesteret gav den 29. april 2020 DSB medhold i det principielle spørgsmål om, at DSB ikke skal anses for at være selvforsikrer i relation til erstatningsansvarslovens...
04/05/2020
Forsikring og erstatning
COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere
TVC Advokatfirma logo
COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere
Corona-pandemien fortsætter med at hærge det danske samfund med enorme konsekvenser til følge for danske virksomheder. Folketingets partier blevet enige om 2 ...
20/03/2020
Forsikring og erstatning
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
TVC Advokatfirma logo
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
Konkurslovens regler om rekonstruktion kan vise sig at være en kærkommen følgesvend for de virksomheder, som måtte blive alt for likviditetsudfordrede. ...
20/03/2020
Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret
TVC Advokatfirma logo
TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret
Det kan kort om sagen BS-33797/2019-HJR oplyses, at ”tys-tys-kilden” tilbage i 2008-2009 overgav nogle kreditkortoplysninger om diverse kendisser til ugebladet Se og Hør. Tys-tys-kilden...
19/03/2020
Forsikring og erstatning
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører
Bech Bruun logo
COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ...
18/03/2020
Forsikring og erstatning
Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer
Bech Bruun logo
Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer
En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en parts indflydelse på udarbejdelsen ...
17/02/2020
Forsikring og erstatning
Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav
Horten logo
Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav
Højesteret har frifundet en spiludbyder for et erstatningskrav fremsat af en spiller, der gjorde gældende, at spiludbyderen burde have stoppet hans spilforbrug. Spilleren havde brugt ca. 2 mio. kr. p...
04/02/2020
Forsikring og erstatning
Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?
Bech Bruun logo
Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?
Den 22. oktober 2019 fik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, flertal i det britiske parlament for sin udtrædelsesaftale. Udtrædelsesaftalens exitdato var ...
31/01/2020
Forsikring og erstatning
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Bech Bruun logo
Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab
Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. 5, om forhandlinger der udskyder den ...
04/12/2019
Forsikring og erstatning
Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib
IUNO logo
Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib
Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand strømmede ind og beskadigede lasten. Ejeren af godset fik udbetalt erstatning ...
03/12/2019
Forsikring og erstatning
Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne
Bech Bruun logo
Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne
I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med de grundlæggende udbudsretlige principper at afholde ...
10/10/2019
Forsikring og erstatning
Vilkår om arbejdsgivers indtrædelsesret var ikke gældende efter fratrædelse
Bech Bruun logo
Vilkår om arbejdsgivers indtrædelsesret var ikke gældende efter fratrædelse
Et pensionsselskab var i henhold til en firmapensionsaftale ikke forpligtet til at udbetale ydelser for erhvervsevnetab til efterfølgende arbejdsgivere, som kunden var ...
09/10/2019
Forsikring og erstatning
Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!
NJORD Lawfirm logo
Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!
Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne kø...
13/09/2019
Forsikring og erstatning
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
NJORD Lawfirm logo
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en sag om ...
09/09/2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag
Bech Bruun logo
Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag
Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom ...
03/09/2019
Forsikring og erstatning
Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning
Horten logo
Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning
 Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud af 11 tidligere ledelsesmedlemmer solidarisk pålagt at ...
09/07/2019
Forsikring og erstatning
Advokat frifundet i ansvarssag
TVC Advokatfirma logo
Advokat frifundet i ansvarssag
En byret frifandt den 19. juni 2019 en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Selvom retten lagde til grund, at advokaten havde handlet ansvarspådragende, fandt retten, at de øvrige ...
01/07/2019
Forsikring og erstatning
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Bech Bruun logo
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til også at afbryde forældelsen på vegne af...
24/06/2019
Forsikring og erstatning, Transportret
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Kromann Reumert logo
Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling
Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal have ...
24/06/2019
Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning
Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede
Bech Bruun logo
Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede
Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri under ...
01/05/2019
Forsikring og erstatning
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted