Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Forsikring og erstatning

Seneste nyheder inden for Forsikring og erstatning

Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Bech Bruun logo
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Reglerne er udarbejdet, og første halvleg er afsluttet. Nu starter anden halvleg, og bolden ligger på virksomhedernes banehalvdel. Men selvom det er meget fristende at gå i gang med spillet og sende ansøgningen, anbefaler vi, at virksomhederne venter med at sparke til bolden, indtil strategien er fastlagt. En god strategi giver det bedste resultat, og det gælder også, når nedlukningserstatningen skal fastsættes til virksomhederne. Læs videre, hvis du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger.
13/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Forsikring og erstatning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Bech Bruun logo
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg har for nylig i en sag mellem et forsikringsselskab og en totalentreprenør (TBB2021.1158VBA) fastslået, at en projektansvarsforsikring – uanset en dækningssum for tingsskade/tab på 50 mio. kr. – ikke dækkede ansvar, som var fraskrevet ved en ansvarsbegrænsning på 20 mio. kr. i en aftale mellem forsikringstager (her totalentreprenøren) og sikrede (de tekniske rådgivere).
21/12/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
Bech Bruun logo
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
Langt om længe er bekendtgørelsen, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, kommet. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkbranchens følgeerhverv.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
Bech Bruun logo
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
Sammen med den bekendtgørelse, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, har vi nu fået bekendtgørelsen, der regulerer muligheden for at få forskud på nedlukningserstatningen. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkvirksomhederne og rettighedshaverne.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
Bech Bruun logo
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
Langt om længe er bekendtgørelsen, der indeholder regler om nedlukningserstatning til minkbranchen, kommet. Vi giver et hurtigt indblik i bekendtgørelsens betydning for minkvirksomhederne.
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
IUNO logo
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Retten i Kolding har taget stilling til, hvorvidt flypassagerer kunne få tilkendt kompensation efter en hård landing, som førte til en forsinkelse på mere end 3 timer. Forsinkelsen var forårsaget af vejrforhold, som ligger uden for flyselskabets kontrol, og tekniske undersøgelser, som er inden for flyselskabets kontrol. Retten i Kolding fastslog, at tekniske undersøgelser på grund af usædvanlige vejrforhold, udgjorde en usædvanlig omstændighed, der fritog flyselskabet fra kompensationspligten.
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
IUNO logo
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders fald fra et stillads med løst gelænder, fordi den efter bygherrens plan var ansvarlig for stilladsets vedligeholdelse og opstilling. Eftersom virksomheden ikke havde forsømt nogen af sine forpligtelser, var den ikke ansvarlig for ulykken. Landsretten mente til gengæld, at det var virksomheden, som medarbejderen arbejdede i, der var ansvarlig for ulykken. Den havde nemlig ikke sørget for tilstrækkelig instruktion af sine medarbejdere.
23/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
IUNO logo
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
I forbindelse med en transport skulle en lufthavn håndtere godset og foretage en sikkerhedskontrol. Ved sikkerhedskontrollen blev godset beskadiget og ladningsejeren krævede erstatning fra lufthavnen. Ladningsejeren mente ikke, at man havde en aftale med lufthavnen og krævede derfor erstatning uden for kontrakt. Retten slog fast, at der var en aftale mellem parterne og at betingelserne i denne aftale, medførte at ladningsejerens krav var forældet.
11/11/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
IUNO logo
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
Østre Landsret skulle behandle en anke angående forældelse af et regreskrav over for en udførende transportør. Sø- og Handelsretten var i første instans kommet frem til, at kravet var forældet, da forældelsesfristen begyndte at løbe senest et år efter, at det oprindelige krav ville forælde. Den kontraherende transportør holdt dog på, at forældelsesfristen først burde regnes fra det tidspunkt, hvor betalingen af hovedkravet havde fundet sted. Landsretten kom frem til, at reglerne i søloven fastslog, at en forældelsesfrist for et regreskrav først skulle løbe efter dette tidspunkt. Sø- og Handelsretten afgørelse blev derfor omstødt.
09/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Så er bekendtgørelsen om nedlukningserstatning til minkbranchen sendt i høring
Bech Bruun logo
Så er bekendtgørelsen om nedlukningserstatning til minkbranchen sendt i høring
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har efter lang tids venten endelig sendt bekendtgørelsen, der indeholder regler for erstatning og kompensation til minkbranchen, i høring. Selvom bekendtgørelsen endnu ikke er endelig, giver vi et hurtigt overblik over bekendtgørelsen i det følgende.
12/10/2021
Forsikring og erstatning
Erstatning til minkbranchen – er der noget nyt?
Bech Bruun logo
Erstatning til minkbranchen – er der noget nyt?
Der er rigtige mange, der venter på nyt om den erstatningsfastsættelse, der skal finde sted i fortsættelse af beslutningen om at aflive alle mink på de danske minkfarme. Vi giver et hurtigt overblik i det følgende.
06/10/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Ingen erstatning for psykiske skader, fordi medarbejder ikke var direkte skadelidt
IUNO logo
Højesteret: Ingen erstatning for psykiske skader, fordi medarbejder ikke var direkte skadelidt
Højesteret har netop taget stilling til, om en medarbejder havde krav på erstatning for sine psykiske skader, som han havde fået, fordi han satte en skoledreng af bussen og så ham blive kørt ned lige bagefter. Medarbejderen ydede førstehjælp, men drengen overlevede ikke. Højesteret fastslog, at medarbejderen ikke kunne få erstatning, fordi han ikke direkte havde været en del af ulykken.
29/09/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
IUNO logo
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret har netop taget stilling til, om et forsikringsselskab, som havde udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kunne indtræde i en medarbejders krav på erstatning for midlertidigt erhvervsevnetab, fordi medarbejderen ville blive overkompenseret. Højesteret lagde vægt på, at Folketinget tidligere havde fravalgt en regel, som havde haft fokus på problemet. Højesteret slog derfor fast, at de to former for erstatning ikke var af ”samme art”. Forsikringsskabet kunne derfor ikke indtræde i kravet, selvom det betød, at medarbejderen ville få for meget i erstatning.
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Bech Bruun logo
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Sø- og Handelsretten har i en nyligt offentliggjort dom fundet, at en hovedtransportør kunne påberåbe sig den særlige force majeure-lignende ansvarsfrihedsregel i CMR-lovens § 24, stk. 2, og hovedtransportøren ifaldt derfor ikke et erstatningsansvar for skader på gods, som var opstået efter en udbrudt brand i en fællesbygning, hvor undertransportøren havde sit lager.
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
IUNO logo
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
En medarbejder kom til skade under DHL Stafetten og mente, at det var en arbejdsskade. Det var Ankestyrelsen uenig i, da arrangementet var foregået i medarbejderens fritid. Landsretten fastslog, at det ikke havde nogen betydning, at arrangementet var frivilligt, eller at det var foregået i hans fritid. Fordi arbejdsgiveren havde arrangeret motionsløbet, og medarbejderen var underlagt arbejdsgiverens instruktion, var skaden en arbejdsskade.
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Højesteret har den 10. august 2021 afsagt kendelse om, at en tvist mellem en dansk bådejer og et tysk forsikringsselskab skulle afgøres efter tysk ret. Højesteret tilsidesatte en lovvalgsklausul indgået mellem forsikringstager og forsikringsgiver, da aftalen ikke var tiltrådt af den sikrede bådejer. Lovvalgsspørgsmålet skulle herefter afgøres efter Rom I-forordningen.
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
IUNO logo
Forværring af gener var ikke en arbejdsskade
I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en arbejdsulykke havde ført til en forværring af en eksisterende diskusprolaps i så stor en grad, at forværringen i sig selv var en arbejdsskade. Landsretten lagde vægt på, at den tilskadekomne havde fået det bedre i ugerne efter ulykken, og at der gik lidt over 3 uger, før symptomerne på diskusprolapsen viste sig. Landsretten fastslog, at det var overvejende sandsynligt, at hans tilstand ikke kun skyldtes ulykken. Forværringen udgjorde derfor ikke en arbejdsskade.
17/08/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
IUNO logo
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget har netop besluttet, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der vil gøre det nemmere at få godtgørelse for tort. Efter erstatningsansvarsloven kan man få godtgørelse for tort, hvis ens frihed, fred, ære eller person, er blevet krænket. Beslutningen betyder blandt andet, at det vil være muligt at få godtgørelse for en krænkelse, selv om den ikke er egnet til at påvirke en persons selv- og æresfølelse. Det forventes derfor, at der fremover skal lægges vægt på den følelsesmæssige oplevelse for offeret.
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
TVC Advokatfirma logo
Udskillelse af spørgsmål om forældelse til delhovedforhandling førte til hurtig afgørelse
Et ansvarsforsikringsselskabs udbetaling i ansvarssag efter udløb af 3-årig forældelse medførte ikke, at selskabet fortabte retten til at påberåbe forældelse, da skadelidte fremsatte yderligere krav.
05/07/2021
Forsikring og erstatning
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Bech Bruun logo
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Efter ændring af minkloven i maj 2020, har vi med spænding afventet nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen. Nu er der endelig sket noget. Den 2. juni 2021 sendte Fødevarestyrelsen udkast til tre bekendtgørelser i høring. Selvom der er tale om ”mindre” bekendtgørelser og vi fortsat afventer den ”store” bekendtgørelse om endelig nedlukningserstatning til minkbranchen, løfter særligt den ene bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner lidt af sløret for den kommende erstatningsproces.
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Kendelse afsagt den 9. juli 2020 af Voldgiftsretten, Byggeri og Anlæg, i sag nr. C-14190: Spørgsmålet om hvorvidt en skade skulle anses som en primær eller sekundær skade, resulterede i, at en kommune kun fik medhold for en mindre del af den samlede skade (mindre end 10%) som skyldtes stormen “Bodil”, som også gjaldt, såfremt byggeriets afdækning havde været i orden.
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
IUNO logo
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Vestre Landsret har taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en medarbejders arbejdsulykke, da han faldt ned fra en stige og kom til skade. Selv om der lå vand på gulvet, så mente retten, at det ikke var sikkert, hvorfor stigen skred under ham. Retten mente også, at der var tale om en enkel og sædvanlig opgave. På grund af medarbejderens erfaring var det ifølge retten forsvarligt, at han selv havde stået for opgaven, hvor han skulle kravle op på stigen. Virksomheden var derfor ikke ansvarlig.
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Bech Bruun logo
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Højesteret har for nylig taget stilling til, hvorvidt en værnetingsklausul om tysk værneting, som var aftalt mellem forsikringstager og forsikringsgiver, der begge havde hjemsted i Tyskland, var bindende for den bådejer, som var sikret ved forsikringsaftalen. Højesteret fastslog med hen-visning til EU-Domstolens praksis, at værnetingsaftalen ikke var bindende for bådejeren, der ikke udtrykkeligt havde tiltrådt aftalen. Bådejeren var derfor berettiget til at anlægge sag mod forsikringsselskabet ved sit eget hjemting i Danmark.
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Viser de 24 nyeste nyheder inden for forsikring og erstatning   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted