Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger, blev sendt i høring den 20. november 2023. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Antigua og Barbuda, Belize eller Seychellerne.
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Hulgaard Advokater logo
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
​Foretager du på egen hånd investeringer i unoterede aktier og anparter, kan du i denne artikel få beskrevet reglerne og mulighederne i hovedtræk.
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Implementering af CSRD i dansk ret
Bech Bruun logo
Implementering af CSRD i dansk ret
Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag til implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk ret i høring.
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Kromann Reumert logo
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Sø- og Handelsretten har i dag (3. november) afsagt dom i sagen om salget af Gram Equipment. Kapitalfonden Procuritas Capital Investors IV, deres rådgivningsselskab Procuritas Partners AB og selskabets tidligere managing partner er alle blevet frifundet. Vi har bistået Procuritas Partners og den tidligere managing partner i sagen.
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
Hulgaard Advokater logo
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
Hvis Skattestyrelsen mener, at din virksomheds bruttoavance er unormalt lav, kan den lave bruttoavance understøtte Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere, og at Skattestyrelsen vælger at tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag i forbindelse med den lave bruttoavance.
31/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Vederlagspolitikken på dagsordenen - forberedelse til generalforsamlingen i 2024
Kromann Reumert logo
Vederlagspolitikken på dagsordenen - forberedelse til generalforsamlingen i 2024
I 2019 blev der vedtaget nogle markante ændringer til selskabsloven, og der blev blandt andet indført krav om, at bestyrelsen i børsnoterede selskaber skal vedtage en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne. Selskabets aktionærer skal stemme om vederlagspolitikken på selskabets generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Eftersom de fleste noterede selskaber første gang fik godkendt en vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal disse selskaber overveje, om de på den ordinære generalforsamling i 2024 skal have godkendelse af vederlagspolitikken på dagsordenen. I denne nyhed giver vi nogle råd til, hvad man bør overveje i den forbindelse.
06/10/2023
Selskabsret, Ansættelses- og arbejdsret
Landsretten stadfæster principiel dom om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Landsretten stadfæster principiel dom om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Østre Landsret har stadfæstet en principiel afgørelse fra Københavns Byret, der gav Bech-Bruun medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning.
02/10/2023
Selskabsret
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
Bech Bruun logo
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller øgede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Nedenfor gives et overordnet overblik over de foreløbige ansættelsesretlige aspekter af CSRD.
29/09/2023
Compliance, Øvrige, Selskabsret
Fra formand til forperson – kan virksomheder anvende kønsneutrale betegnelser for ledelsen i bestyrelsen?
Kromann Reumert logo
Fra formand til forperson – kan virksomheder anvende kønsneutrale betegnelser for ledelsen i bestyrelsen?
En række virksomheder og organisationer mv. er som led i deres Diversity, Equity & Inclusion (DEI)-agenda begyndt at anvende kønsneutrale betegnelser som 'forperson' og 'næstforperson' for ledelsen i deres bestyrelser. Der er intet juridisk til hinder for, at betegnelserne anvendes internt, men kan de anvendes i officielle virksomhedsdokumenter som eksempelvis vedtægterne, og kan de anvendes, når der skal underskrives aftaler i henhold til tegningsreglen?
20/09/2023
Selskabsret, Øvrige
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Kromann Reumert logo
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsen har afgivet en (med spænding afventet) skriftlig vurdering af, hvorvidt et selskab kan skadesløsholde ledelsesmedlemmer. Vurderingen kommer på baggrund af et stigende fokus på mulighederne for dækning af ledelsesmedlemmers ansvar. Årsagerne er blandt andre, at forsikringspræmierne er steget betragteligt de seneste år samtidig med det øgede fokus på ledelsesansvarssager. Indtil videre har lidt flere end halvdelen af C25-selskaberne haft skadesløsholdelse af ledelsen på generalforsamlingsagendaen.
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
Bech Bruun logo
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en virksomheds anmodning afgivet en vejledende udtalelse om Erhvervsstyrelsens syn på skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber. Skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer har i de senere år været udbredt, særligt blandt børsnoterede selskaber. Det er vores vurdering, at Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse medfører en stigende anvendelse af skadesløsholdelser, og at en del af de eksisterende skadesløsholdelsesordninger bør genbesøges.
16/05/2023
M&A, Selskabsret
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Bech Bruun logo
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Erhvervsministeren har for første gang under reglerne i investeringsscreeningsloven givet afslag på en udenlandsk investering, idet ministeren har givet NKT afslag på frasalget af NKT Photonics til et japansk selskab. Endvidere er der i dag 1. behandling af et lovforslag om udvidelse af og vigtige ændringer til investeringsscreeningsloven.
12/05/2023
M&A, Selskabsret, Øvrige, Energi og forsyning
ESG-reguleringen
Focus Advokater logo
ESG-reguleringen
Bæredygtige tiltag har tidligere været uhåndgribelige og uspecifikke for virksomheder, men i kraft af at bæredygtighed er kommet for at blive, stilles der nu både større og mere konkrete krav fra EU til virksomheder. ESG-compliance har stor betydning både for private og offentlige virksomheder, da de økonomiske såvel kommercielle fordele ved at prioritere miljø, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse er store, mens konsekvenserne ved ikke prioritere dette ligeledes kan være markante. Det er en stor finansiel risiko for virksomheder, hvis ikke disse bæredygtighedsfaktorer prioriteres, idet både investorer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartner i stigende grad efterspørger bæredygtighed hos virksomheder.
27/04/2023
EU-ret, Øvrige, Miljøret, Selskabsret, Finansiering og bankret
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
Kromann Reumert logo
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
En af EU-Domstolens generaladvokater har for nylig fremsat forslag til afgørelse i sag C-106/22 Xella Magyarország. Heri fastslår generaladvokaten, at EU-retten nok accepterer FDI-screeninger, men stiller krav om en tilstrækkelig begrundelse for restriktionen for, at det er godtgjort, at den forfølger et legitimt formål, og at restriktionen skal være proportional. Det er første gang, at EU-Domstolen afsiger en afgørelse om den såkaldte FDI-forordning og EU-rettens betydning for de mange regler om investeringsscreening, som blandt andre Danmark har indført i de senere år. I denne nyhed gennemgår vi sagen og kommer med vores bemærkninger.
21/04/2023
EU-ret, Selskabsret, M&A
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtager lovforslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Folketinget har den 18. april 2023 vedtaget forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer.
19/04/2023
Finansiering og bankret, Compliance, Selskabsret, Øvrige
Misforståelser om bestyrelsesarbejde og dansk skat
Hulgaard Advokater logo
Misforståelser om bestyrelsesarbejde og dansk skat
I denne globaliseringens tidsalder er det vigtigt, at danske skatteregler ikke stiller sig hindrende i vejen for Danmarks mulighed for at klare sig i konkurrencen med andre lande.
14/04/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Selskabsret
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Bech-Bruun vinder principiel sag om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech-Bruuns rekonstruktionsafdeling har som kurator for et anpartsselskabs konkursbo fået medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning. Ejendomsadministratoren havde udbetalt et beløb tilhørende selskabet til den tidligere direktørs private bankkonto. Betalingen blev gen-nemført syv dage efter, at selskabet var begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og den tidligere direktør som følge deraf var blevet afregistreret.
15/03/2023
Selskabsret, Retssager og voldgift, Konfliktløsning, Insolvens og rekonstruktion
Nye rapporteringsstandarder på vej
IUNO logo
Nye rapporteringsstandarder på vej
Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering trådte i kraft 5. januar 2023. Reglerne skal modernisere og udvide, hvad virksomheder skal oplyse om som led i ledelsesberetningen. Som et ekstra lag til de nye regler, er der ved at blive udarbejdet supplerende rapporteringsstandarder. Vi ser nærmere på, hvad virksomheder kan forvente i forhold til rapportering om arbejdskraft.
14/03/2023
Selskabsret, Compliance, Øvrige
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Kromann Reumert logo
Forslag skærper ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder
Regeringen har den 8. februar 2023 fremsat forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder. Lovforslaget skal efter planen 1. behandles i Folketinget den 21. februar 2023. I denne nyhed gennemgår vi de væsentligste regelændringer i lovforslaget.
14/02/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Kromann Reumert logo
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Der er netop blevet fremsat et ændringsforslag til selskabsloven, der dels ændrer reglerne om grænseoverskridende fusioner og spaltninger og dels giver adgang til at gennemføre grænseoverskridende selskabsomdannelser ("grænseoverskridende transaktioner").
27/01/2023
Selskabsret, Konkurrenceret
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Bech Bruun logo
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Komitéen for god Selskabsledelse afholdt i september 2022 dialogmøder med Glass Lewis og ISS (Institutional Shareholder Services), som er de førende proxy advisors på det danske marked.
11/01/2023
M&A, Selskabsret
Opdateret vejledning om kønsdiversitet i ledelsen
Kromann Reumert logo
Opdateret vejledning om kønsdiversitet i ledelsen
Erhvervsstyrelsen har lørdag den 3. december 2022 offentliggjort en vejledning om de skærpede krav om måltal og politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen.
14/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Bestyrelseskontrakt eller ej?
IUNO logo
Bestyrelseskontrakt eller ej?
Det er blevet mere udbredt at bruge bestyrelseskontrakter. Bestyrelseskontrakter har på den ene side flere fordele, og kan blandt andet bidrage til at skabe klarhed og præcisere bestyrelsesmedlemmets rettigheder og pligter. På den anden side giver bestyrelseskontrakter også mange udfordringer, herunder lige fra hvem der skal underskrive kontrakten til i hvilket omfang kontrakten overhovedet er gyldig mellem parterne.
14/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted