Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
Beskatning af værdi af fri helårsbolig sker som udgangspunkt efter skematiske satser fastsat i ligningsloven, men i nogle tilfælde skal beskatningen i stedet fastsættes som markedslejen som følge af en bopælspligt på ejendommen.
11/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Selskabslovens regler om hæftelse er ikke uden undtagelser
TVC Advokatfirma logo
Selskabslovens regler om hæftelse er ikke uden undtagelser
Direktør i et anpartsselskab personlig ansvarlig for selskabets gæld efter aftale om udførelse af renoveringsarbejde
05/05/2022
Selskabsret, Øvrige
Password beskyttelse for kapitalselskaber
Focus Advokater logo
Password beskyttelse for kapitalselskaber
Alle med et NemID kan foretage ændringer i din virksomheds oplysninger, hvis du ikke har valgt passwordbeskyttelse på Virk.dk. Vælg derfor passwordbeskyttelse NU for at undgå svindel. Læs mere her.
29/04/2022
Selskabsret, Øvrige
Ny lov vedtaget: Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt forenklede regler for stemmeafgivelse for udenlandske aktionærer
Kromann Reumert logo
Ny lov vedtaget: Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt forenklede regler for stemmeafgivelse for udenlandske aktionærer
Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der skal medvirke til en mere ligelig kønsfordeling i rekrutteringen til ledelsesorganer i danske virksomheder samt sikre bedre rammer for aktivt ejerskab for udenlandske aktionærer i børsnoterede selskaber.
21/04/2022
Selskabsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Nyt lovforslag vil permanent udskyde selskabers frist for indlevering af årsrapport til den 30. juni
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag vil permanent udskyde selskabers frist for indlevering af årsrapport til den 30. juni
Erhvervsministeren har den 6. april 2022 fremsat et lovforslag om at udskyde selskabers frist for at indlevere årsrapport. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil fristen blive forlænget fra fem måneder efter regnskabsårets afslutning til seks måneder efter regnskabsårets afslutning.
08/04/2022
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
Kromann Reumert logo
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
I mange selskaber og foreninger drøftes det, om den årlige generalforsamling skal afholdes som en rent virtuel eller som en hybrid generalforsamling. Men hvordan gør man det på en måde, der ikke kompromitterer kvaliteten? Det virtuelle format kalder på mange nye, grundige overvejelser, som vi med en praktisk tjekliste har gjort mere overskuelige.
26/01/2022
Selskabsret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
IUNO logo
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
For at et selskab lovligt kan låne penge til aktionærer, anpartshavere, medlemmer af bestyrelsen eller andre personer med tæt tilknytning til selskabet, skal en række betingelser være opfyldt. Hvis ikke risikerer man at få en bøde, og at lånet skal betales tilbage straks. I dette nyhedsbrev giver IUNO et overblik over, hvordan du undgår, at dit aktionærlån er ulovligt.
16/12/2021
Selskabsret, Øvrige
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Bech Bruun logo
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
IUNO logo
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
Hvis et iværksætterselskab ikke er blevet omdannet eller lukket inden den 15. oktober 2021, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Hvis I har et iværksætterselskab, som er sendt til tvangsopløsning, har I måske stadig mulighed for genoptage jeres selskab. På den måde kan selskabet fortsætte sin drift efter fristen. I nyhedsbrevet guider IUNO jer igennem processen om genoptagelsen.
15/10/2021
Selskabsret, Øvrige
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
TVC Advokatfirma logo
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe muligheden for at drive virksomhed via et iværksætterselskab (IVS). Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) sænket fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Lovændringen medfører, at alle ejere af et IVS, inden den 15. oktober 2021, skal tage stilling til, om selskabet skal omdannes til et ApS eller om det skal opløses – frivilligt eller ved tvang.
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Bech Bruun logo
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser Ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifteOmgåelsesklausul – udlodning af fordring til ...
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Kromann Reumert logo
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Finanstilsynet har i en ny undersøgelse konstateret, at flere aktietilbagekøbsprogrammer ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af safe harbour-regimet. Det er en oplagt anledning for udstedere, der bruger regimet, til at tjekke, at betingelserne faktisk er opfyldt, herunder at evt. antagede lead managers opfylder betingelserne. Herudover foreslår ESMA i et konsultationspapir om revidering af MAR-guidelines mere guidance på, hvornår tilsynsbeslutninger og -godkendelser til børsnoterede kreditinstitutter om deres kapitalgrundlag kan udgøre intern viden, og hvornår der kan være en legitim grund for kreditinstituttet til at bruge udsættelsesadgangen. Vi giver dig her et overblik over seneste nyt om markedsmisbrugsforordningen (MAR).
24/08/2021
Finansiering og bankret, Selskabsret
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Kromann Reumert logo
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Folketinget har besluttet, at Iværksætterselskaber (IVS) skal udfases. Derfor skal alle eksisterende iværksætterselskaber - med undtagelse af selskaber under konkurs eller tvangsopløsning - inden den 15. oktober 2021 beslutte, om selskabet skal omregistreres til anpartsselskab (ApS) eller opløses. Er beslutningen ikke truffet inden den 15. oktober, vil selskabet kunne blive tvangsopløst. Læs her, hvordan du skal forholde dig.
12/08/2021
Selskabsret, Øvrige
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Kromann Reumert logo
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Erhvervsstyrelsen har 9. juli 2021 udstedt en vejledning om brugen af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter, eksempelvis stiftelsesdokumenter, generalforsamlingsprotokollater, bestyrelsesreferater, fusions- og spaltningsplaner. Vi giver dig her et overblik over de væsentligste emner i forhold til Erhvervsstyrelsens praksis vedrørende digitale underskrifter.
27/07/2021
Selskabsret
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Kromann Reumert logo
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den 27. maj 2021 blev den nye lov om fondsmæglere og investeringsservices og -aktiviteter ("Fondsmæglerloven") vedtaget af Folketinget. Loven får virkning fra 26. juni 2021 og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices -og aktiviteter.v
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
IUNO logo
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Det har kostet en dansk virksomhed dyrt at lade sit tyske moderselskab dække et stort økonomisk tab, som opstod ved, at en kunde gik konkurs. Moderselskabet udstedte en støtteerklæring uden at tænke over de skattemæssige konsekvenser. Vestre Landsret afsagde i den forbindelse en dom, som betyder, at den danske virksomhed nu skal betale et samlet beløb på omkring to millioner kroner til de danske skattemyndigheder.
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Erhvervsministeriet vil fremsætte et hastelovforslag, der gør det muligt at forlænge fristen for at indlevere årsrapporten for 2020. Derfor har ministeriet nu sendt et udkast til lovforslag i høring. Læs med, og få et hurtigt overblik over udkastet.
21/04/2021
Selskabsret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Kromann Reumert logo
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
EU-Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge et direktivforslag om obligatorisk "human rights due diligence" i løbet af 2021. Men hvad dækker begrebet egentlig over? Og hvilke konsekvenser vil direktivet få for danske virksomheder? Det kan du blive klogere på i denne nyhed.
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
IUNO logo
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Den 1. januar 2021 trådte en ny og mere attraktiv ordning for medarbejderaktier i kraft. Ordningen giver nye, mindre virksomheder mulighed for at tildele medarbejdere op til 50% af medarbejderens årsløn som aktier, købe- eller tegningsretter til aktier til beskatning som aktieindkomst. Den nye ordning forhøjer dermed grænsen for, hvor stor en andel af årslønnen, virksomheder kan tildele den lavere beskatning.
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
IUNO logo
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Ekstraordinært udbytte giver kapitalejere mulighed for at trække udbytte ud før eller efter den ordinære generalforsamling. Men der gælder en række krav, som I bør være opmærksom på, for at sikre, at udbytte udloddes på lovlig vis. Hvis ikke kravene efterleves, vil midlerne skulle tilbagebetales med tillæg af renter, uanset om man var klar over, at udbetalingen var ulovlig eller ej. Kapitalejere bør sætte sig grundigt ind i reglerne for dette for at undgå at skulle udarbejde mellembalance.
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Kromann Reumert logo
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
I en nyligt afsagt dom slår Højesteret fast, at interessentskaber og andre transparente enheder kun skal betale den faste tinglysningsafgift, og ikke – som sædvanligt ved tinglysning af ejerskifte – tillige en afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen ved adkomstændringer i forbindelse med omstruktureringer.
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Kromann Reumert logo
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
I mange selskaber og foreninger drøftes det, om den årlige generalforsamling i 2021 skal afholdes virtuelt – men hvordan gør man det på en måde, der ikke kompromitterer kvaliteten? Det virtuelle format kalder nemlig på mange nye, grundige overvejelser, som vi med en praktisk tjekliste har gjort mere overskuelige.
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
TVC Advokatfirma logo
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
COVID-19 vanskeliggør fortsat muligheden for afholdelse af generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Derfor har Erhvervsministeren nu vedtaget en forlængelse af muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling.
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted