Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Kromann Reumert logo
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en opdateret vejledning om selskabslovens krav til, hvordan børsnoterede selskaber skal udarbejde vederlagspolitikker og vederlagsrapporter. Få overblik over de væsentligste ændringer i denne nyhed.
I dag
Selskabsret
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Kromann Reumert logo
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Erhvervsministeren har fremsat forslag om ændring af selskabsloven, hvilket blandt andet vil forlænge den bemyndigelse, der blev givet tidligere i år til at fravige bestemmelser i selskabers vedtægter om, at generalforsamlinger skal afholdes ved fysisk fremmøde. Der lægges dermed op til, at selskabers generalforsamlinger forsat kan afholdes elektronisk i 2021.
13/11/2020
Selskabsret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bech Bruun logo
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Bekendtgørelsen indeholder bl.a. justerede bestemmelser vedrørende anbringelse i værdipapirer, en definition af begrebet "rentebærende obligationer", en ny bestemmelse om alternative investeringsfonde og en bestemmelse om anvendelsen af afledte finansielle instrumenter på dækket basis.
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
Kromann Reumert logo
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
En ny anbringelsesbekendtgørelse er nu udstedt og trådt i kraft med virkning fra den 1. november 2020. I denne nyhed får du overblik over den nye bekendtgørelse, der gælder de ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af fondsloven.
04/11/2020
Selskabsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Bird & Bird logo
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Erhvervsstyrelsens udkast til lovforslag - der har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til et anpartsselskab - vil ændre kapitalkravet for omregistrering af iværksætterselskaber samt forlænge fristen for omregistrering med et halvt år.
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Bech Bruun logo
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Folketinget har den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor det foreslås at lempe de nuværende krav til selskabskapital ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Samtidig foreslås det at forlænge fristen for omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte sig af de nye regler for omregistrering.
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Kromann Reumert logo
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Børsnoterede selskaber, der fik godkendt en ny vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal udarbejde en vederlagsrapport, som skal fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. I denne Q&A besvarer vi en række spørgsmål om kravene til de nye vederlagsrapporter og giver vores bud på, hvordan man udarbejder en klar og forståelig vederlagsrapport.
11/09/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Kromann Reumert logo
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Finanstilsynet har sat fokus på, hvornår ikke-offentliggjort information om mulige fremtidige hændelser er specifik nok til at udgøre intern viden i kompetitive budprocesser. Samtidig har en påtale fra tilsynet til et børsnoteret selskab skabt usikkerhed
03/09/2020
Selskabsret
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
Bird & Bird logo
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
Finanstilsynet følger i en pressemeddelelse op på deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen har suspenderet deres forventninger. Finanstilsynet udtaler, at fordi de børsnoterede selskaber nu i vidt omfang har kendskab til udviklin
26/08/2020
Selskabsret
“Kontrolpakke” stiller krav til opbevaring af selskabsdokumenter
Kromann Reumert logo
“Kontrolpakke” stiller krav til opbevaring af selskabsdokumenter
Den såkaldte "kontrolpakke", der skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen, indeholder ændringer til blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, revisorloven og lov om visse...
12/08/2020
Selskabsret
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Kromann Reumert logo
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række tilpasninger og ændringer ...
09/07/2020
Selskabsret
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Kromann Reumert logo
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og en helt ny anbefaling om ...
23/06/2020
Selskabsret
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Bech Bruun logo
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Udbruddet af COVID-19 har ramt verdensøkonomien hårdt og medført en brat opbremsning i omsætningen hos mange virksomheder. Selv sunde og økonomisk velfunderede selskaber kan komme i ...
29/05/2020
Selskabsret
Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden
Bird & Bird logo
Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden
Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, ...
26/03/2020
Selskabsret
COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten
TVC Advokatfirma logo
COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten
I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den ...
25/03/2020
Selskabsret
Ledelsens ansvar under corona-krisen
Horten logo
Ledelsens ansvar under corona-krisen
Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu og sikrer dokumentation for de beslutninger, der træffes. Hvis man fortsætter driften, ...
19/03/2020
Selskabsret
Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen
Horten logo
Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen
Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større ...
18/03/2020
Selskabsret
Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring
Kromann Reumert logo
Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring
Komitéen for god Fondsledelse har netop sendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring. De første Anbefalinger for god Fondsledelse kom for fem år siden, og Komitéen har nu ...
05/03/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien
TVC Advokatfirma logo
Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien
Erhvervsstyrelsen har med virkning pr. 1. februar 2020 udstedt en bekendtgørelse om lån m.v. til ...
26/02/2020
Selskabsret
Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
Bird & Bird logo
Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber i EU at foretage og indgå i græ...
12/02/2020
Selskabsret
Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer
Horten logo
Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer
Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne i den dagældende ...
10/02/2020
Selskabsret
Nye afnoteringsregler
Bech Bruun logo
Nye afnoteringsregler
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om afnotering og sletning fra handel. Ændringerne træder i kraft den 15. februar 2020. Baggrunden for...
04/02/2020
Selskabsret
Tvangsopløsning af iværksætterselskaber
TVC Advokatfirma logo
Tvangsopløsning af iværksætterselskaber
Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021. I vores artikel fra den 17. april 2019 oplyste vi om Folketingets beslutning, om at skrinlægge muligheden for at stifte iværksætterselskaber, ...
29/01/2020
Selskabsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted