Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Kromann Reumert logo
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
Børsnoterede selskaber, der fik godkendt en ny vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal udarbejde en vederlagsrapport, som skal fremlægges til vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. I denne Q&A besvarer vi en række spørgsmål om kravene til de nye vederlagsrapporter og giver vores bud på, hvordan man udarbejder en klar og forståelig vederlagsrapport.
11/09/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Kromann Reumert logo
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Finanstilsynet har sat fokus på, hvornår ikke-offentliggjort information om mulige fremtidige hændelser er specifik nok til at udgøre intern viden i kompetitive budprocesser. Samtidig har en påtale fra tilsynet til et børsnoteret selskab skabt usikkerhed
03/09/2020
Selskabsret
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
Bird & Bird logo
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
Finanstilsynet følger i en pressemeddelelse op på deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen har suspenderet deres forventninger. Finanstilsynet udtaler, at fordi de børsnoterede selskaber nu i vidt omfang har kendskab til udviklin
26/08/2020
Selskabsret
“Kontrolpakke” stiller krav til opbevaring af selskabsdokumenter
Kromann Reumert logo
“Kontrolpakke” stiller krav til opbevaring af selskabsdokumenter
Den såkaldte "kontrolpakke", der skal styrke selskabs- og regnskabskontrollen, indeholder ændringer til blandt andet selskabsloven, årsregnskabsloven, revisorloven og lov om visse...
12/08/2020
Selskabsret
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Kromann Reumert logo
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række tilpasninger og ændringer ...
09/07/2020
Selskabsret
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Kromann Reumert logo
Justerede anbefalinger for god fondsledelse offentliggjort
Komitéen for god Fondsledelse har netop offentliggjort justerede Anbefalinger for god Fondsledelse, der indeholder tilpasninger af de eksisterende anbefalinger og en helt ny anbefaling om ...
23/06/2020
Selskabsret
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Bech Bruun logo
COVID-19: Ledelsesansvaret i kapitalselskaber
Udbruddet af COVID-19 har ramt verdensøkonomien hårdt og medført en brat opbremsning i omsætningen hos mange virksomheder. Selv sunde og økonomisk velfunderede selskaber kan komme i ...
29/05/2020
Selskabsret
Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden
Bird & Bird logo
Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden
Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, ...
26/03/2020
Selskabsret
COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten
TVC Advokatfirma logo
COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten
I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den ...
25/03/2020
Selskabsret
Ledelsens ansvar under corona-krisen
Horten logo
Ledelsens ansvar under corona-krisen
Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu og sikrer dokumentation for de beslutninger, der træffes. Hvis man fortsætter driften, ...
19/03/2020
Selskabsret
Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen
Horten logo
Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen
Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større ...
18/03/2020
Selskabsret
Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring
Kromann Reumert logo
Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring
Komitéen for god Fondsledelse har netop sendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring. De første Anbefalinger for god Fondsledelse kom for fem år siden, og Komitéen har nu ...
05/03/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien
TVC Advokatfirma logo
Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien
Erhvervsstyrelsen har med virkning pr. 1. februar 2020 udstedt en bekendtgørelse om lån m.v. til ...
26/02/2020
Selskabsret
Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
Bird & Bird logo
Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner
I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber i EU at foretage og indgå i græ...
12/02/2020
Selskabsret
Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer
Horten logo
Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer
Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne i den dagældende ...
10/02/2020
Selskabsret
Nye afnoteringsregler
Bech Bruun logo
Nye afnoteringsregler
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om afnotering og sletning fra handel. Ændringerne træder i kraft den 15. februar 2020. Baggrunden for...
04/02/2020
Selskabsret
Tvangsopløsning af iværksætterselskaber
TVC Advokatfirma logo
Tvangsopløsning af iværksætterselskaber
Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021. I vores artikel fra den 17. april 2019 oplyste vi om Folketingets beslutning, om at skrinlægge muligheden for at stifte iværksætterselskaber, ...
29/01/2020
Selskabsret
Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering
Kromann Reumert logo
Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering
Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en revision af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft den 15. januar 2020. Æ...
23/01/2020
Selskabsret
Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
Bird & Bird logo
Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020
Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af loven træder i kraft ...
14/01/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse ændrer på muligheden for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber
Kromann Reumert logo
Ny bekendtgørelse ændrer på muligheden for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber
En ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber træder i kraft den 31. oktober 2019. Bekendtgørelsen tager højde for ændringer i ...
07/11/2019
Selskabsret
ESMA har igangsat en revision af markeds­misbrugs­forordningen
Kromann Reumert logo
ESMA har igangsat en revision af markeds­misbrugs­forordningen
The European Securities and Markets Authority (ESMA) har påbegyndt en revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR). I den forbindelse har ESMA udsendt et Consultation Paper, som ...
05/11/2019
Selskabsret
Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres
Kromann Reumert logo
Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres
Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner med nærtstående parter i kraft. Reglerne skal sikre, at der ...
23/09/2019
Selskabsret
Nye regler for reelle ejere pr. 10.1.2020
Focus Advokater logo
Nye regler for reelle ejere pr. 10.1.2020
I det nye år skærpes selskabers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De nye regler øger selskabers risiko for tvangsopløsning, og selskaber bør derfor ...
21/09/2019
Selskabsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted