Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Bæredygtighedsrapportering – husk dialogen med medarbejderne!
Kromann Reumert logo
Bæredygtighedsrapportering – husk dialogen med medarbejderne!
Der er stort fokus på de nye bæredygtighedsrapporter, som de store børsnoterede selskaber med kalenderåret som regnskabsår for første gang skal levere som en del af årsrapporten for 2024. Som de, der er godt i gang med forberedelserne til bæredygtighedsrapporteringen, allerede har konstateret, følger der med den nye lovgivning også en række andre forpligtelser. En af dem er ledelsens pligt til at indgå i dialog med selskabets medarbejdere. I denne nyhed sætter vi derfor fokus på pligten til at involvere medarbejderrepræsentanter i forberedelsen af selskabernes bæredygtighedsrapportering.
03/07/2024
Selskabsret
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Kromann Reumert logo
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Folketinget har vedtaget en ny lov, som gennem en række lovændringer har til formål at skabe bedre vilkår for demokratiske virksomheder, herunder navnlig A.M.B.A.'er og F.M.B.A.'er. I nyheden gennemgår vi hovedpunkterne i lovændringerne.
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Ny lov vedtaget: Skærpede regler for registrering af ledelsesmedlemmer
Kromann Reumert logo
Ny lov vedtaget: Skærpede regler for registrering af ledelsesmedlemmer
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som skærper reglerne for, hvem der kan registreres som ledelsesmedlemmer i Erhvervsstyrelsens it-system. Loven træder i kraft den 1. juli 2024.
21/06/2024
Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
WTC advokaterne logo
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Hvis du har en ledende post i et selskab, er dette arbejde forbundet med et ansvar. For at sikre sig mod den risiko som ledelsesmedlemmer påtager sig, er der i praksis flere afdækningsmetoder af risikoen, herunder skadesløsholdelsesaftaler.
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Vedtagelsen af L 107
Bech Bruun logo
Vedtagelsen af L 107
Torsdag den 2. maj 2024 blev L 107, der implementerer bl.a. Corporate Sustainability Reporting Directive (”CSRD”) i dansk ret vedtaget af Folketinget efter 3. behandling.
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Kromann Reumert logo
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning. Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende 1. januar 2024.
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Valg af selskabsform
Hulgaard Advokater logo
Valg af selskabsform
Driver du virksomhed alene eller med en god ven, og har du/I ikke taget stilling til, hvilken selskabsform du/I driver, så læs med her. Som iværksætter skal du tage stilling til, hvilken selskabsform du vil drive dit selskab i. Der findes mange forskellige selskabsformer f.eks. aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, interessentskab, fond og andelsselskab. Selskabsformen afhænger af dit behov og ønsker for selskabet. Nedenfor forklares de typiske selskabsformer, som startups drives i.
12/04/2024
Selskabsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Bech Bruun logo
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
I april 2022 blev fra politisk side nedsat en ekspertgruppe, som skulle undersøge de nuværende erhvervsstøtteordninger og komme med anbefalinger til samfundsøkonomiske principper for fremtidens erhvervsstøtte, der skal give regeringen mulighed for at sanere de nuværende ordninger med 2 mia. kroner årligt. I rapporten fremhæves fondenes fradrag for almennyttige uddelinger blandt andet som et af de områder, hvor der kan strammes.
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Focus Advokater logo
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Tilbage i juli 2023 afgav Konkursrådet en betænkning om revision af konkurskarantænereglerne med forslag til flere væsentlige ændringer af de nuværende regler. Der er nu på baggrund heraf fremsat et lovforslag. Læs mere her. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Har I styr på jeres ejerforhold?
Hulgaard Advokater logo
Har I styr på jeres ejerforhold?
En lang række virksomheder har pligt til at registrere deres legale og reelle ejere.
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
Kromann Reumert logo
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet er i februar 2024 nået til foreløbig enighed om ændringer til prospektforordningen, markedsmisbrugsforordningen og anden tilstødende EU-lovgivning. Lovgivningspakken er også kendt som "Listing Act".
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Bech Bruun logo
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Erhvervsministeren har den 7. februar 2024 fremsat det længe ventede lovforslag om implementering af Corporate Sustainability Directive (”CSRD”).
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
Nye aktieoptioner, gamle regler
IUNO logo
Nye aktieoptioner, gamle regler
Tidligere ansatte hos en amerikansk elbilproducent i Danmark havde ret til værdien af ikke-modnede betingede aktier (Restricted Stock Units) og aktieoptioner ved fratræden efter de gamle regler. Det var uanset, at tildelingerne skete på et tidspunkt, hvor de nye regler var gældende.
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Hvad er reglerne for udlodning af udbytte i kapitalselskaber?
WTC advokaterne logo
Hvad er reglerne for udlodning af udbytte i kapitalselskaber?
Generalforsamlingsperioden nærmer sig, og derfor giver vi her en række opmærksomhedspunkter til brug for generalforsamlingens beslutning om udlodning af udbytte til kapitalejerne.
19/01/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Husk fradrag for underskud ved afvikling af udenlandske aktiviteter
Kromann Reumert logo
Husk fradrag for underskud ved afvikling af udenlandske aktiviteter
Siden 2020 har danske selskaber haft mulighed for at fradrage "endelige underskud" realiseret ved afvikling af udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, også når der ikke er valgt international sambeskatning. Skatterådet offentliggjorde i december 2023 en afgørelse, som sammen med andre nyere afgørelser fastlægger, hvornår fradrag er muligt.
15/01/2024
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger, blev sendt i høring den 20. november 2023. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Antigua og Barbuda, Belize eller Seychellerne.
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Hulgaard Advokater logo
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
​Foretager du på egen hånd investeringer i unoterede aktier og anparter, kan du i denne artikel få beskrevet reglerne og mulighederne i hovedtræk.
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Implementering af CSRD i dansk ret
Bech Bruun logo
Implementering af CSRD i dansk ret
Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag til implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk ret i høring.
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Kromann Reumert logo
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Sø- og Handelsretten har i dag (3. november) afsagt dom i sagen om salget af Gram Equipment. Kapitalfonden Procuritas Capital Investors IV, deres rådgivningsselskab Procuritas Partners AB og selskabets tidligere managing partner er alle blevet frifundet. Vi har bistået Procuritas Partners og den tidligere managing partner i sagen.
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
Hulgaard Advokater logo
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
Hvis Skattestyrelsen mener, at din virksomheds bruttoavance er unormalt lav, kan den lave bruttoavance understøtte Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere, og at Skattestyrelsen vælger at tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag i forbindelse med den lave bruttoavance.
31/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Vederlagspolitikken på dagsordenen - forberedelse til generalforsamlingen i 2024
Kromann Reumert logo
Vederlagspolitikken på dagsordenen - forberedelse til generalforsamlingen i 2024
I 2019 blev der vedtaget nogle markante ændringer til selskabsloven, og der blev blandt andet indført krav om, at bestyrelsen i børsnoterede selskaber skal vedtage en vederlagspolitik for ledelsesmedlemmerne. Selskabets aktionærer skal stemme om vederlagspolitikken på selskabets generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år. Eftersom de fleste noterede selskaber første gang fik godkendt en vederlagspolitik på den ordinære generalforsamling i 2020, skal disse selskaber overveje, om de på den ordinære generalforsamling i 2024 skal have godkendelse af vederlagspolitikken på dagsordenen. I denne nyhed giver vi nogle råd til, hvad man bør overveje i den forbindelse.
06/10/2023
Selskabsret, Ansættelses- og arbejdsret
Landsretten stadfæster principiel dom om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Bech Bruun logo
Landsretten stadfæster principiel dom om betydningen af selskabslovens § 14, stk. 2
Østre Landsret har stadfæstet en principiel afgørelse fra Københavns Byret, der gav Bech-Bruun medhold i, at en ejendomsadministrator ikke havde betalt med frigørende virkning.
02/10/2023
Selskabsret
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
Bech Bruun logo
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller øgede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Nedenfor gives et overordnet overblik over de foreløbige ansættelsesretlige aspekter af CSRD.
29/09/2023
Compliance, Øvrige, Selskabsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted