Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Selskabsret

Seneste nyheder inden for Selskabsret

Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Kromann Reumert logo
Nye regler om grænseoverskridende selskabsomdannelser, fusioner og spaltninger
Der er netop blevet fremsat et ændringsforslag til selskabsloven, der dels ændrer reglerne om grænseoverskridende fusioner og spaltninger og dels giver adgang til at gennemføre grænseoverskridende selskabsomdannelser ("grænseoverskridende transaktioner").
27/01/2023
Selskabsret, Konkurrenceret
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Bech Bruun logo
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Komitéen for god Selskabsledelse afholdt i september 2022 dialogmøder med Glass Lewis og ISS (Institutional Shareholder Services), som er de førende proxy advisors på det danske marked.
11/01/2023
M&A, Selskabsret
Opdateret vejledning om kønsdiversitet i ledelsen
Kromann Reumert logo
Opdateret vejledning om kønsdiversitet i ledelsen
Erhvervsstyrelsen har lørdag den 3. december 2022 offentliggjort en vejledning om de skærpede krav om måltal og politik for det underrepræsenterede køn i ledelsen.
14/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Bestyrelseskontrakt eller ej?
IUNO logo
Bestyrelseskontrakt eller ej?
Det er blevet mere udbredt at bruge bestyrelseskontrakter. Bestyrelseskontrakter har på den ene side flere fordele, og kan blandt andet bidrage til at skabe klarhed og præcisere bestyrelsesmedlemmets rettigheder og pligter. På den anden side giver bestyrelseskontrakter også mange udfordringer, herunder lige fra hvem der skal underskrive kontrakten til i hvilket omfang kontrakten overhovedet er gyldig mellem parterne.
14/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret, Øvrige
Finansiering af startup: Den første investering
Hulgaard Advokater logo
Finansiering af startup: Den første investering
Hvis I er i kontakt med en investor om en potentiel investering i jeres startup eller vækstvirksomhed, så er det en god idé allerede nu at forberede jer på processen.
30/11/2022
Kontraktret, Selskabsret, Øvrige
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Kromann Reumert logo
Virksomhedspantets usynlige forprioriteter
Virksomhedspantet nyder stor udbredelse grundet de mange fordele, der er forbundet med dets flydende karakter. Imidlertid kan en række "usynlige forprioriteter" udhule panteretten, uanset at virksomhedspantet er gyldigt stiftet og behørigt sikret. Vi giver her et overblik over disse usynlige forprioriteter og giver også panthavere nogle opmærksomhedspunkter, som kan beskytte imod udhuling af pantet.
22/11/2022
Insolvens og rekonstruktion, Selskabsret, Øvrige
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
TVC Advokatfirma logo
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
En afgørelse afsagt af Sø- og handelsretten fastslår, at sagsøgtes anvendelse og registrering af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med sagsøgers rettigheder til det allerede registrerede ”LEGALTECH ApS”. Afgørelsen fastslår dog samtidig, at termen ’legaltech’ fortsat kan anvendes i markedsføring.
14/09/2022
Immaterielret, Selskabsret
Har I husket at opdatere jeres insiderlister?
Kromann Reumert logo
Har I husket at opdatere jeres insiderlister?
EU-Kommissionen har udstedt en ny gennemførelsesforordning om formatet for insiderlister m.v. Der er formulartvang ved oprettelse af insiderlister, som skal føres ved brug af et bestemt skema. Finanstilsynet har i tidligere temaundersøgelser blandt andet påtalt, at insiderlister ikke blev ført ved brug af de påkrævede skemaer. Den nye gennemførelsesforordning indfører nogle få ændringer til skemaerne for insiderlisterne.
23/08/2022
Selskabsret, Børsret
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Kromann Reumert logo
Nyt fra Finanstilsynet om bl.a. intern viden om ledelsesændringer
Ændringer i bestyrelse og direktion kan udgøre intern viden, som et børsnoteret selskab er forpligtet til at offentliggøre i henhold til markedsmisbrugsforordningen. Finanstilsynet har sendt udkast til vejledning om ledelsesændringer i høring. Udkastet indeholder hjælpsom vejledning til, hvordan selskaberne skal forholde sig til ledelsesændringer. Herudover har Finanstilsynet udsendt nyt om blandt andet kompleks regnskabshistorie i prospekter og insiderlister.
01/07/2022
Selskabsret, Finansiering og bankret, Øvrige
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
Som svar på en meddelelse fra sin bank, indsendte et datasubjekt en indsigtsanmodning til en virksomhed, som han ejede aktier i. Han ville vide hvorfor virksomheden ville have hans personoplysninger. Efter fem måneder svarede virksomheden, at den aldrig havde været omfattet af en oplysningspligt, men forklarede alligevel hvorfor den havde bedt om oplysningerne. Det norske datatilsyn var uenige med den tilgang.
03/06/2022
Persondata, Øvrige, Selskabsret
Warrants
Hulgaard Advokater logo
Warrants
Warrants kaldes også tegningsretter. Det betyder, at modtageren af en warrant opnår en ret – men ikke en pligt til – at tegne nye kapitalandele i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs.
24/05/2022
Selskabsret, Øvrige, Kontraktret
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Kromann Reumert logo
Fristen for indlevering af årsrapport ændres fra 5 til 6 måneder
Ændring af årsregnskabsloven giver virksomheder ret til indlevere årsrapport en måned senere end hidtil.
23/05/2022
Selskabsret, Øvrige
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
TVC Advokatfirma logo
Beskatning af værdi af fri bolig med bopælspligt
Beskatning af værdi af fri helårsbolig sker som udgangspunkt efter skematiske satser fastsat i ligningsloven, men i nogle tilfælde skal beskatningen i stedet fastsættes som markedslejen som følge af en bopælspligt på ejendommen.
11/05/2022
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Selskabslovens regler om hæftelse er ikke uden undtagelser
TVC Advokatfirma logo
Selskabslovens regler om hæftelse er ikke uden undtagelser
Direktør i et anpartsselskab personlig ansvarlig for selskabets gæld efter aftale om udførelse af renoveringsarbejde
05/05/2022
Selskabsret, Øvrige
Password beskyttelse for kapitalselskaber
Focus Advokater logo
Password beskyttelse for kapitalselskaber
Alle med et NemID kan foretage ændringer i din virksomheds oplysninger, hvis du ikke har valgt passwordbeskyttelse på Virk.dk. Vælg derfor passwordbeskyttelse NU for at undgå svindel. Læs mere her.
29/04/2022
Selskabsret, Øvrige
Ny lov vedtaget: Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt forenklede regler for stemmeafgivelse for udenlandske aktionærer
Kromann Reumert logo
Ny lov vedtaget: Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt forenklede regler for stemmeafgivelse for udenlandske aktionærer
Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der skal medvirke til en mere ligelig kønsfordeling i rekrutteringen til ledelsesorganer i danske virksomheder samt sikre bedre rammer for aktivt ejerskab for udenlandske aktionærer i børsnoterede selskaber.
21/04/2022
Selskabsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Nyt lovforslag vil permanent udskyde selskabers frist for indlevering af årsrapport til den 30. juni
Kromann Reumert logo
Nyt lovforslag vil permanent udskyde selskabers frist for indlevering af årsrapport til den 30. juni
Erhvervsministeren har den 6. april 2022 fremsat et lovforslag om at udskyde selskabers frist for at indlevere årsrapport. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil fristen blive forlænget fra fem måneder efter regnskabsårets afslutning til seks måneder efter regnskabsårets afslutning.
08/04/2022
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
Kromann Reumert logo
Tjekliste til den virtuelle generalforsamling
I mange selskaber og foreninger drøftes det, om den årlige generalforsamling skal afholdes som en rent virtuel eller som en hybrid generalforsamling. Men hvordan gør man det på en måde, der ikke kompromitterer kvaliteten? Det virtuelle format kalder på mange nye, grundige overvejelser, som vi med en praktisk tjekliste har gjort mere overskuelige.
26/01/2022
Selskabsret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
IUNO logo
Sådan undgår du ulovlige aktionærlån
For at et selskab lovligt kan låne penge til aktionærer, anpartshavere, medlemmer af bestyrelsen eller andre personer med tæt tilknytning til selskabet, skal en række betingelser være opfyldt. Hvis ikke risikerer man at få en bøde, og at lånet skal betales tilbage straks. I dette nyhedsbrev giver IUNO et overblik over, hvordan du undgår, at dit aktionærlån er ulovligt.
16/12/2021
Selskabsret, Øvrige
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Bech Bruun logo
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.
24/11/2021
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, Øvrige
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
IUNO logo
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
Hvis et iværksætterselskab ikke er blevet omdannet eller lukket inden den 15. oktober 2021, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Hvis I har et iværksætterselskab, som er sendt til tvangsopløsning, har I måske stadig mulighed for genoptage jeres selskab. På den måde kan selskabet fortsætte sin drift efter fristen. I nyhedsbrevet guider IUNO jer igennem processen om genoptagelsen.
15/10/2021
Selskabsret, Øvrige
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
TVC Advokatfirma logo
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Folketinget vedtog den 9. april 2019 at afskaffe muligheden for at drive virksomhed via et iværksætterselskab (IVS). Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) sænket fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Lovændringen medfører, at alle ejere af et IVS, inden den 15. oktober 2021, skal tage stilling til, om selskabet skal omdannes til et ApS eller om det skal opløses – frivilligt eller ved tvang.
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Bech Bruun logo
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser Ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifteOmgåelsesklausul – udlodning af fordring til ...
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for selskabsret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted