Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om implementering af CSRD fremsat

Bech Bruun
26/02/2024
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Bech Bruun logo
Erhvervsministeren har den 7. februar 2024 fremsat det længe ventede lovforslag om implementering af Corporate Sustainability Directive (”CSRD”).

Lovforslaget omhandler ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love, der skal implementere CSRD og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v. i dansk ret.


Udover korrektur- og konsekvensrettelser indeholder det endelige lovforslag ikke mange ændringer i forhold til det udkast til lovforslag, som blev sendt i høring i november 2023.


Både de få ændringer med betydning for implementeringen af CSRD og de øvrige ændringer gennemgås i det følgende. 

Ikrafttrædelse den 1. juni 2024 i stedet for den 1. juli 2024

Ikrafttrædelsestidspunktet er ændret fra den 1. juli 2024 til den 1. juni 2024. I sammenhæng med nedenstående omkring ændring i størrelsesgrænserne medfører ikrafttrædelse den 1. juni 2024 i stedet for den 1. juli 2024, at de berørte virksomheder vil kunne nå at indberette årsrapport for 2023 efter lempeligere krav inden den 30. juni 2024, som er indberetningsfristen for en stor del af de berørte virksomheder.

Ændring i størrelsesgrænserne – virkning for regnskabsåret 2023 og frem

Ændringerne i størrelsesgrænser for virksomheder i årsregnskabsloven, både for så vidt angår kapitalselskaber, mikrovirksomheder og koncernvirksomheder, finder anvendelse for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Det vil medføre, at virksomheder skal indberette årsrapporter for regnskabsåret 2023 efter de nye, forhøjede størrelsesgrænser. Dette kan have betydning for virksomheder, der ændrer klassifikation til en lavere regnskabsklasse, som følge af ændringen af størrelsesgrænserne, allerede for de regnskaber, der skal udarbejdes i 2024 (for regnskabsåret 2023).


Størrelsesgrænserne er foreslået ændret som følger:Finansielle og ikke-finansielle nøgleresultatsindikatorer

Pligten for store virksomheder (som defineret i årsregnskabsloven) til at supplere redegørelsen i ledelsesberetningen med oplysninger om finansielle og ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold, er udgået. Ændringen skyldes, at netop sådanne nøgleresultatindikatorer må antages at blive tilstrækkeligt belyst i den omfattende bæredygtighedsrapportering.

Erhvervsdrivende fonde

Der foreslås indsat en undtagelse for erhvervsdrivende fonde, hvorefter erhvervsdrivende fonde, der undlader at udarbejde koncernregnskab efter årsregnskabslovens § 111, stk. 2, eller § 111, stk. 3, bliver undtaget fra at udarbejde bæredygtighedsrapportering, hvis dattervirksomheden opfylder oplysningskravene i sin konsoliderede bæredygtighedsrapportering.

Kollektivt ledelsesansvar lempes

Det i udkastet til lovforslag kollektive ledelsesansvar for ledelsen i dattervirksomheder af tredjelandsvirksomheder, der eventuelt aflægger bæredygtighedsrapportering på vegne af sin modervirksomhed, er lempet, så et eventuelt ansvar underlægges de almindelige regler for ledelsesansvar i henhold til den i øvrigt lempelige formulering (”efter bedste overbevisning og evne”) i årsregnskabslovens § 137 k, stk. 5.

Forbud mod at udføre erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering

Der er tilføjet mulighed for, at Revisornævnet kan nedlægge forbud mod, at en revisor i en periode på op til tre år kan udføre eller kontrollere udførelsen af erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering, hvis revisoren har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse ved udførelsen af revision eller erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering.

Virkning for regnskabsåret 2024 og frem

Det er præciseret, at ændringerne i årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter samt lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
ESG-rapportering
ESG-rapportering
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted