Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret

Kromann Reumert
14/05/2024
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Kromann Reumert logo
Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning. Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende 1. januar 2024.

Baggrund og omfattede virksomheder

Loven implementerer CSRD (Direktiv (EU) 2022/2464) i dansk ret omhandlende virksomheders bæredygtighedsrapportering. Med loven ændres en række eksisterende love, hvoraf de mest centrale ændringer sker i årsregnskabsloven og især årsregnskabslovens § 99a. I henhold til loven forpligtes en række virksomheder til at udarbejde bæredygtighedsrapportering. Rapporteringen kan, for virksomheder der udarbejder konsolideret bæredygtighedsrapportering, blive udarbejdet af koncernen som helhed. Dermed kan en virksomhed, selvom denne selvstændigt er omfattet af reglerne, undlade at udarbejde bæredygtighedsrapportering, hvis (typisk) modervirksomheden rapporterer for den samlede koncern.  


I medfør af de nye regler skal bæredygtighedsrapporteringen udgøre et selvstændigt afsnit i virksomhedens ledelsesberetning i årsrapporten. Rapporteringen skal forsynes med en erklæring fra revisor med såkaldt "begrænset sikkerhed". For at blive berettiget til at afgive erklæringen, skal revisor bestå en særlig eksamen omkring bæredygtighedsrapportering. Formålet med dette er at sikre troværdigheden af bæredygtighedsrapporteringen for brugerne af rapporteringen.  


Loven implementeres trinvist, og følgende virksomheder skal foretage bæredygtighedsrapportering: 


For regnskabsår som begynder i 2024 med rapportering i 2025:  

 • Store børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på over 500 
 • Statslige aktieselskaber med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på over 500 


For regnskabsår som begynder i 2025 med rapportering i 2026:  

 • Børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derunder (med undtagelse af børsnoterede SMV'er) 
 • Store virksomheder i regnskabsklasse C  


For regnskabsår som begynder i 2026 med rapportering i 2027 (med mulighed for at udskyde rapporteringen til at være for regnskabsår som begynder i 2028 med rapportering i 2029):

 • Børsnoterede SMV'er  


For regnskabsår som begynder i 2028 med rapportering i 2029:

 • Dattervirksomheder på vegne af ikke-EU modervirksomheder med nettoomsætning i EU for koncernen på over EUR 150 mio. i to på hinanden følgende regnskabsår . 


Med loven forhøjes også de eksisterende størrelsesgrænser i årsregnskabsloven, som fastlægger hvilken regnskabsklasse, en virksomhed er omfattet af. Dette indebærer blandt andet, at reglerne om bæredygtighedsrapportering vil omfatte færre virksomheder.  


De nye størrelsesgrænser

Mikrovirksomheder:

 • Balancesum: kr. 3.5 mio. (efter eksisterende regler kr. 2.7 mio.)
 • Nettoomsætning: kr. 7 mio. (efter eksisterende regler kr. 5.4 mio.)
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 (uændret med loven) 


Små virksomheder (regnskabsklasse B):

 • Balancesum: kr. 55 mio. (efter eksisterende regler kr. 44 mio.) 
 • Nettoomsætning: kr. 111 mio. (efter eksisterende regler kr. 89 mio.) 
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 (uændret med loven)


Mellemstore virksomheder (regnskabsklasse C):

 • Balancesum: kr. 195 mio. (efter eksisterende regler kr. 156 mio.) 
 • Nettoomsætning: 391 mio. (efter eksisterende regler kr. 313 mio.) 
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 (uændret med loven).


Bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapporteringen efter loven er væsentligt mere omfattende end den nuværende ikke-finansielle redegørelse om samfundsansvar, som bæredygtighedsrapporteringen vil erstatte.  


Bæredygtighedsrapportering skal indeholde en række obligatoriske oplysninger, herunder blandt andet beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og -strategis modstandsdygtighed over for risici i forbindelse med bæredygtighedsspørgsmål samt muligheder vedrørende bæredygtighedsspørgsmål, virksomhedens tidsfæstede mål vedrørende bæredygtighed, samt virksomhedens ledelses rolle i forhold til bæredygtighedsspørgsmål.  


Derudover skal bæredygtighedsrapporteringen omfatte oplysninger i henhold til en række emner inden for miljø og klima forhold (environmental), sociale forhold (social) og ledelsesmæssige forhold (governance), som af virksomheden er fundet væsentlige at rapportere på. Afgørelsen af hvad der er væsentligt for virksomheden at omfatte at sin bæredygtighedsrapportering, afgøres ved en såkaldt "dobbelt væsentlighedsvurdering". Den dobbelte væsentlighedsvurdering består grundlæggende af to elementer - virksomhedens indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål (finansiel væsentlighed), og bæredygtighedsspørgsmåls indvirkning på virksomheden (impact væsentlighed). 


De specifikke oplysninger, som skal indeholdes i bæredygtighedsrapporteringen både for så vidt angår obligatoriske oplysninger og oplysninger, som er fundet væsentlige at medtage, er nærmere fastlagt i de såkaldte European Sustainability Reporting Standards (ESRS). ESRSerne er vedtaget af EU Kommissionen den 31. juli 2023 ved en delgereret forordning (Forordning (EU) 2023/2772). 


Rapporteringen skal derudover ikke kun indeholde oplysninger om virksomhedens egne forhold, men også oplysninger om virksomhedens værdikæde. 


Ikrafttræden 

Loven træder i kraft den 1. juni 2024, men får virkning med tilbagevirkende kraft på de virksomheder, som vil skulle rapportere for regnskabsåret, der begyndte den 1. januar 2024 eller senere. 


Lovforslaget som vedtaget findes her (åbner som pdf-fil). 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Artikler, der kunne være relevante for dig
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted