Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Vedtagelsen af L 107

Vedtagelsen af L 107
Bech Bruun logo
Torsdag den 2. maj 2024 blev L 107, der implementerer bl.a. Corporate Sustainability Reporting Directive (”CSRD”) i dansk ret vedtaget af Folketinget efter 3. behandling.

Loven træder i kraft den 1. juni 2024 og vil blive trinvist indfaset for virksomheder afhængigt af størrelse. De største virksomheder skal indarbejde en bæredygtighedsrapport i deres årsrapport for regnskabsår, der startede den 1. januar 2024 eller senere.


Loven medfører, at en række danske virksomheder skal udarbejde en bæredygtighedsrapport, der skal være en integreret del af årsrapporten - nærmere betegnet som et selvstændigt afsnit i ledelsesberetningen. Følgende virksomheder bliver omfattet af reglerne:


Regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere

Store virksomheder (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) i regnskabsklasse D med mere end 500 heltidsbeskæftigede skal aflægge første bæredygtighedsrapport i 2025.


Regnskabsår, der begynder den 1. januar 2025 eller senere

Store virksomheder i regnskabsklasse C og store virksomheder i regnskabsklasse D med et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på under 500 skal aflægge første bæredygtighedsrapport i 2026.


Regnskabsår, der begynder den 1. januar 2026 eller senere

Små- og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede SMV’er) skal aflægge første bæredygtighedsrapport i 2027. De børsnoterede SMV’er har dog mulighed for at udskyde bæredygtighedsrapporteringen til regnskabsår, der begynder den 1. januar 2028 eller senere, og således med rapportering i 2029.


Regnskabsår, der begynder den 1. januar 2028 eller senere

Dattervirksomheder af tredjelandsvirksomheder med en nettoomsætning i EU i hvert af de seneste to på hinanden følgende regnskabsår på over 150 mio.  skal aflægge første bæredygtighedsrapport på vegne af tredjelandsmodervirksomheden i 2029.


Ændrede størrelsesgrænser

L 107 implementerer udover CSRD også et delegeret EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænserne i regnskabsdirektivet.


Ændringerne i størrelsesgrænser for virksomheder i årsregnskabsloven, både for så vidt angår kapitalselskaber, mikrovirksomheder og koncernvirksomheder, finder anvendelse for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Det vil medføre, at virksomheder skal indberette årsrapporter for regnskabsåret 2023 efter de nye, forhøjede størrelsesgrænser. Dette kan have betydning for virksomheder, der ændrer klassifikation til en lavere regnskabsklasse, som følge af ændringen af størrelsesgrænserne, allerede for de regnskaber, der skal udarbejdes i 2024 (for regnskabsåret 2023). De ændrede størrelsesgrænser indarbejdes også i konkurslovens § 2 a, der definerer en SMV.


De nye, ændrede størrelsesgrænser er som følger:


Små virksomheder:

 Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:


 • En balancesum på 55 mio. kr. (tidl. 44 mio. kr.)
 • En nettoomsætning på 111 mio. kr. (tidl. 89 mio. kr.)
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 50 (uændret)


Mellemstore virksomheder:

Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:


 • En balancesum på 195 mio. kr. (tidl. 156 mio. kr.)
 • En nettoomsætning på 391 mio. kr. (tidl. 313 mio. kr.)
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på maksimalt 250 (uændret)


Store virksomheder:

Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder, fordi de i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af følgende størrelser:


 • En balancesum på 195 mio. kr. (tidl. 156 mio. kr.)
 • En nettoomsætning på 391 mio. kr. (tidl. 313 mio. kr.)
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 (uændret)


Børsnoterede mikrovirksomheder:

Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:


 • En balancesum på 3,5 mio. kr. (tidl. 2,7 mio. kr.)
 • En nettoomsætning på 7 mio. kr. (tidl. 5,4 mio. kr.)
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på under 10 (uændret)


Bæredygtighedsrapportering efter CSRD

Bæredygtighedsrapporteringen for virksomheder omfattet af loven skal blandt andet indeholde en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og -strategi, en beskrivelse af de tidsfæstede mål vedrørende bæredygtighed, som virksomheden har fastsat, en beskrivelse af den rolle, som virksomhedens ledelse spiller med hensyn til bæredygtighedsspørgsmål, samt en beskrivelse af virksomhedens politikker vedrørende bæredygtighedsspørgsmål, herunder hvorvidt der foreligger incitamentsordninger for ledelsen knyttet til bæredygtighedsspørgsmål.


Der skal rapporteres på en række ESG-parametre, således miljø og klima, sociale forhold og governance. Bæredygtighedsrapporteringen vil i vid udstrækning være underlagt det dobbelte væsentlighedsperspektiv, som indebærer, at virksomheden skal foretage en dobbelt væsentlighedsvurdering.


En dobbelt væsentlighedsvurdering indebærer, at virksomheden skal undersøge, hvordan et givent parameter inden for bæredygtighedsrapporteringen påvirker virksomhedens resultater, situation og udvikling – såkaldt finansiel væsentlighed eller ”outside in”-perspektivet, samt undersøge, hvordan virksomheden har indvirkning på menneskerettigheder og miljø – såkaldt impact væsentlighed eller ”inside out”-perspektivet.


En virksomhed skal, for at overholde rapporteringsforpligtelsen efter CSRD og L 107, rapportere i overensstemmelse med de standarder for bæredygtighedsrapportering, European Sustainability Reporting Standards (”ESRS”), der er udarbejdet af EFRAG og vedtaget af Kommissionen den 31. juli 2023 ved en delegeret forordning. På den måde sikres en harmoniseret bæredygtighedsrapportering over hele EU, ligesom bæredygtighedsoplysninger på tværs af virksomheder vil være sammenlignelige. 


Ud over egne forhold, skal virksomheder efter omstændighederne også rapportere på oplysninger om egen værdikæde.


Erklæring om bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapporteringen bliver genstand for selvstændig revision, og derfor skal der af en til formålet valgt bæredygtighedsrevisor udarbejdes en erklæring om bæredygtighedsrapportering. Erklæringen skal i første omgang afgives med begrænset sikkerhed.


Bæredygtighedsrevisor kan være den samme revisor som virksomhedens ”finansielle” revisor, men skal vælges og registreres hos Erhvervsstyrelsen særskilt.


Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. juni 2024, men med tilbagevirkende kraft for de største virksomheder, der skal rapportere for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2024 eller senere.


Hos Bech-Bruun er vi klar til at vejlede om reglerne og bistå med implementeringen heraf i jeres virksomhed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted