Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

E-handel og markedsføring

Seneste nyheder inden for E-handel og markedsføring

Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
Kromann Reumert logo
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
I en fælles erklæring har de nordiske forbrugermyndigheder, herunder Forbrugerombudsmanden i Danmark, udtrykt bekymring over en stigende tendens til, at virksomheder benytter generelle klimaudsagn (eksempelvis"CO2-neutral" eller "klimakompenseret") på deres produkter, når de er baseret på klimakompensationsinitiativer, hvor virksomhederne blandt andet har købt klimakreditter eller indgår i projekter, hvor CO2-udledning undgås. Det kan nemt blive vildledende, mener myndighederne.
15/05/2024
E-handel og markedsføring
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Kromann Reumert logo
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
EU-Domstolen er nu kommet med sin afgørelse i Heureka Groups sag mod Google, der vedrører forældelsesfrister for erstatningskrav i sager om misbrug af dominerende stilling forud for erstatningsdirektivets ikrafttræden. I afgørelsen fastslår EU-Domstolen, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, ligesom Domstolen også berører muligheden for at suspendere fristen.
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Kromann Reumert logo
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Den 7. december 2023 vedtog Europa-Kommissionen retningslinjer for den nye regel om undtagelse fra TFEU artikel 101 for visse konkurrencebegrænsende aftaler i landbruget vedrørende bæredygtighed. Retningslinjerne har tidligere i 2023 været i høring i udkastform. Læs mere om de endelige retningslinjer her.
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
Kromann Reumert logo
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten afsagde den 5. december 2023 kendelse i en forbudssag om kunstgalleriet og kunstneren Artpushers brug af den ikoniske "Irmapige". Sø- og Handelsretten fandt, at der var tale om en utilbørlig udnyttelse af Irmas velkendte varemærker, der havde et så systematisk og massivt omfang, der ikke kunne retfærdiggøres under hensyn til kunstnerisk ytringsfrihed.
09/04/2024
Immaterialret, E-handel og markedsføring
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
Kromann Reumert logo
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
Børn og unge samt sociale medierBørn og ungeForbrugerombudsmanden har for nyligt opdateret informationen på sin hjemmeside omkring reglerne for markedsfø...
08/04/2024
E-handel og markedsføring
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kromann Reumert logo
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
EU foreslår ny regulering på området for betalingstjenester. Den nye regelpakke har til hensigt at modernisere og harmonisere reguleringen af betalinger. Her kan du læse om ændringerne i hovedtræk.
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
Upcycling ud fra et varemærke- og markedsføringsretligt perspektiv
Kromann Reumert logo
Upcycling ud fra et varemærke- og markedsføringsretligt perspektiv
Upcycling er blevet en udbredt trend, og selvom upcycling kan have miljømæssige fordele, rejser det en række juridiske spørgsmål. I denne artikel ser vi nærmere på de varemærke- og markedsføringsretlige udfordringer, som virksomheder bør være opmærksomme på i deres upcycling-initiativer.
03/04/2024
E-handel og markedsføring, Immaterialret
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
Kromann Reumert logo
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
Når man som forbruger shopper online, har man en række ufravigelige rettigheder, og én af dem er fortrydelsesretten. Selv om det ikke er et krav, tilbyder mange webshops, at forbrugerne kan returnere de købte varer uden at betale returfragt, og/eller at det kan ske inden for en væsentligt længere periode end den lovbestemte 14-dages returret.
27/03/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
TVC Advokatfirma logo
En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald
Nye krav fra EU-kommissionen sigter mod at fremme produktion af bæredygtig emballage samt reducere affaldsmængden. Særligt producenter står til at bære ansvaret, men også virksomheder bliver påvirket af de nye krav.
19/03/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Kontraktret
Landsretten har afsagt dom i Danish Crown-sagen om brug af miljømæssige udsagn om griseproduktion
Kromann Reumert logo
Landsretten har afsagt dom i Danish Crown-sagen om brug af miljømæssige udsagn om griseproduktion
Vestre Landsret har den 1. marts 2024 afsagt dom i en sag om miljømarkedsføring og dermed taget stilling til, hvorvidt Danish Crowns markedsføring ved brug af miljømæssige udsagn var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven. Landsretten fandt konkret, at udsagnet "Klimakontrolleret gris" på mærkater var i strid med markedsføringsloven, mens det ikke var tilfældet for udsagnet "Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror". Landsretten vurderede også, at der ikke var grundlag for at forbyde Danish Crown at bruge udsagnet "Klimakontrolleret gris" fremadrettet, men at det i stedet måtte bero på en konkret fremtidig vurdering.
13/03/2024
E-handel og markedsføring
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
Hulgaard Advokater logo
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
”God markedsføringsskik” er et kendt begreb inden for markedsføringsretten, men hvad betyder det egentlig, når man som erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik?
28/02/2024
E-handel og markedsføring
Forbrugerombudsmandens rolle
Hulgaard Advokater logo
Forbrugerombudsmandens rolle
I Danmark har Forbrugerombudsmanden ansvaret for den markedsføringsretlige forvaltningskontrol. Det er en kontrol som sker af hensyn til forbrugerne.
27/02/2024
E-handel og markedsføring
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
Hulgaard Advokater logo
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
Bæredygtighed er oppe i tiden, og det kan være en god markedsføringsfaktor, at et produkt er bæredygtigt. Dog kan ”greenwashing”-reglerne i markedsføringsloven udløse store bøder, hvis man ikke kan forsvare, at produktet rent faktisk er bæredygtigt fra vugge til grav. Derfor skal du som influencer være særligt opmærksom, når du indgår aftaler med virksomheder om reklame for produkter, der er bæredygtige.
22/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hulgaard Advokater logo
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Er du influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger, så læs med her! Influencer-marketing har ændret den ”almindelige” aflønningsform, da du som influencer ikke kun modtager betaling for dit arbejde, men ofte også modtager gaver, vareprøver mv. Derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse al indkomst til Skattestyrelsen.
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
Hulgaard Advokater logo
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
Hvis du som influencer indgår samarbejdsaftaler med virksomheder med henblik på markedsføring/reklame for deres produkt mod vederlag, evt. i form af produkter/gaver, er der en række ting, du skal være opmærksom på mht. aftalen.
19/02/2024
E-handel og markedsføring
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
Bech Bruun logo
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en virksomhed for vildledende markedsføring af lasermaskiner til hårbehandling.
26/01/2024
E-handel og markedsføring
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Bech Bruun logo
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Fokus på miljøanprisninger i forbindelse med virksomheders markedsføring er steget voldsomt de seneste år, og de nordiske lande er ingen undtagelse. I denne forbindelse har den svenske forbrugerstyrelse netop gennemgået markedsføringen fra ti tilfældigt udvalgte virksomheder, der sælger solcelleanlæg til privatpersoner. Den svenske forbrugerstyrelse konkluderede, at brugen af fritstående, generelle miljøudsagn i markedsføringen af solcelleanlæg var vildledende.
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Har du styr på reglerne for prismarkedsføring i forbindelse med Black Friday, Cyber Monday eller juletilbud?
Focus Advokater logo
Har du styr på reglerne for prismarkedsføring i forbindelse med Black Friday, Cyber Monday eller juletilbud?
Bruger du ord som ”tilbudspris”, ”Black Friday”, ”juletilbud” eller andre salgsfremmende udtryk i forbindelse med din markedsføring over for forbrugere, skal du være opmærksom på, at der findes regler for, hvor længe du som virksomhed må markedsføre dine tilbud, og hvilke priser du må sammenligne med. Overholdes reglerne ikke, er der tale om vildledende markedsføring, der i værste fald kan medføre bøde eller anden straf.
21/12/2023
E-handel og markedsføring
Lovforslag om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold er sat i bero
Bech Bruun logo
Lovforslag om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold er sat i bero
Behandlingen af lovforslaget om Lov om aldersverifikation på platforme med ikke-alderssvarende indhold er sat i bero, da regeringen i stedet vil arbejde på at få en fælles europæisk løsning på problemet på plads.
08/12/2023
E-handel og markedsføring
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Bech Bruun logo
Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Den 1. juli 2023 blev det muligt at udstede oprindelsesgarantier for grøn brint, der transporteres uden for gassystemet.
07/12/2023
Energi og forsyning, E-handel og markedsføring
Husk tilbudsreglerne på Black Friday
Bech Bruun logo
Husk tilbudsreglerne på Black Friday
I næste uge går det løs til Black Friday, men allerede nu skydes Black Week i gang. Har jeres organisation styr på Forbrugerombudsmandens opdaterede retningslinjer for prismarkedsføring og reglerne i prismærkningsbekendtgørelsen?
21/11/2023
E-handel og markedsføring
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hulgaard Advokater logo
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Flere europæiske lande forbyder eller begrænser strengt reklame rettet mod børn og unge. Børn og unge er en attraktiv målgruppe, men også en sårbar målgruppe i en online sammenhæng. Derfor skal der tages hensyn til budskabets udformning ved markedsføring rettet mod denne målgruppe.
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Bech Bruun logo
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Den 19. september 2023 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til foreløbig enighed om et ”Empowering Consumers Directive”, som skal styrke forbrugernes stilling i forbindelse med den grønne omstilling. Dette sker ved at foretage ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis samt direktivet om forbrugerrettigheder, så de tilpasses til den grønne omstilling. Der bliver tale om en væsentlig skærpelse af reguleringen af erhvervsdrivendes grønne kommunikation.
03/10/2023
E-handel og markedsføring, EU-ret
Datatilsynet opstiller retningslinjer for direkte markedsføring
TVC Advokatfirma logo
Datatilsynet opstiller retningslinjer for direkte markedsføring
En ny vejledning fra datatilsynet præciserer de databeskyttelsesretlige regler for direkte markedsføring, og skal sikre at dette praktiseres inden for lovgivningens rammer.
22/09/2023
E-handel og markedsføring, Persondata
Viser de 24 nyeste nyheder inden for e-handel og markedsføring   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted