Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google

Kromann Reumert
06/05/2024
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen er nu kommet med sin afgørelse i Heureka Groups sag mod Google, der vedrører forældelsesfrister for erstatningskrav i sager om misbrug af dominerende stilling forud for erstatningsdirektivets ikrafttræden. I afgørelsen fastslår EU-Domstolen, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, ligesom Domstolen også berører muligheden for at suspendere fristen.

EU-Domstolens afgørelse i sag C-605/21 af 18. april 2024, Heureka Group mod Google


Kort om sagen

I 2017 vurderede Europa-Kommissionen ("Kommissionen"), at Google havde misbrugt sin dominerende stilling på 13 nationale markeder for generel onlinesøgning og produktsammenligningstjenester i EØS. Retten annullerede delvist Kommissionens afgørelse i 2021 for så vidt angår Kommissionens vurdering af markedet for generel onlinesøgning, da Retten fandt, at dette ikke var tilstrækkeligt bevist. Retten opretholdt dog Kommissionens vurdering vedrørende markedet for produktsammenligningstjenester. Den dom er anket til EU-Domstolen og verserer fortsat.


På baggrund af Kommissionens afgørelse anlagde det tjekkiske selskab Heureka Group ("Heureka") den 26. juni 2020 et erstatningssøgsmål mod Google. Omdrejningspunktet i denne seneste afgørelse fra EU-Domstolen er, hvorvidt Heurekas krav mod Google er forældet.


Afgørende for beregning af forældelsesfristen er, i hvilken periode overtrædelsen har fundet sted. Kommissionen fandt ved sin afgørelse, at overtrædelsen - for så vidt angår Den Tjekkiske Republik - havde fundet sted siden februar 2013, hvorfor Heureka har påstået, at antallet af besøgende på Heurekas prissammenligningstjeneste blev reduceret som følge af overtrædelsen i denne periode frem til 27. juni 2017, hvor Kommissionen traf sin afgørelse.


Imidlertid argumenterer Google for, at Heurekas ret til erstatning var forældet. Dette gjaldt som minimum kravet for perioden den februar 2013 til den 25. juni 2016. Google hævder, at Heureka kunne have haft kendskab til såvel overtrædelsen som den omstændighed, at Heureka havde lidt et tab, længe inden Kommissionens afgørelse. Videre hævdede Google, at forældelsesfristen i sagen begyndte at løbe fra februar 2013, da overtrædelsen startede i Tjekkiet - og ikke fra datoen for Kommissionens afgørelse.


EU-Domstolens afgørelse

Som anført i vores tidligere nyhed om Generaladvokatens forslag til afgørelse er udgangspunktet i disse sager, at sådanne krav forældes med hjemmel i erstatningsdirektivets artikel 10. Imidlertid udtalte Generaladvokaten i sin afgørelse, at dette ikke er rette hjemmel i Heurekas sag mod Google, idet overtrædelsen startede før direktivets ikrafttræden i december 2014. Generaladvokaten udtalte derfor, at TEUF artikel 102 sammenholdt med effektivitetsprincippet ville være rette hjemmel. Det har EU-Domstolen bekræftet i sin afgørelse.


Domstolen udtaler, at allerede før erstatningsdirektivets ikrafttræden kan forældelsesfristen for erstatningskrav for overtrædelse af konkurrencereglerne først begynde at løbe, når (1) overtrædelsen er ophørt, og (2) skadelidte har fået kendskab til de oplysninger, der var nødvendige for at anlægge erstatningssøgsmålet, og navnlig til den omstændighed, at den pågældende adfærd udgør en sådan overtrædelse. Disse to betingelser er nødvendige for, at den skadelidte kan udøve sin ret til at søge fuld erstatning for den skade, som vedkommende har lidt som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten.


I forlængelse heraf fastslår EU-Domstolen, at kendskabet til de oplysninger, der er nødvendige for at anlægge sag, principielt kan indtræde samtidig med datoen for offentliggørelsen af resuméet af Kommissionens afgørelse om konstatering af overtrædelsen i EU-Tidende, uanset at denne afgørelse endnu ikke er blevet endelig. Det gælder dog ikke, hvis særlige og konkrete omstændigheder kan begrunde, at skadelidtes kendskab opstod før det tidspunkt, og dermed at forældelsen kan starte tidligere end offentliggørelsen. I overensstemmelse med Generaladvokatens forslag til afgørelse følger altså af EU-Domstolens afgørelse, at for Heurekas vedkommende kan forældelsesfristen først begynde at løbe fra Kommissionens afgørelse i 2017.


EU-Domstolen påpeger også, i tråd med Generaladvokatens synspunkt, at en "ikke-endelig" afgørelse fra Kommissionen, der påviser et brud på konkurrencereglerne, er gyldig indtil kommissionsafgørelen (måske) bliver ophævet. Skadelidte kan således bruge indholdet af en "ikke-endelig" afgørelse til at støtte et erstatningskrav herpå.


Endelig påpeger Domstolen, at EU-retten tillader en mulig suspension eller afbrydelse af forældelsesfristen, mens Kommissionen undersøger en sag. Dette skal sikre, at fristen ikke udløber, før Kommissionens undersøgelse er afsluttet. Da det ofte er vanskeligt for skadelidte at føre bevis for en overtrædelse af konkurrencereglerne uden en officiel afgørelse fra enten Kommissionen eller en national myndighed, skal det være muligt for skadelidte at kunne vente på resultatet af undersøgelsen. Derved sikres skadelidtes mulighed for at kunne påberåbe sig en sådan afgørelse i et efterfølgende erstatningssøgsmål.


Vores bemærkninger

I overensstemmelse med Generaladvokatens forslag til afgørelse, når EU-Domstolen således frem til, at forældelsesfristen i den konkrete sag vedrørende erstatningskrav først begynder at løbe på det tidspunkt, (1) hvor Heureka kendte eller med rimelighed kunne forventes at kende de oplysninger, der er nødvendige for at anlægge erstatningssøgsmålet, som blandt andet omfatter oplysninger om overtrædelsen af konkurrencereglerne og direktivet, men (2) ikke før overtrædelsen er ophørt.


Selvom henvisningen i princippet er til TEUF artikel 102 sammenholdt med effektivitetsprincippet, svarer betingelserne for forældelsesfristens begyndelse i store træk til reglerne i erstatningsdirektivet. Afslutningsvist bør det dog fremhæves, at i dansk henseende synes EU-Domstolens anvendelse af effektivitetsprincippet mere vidtgående end efter dansk ret. De danske forældelsesregler er ikke en direkte implementering af effektivitetsprincippet. På trods heraf har de danske domstole flere gange afvist, at danske forældelsesregler skulle være i strid med EU-Domstolens praksis. I lyset af EU-Domstolens afgørelse bliver det altså interessant at følge med i udviklingen af de danske forældelsesregler.


Læs EU-Domstolens afgørelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted