Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Immaterielret

Seneste nyheder inden for Immaterielret

IP-retlige udfordringer ved kunstig intelligens
Kromann Reumert logo
IP-retlige udfordringer ved kunstig intelligens
I 2022 blev nogle af de hidtil mest velfungerende teknologier med kunstig intelligens lanceret i åbne udgaver. Nu har alle mulighed for at skabe kreative billeder eller tekster ved hjælp af AI - i hvert fald på forsøgsstadiet. Den nye teknologi medfører dog også en række udfordringer - for hvem har egentlig rettighederne til indholdet, og hvem står i skudlinjen, hvis dette indhold krænker andres immaterielle rettigheder?
08/03/2023
Immaterielret, Øvrige
Kommerciel brug af kendisser
Kromann Reumert logo
Kommerciel brug af kendisser
Må en virksomhed lancere produkter med billeder af en kendt person? Hvis man spørger den verdenskendte popsanger Justin Bieber, så er svaret nej. I december 2022 rettede han skarp kritik af en global tøjproducent, der havde lanceret en t-shirt med et billede af hans ansigt, og i løbet af ganske få timer blev t-shirten fjernet fra salg. I denne nyhed kan du blandt andet læse om en retsgrundsætning i dansk lov, som forbyder brug af kendte personers billeder i kommerciel kontekst samt databeskyttelsesretten som værn mod udnyttelse af personbilleder i kommerciel kontekst.
07/03/2023
Immaterielret, Persondata
Ny afgørelse kan få betydning for IP-rettighedshavere i metaverset og for NFT’er
TVC Advokatfirma logo
Ny afgørelse kan få betydning for IP-rettighedshavere i metaverset og for NFT’er
Modehuset Hermés vinder retssagen i USA mod kunstneren Mason Rothschild, hvis brug af MetaBirkin som NFT’er krænker Hermés’ rettigheder.
23/02/2023
Immaterielret
Kan Amazon være ansvarlig for eksterne sælgeres varemærkekrænkelser på deres salgsplatform?
Bech Bruun logo
Kan Amazon være ansvarlig for eksterne sælgeres varemærkekrænkelser på deres salgsplatform?
Med en ny og skelsættende afgørelse finder EU-Domstolen, at udbyderen af en online salgsplatform i visse tilfælde kan holdes direkte ansvarlig for tredjemands varemærkekrænkelse på salgsplatformen.
17/02/2023
E-handel og markedsføring, Immaterielret
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Bech Bruun logo
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Europa-Kommissionen fremsatte i slutningen af november 2022 forslag til den længe ventede designreform. Reformen har til formål at modernisere og harmonisere det nuværende designbeskyttelsessystem, som blev oprettet for mere end 20 år siden, og i højere grad tilpasse det små og mellemstore virksomheders behov.
13/02/2023
Immaterielret, EU-ret
Würtz forlangte 40 mio. i erstatning – fik i stedet 6,4 mio
TVC Advokatfirma logo
Würtz forlangte 40 mio. i erstatning – fik i stedet 6,4 mio
To gange er det blevet fastslået af domstolene, at Christian Bitz og grossisten F & H A/S har krænket keramikeren Kasper Würts' ophavsret. D. 30 januar 2023 slog Sø- og Handelsretten endelig fast, at Würts havde krav på 6,4 mio. kr. i erstatning.
09/02/2023
Immaterielret, Forsikring og erstatning
Forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov
Bech Bruun logo
Forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov
De kinesiske varemærkemyndigheder offentliggjorde i starten af 2023 forslag til ændring af den kinesiske varemærkelov. Lovforslaget er en omfattende ændring, som helt overordnet har til formål at sikre en bedre beskyttelse af varemærker og gøre ansøgningsproceduren mere effektiv.
06/02/2023
Immaterielret, Internationale retsforhold
Virksomheder, der driver onlinemarkedspladser, kan ifalde ansvar for falske varer, sat til salg af eksterne sælgere
Bird & Bird logo
Virksomheder, der driver onlinemarkedspladser, kan ifalde ansvar for falske varer, sat til salg af eksterne sælgere
EU-Domstolen (EUD) har for nylig afgjort, at onlinemarkedspladser (i den konkrete sag; Amazon) efter omstændighederne kan holdes ansvarlig for eksterne sælgeres krænkelser af tredjemands varemærker, selvom varerne ikke direkte sælges af onlinemarkedspladsoperatøren selv.
19/01/2023
E-handel og markedsføring, Immaterielret
Den Europæiske Patentdomstol (UPC) – kompetence og betydning
Focus Advokater logo
Den Europæiske Patentdomstol (UPC) – kompetence og betydning
Den Europæiske Patentdomstol, som har været lang tid undervejs, forventes nu at træde i funktion den 1.6.2023. Hvilken kompetence får Den Europæiske Patentdomstol egentlig, og hvilken betydning har den for virksomhederne i Danmark? Det ser vi nærmere på i indlægget her.
09/01/2023
Immaterielret
Ny retspraksis for håndhævelse af varemærker mod krænkelser fra NFT’er og virtuelle varer
Bech Bruun logo
Ny retspraksis for håndhævelse af varemærker mod krænkelser fra NFT’er og virtuelle varer
Med udbredelsen af metaverset, virtuelle varer og NFT’er vil vi i stigende grad se tredjemand forsøge at kommercialisere på andres varemærker og varer. Det er derfor nødvendigt som virksomhed at sikre sine rettigheder for at undgå, at ens varemærke eller varer bliver misbrugt i metaverset.
06/01/2023
Immaterielret
Patentadvokater advarer virksomheder mod ny fælles patentdomstol
Kromann Reumert logo
Patentadvokater advarer virksomheder mod ny fælles patentdomstol
Vores partnerne Nicolai Lindgreen og Nicolai Bording advarer, i avisen Børsen, virksomheder mod endnu sværere vilkår i patentsager, når ny fælles patentdomstol i EU træder i kraft.
05/01/2023
Immaterielret
Varemærkekrænkelse: Indførsel af kopivarer var i strid med varemærkeloven
TVC Advokatfirma logo
Varemærkekrænkelse: Indførsel af kopivarer var i strid med varemærkeloven
Sø- og Handelsretten har den 19. december 2022 afsagt dom i en sag om krænkelse af varemærkerettigheder. Allerede på baggrund af antallet af indførte produkter fandt Sø- og Handelsretten, at der ikke var tale om personlig brug, og indførslen af mere end 50 kopivarer var derfor i strid med varemærkeloven.
23/12/2022
Immaterielret
Uretmæssigt salg af NFT’er (ikke-fungible tokens) med fodboldklubben Juventus’ varemærke
Bird & Bird logo
Uretmæssigt salg af NFT’er (ikke-fungible tokens) med fodboldklubben Juventus’ varemærke
Dommen er blandt de første i Europa om NFT’er på IP-området, og stiller skarpt på brugen af andres varemærker ved salg og markedsføring af digitale tokens.
09/12/2022
Immaterielret
Kan man bruge andre virksomheders varemærker som søgeord i Google AdWords?
TVC Advokatfirma logo
Kan man bruge andre virksomheders varemærker som søgeord i Google AdWords?
Sø- og Handelsretten har den 2. november 2022 afsagt dom i en sag om anvendelsen af en konkurrents varemærke som søgeord i Google AdWords.
14/11/2022
Immaterielret
Har du husket at bruge dit varemærke?
WTC advokaterne logo
Har du husket at bruge dit varemærke?
Det mest værdifulde aktiv for mange virksomheder er deres brand. Det er derfor vigtigt at passe på sit varemærke – for ingen rettigheder er uden forpligtelser. Hos WTC advokaterne oplever vi desværre, at virksomheder glemmer at bruge deres varemærke og dermed kan risikere at fortabe sine rettigheder.
04/11/2022
Immaterielret
Har I tænkt anvendelsen af non-fungible tokens (NFT’er) ind i jeres varemærkeretlige beskyttelse?
TVC Advokatfirma logo
Har I tænkt anvendelsen af non-fungible tokens (NFT’er) ind i jeres varemærkeretlige beskyttelse?
Med anvendelsen af NFT’er opstår der en række nye og endnu uafklarede varemærkeretlige problemstillinger, der allerede nu bør give virksomheder anledning til at overveje at tænke det nye digitale fænomen ind i deres beskyttelses- og håndhævelsesstrategi.
11/10/2022
Immaterielret
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Bech Bruun logo
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Siden invasionen af Ukraine er flere udenlandske varemærkeindehavere kommet i klemme i Rusland. Nyeste praksis fra Rusland indikerer dog nu en opblødning i den hårde linje overfor udenlandske rettighedshavere, også på varemærkeområdet.
05/10/2022
Immaterielret, Internationale retsforhold
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
Kromann Reumert logo
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
I juniudgaven af IP-magasinet gav vi en introduktion til Non-Fungible Tokens ("NFT'er") og de juridiske udfordringer, der følger med fænomenets stigende popularitet. I denne artikel giver vi et indblik i nogle af de problemstillinger, som indehavere af immaterielle rettigheder skal være opmærksomme på, når deres rettigheder pludselig indgår i NFT'er eller optræder i det uendelige metaverse.
21/09/2022
Immaterielret
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Kromann Reumert logo
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Ved dom af 14. juli 2022 i sag C-159/20, Kommissionen mod Danmark, fastslog EU-Domstolen, at Danmark har begået traktatbrud ved at undlade at standse danske mejeriers brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "feta" i forbindelse med eksport til lande uden for EU. Dermed er der efter alt at dømme sat et endegyldigt punktum i den langstrakte saga om dansk "feta".
19/09/2022
Immaterielret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
I en afgørelse af 17. juni 2022 har Sø- og Handelsretten taget stilling til det vigtige spørgsmål, om en patentansøgning kan danne grundlag for en sag om midlertidigt forbud og påbud.
19/09/2022
Immaterielret, E-handel og markedsføring, Life Science & Health Care
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
Bech Bruun logo
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
I takt med udbredelsen af metaverset udviskes grænserne mellem digitale miljøer og den fysiske verden i stigende grad. Denne tendens medfører nye muligheder for virksomheder, men rejser også mange spørgsmål, herunder hvordan man beskytter sit brand i en digital verden. Der er forsat mange ubesvarede spørgsmål, men for så vidt angår registrering af varemærker for NFT’er og virtuelle produkter i EU har EU’s varemærkemyndigheder nu givet deres bud på, hvordan det gribes an.
16/09/2022
Immaterielret
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
TVC Advokatfirma logo
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
En afgørelse afsagt af Sø- og handelsretten fastslår, at sagsøgtes anvendelse og registrering af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med sagsøgers rettigheder til det allerede registrerede ”LEGALTECH ApS”. Afgørelsen fastslår dog samtidig, at termen ’legaltech’ fortsat kan anvendes i markedsføring.
14/09/2022
Immaterielret, Selskabsret
Udgivelsen af ”Nede Mette” var en ophavsretlig krænkelse
TVC Advokatfirma logo
Udgivelsen af ”Nede Mette” var en ophavsretlig krænkelse
Sø- og Handelsretten har den 16. august 2022 truffet afgørelse i en sag om krænkelse af ophavsretten til sangen ”Nede Mette”. Afgørelsen fastslår, at trods ophavsretlig krænkelse, så berettiger krænkelsen ikke, at ophavsmanden til det originale værk får andel i ophavsretten til det bearbejdede værk eller dets indtægter.
07/09/2022
Immaterielret
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Bech Bruun logo
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Kulturministeriet har netop sendt en ændring af Udlandsbekendtgørelsen i offentlig høring. Bekendtgørelsen regulerer anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande og vil have særlig betydning for vederlagsmodellen til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande.
01/08/2022
Immaterielret, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for immaterielret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted