Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Immaterielret

Seneste nyheder inden for Immaterielret

Kan man bruge andre virksomheders varemærker som søgeord i Google AdWords?
TVC Advokatfirma logo
Kan man bruge andre virksomheders varemærker som søgeord i Google AdWords?
Sø- og Handelsretten har den 2. november 2022 afsagt dom i en sag om anvendelsen af en konkurrents varemærke som søgeord i Google AdWords.
14/11/2022
Immaterielret
Har du husket at bruge dit varemærke?
WTC advokaterne logo
Har du husket at bruge dit varemærke?
Det mest værdifulde aktiv for mange virksomheder er deres brand. Det er derfor vigtigt at passe på sit varemærke – for ingen rettigheder er uden forpligtelser. Hos WTC advokaterne oplever vi desværre, at virksomheder glemmer at bruge deres varemærke og dermed kan risikere at fortabe sine rettigheder.
04/11/2022
Immaterielret
Har I tænkt anvendelsen af non-fungible tokens (NFT’er) ind i jeres varemærkeretlige beskyttelse?
TVC Advokatfirma logo
Har I tænkt anvendelsen af non-fungible tokens (NFT’er) ind i jeres varemærkeretlige beskyttelse?
Med anvendelsen af NFT’er opstår der en række nye og endnu uafklarede varemærkeretlige problemstillinger, der allerede nu bør give virksomheder anledning til at overveje at tænke det nye digitale fænomen ind i deres beskyttelses- og håndhævelsesstrategi.
11/10/2022
Immaterielret
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Bech Bruun logo
Et lyspunkt for udenlandske varemærkeindehavere i Rusland, eller stilhed før stormen?
Siden invasionen af Ukraine er flere udenlandske varemærkeindehavere kommet i klemme i Rusland. Nyeste praksis fra Rusland indikerer dog nu en opblødning i den hårde linje overfor udenlandske rettighedshavere, også på varemærkeområdet.
05/10/2022
Immaterielret, Internationale retsforhold
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
Kromann Reumert logo
Metaverset, NFT'er og IP-krænkelser
I juniudgaven af IP-magasinet gav vi en introduktion til Non-Fungible Tokens ("NFT'er") og de juridiske udfordringer, der følger med fænomenets stigende popularitet. I denne artikel giver vi et indblik i nogle af de problemstillinger, som indehavere af immaterielle rettigheder skal være opmærksomme på, når deres rettigheder pludselig indgår i NFT'er eller optræder i det uendelige metaverse.
21/09/2022
Immaterielret
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Kromann Reumert logo
Beskyttede oprindelsesbetegnelser i lyset af fetadommen
Ved dom af 14. juli 2022 i sag C-159/20, Kommissionen mod Danmark, fastslog EU-Domstolen, at Danmark har begået traktatbrud ved at undlade at standse danske mejeriers brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "feta" i forbindelse med eksport til lande uden for EU. Dermed er der efter alt at dømme sat et endegyldigt punktum i den langstrakte saga om dansk "feta".
19/09/2022
Immaterielret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten afsiger central afgørelse i midlertidig forbudssag
I en afgørelse af 17. juni 2022 har Sø- og Handelsretten taget stilling til det vigtige spørgsmål, om en patentansøgning kan danne grundlag for en sag om midlertidigt forbud og påbud.
19/09/2022
Immaterielret, E-handel og markedsføring, Life Science & Health Care
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
Bech Bruun logo
Ny vejledning til registrering af varemærker for virtuelle varer og NFT’er i EU
I takt med udbredelsen af metaverset udviskes grænserne mellem digitale miljøer og den fysiske verden i stigende grad. Denne tendens medfører nye muligheder for virksomheder, men rejser også mange spørgsmål, herunder hvordan man beskytter sit brand i en digital verden. Der er forsat mange ubesvarede spørgsmål, men for så vidt angår registrering af varemærker for NFT’er og virtuelle produkter i EU har EU’s varemærkemyndigheder nu givet deres bud på, hvordan det gribes an.
16/09/2022
Immaterielret
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
TVC Advokatfirma logo
Virksomhed må skifte navn, men kan endnu markedsføre sig under termen ”legaltech”
En afgørelse afsagt af Sø- og handelsretten fastslår, at sagsøgtes anvendelse og registrering af selskabsnavnet ”LegalTech Denmark ApS” var i strid med sagsøgers rettigheder til det allerede registrerede ”LEGALTECH ApS”. Afgørelsen fastslår dog samtidig, at termen ’legaltech’ fortsat kan anvendes i markedsføring.
14/09/2022
Immaterielret, Selskabsret
Udgivelsen af ”Nede Mette” var en ophavsretlig krænkelse
TVC Advokatfirma logo
Udgivelsen af ”Nede Mette” var en ophavsretlig krænkelse
Sø- og Handelsretten har den 16. august 2022 truffet afgørelse i en sag om krænkelse af ophavsretten til sangen ”Nede Mette”. Afgørelsen fastslår, at trods ophavsretlig krænkelse, så berettiger krænkelsen ikke, at ophavsmanden til det originale værk får andel i ophavsretten til det bearbejdede værk eller dets indtægter.
07/09/2022
Immaterielret
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Bech Bruun logo
Ændrede regler for betaling til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande
Kulturministeriet har netop sendt en ændring af Udlandsbekendtgørelsen i offentlig høring. Bekendtgørelsen regulerer anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande og vil have særlig betydning for vederlagsmodellen til udøvende kunstnere og fonogramproducenter fra tredjelande.
01/08/2022
Immaterielret, Øvrige
Status: Implementering af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder
Bech Bruun logo
Status: Implementering af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder
Kulturministeriet har netop meldt ud, at implementeringen af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder forventes gennemført i dansk ret den 1. juli 2023.
13/07/2022
Immaterielret
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Bech Bruun logo
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Med den kommende EU Data Act vil en større mængde data blive stillet til rådighed for alle økonomiske sektorer. EU Data Act fastsætter rammerne for, hvem der må anvende og få adgang til hvilke data, samt til hvilke formål denne data må anvendes. EU Data Act vil samtidig også sikre et effektivt skift af cloud-udbydere.
13/07/2022
EU-ret, Immaterielret, IT- og telekommunikation
Den stigende handel med NFT’er skaber nye varemærkeretlige beskyttelsesbehov
Bech Bruun logo
Den stigende handel med NFT’er skaber nye varemærkeretlige beskyttelsesbehov
I takt med den stigende handel med non-fungible tokens (NFT’er) og udviklingen af metaverse opstår der løbende nye immaterielle muligheder og problemstillinger, som virksomheder bør forholde sig til. Rettighedshavere bør blandt andet overveje at udvide deres varemærkeretlige beskyttelse til også at omfatte virtuelle varer og tjenesteydelser.
07/07/2022
Immaterielret
Den Europæiske Unions domstol tager stilling til fortolkning af direktiv 2008/95/EF i ny afgørelse
Bech Bruun logo
Den Europæiske Unions domstol tager stilling til fortolkning af direktiv 2008/95/EF i ny afgørelse
I afgørelsen C-112/21 tager Den Europæiske Unions domstol stilling til fortolkningen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
22/06/2022
Immaterielret
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
Kromann Reumert logo
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
On 17 June 2022, the Danish Maritime and Commercial High Court delivered a landmark decision dismissing for formal reasons Novartis' requests for preliminary injunction and order based on a pending European patent application.
20/06/2022
Life Science & Health Care, Immaterielret, Konfliktløsning
I Rusland indgives et stigende antal russiske ansøgninger om registrering af vestlige varemærker.
Bech Bruun logo
I Rusland indgives et stigende antal russiske ansøgninger om registrering af vestlige varemærker.
Der indgives i Rusland et stigende antal russiske ansøgninger om registrering af velkendte vestlige varemærker. Det drejer sig primært om varemærker, som tilhører de mange virksomheder, der har trukket sig helt ud af Rusland.
23/03/2022
Immaterielret
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Kromann Reumert logo
Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland indebærer blandt andet, at nationalisering eller ekspropriation af danske investeringer på russisk territorium vil kunne føre til krav om "fyldestgørende og effektiv erstatning". Danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør allerede nu sikre dokumentation for et eventuelt erstatningskrav mod den russiske stat og andre, der involverer sig i overtagelse af danskejede aktiviteter i Rusland.
22/03/2022
Immaterielret, Kontraktret, Øvrige, Internationale retsforhold, Forsikring og erstatning
Internationale varemærker kommer i klemme i Rusland
Bech Bruun logo
Internationale varemærker kommer i klemme i Rusland
Invasionen af Ukraine har medført, at Gurli Gris varemærke er kommet i klemme.
16/03/2022
Immaterielret, Internationale retsforhold
Forslag om suspension af beskyttelse af udenlandske IP-rettigheder i Rusland
Bech Bruun logo
Forslag om suspension af beskyttelse af udenlandske IP-rettigheder i Rusland
Efter et stort antal virksomheder som Apple, Samsung, Microsoft og Sony har stoppet leverancer og service til Rusland, har den russiske regering foreslået suspension af beskyttelsen af udenlandske IP-rettigheder inden for en lang række sektorer.
09/03/2022
Immaterielret, Internationale retsforhold
Nyt IP-magasin: Designbeskyttelse, patentsager, nye regler for prismarkedsføring og meget mere
Kromann Reumert logo
Nyt IP-magasin: Designbeskyttelse, patentsager, nye regler for prismarkedsføring og meget mere
Vi er klar med en ny udgave af vores IP-magasin "Intellectual Property Perspective". I denne udgave kan du blandt andet læse om en bemærkelsesværdig dom i en sag om krænkelse af ophavsretten af Den Lille Havfrue. Du kan også blive opdateret på de nye regler for prismarkedsføring, som snart træder i kraft, og hvilken betydning de får for blandt andet virksomhedsejere. Du kan også dykke ned i en sag om designet på en Ferrari og læse om muligheden for at opnå uregistreret designbeskyttelse til et produkts enkeltdele.
04/03/2022
Immaterielret
Overdragelse af patent gav ikke berettigelse til højere godtgørelse
Bech Bruun logo
Overdragelse af patent gav ikke berettigelse til højere godtgørelse
Sø- og Handelsretten har ved en dom af 8. februar 2022 fastslået, at en medarbejder ikke havde ret til en større godtgørelse end de 50.000 kr. som oprindeligt var aftalt i overdragelsesaftalen med virksomheden, hvor medarbejderen var ansat.
21/02/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Immaterielret
Nye kinesiske guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina
Bech Bruun logo
Nye kinesiske guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina
De kinesiske varemærkemyndigheder offentliggjorde ved udgangen af 2021 nye guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina. De nye guidelines trådte i kraft den 1. januar 2022 og har til formål at sikre en ensartet anvendelse af den kinesiske varemærkelov af varemærkemyndighederne.
24/01/2022
Immaterielret
UK fastholder indtil videre de eksisterende konsumptionsregler efter Brexit
Bech Bruun logo
UK fastholder indtil videre de eksisterende konsumptionsregler efter Brexit
Den britiske regering har besluttet at fastholde de eksisterende konsumptionsregler. De konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig data til at foretage en tilbundsgående vurdering af de økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring af reglerne.
21/01/2022
Immaterielret
Viser de 24 nyeste nyheder inden for immaterielret   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted