Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Persondata

Seneste nyheder inden for Persondata

GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Focus Advokater logo
GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Den første GDPR-dom er nu afsagt i de danske retssale. En dansk virksomhed er for første gang i Danmark dømt for overtrædelse af GDPR og derved pålagt en bøde. I indlægget her stiller vi skarpt på håndhævelsen af GDPR både i Danmark og EU.
04/05/2021
Persondata
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
Kromann Reumert logo
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
En elektronikvirksomhed har haft brugervilkår, der har givet virksomheden ubegrænset adgang til at indsamle og overvåge data fra brugernes computere og enheder. Urimeligt, mente Forbrugerombudsmanden.
04/05/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
Kromann Reumert logo
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
I denne nyhed kan du blive klogere på det seneste nye fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Her dykker vi ned i rådets udtalelser om udkastene til tilstrækkelighedsafgørelser for dataoverførsler til Storbritannien, en vejledning om målrettet markedsføring på sociale medier og en påmindelse til EU's medlemsstater.
04/05/2021
Persondata
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
IUNO logo
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
Fra den 24. februar 2021 er alle flyselskaber, med fly der ankommer i danske lufthavne, forpligtede til at videregive oplysninger om passagerer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne anvendes i forbindelse med håndteringen af coronavirus. Spørgsmålet om, hvornår pligten ophører, står stadig åbent.
20/04/2021
Transportret, Persondata
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Bird & Bird logo
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til at hoste persondata. Det er den første sag, hvor en domstol efter præmisserne i Schrems II har vurderet, at der var tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, både juridiske og tekniske, til at forhindre en adgang til personoplysninger fra myndigheder i USA.
07/04/2021
Persondata
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Kromann Reumert logo
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Hvordan kan du sikre, at din virksomheds tredjelandsoverførsler til USA er tilstrækkeligt sikre? Det kan du blive klogere på i denne nyhed, hvor vi ser nærmere på en ny fransk afgørelse, der viser, hvordan særlige foranstaltninger kan være vejen frem.
31/03/2021
Persondata
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
Kromann Reumert logo
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
I en dugfrisk sag har datatilsynet i Bayern vendt tommelfingeren nedad til en virksomheds brug af den amerikanske nyhedsbrevstjeneste Mailchimp, fordi virksomheden ikke havde vurderet risikoen ved at bruge tjenesten. Læs med, og bliv klogere på betydningen af afgørelsen, forholdet til Schrems II-dommen og anbefalingerne om tredjelandsoverførsler.
30/03/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Kromann Reumert logo
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har løftet sløret for kommende vejledninger i 2021/2022 og vedtaget en række vigtige dokumenter, som du skal kende til – særligt hvis du arbejder med "internet of things".
30/03/2021
Persondata
Videoovervågning på arbejdspladsen
IUNO logo
Videoovervågning på arbejdspladsen
Databeskyttelsesforordningen gælder også ved videoovervågning, men mange virksomheder introducerer ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når der bliver introduceret overvågning på arbejdspladsen. For nylig pålagde det tyske datatilsyn en tøjvirksomhed en bøde på 35.3 millioner euro for ulovlig overvågning af medarbejdere. Samme virksomhed bliver, sammen med en anden virksomhed, nu undersøgt nærmere af det svenske datatilsyn.
17/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Medlems­staterne er blevet enige om udkastet til e-data­beskyttelses­forordningen
Kromann Reumert logo
Medlems­staterne er blevet enige om udkastet til e-data­beskyttelses­forordningen
Ministerrådet er endelig blevet enig om et udkast til den kommende e-databeskyttelsesforordning og indleder forhandlinger med EU-Parlamentet. I denne nyhed kan du læse mere om udkastet og dets videre færd.
04/03/2021
Persondata
Ny vejledning: Sådan skal GDPR-bøder udmåles
Kromann Reumert logo
Ny vejledning: Sådan skal GDPR-bøder udmåles
Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet har offentliggjort en vejledning, der skaber gennemsigtighed om Datatilsynets udmåling af bøder i sager om overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven.
04/03/2021
Persondata
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Kromann Reumert logo
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Politiet har besluttet, at Politiets Kameraregister skal styrkes, fordi det er et effektivt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Fra den 15. marts 2021 bliver det derfor obligatorisk for både virksomheder og offentlige myndigheder at registrere de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
04/03/2021
Persondata, Compliance, Øvrige
Storbritannien på vej mod status som sikkert tredjeland
Bech Bruun logo
Storbritannien på vej mod status som sikkert tredjeland
EU-Kommissionen har offenliggjort udkast til to godkendelser af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland som sikkert tredjeland.
26/02/2021
Persondata
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
IUNO logo
Ny forpligtelse for flyselskaber til at indsamle og videregive passageroplysninger
Fra onsdag den 24. februar 2021 skal flyselskaber med fly der ankommer til Danmark fra udlandet indsamle og viderebringe oplysninger om passagerer og personale til Styrelsen for Patientsikkerhed som led i det danske COVID-19 smitteopsporingsarbejde.
25/02/2021
Transportret, Øvrige, Persondata
EU-UK tilstrækkeligheds­afgørelser er på vej
Kromann Reumert logo
EU-UK tilstrækkeligheds­afgørelser er på vej
EU-Kommissionen offentliggør udkast til to tilstrækkelighedsafgørelser om Storbritanniens behandling af personoplysninger, som forhåbentlig får brexitpuslespillet til at gå op på GDPR-fronten. I denne nyhed kan du læse, hvad udkastene kan få af betydning for, hvordan vi fremover eksporterer personoplysninger til Storbritannien som tredjeland.
24/02/2021
Persondata
Dansk virksomhed idømt bøde for manglende sletning af personoplysninger
WTC advokaterne logo
Dansk virksomhed idømt bøde for manglende sletning af personoplysninger
En møbelkæde er blevet idømt bødestraf for ulovligt at have opbevaret 350.000 kundeoplysninger. Sagen er den første af sin art, og vil som prøvesag få betydning for lignende sager fremover.
24/02/2021
Persondata
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
Hans Fogtdal Advokatfirma logo
Første danske GDPR-dom giver bøde på – kun - 100.000 kr.
I en afgørelse af 12. februar 2021 i Retten i Århus bliver selskabet IDdesign A/S (nu Ilva A/S) idømt en bøde for overtrædelse af GDPR for at have opbevaret ca. 350.000 personoplysninger længere, end det var nødvendigt i et ældre og til dels udfaset kundedatasystem. Oprindeligt indstillede Datatilsynet til anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres med en bøde på 1,5 mio. kr., hvilket anklagemyndigheden siden tilsluttede sig.
17/02/2021
Persondata, Compliance, Retssager og voldgift
GDPR: Er samtykket på din hjemmeside gyldigt?
WTC advokaterne logo
GDPR: Er samtykket på din hjemmeside gyldigt?
Hvis behandling af persondata er baseret på samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet et gyldigt samtykke i henhold til GDPR.
04/02/2021
Persondata
Ny bødevejledning for GDPR-sager offentliggjort
TVC Advokatfirma logo
Ny bødevejledning for GDPR-sager offentliggjort
Datatilsynet har i samarbejde med Rigsadvokaten og Rigspolitiet netop udgivet en bødevejledning til brug for sager vedrørende overtrædelse af databeskyttelsesforordningen og -loven.
04/02/2021
Persondata
Ny vejledning om bøder efter GDPR
Bech Bruun logo
Ny vejledning om bøder efter GDPR
Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om fastsættelse af bøder for overtrædelser af databeskyttelsesreglerne. Vejledningen er den første vejledning, som skaber gennemsigtighed om, hvordan Datatilsynet fastsætter størrelsen på bøder.
03/02/2021
Persondata
Positive udtalelser om Kommissionens nye standard­kontrakt­bestemmelser
Kromann Reumert logo
Positive udtalelser om Kommissionens nye standard­kontrakt­bestemmelser
Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har for nylig udtalt sig positivt om EU-Kommissionens udkast til reviderede standardkontraktbestemmelser. I denne nyhed kan du læse om, hvor de dog samtidig ser, at bestemmelserne stadig kan forbedres.
29/01/2021
Persondata
Ny case-baseret vejledning ruster dig til at håndtere brud på persondata­sikkerheden
Kromann Reumert logo
Ny case-baseret vejledning ruster dig til at håndtere brud på persondata­sikkerheden
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har udarbejdet en praktisk anvendelig vejledning om, hvordan du anmelder et brud på persondatasikkerheden. Vejledningen er netop sendt i offentlig høring, og mens vi venter på udfaldet, har vi brugt tiden på at vise dig, hvordan du som dataansvarlig kan bruge vejledningen til at håndtere 18 af de hyppigste former for sikkerhedsbrud.
29/01/2021
Persondata
Datatilsynet konstaterer: Tilfreds­stillende IT-sikkerhed hos adspurgte danske dataansvarlige
Kromann Reumert logo
Datatilsynet konstaterer: Tilfreds­stillende IT-sikkerhed hos adspurgte danske dataansvarlige
På baggrund af en række spørgeskemaundersøgelser kan Datatilsynet konstatere en tilfredsstillende IT-sikkerhed hos de 14 adspurgte dataansvarlige. Det betyder dog ikke, at vi kan læne os tilbage i stolen; tilsynet fastholder nemlig sit fokus på sikkerheden med yderligere undersøgelser i 2021.
28/01/2021
Persondata
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Kromann Reumert logo
Nyt krav om redegørelse for politik for dataetik
Et nyt lovkrav betyder, at store og børsnoterede virksomheder fra den 1. januar 2021 skal redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen eller på hjemmesiden. Hvis virksomheden ikke har en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse for fravalget. Tilsvarende krav gælder for visse finansielle virksomheder. I denne nyhed kan du få indblik i dataetikbegrebet og blive klogere på, hvilken betydning lovkravet har for din virksomhed.
19/01/2021
Selskabsret, Persondata
Viser de 24 nyeste nyheder inden for persondata   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted