Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Persondata

Seneste nyheder inden for Persondata

Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
IUNO logo
Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
En softwareopdatering på et universitets HR-system nulstillede systemets rettighedsstyring. Det betød, at alle universitetets tusinder af ansatte pludselig kunne se over 400 jobansøgninger i systemet. Softwareopdateringen var ikke blevet testet før den var taget i brug, og det mente Datatilsynet var for dårligt. Fejlen var et brud på pligten til at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau under databeskyttelsesreglerne.
20/06/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
Tilsidesat oplysningspligt over for aktionær var brud på databeskyttelsesreglerne
Som svar på en meddelelse fra sin bank, indsendte et datasubjekt en indsigtsanmodning til en virksomhed, som han ejede aktier i. Han ville vide hvorfor virksomheden ville have hans personoplysninger. Efter fem måneder svarede virksomheden, at den aldrig havde været omfattet af en oplysningspligt, men forklarede alligevel hvorfor den havde bedt om oplysningerne. Det norske datatilsyn var uenige med den tilgang.
03/06/2022
Persondata, Øvrige, Selskabsret
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
IUNO logo
Fratrådt medarbejders overdrevne indsigtsanmodning kunne godt afvises
Databeskyttelsesreglerne giver som udgangspunkt en ret til indsigt i, hvilke oplysninger en dataansvarlig behandler om en selv. Reglerne giver også ret til indsigt i, hvordan oplysningerne bliver behandlet. Men indsigtsretten har en grænse. Det viser en ny afgørelse fra Datatilsynet, hvor en tidligere medarbejder ville have indsigt i al den kommunikation, der overhovedet fandtes om ham.
20/05/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Datatilsynet kritiserer e-Boks for manglende sikkerhed
WTC advokaterne logo
Datatilsynet kritiserer e-Boks for manglende sikkerhed
I en ny afgørelse har Datatilsynet udtalt kritik i en sag vedrørende manglende sikkerhed ved brug af e-Boks Express. Sagen er et eksempel på, at et login ikke nødvendigvis kan beskytte dine data, hvis ikke kravet om passende sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt.
17/05/2022
Persondata
Datatilsynet har indstillet bank til bøde på 10 millioner kr. for brud på sletteregler
IUNO logo
Datatilsynet har indstillet bank til bøde på 10 millioner kr. for brud på sletteregler
Datatilsynet har netop indstillet en virksomhed til en bøde på 10 millioner kr. Det skyldes, at virksomheden ikke kunne dokumentere, at personoplysninger var blevet slettet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi ser i den forbindelse nærmere på, hvad virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med databeskyttelsesreglernes krav til sletning.
10/05/2022
Persondata
Hvad er forskellen på en dataansvarlig og en databehandler?
WTC advokaterne logo
Hvad er forskellen på en dataansvarlig og en databehandler?
En ny afgørelse fra Datatilsynet sætter fokus på definitionen af henholdsvis en dataansvarlig og en databehandler, samt hvilke rettigheder og forpligtelser der følger med de to roller.
05/05/2022
Persondata
Første bøde til offentlig myndighed for brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
Første bøde til offentlig myndighed for brud på databeskyttelsesreglerne
Siden de nye databeskyttelsesregler trådte i kraft tilbage i 2018, har Datatilsynet både indstillet private virksomheder og offentlige myndigheder til bøde – med et bødeniveau på op til 1.5 millioner kroner. Som den første i en række af sager ved domstolene, har Retten i Roskilde nu afgjort, at en kommune skulle betale 50.000 kroner i bøde, for at have overtrådt databeskyttelsesreglerne.
22/04/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Principaftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA
Bird & Bird logo
Principaftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA
I slutningen af sidste uge offentliggjorde EU-Kommissionen og USA i en fælles udtalelse om, at parterne er nået til enighed om de overordnede rammer for en ny principaftale, kaldet ”Trans-Atlantic Data Privacy Framework” vedrørende overførsler af personoplysninger fra EU til USA. I denne nyhed giver vi dig overblikket over principaftalens baggrund og indhold.
05/04/2022
Persondata
24/7 videoovervågning på arbejdspladsen var et brud på databeskyttelsesreglerne
IUNO logo
24/7 videoovervågning på arbejdspladsen var et brud på databeskyttelsesreglerne
Mange virksomheder bruger videoovervågning på arbejdspladsen af driftsmæssige, sikkerhedsmæssige eller andre årsager. Men i den forbindelse gælder der krav til tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. I en ny sag fra det svenske datatilsyn, var der ikke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads, efter en række medarbejdere unødvendigt blev videoovervåget 24/7 på deres arbejdsplads.
25/03/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
EU fremsætter forslag til ny ”Data Act”
Bird & Bird logo
EU fremsætter forslag til ny ”Data Act”
Den 23. februar 2022 offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til en ny forordning vedrørende adgangen til og brug af data genereret i EU, i daglig tale kaldet ”Data Act”. Forordningen indgår som led i EU’s digitale strategi, og er et supplement til den nye Data Governance Act, der er den første foreslåede retsakt med afsæt i den europæiske datastrategi.
22/03/2022
Persondata
Væsentlige ændringsforslag til AI-forordningen
Bird & Bird logo
Væsentlige ændringsforslag til AI-forordningen
Sidste år satte Bird & Bird fokus på EU-Kommissionens udkast til den ny AI-forordning gennem en artikelserie i fire dele, der berører de vigtigste emner, herunder forbuddet mod at anvende visse AI-systemer, forordningens forhold til GDPR og krav til højrisikosystemer. De seneste resultater af det igangværende arbejde med udkastet til AI-forordningen er nu tilgængeligt og indeholder adskillige vidtrækkende ændringsforslag.
21/03/2022
Persondata, IT- og telekommunikation
Ændringer i købeloven: Betaling med personoplysninger
IUNO logo
Ændringer i købeloven: Betaling med personoplysninger
En række bestemmelser i købeloven om forbrugerens rettigheder er for nyligt opdateret. En af ændringerne handler om køb mod betaling med personoplysninger. I nyhedsbrevet går IUNO i dybden med de nye regler om køb mod betaling med personoplysninger.
14/03/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige, Persondata
Ny vejledning om cloud fra Datatilsynet
Bird & Bird logo
Ny vejledning om cloud fra Datatilsynet
Datatilsynet har netop offentliggjort en ny (og længe ventet) vejledning om cloud. I forhold til høringsversionen, er den endelige udgave udvidet betydeligt.
11/03/2022
Persondata, IT- og telekommunikation
Intern undersøgelse af sexchikanesag var i strid med persondatareglerne
IUNO logo
Intern undersøgelse af sexchikanesag var i strid med persondatareglerne
En virksomhed iværksatte en undersøgelse af den ”usunde kultur” på arbejdspladsen og sager om krænkende handlinger. I forbindelse med undersøgelsen, mente en tidligere medarbejder, at behandlingen af hans oplysninger, herunder oplysninger om hans seksuelle forhold, var sket i strid med persondatareglerne. Datatilsynet var enig i, at undersøgelsen delvist havde overtrådt reglerne og udtalte alvorlig kritik.
10/03/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Databeskyttelsesret: nyheder og afgørelser
Kromann Reumert logo
Databeskyttelsesret: nyheder og afgørelser
I denne nyhed opdaterer vi dig på udvalgte afgørelser og nyheder inden for databeskyttelsesretten. Du kan blandt andet læse om cookiesamtykker, Google Analytics på europæiske hjemmesider og endnu en GDPR-bøde fra de danske domstole.
01/03/2022
Persondata
Hvornår må du bruge billeder af nuværende og tidligere medarbejdere?
WTC advokaterne logo
Hvornår må du bruge billeder af nuværende og tidligere medarbejdere?
I en ny afgørelse har Datatilsynet udtalt kritik i en sag om brug af billeder af en tidligere medarbejder. Sagen belyser, hvor vigtigt det er, at du som arbejdsgiver har styr på samtykket og sletteproceduren, når en medarbejder starter og stopper.
23/02/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Cookieløsninger er under angreb
Bech Bruun logo
Cookieløsninger er under angreb
Organisationers cookieløsninger får i øjeblikket stor opmærksomhed fra både Datatilsynet i Danmark og andre europæiske datatilsyn. Det er særlig indhentelse af samtykke og dataoverførsler til usikre tredjelande via cookies, der bliver mødt med hård kritik for ikke at overholde GDPR. Navnlig Google Analytics og det såkaldte Transparency and Consent Framework er under angreb.
15/02/2022
Persondata, E-handel og markedsføring
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Hulgaard Advokater logo
Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber
Datatilsynet fører tilsyn med, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvert år melder de ud, hvilke områder de særligt vil fokusere på i deres tilsynsaktiviteter. Datatilsynet har netop meldt ud, at de i 2022 bl.a. vil rette fokus mod forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning.
08/02/2022
Persondata, Energi og forsyning
Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2022?
Bech Bruun logo
Er du klar til besøg fra Datatilsynet i 2022?
Datatilsynet har netop offentliggjort tilsynsplanen for 2022, der både indeholder nye områder, fx iagttagelse af oplysningspligt ved uanmodet henvendelse og forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning, men også gengangere, såsom behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende og kontrol med databehandlere.
03/02/2022
Persondata
Ny afgørelse fra Datatilsynet i Østrig sår tvivl om adgangen til at bruge Google Analytics og lignende værktøjer
Bird & Bird logo
Ny afgørelse fra Datatilsynet i Østrig sår tvivl om adgangen til at bruge Google Analytics og lignende værktøjer
Datatilsynet i Østrig har i en ny sag truffet afgørelse om, at en virksomheds brug af Google Analytics var i strid med GDPR. Brugen af Google Analytics indebar, at personoplysninger blev overført til USA, og overførslen skete på grundlag af EU-Kommissionens Standard Contractual Clauses, der skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsler til tredjelande.
31/01/2022
Persondata
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
WTC advokaterne logo
Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.
19/01/2022
Persondata, Finansiering og bankret, EU-ret, Øvrige
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Ingen ubetinget indsigtsret i whistleblowerordninger
IUNO logo
Ingen ubetinget indsigtsret i whistleblowerordninger
Indsigtsretten betyder, at medarbejdere og andre har ret til at se de oplysninger, der bliver behandlet om dem. Men når der eksempelvis sker indberetning til virksomhedens whistleblowerordning, kan det være et problem at imødekomme en indsigtsanmodning. Adgang til oplysningerne vil nemlig potentielt både kunne udsætte whistleblowerens beskyttelse og undersøgelserne af indberetningen.
07/01/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Viser de 24 nyeste nyheder inden for persondata   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted