Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Persondata

Seneste nyheder inden for Persondata

AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird logo
AI-forordningen og højrisikosystemerne
Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte samt forordningens forhold til GDPR. Denne artikel vil behandle de systemer, der anses for at udgøre en høj risiko mod EU-borgernes rettigheder og sikkerhed og derfor er underlagt en skærpet regulering. I praksis vil de vanskelige sondringer og det store arbejde – både på AI-bruger og AI-leverandørsiden – vedrøre disse systemer.
09/07/2021
Persondata, EU-ret
Hvor længe må du opbevare personoplysninger fra en rekrutteringsproces?
WTC advokaterne logo
Hvor længe må du opbevare personoplysninger fra en rekrutteringsproces?
Datatilsynet har tidligere tilkendegivet, at de accepterer en opbevaringsperiode på 6 måneder for personoplysninger, der indsamles i forbindelse med en rekrutteringsproces. I en ny vejledning accepterer Datatilsynet nu en opbevaringsperiode på op til 3 år, så længe opbevaringstiden er sagligt begrundet.
06/07/2021
Persondata
Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller
Bird & Bird logo
Logningssagen: Landsretten opretholder Logningsbekendtgørelsen med henvisning til de begrænsninger, som EU-rettens forrang opstiller
Østre Landsret har i dag afsagt en principiel dom i den såkaldte Logningssag. Dommen indeholder ikke en materiel stillingtagen til sagens to hovedspørgsmål; (i) om Logningsbekendtgørelsen overholder grundlæggende rettigheder til bl.a. privatliv, og (ii) om Justitsministeriet har ageret tids nok med henblik på at bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis.
02/07/2021
Persondata
Forslaget til AI-forordning og forholdet til GDPR
Bird & Bird logo
Forslaget til AI-forordning og forholdet til GDPR
Bird & Bird sætter fokus på EU-Kommissionens udkast til regulering af AI med en artikelserie, der berører forskellige emner. Den første artikel omhandlede AI-systemer, der er af en sådan karakter, at de bliver ramt af et egentligt forbud. Denne artikel vil behandle de centrale spørgsmål vedrørende AI-forordningens forhold til GDPR.
25/06/2021
Persondata
Nye standardkontraktbestemmelser for tredjelandsoverførsler - hvad er ændret?
Bird & Bird logo
Nye standardkontraktbestemmelser for tredjelandsoverførsler - hvad er ændret?
Den 4. juni 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin endelige beslutning om vedtagelse af de nye standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande (også kendt som Standard Contractual Clauses eller ’SCCs’). De nye SCCs kommer i forlængelse af Kommissionens udkast, som blev sendt i høring den 12. november 2020. De nye SCCs kan anvendes fra den 27. juni 2021.
14/06/2021
Persondata
Internationale dataoverførsler – nye Standard Contractual Clauses vedtaget
Bech Bruun logo
Internationale dataoverførsler – nye Standard Contractual Clauses vedtaget
EU-Kommissionen har den 4. juni 2021 vedtaget de udvidede og længe ventede nye Standard Contractual Clauses (”SCC’er”), der fremadrettet kan anvendes som grundlag for overførsel af personoplysninger til tredjelande.
09/06/2021
Persondata
Det norske datatilsyn varsler bøde på 25 millioner NOK
Kromann Reumert logo
Det norske datatilsyn varsler bøde på 25 millioner NOK
En amerikansk leverandørs manglende efterlevelse af databeskyttelsesforordningen i forbindelse med behandlingen af fysiske personer i Norge har givet det norske datatilsyn anledning til at varsle markant bøde.
26/05/2021
Persondata
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Kromann Reumert logo
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Europa-Kommissionen har den 21. april 2021 fremlagt sit forslag til forordning om kunstig intelligens. Forslaget udspringer af Kommissionens initiativ om en europæisk strategi for kunstig intelligens. Læs med her, og bliv klogere på forslagets indhold.
26/05/2021
IT- og telekommunikation, Persondata, Øvrige
Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke
Kromann Reumert logo
Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke
Behandler din virksomhed personoplysninger på grundlag af samtykke? I denne nyhed kan du læse mere om Datatilsynets opdaterede samtykkevejledning og blive klogere på nogle af de væsentligste opdateringer.
26/05/2021
Persondata
Principiel byretsdom: Persondata­krænkelser kan udløse erstatning for ikke-økonomisk skade
Kromann Reumert logo
Principiel byretsdom: Persondata­krænkelser kan udløse erstatning for ikke-økonomisk skade
En principiel byretsdom fastslår, at registrerede med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 82 kan kræve erstatning for ikke-økonomisk skade, som dataansvarlige forvolder ved persondatakrænkelser. EU-Domstolen og de danske domstole har ikke tidligere taget stilling til dette spørgsmål. Læs mere om sagen i denne nyhed.
18/05/2021
Persondata
Hvordan sikrer du en passende sikkerhed på din hjemmeside i henhold til GDPR?
WTC advokaterne logo
Hvordan sikrer du en passende sikkerhed på din hjemmeside i henhold til GDPR?
Datatilsynet har undersøgt sikkerheden på Orienteringsret.dk på baggrund af en række henvendelser og klager om tjenestens behandling af personoplysninger. Sagen belyser blandt andet, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med sikkerheden på din egen hjemmeside.
12/05/2021
Persondata
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
IUNO logo
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
Selvom langt fra alle systemer med kunstig intelligens (AI) medfører større risici, er der et stigende behov for at sikre grundlæggende rettigheder, brugersikkerhed og tillid til systemernes udvikling. EU-Kommissionen er derfor netop kommet med et nyt udspil, hvorefter virksomheder vil skulle dokumentere høj-risiko anvendelse af sådanne systemer. Men hvilke konsekvenser kan det nye udspil egentlig få for din virksomhed?
07/05/2021
Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Focus Advokater logo
GDPR-håndhævelse: Danmarks første GDPR-dom
Den første GDPR-dom er nu afsagt i de danske retssale. En dansk virksomhed er for første gang i Danmark dømt for overtrædelse af GDPR og derved pålagt en bøde. I indlægget her stiller vi skarpt på håndhævelsen af GDPR både i Danmark og EU.
04/05/2021
Persondata
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
Kromann Reumert logo
Forbruger­ombudsmanden reagerer på urimelige vilkår for dataindsamling
En elektronikvirksomhed har haft brugervilkår, der har givet virksomheden ubegrænset adgang til at indsamle og overvåge data fra brugernes computere og enheder. Urimeligt, mente Forbrugerombudsmanden.
04/05/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
Kromann Reumert logo
Seneste nyt fra Det Europæiske Data­beskyttelsesråd
I denne nyhed kan du blive klogere på det seneste nye fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Her dykker vi ned i rådets udtalelser om udkastene til tilstrækkelighedsafgørelser for dataoverførsler til Storbritannien, en vejledning om målrettet markedsføring på sociale medier og en påmindelse til EU's medlemsstater.
04/05/2021
Persondata
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
IUNO logo
Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid
Fra den 24. februar 2021 er alle flyselskaber, med fly der ankommer i danske lufthavne, forpligtede til at videregive oplysninger om passagerer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne anvendes i forbindelse med håndteringen af coronavirus. Spørgsmålet om, hvornår pligten ophører, står stadig åbent.
20/04/2021
Transportret, Persondata
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Bird & Bird logo
Fransk domstol anvender Schrems II præmisser på vaccinationsplatform: Brugen af AWS var ikke i strid med GDPR
Den øverste forvaltningsdomstol i Frankrig, Conseil d'Etat, har afvist at suspendere en samarbejdsaftale med en leverandør, der anvendte AWS Sarl til at hoste persondata. Det er den første sag, hvor en domstol efter præmisserne i Schrems II har vurderet, at der var tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, både juridiske og tekniske, til at forhindre en adgang til personoplysninger fra myndigheder i USA.
07/04/2021
Persondata
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Kromann Reumert logo
Derfor var tredjelands­overførsel i overens­stemmelse med Schrems II
Hvordan kan du sikre, at din virksomheds tredjelandsoverførsler til USA er tilstrækkeligt sikre? Det kan du blive klogere på i denne nyhed, hvor vi ser nærmere på en ny fransk afgørelse, der viser, hvordan særlige foranstaltninger kan være vejen frem.
31/03/2021
Persondata
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
Kromann Reumert logo
Datatilsynet i Bayern griber ind mod brugen af Mailchimp
I en dugfrisk sag har datatilsynet i Bayern vendt tommelfingeren nedad til en virksomheds brug af den amerikanske nyhedsbrevstjeneste Mailchimp, fordi virksomheden ikke havde vurderet risikoen ved at bruge tjenesten. Læs med, og bliv klogere på betydningen af afgørelsen, forholdet til Schrems II-dommen og anbefalingerne om tredjelandsoverførsler.
30/03/2021
Persondata, E-handel og markedsføring
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Kromann Reumert logo
Databeskyttelses­rådets seneste vejledninger og udtalelser
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har løftet sløret for kommende vejledninger i 2021/2022 og vedtaget en række vigtige dokumenter, som du skal kende til – særligt hvis du arbejder med "internet of things".
30/03/2021
Persondata
Videoovervågning på arbejdspladsen
IUNO logo
Videoovervågning på arbejdspladsen
Databeskyttelsesforordningen gælder også ved videoovervågning, men mange virksomheder introducerer ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når der bliver introduceret overvågning på arbejdspladsen. For nylig pålagde det tyske datatilsyn en tøjvirksomhed en bøde på 35.3 millioner euro for ulovlig overvågning af medarbejdere. Samme virksomhed bliver, sammen med en anden virksomhed, nu undersøgt nærmere af det svenske datatilsyn.
17/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Medlems­staterne er blevet enige om udkastet til e-data­beskyttelses­forordningen
Kromann Reumert logo
Medlems­staterne er blevet enige om udkastet til e-data­beskyttelses­forordningen
Ministerrådet er endelig blevet enig om et udkast til den kommende e-databeskyttelsesforordning og indleder forhandlinger med EU-Parlamentet. I denne nyhed kan du læse mere om udkastet og dets videre færd.
04/03/2021
Persondata
Ny vejledning: Sådan skal GDPR-bøder udmåles
Kromann Reumert logo
Ny vejledning: Sådan skal GDPR-bøder udmåles
Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Datatilsynet har offentliggjort en vejledning, der skaber gennemsigtighed om Datatilsynets udmåling af bøder i sager om overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og -loven.
04/03/2021
Persondata
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Kromann Reumert logo
Nu bliver det et krav at registrere sine overvågnings­kameraer
Politiet har besluttet, at Politiets Kameraregister skal styrkes, fordi det er et effektivt redskab i politiets efterforskningsarbejde. Fra den 15. marts 2021 bliver det derfor obligatorisk for både virksomheder og offentlige myndigheder at registrere de kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.
04/03/2021
Persondata, Compliance, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for persondata   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted