Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Persondata

Seneste nyheder inden for Persondata

Datafællesskab på vej
IUNO logo
Datafællesskab på vej
Forslaget om den såkaldte nye ”dataforordning” rykker fortsat frem på EU niveau. Formålet med de foreslåede regler er at booste innovationen. Det skal ske ved at fjerne blokader for datadeling mellem blandt andet brugere og virksomheder. Mere specifikt, skal reglerne medvirke til udviklingen af nye tjenester, navnlig inden for AI sektoren. Virksomheder kan forvente, at de nye regler vil gælde ét år efter vedtagelse.
10/03/2023
Persondata, EU-ret
Private virksomheder kan også lære af Datatilsynets eftersyn af regioner og kommuner
Bird & Bird logo
Private virksomheder kan også lære af Datatilsynets eftersyn af regioner og kommuner
Datatilsynet gennemførte i 2022 et omfattende spørgeskema-baseret modenhedstilsyn af 50 kommuner og alle 5 regioner. I forrige uge offentliggjorde Datatilsynet de overordnede konklusioner fra tilsynet.
08/03/2023
Persondata
Kommerciel brug af kendisser
Kromann Reumert logo
Kommerciel brug af kendisser
Må en virksomhed lancere produkter med billeder af en kendt person? Hvis man spørger den verdenskendte popsanger Justin Bieber, så er svaret nej. I december 2022 rettede han skarp kritik af en global tøjproducent, der havde lanceret en t-shirt med et billede af hans ansigt, og i løbet af ganske få timer blev t-shirten fjernet fra salg. I denne nyhed kan du blandt andet læse om en retsgrundsætning i dansk lov, som forbyder brug af kendte personers billeder i kommerciel kontekst samt databeskyttelsesretten som værn mod udnyttelse af personbilleder i kommerciel kontekst.
07/03/2023
Immaterielret, Persondata
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Bird & Bird logo
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser forbedringer velkommen i udtalelse til EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse
Den 28. februar offentliggjorde Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en udtalelse om EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende beskyttelsesniveauet for personoplysninger overført fra EU til USA under det nye EU- US Data Privacy Framework – eller blot ”DPF”. I udtalelsen hilser EDPB en række forbedringer velkommen set i lyset af den tidligere Privacy Shield-ordning men understreger at der udestår en række bekymringer.
07/03/2023
Persondata, EU-ret
To principielle afgørelser vedrørende brug af cookie walls
TVC Advokatfirma logo
To principielle afgørelser vedrørende brug af cookie walls
Alternativer til samtykke af behandling af personoplysninger
01/03/2023
Persondata
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Bird & Bird logo
EU-udvalg opfordrer EU-Kommissionen til ikke at træffe tilstrækkelighedsafgørelse om USA
Den 14. februar 2023 offentliggjorde Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (LIBE) en udtalelse, hvori EU-Kommissionen opfordres til ikke at vedtage en tilstrækkelighedsafgørelse om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA.
01/03/2023
Persondata, EU-ret
Datatilsynet har truffet to afgørelser i sager om cookie walls på hjemmesider og er fremkommet med generelle retningslinjer om brugen af cookie walls
Bird & Bird logo
Datatilsynet har truffet to afgørelser i sager om cookie walls på hjemmesider og er fremkommet med generelle retningslinjer om brugen af cookie walls
Datatilsynet har truffet to afgørelser i sager om cookie walls på hjemmesider og er i den forbindelse mandag den 20. februar 2023 fremkommet med et sæt generelle retningslinjer om brugen af samtykkeløsninger til cookie walls.
28/02/2023
Persondata, E-handel og markedsføring
Cookies uden samtykke førte til alvorlig kritik
IUNO logo
Cookies uden samtykke førte til alvorlig kritik
Et låneinstitut havde en samtykkeløsning til cookies på sin hjemmeside. Men, virksomheden, der stod bag hjemmesiden, havde placeret egne og tredjeparters cookies, inden der blev indhentet samtykke. Udover det manglende samtykke, levede løsningen heller ikke op til kravene i databeskyttelsesreglerne. Det udløste alvorlig kritik fra Datatilsynets side.
24/02/2023
Persondata, E-handel og markedsføring
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
Bech Bruun logo
Ny EU-dom fastslår, hvornår en databeskyttelsesrådgiver kan afskediges
EU-Domstolen har netop afsagt dom i en sag om, hvorvidt en national regel kan stille strengere krav til en virksomheds afskedigelse af en databeskyttelsesrådgiver end GDPR, og i hvilket omfang en databeskyttelsesrådgiver kan udføre andre opgaver og pligter for virksomheden.
16/02/2023
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Databeskyttelse i 2023: Forbered din virksomhed på Datatilsynets fokusområder
WTC advokaterne logo
Databeskyttelse i 2023: Forbered din virksomhed på Datatilsynets fokusområder
Datatilsynet har, ligesom tidligere år, udgivet deres særlige fokusområder for tilsynsaktiviteter i 2023. Som virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på de områder, som Datatilsynet fokuserer på, da det kan have en direkte indvirkning på din virksomheds compliance med GDPR.
13/02/2023
Persondata
Ny rapport fra EDPB om offentlige myndigheders brug af cloudservices
Bird & Bird logo
Ny rapport fra EDPB om offentlige myndigheders brug af cloudservices
Den 17. januar i år vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en rapport om offentlige myndigheders brug af cloudservices. Rapporten indeholder bl.a. 13 anbefalinger til, hvordan myndighedernes brug af cloud kan ske i overensstemmelse med GDPR.
30/01/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Skal persondata alene opbevares for dokumentation af samtykke?
TVC Advokatfirma logo
Skal persondata alene opbevares for dokumentation af samtykke?
Afgørelse om behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed giver Datatilsynet anledning til at revurdere en række forhold i en ny vejledende tekst, der omhandler opbevaring af personoplysninger.
27/01/2023
Persondata, E-handel og markedsføring
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
JURA § info logo
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
Rapporten oplister en række opmærksomhedspunkter som man bør have før øje ved brugen af cloud. Opmærksomhedspunkterne er udarbejdet på baggrund af de indledende undersøgelser, som de enkelte medlemslande har levet, i forbindelse med offentlige myndigheders brug af cloud.
25/01/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Opbevaring af personoplysninger med henblik på dokumentation af samtykke
JURA § info logo
Opbevaring af personoplysninger med henblik på dokumentation af samtykke
Skal jeg opbevare personoplysninger alene for at kunne dokumentere, at jeg overholder databeskyttelsesreglerne om samtykke? Det spørgsmål har mange virksomheder stillet til sig selv over de seneste år.
25/01/2023
Persondata
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er på vej
Bird & Bird logo
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er på vej
EU-Domstolen afsagde den 16. juli 2020 dom i Schrems II-sagen, som vedrørte brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og den tidligere aftale med USA (EU-U.S. Privacy Shield) som overførselsgrundlag til at overføre personoplysninger til USA. EU-Domstolen erklærede Privacy-afgørelsen ugyldig. Dette medførte, at der ikke længere kunne ske overførsel af personoplysninger til USA ved brug af EU-U.S. Privacy Shield. EU-Domstolen fastslog endvidere, at EU-Kommissionens standardkontrakter fortsat var gyldige, men der skulle træffes supplerende foranstaltninger, førend disse kunne anvendes som et gyldigt overførselsgrundlag.
11/01/2023
Persondata, Internationale retsforhold
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Formålet med vejledningen er at etablere en fælles referenceramme for ledelsers forståelse af og arbejde med strategi og risikostyring indenfor cybersikkerhed til gavn for virksomheders modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Vejledningen er resultatet af flere års arbejde og de samlede erfaringer fra nogle af de dygtigste eksperter indenfor cybersikkerhed og ledelsesarbejde i Danmark.
12/12/2022
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Sladder om fratrådt medarbejder udløste politirapport
IUNO logo
Sladder om fratrådt medarbejder udløste politirapport
Det kan udløse spørgsmål fra både kunder og samarbejdspartnere, når ansatte er fraværende eller fratræder. Men, oplysninger om sygdom og fratræden er eksempler på oplysninger, som ofte er følsomme eller fortrolige. Det viser en ny sag ved Datatilsynet, hvor en virksomhed er blevet politianmeldt og indstillet til en bøde på kr.150.000.
12/12/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Persondata
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
Kromann Reumert logo
Ny EU-dom om krydsfeltet mellem åbenhed og retten til privatliv
En bestemmelse i det femte hvidvaskdirektiv forpligter medlemsstaterne til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab af selskaber m.v. etableret på deres område i alle tilfælde skal være tilgængelige for offentligheden. EU-Domstolen har ved en dom afsagt den 22. november 2022 fundet bestemmelsen ugyldig.
08/12/2022
EU-ret, Finansiering og bankret, Persondata, Compliance
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Bird & Bird logo
Sidste frist for udskiftning af gamle Standard Contractual Clauses
Den 4. juni 2021 vedtog EU-Kommissionen nye versioner af Standard Contractual Clauses (SCC’er), som fremadrettet kunne anvendes som overførselsgrundlag af personoplysninger til tredjelande.
30/11/2022
Persondata, Kontraktret
Farvet samtykke til cookies kan være ulovlig nudging
IUNO logo
Farvet samtykke til cookies kan være ulovlig nudging
Virksomheder har i vidt omfang mulighed for at være kreative med farver og design, når der bliver udarbejdet samtykkeløsninger for cookies på hjemmesider og lignende. Men friheden har grænser – det har Datatilsynet understreget i en ny sag. Grænsen går, når brugeren eksempelvis på grund af farvevalg bliver ”skubbet” i retning af et valg, fordi det undergraver brugerens rettigheder.
28/11/2022
Persondata, E-handel og markedsføring
Joe Bidens dekret om overførsel af personoplysninger til USA – et afgørende gennembrud eller en kortsigtet, uholdbar løsning?
Bird & Bird logo
Joe Bidens dekret om overførsel af personoplysninger til USA – et afgørende gennembrud eller en kortsigtet, uholdbar løsning?
Som det nok er gået op for de fleste, der beskæftiger sig med GDPR, udstedte den amerikanske præsident, Joe Biden, i starten af oktober 2022 et dekret om overførsel af personoplysninger fra EU til USA. EU-Kommissionen skal nu udarbejde et udkast til afgørelse om tilstrækkelighed og dernæst iværksætte vedtagelsesproceduren.
24/11/2022
Persondata
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
Focus Advokater logo
Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
I en verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder, har EU-Domstolens generaladvokat A. Rantos, rådet EU-Domstolen til at fastslå, at konkurrencemyndigheder ved bedømmelse af konkurrenceretlige overtrædelser, kan tage hensyn til om der sker en overtrædelse af persondatareglerne.
24/11/2022
Konkurrenceret, EU-ret, Persondata
Lever din virksomheds samtykkeløsning op til reglerne?
TVC Advokatfirma logo
Lever din virksomheds samtykkeløsning op til reglerne?
Datatilsynet udtaler i en afgørelse fra oktober 2022 alvorlig kritik af JP/Politikkens samtykkeløsning. Afgørelsen er afsagt i forbindelse med et tilsyn, hvor Datatilsynet har fokuseret på behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende og er den seneste i en række af afgørelser om emnet.
17/11/2022
Persondata, E-handel og markedsføring
Hvad der er ulovligt offline, skal også være ulovligt online
Kromann Reumert logo
Hvad der er ulovligt offline, skal også være ulovligt online
EU har længe barslet med lovgivning, der skulle tøjle "big tech" - men en del af den lovgivning, som nu endeligt er vedtaget, regulerer også meget andet end Google, Facebook og Apple. EU's Digital Services Act får både betydning for en række specifikke tjenester og for markedsføring på internettet generelt.
04/11/2022
E-handel og markedsføring, Persondata, Øvrige
Viser de 24 nyeste nyheder inden for persondata   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted