Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

IT- og telekommunikation

Seneste nyheder inden for IT- og telekommunikation

VIRK23 er på gaden
Bird & Bird logo
VIRK23 er på gaden
Version 2 af standardkontrakten VIRK17 er på gaden under navnet VIRK23. Læs med hér, hvis du vil have et overblik over nydannelserne i VIRK23.
16/04/2024
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Persondata
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
Bech Bruun logo
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
Regulatoriske AI-sandkasser bliver et krav i AI-Forordningen, og Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet etablerer allerede nu en regulatorisk AI-sandkasse, hvor det er er muligt at udvikle, træne og teste AI-systemer.
11/03/2024
Persondata, IT- og telekommunikation, Compliance
Chromebook-sagens relevans – herunder når du udleverer en computer eller mobiltelefon som arbejdsredskab
Bird & Bird logo
Chromebook-sagens relevans – herunder når du udleverer en computer eller mobiltelefon som arbejdsredskab
I et svar til Region Syddanmark, præciserede Datatilsynet i denne uge, at budskaberne i Chromebook-sagen også er relevante for andre cloudbaserede tjenester, herunder uden for folkeskolens regi.
08/03/2024
Persondata, IT- og telekommunikation
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Bech Bruun logo
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Relativt få virksomheder har udarbejdet en politik for brug af open source, når de selv eller via eksterne leverandører, konsulenter mv. udvikler software. Dette er på trods af, at der ofte findes en meget stor mængde open source i software og de krav til compliance og risici, brugen af open source indebærer.
01/03/2024
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Data Act versus GDPR – en svær balancegang
Bird & Bird logo
Data Act versus GDPR – en svær balancegang
Der er et enormt, uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder. Som led i realiseringen af denne strategi vedtog EU i slutningen af 2023 en ny forordning (”Data Act”), der skal skabe de lovgivningsmæssige rammer for realiseringen af denne strategi.
09/01/2024
Persondata, IT- og telekommunikation
Politisk aftale om AI-forordningen
Bird & Bird logo
Politisk aftale om AI-forordningen
Efter et forhandlingsmaraton, udløst af et massivt politisk pres for at indføre verdens første generelt gældende regulering af AI inden valget til Europa-Parlamentet næste sommer, nåede EU's institutioner forrige weekend frem til en politisk aftale om AI-forordningen.
28/12/2023
IT- og telekommunikation, Persondata
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Bech Bruun logo
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
Den 8. december 2023 vedtog EU regler for kunstig intelligens. Denne banebrydende aftale fører til en AI Act, som er det første regelsæt i verden, der regulerer reglerne for kunstig intelligens.
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
De immaterialretlige risici ved kunstig intelligens (AI)
Bech Bruun logo
De immaterialretlige risici ved kunstig intelligens (AI)
AI indebærer en række immaterialretlige risici, herunder i relation til forretningshemmeligheder, ejerskab og brug af træningsdata.
18/12/2023
Immaterialret, IT- og telekommunikation
Den nye Data Act vil gøre det lettere at skifte cloud-udbyder
Bird & Bird logo
Den nye Data Act vil gøre det lettere at skifte cloud-udbyder
Der er et stort uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder.
07/12/2023
IT- og telekommunikation, Persondata
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
Bird & Bird logo
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
Kunstig intelligens (AI) er i konstant udvikling, og det kan være en udfordring at følge med i, hvad der er muligt, tilladt, og hvor grænserne går. Mens vi venter på klare retningslinjer fra EU-Kommissionen, har Datatilsynet udarbejdet en vejledning specifikt rettet mod offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens. Vejledningen fokuserer især på at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne i hele processen fra udvikling til brug af en AI-løsning, uden at bremse udviklingshastigheden, men samtidig sikre sikker behandling af borgernes personoplysninger.
28/11/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Nyt lovforslag, som skal implementere NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor, er sendt i høring
Bech Bruun logo
Nyt lovforslag, som skal implementere NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor, er sendt i høring
Det er netop meldt ud, at Finanstilsynet har sendt et udkast til lovforslag i høring. Lovforslaget er en delvis implementering af NIS2-direktivet og har til formål at gennemføre NIS2-direktivet inden for den finansielle sektor.
22/11/2023
IT- og telekommunikation, Compliance
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Bird & Bird logo
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
Data er ”det nye olie”, og der er et enormt, uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder.
16/11/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, EU-ret
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
Kromann Reumert logo
Ny cyberregulering: lovforslag til NIS2, DORA og CER klar til februar 2024
Et nyt folketingsår blev skudt i gang tirsdag den 3. oktober. Her fremlagde statsministeren traditionen tro regeringens lovprogram med en oversigt over de lov- og beslutningsforslag, som regeringen forventer at fremsætte i 2023/2024. På cyberområdet omfatter det blandt andet lovforslag til implementering af NIS2- og CER-direktiverne, der gælder fra den 18. oktober 2024, samt ændringer til blandt andet lov om finansiel virksomhed som følge af DORA-forordningen, der gælder fra den 17. januar 2025. Lovprogrammet løfter blandt andet sløret for en særskilt – og skærpet – cyberregulering af energi- og finanssektoreren.
09/10/2023
IT- og telekommunikation, Compliance, Persondata
Syv bud til når arbejdsmailen skal lukkes
IUNO logo
Syv bud til når arbejdsmailen skal lukkes
Mange virksomheder er fortsat ikke opmærksomme på, hvordan en e-mailkonto skal håndteres i forbindelse med fratræden. Uklarhed om reglerne er ikke kun et problem i Norden, og det har nu fået datatilsynet i Estland til at udstede en vejledning. Vi ser nærmere på, hvordan vejledningens syv bud efter GDPR spiller sammen med det danske datatilsyns retningslinjer.
09/10/2023
IT- og telekommunikation
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Bech Bruun logo
Kommissionen udpeger gatekeepere og centrale platformstjenester under Digital Markets Act
Digital Markets Act (DMA) er en ny forordning, som tager sigte på at tøjle tech-giganters indflydelse på digitale markeder og fremme fair konkurrence. Kommissionen har nu udpeget en række centrale platformstjenester, hvor gatekeepere skal leve op til en stribe forpligtelser. Det giver erhvervsbrugere nye rettigheder over for de store platforme.
21/09/2023
EU-ret, Konkurrenceret, IT- og telekommunikation
Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members
Kromann Reumert logo
Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members
International Bar Association har netop udgivet rapporten "Cybersecurity Governance: Best Practices for executives and Board Members". Blandt de primære forfattere til rapporten er Søren Skibsted, partner hos Kromann Reumert. Formålet har været at udarbejde den første globale vejledning om beskyttelse mod cyberrisici og samtidig komme med specifikke anbefalinger til ledelses- og bestyrelsesmedlemmer med henblik på at de bedre vil kunne beskytte deres organisationer mod globale cyberrisici.
17/08/2023
Persondata, IT- og telekommunikation, Compliance
Krav om interoperabilitet i IT-udbud
Kromann Reumert logo
Krav om interoperabilitet i IT-udbud
I hvor høj grad må man stille krav til, at nye softwareprodukter skal være kompatible med eksisterende software-løsninger? Og hvornår er det sagligt at stille krav, som de facto udelukker visse tilbudsgivere? Det har Klagenævnet for Udbud nu taget stilling til i to kendelser om indkøb af antivirus-softwarelicenser.
03/08/2023
IT- og telekommunikation, Udbud
Standard eller udvikling? Når evalueringsmodellen udvikler sig til en klage
Kromann Reumert logo
Standard eller udvikling? Når evalueringsmodellen udvikler sig til en klage
Hvad er standardprogrammel? Og hvordan kan ordregiver inddrage det i evalueringen i forbindelse med indkøb af IT-løsninger? Kendelsen her er (endnu) et eksempel på de vanskeligheder, der kan opstå, når IT-anskaffelser og udbudspraktik mødes, og der er uklarhed om centrale definitioner.
18/07/2023
IT- og telekommunikation, Udbud
10 råd til dit arbejde med ChatGPT og anden generativ AI
Kromann Reumert logo
10 råd til dit arbejde med ChatGPT og anden generativ AI
Kunstig intelligens og særligt generativ AI har og får en stor betydning i fremtiden. Det bringer også en række juridiske spørgsmål med sig. Uanset om I i din virksomhed allerede er begyndt at anvende kunstig intelligens og generativ AI eller stadig er i overvejelsesfasen, har vi 10 bud på juridiske temaer, som I bør have in mente i din virksomhed.
25/05/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, Immaterialret
Ny rapport fra EDPB om offentlige myndigheders brug af cloudservices
Bird & Bird logo
Ny rapport fra EDPB om offentlige myndigheders brug af cloudservices
Den 17. januar i år vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en rapport om offentlige myndigheders brug af cloudservices. Rapporten indeholder bl.a. 13 anbefalinger til, hvordan myndighedernes brug af cloud kan ske i overensstemmelse med GDPR.
30/01/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
Jurainfo.dk logo
EDPB vedtager rapport om brugen af cloud
Rapporten oplister en række opmærksomhedspunkter som man bør have før øje ved brugen af cloud. Opmærksomhedspunkterne er udarbejdet på baggrund af de indledende undersøgelser, som de enkelte medlemslande har levet, i forbindelse med offentlige myndigheders brug af cloud.
25/01/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om cybersikkerhed for ledelser er ude nu
Formålet med vejledningen er at etablere en fælles referenceramme for ledelsers forståelse af og arbejde med strategi og risikostyring indenfor cybersikkerhed til gavn for virksomheders modstandsdygtighed og konkurrenceevne. Vejledningen er resultatet af flere års arbejde og de samlede erfaringer fra nogle af de dygtigste eksperter indenfor cybersikkerhed og ledelsesarbejde i Danmark.
12/12/2022
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Bech Bruun logo
Nye regler om brug og adgang til data fra EU-Kommissionen
Med den kommende EU Data Act vil en større mængde data blive stillet til rådighed for alle økonomiske sektorer. EU Data Act fastsætter rammerne for, hvem der må anvende og få adgang til hvilke data, samt til hvilke formål denne data må anvendes. EU Data Act vil samtidig også sikre et effektivt skift af cloud-udbydere.
13/07/2022
EU-ret, Immaterialret, IT- og telekommunikation
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Bird & Bird logo
Nyt katalog over kontraktbestemmelser til styring af samfundskritiske it-systemer
Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2022 et katalog over kontraktbestemmelser, som myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer skal implementere i nye kontrakter efter ”følg eller forklar”-princippet.
07/06/2022
Kontraktret, IT- og telekommunikation, Øvrige, Compliance, Persondata
Viser de 24 nyeste nyheder inden for it- og telekommunikation   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted