Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud finder tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencefordrejende aftale
Klagenævnet for Udbud tilsidesatte i efteråret en ordregivers vurdering af tilbudsgiveres eventuelle konkurrencebegrænsende aftaler som led i udbudsprocessen. Læs her mere om sagen og bliv klogere på, hvad der udgør "tilstrækkelige plausible indikationer" for konkurrencefordrejende aftaler.
14/01/2022
Udbud
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
Kromann Reumert logo
Servicelovens fritvalgsordning og udbud
Klagenævnet for Udbud tager i en ny kendelse stilling til, hvordan borgernes frie valg af diabeteshjælpemidler spiller sammen med et udbud afviklet af en kommune. Læs med her:
14/01/2022
Udbud
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
JURA § info logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Rambøll-rapport: Fortsat massive problemer med offentlige it-projekter!
Bird & Bird logo
Rambøll-rapport: Fortsat massive problemer med offentlige it-projekter!
Rambøll Management Consultings nylige rapport, IT i praksis® 2021-2022, indeholder et spændende afsnit om det offentliges it-anskaffelser og samarbejde med it-leverandørerne.
17/12/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Udbud
Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb
Bird & Bird logo
Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb
Brug af miljømærker i udbud fjerner en stor del af den byrde, der ellers er forbundet med ordregivers vurdering af hvilke produkter eller løsninger, der er de mest bæredygtige i et konkret udbud.
16/12/2021
Udbud
En ordregivers begrundelse for annullation af udbud skal være rigtig
Bird & Bird logo
En ordregivers begrundelse for annullation af udbud skal være rigtig
Klagenævnet for Udbud har i en sjælden kendelse tilsidesat en ordregivers annullation af et udbud, da nævnet fandt, at den anførte begrundelse for annullationen af udbuddet ikke kunne være den reelle.
02/12/2021
Udbud
Grønne klausuler: Vær sikker på at få en grøn ydelse
Kromann Reumert logo
Grønne klausuler: Vær sikker på at få en grøn ydelse
Hvordan sikrer du, at de grønne krav, der er stillet i udbuddet, faktisk overholdes? Vi giver eksempler på, hvordan du som ordregiver gennem forskellige kontraktklausuler sikrer fokus på, at de bæredygtige hensyn, som har været inddraget i udbudsprocessen, også medfører mere bæredygtige aftaler i praksis.
30/11/2021
Udbud
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Bech Bruun logo
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Klagenævnet har i kendelse af 29. september 2021 fundet, at der var tilstrækkelige plausible indikationer for, at to tilbudsgivere, ved at koordinere deres tilbudsafgivelse, havde indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning.
30/11/2021
Udbud, Konkurrenceret
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Bird & Bird logo
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har den 11. november offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023 i danske kroner. De nye tærskelværdier vil være gældende for udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2022.
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Bird & Bird logo
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
SaaS-ydelser adskiller sig fra traditionelle it-ydelser ved at være mere standardiserede ydelser, og ved at leveringsvilkårene som udgangspunkt ikke er til forhandling. Dette udfordrer den almindelige udbudsforretning, hvor ordregiver typisk udarbejder en detaljeret kravspecifikation med mindstekrav til leverandørens serviceniveauer og en række konkurrerbare krav.
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Bech Bruun logo
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Kromann Reumert logo
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Giver rammeaftaler stadig mening efter Klagenævnet for Udbuds kendelse i Simonsen og Weel-sagen? Ja, så absolut! I denne nyhed giver vi et kort indblik i kendelsen og kommer med vores bud på rammeaftalers berettigelse i fremtiden.
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Bird & Bird logo
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 15. oktober 2021, Verdo Teknik A/S mod Københavns Kommune, bekræftet sædvanlig praksis om, at en ændring af mindstekrav som udgangspunkt udgør en ændring af grundlæggende elementer, der kræver genudbud.
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Kromann Reumert logo
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Klagenævnet for Udbud har tillagt opsættende virkning til en klage over et udbud af trafiksignaler. Københavns Kommune ændrede et mindstekrav under udbudsprocessen, og ordregiver formåede ikke at løfte bevisbyrden for, at mindstekravet ikke var et grundlæggende element.
27/10/2021
Udbud
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
Bird & Bird logo
Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten
I en artikel udgivet i Bird & Birds internationale konkurrenceretlige nyhedsbrev, Competitive Edge, diskuterer Janneke Kohlen, Partner i Bird & Bird Holland, og Bróna Heenan, advokat i Bird & Bird Belgien, nogle af de situationer, hvor de to retsområder afviger fra hinanden, og hvad juridiske rådgivere, advokater og virksomheder i den forbindelse skal være opmærksomme på.
22/10/2021
Udbud, Konkurrenceret
Erstatning for usaglig annullation af udbud
Kromann Reumert logo
Erstatning for usaglig annullation af udbud
I foråret 2021 valgte to regioner at aflyse et udbud om arbejdsbeklædning til akutberedskabet. Klagenævnet for Udbud har i en tidligere kendelse slået fast, at annullationen var usaglig og derfor ulovlig. Men betød det også, at klageren havde ret til erstatning? Det har Klagenævnet nu forholdt sig til i en ny kendelse.
19/10/2021
Udbud
Hvornår kan en tilbudsgiver udskifte støttende virksomheder?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan en tilbudsgiver udskifte støttende virksomheder?
Ordregivere skal kræve, at støttende enheder bliver udskiftet, hvis de ikke opfylder udbuddets egnethedskrav. Men gælder det også, når det allerede fremgår i ESPD'et, at egnethedskravene ikke er opfyldt? Det kan du læse mere om i denne nyhed:
08/10/2021
Udbud
Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start
Bird & Bird logo
Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start
Et vellykket bæredygtigt udbud kræver, at ordregiver tegner et klart billede af sine behov og prioriteringer. Den tegning starter allerede ved formuleringen af egnetheds- og udvælgelseskriterierne. Ordregiver bør bruge dette til at få målrettet processen fra start og få siet ansøgere fra, som ikke er de bedst egnede til at udføre den konkrete anskaffelse bæredygtigt.
07/10/2021
Udbud
Referencer fra konsortiesamarbejder
Kromann Reumert logo
Referencer fra konsortiesamarbejder
En ny dom fra EU-Domstolen forholder sig til, i hvilket omfang tilbudsgivere kan bruge referencer og omsætning fra tidligere konsortiesamarbejder i forbindelse med egnethed og udvælgelse i et udbud. I den specifikke sag havde ordregiver stillet krav om en vis minimumsomsætning inden for affaldshåndtering. Den vindende tilbudsgiver opfyldte dette krav ved at medregne omsætning fra tidligere opgaver, der var udført i samarbejde med andre leverandører. Men kan man det? Læs nyheden og få svaret.
29/09/2021
Udbud, EU-ret
Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud
Bird & Bird logo
Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud er med til at fastsætte rammerne for økonomiske aktørers deltagelse i forberedelsen af et konkret udbud. I kendelsen kunne en økonomisk aktør, der havde været involveret i et længere udviklingssamarbejde med ordregiver forud for udbuddet, godt deltage i den senere udbudsproces om samme anskaffelse.
27/09/2021
Udbud
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Kromann Reumert logo
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Endnu en kendelse i rækken af sager med påstande om tidligere rådgiveres konkurrencefordele. Begge sider af udbudsbordet skal være særligt opmærksomme, når der indgår tilbud fra virksomheder, der har været involveret i et tidligere stadie af projektet. I denne nyhed kan du læse, om Tuco Yacht Værft havde en utilbørlig fordel i udbuddet af en "Fjordbus".
24/09/2021
Udbud, Konkurrenceret
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 26. august 2021, HydroCharting ApS mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vurderet, at en kontrakt havde klar grænseoverskridende karakter, hvorfor ordregivers påstand om afvisning blev tilsidesat. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på ordregivers egen angivelse herom samt manglende notat om den foretagne vurdering
15/09/2021
Udbud
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Focus Advokater logo
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at acceptere et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan i stedet vælge at annullere udbuddet. Alligevel fandt Klagenævnet for Udbud for nylig, at ordregivers annullering af et udbud var ulovlig. Hvorfor beslutningen var ulovlig, kan du få svar på i dette indlæg.
15/09/2021
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted