Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

De vedtagne ændringer til udbudsloven
Bird & Bird logo
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Lovforslag til ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven er nu endeligt vedtaget. Bird & Bird afholdte i den forbindelse et gratis seminar, hvor der blev kigget nærmere på disse ændringer og deres betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.
20/06/2022
Udbud
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Kromann Reumert logo
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Hvis den eksisterende leverandør har en (måske klar?) konkurrencefordel − eksempelvis på grund af indgående kendskab til faktiske forhold på lokationen, hvor ydelsen skal leveres − så skal fordelen så vidt muligt udlignes. Men hvor langt skal ordregiver gå? Det spørgsmål berører Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse om Region Sjællands udbud af mobiltele-foni.
15/06/2022
Udbud
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Ændringsloven til udbudsloven er vedtaget, og de fleste ændringer træder i kraft allerede den 1. juli 2022. Hvad skal du være opmærksom på i praksis? Få et overblik over de væsentligste ændringer, der får betydning for dig som ordregiver eller tilbudsgiver.
15/06/2022
Udbud
Ændring af udbudsloven vedtaget
Bech Bruun logo
Ændring af udbudsloven vedtaget
Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Vedtagelsen sætter punktum for den længe ventede tilpasning af lovgivningen inden for udbudsretten og byder på en række ændringer, der skal haves in mente, når der fremover indgås offentlige kontrakter.
14/06/2022
Udbud
Spørgelystne politikere: Hvad er meningen med udbudslovsændringerne?
Kromann Reumert logo
Spørgelystne politikere: Hvad er meningen med udbudslovsændringerne?
Hvad? Hvorfor? Hvornår? Både Folketinget og en række interesseorganisationer har rejst mange (og til dels kritiske) spørgsmål under Folketingets behandling af forslaget om ændring af udbudsloven. Læs med og få et overblik over behandlingen af lovforslaget.
10/06/2022
Udbud
Det er i strid med ligebehandlingsprincippet, når en tilbudsgiver på forhånd er udelukket fra at kunne afgive tilbud, som vil kunne tillægges maksimumpoint.
Bird & Bird logo
Det er i strid med ligebehandlingsprincippet, når en tilbudsgiver på forhånd er udelukket fra at kunne afgive tilbud, som vil kunne tillægges maksimumpoint.
Klagenævnet for Udbud konstaterede, at ’fumus’ (sagen har noget på sig) var opfyldt i en kendelse om opsættende virkning, da et kvalitativt delkriterium var opsat således, at det for nogle tilbudsgivere ikke var muligt at opnå maksimumscore. Nordjyllands Trafikselskab erkendte, at det kun var muligt for virksomheder, som er etableret i området, at opnå en højere score end 50 point ud af 100 mulige.
08/06/2022
Udbud
En evalueringsmodel, der udelukker maksimum point. Mon det går?
Kromann Reumert logo
En evalueringsmodel, der udelukker maksimum point. Mon det går?
Må en ordregiver udforme en evalueringsmodel, der - i hvert fald for andre end en eksisterende leverandør - reelt afskærer muligheden for at opnå maksimum point på et delkriterium med en vægt på ca. 6 %? Få svaret i denne nyhed om Klagenævnet for Udbuds kendelse vedrørende en klage over Nordjyllands Trafikselskabs udbud af busrutekørsel.
31/05/2022
Udbud
Nyt stadion i Aarhus: Ud af projektkonkurrence og ind igen
Kromann Reumert logo
Nyt stadion i Aarhus: Ud af projektkonkurrence og ind igen
Aarhus Kommune afviste tilsyneladende et projektforslag i marts 2022, men nu er aktøren alligevel med i projektkonkurrencen vedrørende nyt stadion i Aarhus. Hvordan kan det gå til? Læs med her.
30/05/2022
Udbud
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Bird & Bird logo
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Klagenævnet for Udbud pålagde Øresundsbro Konsortiet I/S at annullere tildelingsbeslutningen, da udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt oplysninger om den anslåede mængde eller den anslåede værdi af de tjenesteydelser, der skulle leveres i henhold til rammeaftalen.
19/05/2022
Udbud
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
Bird & Bird logo
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
En effektiv kontraktstyring er nødvendig for at sikre, at de bæredygtige hensyn og krav bliver båret ind i kontraktudførelsen efter udbuddets afslutning. Dog kan det kræve kreative greb i kontrakten at sikre en sanktionering af de bæredygtige krav, når ’skadelidte’ i sidste ende bliver klimaet og miljøet.
05/05/2022
Udbud, Kontraktret
Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet
Bird & Bird logo
Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet
Klagenævnet for Udbud fastholder, at ordregiver under light-regimet alene er forpligtet til at fastlægge en procedure, der overholder den almindelige regel om ligebehandling og gennemsigtighed. Herudover accepterede Klagenævnet for udbud en betydelig forskel mellem rammeaftalens forventede og maksimale mængder.
21/04/2022
Udbud
EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Kromann Reumert logo
EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Som konsekvens af Ruslands fortsatte angreb i Ukraine har EU vedtaget en femte sanktionspakke, som blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for at deltage i udbud og udføre offentlige kontrakter. I denne nyhed kan du læse mere om, hvad du som ordregiver eller leverandør skal være opmærksom på både i kommende udbud og i allerede indgåede offentlige kontrakter.
20/04/2022
Udbud
Klagenævnet for Udbud med ny kendelse om fastsættelse af en rammeaftales maksimale mængde
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud med ny kendelse om fastsættelse af en rammeaftales maksimale mængde
I en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud udtaler klagenævnet sig for første gang om grundlaget for at fastsætte rammeaftalers maksimale mængde. Kendelsen fastslår, at de af Region Midtjylland fastsatte maksimale mængder på to delaftaler på en rammeaftale var saglige og derfor i overensstemmelse med udbudsloven, selvom de væsentligt oversteg delaftalernes estimerede mængder.
19/04/2022
Udbud
Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud
Bird & Bird logo
Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud
Tilbudsgiver havde vedlagt en reference fra en anden enhed og opfyldte derfor ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver klagede over ikke at have haft mulighed for at supplere sit tilbud, men klagenævnet slog fast at ordregiver efter § 159, stk. 5, ikke er forpligtet til at anmode om sådanne supplerende oplysninger.
12/04/2022
Udbud
Har en ordregiver ret eller pligt til at indhente supplerende oplysninger?
Kromann Reumert logo
Har en ordregiver ret eller pligt til at indhente supplerende oplysninger?
Havde gmp International og Iveco Danmark i to forskellige udbud ret til at supplere mangelfulde ansøgninger? Det kan du få svar på i denne nyhed, som dykker ned i to kendelser fra marts 2022, der understreger gældende ret om, at manglende støtteerklæringer og ESPD'er fører til afvisning.
08/04/2022
Udbud
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
07/04/2022
Kontraktret, Udbud, Konkurrenceret
Klagenævnet for Udbud udtaler sig om rammeaftalers maksimale mængde
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud udtaler sig om rammeaftalers maksimale mængde
Region Midtjylland har i et udbud fastsat den maksimale mængde for de udbudte rammeaftaler 66% højere end den estimerede mængde. Var det inden for skiven? Det har Klagenævnet for Udbud nu afgjort i en kendelse, der er den første, som behandler grundlaget for at fastsætte rammeaftalers mængde. Kendelsen berører også evalueringsmetoden og udformningen af under- og delkriterier i et light-udbud. For markeder, hvor der generelt kan være usikkerhed om mængden eller værdien af det, der indkøbes, er kendelsen en stor hjælp.
07/04/2022
Udbud
Klagenævnet for Udbud præciserer mulighederne for brug af "udbud med forhandling"
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbud præciserer mulighederne for brug af "udbud med forhandling"
I en nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud kom Klagenævnet frem til, at ordregiver ikke havde hjemmel i udbudsloven til at anvende udbudsproceduren "udbud med forhandling". Læs med, og bliv klogere på kendelsen og betingelserne for, hvornår "udbud med forhandling" kan anvendes.
07/04/2022
Udbud
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
Bech Bruun logo
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
En milepæl på vejen til indfrielse af Danmarks klimamål er nået, da Folketinget i dag har vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Med loven fastsættes de nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter til elektriske køretøjer på offentlige arealer.
30/03/2022
Udbud, Energi og forsyning
Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen – så brug dem
Bird & Bird logo
Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen – så brug dem
Den klare fordel ved at inddrage bæredygtige hensyn som et konkurrenceparameter i et underkriterium til tildelingskriteriet er, at ordregiver åbner for at lade virksomhederne konkurrere om at afgive det bedst mulige tilbud med forskellige niveauer af bæredygtige hensyn uden udelukkelse som følge af mindstekrav.
30/03/2022
Udbud
Hvornår kan ordregiver anvende udbud med forhandling?
Bech Bruun logo
Hvornår kan ordregiver anvende udbud med forhandling?
Klagenævnet for Udbud har netop vurderet, at udbudsformen ”udbud med forhandling” ikke kan anvendes ved et udbud af rammeaftaler om almindelige håndværkerydelser efter udbudsloven. Paradoksalt nok kommer kendelsen cirka en måned efter, at regeringen sendt det nye ændringslovforslag til udbudsloven i høring.
29/03/2022
Udbud
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
Bird & Bird logo
Krigen mellem Rusland og Ukraine fordrer, at både ordre- og tilbudsgivere bør være opmærksomme på reglerne for ændring af kontrakter og rammeaftaler
De store markedsudfordringer som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte vestlige sanktioner betyder prisstigninger og leveranceudfordringer på en lang række varer, hvilket kan få udbudsretlige konsekvenser.
29/03/2022
Kontraktret, Internationale retsforhold, Udbud
Udbudsretlige konsekvenser af krigen i Ukraine
Focus Advokater logo
Udbudsretlige konsekvenser af krigen i Ukraine
Ruslands krig mod Ukraine samt de efterfølgende sanktioner mod Rusland, vil med al sandsynlighed medføre udfordringer for mange ordregivere i forhold til levering, prisstigninger og lignende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en juridisk vurdering af de mulige konsekvenser, som krigen i Ukraine kan få for igangværende offentlige kontrakter og rammeaftaler. Få her et overblik og tips til håndtering.
24/03/2022
Udbud
Et år med den nye udbudsbekendtgørelse − det bør du vide
Kromann Reumert logo
Et år med den nye udbudsbekendtgørelse − det bør du vide
Vedtagelsen af den nye bekendtgørelse i 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelse) har medført en række strukturmæssige og indholdsmæssige ændringer. I denne nyhed kigger vi nærmere på disse ændringer og på de områder, hvor kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme, når de sælger fast ejendom.
24/03/2022
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted