Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Kromann Reumert logo
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
I marts 2020 fik kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverandører og undlade at påtale en leverandørs misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19. Reglerne er en del af regeringens understøttende initiativer for virksomheder, og de er nu blevet forlænget frem til den 1. marts 2021.
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse den 7. oktober 2020 slået fast, at en kontrakt ikke udgør en rammeaftale alene på det grundlag, at kontraktens omfang ikke er endeligt fastlagt, og dermed kan give ordregiver en vis fleksibilitet. Det afgørende er, om leverandøren er sikret en tilstrækkelig stor base af ydelser, der skal udføres.
16/11/2020
Udbud
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Kromann Reumert logo
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Kan det virkelig passe, at der findes en "eneste ene"? Det har Klagenævnet for Udbud endnu en gang taget stilling til. I denne korte nyhed kan du læse mere om sagen, og om hvorfor en klage faktisk kan imødekommes af Klagenævnet uden at komme klageren til gode. Der er vigtige lektier at lære for både ordregivere og leverandører!
10/11/2020
Udbud
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Bird & Bird logo
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 27. oktober 2020 slået fast, at et frafald af et mindstekrav medførte en ændring af et grundlæggende element og dermed en fornyet udbudspligt. Kontrakterne blev således erklæret for uden virkning og Ordregiverne blev pålagt en økonomisk sanktion på 7 mio. kr.
05/11/2020
Udbud
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
Kromann Reumert logo
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
FynBus, Sydtrafik og Midttrafik blev for nylig pålagt en økonomisk sanktion på syv millioner kroner for at frafalde et mindstekrav efter kontraktindgåelse. Det er anden gang, trafikselskaberne sanktioneres for samme overtrædelse af udbudsreglerne. Læs med, og find ud af, hvorfor sanktionen nu er steget.
05/11/2020
Udbud
CPV-koder – er de så vigtige?
Kromann Reumert logo
CPV-koder – er de så vigtige?
Hvad er konsekvensen af mangelfuld anvendelse af CPV-koder i udbudsbekendtgørelsen? Det har det norske udbudsklagenævn, KOFA, taget stilling til i en nylig afgørelse. Og det er ikke nødvendigvis rar læsning…
26/10/2020
Udbud
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Bird & Bird logo
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som en rammeaftale eller blot en almindelig offentlig kontrakt.
22/10/2020
Udbud
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Kromann Reumert logo
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver kunne få erstatning for sin mistede fortjeneste i en sag, hvor det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt. I denne nyhed kan du læse, hvordan Klagenævnet greb den sag an og vurderede, om det var "overvejende sandsynligt", at udbuddet var blevet aflyst, hvis ordregiveren havde været bevidst om ukonditionsmæssigheden.
19/10/2020
Udbud
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Kromann Reumert logo
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse, hvor en tilbudsgivers "frivillige alternative forslag" til at opfylde et mindstekrav om at stille personale til rådighed medførte, at tilbuddet blev anset for ukonditionsmæssigt. Selvom forslaget ifølge tilbudsgiver var udformet for at minimere risici i løbet af kontraktens varighed, var ordregiver berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver bør altså være særligt opmærksom på udformningen af sit tilbud: Indeholder det alternative løsningsforslag, selvom ordregiver ikke eksplicit har bedt om det?
07/10/2020
Udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Kromann Reumert logo
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Den 25. september 2020 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjort en ny vejledning om virksomheders fælles bud på offentlige og private udbudte opgaver. Vejledningen er revideret i forlængelse af Højesterets afgørelse af den såkaldte Vejstribesag og erstatter en tidligere vejledning på området.
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Bird & Bird logo
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative vurdering af delelementer var berettiget.
24/09/2020
Udbud
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Bird & Bird logo
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.
10/09/2020
Udbud
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Kromann Reumert logo
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Den 8. september 2020 offentliggjorde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori klagenævnet konstaterer, at SKI har benyttet en tildelingsmodel, der strider med forbuddet mod forhandling. Læs mere om modellen og klagenævnets syn på sagen i denne nyhed.
10/09/2020
Udbud
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Bird & Bird logo
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 19. august 2020 annulleret en direkte tildeling af en kontrakt, baseret på SKI-rammeaftale 02.19. Klagenævnet kender tillige kontrakten for uden virkning og tillægger en økonomisk sanktion på 90.000 kr. til ordre
27/08/2020
Udbud
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Kromann Reumert logo
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Klagenævnet for Udbud har igen haft mulighed for at tage stilling til, om en aktindsigt i en konkurrents tilbud giver en utilbørlig konkurrencefordel i et (gen)udbud. I denne nyhed kan du læse, det førte til afvisning.
26/08/2020
Udbud
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Bird & Bird logo
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de...
14/08/2020
Udbud
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Kromann Reumert logo
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Klagenævnet for Udbud har udgivet sin årsberetning for 2019. Den samler vi op på i denne nyhed, hvor du kan blive klogere på årsberetningens statistik og tal, der tyder på, at...
14/08/2020
Udbud
Rette tilbudsgiver, når “det bliver i familien”
Kromann Reumert logo
Rette tilbudsgiver, når “det bliver i familien”
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud taget stilling til, hvilken juridisk enhed der skulle anses for at være tilbudsgiver under et udbud. I denne nyhed kan du læse, hvorvidt uklarheden ...
11/08/2020
Udbud
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Kromann Reumert logo
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Tilbudsgiveren DXC klagede over, at Frederikshavn Kommune havde anvendt uens beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af en række delkriterier i forhold til DXC's og den vindende ...
02/07/2020
Udbud
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
Kromann Reumert logo
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
I en ny aktindsigtsafgørelse har Klagenævnet for Udbud slået fast, at tilbudsmateriale fra et aflyst udbud hverken påvirker eller kan påvirke miljøet. Dermed er det heller...
01/07/2020
Udbud
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Bird & Bird logo
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for alle de ...
17/06/2020
Udbud
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
Kromann Reumert logo
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud pålagt tre regionale trafikselskaber en rekordstor økonomisk sanktion på 3 millioner kroner. Kendelsen er interessant...
09/06/2020
Udbud
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Kromann Reumert logo
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på tilbudsgivernes offentligt ...
25/05/2020
Udbud
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Kromann Reumert logo
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå en god evaluering. ...
19/05/2020
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted