Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Kromann Reumert logo
Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Ordregivere kan næsten altid aflyse et udbud. Så hvorfor var det egentlig ulovligt, da to regioner aflyste et udbud af arbejdsbeklædning? Det kan du få svaret på i denne nyhed, hvor vi forklarer, hvad du som ordregiver skal være særligt opmærksom på, inden du aflyser dit udbud.
22/04/2021
Udbud
Sådan skal du spotte og reagere på konkurrence­fordrejning
Kromann Reumert logo
Sådan skal du spotte og reagere på konkurrence­fordrejning
I denne nyhed ser vi nærmere på, hvornår en ordregiver skal fatte mistanke om prisaftaler mellem tilbudsgivere, og hvordan ordregiver bedst muligt kan reagere på mistanken. Det har Klagenævnet for Udbud nemlig set på for nylig.
21/04/2021
Udbud
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
EU-Kommissionen giver vejledning om, hvornår man kan udelukke tilbudsgivere fra et udbud, hvis de har indgået konkurrencebegrænsende aftaler. I denne nyhed dykker vi ned i Kommissionens holdning og forklarer, hvordan den harmonerer med praksis fra Klagenævnet for Udbud.
20/04/2021
Konkurrenceret, Udbud
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Focus Advokater logo
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Skal ændringer i et udbudsmateriale under en udbudsproces føre til genudbud eller forlængelse af tilbudsfristen? Det har Klagenævnet for Udbud i en nyere kendelse taget stilling til. I indlægget her kan du læse, hvad Klagenævnet kom frem til, og hvad du skal være opmærksom, når det handler om ændringer i udbudsmaterialet.
09/04/2021
Udbud
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Focus Advokater logo
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Klagenævnet for Udbud fastslår i en ny kendelse fra januar 2021, at ordregivere er forpligtede til at undersøge om tilbud er baseret på konkurrencebegrænsende aftaler. Dette er en afklaring af tidligere praksis, hvor Klagenævnet i en sag fra december 2019 udtalte, at ordregiver ikke var forpligtet til at undersøge, om et konsortium generelt var i strid med konkurrenceretten. Få her et indblik i sagen, reglerne og vores råd til din håndtering
09/04/2021
Udbud
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Bird & Bird logo
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med udbudslovens § 2, stk. 2, ved at foretage en direkte tildeling under SKI’s rammeaftale om Software as a Service (SaaS) Cloud løsninger til KMD A/S, uagtet at kommunen havde forsøgt at følge anvisningerne i vejledningen fra SKI til træk på rammeaftalen.
07/04/2021
Udbud
Træk på SKI-rammeaftale udgjorde uretmæssig favorisering i strid med udbudsloven
Bech Bruun logo
Træk på SKI-rammeaftale udgjorde uretmæssig favorisering i strid med udbudsloven
En kommunes træk på SKI-rammeaftale 02.19 om SaaS Cloud-løsninger gav formodning for, at der skete en uretmæssig favorisering af den valgte leverandør, fordi kommunens behovsopgørelse kunne være påvirket af, at denne var kommunens hidtidige leverandør. Da kommunen ikke kunne bryde denne formodning, fandt Klagenævnet for Udbud, at kommunen uberettiget havde begrænset konkurrencen og annullerede kommunens tildelingsbeslutning.
30/03/2021
Udbud
Hvor ligger uklarheden?
Kromann Reumert logo
Hvor ligger uklarheden?
Skulle uklarheden findes i udbudsmaterialet, eller var den i virkeligheden i selve tilbuddet? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til for at afgøre, om en ordregivers afvisning af et tilbud var berettiget. I denne nyhed dykker vi ned i, hvor uklarheden lå, og hvem der endte med at bære ansvaret for den.
22/03/2021
Udbud
Manglende underskrift på ESPD kan føre til afvisning af tilbud
Bech Bruun logo
Manglende underskrift på ESPD kan føre til afvisning af tilbud
Klagenævnet for Udbud udtaler, at en ordregiver var berettiget til at afvise et tilbud, fordi en støttevirksomhed ikke havde underskrevet sit ESPD, selvom der ikke var fastsat krav herom i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.
17/03/2021
Udbud
Kommunale ordregivere bør være opmærksomme på overgangen til nye krav til affaldssortering med effekt per 1. juli 2021
Bird & Bird logo
Kommunale ordregivere bør være opmærksomme på overgangen til nye krav til affaldssortering med effekt per 1. juli 2021
Dom fra Retten i Lyngby har kastet lys på en række forhold, som kommunale ordregivere kan overveje i forbindelse med ikrafttræden af ny politisk aftale om affaldssortering.
12/03/2021
Udbud
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
Kromann Reumert logo
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
Et udbud blev aflyst, efter at tildelingsbeslutning var meldt ud, og efter en anden tilbudsgiver blev afvist som ukonditionsmæssig. Ordregiver var imidlertid efterfølgende blevet opmærksom på, at der – tidligt i processen – var sket en fejl i udbudsprocessen. Den afviste tilbudsgiver indledte herefter en klagesag og krævede erstatning for sine (spildte) tilbudsudarbejdelsesomkostninger. Læs med, og find ud af, hvordan den sag endte.
05/03/2021
Udbud
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
Kromann Reumert logo
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
Vandkulturhuset Papirøen benyttede COWI som bygherrerådgiver i projektets indledende faser, og da COWI også vandt bygherrerådgivningsudbuddet for projektforslagsfasen og frem, blev der røre i andedammen. Var COWI inhabile? Fik de en konkurrencefordel ved deres indsigt i projektet? Og var en eventuel konkurrencefordel udlignet? Find svar på spørgsmålene i denne nyhed.
01/03/2021
Udbud
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Bird & Bird logo
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. februar 2021, Systematic A/S mod Greve, Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Guldborgsund, Lejre og Slagelse Kommune, annulleret et miniudbud baseret på SKI-rammeaftalen 02-19, da Kommunerne havde baseret miniudbuddet på nye vilkår i strid med udbudslovens § 100.
25/02/2021
Udbud
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kromann Reumert logo
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Ankestyrelsen har taget stilling til, om den samlede tilbudssum kan undtages fra aktindsigt ‒ og om Ringkøbing-Skjern Kommunes begrundelse for at have gjort det i en konkret sag om aktindsigt i et udbud var tilstrækkelig. Det kan du læse mere om i denne nyhed.
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Bird & Bird logo
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 11. januar 2021, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet v/Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, taget stilling til sin kompetence til at behandle overtrædelser af konkurrencereglerne, når den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.
15/02/2021
Udbud
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Kromann Reumert logo
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Udbudsreglerne gælder ikke kun for myndigheder, men også for offentligretlige organer. EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at det italienske fodboldforbund er oprettet for at imødekomme almenhedens behov og derfor skal følge udbudsreglerne.
09/02/2021
Udbud
Udbudsrettens uadskillelige ydelser
Kromann Reumert logo
Udbudsrettens uadskillelige ydelser
Kan man adskille vedligeholdelse af lyslederkabler og et salg af en fællesantenne? Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse taget stilling til spørgsmålet om "uadskillelige ydelser". Det kan du læse mere om i denne nyhed.
05/02/2021
Udbud
Har ordregiver pligt til at påse konsortie- og støtteaftalers forenelighed med konkurrencereglerne?
Bech Bruun logo
Har ordregiver pligt til at påse konsortie- og støtteaftalers forenelighed med konkurrencereglerne?
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 11. januar, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet, fastslået, at ordregiver i tvivlstilfælde har en pligt til at undersøge, om en konsortie- eller støtteaftale er baseret på en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale, også hvor den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.
01/02/2021
Udbud
SKI’s tildelingsmodel udgjorde ulovlig forhandling af tilbudspriser
Bird & Bird logo
SKI’s tildelingsmodel udgjorde ulovlig forhandling af tilbudspriser
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 14. januar 2021, Audio Visionary Music A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, taget stilling til, om anvendelse af en tildelingsmodel, der giver ikke-vindende tilbudsgivere mulighed for at ændre sine tilbudspriser efter tilbudsfristens udløb og blive tildelt en kontrakt, har karakter af ulovlig forhandling.
28/01/2021
Udbud
Pligt til at afvise tilbud
Kromann Reumert logo
Pligt til at afvise tilbud
I en ny kendelse slår Klagenævnet for Udbud fast, at ordregivere har pligt til at afvise tilbud, som er baseret på en konkurrencebegrænsende aftale. Læs mere om den principielle og vigtige kendelse i denne nyhed.
25/01/2021
Udbud
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Klagenævnet for Udbud har i en nyere kendelse fundet, at Ordregiver var berettiget til at ændre et delkriterie uden at gennemføre nyt udbud. Klagenævnet fandt, at ændringen ikke angik et grundlæggende element, fordi det måtte stå klart for en almindeligt oplyst og påpasselig tilbudsgiver, at tilføjelsen i forvejen var omfattet af delkriteriets beskrivel-se, hvorfor der blot var tale om en præcisering.
21/01/2021
Udbud
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Kromann Reumert logo
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet "Status for offentlig konkurrence 2020". Vi giver et indblik i de statiske uddrag og en nærmere gennemgang af rapportens konklusioner om fleksible udbudsprocedurer ‒ et af tre særlige emner i rapporten.
19/01/2021
Udbud
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
Bird & Bird logo
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
I vores udbudsteam i Danmark forventer vi i 2021 øget fokus på grøn omstilling og energibesparelser på mange forskellige niveauer. Dette synes godt i tråd med regeringens udspil fra oktober 2020 ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb”.
19/01/2021
Udbud
Erstatning på 2,5 mio. kr. til uberettiget afvist tilbudsgiver
Bird & Bird logo
Erstatning på 2,5 mio. kr. til uberettiget afvist tilbudsgiver
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. december 2020 taget stilling til erstatningsudmåling, som følge af en uberettiget afvisning af et tilbud.
18/01/2021
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted