Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 26. august 2021, HydroCharting ApS mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vurderet, at en kontrakt havde klar grænseoverskridende karakter, hvorfor ordregivers påstand om afvisning blev tilsidesat. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på ordregivers egen angivelse herom samt manglende notat om den foretagne vurdering
15/09/2021
Udbud
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Focus Advokater logo
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at acceptere et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan i stedet vælge at annullere udbuddet. Alligevel fandt Klagenævnet for Udbud for nylig, at ordregivers annullering af et udbud var ulovlig. Hvorfor beslutningen var ulovlig, kan du få svar på i dette indlæg.
15/09/2021
Udbud
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
Bird & Bird logo
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
Klagers endelige tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt, idet den tilbudte pris lå under det i udbudsmaterialet krævede minimum. Klager fik ikke medhold i sin påstand om, at evalueringsmodellen var konkret uegnet.
30/08/2021
Udbud
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Bech Bruun logo
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Et nyt forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport er sendt i offentlig høring. Det fremgår af lovforslaget, at tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ske på ”markedsvilkår”.
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
Vi byder alle læsere velkommen tilbage fra ferie med et nedkog af Klagenævnet for Udbuds seneste årsberetning. Årsberetningen viser, at 2020 ikke var klagernes år! Læs med her, og få et overblik over udfaldet af Klagenævnets kendelser i 2020.
17/08/2021
Udbud
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
Bird & Bird logo
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
Markedsdialogen er det første værktøj, offentlige ordregivere kan bruge til at gennemføre et bæredygtigt udbud. Markedsdialogen ligger tidsmæssigt før offentliggørelse af udbuddet, og den skal derfor bruges til at forfine beskrivelsen af den udbudte ydelse samt kravene hertil. Herudover har ordregiver mulighed for at fravælge urealistisk hårde krav eller andre forhold, der vil medføre en uforholdsmæssig fordyrelse af anskaffelsen, inden igangsættelse af udbuddet.
13/08/2021
Udbud
Klagenævnet tilsidesætter Ordregivers skøn og pålægger Ordregiver at betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til forbigået tilbudsgiver
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter Ordregivers skøn og pålægger Ordregiver at betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til forbigået tilbudsgiver
Ordregiver afviste klagers tilbud som unormalt lavt, hvilket efter klagenævnets opfattelse, var uberettiget. Ordregiver pålægges derfor at betale positiv opfyldelsesinteresse på 450.000 kr. til klager.
12/08/2021
Udbud
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
Bird & Bird logo
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
EU-Domstolens besvarelse af en række præjudicielle spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud har slået fast, at en ordregiver i udbud af rammeaftaler er forpligtet til at angive såvel den anslåede mængde eller værdi som den maksimale mængde eller værdi i udbudsbekendtgørelsen.
05/07/2021
Udbud
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
Bird & Bird logo
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
Reglerne for outsourcing er blevet udbygget betydeligt over de seneste år og senest har Finanstilsynet udgivet den endelige vejledning til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v. I anledning af ”fødselsdagen” for ikrafttrædelsen af outsourcing bekendtgørelsen for kreditinstitutter mv. vil vi her (i) gennemgå nogle af de vigtigste punkter man skal have styr på når man outsourcer, (ii) behandle nogle af udfordringerne som opstår i forhandlingerne og (iii) dykke ned i udvalgte elementer fra den endelige vejledning.
30/06/2021
Udbud
Er orientering om risici det samme som forbehold?
Kromann Reumert logo
Er orientering om risici det samme som forbehold?
Ved et udbud af 'Mobile Mapping' af statsvejnettet havde den vindende tilbudsgiver vedlagt en risikolog og derved gjort opmærksom på konkrete risici, som kunne få indflydelse på tidsplanen. Læs med her og find ud af, om det skulle betragtes som et forbehold.
23/06/2021
Udbud
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
Når offentlige ordregivere indgår rammeaftaler, skal der angives en anslået værdi og mængde. Siden EU-Domstolens dom i den såkaldte Autorità-sag i december 2018 har der været usikkerhed om, hvorvidt en rammeaftale har udtømt sine virkninger, når den anslåede værdi er brugt. En ny dom fra EU-Domstolen i en dansk sag kaster lys over spørgsmålet.
18/06/2021
Udbud
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
Bech Bruun logo
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
EU-Domstolen har netop afsagt dom i en præjudiciel afgørelse om rammeaftaler. EU-Domstolen fastslår, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen. Når denne grænse er nået, vil den nævnte rammeaftale have udtømt sine virkninger.
18/06/2021
Udbud
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Kromann Reumert logo
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Tilbudslisten er typisk helt essentiel, når der skal afgives tilbud på offentlige kontrakter. Tilbudslisten udgør dels grundlaget for, hvad tilbudsgiver kan kræve som betaling for arbejdet, dels er den oftest også et afgørende element i selve tildelingen af kontrakten. I praksis viser det sig alligevel, at det kan være yderst vanskeligt at udfylde en tilbudsliste uden fejl. Vi ser her nærmere på de vigtige lister og dos and don'ts for både den offentlige bygherre (ordregiver) og den private entreprenør eller rådgiver (tilbudsgiver).
10/06/2021
Udbud
Evaluering i udbud med mange varelinjer
Kromann Reumert logo
Evaluering i udbud med mange varelinjer
Skal ordregiver angive den estimerede indkøbsvolumen i udbud af store varelinjer, eller er det nok at vægte varelinjerne? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en vigtig kendelse, som du kan blive klogere på i denne nyhed.
07/06/2021
Udbud
Når en medarbejder skifter side
Bird & Bird logo
Når en medarbejder skifter side
I maj 2020 udbød Aarhus Kommune (”Ordregiver”) en kontrakt på opgaven som operatør for Internet Week Denmark (”IWDK”) i årene 2021-2024. Udbuddet blev gennemført efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.
04/06/2021
Udbud
Markedsdialog – en overset katalysator til fremme af bæredygtige indkøb
Bird & Bird logo
Markedsdialog – en overset katalysator til fremme af bæredygtige indkøb
Offentlige ordregivere kan bruge markedsdialogen til at opnå et bedre kendskab til konkrete muligheder og udfordringer forbundet til en anskaffelse. Muligheden for markedsdialog er bestemt ikke en nyskabelse i udbudsretten, men nærmere et overset værktøj.
02/06/2021
Udbud
Salg af udbuds- og regionsklinikker var ikke udbudspligtigt
Bird & Bird logo
Salg af udbuds- og regionsklinikker var ikke udbudspligtigt
Klagenævnet behandlede spørgsmålet om, hvorvidt Region Nordjylland i forbindelse med salg af 5 ydernumre havde tilsidesat sin forpligtelse til at gennemføre et udbud efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.
28/05/2021
Udbud
Hvornår er et byggeri eller lejemål 'skræddersyet'?
Kromann Reumert logo
Hvornår er et byggeri eller lejemål 'skræddersyet'?
EU-Domstolen har i en ny dom forholdt sig til, hvor meget indflydelse en offentlig ordregiver skal have på et byggeri, for at der er tale om et skræddersyet byggeri, som er udbudspligtigt. Er det eksempelvis nok, at ordregiveren har besluttet, at to bygninger skal forbindes af en bro? Læs blandt andet om dét spørgsmål i denne nyhed.
26/05/2021
Udbud
Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Kromann Reumert logo
Regioners aflysning af udbud var ulovlig
Ordregivere kan næsten altid aflyse et udbud. Så hvorfor var det egentlig ulovligt, da to regioner aflyste et udbud af arbejdsbeklædning? Det kan du få svaret på i denne nyhed, hvor vi forklarer, hvad du som ordregiver skal være særligt opmærksom på, inden du aflyser dit udbud.
22/04/2021
Udbud
Sådan skal du spotte og reagere på konkurrence­fordrejning
Kromann Reumert logo
Sådan skal du spotte og reagere på konkurrence­fordrejning
I denne nyhed ser vi nærmere på, hvornår en ordregiver skal fatte mistanke om prisaftaler mellem tilbudsgivere, og hvordan ordregiver bedst muligt kan reagere på mistanken. Det har Klagenævnet for Udbud nemlig set på for nylig.
21/04/2021
Udbud
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
Kromann Reumert logo
Hvornår kan tilbudsgivere udelukkes på grund af konkurrence­begrænsende aftaler?
EU-Kommissionen giver vejledning om, hvornår man kan udelukke tilbudsgivere fra et udbud, hvis de har indgået konkurrencebegrænsende aftaler. I denne nyhed dykker vi ned i Kommissionens holdning og forklarer, hvordan den harmonerer med praksis fra Klagenævnet for Udbud.
20/04/2021
Konkurrenceret, Udbud
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Focus Advokater logo
Ændringer i udbudsmaterialet – hvor går grænsen?
Skal ændringer i et udbudsmateriale under en udbudsproces føre til genudbud eller forlængelse af tilbudsfristen? Det har Klagenævnet for Udbud i en nyere kendelse taget stilling til. I indlægget her kan du læse, hvad Klagenævnet kom frem til, og hvad du skal være opmærksom, når det handler om ændringer i udbudsmaterialet.
09/04/2021
Udbud
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Focus Advokater logo
Ordregivers pligt til at afvise tilbud
Klagenævnet for Udbud fastslår i en ny kendelse fra januar 2021, at ordregivere er forpligtede til at undersøge om tilbud er baseret på konkurrencebegrænsende aftaler. Dette er en afklaring af tidligere praksis, hvor Klagenævnet i en sag fra december 2019 udtalte, at ordregiver ikke var forpligtet til at undersøge, om et konsortium generelt var i strid med konkurrenceretten. Få her et indblik i sagen, reglerne og vores råd til din håndtering
09/04/2021
Udbud
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Bird & Bird logo
Den tredje kendelse i træk, der underkender en direkte tildeling på SKI’s rammeaftale 02.19 (SaaS)
Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med udbudslovens § 2, stk. 2, ved at foretage en direkte tildeling under SKI’s rammeaftale om Software as a Service (SaaS) Cloud løsninger til KMD A/S, uagtet at kommunen havde forsøgt at følge anvisningerne i vejledningen fra SKI til træk på rammeaftalen.
07/04/2021
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted