Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Ny vejledning for grønne udbud
Bird & Bird logo
Ny vejledning for grønne udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i starten af september 2022 en ny vejledning, der har til hensigt at hjælpe offentlige indkøbere på vejen mod ”grønnere” indkøb.
I dag
Udbud
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 29. juni 2022 tilsidesat ordregivers vide skøn, idet den pågældende ordregiver havde lavet en konstaterbar fejl i deres kvalitative evaluering, hvor samme forhold havde vægtet forskelligt i henholdsvis det vindende og et af de tabende tilbud.
20/09/2022
Udbud
Aftale uden udbud, men ikke uden virkning
Kromann Reumert logo
Aftale uden udbud, men ikke uden virkning
For første gang har Klagenævnet for Udbud undladt at erklære en kontrakt uden virkning, selvom kontrakten var tildelt direkte, uden at betingelserne herfor var opfyldt. Læs her, hvordan Det Digitale Folkebiblioteks forarbejde sikrede dem mod uden virkning. Klagenævnet for Udbuds kendelse den 21. juni 2022: Inlead ApS mod Det Digitale Folkebibliotek
14/09/2022
Udbud
Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?
Kromann Reumert logo
Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?
En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud tager stilling til, hvorvidt en brugertest medfører en konkurrencefordel for den tilbudsgiver, der hidtil har leveret et IT-system til ordregiver. Derudover bekræfter kendelsen Klagenævnets praksis vedrørende brug af kommissionsmodellen.
08/09/2022
Udbud
En rettelse af evalueringen er ikke altid lig med en genoptaget tilbudsevaluering
Kromann Reumert logo
En rettelse af evalueringen er ikke altid lig med en genoptaget tilbudsevaluering
Klagenævnet for Udbud har truffet en afgørelse, hvor sondringen mellem rettelse af evalueringen og genoptagelse af evalueringen blev sat på spidsen. Læs her hvilken betydning denne forskel har, og hvor Klagenævnet lagde snittet.
01/09/2022
Udbud
Ordregiver havde udlignet konkurrencefordelene for eksisterende leverandør
Bird & Bird logo
Ordregiver havde udlignet konkurrencefordelene for eksisterende leverandør
Selvom den vindende tilbudsgiver var eksisterende leverandør til journalsystem, som det udbudte selvbetjeningstilbud skulle integreres med, og selvom klager blev afskåret fra adgang til journalsystems testmiljø inden tilbudsfristens udløb, slog Klagenævnet for Udbud fast, at ordregiver havde iagttaget principperne i § 2.
25/08/2022
Udbud
Retten på Frederiksberg ændrer klagenævnets afgørelse – og dermed praksis om ret til indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende mindstekrav
Bird & Bird logo
Retten på Frederiksberg ændrer klagenævnets afgørelse – og dermed praksis om ret til indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende mindstekrav
Retten på Frederiksberg afsagde den 30. juni 2022 dom i sag om indhentelse af efterfølgende oplysninger om referencearbejde. Retten omgjorde ved dommen Klagenævnet for Udbuds kendelse fra den 29. april 2020.
11/08/2022
Udbud
Sanktioner fra EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Focus Advokater logo
Sanktioner fra EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for at deltage i udbud og udførelse af offentlige kontrakter. Det indebærer, at ordregivere og tilbudsgivere samt leverandører skal være opmærksomme på russiske virksomheders deltagelse såvel direkte som indirekte i både kommende udbud som i allerede indgåede offentlige kontrakter.
05/07/2022
Udbud
Ordregivers vurdering om direkte tildeling var forkert, men undgik ’uden virkning’ ved at have at have udvist ’fornøden omhu’.
Bird & Bird logo
Ordregivers vurdering om direkte tildeling var forkert, men undgik ’uden virkning’ ved at have at have udvist ’fornøden omhu’.
Trods en overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed skulle indgået kontrakt ikke erklæres for ’uden virkning’, da den ordregivende myndighed havde udvist ’fornøden omhu’ i sin brug af profylaksebekendtgørelse. Kendelsen giver indsigt i den omhyggelighed og saglighed, som en ordregiver bør udvise, hvis denne er i tvivl om lovligheden af en direkte tildeling.
01/07/2022
Udbud
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Bird & Bird logo
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Lovforslag til ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven er nu endeligt vedtaget. Bird & Bird afholdte i den forbindelse et gratis seminar, hvor der blev kigget nærmere på disse ændringer og deres betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.
20/06/2022
Udbud
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Kromann Reumert logo
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Hvis den eksisterende leverandør har en (måske klar?) konkurrencefordel − eksempelvis på grund af indgående kendskab til faktiske forhold på lokationen, hvor ydelsen skal leveres − så skal fordelen så vidt muligt udlignes. Men hvor langt skal ordregiver gå? Det spørgsmål berører Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse om Region Sjællands udbud af mobiltele-foni.
15/06/2022
Udbud
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Ændringsloven til udbudsloven er vedtaget, og de fleste ændringer træder i kraft allerede den 1. juli 2022. Hvad skal du være opmærksom på i praksis? Få et overblik over de væsentligste ændringer, der får betydning for dig som ordregiver eller tilbudsgiver.
15/06/2022
Udbud
Ændring af udbudsloven vedtaget
Bech Bruun logo
Ændring af udbudsloven vedtaget
Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Vedtagelsen sætter punktum for den længe ventede tilpasning af lovgivningen inden for udbudsretten og byder på en række ændringer, der skal haves in mente, når der fremover indgås offentlige kontrakter.
14/06/2022
Udbud
Spørgelystne politikere: Hvad er meningen med udbudslovsændringerne?
Kromann Reumert logo
Spørgelystne politikere: Hvad er meningen med udbudslovsændringerne?
Hvad? Hvorfor? Hvornår? Både Folketinget og en række interesseorganisationer har rejst mange (og til dels kritiske) spørgsmål under Folketingets behandling af forslaget om ændring af udbudsloven. Læs med og få et overblik over behandlingen af lovforslaget.
10/06/2022
Udbud
Det er i strid med ligebehandlingsprincippet, når en tilbudsgiver på forhånd er udelukket fra at kunne afgive tilbud, som vil kunne tillægges maksimumpoint.
Bird & Bird logo
Det er i strid med ligebehandlingsprincippet, når en tilbudsgiver på forhånd er udelukket fra at kunne afgive tilbud, som vil kunne tillægges maksimumpoint.
Klagenævnet for Udbud konstaterede, at ’fumus’ (sagen har noget på sig) var opfyldt i en kendelse om opsættende virkning, da et kvalitativt delkriterium var opsat således, at det for nogle tilbudsgivere ikke var muligt at opnå maksimumscore. Nordjyllands Trafikselskab erkendte, at det kun var muligt for virksomheder, som er etableret i området, at opnå en højere score end 50 point ud af 100 mulige.
08/06/2022
Udbud
En evalueringsmodel, der udelukker maksimum point. Mon det går?
Kromann Reumert logo
En evalueringsmodel, der udelukker maksimum point. Mon det går?
Må en ordregiver udforme en evalueringsmodel, der - i hvert fald for andre end en eksisterende leverandør - reelt afskærer muligheden for at opnå maksimum point på et delkriterium med en vægt på ca. 6 %? Få svaret i denne nyhed om Klagenævnet for Udbuds kendelse vedrørende en klage over Nordjyllands Trafikselskabs udbud af busrutekørsel.
31/05/2022
Udbud
Nyt stadion i Aarhus: Ud af projektkonkurrence og ind igen
Kromann Reumert logo
Nyt stadion i Aarhus: Ud af projektkonkurrence og ind igen
Aarhus Kommune afviste tilsyneladende et projektforslag i marts 2022, men nu er aktøren alligevel med i projektkonkurrencen vedrørende nyt stadion i Aarhus. Hvordan kan det gå til? Læs med her.
30/05/2022
Udbud
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Bird & Bird logo
Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation
Klagenævnet for Udbud pålagde Øresundsbro Konsortiet I/S at annullere tildelingsbeslutningen, da udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt oplysninger om den anslåede mængde eller den anslåede værdi af de tjenesteydelser, der skulle leveres i henhold til rammeaftalen.
19/05/2022
Udbud
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
Bird & Bird logo
Kontraktstyring og sanktionering af bæredygtige krav
En effektiv kontraktstyring er nødvendig for at sikre, at de bæredygtige hensyn og krav bliver båret ind i kontraktudførelsen efter udbuddets afslutning. Dog kan det kræve kreative greb i kontrakten at sikre en sanktionering af de bæredygtige krav, når ’skadelidte’ i sidste ende bliver klimaet og miljøet.
05/05/2022
Udbud, Kontraktret
Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet
Bird & Bird logo
Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet
Klagenævnet for Udbud fastholder, at ordregiver under light-regimet alene er forpligtet til at fastlægge en procedure, der overholder den almindelige regel om ligebehandling og gennemsigtighed. Herudover accepterede Klagenævnet for udbud en betydelig forskel mellem rammeaftalens forventede og maksimale mængder.
21/04/2022
Udbud
EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Kromann Reumert logo
EU udelukker russiske virksomheder fra udbud
Som konsekvens af Ruslands fortsatte angreb i Ukraine har EU vedtaget en femte sanktionspakke, som blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for at deltage i udbud og udføre offentlige kontrakter. I denne nyhed kan du læse mere om, hvad du som ordregiver eller leverandør skal være opmærksom på både i kommende udbud og i allerede indgåede offentlige kontrakter.
20/04/2022
Udbud
Klagenævnet for Udbud med ny kendelse om fastsættelse af en rammeaftales maksimale mængde
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud med ny kendelse om fastsættelse af en rammeaftales maksimale mængde
I en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud udtaler klagenævnet sig for første gang om grundlaget for at fastsætte rammeaftalers maksimale mængde. Kendelsen fastslår, at de af Region Midtjylland fastsatte maksimale mængder på to delaftaler på en rammeaftale var saglige og derfor i overensstemmelse med udbudsloven, selvom de væsentligt oversteg delaftalernes estimerede mængder.
19/04/2022
Udbud
Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud
Bird & Bird logo
Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud
Tilbudsgiver havde vedlagt en reference fra en anden enhed og opfyldte derfor ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver klagede over ikke at have haft mulighed for at supplere sit tilbud, men klagenævnet slog fast at ordregiver efter § 159, stk. 5, ikke er forpligtet til at anmode om sådanne supplerende oplysninger.
12/04/2022
Udbud
Har en ordregiver ret eller pligt til at indhente supplerende oplysninger?
Kromann Reumert logo
Har en ordregiver ret eller pligt til at indhente supplerende oplysninger?
Havde gmp International og Iveco Danmark i to forskellige udbud ret til at supplere mangelfulde ansøgninger? Det kan du få svar på i denne nyhed, som dykker ned i to kendelser fra marts 2022, der understreger gældende ret om, at manglende støtteerklæringer og ESPD'er fører til afvisning.
08/04/2022
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted