Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Ny guide om udfyldelse af ESPD
Bird & Bird logo
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.
10/09/2020
Udbud
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Kromann Reumert logo
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Den 8. september 2020 offentliggjorde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori klagenævnet konstaterer, at SKI har benyttet en tildelingsmodel, der strider med forbuddet mod forhandling. Læs mere om modellen og klagenævnets syn på sagen i denne nyhed.
10/09/2020
Udbud
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Bird & Bird logo
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 19. august 2020 annulleret en direkte tildeling af en kontrakt, baseret på SKI-rammeaftale 02.19. Klagenævnet kender tillige kontrakten for uden virkning og tillægger en økonomisk sanktion på 90.000 kr. til ordre
27/08/2020
Udbud
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Kromann Reumert logo
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Klagenævnet for Udbud har igen haft mulighed for at tage stilling til, om en aktindsigt i en konkurrents tilbud giver en utilbørlig konkurrencefordel i et (gen)udbud. I denne nyhed kan du læse, det førte til afvisning.
26/08/2020
Udbud
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Bird & Bird logo
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de...
14/08/2020
Udbud
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Kromann Reumert logo
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Klagenævnet for Udbud har udgivet sin årsberetning for 2019. Den samler vi op på i denne nyhed, hvor du kan blive klogere på årsberetningens statistik og tal, der tyder på, at...
14/08/2020
Udbud
Rette tilbudsgiver, når “det bliver i familien”
Kromann Reumert logo
Rette tilbudsgiver, når “det bliver i familien”
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud taget stilling til, hvilken juridisk enhed der skulle anses for at være tilbudsgiver under et udbud. I denne nyhed kan du læse, hvorvidt uklarheden ...
11/08/2020
Udbud
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Kromann Reumert logo
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Tilbudsgiveren DXC klagede over, at Frederikshavn Kommune havde anvendt uens beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af en række delkriterier i forhold til DXC's og den vindende ...
02/07/2020
Udbud
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
Kromann Reumert logo
Materiale fra et aflyst udbud er ikke omfattet af miljø­oplysningsloven
I en ny aktindsigtsafgørelse har Klagenævnet for Udbud slået fast, at tilbudsmateriale fra et aflyst udbud hverken påvirker eller kan påvirke miljøet. Dermed er det heller...
01/07/2020
Udbud
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Bird & Bird logo
Anvendelse af uens beregningsmetoder i tilbudsevalueringen
Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for alle de ...
17/06/2020
Udbud
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
Kromann Reumert logo
3 millioner kroner i økonomisk sanktion ved at frafalde et mindstekrav i rammeaftaler
I en ny kendelse har Klagenævnet for Udbud pålagt tre regionale trafikselskaber en rekordstor økonomisk sanktion på 3 millioner kroner. Kendelsen er interessant...
09/06/2020
Udbud
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Kromann Reumert logo
Evaluering på baggrund af en offentlig prisliste fratrukket rabat?
Laveste pris. Det var tildelingskriteriet, da et kommunalt indkøbsfællesskab udbød en rammeaftale om levering af legetøj. Evalueringen var baseret på tilbudsgivernes offentligt ...
25/05/2020
Udbud
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Kromann Reumert logo
Spekulation i evalueringsmodellen ‒ kan tilbuddet afvises som unormalt lavt?
Et arkitektfirma havde under et udbud med forhandling om arkitektrådgivning bevidst prissat væsentlige poster lavere end kostpris for at opnå en god evaluering. ...
19/05/2020
Udbud
Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
Bird & Bird logo
Adgangen til at indlevere nye referencer efter tilbudsfristen
Gentofte Kommune (”Ordregiver”) igangsatte i april 2019 et offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet angik levering af en ny hjemmeside til Ordregiver, herunder levering af ...
15/05/2020
Udbud
Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering
Bird & Bird logo
Fortsat streng bevisbyrde for konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers involvering
Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods af, ...
28/04/2020
Udbud
Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning
Kromann Reumert logo
Uklarhed i udbudsmaterialet afskar ikke erstatning
Klagenævnet for Udbud slog i en nylig kendelse fast, at en tilbudsgiver var berettiget til erstatning for den fortjeneste, som ville være opnået, hvis tilbudsgiveren var blevet tildelt kontrakten...
28/04/2020
Udbud
Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende
Kromann Reumert logo
Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende
Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 giver konkrete muligheder for at forudbetale leverandører ...
20/04/2020
Udbud
Klagefrister har en betydning ‒ også i udbudsretten
Kromann Reumert logo
Klagefrister har en betydning ‒ også i udbudsretten
Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse afvist en sag som følge af, at klager − en brancheorganisation − havde indgivet klagen for sent. Kendelsen viser Klagenævnets (oplagt) faste h...
16/04/2020
Udbud
Ordregivers udvælgelsesbeslutning var ikke åbenbar urigtig
Kromann Reumert logo
Ordregivers udvælgelsesbeslutning var ikke åbenbar urigtig
Klagenævnet for Udbud har givet ordregiver medhold i prækvalifikationen af, hvad ordregiver fandt var "de bedst egnede ansøgere". Nævnet fandt, at ordregivers beskrivelse af udvæ...
07/04/2020
Udbud
Hvornår er et tilbud for godt til at være sandt?
Kromann Reumert logo
Hvornår er et tilbud for godt til at være sandt?
I to nye kendelser har Klagenævnet for Udbud haft lejlighed til at udtale sig om, hvornår ordregiver efter udbudslovens § 169 har en undersøgelsespligt i forhold til, om et tilbud er unormalt lavt...
06/04/2020
Udbud
COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb
Bech Bruun logo
COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb
Anlægsloftet afskaffes for 2020, og regeringen har samtidig fremsat hastelovforslag vedrørende kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Forslagene giver bl.a. ...
31/03/2020
Udbud
Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning
Bech Bruun logo
Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning
I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at tillægge en ...
27/03/2020
Udbud
Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?
Focus Advokater logo
Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?
Det spørgsmål har Focus Advokater rejst over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med et konkret udbud. Svaret får du...
26/03/2020
Udbud
Offentlige indkøb i lyset af COVID-19
Bird & Bird logo
Offentlige indkøb i lyset af COVID-19
Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen. Force majeure I forhold til force majeure ...
23/03/2020
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted