Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Bird & Bird logo
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. februar 2021, Systematic A/S mod Greve, Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Guldborgsund, Lejre og Slagelse Kommune, annulleret et miniudbud baseret på SKI-rammeaftalen 02-19, da Kommunerne havde baseret miniudbuddet på nye vilkår i strid med udbudslovens § 100.
I går
Udbud
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kromann Reumert logo
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Ankestyrelsen har taget stilling til, om den samlede tilbudssum kan undtages fra aktindsigt ‒ og om Ringkøbing-Skjern Kommunes begrundelse for at have gjort det i en konkret sag om aktindsigt i et udbud var tilstrækkelig. Det kan du læse mere om i denne nyhed.
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Bird & Bird logo
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 11. januar 2021, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet v/Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, taget stilling til sin kompetence til at behandle overtrædelser af konkurrencereglerne, når den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.
15/02/2021
Udbud
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Kromann Reumert logo
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Udbudsreglerne gælder ikke kun for myndigheder, men også for offentligretlige organer. EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at det italienske fodboldforbund er oprettet for at imødekomme almenhedens behov og derfor skal følge udbudsreglerne.
09/02/2021
Udbud
Udbudsrettens uadskillelige ydelser
Kromann Reumert logo
Udbudsrettens uadskillelige ydelser
Kan man adskille vedligeholdelse af lyslederkabler og et salg af en fællesantenne? Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse taget stilling til spørgsmålet om "uadskillelige ydelser". Det kan du læse mere om i denne nyhed.
05/02/2021
Udbud
Har ordregiver pligt til at påse konsortie- og støtteaftalers forenelighed med konkurrencereglerne?
Bech Bruun logo
Har ordregiver pligt til at påse konsortie- og støtteaftalers forenelighed med konkurrencereglerne?
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 11. januar, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet, fastslået, at ordregiver i tvivlstilfælde har en pligt til at undersøge, om en konsortie- eller støtteaftale er baseret på en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale, også hvor den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.
01/02/2021
Udbud
SKI’s tildelingsmodel udgjorde ulovlig forhandling af tilbudspriser
Bird & Bird logo
SKI’s tildelingsmodel udgjorde ulovlig forhandling af tilbudspriser
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 14. januar 2021, Audio Visionary Music A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, taget stilling til, om anvendelse af en tildelingsmodel, der giver ikke-vindende tilbudsgivere mulighed for at ændre sine tilbudspriser efter tilbudsfristens udløb og blive tildelt en kontrakt, har karakter af ulovlig forhandling.
28/01/2021
Udbud
Pligt til at afvise tilbud
Kromann Reumert logo
Pligt til at afvise tilbud
I en ny kendelse slår Klagenævnet for Udbud fast, at ordregivere har pligt til at afvise tilbud, som er baseret på en konkurrencebegrænsende aftale. Læs mere om den principielle og vigtige kendelse i denne nyhed.
25/01/2021
Udbud
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud: Ændring af delkriterie var ikke i strid med udbudsreglerne
Klagenævnet for Udbud har i en nyere kendelse fundet, at Ordregiver var berettiget til at ændre et delkriterie uden at gennemføre nyt udbud. Klagenævnet fandt, at ændringen ikke angik et grundlæggende element, fordi det måtte stå klart for en almindeligt oplyst og påpasselig tilbudsgiver, at tilføjelsen i forvejen var omfattet af delkriteriets beskrivel-se, hvorfor der blot var tale om en præcisering.
21/01/2021
Udbud
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Kromann Reumert logo
Ny rapport: Status for offentlig konkurrence 2020
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet "Status for offentlig konkurrence 2020". Vi giver et indblik i de statiske uddrag og en nærmere gennemgang af rapportens konklusioner om fleksible udbudsprocedurer ‒ et af tre særlige emner i rapporten.
19/01/2021
Udbud
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
Bird & Bird logo
Offentlige udbud: 2021 bliver grønt
I vores udbudsteam i Danmark forventer vi i 2021 øget fokus på grøn omstilling og energibesparelser på mange forskellige niveauer. Dette synes godt i tråd med regeringens udspil fra oktober 2020 ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb”.
19/01/2021
Udbud
Erstatning på 2,5 mio. kr. til uberettiget afvist tilbudsgiver
Bird & Bird logo
Erstatning på 2,5 mio. kr. til uberettiget afvist tilbudsgiver
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. december 2020 taget stilling til erstatningsudmåling, som følge af en uberettiget afvisning af et tilbud.
18/01/2021
Udbud
Bruger­gruppes vurdering af gennemsigtige T-shirts kostede 2,5 mio. kr.
Kromann Reumert logo
Bruger­gruppes vurdering af gennemsigtige T-shirts kostede 2,5 mio. kr.
Klagenævnet for Udbud har tilkendt en tilbudsgiver 2,5 mio. kr. i erstatning, fordi ordregiveren uretmæssigt havde afvist et tilbud som ukonditionsmæssigt. I denne nyhed kan du blive klogere på, hvordan Klagenævnet fastsatte erstatningen.
12/01/2021
Udbud
Må den tidligere leverandør udføre arbejde i standstill-perioden?
Kromann Reumert logo
Må den tidligere leverandør udføre arbejde i standstill-perioden?
Overtrådte en ordregiver forbuddet mod at indgå kontrakt i standstill-perioden ved at bestille arbejde fra den tidligere leverandør, som også havde vundet det nye udbud? Ordregiver mente, at der var tale om ad hoc-ydelser, som ikke var omfattet af den udbudte kontrakt. Læs med og bliv klogere på, hvad Klagenævnet mener om den sag.
05/01/2021
Udbud
Hvor meget må ordregivere ændre undervejs i udbuds­processen?
Kromann Reumert logo
Hvor meget må ordregivere ændre undervejs i udbuds­processen?
Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, om en ordregivers ændringer af rammeaftalens tvistløsningsmodel undervejs i udbudsprocessen faktisk skulle have ført til et genudbud eller en fristforlængelse. Læs, hvad Klagenævnet kom frem til i denne nyhed.
04/01/2021
Udbud
Ordregivers vurdering, om at et tilbud måtte anses som unormalt lavt efter tilbudsloven, tilsidesat
Bird & Bird logo
Ordregivers vurdering, om at et tilbud måtte anses som unormalt lavt efter tilbudsloven, tilsidesat
Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 26. november 2020 taget stilling til begrebet unormalt lave tilbud under tilbudsloven, herunder rækkevidden af begrebet.
18/12/2020
Udbud
Udførelse af vagttjenester og lignende ved kontorer for det italienske postvæsen var omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Bird & Bird logo
Udførelse af vagttjenester og lignende ved kontorer for det italienske postvæsen var omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
EU-Domstolen slog efter en præjudiciel forespørgsel fra en italiensk forvaltningsdomstol fast, at udførelse af tjenesteydelser i form af vagttjenester, reception og lignende ved et postkontor var omfattet af aktiviteter i forbindelse med tilrådighedsstillelse af posttjenester og dermed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
04/12/2020
Udbud
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Kromann Reumert logo
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
I marts 2020 fik kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverandører og undlade at påtale en leverandørs misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19. Reglerne er en del af regeringens understøttende initiativer for virksomheder, og de er nu blevet forlænget frem til den 1. marts 2021.
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Bech Bruun logo
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse den 7. oktober 2020 slået fast, at en kontrakt ikke udgør en rammeaftale alene på det grundlag, at kontraktens omfang ikke er endeligt fastlagt, og dermed kan give ordregiver en vis fleksibilitet. Det afgørende er, om leverandøren er sikret en tilstrækkelig stor base af ydelser, der skal udføres.
16/11/2020
Udbud
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Kromann Reumert logo
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Kan det virkelig passe, at der findes en "eneste ene"? Det har Klagenævnet for Udbud endnu en gang taget stilling til. I denne korte nyhed kan du læse mere om sagen, og om hvorfor en klage faktisk kan imødekommes af Klagenævnet uden at komme klageren til gode. Der er vigtige lektier at lære for både ordregivere og leverandører!
10/11/2020
Udbud
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Bird & Bird logo
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 27. oktober 2020 slået fast, at et frafald af et mindstekrav medførte en ændring af et grundlæggende element og dermed en fornyet udbudspligt. Kontrakterne blev således erklæret for uden virkning og Ordregiverne blev pålagt en økonomisk sanktion på 7 mio. kr.
05/11/2020
Udbud
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
Kromann Reumert logo
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
FynBus, Sydtrafik og Midttrafik blev for nylig pålagt en økonomisk sanktion på syv millioner kroner for at frafalde et mindstekrav efter kontraktindgåelse. Det er anden gang, trafikselskaberne sanktioneres for samme overtrædelse af udbudsreglerne. Læs med, og find ud af, hvorfor sanktionen nu er steget.
05/11/2020
Udbud
CPV-koder – er de så vigtige?
Kromann Reumert logo
CPV-koder – er de så vigtige?
Hvad er konsekvensen af mangelfuld anvendelse af CPV-koder i udbudsbekendtgørelsen? Det har det norske udbudsklagenævn, KOFA, taget stilling til i en nylig afgørelse. Og det er ikke nødvendigvis rar læsning…
26/10/2020
Udbud
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Bird & Bird logo
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som en rammeaftale eller blot en almindelig offentlig kontrakt.
22/10/2020
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted