Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Udbud

Seneste nyheder inden for Udbud

Offentlige udbud - i bæredygtighedens tegn
Bird & Bird logo
Offentlige udbud - i bæredygtighedens tegn
Der er fornyeligt lavet undersøgelser om brugen af grønne tildelingskriterier i offentlige udbudsforretninger, hvor det fremgår at under 7 % af kommunale udbud fra perioden januar 2021 til september 2022 indeholdt grønne tildelingskriterier. Der er derfor rum for forbedring i jagten på at opnå bæredygtige løsninger.
25/01/2023
Udbud
Bordet fanger ved opdeling af et samlet indkøb i mindre kontrakter
Kromann Reumert logo
Bordet fanger ved opdeling af et samlet indkøb i mindre kontrakter
Når ordregiver har besluttet sig for ét samlet indkøb af en række ydelser hos én leverandør, kan man så senere vælge at opdele kontrakten og tildele delkontrakt uden forudgående udbud? Det spørgsmål behandler Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse om Frederikssund Kommunes direkte tildeling af en (del)kontrakt vedrørende et nødkaldssystem til kommunens omsorgscentre.
19/01/2023
Udbud
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kromann Reumert logo
Konkurrence på kontraktvilkår?
Kan ordregiver være berettiget til at evaluere et tilbud ud fra en "worst-case scenario"-fortolkning, og hvilken betydning har det, hvis udbudsmaterialet indeholder modstridende oplysninger om, hvem den ordregivende enhed er? Det har Klagenævnet for Udbud taget stilling til i en ny kendelse, som du kan læse mere om her.
18/01/2023
Udbud, Kontraktret
Nye krav til pålidelighedsvurderinger
Focus Advokater logo
Nye krav til pålidelighedsvurderinger
Den 1. januar trådte en ny procedure i kraft for ordregivers vurdering af en virksomheds dokumentation for pålidelighed. Læs mere om, hvad ændringen betyder for fremtidige udbud, her.
12/01/2023
Udbud
Opdelingen af kontrakter må ikke ske med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet
Bird & Bird logo
Opdelingen af kontrakter må ikke ske med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet
Klagenævnet for Udbud har i kendelsen af 20. december 2022 med henvisning til udbudslovens § 30, stk. 2, 1. pkt. slået fast, at en kontrakt ikke må opdeles med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at opdelingen af kontrakter skal ske efter en vurdering af, om der er funktionsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem ydelserne.
12/01/2023
Udbud
Klagenævnet for udbud trykprøver den (absolut?) nedre grænse for beskrivelsen af underkriterier i udbudsmaterialet
Kromann Reumert logo
Klagenævnet for udbud trykprøver den (absolut?) nedre grænse for beskrivelsen af underkriterier i udbudsmaterialet
Hvor præcist skal underkriteriet "Kvalitet" defineres, og i hvilke tilfælde må ordregiver afrunde tildelte point i henhold til underkriteriet "Pris"? Begge disse spørgsmål har Klagenævnet for Udbud behandlet i en ny kendelse om et udbud om kompressionsprodukter til ben, hænder og arme.
11/01/2023
Udbud
Ny guide: Sådan indhenter ordregiver en vejledende udtalelse om pålidelighed
Bech Bruun logo
Ny guide: Sådan indhenter ordregiver en vejledende udtalelse om pålidelighed
Ved årsskiftet trådte de nye regler om vurdering af en tilbudsgivers self-cleaning i udbud i kraft. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse offentliggjort en guide til, hvordan man som ordregiver anmoder om en vejledende udtalelse.
05/01/2023
Udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender første guides om ny self-cleaning-proces
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender første guides om ny self-cleaning-proces
Spændingen er ovre! Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort indholdet af hjemmesiden for "Enheden for Vurdering af Pålidelighed". Den indeholder blandt andet det første vejledende materiale om den nye self-cleaning-proces, som træder i kraft efter nytår. Vi gennemgår de væsentligste opmærksomhedspunkter for ordregivere og tilbudsgivere i denne nyhed.
02/01/2023
Konkurrenceret, Udbud
Medvind til ordregivers evaluering
Kromann Reumert logo
Medvind til ordregivers evaluering
Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en delkendelse om ordregiveres skøn både ved udformningen af under- og delkriterier og ved tilbudsevalueringen. Igen understreges det, at der tillægges ordregivere et vidt skøn, og at elementerne i den gennemførte evaluering ikke nødvendigvis skal være helt (altså 1:1) sammenfaldende med udbudsmaterialets kvalitative beskrivelser, så længe helheden kan rummes. Læs mere om skønnet og kendelsen i dette nyhedsbrev.
19/12/2022
Udbud
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Bird & Bird logo
Kontrakter er undtaget udbudsreglerne, når det er med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346
Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 29. november 2022 slået fast, at kontrakter er undtaget udbudsreglerne med henblik på at sikre nationale sikkerhedsinteresser, jf. TEUF art. 346 (Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde) og i det hele undtaget generelle EU-traktatretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at brugen af underleverandører i det konkrete tilfælde ikke førte til, at formålet bag TEUF art. 346 ikke kunne opfyldes.
15/12/2022
Udbud, EU-ret
Nye self-cleaning regler i forbindelse med udbud træder snart i kraft
Bech Bruun logo
Nye self-cleaning regler i forbindelse med udbud træder snart i kraft
Fra den 1. januar 2023 skal ordregivere indhente en vejledende udtaldelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hver gang det skal vurderes, om en tilbudsgiver opfylder betingelserne for self-cleaning i udbud.
06/12/2022
Udbud
Self-Cleaning - ikke så lige til som nogen måske gik og troede
Bird & Bird logo
Self-Cleaning - ikke så lige til som nogen måske gik og troede
Klagenævnet for Udbud slog fast, at ordregiver ikke havde tilsidesat sit skøn ved først at vurdere, at tilbudsgiver, efter kommunes selvstændige vurdering, tidligere havde væsentligt misligholdt en offentlig kontrakt, og dernæst vurderet, at tilbudsgivers dokumentation for pålidelighed ikke var tilstrækkelig. Tilbudsgiver blev derfor udelukket med henvisning til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 om væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt.
01/12/2022
Udbud
Tidligere misligholdelse af kontrakt blev afgørende for manglende retlig interesse i efterfølgende udbud
Bird & Bird logo
Tidligere misligholdelse af kontrakt blev afgørende for manglende retlig interesse i efterfølgende udbud
Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 24. oktober 2022, KN Rengøring v/Henrik Krogstrup Nielsen mod Herlev Kommune, afvist en klage med begrundelsen manglende retlig interesse, idet klager ikke havde deltaget i udbuddet, og fordi det kunne lægges til grund, at ordregiveren i tilfælde af klagers deltagelse ville have udelukket denne i medfør af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, om væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt.
18/11/2022
Udbud
Klage afvist: Potentiel leverandør var omfattet af udelukkelsesgrund
Bech Bruun logo
Klage afvist: Potentiel leverandør var omfattet af udelukkelsesgrund
Klagenævnet for Udbud fandt, at en potentiel leverandør ikke havde den nødvendige retlige interesse, da virksomheden dels var omfattet af en udelukkelsesgrund, og dels ikke havde deltaget i udbuddet.
28/10/2022
Udbud
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Kromann Reumert logo
Frister for afgivelse af tilbud i forbindelse med salg af kommunens og regionens faste ejendomme
Indenrigs- og boligministeriet har i et nyligt notat præciseret forståelsen af Udbudsbekendtgørelsens regler om frister for afgivelse af tilbud på kommunens og regionens salg af faste ejendomme. Vi ser nærmere på reglerne og sætter fokus på, hvad kommuner og regioner skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med fastsættelse af frister for afgivelse af tilbud.
27/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud, Offentlig ret
Ulovlig opdeling af anskaffelse ved brug af SKI- rammeaftale
Bird & Bird logo
Ulovlig opdeling af anskaffelse ved brug af SKI- rammeaftale
Ordregiveres annullation af miniudbud var ikke i strid med ligebehandlingsprincippet, men den efterfølgende direkte tildeling og opdeling af anskaffelsen var i strid med udbudslovens regler og kontrakten blev derfor erklæret for uden virkning for fremtiden og ordregiver pålagt en økonomisk sanktion.
20/10/2022
Udbud
Hvem er ordregiver, når almene boligorganisationer (og deres afdelinger) køber ind?
Kromann Reumert logo
Hvem er ordregiver, når almene boligorganisationer (og deres afdelinger) køber ind?
Decentrale enheder er et emne, som kun sjældent berøres i praksis, men rækkevidden af området har stor betydning inden for nogle områder, såsom den almene sektor. Hvem er egentlig ordregiver ved offentlige indkøb hos almene boligorganisationer, og hvilken betydning har det? Disse spørgsmål - og mere - kan du få svar på i denne nyhed.
14/10/2022
Udbud
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
Bird & Bird logo
Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning
EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.
07/10/2022
Udbud, Konkurrenceret, EU-ret
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Focus Advokater logo
Sanktioner fra EU påvirker visse offentlige igangværende kontrakter pr. 10.10.2022
Som konsekvens af krigen i Ukraine har EU vedtaget en række sanktionspakker – herunder den 5. sanktionspakke, der blandt andet begrænser russiske virksomheders mulighed for udførelse af igangværende offentlige kontrakter.
06/10/2022
Udbud, Kontraktret, Compliance
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Bech Bruun logo
Ny praksis fra Ankestyrelsen vedrørende kommuners udlejning af ejendomme
Ny praksis fra Ankestyrelsen skubber til rammerne for kommuners udlejning af egne bygninger til private, samt for renovering og ombygning heraf med henblik på udleje.
03/10/2022
Fast ejendom og entreprise, Udbud
Ny vejledning for grønne udbud
Bird & Bird logo
Ny vejledning for grønne udbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i starten af september 2022 en ny vejledning, der har til hensigt at hjælpe offentlige indkøbere på vejen mod ”grønnere” indkøb.
26/09/2022
Udbud
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Bird & Bird logo
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn
Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 29. juni 2022 tilsidesat ordregivers vide skøn, idet den pågældende ordregiver havde lavet en konstaterbar fejl i deres kvalitative evaluering, hvor samme forhold havde vægtet forskelligt i henholdsvis det vindende og et af de tabende tilbud.
20/09/2022
Udbud
Aftale uden udbud, men ikke uden virkning
Kromann Reumert logo
Aftale uden udbud, men ikke uden virkning
For første gang har Klagenævnet for Udbud undladt at erklære en kontrakt uden virkning, selvom kontrakten var tildelt direkte, uden at betingelserne herfor var opfyldt. Læs her, hvordan Det Digitale Folkebiblioteks forarbejde sikrede dem mod uden virkning. Klagenævnet for Udbuds kendelse den 21. juni 2022: Inlead ApS mod Det Digitale Folkebibliotek
14/09/2022
Udbud
Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?
Kromann Reumert logo
Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?
En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud tager stilling til, hvorvidt en brugertest medfører en konkurrencefordel for den tilbudsgiver, der hidtil har leveret et IT-system til ordregiver. Derudover bekræfter kendelsen Klagenævnets praksis vedrørende brug af kommissionsmodellen.
08/09/2022
Udbud
Viser de 24 nyeste nyheder inden for udbud   |   Vis alle
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted