Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes

Bech Bruun
16/04/2024
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Bech Bruun logo
Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt en vigtig dom i sagen mellem Resurs Bank og Finanstilsynet vedrørende pligten til og omfanget af at vurdere forbrugeres kreditværdighed. Dommen både lemper og bekræfter dele af Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2021 samt dertilhørende praksis.

Sagen kort fortalt 

Finanstilsynet meddelte i januar 2022 et påbud til Resurs Bank om at foretage kreditværdighedsvurderinger af forbrugere (lånansøgere) på én bestemt måde. Finanstilsynets påbud indeholdt krav om beregning af låntagers rådighedsbeløb for samtlige lån, indhentning af dokumenterede oplysninger om låntagers faktiske indtægter og udgifter, samt en individuel vurdering af låntagers evne til at servicere lånet med den højeste ydelse i alle tilfælde. 


Resurs Bank gjorde i den forbindelse gældende, at Finanstilsynets påbud ikke havde hjemmel i EU-retten og desuden var i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. 


Forbrugerombudsmanden indtrådte desuden i sagen med henblik på at få tilsidesat en specifik kreditaftale indgået mellem Resurs Bank og en forbruger som ugyldig. Lånet var blevet bevilget af Resurs Bank til en 20-årig forbruger tilbage i 2019, hvor forbrugeren på daværende tidspunkt havde en beskeden indkomst samt et beskedent rådighedsbeløb. 


Ifølge Forbrugerombudsmanden havde Resurs Bank tilsidesat sin pligt ved ikke forud for indgåelsen af aftalen med forbrugeren at have foretaget en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering. Forbrugerombudsmanden mente, at kreditaftalen af denne grund var ugyldig med den retsvirkning, at renter, gebyrer og afdrag skulle betales tilbage til forbrugeren, mod at forbrugeren skulle tilbagebetale lånet. 


Tre påbud opretholdt og ét underkendt 

Landsretten opretholdt i det væsentlige Finanstilsynets påbud, da tre ud af fire dele af Finanstilsynets påbud blev opretholdt, herunder forpligtelsen til at beregne låntagers rådighedsbeløb for alle lån. 


Landsretten tilsidesatte dog den del af Finanstilsynets afgørelse, der stillede krav om, at Resurs Bank skulle indhente oplysninger om låntagers faktiske indtægter og faktiske udgifter på én bestemt måde. Dette påbud mente Landsretten var for vidtgående, da dette krav reelt ville fratage Resurs Bank et skøn over, hvornår der forelå fyldestgørende oplysninger til brug for kreditværdighedsvurderingen. Landsretten fastslog, at lånets størrelse og kreditgivers forudgående kendskab til forbrugeren kan have en betydning for, hvilke oplysninger om udgifter og indtægter, som kreditgiver skal indsamle som led i kreditværdighedsvurderingen. 


Resurs Bank blev også frifundet fra Forbrugerombudsmandens påstand om, at den konkrete kreditaftale indgået mellem banken og en forbruger skulle tilsidesættes som ugyldig. Forbrugerombudsmanden havde ifølge Østre Landsret ikke løftet bevisbyrden for, at kreditaftalen skulle tilsidesættes som følge af en mangelfuld kreditværdighedsvurdering. 


Bech-Bruuns kommentar

Kravet om at foretage en kreditværdighedsvurdering af en forbruger er et væsentligt element til at forebygge uansvarlig långivning, og reglerne er således vigtige af hensynet til, at forbrugere ikke kan komme fri af gæld. Dommen fra Østre Landsret fastslår dog, at der er grænser for, hvad myndighederne kan kræve af kreditgivere som betingelse for, at en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering foreligger. 


Kreditudbydere bør på baggrund af afgørelsen overveje, om nuværende procedurer for kreditværdighedsvurderinger i visse tilfælde kan lempes i forhold til dokumentation for indtægt og udgifter. Samtidig er det vores vurdering, at Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden på sigt bør opdatere vejledningen for kreditværdighedsvurderinger fra 2021 med henblik på at afspejle dommen fra Østre Landsret, såfremt dommen ikke ankes af en af parterne. 


Læs mere om vejledningen for kreditværdighedsvurderinger i vores tidligere nyhed.


Vil du vide mere?

Hos Bech-Bruun har vi dybdegående kendskab til de regler, der gælder for forbrugere, herunder reglerne for långivning til forbrugere. Vi har også assisteret flere organisationer med at ansøge om licens til at drive forbrugslånsvirksomheder, der blev endnu mere relevant for mange organisationer, efter de nye regler vedrørende ”køb nu – betal senere”-kreditter blev ændret. 


Læs mere om denne ændring i vores tidligere nyhed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt fra ESMA om navngivning af fonde ved brug af ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk
Nyt fra ESMA om navngivning af fonde ved brug af ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk
14/03/2024
Finansiering og bankret, Compliance
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
EMIR 3.0 med krav om aktiv konto hos EU-CCP er på vej
22/03/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
ESG-rapportering
ESG-rapportering
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted