Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier

Kromann Reumert
27/02/2024
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
Kromann Reumert logo
European Securities and Markets Authority (ESMA) har publiceret retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier for at sætte fokus på de krav, som følger af markedsmisbrugsforordningen (MAR). Det skyldes, at sociale medier i stigende grad bruges til udbredelse og deling af investeringsanbefalinger og generel information om finansielle markeder.

Retningslinjerne fastslår, at udbredelse eller deling af investeringsanbefalinger på sociale medier også er omfattet af reglerne i MAR og den delegerede forordning 2016/958 om supplerende regler til MAR (Forordning 2016/958), der omhandler investeringsanbefalinger eller kravene hertil.


Hvad er en investeringsanbefaling?

"Investeringsanbefalinger" er i MAR defineret bredt som "information, der eksplicit eller implicit anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter eller udstederne, herunder enhver udtalelse om den aktuelle eller fremtidige værdi af eller kurs på sådanne instrumenter, som er tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden."


Det betyder således, at offentlige udtalelser, som indeholder anbefalinger om eksempelvis at købe eller sælge specifikke aktier, eller hvordan en investeringsportefølje bør opbygges, kan udgøre investeringsanbefalinger. Det samme gælder offentlige udtalelser om den aktuelle eller fremtidige pris på aktier. Det skal dog altid vurderes fra sag til sag.


Hvem retter retningslinjerne sig mod?

Retningslinjerne understreger, at reglerne gælder for alle personer - juridiske såvel som fysiske - der deler investeringsanbefalinger. Kravene til investeringsanbefalingerne er dog opdelt i krav, som gælder for alle, og krav, som kun gælder for en afgrænset kreds af personer, der består af i) uafhængige analytikere, ii) investeringsselskaber, iii) kreditinstitutter, iv) personer, hvis primære arbejde er at udarbejde investeringsanbefalinger, og v) eksperter (personer, som gentagne gange deler egne investeringer og investeringsanbefalinger på sociale medier og fremstår som havende finansiel ekspertise og erfaring, enten som bibeskæftigelse eller fritidsinteresse).


Hvilke krav skal investeringsanbefalinger leve op til?

Alle investeringsanbefalinger, uanset hvem der deler dem, skal overholde de generelle krav til investeringsanbefalinger:


  • Identifikation af personen, som har udarbejdet investeringsanbefalingen, herunder navn og jobtitel på alle fysiske personer, der har været involveret i udarbejdelsen af anbefalingen
  • Dato og tidspunkt for anbefalingen
  • En objektiv præsentation af investeringsanbefalingen, herunder en klar opdeling i faktiske forhold og fortolkninger, skøn, udtalelser og andre former for oplysninger, der ikke er faktuelle
  • Stillingtagen til alle kilders troværdighed, herunder en klar angivelse, hvis der er tvivl om en kildes troværdighed
  • Fremlæggelse af interessekonflikter på en klar og tydelig måde.


Uafhængige analytikere, investeringsselskaber, kreditinstitutter, personer, hvis primære arbejde er at udarbejde investeringsanbefalinger, og eksperter skal derudover blandt andet oplyse:


  • om grundlaget for værdiansættelsen, herunder metoden og de underliggende antagelser, som værdiansættelsen bygger på
  • om investeringshorisont og passende risikoadvarsel
  • om den planlagte hyppighed af opdateringer til investeringsanbefalingen
  • om investeringsanbefalingen har været fremlagt og eventuelt er blevet ændret efter en fremlæggelse for udstederen af det finansielle instrument,
  • om de ejer en nettoposition på 0,5 % eller mere af den samlede udstedte aktiekapital for udstederen som anbefalingen vedrører, samt om nettopositionen er kort eller lang.


Listen ovenfor er ikke udtømmende, og flere krav følger af Forordning 2016/958.


Hvilke krav er der herudover?

Personer, som udbreder investeringsanbefalinger, skal desuden være opmærksom på, at deling af sådan information også potentielt kan være i strid med forbuddet mod markedsmanipulation og uretmæssig videregivelse af intern viden. 


Konsekvenser

Overtrædelse af oplysningsforpligtelserne straffes med bøde.


Læs de nye retningslinjer (på engelsk): Requirements when posting investments recommendations on social media (esma.europe.eu)

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
ESG-rapportering
ESG-rapportering
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
16/04/2024
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted