Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker

Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
Bech Bruun logo
En række nye lovændringer sikrer de juridiske rammer for tinglysning af rettigheder over elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker, beliggende inden for den eksklusive økonomiske zone (EØZ). Ændringerne skaber nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker.

Danmark står i de kommende år over for en massiv udbygning af antallet af havvindmølleparker. Dette vil indebære et behov for betydelige investeringer.


Det følger af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, § 2, stk. 1, 1. pkt., at realkreditlån ydes mod registreret pant i fast ejendom, dvs. mod tinglyst pant. Hvor elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker, kan anses som "fast ejendom" i tinglysningslovens forstand, er der derfor mulighed for at opnå realkreditfinansiering.


Den 14. december 2023 vedtog Folketinget en ændring af lov om fremme af vedvarende energi mv. (VE-loven). Ændringsloven indeholder bl.a. en ændring af ordlyden af VE-lovens § 25, stk. 4, hvorefter elproduktionsanlæg med tilhørende interne ledningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone (EØZ) i tinglysningsmæssig forstand fremover skal anses som fast ejendom. Den tidligere ordlyd henviste alene til søterritoriet og ikke EØZ.


Den 21. november 2023 og den 30. november 2023 vedtog Folketinget desuden hhv. en ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og en ændring af lov om tinglysning mv. Ændringslovene klarlægger, at der inden for en lånegrænse på 60 % af den faste ejendoms værdi kan ydes lån til ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed, herunder havvindmølleparker, beliggende i EØZ. Ændringslovene klarlægger også, at det fremover vil være muligt formelt at tinglyse rettigheder over fast ejendom beliggende i EØZ. Ved opførelse af ejendom, herunder havvindmølleparker, på søterritoriet eller inden for EØZ skal der ske registrering hos Geodatastyrelsen med eget identifikationsnummer, og ejendommens placering skal være stedfæstet.


Samlet skaber de gennemførte lovændringer nye muligheder for realkreditfinansiering af elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker.


Hvor det tidligere alene var muligt at realkreditbelåne elproduktionsanlæg, herunder havvindmølleparker, beliggende inden for søterritoriet (dækkende et område på 12 sømil eller ca. 22 km fra den danske kyst), er det nu muligt at realkreditbelåne havvindmølleparker beliggende inden for hele EØZ (dækkende et område på maksimalt 200 sømil eller ca. 370 km fra den danske kyst). Det er her, at de planlagte fremtidige havvindmølleparker skal ligge.


Lovændringerne kommer i forlængelse af et ønske fra realkreditinstitutterne om en klar og utvetydig lovgivning på området samt regeringens ønske om at understøtte udbygning af havvindmøller og øge konkurrencen om og mulighederne for at finansiere havvindmølleparker.


Lovændringerne trådte alle i kraft den 1. januar 2024.


Bech-Bruuns kommentarer

Hos Bech-Bruun ser vi positivt på lovændringerne, som vil bidrage til at styrke økonomien for kommende havvindmølleparker ved at give markedet adgang til en attraktiv og sædvanligvis billig realkreditfinansiering. De nye muligheder for realkreditfinansiering er derfor af væsentlig betydning for både projektudviklere, investorer og andre relevante aktører. Lovændringerne må også forventes at gøre det mere attraktivt for investorer at investere i havvindmølleparker i Danmark.


Som Green Power Denmark har påpeget i flere høringssvar til de nu gennemførte lovændringer, adresserer lovændringerne dog ikke behovet for at sikre muligheder for realkreditfinansiering af andet og mere end elproduktionsanlæg med tilhørende ledningsnet. Lovændringerne tydeliggør dermed ikke, om de nye muligheder for realkreditfinansiering ligeledes skal omfatte energiopsamlings-, konverterings- og lagringsanlæg, såsom PtX-anlæg. Dette ville i højere grad bidrage til at fremtidssikre reguleringen på området.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
ESG-rapportering
ESG-rapportering
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
16/04/2024
Finansiering og bankret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted