Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget

Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har den 4. maj 2023 vedtaget en række ændringer til lov om forbrugslånsvirksomheder samt kreditaftaleloven. Ændringerne har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at udvide lovens anvendelsesområde til at omfatte blandt andet rente- og omkostningsfrie kreditaftaler, der udbydes af en tredjepart.

Ændringerne til lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven blev første gang sendt i høring den 27. juni 2022, men behandlingen af forslaget måtte udskydes grundet Folketingsvalget, hvorfor lovforslaget blev genfremsat den 15. marts 2023. Læs vores nyhed om det oprindelige lovforslag.


Lovændringerne omfatter både lov om forbrugslånsvirksomhed samt kreditaftaleloven. Ændringerne består i hovedsagen af en udvidelse af de typer af kreditaftaler, der omfattes af lovenes anvendelsesområde. 


Virksomheder, der er underlagt lov om forbrugslånsvirksomheder, er blandt andet underlagt Finanstilsynets tilsyn samt lovens regler om tilladelse, kreditværdighedsvurdering, identifikation af målgrupper, ÅOP- og omkostningslofter samt krav til overholdelse af god skik.


Det nye anvendelsesområde

De nye regler indebærer, at lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven udvides til at omfatte tredjepartsudbydere af "buy now, pay later"-arrangementer. Dette omfatter den situation, hvor en forbruger i forbindelse med køb en vare eller tjenesteydelse indgår en rente- og omkostningsfri kreditaftale med en tredjepart. Hidtil har sådanne rente- og omkostningsfri kreditaftaler været undtaget fra lov om forbrugslånsvirksomhed og kreditaftalelovens anvendelsesområde.


Erhvervsdrivende kan dog fortsat tilbyde deres kunder rente- og omkostningsfri kreditaftaler uden at blive omfattet af lovenes anvendelsesområder, forudsat at (i) forbrugeren skal betale senest 90 dage efter leveringstidspunktet, og (ii) det ikke er en tredjepart, der yder kreditten.


Lovændringen får således både betydning for tredjepartsudbydere af "buy now, pay later"-arrangementer samt erhvervsdrivende, der tilbyder rente- og omkostningsfri salg på kredit, hvis tilbagebetalingsfristen er længere end 90 dage, da sådan kreditvirksomhed fremover vil være omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven.


De nye regler indebærer også, at lov om forbrugslånsvirksomheder ikke finder anvendelse på aftaler om betalingskort med udskudt betaling, hvor det samlede transaktionsbeløb debiteres på kortindehavers konto på en bestemt dato senest 50 dage efter transaktionen, uden at der skal betales renter eller omkostninger i forbindelse med den udskudte betaling. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår kreditaftalelovens anvendelse på aftaler om betalingskort med udskudt betaling, idet kreditaftalelovens § 8, stk. 2, dog fortsat vil finde anvendelse på denne type aftaler.


Endvidere finder lov om forbrugslånsvirksomheder ikke anvendelse på kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, og hvor virksomheden, der yder kreditten, er omfattet af § 389, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed og modtager midler til anvendelse i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed efter § 8 a, stk. 1, i ligningsloven.


Ikrafttræden og overgangsregler

Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2023.


Derudover indeholder loven en overgangsbestemmelse for virksomheder, som forud for den 1. juli 2023 yder rente- og omkostningsfrie kreditter uden en tilladelse efter lov om forbrugslånsvirksomheder, men som efter lovens ikrafttræden ikke kan drive virksomhed uden en tilladelse. Sådanne virksomheder skal inden den 1. januar 2024 indgive ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet. Forudsat at de overholder denne ansøgningsfrist, kan de pågældende virksomheder fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om, hvorvidt tilladelse kan gives.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lov om mere fleksible fit & proper-vurderinger vedtaget
Lov om mere fleksible fit & proper-vurderinger vedtaget
25/04/2023
Finansiering og bankret
ESG-reguleringen
ESG-reguleringen
27/04/2023
EU-ret, Øvrige, Miljøret, Selskabsret, Finansiering og bankret
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
08/05/2023
Finansiering og bankret, E-handel og markedsføring, Øvrige, Kontraktret
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
12/05/2023
M&A, Selskabsret, Øvrige, Energi og forsyning
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
16/05/2023
M&A, Selskabsret
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted