Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget

Lovændring vedrørende "buy now, pay later"- finansiering er nu vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har den 4. maj 2023 vedtaget en række ændringer til lov om forbrugslånsvirksomheder samt kreditaftaleloven. Ændringerne har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at udvide lovens anvendelsesområde til at omfatte blandt andet rente- og omkostningsfrie kreditaftaler, der udbydes af en tredjepart.

Ændringerne til lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven blev første gang sendt i høring den 27. juni 2022, men behandlingen af forslaget måtte udskydes grundet Folketingsvalget, hvorfor lovforslaget blev genfremsat den 15. marts 2023. Læs vores nyhed om det oprindelige lovforslag.


Lovændringerne omfatter både lov om forbrugslånsvirksomhed samt kreditaftaleloven. Ændringerne består i hovedsagen af en udvidelse af de typer af kreditaftaler, der omfattes af lovenes anvendelsesområde. 


Virksomheder, der er underlagt lov om forbrugslånsvirksomheder, er blandt andet underlagt Finanstilsynets tilsyn samt lovens regler om tilladelse, kreditværdighedsvurdering, identifikation af målgrupper, ÅOP- og omkostningslofter samt krav til overholdelse af god skik.


Det nye anvendelsesområde

De nye regler indebærer, at lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven udvides til at omfatte tredjepartsudbydere af "buy now, pay later"-arrangementer. Dette omfatter den situation, hvor en forbruger i forbindelse med køb en vare eller tjenesteydelse indgår en rente- og omkostningsfri kreditaftale med en tredjepart. Hidtil har sådanne rente- og omkostningsfri kreditaftaler været undtaget fra lov om forbrugslånsvirksomhed og kreditaftalelovens anvendelsesområde.


Erhvervsdrivende kan dog fortsat tilbyde deres kunder rente- og omkostningsfri kreditaftaler uden at blive omfattet af lovenes anvendelsesområder, forudsat at (i) forbrugeren skal betale senest 90 dage efter leveringstidspunktet, og (ii) det ikke er en tredjepart, der yder kreditten.


Lovændringen får således både betydning for tredjepartsudbydere af "buy now, pay later"-arrangementer samt erhvervsdrivende, der tilbyder rente- og omkostningsfri salg på kredit, hvis tilbagebetalingsfristen er længere end 90 dage, da sådan kreditvirksomhed fremover vil være omfattet af lov om forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaleloven.


De nye regler indebærer også, at lov om forbrugslånsvirksomheder ikke finder anvendelse på aftaler om betalingskort med udskudt betaling, hvor det samlede transaktionsbeløb debiteres på kortindehavers konto på en bestemt dato senest 50 dage efter transaktionen, uden at der skal betales renter eller omkostninger i forbindelse med den udskudte betaling. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår kreditaftalelovens anvendelse på aftaler om betalingskort med udskudt betaling, idet kreditaftalelovens § 8, stk. 2, dog fortsat vil finde anvendelse på denne type aftaler.


Endvidere finder lov om forbrugslånsvirksomheder ikke anvendelse på kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, og hvor virksomheden, der yder kreditten, er omfattet af § 389, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed og modtager midler til anvendelse i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed efter § 8 a, stk. 1, i ligningsloven.


Ikrafttræden og overgangsregler

Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2023.


Derudover indeholder loven en overgangsbestemmelse for virksomheder, som forud for den 1. juli 2023 yder rente- og omkostningsfrie kreditter uden en tilladelse efter lov om forbrugslånsvirksomheder, men som efter lovens ikrafttræden ikke kan drive virksomhed uden en tilladelse. Sådanne virksomheder skal inden den 1. januar 2024 indgive ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet. Forudsat at de overholder denne ansøgningsfrist, kan de pågældende virksomheder fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om, hvorvidt tilladelse kan gives.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
EU's nye hvidvaskpakke offentliggjort: Strengere regler klar til 2027
EU's nye hvidvaskpakke offentliggjort: Strengere regler klar til 2027
09/07/2024
Compliance, Finansiering og bankret
Må du kontakte andre virksomheder pr. mail?
Må du kontakte andre virksomheder pr. mail?
11/07/2024
E-handel og markedsføring
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Ny aftale skal styrke indsatsen mod spilvirksomheders markedsføring
Ny aftale skal styrke indsatsen mod spilvirksomheders markedsføring
19/07/2024
E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted