Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv

Kromann Reumert
31/05/2024
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Kromann Reumert logo
I forbindelse med et udbud – og en efterfølgende klagesag – om droner, har Klagenævnet for Udbud afsagt en afgørelse, som giver et indblik i, hvornår en tilbudsgiver kan få undtaget oplysninger om sit tilbud fra retten til aktindsigt.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 15. marts 2024, Arcturus UAV, Inc. mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Kort om sagen 

Klagenævnet har den 15. marts 2024 truffet afgørelse om en anmodning om aktindsigt i forbindelse med en klagesag vedrørende FMI's udbud af en rammeaftale vedrørende ubemandede luftfartøjer (droner). 


Shield AI, Inc. havde vundet det pågældende udbud, som også Arcturus UAV, Inc. og Precision Technic Defence (herefter ”PTD”) havde afgivet tilbud i. Arcturus klagede over tildelingen, og tildelingsbeslutningen blev efterfølgende annulleret af FMI. 


Shield anmodede herefter om aktindsigt i en række dokumenter fra klagesagen, herunder processkrifterne og Klagenævnets delkendelse af 22. februar 2024. 


Klagenævnet modtog (defensive) høringssvar fra både Arcturus, PTD og FMI, idet dokumenterne indeholdt oplysninger om disse, som potentielt var fortrolige. Alle tre fremhævede, at delkendelsen indeholdt en række oplysninger, som parterne anså for at være forretningshemmeligheder, og som derfor skulle undtages aktindsigt. Dette omfattede blandt andet visse oplysninger om Arcturus’ tilbudte løsning, herunder oplysninger om løsningens tekniske indretning, om reservedele og det valgte vedligeholdelseskoncept for løsningen og om prisniveauet på Arcturus’ løsning samt indhold fra referater af forhandlingsmøder mellem FMI og Arcturus. FMI anførte tilsvarende, at delkendelsen indeholdt en række prisangivelser, som gjorde det muligt at udregne PTD's og Arcturus' delpriser.


PTD ønskede ligeledes en række oplysninger undtaget fra aktindsigt og fremhævede derudover i sit høringssvar, at markedet for levering af droner er et konkurrencepræget marked med få relevante aktører til aftaler som den udbudte. PTD bemærkede også, at der var tale om et måske forestående genudbud, idet FMI havde tilbagekaldt tildelingsbeslutningen.


Klagenævnet for Udbuds afgørelse

Klagenævnet fandt indledningsvist, at Shield som tilbudsgiver i det udbud, klagesagen omhandlede, opfyldte betingelsen om at have partsstatus. Dermed var betingelsen i udbudslovens § 5 a opfyldt, og Klagenævnet kunne fortsætte med at behandle selve aktindsigtsanmodningen.


Klagenævnet fandt herefter, at delkendelsen indeholdt oplysninger, som angik fortrolige forretningsforhold omfattet af forvaltningslovens § 15 b, nr. 5. Det omfattede oplysninger om Arcturus’ delpriser, oplysninger om reservedele, vedligeholdelsesomkostninger, ”MTBF’er” (oplysninger om gennemsnitlig oppetid) samt reparationsudgifter og oplysninger om PTD’s reparationsudgifter. 


Klagenævnet lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at delpriser efter Klagenævnets praksis ofte skal undtages fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens § 15 b, nr. 5. Det skyldes, at en konkurrerende virksomheds kendskab til en tilbudsgivers (del)prissætning ofte vil kunne indebære en nærliggende risiko for at skade tilbudsgiverens konkurrenceevne i forhold til fremtidige udbud eller andre aftaler.


Ydermere fremhævede Klagenævnet, at FMI efter afsigelsen af delkendelsen havde annulleret tildelingsbeslutningen, og at det ikke kunne udelukkes, at der vil blive gennemført et nyt udbud af den samme rammeaftale. Klagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at "der konkret på flere punkter vil kunne være en høj grad af identitet mellem det oprindelige, afsluttede udbud og et eventuelt genudbud for så vidt angår den udbudte kontrakt og de øvrige udbudsbetingelser", og at de tre virksomheder, som havde deltaget i det oprindelige udbud, også måtte forventes at have en væsentlig interesse i at deltage i et genudbud. De fortrolige oplysninger fra tilbudsgivernes afgivne tilbud, som var gengivet i delkendelsen, ville i så fald få karakter af udkast til virksomhedernes forventede tilbud under genudbuddet, da tilbuddene formentlig i vidt omfang ville blive genanvendt. 


Vores bemærkninger 

Sagen illustrerer, at det er muligt - og i øvrigt relevant - at få undtaget oplysninger vedrørende de afgivne tilbud fra aktindsigt, hvis oplysningerne vedrører forretningsforhold, som der er en væsentlig interesse i at hemmeligholde. Også uanset hensynet til offentlighed i forvaltningen. Forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, giver mulighed for i nødvendigt omfang at undtage oplysninger som følge af "afgørende hensyn" til (både) "private og offentlige interesser". Tilbudsgiver har selvsagt en væsentlig interesse i at beskytte sine forretningshemmeligheder, men bestemmelsen varetager samtidig et mere overordnet hensyn til konkurrencen, herunder ordregivers interesse i at modtage konkurrencedygtige tilbud.


Klagenævnet lægger som nævnt ligeledes vægt på den konkrete konkurrencesituation på det pågældende marked, som er præget af høj konkurrence og få relevante aktører. Dette hensyn er et vigtig hensyn ud fra den konkurrencemæssige situation, som ordregiver står i forud for både et udbud og et genudbud; uanset om det skyldes en konkret indsigelse eller klage, eller en anden grund til, at et udbud søsættes på ny. Derudover - og nok derfor - tillægger Klagenævnet det konkret (måske) forestående genudbud, som alle tilbudsgiverne måtte forventes at deltage i, stor betydning. 


Parterne vil som udgangspunkt få mulighed for at udtale sig, inden der gives aktindsigt i oplysninger, som kan være fortrolige. I forbindelse med en sådan høring bør man derfor ikke kun identificere de oplysninger, der vedrører (fortrolige) forretningsforhold, men også - helst meget konkret - forklare, hvorfor offentliggørelse eller deling af de pågældende oplysninger vil kunne skade tilbudsgiver eller konkurrencesituationen. Det vil typisk være tilbudsgiverne, der har bedst indsigt i markedet, og er der tale om et konkurrencepræget marked, kan dette tale for, at oplysningerne bør undtages. 


Læs Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 15. marts 2024.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted