Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier

Handel og markedsføring af grøn brint med oprindelsesgarantier
Bech Bruun logo
Den 1. juli 2023 blev det muligt at udstede oprindelsesgarantier for grøn brint, der transporteres uden for gassystemet.

Oprindelsesgarantiers formål er at deklarere, at energi leveret til energiforbrugere oprinder fra vedvarende energikilder. 


Den 1. juli 2023 blev det muligt at udstede oprindelsesgarantier for grøn brint, der ikke tilføres det sammenkoblede gassystem som følge af ændring i bekendtgørelsen om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder. 


Muligheden for brintoprindelsesgarantier til brintproduktion, der ikke tilføres gassystemet, kan spille en vigtig rolle i PtX-projekters business case, da det er afgørende at kunne dokumentere, at brinten, der sælges til markedet eller anvendes i PtX-processer, er fremstillet med vedvarende energikilder. Brintoprindelsesgarantier kan også spille en rolle for virksomheder og forbrugere, som vil markedsføre sig med, at de benytter grøn brint.  


Indtil der er opbygget dedikeret brintinfrastruktur i Danmark, er forventningen, at den brint der produceres, ikke bliver tilført gassystemet, men bliver transporteret uden for gassystemet via lastbiler.


 

Dokumentationskrav for brintoprindelsesgarantier og RFNBO-kriterier

Bekendtgørelsen for oprindelsesgarantier oplister kriterierne for udstedelse af oprindelsesgarantier for brintproduktion i vandelektrolyseanlæg, som er produceret med elektricitet leveret enten fra kommercielt ejede direkte elektricitetsforbindelser (direkte linjer) og/eller det kollektive elforsyningsnet, og som opfylder nærmere dokumentationskrav. 


Dokumentationskravene for udstedelse af oprindelsesgarantier for brintproduktion i vandelektrolyseanlæg er forskellige afhængigt af, om elektriciteten leveres fra et elproduktionsanlæg via en direkte linje eller om elektriciteten leveres fra det kollektive elforsyningsnet. 


Det er muligt at få udstedt oprindelsesgarantier for brintproduktion, som både anvender elektricitet fra et direkte forbundet elproducerende anlæg og det kollektive elforsyningsnet, hvis den leverede elektricitet opfylder de pågældende dokumentationskrav. 


Vandelektrolyseanlæg, der anvender elektricitet fra direkte forbundet elproducerende anlæg

Der kan udstedes oprindelsesgarantier for den målte brintproduktion, hvis:

  1. den leverede elektricitet oprinder fra vedvarende energikilder, og
  2. certificeret måleudstyr dokumenterer, at elektricitet forbrugt i vandelektrolyseanlægget ikke leveres fra det kollektive elforsyningsnet. 


Vandelektrolyseanlæg, der anvender elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet

Der kan der udstedes oprindelsesgarantier for andelen af brintproduktionen, der dokumenteres med eloprindelsesgarantier, hvis eloprindelsesgarantierne er:

  1. udstedt i den budzone, hvor vandelektrolyseanlægget er beliggende, eller i en nabo-budzone hertil, og
  2. er udstedt senest tre måneder før brintproduktionen i vandelektrolyseanlægget. 


Dokumentationskravene for brint, der produceres med elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, afspejler et geografisk- og et samtidighedskriterie, som skal sikre overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegeret retsakt, der fastsætter, hvornår brint kan anses som et vedvarende brændstof, der ikke er af biologisk oprindelse (også kaldet RFNBO). 


Energistyrelsen har tilkendegivet, at reglerne for brintoprindelsesgarantier er udviklet i overensstemmelse med EU-regler på brintområdet, herunder kriterierne for udstedelse af RFNBO-certifikater, men at der samtidig er tale om en selvstændig og bredere ordning, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt at udvikle særskilte kriterier i overensstemmelse med VE-direktivet og allerede eksisterende ordninger for oprindelsesgarantier. Det er i den forbindelse relevant at bemærke, at EU's krav om additionalitet i RFNBO-retsakten ikke er indført som kriterie for udstedelse af brintoprindelsesgarantier. Et sådan krav om additionalitet vil kunne medføre, at allerede opstillede VE-anlæg ikke vil kunne anvendes til at producere grøn brint. 


Energistyrelsen har i øvrigt i forbindelse med høring over bekendtgørelsen tilkendegivet, at kriterierne for udstedelse af brintoprindelsesgarantier løbende blive vurderet.


Opdelt myndighedskompetence

Myndighedskompetencen i forhold til udstedelse, overførsel, annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier for brint opdeles mellem Energinet og Energistyrelsen. Energinet er myndighed for brint, der tilføres det kollektive net, mens Energistyrelsen er myndighed for brint, som ikke injiceres og transporteres i det kollektive net. 


Årsagen til denne myndighedsopdeling skyldes, at Energinet i forvejen varetager udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder (grøn gas), der tilføres det kollektive gasnet. Grøn gas transporteret uden for transmissionsnettet er ikke Energinets ressortområde, hvorfor udstedelse af oprindelsesgarantier for brint uden for transmissionsnettet hører under Energistyrelsen. 


Energistyrelsen har tilkendegivet, at de planlægger et tæt samarbejde med Energinet med henblik på at udarbejde en ensartet, enkel og effektiv administration af brintoprindelsesgarantierne uanset myndighedsopdelingen. 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
26/01/2024
E-handel og markedsføring
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
22/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
19/02/2024
E-handel og markedsføring
Forbrugerombudsmandens rolle
Forbrugerombudsmandens rolle
27/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
28/02/2024
E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted