Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej

Bech Bruun
12/05/2023
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Bech Bruun logo
Erhvervsministeren har for første gang under reglerne i investeringsscreeningsloven givet afslag på en udenlandsk investering, idet ministeren har givet NKT afslag på frasalget af NKT Photonics til et japansk selskab. Endvidere er der i dag 1. behandling af et lovforslag om udvidelse af og vigtige ændringer til investeringsscreeningsloven.

Investeringsscreeningsloven trådte i kraft den 1. juli 2021 og har til formål at forhindre, at udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark. Dette skal sikres gennem screening og eventuelle andre indgreb over for sådanne investeringer og aftaler.


Loven indebærer, at udenlandske investorer har pligt til at søge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til at gennemføre en udenlandsk investering eller til at indgå en særlig økonomisk aftale inden for særligt følsomme sektorer.


Erhvervsstyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt investeringen eller den særlige økonomiske aftale kan tillades. Erhvervsstyrelsen kan også give tilsagn om vilkår for gennemførelse af den udenlandske investering eller den særlige økonomiske aftale.


Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at den udenlandske investering eller den særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og at truslen ikke kan afbødes ved aftalte vilkår for investeringens eller aftalens gennemførelse, forelægger Erhvervsstyrelsen ansøgningen eller anmeldelsen for Erhvervsministeren.


Erhvervsministeren indleder herefter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, forsvarsministeren og andre relevante ressortministre og træffer på baggrund heraf en afgørelse om tilladelse kan gives.


Siden reglernes indførelse har Erhvervsministeren indtil nu ikke givet offentligt kendt afslag på en ansøgning om tilladelse til en udenlandsk investering eller særlig økonomisk aftale.

NKT får afslag på frasalget af NKT Photonics

Det er imidlertid nu blevet offentliggjort, at Erhvervsministeren har givet afslag på tilladelse til en udenlandsk investering. Det børsnoterede japanske selskab Hamamatsu Photonics K.K har nemlig fået afslag på at erhverve NKT’s datterselskab NKT Photonics Management Europe S.R.L, der er leverandør af fiberlasere og fotoniske krystalfibre, som er kendt for at levere til forsvarsindustrien, som er en af de særligt følsomme sektorer under investeringsscreeningsloven.


Det er imidlertid ikke Erhvervsministeren, der har offentliggjort afslaget, men derimod NKT, der selv i sin selskabsmeddelelse nr. 13 den 2. maj 2023 har offentliggjort, at Hamamatsu Photonics K.K er blevet nægtet tilladelse af Erhvervsministeren i henhold til Investeringsscreeningsloven. Det fremgår desuden af selskabsmeddelelsen, at der ellers var opnået påkrævede godkendelser fra myndigheder i Tyskland, Storbritannien og USA.


Det vides af gode grunde ikke, hvilke konkrete momenter, som har medført, at Erhvervsministeren har vurderet, at frasalget af NKT Photonics til det japanske selskab kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Offentliggørelsen af afslaget sker som led i NKT’s løbende oplysningspligt, idet selskabet er børsnoteret.


Bech-Bruuns kommentarer

Efter vores oplysninger er der tale om det første FDI-afslag i Danmark.


Det viser de danske myndigheders skærpede kontrol med udenlandske investeringer i de særligt følsomme sektorer i Danmark. Investorer bør derfor nøje overveje potentielle restriktioner for udenlandske investeringer på et tidligt tidspunkt i transaktionen, når de forfølger investeringsmuligheder, der involverer enheder i Danmark, ligesom sælgere af danske virksomheder bør risikovurdere køberfeltet inden en bindende aftale indgås.


1. Behandling af lovforslag om udvidelse af investeringsscreeningsloven

Regeringen satte den 8. marts 2023 et lovforslag i høring, hvori reglerne om screening i investeringsscreeningsloven blev forslået udvidet markant. Helt konkret blev det forslået, at enhver aftalepart, der har til hensigt at indgå en offentlig kontrakt vedrørende kritisk infrastruktur, skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå kontrakten.


På baggrund af kritiske høringssvar valgte regeringen dog at indskrænke den ellers påtænkte udvidelse af investeringsscreeningsloven, da man fremsatte lovforslaget den 3. maj 2023. Kravet om forudgående screening blev alene udvidet til at gælde for kontrakter, der vedrører Energiø Nordsøen.


Det fremsatte lovforslag indeholder dog fortsat det oprindelige forslag om indførelse af ny, faseopdelt sagsbehandling for screenings- og godkendelsesproceduren. Det er vores vurdering, at denne struktur vil medvirke positivt til kortere sagsbehandlingstider for ukomplicerede ansøgninger og anmeldelser.


Læs Bech-Bruuns gennemgang af det oprindelige udkast til lovforslaget samt vores nyhed om ændringerne til lovforslaget som følge af de kritiske høringssvar.  


1. Behandlingen af lovforslaget sker i dag den 11. maj 2023, og regeringen forventer, at lovforslaget vedtages og træder i kraft inden sommeren. Ansøgninger og anmeldelser i henhold til investeringsscreeningsloven, som Erhvervsstyrelsen har modtaget inden ændringslovens ikrafttrædelse, vil fortsat blive behandlet efter de hidtil gældende regler.


Bech-Bruun følger løbende behandlingerne af lovforslaget og udviklingen på området.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
Erhvervsstyrelsens udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsen er klar
17/05/2023
Finansiering og bankret, Selskabsret, Forsikring og erstatning
Miljøstyrelsen påbegynder forberedelserne til udvidet producentansvar for erhvervsemballage
Miljøstyrelsen påbegynder forberedelserne til udvidet producentansvar for erhvervsemballage
24/05/2023
Compliance, Øvrige, E-handel og markedsføring
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
09/06/2023
Øvrige, M&A
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
14/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted