Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030

Bech Bruun
09/06/2023
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Bech Bruun logo
Der er politisk enighed om, at udbygningen af havvind i Danmark fremover skal være støttefri. Udviklerne skal betale til staten for ret til at benytte havarealerne, og staten skal have 20 procent medejerskab i havvindmølleparkerne.

Et bredt flertal i Folketinget blev den 30. maj 2023 enige om rammerne for de statslige udbud af 9 GW havvind, som skal være færdigetableret senest ved udgangen 2030.


Der er fastsat rammer for udbuddet af Energiø Bornholm (3 GW) specifikt samt rammer for udbud af 6 GW havvind i områderne Nordsøen I (tre områder), Kattegat II, Kriegers Flak II og Hesselø.

Udbudsrammer for 6 GW havvind

Udbuddene vil blive gennemført med:


 • Krav om minimumskapacitet og mulighed for overplanting
 • Uden støtte og med en årlig koncessionsbetaling som betalingsmodel 
 • Statsligt medejerskab på 20 procent.

Herudover gælder der øgede krav til bæredygtighed og social ansvarlighed, som også gælder for udbud af Energiø Bornholm.


Overplantning

For områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II udbydes en minimumskapacitet på 1 GW pr. udbudt område, og der forberedes en nettilslutningsmulighed på minimum 1 GW for hvert område. Koncessionshaver har for disse områder mulighed for at etablere kapacitet ud over den udbudte minimumskapacitet. Minimumskapaciteten skal være færdigetableret ved udgangen af 2030, mens eventuel overplantingskapacitet skal være fuldt etableret senest to år efter fristen for minimumskapaciteten.


Hesselø Havvindmøllepark udbydes med en minimumkapacitet på 0,8 GW. Der gives mulighed for en samlet kapacitet på 1,2 GW, og al kapacitet skal være færdigetableret inden udgangen af 2029.


Årlig koncessionsbetaling til staten

Tilbudsgiverne skal konkurrere om at tilbyde den højeste faste, årlige betaling til staten i 30 år for retten til at benytte havarealet. De nærmere koncessionsbetingelser vil blive fastlagt i forbindelse med udbuddet.


Statsligt medejerskab

En koncessionshaver skal stifte et projektselskab (A/S eller P/S) for hver havvindmølleparks anlæggelse, drift og evt. dekommissionering. Staten vil blive medejer i havvindmølleprojekterne via et nyoprettet statsligt holdingselskab (A/S), som indskyder pro rata egenkapital, der til enhver tid sikrer staten en ejerandel på 20 procent i de enkelte projektselskaber.


Udbudsmaterialet vil indeholde udkast til vilkår, herunder til relevante selskabsdokumenter, for det

statslige holdingselskabs medinvestering i og efterfølgende medejerskab af de enkelte havvindprojekter.


I forlængelse af indgåelse af koncessionsaftalerne vil, der, ifølge den politiske aftale, skulle foretages en due diligence-proces mellem det statslige holdingselskab og projektselskabet.

 

Udbudsrammer for Energiø Bornholm

Minimumskapaciteten for Energiø Bornholm er 3 GW, og der gives mulighed for op til 800 MW overplanting.


Aftalepartierne antager, at hvor havvind kan etableres støttefrit i Danmark, er der for Energiø Bornholm behov for støtte til elhandelsforbindelsen mellem Sjælland og Bornholm samt halvdelen af landanlægget på Bornholm.


Vinderen af udbuddet af Energiø Bornholm findes på baggrund af:


 • Laveste faste pristillæg pr. kilowatt-time, eller
 • Største betaling til staten i form af en årlig koncessionsbetaling.

Støtten ydes i 20 år. Støtteudbetalinger underlægges et samlet støtteudbetalingsloft samt årlige støtteudbetalingslofter.


Koncessionshaveren vil kunne udtræde af støttemodellen og frasige sig at modtage støtte. Koncessionshaveren vil ikke kunne udtræde af koncessionsbetalingen, hvor det vindende bud er en fast årlig koncessionsbetaling over 30 år.


Støttemodellen for Energiø Bornholm kræver endelig godkendelse fra Europa-Kommissionen.

Nye krav til bæredygtighed og social ansvarlighed for udbud

Der introduceres en række nye krav for bæredygtighed og social ansvarlighed, som gælder for udbuddene af 6 GW og Energi Bornholm:


 • Tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer for hovedkomponenter fx fundament, kabler, vinger og tårn, på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA)
 • Tredjepartsverificeret LCA på projektniveau som omfatter installation, drift og nedtagning af havvindmølleparken
 • Genanvendelige møllevinger medmindre en markedsanalyse fra Energistyrelsen viser, at kravet vil forhindre opførsel af en eller flere af de 6 GW inden udgangen af 2030
 • Systematisk overvågning af natur- og miljøeffekter af egne havvindmølleparker
 • For to havvindmølleparker (én beliggende i Nordsøen 1 og én beliggende i indre danske farvande) skal der være positiv påvirkning på havmiljøet og biodiversiteten
 • Sociale klausuler og kædeansvar for sociale klausuler.

Rådgivning om havvind

Bech-Bruun kan bistå med juridisk rådgivning på alle stadier af udvikling af offshore vind-projekter. Vores ekspertise og kommercielle tilgang sikrer et tæt samarbejde med klienter fra projektets tidlige udviklingsstadie og gennem hele dets levetid.


Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted